BioCompost:Μαθητική επιχείρηση παραγωγής Compost_6ο Γυμνάσιο Σερρών

 

Embed or link this publication

Description

Μαθητική επιχείρηση παραγωγής Compost των μαθητών του Β3 τμήματος του 6ου Γυμνασίου Σερρών στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας. Υπεύθυνη καθηγήτρια Αρβαντά Αγγελική

Popular Pages


p. 1

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Τοπικό θεματικό δίκτυο Αγωγής Σταδιοδρομίας ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ BIOCOMPOST Μαθητική επιχείρηση παραγωγής COMPOST Επιμελητήριο 21-4-2016 Επιμέλεια παρουσίασης: Αρβαντά Αγγελική

[close]

p. 2

Το όνομα Η Bιο COMPOST ΑΕ. είναι μια ανώνυμη εταιρεία που δημιουργήθηκε στα πλαίσια:  Του σχετικού προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας και  του μαθήματος της τεχνολογίας και του ΣΕΝ Στελεχώθηκε από μαθητές της τάξης Β3β’ του 6ου Γυμνασίου Σερρών. Το όνομα της επιχείρησης αποτελείται από τις λέξεις Bιο & COMPOST  Το Βio προκύπτει από την ποιότητα των πρώτων υλών του προϊόντος μας. Όλα είναι βιολογικά.

[close]

p. 3

BIOCOMPOST A.E Η BIOCOMPOST A.E είναι μια εταιρεία: παραγωγής υψηλής ποιότητας κομπόστ, πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά και οργανική ουσία, ιδανικού για την αύξηση της γονιμότητας των εδαφών. το οποίο θα χρησιμοποιείται: • ως εδαφοβελτιωτικό και • ως στοιχείο λίπανσης.

[close]

p. 4[close]

p. 5

Εφαρμογές του κομπόστ ως βελτιωτικό εδάφους

[close]

p. 6

Σύγκριση λίπανση κοπριάς και κομποστ γαισκώληκα Φύτευση σγουρής σαλάτας με λίπανση κοπριάς και με λίπανση με κομποστ γεωσκώληκα. Βλέπουμε τη διαφορά στο 10ημερο

[close]

p. 7

Μελετήσαμε τη σχετική Νομοθεσία Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει οδηγία (31/1999) όπου καθορίζει πως τα οργανικά στοιχεία των απορριμμάτων μας πρέπει να πηγα ίνουν για κομποστοποίηση χωρίς να καθορίζει τον τρόπο και τη μέθ οδο της κομποστοποίησης που πρέπει να επιλεγεί. Η χώρα μας με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 29407/3508/16-12-20 02) εναρμονίστηκε με την κοινοτική οδηγία θέτοντας ως ποσοτικούς στόχους τη μείωση στα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κατά 25%, 50% και 65%, σε σχέση με το 1995, μέχρι το 2010, το 2013 και το 2020 αντ ίστοιχα.

[close]

p. 8

Η Ιδέα • H γνωριμία μας με τα πλεονεκτήματα του compost σε ενημερωτική ημερίδα στο σχολείο • Η παρουσίαση άφθονων πεσμένων φύλλων κάθε φθινόπωρο στην αυλή του σχολείου • Οι πολλές εργατοώρες που απαιτούνταν για την αφαίρεση τους • Το σκεπτικό μας ότι «δεν στέλνουμε μακριά ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε δίπλα μας». • