Ročenka 2016/2017

 

Embed or link this publication

Description

25. výročie založenia školy

Popular Pages


p. 1

Kráčame spoločne Výročie Ročenka 2016/2017 SOŠ sv. Jozefa Robotníka

[close]

p. 2

ŠKOLA informácie „Zamierené na mladých“ Mgr. Igor Pecha SDB riaditeľ školy Stojíme na prahu nového školského roka, do ktorého si vyprosujeme pomoc a sprevádzanie od všemohúceho Boha. Ako hovorili naši otcovia: „Bez Božieho požehnania, márne naše namáhania.“ Chlapci a dievčatá, žijete obdobie jari svojho života. Na jar treba siať, občas i pokopať a pohnojiť. Chceme Vám vytvoriť dobré podmienky, aby to, čo zasejete na jeseň, prinieslo úrodu. Vieme, že vzrast dáva Boh. Na spoluprácu s ním máme každodenné možnosti. Nech je začínajúci školský rok pre Vás obdobím rastu a posunu v živote. Počas tejto cesty prídu ťažkosti, znechutenia a aj pády. Dôležité je však vždy vstať a ísť ďalej. Niektorí sa tvária nezaujato (odborom, záľu- bami, chuťou do života...), iní si myslia, že od života veľa nedostali. Je potrebné, aby sme nezostali akoby v predčasnom dôchodku či v papučkách na pohovke. Chcem Vás uistiť, že celá výchovná komunita, všetci zamestnanci školy, sa zameriame predovšetkým na Vás, aby ste sa stali zreničkou nášho oka. Celá výchovná komunita má preto dôležitú úlohu. Vytvárať prostredie bohaté na ponuky, aby sme podľa nášho motta „kráčame spoločne“ aj „spoločne rástli.“ Ako hovorí don Bosco, nech sa z nás stanú „statoční občania a dobrí kresťania“! SVIATOK DON BOSCA 31. január je sviatkom dona Bosca, ktorý sa spája s odovzdávaním polročného vysvedčenia.

[close]

p. 3

23 ZAMESTNANCI SOŠ sv. Jozefa Robotníka I. rad: Petra Kostíková, Ing. Mária Hrúzová, Emília Kajabová, Mgr. Monika Albertová, Ing. Janka Funtíková, RNDr. Natália Hrtusová, Ing. Petra Mieresová, Mgr. Anna Troskovičová,  II. rad: Mgr. Ivan Tichánek, Ing. Vladimír Běhálek, Marek Kajaba, Ing. Juraj Vojtáš, Mgr. Jaroslav Šebeš, Ing. Stanislav Čelko, Ing. Adriana Tvrdá, Mgr. Darina Stebnická, Jaroslava Šišková, Eva Horníková, Peter Urík, Mgr. Ivan Strašík, Mgr. Jozef Sivek SDB,  III. rad: Marián Lisko, Mgr. Peter Boško SBD, Anton Belanec, Ing. Radoslav Jurko, Mgr. Štefan Ignačák, Ing. Marián Kvasnica, Mgr. Miroslav Kaleta, Peter Pilko, Mgr. Martin Rožek SDB, Jozef Olbert, Ing. Igor Pažický, Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ), IV. rad: Mgr. Rastislav Behún SDB, Mgr. Marek Žifčák, Miroslav Brodňan, Juraj Lisko, Mgr. Peter Dubiel, Ing. Martin Pňaček, Mgr. Marián Troskovič, Anton Ďurkovský, Mgr. Michal Sventek, Ing. Anton Marec, Mgr. Peter Žatkuľák SDB, Ing. Daniel Imriška SDB DIVADLO  1984 - 2015 Pod vedením pána riaditeľa Mgr. Viliama Riška SDB nám chceli naši spolužiaci prostredníctvom divadelnej hry priblížiť rok 1984. Je to literárne dielo od Georga Orwella. Divadlo sa prelínalo so súčasnosťou. Doba sa síce zmenila, ale niektoré veci zostali rovnaké. Heslom oboch období bolo: VEĽKÝ BRAT SA POZERÁ. V minulosti to malo iný význam, v súčasnosti sa ním riadia viaceré reality show. w w w . sos . sd b . s k

