Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά 10 Νοεμβρίου 2016

 

Embed or link this publication

Description

Κατάλογος Δημοπρασίας Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά, 10 Νοεμβρίου 2016

Popular Pages


p. 1

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο Athens Plaza Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

[close]

p. 2

Σπάνια Bιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 10 Nοεμβρίου 2016 | 6.00 μ.μ.

[close]

p. 3[close]

p. 4

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 10 Νοεμβρίου 2016 | 6.00 μ.μ. Δημοπρασία ATHENS PLAZA Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016, ὥρα 6.00 μ.μ. Ἐξέταση λαχνῶν Νεοφύτου Δούκα 10 Ἀπό 20 Ὀκτωβρίου ἕως 9 Νοεμβρίου 2016, Δευτέρα - Παρασκευή 10.00 π.μ. ἕως 4.00 μ.μ. Σάββατο 10.00 π.μ. ἕως 3.00 μ.μ. Γραπτές προσφορές Τηλ.: 210 36 14 897 Fax: 210 36 20 382 BEƒ°√™ Δημοπρασίες Ἔργων Τέχνης & Βιβλίων Νεοφύτου Δούκα 10, Ἀθήνα 106 74 Τηλ.: 210 36 14 897 Fax: 210 36 20 382 books@vergosauctions.com www.vergosauctions.com

[close]

p. 5

Δημοπράτης Πέτρος Βέργος Σύνταξη - εὐθύνη καταλόγου Θεόδωρος Θεοδώρου Πληροφορίες - διεκπεραίωση Γιώτα Καρακατσάνη Νατάσα Μπέσικου Εὔη Μπλέσιου Γιάννης Ἀντωνόπουλος Συντονισμός Ἀνδρέας Βέργος Παραγωγή καταλόγου Indigo Graphics Εἰκόνες ἐξωφύλλου Νο 384 & 36

[close]

p. 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ξένη λογοτεχνία 2. Νεοελληνική λογοτεχνία 3. Ἐφημερίδες – Περιοδικά 4. 15ος – 17oς αἰώνας 5. Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς 6. Ἑλληνική γλώσσα – Φιλολογία 7. Παιδεία 8. Θρησκεία 9. Μουσική 10. Φιλοσοφία 11. Ἐπιστῆμες 12. Χειρόγραφα – Ἔγγραφα 13. Ἱστορία 14. Ναυτικά 15. Τοπικά 16. Διάφορα 17. Γεωγραφικά – Ταξιδιωτικά 18. Χάρτες 19. Φωτογραφία 20. Τέχνες 21. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις 22. Σχέδια, ὑδατογραφίες, κλπ. 23. Λαϊκές λιθογραφίες – Ἀφίσες 24. Νεοελληνική χαρακτική 1-3 4-76 77-84 85-100 101-117 118-130 131-135 136-149 150-157 158-160 161-166 167-209 210-284 285-289 290-343 344 345-382 383-384 385-400 401-408 409-422 423-444 445-458 459-496

[close]

