BM Magasin nr 5

 

Embed or link this publication

Description

Vårt egna magasin ger en djupdykning i Berättarministeriet och vad som händer i våra skrivarverkstäder.

Popular Pages


p. 1

Berättarministeriets Magasin september 2016 voloBntliär! Så gör volontärerna skillnad /sid 4 Premiär för film om fantasins kraft /sid 12 Läs upp-appen gör läsningen lustfylld /sid 16

[close]

p. 2

FOTO: KARL GABOR DILSA DEMIRBAG-STEN VERKSAMHETSANSVARIG BERÄTTARMINISTERIET 2 – Tillsammans kan vi bygga det Sverige vi vill ha EN STOR GRUPP BARN LÄMNAR GRUND­ SKOLAN UTAN GYMNASIEBEHÖRIGHET. ­Vilken framtid väntar dem? Skillnad­erna mellan de barn som kan t­ ill­varata möjligheterna som det svenska samhället erbjuder och de som inte kan göra det växer alltmer. Detta kommer att leda till ökad politisk instabilitet. För demokratin i Sverige är det därför avgörande att vi stöttar lärarna och ­investerar i den svenska skolan. Vi ­måste värna om alla barns utbildning. Det kommer att ta tid och kräva ­resurser att vända utvecklingen i den svenska skolan, men vi måste ta vårt ansvar. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Berättarministeriet har fått förtroen­ det av skolförvaltningarna i Stockholms stad och Södertälje ­kommun att stötta lärarna i de mest utsatta ­om­rådena och på så vis bidra till att uppnå det gemen­ samma målet att fler barn ska lämna s­ kolan med gymnasieb­ ehörighet. Vi arbetar tillsammans för att barnen ska få de redskap som krävs för att själva forma sin framtid och utvecklas till aktiva samhälls­medborgare. Berättarministeriet driver skrivar­ verkstäder i områden med hög arbets­ löshet. Vi behöver din närvaro, din tid och ditt engagemang för att fortsätta vara ett stöd för lärarna som utbildar nästa generation. Berättarministeriets logotyp är ett pennsvärd som symboliserar hur kunskap lyfter människan från mörkret till ljuset. Genom att rusta barnen med pennan som verktyg vill vi stärka varje enskilt barn och bygga det Sverige vi alla vill vara en del av. Så kan du bidra I din hand håller du Berättarmini­steriets Magasin. Berättarminis­ teriet är en stiftelse som driver skrivarverkstäder för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Vårt arbete m­ öjliggörs tack vare samverkan mellan näringsl­ivet, det offentliga och den ideella sektorn. I det här m­ agasinet kan du läsa mer om vår verksamhet och om hur du kan bidra till att fler barn och unga blir trygga i det skrivna ordet.

[close]

p. 3

– Vi satsar på digitala verktyg för att stötta skolor ✎ Emelie Risberg Hellström Hos Berättarministeriet upptäcker barnen att det är roligt att läsa och skriva. Alla skolprogram börjar med ett besök i någon av de tre skrivarverkstäderna och fortsätter sedan i klass­rummet med läraren. Nu ska programmen kompletteras med digitala verktyg för att ge ytterligare stöd i undervisningen. FOTO: MALCOLM FALLENIUS – Digital kompetens är liksom skriv­ ande och läsande en förutsättning för att k­ unna vara aktiv i samhällslivet. Utan digital kompetens finns det risk att barnen i områdena där vi verkar halkar efter, säger Reza Saleh, drift­ ansvarig och tidigare programansvarig på ­Berättarministeriet. Som programansvarig utvecklade Reza merparten av stiftelsens program. Programmen behandlar berättandet, läsförmågan och skrivförmågan – förmågor som utvecklas när de används i meningsfulla sammanhang i klass­ rummet. – Vi är oroliga för den framtid barnen möter när språkkunskaperna sjunker. I skolan gör lärarna ett beundransvärt arbete och vi arbetar ständigt med att förbättra programmen för att vara ett ännu bättre stöd för lärarna. Nu är nästa steg att utifrån lärarnas feedback och behov, utveckla programmen med fler digitala verktyg. Vi vill att barnen ägnar mer tid åt svenska språket oavsett kanal, säger Reza. Reza Saleh har under sin tid på Berättarministeriet sett ett ökat behov av digital kompetensutveckling inom lärarkåren. Många lärare vittnar om hur de digitala verktygen lyfter undervis­ ningen och de är ivriga att ta del av nya rön och verktyg. – Under rätt struktur och ledning kan digitala verktyg bidra till barnens språkutveckling och öka motivationen hos eleverna. Om vi ska få en jämlik skola behöver alla lärare få möjlighet till fortbildning och stöd för att utforska och använda den nya tekniken. Berättar­ ministeriet vill ge just det. ❂ ✎ Emelie Risberg Hellström 3