[close]

p. 4

ŠKOLA informácie SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiľine Zabezpečuje kvalitnú výučbu v troj a štvorročných odboroch. Kladie dôraz na výchovu, odborné vedomosti a jazykovú prípravu. Podmienkami prijatia do školy je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. V rámci praktického vyučovania žiaci získajú základné pracovné návyky, zručnosti a skúsenosti v  danom odbore.  Súčasťou školy je aj školský internát. Jeho cieľom je výchovná starostlivosť v čase mimo školského vyučovania v duchu preventívneho systému dona Bosca. Zriaďovateľom školy sú Saleziáni dona Bosca - Slovenská provincia. POSLANIE školy Dospievajúcim mladým z celého Slovenska slúžime prostredníctvom pripravených pedagógov, saleziánskeho výchovného prostredia a moderných zariadení. Podporujeme ich v ľudskom, kresťanskom a odbornom raste tak, aby sa pripravili na zodpovedný život v spoločnosti a presadili na trhu práce. Výsledkom našej angažovanosti je dobré meno a ďalší rozvoj školy. HODNOTY  školy I. Viera, odbornosť a celkový rozvoj žiakov II. Saleziánska výchova založená na preventívnom systéme a asistencii III. Rodinné prvky (vzájomná dôvera a otvorenosť, pozorný a ľudský prístup k žiakom, zdravá náročnosť...) IV. Spoluzodpovednosť, profesionálny rast pedagógov V. Spolupráca s rodičmi a s exallievmi (absolventmi školy) VI. Príjemné a výchovné prostredie KONTAKT Adresa: SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, 010 01 Žilina Telefón: 041 / 723 41 02 Kód: 653007 e-mail: sos@sdb.sk web: www.sos.sdb.sk IČO: 00652512 DIČ: 2020639159 č.ú.: 4260026918 / 3100 Sberbank, pob. Žilina IBAN: SK3031000000004260026918

[close]

p. 5

Trojročné UČEBNÉ ODBORY 45 autoopravár, stolár, murár, maliar Dĺžka vzdelávania a prípravy:  3 roky Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  vysvedčenie, výučný list DVOJROČNÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR dopravná prevádzka,  stavebníctvo,  drevárska a nábytkárska výroba Dĺžka vzdelávania a prípravy:  2 roky Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  maturitné vysvedčenie ŠTVORROČNÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR grafik digitálnych médií Dĺžka vzdelávania a prípravy:  4 roky Doklad o dosiahnutom vzdelaní:   maturitné vysvedčenie VZDELÁVANIE V SUČANOCH Krédo don Bosca pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú napĺňame aj vzdelávaním v ÚVTOS Sučany. Takto sa naša pomoc premenila aj na získané výučné listy a uplatnenie na trhu práce pre dvadsaťtri absolventov a ďalší v štúdiu pokračujú. w w w . sos . sd b . s k

[close]

p. 6

TRIEDY 2016 I. A autoopravár, stolár Horný rad: Mgr. Rastislav Behún SDB (VYCH), Dominik Gazáfi, Lukáš Michalčík, Miloš Štrba, Patrik Vrbinský, Filip Hajdúch, Roman Kriško, Alan Michalovič Stredný rad: Šimon Janovič, Michal Kolibáč, Jakub Frolo, Samo Strapek, Dušan Hrkeľ, Peter Urík (MOV), Peter Pilko (MOV), Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad: Mgr. Peter Boško SDB (VYCH), Mgr. Ivan Strašík (TU), Jozef Pekarovič, Peter Flajs, Štefan Červeň, Tadeáš Cvacho, Juraj Homolík, Lukáš Karpiš, Tomáš Jaššo, Mgr. Miroslav Kaleta, Mgr. Jozef Sivek SDB (MOV) I. B autoopravár Horný rad: Roman Dobroň, Matej Ligač, Tomáš Poľko, Peter Matkovič, Jakub Budzeľ, Timotej Pekár, Michal Hodás, Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Stredný rad: Mgr. Peter Boško SDB (VYCH), Mgr. Rastislav Behúň SDB (VYCH), Mgr. Peter Dubiel (MOV), Peter Paluga, Samuel Bielik, Timotej Márius Artim, Peter Pilko (MOV), Mgr. Jozef Sivek SDB (MOV) Dolný rad: Adrián Hudek, Ján Horváth, Filip Flajs, Martin Hollý, Martin Kršjak, Lukáš Gaňa, Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH), Ing. Igor Pažický (TU)