p. 7

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016, ὥρα 6.00 μ.μ. Mέρος Α´: 1-344 1. Ξένη λογοτεχνία 1 BYRON, George Gordon Noël, Lord, καί Χρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ. Σαρδανάπαλος, τραγῳδία τοῦ Λόρδου Βύρωνος, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ – Ὁ υἱός τῆς δούλης καί Εὐγενία, ὑπό Χρήστου Ἀ[ναστασιάδου] Παρμενίδου. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ἑρμοῦ, 1865. 8ο, η΄ + 400 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Δερμάτινη ράχη τοῦ Ὀρεσίτροφου (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1865.540, Κασίνης, I, 936. € 60-80 2 LORCA, Federico Garcia. Ὁ ματωμένος γάμος, εἰσαγωγή καί μετάφραση ἀπό τά ἰσπανικά Νίκου Γκάτσου. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1945. 106 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 80-120 3 LORCA, Federico Garcia. Δύο ὠδές: Ὠδή στόν Salvador Dali – Ὠδή στόν Walt Whitman, ἀπόδοση Κλεῖτος Κύρου – Μανόλης Ἀναγνωστάκης. Θεσσαλονίκη 1948. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀντίτυπα. [24] σ. Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο πορτραῖτο τοῦ Lorca, ΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ Ν. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, μέ ἀφιέρωση τῶν μεταφραστῶν («στόν ποιητή Ν. Ἐγγονόπουλο / μ’ αἰσθήματα φιλίας / Κλ. Κύρου Μαν. Ἀναγνωστάκης / 11. 2. 48»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 200-300 2. Νεοελληνική λογοτεχνία 4 Ἱστορία διά στίχων ἁπλῶν, περιλαμβάνουσα τόν βίον καί τάς πράξεις τοῦ μεγάλου ἄρχοντος καί σπαθαρίου Σταυράκη, καί τό αὐτοῦ θρηνωδέστατον τέλος καί τόν ἐπονείδιστον θάνατον. Βενετία, Ἑλληνική Τυπογραφία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, 1850. 8ο, 14 σ. Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα (ἐλεύθερο τό πάνω). Γκίνης & Μέξας, 5202. € 60-80 5 ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ, Σπυρίδων. Ἄσματα δημοτικά τῆς Ἑλλάδος. Κέρκυρα, τυπογραφεῖο Ἑρμῆς Α. Τερζάκη & Θ. Ρωμαίου, 1852. 8ο, 174 σ. (ὀξείδωση). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα). Γκίνης & Μέξας, 5642. Ἔκδοση χωρίς τήν ἱστορική μελέτη. € 60-80 6 ΓΟΥΖΕΛΗΣ, Δημήτριος. Ἡ κρίσις τοῦ Πάριδος, ποίημα μυθολογικόν, ἐρωτικόν καί ἠθικόν, ἔκδοσις πρώτη μετά διαφόρων ὑποσημειώσεων, ἐν αἷς περιέχονται ἱστορικῶς σύν τοῖς ἄλλοις καί βίοι ἀξιολόγων ἀνδρῶν οὐκ εὐάριθμοι. Τεργέστη, A. Maldini, 1817. 8ο, II + (1-8) + (III-XXIII) + (3-381) σ. (τρύπες ἀπό ἔντομο πρός τό τέλος, λεκέδες ἀπό νερό, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, ἀκυρωμένη σφραγίδα στόν τίτλο). Ἡ πρώτη μορφή (μέ τό εὑρετήριο καί τίς διορθώσεις σέ ὀκτασέλιδο μεταξύ τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύτερου φύλλου), ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο, κατάλογος συνδρομητῶν (μέ τήν προσθήκη τῶν συνδρομητῶν Κωνσταντινουπόλεως). Μαρμαρογραφημένα χαρτόνια τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λερωμένα, φθορές στή ράχη, σπασμένη ἡ ραφή της). Ἠλιού 1817.54, Legrand & Pernot, 910. € 300-400 7 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ, Γεώργιος, ἰατρός, ὁ ἐκ Κοζάνης. Ποιημάτια. Βιέννη, Johann Schnierer, 1817. 8ο, 230 σ. (τρύπα στήν πάνω ἐσωτερική γωνία ἑνός φύλλου: σ. 31-2, λείπει τό τελευταῖο (λευκό) φύλλο). Μέ 2 χαλκογραφίες ἐκτός κειμένου. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Ἠλιού 1817.27. € 200-300 8 ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ, Ἰωάννης. Κόδρος, τραγωδία δεκάτη. Ἀθήνα, Χ. Ἀναστασίου, 1844. 6

