Newsletter

 

Embed or link this publication

Description

Základní škola a mateřská škola,Jičín, 17.listopadu

Popular Pages


p. 1

9/2016 Healthy Eating for Better Living: Let´s Move! Škole se podařilo získat grant z Evropské unie. O průběhu projektu a plněných aktivitách v rámci dvouletého projektu Vás budeme pravidelně informovat v newsletteru. http://www.zsjednicka.cz/ Vážení rodiče a žáci, v dnešním newsletteru najdete informace a fotky z Evropského dne jazyků. European Day of Languages jsme oslavili 26. září. Vyučující cizích jazyků připravili s žáky cizojazyčné dopisy. Třída 8. A vytvářela koláže evropských staveb a žáci ze sedmých a osmých ročníků se podíleli na tvorbě cizojazyčných slovníků. Ve škole je na dvě desítky dětí, jejichž mateřským jazykem nebo jazykem jejich rodičů není čeština. Žáci a jejich rodiče nám pomohli užitá slova ve slovnících přeložit a předat nové znalosti ostatním ve škole. Aktivity probíhaly v rámci projektu Erasmus+.

[close]

p. 2

Učení se jazykům cizích lidí je cestou, která nám pomáhá vzájemně si lépe porozumět a překonávat kulturní rozdíly. The Longest Letter Competition – Soutěž o nejdelší dopis S našimi partnery ve Francii a Polsku jsme soutěžili o nejdelší cizojazyčný dopis. 1. místo Francie - 80m 2. místo Česko - 57m 3. místo Polsko - 9m 66cm

[close]

p. 3

Jak vše probíhalo… Příprava ve třídách Lepení dopisů Projektové aktivity na říjen: World Food Day – Světový den jídla Tento měsíc budeme věnovat jídlu a zdravému stravování. Další podrobnosti můžete sledovat: Na stránkách školy http://www.zsjednicka.cz/?p=22011 http://www.zsjednicka.cz/?page_id=13115 V projektovém deníku https://twinspace.etwinning.net/23841/home

[close]

Comments

no comments yet