[close]

p. 7

67 I. C stolár, murár Horný Rad: Filip Lovíšek, Marko Angyal, Patrik Kubošek, Branislav Žeriava, Lukáš Zelník, Mgr. Rastislav Behún SDB (VYCH) Stredný Rad: Mgr. Peter Boško SDB (VYCH), Marek Kajaba (MOV), Marek Klocháň, Jakub Katrenčík, Jakub Kún, Andrej Červeňaň, Michal Domáň, Adrián Šimko, Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný Rad: Mgr. Štefan Ignačák (MOV), Pavol Šibík, Ján Slíž, Roman Slúčik, Simon Karásek, Juraj Kotrbanec, Mgr. Darina Stebnická (TU) I. D autoopravár Horný rad: Denis Neimi, Martin Milo, Matúš Oleš, Tomáš Balog, Maroš Pjontek, Mgr. Rastislav Behún SDB (VYCH) Stredný rad: Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ), Mgr. Pavol Dubiel (MOV), Tomáš Bobko, Samuel Kvak, Erik Jančiga, Šimon Strýček, Viliam Hoferica, Mgr. Jozef Sivek SDB (MOV), Mgr. Peter Boško SDB (VYCH) Dolný rad: Ing. Radoslav Jurko (TU), Dominik Hanák, Juraj Janták, Dávid Dišek, Štefan Blažej Cigánik, Ján Pavol Hužovič, Kamil Hušták, Matej Mrenka, Martin Potyš, Peter Pilko (MOV) w w w . sos . sd b . s k

[close]

p. 8

TRIEDY 2016 II. A stolár Horný rad: Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ), Dominik Keblúšek, Ján Banasiewicz, Martin Tichý, Matej Soroka, Jakub Kalužník, Benjamín Mydlo, Marián Fekete, Mário Žiak, Slavomír Zajac Stredný rad: Marek Kajaba (MOV), Martin Dujčík, Lukáš Tereštík, Cyril Korpesio, Erik Peter Abaffy, Michal Grondžák, Milan Kúdelčík, Daniel Fečo, Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH), Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH) Dolný rad: Miroslav Baďo, Jakub Živčic, Samuel Kocinec, Matúš Židuliak, Adam Ferenčík, Andrej Mrázik, Ing. Mária Hrúzová (TU), Jozef Olbert (MOV) II. B autoopravár - mechanik Horný rad: Róbert Ševčík, Miroslav Ladňák, Patrik Poľko, Ivan Pavlík, Matej Jánoš, Dušan Kuba Stredný rad: Matúš Hanuliak, Miroslav Hulín, Miroslav Ľuba, Marek Mikolka, Erik Paprčiak, Matúš Poljak, Peter Jakubčík, Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad: Miroslav Brodňan (MOV), Mgr. Marek Žifčák (TU), Peter Galadík, Ľubomír Záň, Branislav Lacek, Michal Gabriš, Matúš Duchoň, Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH)

[close]

p. 9

89 II. C autoopravár - lakovník, mechanik Horný rad: Andrej Gacho, Anton Kubica, Dominik Slaninka, Martin Jánošík, Daniel Filický, Martin Šroba, Juraj Škola, Roman Pritel Stredný rad: Pavol Marčiš, Patrik Čuraj, Jakub Zaduban, Andrej Vojtáš, Vladimír Kubala, Vlatko Cicka, Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH), Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad: Miroslav Brodňan (MOV), Mgr. Monika Albertová (TU), Dominik Podhorský, Adam Čanecký, Tomáš Rácik, Štefan Babic, Matúš Chovanec, Peter Bačinský, Marián Lisko (MOV) II. D murár, autoopravár - elektrikár Horný rad: Radoslav Lukáč, Juraj Kočišík, Dominik Vojtašák, Branislav Dubéci, Patrik Franek, Juraj Ondrášek Stredný rad: Juraj Lisko (MOV), Tomáš Remek, Jakub Solár, Šimon Mikolka, Tobiáš Vyhnal, Michal Budzeľ, Kristián Šperňák, Šimon Kopunec Dolný rad: Ing. Martin Pňaček (TU), Mgr. Štefan Ignačák (MOV), Matej Kováčik, Dušan Hnát, Marek Ondrašina, Jakub Lacek, Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH), Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) w w w . sos . sd b . s k