[close]

p. 8

5 8ο, 79 σ. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, σφραγίδα στόν τίτλο). Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα (λείπουν τμήματα, ἄκοπο καί ἀξάκριστο). Ἠλιού 1844.117. € 40-60 9 ΣΟΥΤΣΟΣ, Ἀλέξανδρος. Ὁ περιπλανώμενος, ποίημα λυρικόν εἰς ᾄσματα τέσσαρα, καί ἡ Ἀγγελία, παρέπονται δέ τά Δικαστικά τῶν ἐτῶν 1839-40 καί 1852, ἔκδοσις πρώτη τοῦ ὅλου. Ἀθήνα, Α. Γκαρπολᾶς, 1858. 8ο, μβ´ + 247 σ. (κομμένη ἡ πάνω ἐξωτερική γωνία τοῦ τίτλου, λερωμένο ἀντίτυπο). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας, 7451. € 30-40 10 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, Θεόδωρος Γ. Ἅγιος Μηνᾶς (ἐπεισόδιον τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως), ποίημα λυρικοἐπικόν εἰς ᾄσματα τέσσαρα. Ἀθήνα, Π. Σούτσας & Α. Κτενᾶς, 1860. 8ο, η΄ + 240 σ. (τρύπα ἀπό ἔντομο στήν πάνω ἐσωτερική γωνία, ὀξείδωση). Νεότερη δερμάτινη ράχη. Γκίνης & Μέξας, 8101. € 40-60 11 ΣΑΛΤΕΛΗΣ, Νικόλαος Ι. Ὁ Κυδωνιάτης, ποίημα 7 εἰς ᾄσματα τέσσαρα, ἔκδοσις Β΄, μετά διορθώσεων καί προσθαφαιρέσεων. Ἀθήνα, Ι. Ἀγγελόπουλος, 1880. 8ο, ρις΄ + 244 σ. Κατάλογος συνδρομητῶν. Νεότερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1880.628. € 40-60 12 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ, Δημήτριος Α. Ἀπάτη ἀντ’ ἀπάτης, κωμῳδία εἰς πράξεις τρεῖς. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1885. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 130 σ. Δίχρωμος ὁ τίτλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ὀξειδωμένα, περιβάλλονται ἀπό νεότερα). Ἠλιού & Πολέμη, 1885.165. € 40-60 13 Κῆπος τῶν μουσῶν, ἤτοι ἀνθολογία, περιέχουσα διάφορα ἐρωτικά, βακχικά καί τοῦ χοροῦ ἄσματα, λυρικά ποιήματα, ἄσματα κωμειδυλλίων κτλ., ἐκδίδοται ὑπό Μ. Α. Μαρκοπούλου. Κωνσταντινούπολη, Γ. Ι. Σεϊτανίδης, χ.χ. [π. 1899]. 8ο, 352 σ. (λείπουν 3 φύλλα: σ. 23-4, 177-8 & 191-2, 8 φύλλα δεμένα κατά λάθος στό τέλος). Σημείωση ὀνόματος στόν τίτλο («Ἰωάννης Μ. Μουρέλος 1899»). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ. [δεμένο μαζί:] ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Ἰωάννης. Ἡ γυνή, περιεχόμενα: Α΄ Γυνή – Β΄ Ἔρως, 7

[close]

p. 9

12 14 καί αἰσθητικά αἰσθήματα. Κωνσταντινούπολη 1892. 8ο, 233 σ. (λείπουν 2 φύλλα στήν ἀρχή, λυμένα κάποια ἄλλα). Κατάλογος συνδρομητῶν, σημείωση ὀνόματος στόν τίτλο («Ἰωάννης Μουρέλος / 1895»). Ἠλιού & Πολέμη, 1892.473 (ἕνα μόνο ἀντίτυπο). <ὡς ἔχουν> € 40-60 14 ΑΓΓΟΥΛΕΣ, Φώτης. Κραυγές στόν ἥλιο. Χίος 1938. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 24 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα). € 30-40 15 ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Νάνος. Ἡ τιμωρία τῶν μάγων. Λονδίνο 1947. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 450 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 47 σ. Προμετωπίδα τοῦ J. Craxton. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). € 30-40 16 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Τάκης. Τό πέπλο καί τό χαμόγελο, 1958-1962. Θεσσαλονίκη 1963. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 800 ἀντίτυπα. [80] σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ποιητή / Ἀνδρέα Μοθωνιό / δεῖγμα τιμῆς καί φιλίας / Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ ἀτραπός. Θεσσαλονίκη, Φιλολογική, 1984. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 40 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό σεβαστό ἀκαδημαϊκό / κ. Μιχαήλ Σακελλαρίου / ἐγκάρδια προσφορά / Τάκης Βαρβιτσιώτης»), τμῆμα φακέλου μέ τή διεύθυνση τοῦ ποιητῆ κολλημένο στό πρῶτο φύλλο (κάτω ἀπό τήν ἀφιέρωση). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 60-80 17 [ΒΑΡΝΑΛΗΣ, Κώστας]. «ΤΑΝΑΛΙΑΣ, Δῆμος». Τό φῶς πού καίει. Ἀλεξάνδρεια, Γράμματα, 1922. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 77 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ φίλου Ποιητῆ / Μιχ. Δαμιράλη / Μ’ ἐχτίμηση κι’ ἀγάπη / Δ. Τανάλιας»). Πανί (ξεθωριασμένη ἡ ράχη, λεκές στό κάτω κάλυμμα). € 150-200 18 ΒΑΡΝΑΛΗΣ, Κώστας. Τό ἡμερολόγιο τῆς Πηνελόπης, σατιρική μυθιστορία. Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Κορυδαλοῦ, 1947. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 145 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό φίλον συγγραφέα Κώστα Παπα-/ πάνο μέ ἀγάπη, ἐχτίμηση καί / πολλές ὑποχρεῶσες. Κώστας Βάρναλης / Μάης τοῦ 1947»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 60-80 8

[close]

p. 10

20 24 19 ΒΕΝΕΖΗΣ, Ἠλίας. Τό νούμερο 31328, (σκλάβοι στά ἐργατικά τάγματα τῆς Ἀνατολῆς), ρομάντσο. Μυτιλήνη 1931. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 242 σ. (λείπει ὁ τίτλος). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στούς καλούς μου / φίλους, τήν / Τατιάνα καί τόν / κ. Σταύρου / 1933 Η. Βενέζης»). Πανί. € 100-150 20 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γιάννης. Ἔρμος κόσμος, διήγημα. Ἀθήνα 1923. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 500 ἀντίτυπα. 91 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Κύριον Μιχ. Δαμιράλη / φιλικώτατο χάρισμα / τοῦ φίλου του / Γιάννη Βλαχογιάννη»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Λόγοι κι’ ἀντίλογοι, μικρά πεζά, 1902-1914. Ἀθήνα 1925. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 600 ἀντίτυπα. 152 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό φίλο / κ. Μιχ. Δαμιράλη / ὁ φίλος / Γιάννης Βλαχογιάννης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 60-80 21 ΒΟΥΤΥΡΑΣ, Δημοσθένης. Ὁ Λαγκᾶς κι ἄλλα διηγήματα. Ἀλεξάνδρεια, Γράμματα, 1915. 127 σ. Πανί (ξεθωριασμένη ἡ ράχη). € 30-40 22 ΒΟΥΤΥΡΑΣ, Δημοσθένης. Στούς ἀγνώστους θεούς. Ἀθήνα, Δημητράκος, 1930. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 95 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα ἐκτός κειμένου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στή συνάδελφο Αὖρα Θέρου / μέ τή μεγαλύτερη / ἐκτίμηση / Δημοσθένης Ν. Βουτυρᾶς»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ ἐπανάσταση τῶν ζώων καί ἄλλα διηγήματα. Ἀθήνα, Δημητράκος, 1931. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 233 σ. Μ’ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα ἐκτός κειμένου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό φίλο συνάδελφο / Ἄγη Θέρο / μέ τή μεγαλύτερη ἐκ- / τίμηση / Δημοσθένης Ν. Βουτυρᾶς»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 80-120 23 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Οἱ γκριμάτσες τοῦ ἀνθρώπου. Ἀθήνα 1935. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 92 σ. Μέ 2 σχέδια τοῦ Εὐθ. Παπαδημητρίου (ἕνα ὁλοσέλιδο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα). € 50-70 24 ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ, Φῶτος. Τό τραγούδι τῆς Κοντέσας. «Ἀθήνα - Σύρα», 1920. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 43 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ- 9

[close]

p. 11

27 30 ρωση («Στόν ἀγαπητό Φίλο Ποιητή / Κύριο Μίχο Δαμιράλη / Μ’ ἀγάπη κ’ ἐχτίμηση / ὁ Φῶτος Γιοφύλλης / Ἀθήνα 1921»). Πανί (ξεθωριασμένη ἡ ράχη, ἔχει διατηρηθεῖ τό κάτω ἐξώφυλλο). [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Συνθέματα. Ἀθήνα 1916. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 63 σ. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ Ἅι Νικόλας κι ὁ φτωχός ἄρχοντας. Ἀθήνα 1914. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ (ἀναπαραγωγή σκίτσου τοῦ Α. Βώττη). [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Καινούργες τερτσίνες. Ἀθήνα 1917. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 21 σ. (κομμένη ἡ κάτω ἐξωτερική γωνία τοῦ τελευταίου φύλλου). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό μου / Κον Μῖχο Δαμιράλη / Μ’ ἀγάπη – / Φ. Γιοφύλλης»). € 80-120 25 ΓΚΑΤΣΟΣ, Νίκος. Ἀμοργός, δεύτερη ἔκδοση. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1963. [40] σ. Μέ 4 εἰκόνες ἐκτός κειμένου (ἔγχρωμες ἀναπαραγωγές ἔργων τοῦ Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 60-80 26 [ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Θεώνη] «ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ». Κίτρινες φλόγες, μέ πρόλογο τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ. Ἀλεξάνδρεια, Γράμματα, 1925. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 152 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τῆς ποι- ήτριας ἐκτός κειμένου (ἔγχρωμη ἀναπαραγωγή ἔργου τῆς Θ. Φλωρᾶ-Καραβία). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, λείπουν τμήματα ἀπό τό κάτω ἐξώφυλλο). € 30-40 27 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μπολιβάρ. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1944. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 340 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 23 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ζωγραφικοῦ ἔργου τοῦ ποιητῆ), λυτό φύλλο μικρότερων διαστάσεων μέ «τά κυριώτερα παροράματα». Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη). € 250-350 28 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ἄσμα ἡρωικό καί πένθιμο γιά τόν χαμένο ἀνθυπολοχαγό τῆς Ἀλβανίας. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1962. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 1599 ἀντίτυπα. 36 σ. (σβησμένη σφραγίδα στόν τίτλο). Μέ μιά ἔγχρωμη λιθογραφία τοῦ Γιάννη Μόραλη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). € 80-120 29 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ὁ μικρός ναυτίλος. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1985. 10

[close]

p. 12

36 37 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 129 σ. Ἔγχρωμη προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ Γ. Στέρη), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Ἀνδρέα Πεβερέτο, / μέ ἀγάπη, / Ὀ. Ἐλύτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο). € 100-150 30 ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Ἀνδρέας. Ἐνδοχώρα, 1934-1937, [σ. 4:] Ἐκδότης τό Τετράδιο, ἀριθμός ἐκδόσεως 6. Ἀθήνα 1945. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 470 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 88 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 300-400 31 ΘΕΜΕΛΗΣ, Γ. Τό δίχτυ τῶν ψυχῶν. Θεσσαλονίκη 1965. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα. 44 σ. (λείπει τό πρῶτο (λευκό) φύλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο περίβλημα (τοῦ Κ. Τσίζεκ). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Οἶκος ἐμπορίου, ποίημα ἀπό σκηνῆς σέ δυό φωνές καί χορό. Θεσσαλονίκη 1974. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 600 ἀντίτυπα. 30 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τά βιβλικά. Θεσσαλονίκη, Νέα Πορεία, 1975. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 63 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Αὐρήλιο Εὐστρατιάδη / πολύ φιλικά / Γ. Δ. Θέμελης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3) € 60-80 32 [ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος] «ΔΙΓΕΝΗΣ, Ὀρέστης». Ἐλεύθερο πνεῦμα. Δοκίμιο. Ἀθήνα, Α. Ι. Ράλλης, 1929. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 123 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (σελοτέιπ στή ράχη). Τό Ἐλεύθερο πνεῦμα θεωρεῖται τό «μανιφέστο» τῆς γενιᾶς του ’30. € 100-150 33 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγκοπούλου. Ἀλεξάνδρεια, Ἀλεξανδρινή Τέχνη, 1935. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 191 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα, σφραγίδα). Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ. Ἀπομίμηση δέρματος στή ράχη. € 250-350 34 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, Γαλάτεια. 11 π.μ. – 11 μ.μ, κι’ἄλλα διηγήματα. Ἀθήνα, Στοχαστής, [1929]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 206 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 25-35 35 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος. Ὀδύσεια. Ἀθήνα, Πυρσός, 1938. 11

[close]

p. 13

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ὅλα μέ τήν ὑπογραφή τοῦ συγγραφέα. 4ο, 368 x 250 mm., 835 σ. Λινάτσα (λίγο λερωμένη). [μεταξύ τῶν σ. Α14 καί Α15 τοποθετημένο τό δεκαεξασέλιδο:] «Λεξιλόγιο τῆς Ὀδύσειας». (2) € 1.200-1.600 36 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος. Ὀδυσσέας. Ἀθήνα, Στοχαστής, 1928. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 104 σ. ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΜΕ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΕΣ ΑΥΤΟΓΡΑΦΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, φθορές στή ράχη). Οἱ αὐτόγραφες διορθώσεις καί συμπληρώσεις σ’ αὐτό τό ἀντίτυπο ἀντιπροσωπεύουν ἕνα ἐνδιάμεσο στάδιο πρός τήν τελική μορφή τῆς ἔκδοσης τοῦ 1955 (Θέατρο Α΄. Τραγωδίες μέ ἀρχαῖα θέματα. Προμηθέας, Κοῦρος, Ὀδυσσέας, Μέλισσα, Ἀθήνα 1955). € 2.000-3.000 37 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος. Χριστός. Ἀθήνα, Στοχαστής, 1928. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 105 σ. ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΜΕ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΕΣ ΑΥΤΟΓΡΑΦΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, φθορές στή ράχη). Οἱ αὐτόγραφες διορθώσεις καί συμπληρώσεις σ’ αὐτό τό ἀντίτυπο ἀντιπροσωπεύουν ἕνα ἐνδιάμεσο στάδιο πρός τήν τελική μορφή τῆς ἔκδοσης τοῦ 1956 (Θέατρο Β΄. Τραγωδίες μέ βυζαντινά θέματα. Χριστός, Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης, Νικηφόρος Φωκᾶς, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Ἀθήνα 1956). € 2.000-3.000 38 ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ, Ἕκτωρ. Ὁδός Λαιστρυγόνων. Ἀθήνα, Κείμενα, 1978. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 91 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῆς ποιήτριας Λείας Χατζοπούλου-Καραβία / μέ τήν ἀγάπη μου. / Ε. Κακναβάτος / Μάρτης 78»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Διήγηση. Ἀθήνα, Συντεχνία, 1974. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 76 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Διήγηση. Ἀθήνα, Κείμενα, 1981. Δεύτερη ἔκδοση, 66 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῆς κ. Ἄννας Ρούσσου, / πολύ φιλικά. / Ε. Κακναβάτος / Μάρτης 1982»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3) € 60-80 12 39 ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ, Ἕκτωρ. Κιβώτιο ταχυτήτων. Ἀθήνα, Κείμενα, 1987. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 97 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῆς ἄξιας ποιήτριας Κατερίνας ἈγγελάκηΡούκ / μέ πολλήν ἐκτίμηση καί φιλία. / Ε. Κακναβάτος / Μάρτ. 1988»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). € 30-40 40 ΚΑΜΠΥΣΗΣ, Γιάννης Α. Μυστικό τοῦ γάμου – Ἡ φάρσα τῆς ζωῆς. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ἡ Κορίννα, 1896. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ιη΄ + 125 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (περιβάλλονται ἀπό νεότερα, λυμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1896.187. € 40-60 41 ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ. Τά στερνά τοῦ Γιούγκερμαν, μυθιστόρημα. Ἀθήνα, Πυρσός, 1941. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 189 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα). € 30-40 42 ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ, Ἀνδρέας. Διηγήματα, [πάνω:] Ἐκδόσεις Ἑστίας. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1892. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ιβ´ + 259 σ. Πάνινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). € 80-120 43 ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ, Ἀνδρέας. Λόγια τῆς πλώρης, θαλασσινά διηγήματα. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1899. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 334 σ. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, χαλαρωμένη ἡ ραφή της). Ἠλιού & Πολέμη, 1899.24. € 60-80 44 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ, Κ. Γ. Ἐλεγεῖα καί σάτιρες. Ἀθήνα, Α. Ι. Ράλλης & Σια, 1927. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 109 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐπενδυμένα μέ διακοσμητικό αὐτοκόλλητο, λυμένη ἡ ράχη). <ὡς ἔχει> € 30-40