[close]

p. 4

FOTO: KARL GABOR Så gör volontärerna skillnad ✎ Dilsa Demirbag-Sten Alla barn bär på drömmar, idéer, tankar och åsikter. Att få uttrycka dem är viktigt, rentav livsavgörande. Därför finns Berättarministeriet som driver skrivarverkstäder i områden med hög arbetslöshet. Berättarministeriets volontärer är alternat­ iva vuxna som ser och upp­ muntrar barnen. Volontärerna har också en uppgift i det relationsbygge som B­ erättarministeriet vill skapa. Våra skrivarverkstäder är en mötes­ plats för människor som vill vidga sin världsbild och bidra till en ökad social rörlighet. Vi tror på mötet mellan barn, unga och vuxna. Vi vill att andra vuxna än föräldrar och lärare ska finnas i barnens liv och att de som möter barnen gör det för att de tycker att det är viktigt, intressant och inte minst – roligt! Att vara volontär på Berättarmini­ steriet handlar om att medverka i våra pedagogiska program, inspirera barnen och uppmuntra dem att lita på sin egen förmåga. För att kunna stärka varje enskilt barn och därmed lägga grund till en konstruktiv samhällsutveckling i Sverige behöver vi din tid och ditt engagemang. Bli volontär på Berättar­ ministeriet! 4

[close]

p. 5

FOTO: DEMETRI MOSCOVIS ­ UNGA FÖRFATTAREN DANNY MAJID: – Jag vill hjälpa barnen att släppa lös sin fantasi och våga skriva Danny Majid från Södertälje gick Berättarministeriets författarskola och blev publicerad författare. Nu ska han bli volontär i den lokala skrivarverkstaden. För några år sedan hade artonåriga Danny gått en lång period utan att skriva. Så en dag kände han att han hade en berättelse inom sig som ville ut. Han började skriva igen, mest för sin egen skull, tills han såg en affisch om Berättarministeriets och Bonnierför­lagets författarskola. – Bara tanken på att någon annan skulle läsa min text var väldigt läskig. Det kändes så personligt, lite som att blotta sig, säger Danny, som ändå vågade skicka in texten och blev antagen. Dannys novell Det solitära kriget handlar om en ung pojke som mår psykiskt dåligt. Under författarskolan utvecklade han texten med hjälp av de andra deltagarna och professionella redaktörer. – Jag vande mig successivt "Jag behövde själv vid att ta emot feedback. Det är svårt att se på sin egen text med b­ ekräftelse och upp­muntran för att tro på min egen distans, så det var skönt att få kon­ struktiv kritik från andra. Samtidigt var jag fri att ta till mig det jag ville, det var fortfarande min text som ­förmåga. Som jag bestämde över, säger Danny. ­volontär kan jag ge det till yngre barn." I dag går Danny sista året på gymnasiet. Han ­skriver fortfarande, och med stärkt självförtroende från författarskolan funderar han på att skicka in en text till Lilla August­ priset. Men först ska han bli volontär på Berättarministeriet. Han berättar att hans egna småsyskon kommit hem och berättat om när de besökt Berättarministeriet med sina skolklasser. – De visade upp sina böcker och var jättestolta. Och häromv­ eckan satte sig min tioåriga bror vid köksbordet och sa att han skulle skriva en deckare. Sedan fick jag läsa sidan han skrivit. Jag vet inte hur mycket jag påverkat honom, men det gjorde mig väldig glad och berörd. ✎ Emelie Risberg Hellström NAMN: Danny Majid ÅLDER: 18 år GÖR: Går sista året på S:t Ragnhilds gymnasium i Södertälje. Deltagare i författarskolan BM debutant 2015 med novell publicerad i antologin Röster ur skuggan. Volontär på Berättarministeriet. Du kan göra en insats! Bli volontär! ● Vi är en ideell stiftelse som inspirerar barn i områden med hög arbetslöshet att vilja uttrycka sig och göra sig hörda ­genom att behärska det skrivna ordet. Vi behöver din hjälp för att kunna öppna fler skrivarverkstäder och ta emot fler barn. ● På förmiddagar kommer elever med sina lärare till någon av våra skrivarverkstäder. Volontärer och personal på Berättarministeriet hjälper barnen att skriva en fantasifull berättelse. ● På eftermiddagar och lördagar är det öppet hus för barn och unga som då får göra lustfyllda och roliga skriv­ övningar tillsammans med volontärer och personal på ­Berättarministeriet. ● Vi förväntar oss att våra volontärer deltar under minst två tillfällen per termin. ● Vad får du ut av att bli volontär? Genom din insats bidrar du till ett demokratif­ rämjande arbete som dessutom ger dig glädje, skratt och inspiration. Gå in på vår hemsida och bli volontär redan idag: www.berattarministeriet.se 5

[close]

p. 6

– Därför är vi volontärer på Berättarministeriet 1.Varför är du volontär på Berättarministeriet? 3. Vilket är ditt bästa volontärminne? 2. Vad ger det dig att vara volontär? 6 Berättarministeriets volon­tärer är helt avgörande för verksamheten. T­ illsammans med medarbetarna i skrivarverkstäderna får de barnen att känna sig sedda och tagna på allvar. Vi frågade fyra av våra volontärer varför de har valt att engagera sig hos Berättarministeriet. Moa Thorsell Shashika Sellgren, 37 år politiskt sakkunnig 1. Jag började läsa och skriva väldigt tidigt och tror att det är därför som det har gått så bra för mig både i studier och yrkesliv. Jag är själv uppvuxen i Husby med invandrade föräldrar och kände att jag ville ge någonting tillbaka. 2. Lycka! Du kan vara ledsen, du kan vara trött och så kommer du till B­ erättarm­ inisteriet och ser de här fantastiska barnen bli så lyckliga, få energi och verkligen njuta av att läsa och skriva. Det är en härlig känsla. 3. Det finns så många fantastiska minnen, men ett är när en pojke som var här för första gången frågade om han fick komma tillbaka. När jag berättade att han alltid var välkommen och dessutom tackade för hans fina insats blev han så glad och gav mig en stor kram. Då kände jag verkligen att jag fick någonting tillbaka och att jag hade kunnat göra nytta i alla fall för ett barn. Och det räcker gott och väl. FOTO: KARL GABOR

[close]