[close]

p. 10

TRIEDY 2016 III. A stolár Horný rad: Michal Jesenský, Lukáš Matúš, Jakub Moravčík, Tadeáš Muráň, Martin Husárik, Dávid Gužik, Jozef Šimulák, Vladimír Martoník, Štefan Lokaj, Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad: Ing. Marián Kvasnica (TU), Marek Bútora, Martin Čupec, Martin Dudek, Marcel Ďurkovský, Juraj Panáček, Andrej Kľuska, Peter Urík (MOV), Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH) III. B autoopravár - mechanik Horný rad: Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ), Dominik Staněk, Sebastián Cvinger, Kamil Ďuriš, Lukáš Kalinin, Juraj Ďurana, Matúš Kuruc, Anton Fujdiak, Marek Urblík, Vladimír Grajciar Dolný rad: Adam Belčík, Marek Cudrák, Jaroslav Buchta, Mgr. Anna Troskovičová (TU), Martin Fusko, Roman Cviček, Miroslav Brodňan (MOV), Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH)

[close]

p. 11

10 11 III. C autoopravár - mechanik Horný rad: Kubik Daniel, Hoferica Adrián, Špánik Tomáš, Masný Martin, Ľubomír Konušik, Štrba Ladislav, Rarko Adam, Šedik Tomáš, Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH) Dolný rad: Ing. Běhálek Vladimír (TU), Kabatiar Andrej, Navrátil Jakub, Sviežený Filip, Hoferica Matej, Števlík Roman, Zaduban Ján, Miroslav Brodňan (MOV), Mgr. Pecha Igor SDB (RŠ) III. D autoopravár - elektrikár, lakovník Horný rad: Pavel Ďuriník, Jaroslav Albert, Matej Surový, Adam Neščák, Lukáš Lupták, Pavol Holubčík, Tomáš Vandlíček, Denis Šupej, Juraj Lisko (MOV) Dolný rad: Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ), Dominik Kmecík, Martin Duša, Martin Repáň, Tadeáš Blahunka, Stanislav Glovaťák, Samuel Gelatka, Mgr. Michal Sventek (TU), Marián Lisko (MOV), Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH) w w w . sos . sd b . s k

[close]

p. 12

TRIEDY 2016 I. GDM Grafik digitálnych médií Horný rad: Mgr. Ivan Tichánek (MOV), Martin Bajaník, Jozef Kramár, Nikola Nemčeková, Gabriel Babiš, Tatiana Trnková, Nina Culíková, Monika Glovaťáková, Daniel Murcko, Michal Vrábel Stredný rad: Mgr. Peter Boško SDB (VYCH), Samuel Koza, Adam Chovanec, Andrej Poleta, Eva-Mária Budzeľová, Lujza Václaviková, Barbora Krčmariková, Damián Bačkor, Ing. Petra Mieresová (TU) Dolný rad: Branislav Jánošík, Júlia Jirotková, Klaudia Belicajová, Martin Paur, Ján Miške, Terézia Mariašová, Vanesa Machovská, Benjamin Deket, Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) II. GDM Grafik digitálnych médií Horný rad: Mgr. Ivan Tichánek (MOV), Šimon Jurša, Matúš Matušiska, Patrik Schmiester, Ladislav Podstavek, Adrián Brčák, Lukáš Janoviak, Peter Digaňa, Juraj Kucharčík, Erik Gavroň, Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH) Stredný rad: Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ), Ing. Petra Mieresová (MOV), Silvester Jurčák, Vratko Šimek, Adam Juriga, Filip Feranec, Denis Baláž, Daniel Hnáth, Patrik Kysela, Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH) Dolný rad: Jakub Pekár, Jozef Červeň, Bohuš Androvič, Silvia Zbýňovcová, Barbora Potančoková, Timotej Pálfy, Samuel Kováčik, Mgr. Jaroslav Šebeš (TU)