[close]

p. 14

42 49 45 ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Μιχάλης. Κατά Σαδδουκαίων. Ἀθήνα 1953. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 45 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («τοῦ ποιητῆ / Ἀντρέα Μοθωνιοῦ / Μέ ἀγάπη / Μ. Κατσαρός»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (τοῦ Ν. Κούνδουρου). € 60-80 46 ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ, Γιῶργος. Φυγή στή φύση, ποιήματα. Ἀθήνα 1952. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀντίτυπα. 15 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό συγγραφέα / Ντίμη Ἀποστολόπουλο / μέ τήν ἐκτίμησή μου / Γ. Κοτζιούλας»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ Στρατῆς Μυριβήλης κ’ἡ πολεμική λογοτεχνία. Ἀθήνα, Α. Ροδίτης, 1931. 61 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ ἀγαπητοῦ φίλου / Νίκου Λαγγούση / ἐνθύμιο. / Γ. Κοτζιούλας»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο). (2) € 40-60 47 ΚΥΡΟΥ, Κλεῖτος. Περίοδος χάριτος καί ἄλλα ποιήματα. Θεσσαλονίκη, Χειρόγραφα, 1992. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 45 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Πέτρο καί στή / Λούλα μέ ἀγάπη / Κλεῖτος / Πρωτομαγιά 1992»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (ἄκοπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ πρωθύστερος λόγος. Θεσσαλονίκη, Αἴγειρος, 1996. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 39 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («στόν Τάκη Μενδράκο – / φιλική προσφορά / Κλεῖτος Κύρου / Μαρτ. 1996»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. (2) € 40-60 48 ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ, Ναπολέων. Τά ποιήματα, πρώτη ἐπιλογή. Ἀθήνα, Πυρσός, 1939. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 82 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). € 100-150 49 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Ἀνδρέας. Στιχουργήματα διάφορα, ἐκδοθέντα ἐπιμελείᾳ καί ἐνεργείᾳ φιλομούσων τινῶν νέων. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλληνία, 1872. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, γ΄ + 232 σ. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1872.629, Legrand & Pernot, 2864. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἀπόκριση εἰς τόν ἀφορεσμόν τοῦ κλήρου τῆς Κεφαλονιᾶς τῶν 1856. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Πρόοδος, 1867. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 180 σ. (λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ἠλιού & Πολέμη, 1867.38, Legrand & Pernot, 2565. [δεμένο 13