p. 7

1. Jag hade bestämt mig för att jag ville volontär­arbeta inom en verksamhet som jag tycker är behjärtansvärd. Så jag funderade över vad jag tycker är viktigt och eftersom jag alltid har läst mycket och tyckt om att uttrycka mig och dessutom hade hört en hel del bra om Berättar­ministeriet så valde jag att registrera mig som volontär. Ingrid Ahlman, 67 år pensionär 1. Det var av en ren händelse. Jag gick in på Volontärbyrån för att söka på något helt annat och då dök Berättarministeriet upp. Det lät så intressant att jag hoppade på det med en gång utan att fundera närmare. 2. Det ger mig mycket. Jag tycker det är viktigt att vi kan hjälpas åt att ge barnen ett verktyg för att kunna uttrycka och utveckla sin fantasi. Berättarministeriets symbol pennsvärdet tycker jag är fantastiskt bra. I stället för att använda svärd för att lösa problem i världen så kan vi använda en penna och vår fantasi. Det är väldigt viktigt för morgondagens samhälle. 2. Jag känner verkligen att det är någonting jag vill göra långsiktigt eftersom man blir så väldigt inspirerad av att lyssna på barn och att ta del av deras fantasirikedom och påhittighet. Alla de gånger jag varit i skrivarverkstaden har känts som ett privilegium och jag är säker på att det kommer fortsätta att vara roligt under lång tid framöver. 3. Jag får nog säga att det var första tillfället ändå eftersom jag blev så överväldigad över fantasin som barn har – hur de bara sprutar ur sig grejer. Jag blev också påmind om hur det var att själv vara barn och inte ha de hämningar som vuxna har när vi kommunicerar med varandra. 3. Starkaste upplevelserna är när jag möter barn som har väldigt svårt för att skriva. Som den här pojken som inte hade skrivit någonting och sedan under uppläsningen vände ryggen till gruppen och låtsasläste värsta bra historien som alla trodde att han skrivit. Han kunde berätta sin historia i stället och sedan sken han som solen och ville inte lämna skrivarverkstaden. Marcus Bäckström, 23 år juridikstudent Oscar Green, 32 år, sälj- och marknadsföringschef 1. Jag ville ge det jag själv saknade när jag gick i låg- och mellanstadiet, när jag inte hade kreativitet att skriva. Jag kände att Berättar­ ministeriet var ett jättebra initiativ och då ville jag självklart vara en del av det och kunna hjälpa barn och ungdomar. 2. Framför allt att jag får möjlighet att ge lite av det jag känner att jag har missat. Sedan är det en jättebra sak att få träffa barn och ung­ domar. Om jag i framtiden bildar familj tror jag att jag kan hitta en bra värdegrund och idéer inför det på Berättarministeriet. 3. Jag tror att det finns fördelar med den peda­ gogik som används här där barnen själva får välja hur de vill berätta. Vi hade ett barn som verkligen inte ville skriva men då fick han rita och så fick jag chansen att skriva åt honom. Vi hittade en bra historia och det kändes som att han verkligen fick hjälp på vägen. 7

[close]

p. 8

Berättarministeriet i ord & siffror Fakta maj 2016 ”Man blir alltid så glad när man har varit här.” Volontär, Hagsätra ”Berättarministeriet är en otroligt inspirerande miljö där pedagogerna är mycket uppmärksamma på att se och göra alla elever delaktiga.” Lärare, Hagsätra ”Tidigare kändes det tungt att arbeta med min klass, men när vi besökte Berättarministeriet såg jag mina elever på ett nytt sätt. Det gav mig en nytändning i mitt jobb som lärare.” Lärare, Järva 10 av 10 lärare säger att Berättarministeriets metod är ett stöd i undervisningen 10 av 10 lärare rekommenderar Berättarministeriet och vår metod till en kollega 8 kreativa och kostnadsfria skolprogram erbjuder Berättarministeriet skolorna i våra upptagningsområden 4 volontärer per dag behövs i varje ­skrivarverkstad för att ta emot barnen som deltar i våra skolprogram ”Berättarministeriets program ger mig en inblick i hur man gör undervisningen mer rolig och kreativ!” Lärare, Hagsätra ”Genom att besöka Berättarministeriet fick eleverna i vår klass upp ögonen för skrivande och fantasi. En av våra pojkar som annars brukar hålla sig i bakgrunden trädde fram. Det var helt otroligt att se. Alla elever var så stolta över sina böcker och pratade om personalen på Berättarministeriet när de kom tillbaka till skolan.” Lärare, Järva ”Det är roligt att göra något som så tydligt är kopplat till läroplanens mål, men utanför skolans fyra väggar.” Lärare, Södertälje 25 552 barn har sedan starten i november 2011 deltagit i någon av Berättarministeriets aktiviteter och program 872 skolklasser har besökt oss sedan starten 2011 1 788 pedagoger har besökt oss ­sedan starten 2011 ILL: SHUTTERSTOCK 8