[close]

p. 13

12 13 III. GDM Grafik digitálnych médií Horný rad: Marek Žalman, Miroslav Vereš, Martin Múčka, Peter Červinka, Alexander Nguyen, Jakub Michalec, Ondrej Damián Drdaj Stredný rad: Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ), Peter Hodoň, Jakub Suchánek, Richard Olašák, Matej Michalec, Dalibor Burdilák, Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH) Dolný rad: Ondrej Bebjak, Barbora Pačková, Erika Hušlová, Ráchel Ptačinová, Dominika Hálková, Štefan Kozák, Marián Rolček, Peter Šoltýs, Sebastián Kapičák, Mgr. Martin Rožek SDB (TU) IV. GDM Grafik digitálnych médií Horný rad: Peter Jurek, Radovan Kurňavka, Miroslav Zábojník, Martin Holiač, Patrik Tužinčin, Marko Buvala, Matej Križan Stredný rad: Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ),Oliver Janeček, Adrián Smieško, Martin Martinčo, Miroslav Jánošík, Jakub Kysel, Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH) Dolný rad: Richard Bistiak, Ľuboš Janíček, Martin Pallo, Lucia Zbýňovcová, Martin Mikula, Adrián Husár, Michal Vartiak, Ing. Adriána Tvrdá (TU) Chýbajúci: Miloš Myjavec w w w . sos . sd b . s k

[close]

p. 14

TRIEDY 2016 I. NDŠ Dopravná prevádzka, stavebníctvo Horný rad: Matúš Kohút, Rastislav Bugaj, Pavol Bulák, Dávid Králik, Ľuboš Malík, Branislav Zaťko, Marek Hudek, Michal Gábriš, Kristián Sabela, Mário Kočalka, Dávid Bartek Stredný rad: Tomáš Mário Peregrim, Ján Tadeáš Drinka, Róbert Babnič, Matúš Macura, Tomáš Sochuliak, Kristián Popelka, Miroslav Badura, Filip Hodas, Tomáš Mihalák, Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad: RNDr. Natália Hrtusová (TU), Damián Frnka, František Maslík, Ivan Šikula, Peter Poláček, Branislav Kavecký, Ladislav Valchoň, Jozef Greguš, Lukáš Čičút   Chýbajúci: Marek Moško, Ján Vároš II. NDŠ Dopravná prevádzka Horný rad: Štefan Kramár, Ján Brundza, Ľubomír Hodoň, Dávid Slíž, Samuel Jamrich, Andrej Furiel Stredný rad: Juraj Bartoš, Matej Mrvečka, Peter Horník, Emil Glos, Andrej Koleják, Mgr. Igor Pecha SDB (RŠ) Dolný rad: Ing. Janka Funtíková (TU), Tomáš Pekný, Filip Palárec, Michal Goruška, Lukáš Jurčišin

[close]

p. 15

ZÁBAVA 2016 IMATRIKULÁCIE PRVáKOV SOŠ sv. Jozefa Robotníka V utorok 13. 10. 2015 sa vybrali vystrašení prváci sa uskutočnili imatrikulácie na pódium, kde mali plniť prvákov. Programom nás zaujímavé úlohy. Pri ich pl- sprevádzali moderátori, není sa smiali nielen oni, ale aj diváci „Od starších sme sa dozvedeli len samé sediaci chvály, tak sme sa celkom tešili.“ v publiku. Na konci ktorí boli vtipní a vese- im majstri a triedni učitelia lí. Pozreli sme si video slávnostne odovzdali zo zoznamovacieho imatrikulačné listy o prijatí výletu a spomínali na časy, do odborov. Prváci boli keď sme sa prvý raz stretli nadšení a povzbudení v škole. Hneď po ňom do nasledujúceho štúdia. 1145 15 IMATRIKULÁCIE PRVáKOV z Čadce Nie je to prvý rok, čo sme divákov. Tretiaci zo svojho sa stretli v Čadci na ima- odboru ich slávnostne pa- trikuláciách. sovali, dali im Každá „Tanečnou zábavou nás symbol a listi- prvácka sprevádzal super DJ.“ nu. Po progra- trieda me pokračovali si pripravila krátku scénku voľnou tanečnou zábavou a pobavila prítomných do neskorých hodín. w w w . sos . sd b . s k

[close]

Comments

no comments yet