[close]

p. 15

μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ δίκημου μέ τή Σύνοδο. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο τῆς Προόδου, 1869. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, θ´ + 91 σ. Ἠλιού & Πολέμη, 1869.158, Legrand & Pernot, 2684 («rarissime»). [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Οἱ καταδρομέςμου ἐξαιτίας τοῦ Λύχνου. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλληνία, 1862. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 125 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Γκίνης & Μέξας, 9115. [δεμένο μαζί:] WILSON. Βίος Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, μεταφρασθείς ἀπό τό ἀγγλικόν παρά τοῦ κυρίου Ἀνδ. Λασκαράτου. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλληνία, 1866. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 26 σ. Ἠλιού & Πολέμη, 1866.59, Legrand & Pernot, 2532. € 300-400 50 ΜΑΤΣΑΣ, Ἀλέξανδρος. Ἰοκάστη, τραγῳδία. Ἀθήνα 1952. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 61 σ. (λείπει τό πρῶτο (λευκό) φύλλο). Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή σχεδίου τοῦ ποιητῆ). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (σελοτέιπ στή ράχη). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Κροῖσος, ἔμμετρον δρᾶμα εἰς πράξεις τρεῖς. Ἀθήνα 1959. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 84 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή σχεδίου τοῦ ποιητῆ), ἀντίτυπο μέ αὐτόγραφη σημείωση στό πρῶτο φύλλο («Ἡ λέξις κουφάλαλος νά / διορθωθῇ εἰς κωφάλαλος μέ ω. / Α. Μάτσας»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). (2) € 40-60 51 ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ, Ἀπόστολος. Φίλτρα ἐπωδῶν. Ἀθήνα, Κύκλος, 1934. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 440 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 109 σ. Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ (ἀναπαραγωγή σχεδίου τοῦ Modigliani). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). € 40-60 52 ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Ἡ ζωή ἐν τάφῳ, ἱστορίες τοῦ πολέμου. Ἀθήνα 1930. Δεύτερη ἔκδοση, 368 σ. (σημειώσεις καί σκίτσα μέ μολύβι, ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο). Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ Κῶστα Κόντου / τοῦ φίλου καί ποιητῆ / ἀπό ἐχτίμηση — / Σ. Μυριβήλης»). Πανί στή ράχη καί τίς γωνίες (φθορές). € 50-70 53 ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Μικρές φωτιές, ποιήματα 14 καί τραγούδια. Ἀθήνα, Ι. & Π. Ζαχαρόπουλος, 1942. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 70 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἀποκολλημένα ἀπό τή ράχη). € 40-60 54 ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Τό πράσινο βιβλίο, [πάνω:] Στράτη Μυριβήλη διηγήματα. Ἀθήνα, Κασταλία, 1934. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 220 σ. (λείπουν τμήματα ἀπό τά περιθώρια μερικῶν φύλλων). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα). € 30-40 55 ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ, Ἀλέξ., καί Ἀλέξ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ. Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά – Φῶτα, (πρωτότυπα διηγήματα). Ἀθήνα, Β. Γαβριηλίδης, 1890. 144 σ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (σελοτέιπ στή ράχη, ἄκοπο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1890.1037. ΣΠΑΝΙΟ. € 150-200 56 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ἀλέξανδρος — ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Φάνης. Ὁ Παπαδιαμάντης (ἕνα ψυχομετρικό σημείωμα) (ἔκδοση περιοδικοῦ «Σήμερα»). Ἀθήνα 1933. 21 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἐξαίρετο φίλο / κι’ ἐμπνευσμένο ποιητή / Δαμιράλη / Φ. Μιχαλόπουλος»). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. € 25-35 57 ΠΑΡΑΣΧΟΣ, Κλέων. Οἱ στροφές μου. χ.τ. καί χ. [1916]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16 φ. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές, λίγο λερωμένα τά πρῶτα φύλλα). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ ἀγαπητοῦ μου / φίλου, ποιητοῦ / τοῦ «Θριάμβου» / κ. Πλάτωνος Ροδοκανάκη / Μέ ὅλην μου τήν ἐκτίμησιν / ὁ Κλέων Παράσχος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα). € 30-40 58 ΠΟΛΙΤΗΣ, Κοσμᾶς. Τό Γυρί. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1945. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 216 σ. Ἕνα ἀπό τά 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα σέ χαρτί «Πάπυρος» Αἰγίου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). € 30-40

[close]

Comments

no comments yet