[close]

p. 9

Kommunerna stöttar Berättarministeriet – Berättarministeriet lyfter och inspirerar unga ✎ Colette van Luik ”De största klasskillnaderna i vårt samhälle idag är sociala och kulturella, bland annat i tillgången till det talade och skrivna språket.” – Barn från familjer med låg utbildningsnivå har ofta inte samma möjlighet att få all hjälp de behöver hemifrån, säger Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd i Stockholm. – Berättarministeriet kan ge själv­ förtroende till barn som annars har det svårt i skolan. Civilsamhället bidrar till ett bättre och mer hållbart samhälle. Berättarmini­ NAMN: Roger Mogert FAMILJ: 3 barn BOR: Bandhagen GÖR: Stadsbyggnads- och kultur­ borgarråd i Stockholms stad INTRESSEN: Umgås med barnen, läsa, resa och klättra steriet har en viktig roll både i att skapa ett intresse och en vilja till ­lärande och skrivande bland eleverna och i att fungera som ett komplement och inspiration för skolorna. Det m­ enar Stockholm stad som väljer att stötta Berättarministeriet ekonomiskt. - De kanske största ­klasskillnaderna i vårt samhälle idag är sociala och kulturella, bland annat i tillgången till det talade och skrivna språket. Det är en av de viktigaste kulturpolitiska upp­gifterna att minska de skillnaderna, säger stadsbyggnads- och kulturborgar­ rådet Roger Mogert (S). Berättarministeriet har en ­särskild samarbetsmodell som bygger på ett samarbete mellan kommunerna, närings­l­ivet och den ideella sektorn. I dagsläget stöttar både Södertälje k­ ommun och Stockholms stad Berättar­ ministeriets verksamhet. - Generellt tror jag på ett ökat sam­ arbete mellan olika aktörer i samhället. Den främsta styrkan i Berättarmini­ steriets fall är att organisationen med sin metodik, sitt breda stöd och sin volontär­ verksamhet bidrar till att lyfta och inspirera unga. Roger Mogert är själv en stor vän av det skrivna ordet. - Jag gillar att blanda skönlitteratur och facklitteratur. Och när jag reser tycker jag att ett roligt sätt att förbereda sig är att läsa böcker med anknytning till resmålet. Sedan skriver jag också en del, mest för byrålådan ska tilläggas. Och de tre barnen delar pappas intresse. – De läser väldigt mycket – och ä­ lskar att berätta om vad de läst. ❂ 9

[close]

p. 10

Följ med in i skrivarverkstaden! 2. … en ny värld öppnar sig. Bakom dörren finns en skrivarverkstad. 1. Hit kommer barn varje dag för att skriva egna berättelser. Välkommen till Alien Supermarket! S­ ortimentet har allt en utomjording b­ ehöver: sjufingrade vantar, raketbränsle, grön-utan-sol … Här finns även en hemlig dörr. Lista ut lösenordet och … Berättarministeriets ­redaktör, N. Schwartz, tycker att ­perso-­ nalen har brist på f­antasi. Genom en högtalare pratar Schwartz med barnen. Är de ­mer kreativa än de vuxna? 3. 10

[close]

p. 11

4. Vem har skrivit den här fantastiska berättelsen? 5. – Det har vi! ropar barnen. Tillsammans skapar barnen en historia. Plötsligt hörs Schwartz röst genom högtalaren … 6. Redaktören är nöjd och ser till att barnens böcker trycks och sprids över hela världen. Och varje barn får ett eget exemplar av boken. ”En bok är som en trädgård som kan bäras i fickan.” Arabiskt ordspråk ahguDeepmenpnltdiegrnaaXg! Agent 164 och agent 163 på äventyr FOTO: MIKAEL STRANDH/RETUSCHERIET 11

[close]

p. 12

Berättarministeriet släpper film om fantasins kraft IMAGINE ✎ Emelie Risberg Hellström Hans Rosling förklarar för Christer Fuglesang hur rymdraketen drivs av fantasi och tankens kraft. FOTO: KARL GABOR Filmen Imagine och intervjuer med de medverkande hittar du på Berättarministeriets Youtube­kanal. Loreen och Miriam Bryant stod för rymdresans soundtrack. Under våren 2016 spelade Berättarministeriet in Imagine – en kortfilm om fantasins kraft och hur långt den kan ta oss. I centrum för berättelsen står fem äventyrslystna barn som drömmer om att åka till rymden. – All mänsklig utveckling bygger på att någon fantiserar en abstrakt tanke som sedan omvandlas till verklighet. Barns fantasi bör därför uppmuntras, stärkas och tas på stort allvar. Imagine illustrerar detta, säger Dilsa Demirbag-Sten, verksam­ hetsansvarig på Berättarministeriet. I filmen medverkar förutom barnen ett stort antal offentliga personer och volontärer som representerar en engagerad vuxenvärld. De stöttar barnen till att tro på sig själva och nå sina drömmar. Några av dem som medverkar i filmen är hockey­ legenden Mats Sundin, artisterna Loreen och Miriam Bryant, astronauten Christer Fuglesang och professor Hans Rosling. – Vi hade ett dream team som vi ville ha med i filmen – från de duktiga barnen till alla profiler. Det är häftigt att alla ville ställa upp för oss och vi är väldigt tacksamma för deras med­ verkan, säger Dilsa Demirbag-Sten. Med en stor dos fantasi, kreativa lösningar och ett hårt arbetande team skapades en spännande rymdsaga på tre och en halv minut. Pompe Hedengren, Creative Director på Stock­ holm Graphics, producerade och skrev manus till filmen. – Filmen är som en metafor för Berättarministeriet – vad man kan göra tillsammans, och den otroliga kraft som alla barn och volontärer har, säger Pompe. 12

[close]

p. 13

FOTO: KARL GABOR Lärardagen 2016 Lärarfavorit i repris ✎ Moa Thorsell Ökat självförtroende och engagemang. Med en sådan effekt hos d­ elt­agarna på vår första lärardag är vi stolta över att erbjuda en ­uppföljare. Den 14 november på ­Fotografiska muséet är det dags – med ett nytt inspirerande upplägg. Berättarministeriet vill verka som ett ämnesövergripande stöd för lärare i våra ­upptagningsområden och 2015 tog vi ett nytt steg i den riktningen. Med konfe­ rensen Berättarmini­steriets Lärardag vill vi ge lärare i årskurs 2–5 i våra upptagningso­ mråden inspiration, idéer och uppslag för undervisningen samt erbjuda ett forum för kollegialt lärande. Temat för årets konferens är inter­aktivitet och kreativt ­lärande och mode­ rator är författaren och p­ rogramledaren Daniel Sjölin. ­Föreläser gör bland andra svenskl­äraren Annika Agélii ­Genlott som har utvecklat och fortbildar lärare i metoden Skriva sig till lärande (STL), Carl Heath, forskare och designer på Interactive Institute Swedish (ICT) och Barbro Westlund, lektor vid i­nstitutionen för språkdidaktik vid Stockholms U­ niversitet. På p­ rogrammet står dess­ utom fördjupning i Berättarm­ inisteriet, interaktiva verktyg, rundabordssamtal, kreativ workshop och mycket mer.   FAKTA | Berättarministeriets Lärardag Berättarministeriets Lärardag äger rum den 14 november på Fotografiska muséet. Lärardagen är gratis och har 120 platser. Alla lärare i årskurs 2–5 i våra upptagningsområden (­Södertälje, Järva och Hagsätra) som gått ett skolprogram hos Berättarministeriet är välkomna att anmäla sig på www.berattarministeriet.se 13

[close]

p. 14

FOTO: KARL GABOR – När fantasin väcks syns barnens förmågor SUVI MIKKONEN LÄRARE I Berättarministeriets s­ kolprogram Tidningsskaparna får elever i ­årskurs 3–5 agera journa­lister ­ och bidra med artiklar till en riktig tidsk­ rift. Dessutom får eleverna besöka Moderna museet och skapa egen konst. För läraren Suvi Mikkonen på Gubbängsskolan var valet att delta med sin klass självklart. ✎ Malina Abrahamsson - Att eleverna får arbeta med något som ger ett konkret resultat sporrar dem. De blir tagna på allvar. Precis som alla Berättarministeriets pedagogiska program inleds Tidnings­ skaparna i en av våra skrivarverkstäder där eleverna får kliva in på Redaktör Schwartz bokförlag och skriva en egen bok. - Det var ett makalöst bra upplägg. Alla elever fick vara med och skapa tillsammans. För mig som lärare var det ovant att enbart observera, men det gav mig chans att se mina elever i ett annat ljus. Det var särskilt roligt att se att elever som brukar ha svårt att komma igång med skrivandet i klassrummet ­genast satte igång på Berättarmini­ steriet. Efter besöket i skrivarverkstaden tog arbetet i klassrummet vid. Redak­ tör Schwartz skickade ett brev med en förfrågan om eleverna ville medverka i Berättarministeriets årliga tidskrift. - Eleverna var ivriga och ville sätta igång direkt. De tog arbetet på största allvar och ville vara seriösa reportrar, berättar Suvi. Temat för årets tidskrift var fram­ tiden och eleverna i klass 3B på Gubb­ ängss­­ kolan hade inte svårt att komma på idéer. Bland annat skrev de om fram­ tidens mode där kläder med appar som kan känna av hur den som bär kläderna mår eller mäta hur långt personen har gått under en dag, blir standard. Det är inte bara eleverna som har stärkts genom arbetet med Tidnings­ skaparna. Suvi har själv fått ny inspira­ tion och nya verktyg till sin undervisning. Hon funderar nu på hur hon kan fortsätta att ge eleverna riktiga uppdrag och dess­ utom arbeta mer med fantasin. - När fantasin blir en naturlig del av allting vi gör visar sig barnens förmågor tydligare, avslutar hon. 14

[close]

p. 15

Barnens framtidsspaningar i tryck Smarta skor vet vart de ska gå, kungen lagar tacos åt flyktingb­ arn och robotar tar över jorden. Dessa och ­ många fler framtidsspaningar har skrivits inom Berättarministeriets program Tidningsskaparna som tidigare i år publicerades i tidskriften Fantasi i fokus. ROBOTMÄNNISKAN TAR ÖVER VÅR JORD Jag tror att vi får f­lygande bilar i framtiden. Men jag vill faktiskt inte ha det för det förstör vår fina natur. Men våra vackra kossor är tyvärr inte heller så bra, för deras pruttar förstör vår a­ tmosfär. Vi kan också tänka på en viktig sak, nu i J­apan har de byggt en­ människorobot som är jättelik oss. Snart kommer ju det utvecklas och bli en robotmänniska som kommer ta över vår jord. Adolf Fredriks musikklasser, Farsta grundskola, klass 5 Berättarministeriets tidskrift Fantasi i fokus är en del av skolprogrammet T­ idningsskaparna. Tidskriften trycks en gång per termin och utgår alltid från ett särskilt tema. Vårterminens tema var framtiden och 9 klasser från våra upptagnings­områden bidrog med texter och ­bilder. Tidskriften formges av Åkesson & Curry och trycks av Sisu Art. Läs fler framtidsspaningar på www.berattarministeriet.se/fantasiifokus SÄG ÅT DINA SKOR VART DE SKA GÅ Skor kommer bli mycket billigare i framtiden. Det kommer komma raketskor och skor som går automatiskt. Skor som är så mjuka så att om du faller 80 meter och landar så har du ingen skada alls. Och skor som när du har tröttnat på dom kan du äta upp skorna. Det finns också skor som åker lika snabbt som en bil men bränslet är vilket vatten som helst. Skor som pratar med dig och man kan säga att den ska sluta prata med dig så gör den det. Och om du säger att den ska börja prata så gör den det. Du kan säga gå till Frankrike så gör den det och du kan säga vad som helst och den går dit. Gubbängsskolan, klass 3A KUNGEN LAGAR TACOS ÅT FLYKTINGBARNEN Flyktingbarnen behöver mer mat och pengar. Flyktingbarnen behöver någonstans att bo. Flyktingbarnen behöver hjälp med matte s­ venska och engelska. Flyktingbarnen kan bo i radhus med kungen. Kungen lagar tacos till barnen och lär dom cykla, skriva och simma. Drottningen hjälper barnen tvätta och stryker barnens kläder. När barnen är vuxna jobbar b­ arnen på bank och när dom tjänat mycket pengar kan de ta hit sina gamla föräldrar. ­Kungen och drottningen dom sitter då hemma som vanligt och dricker te. Oxbacksskolan, klass 3:2 15

[close]

Comments

no comments yet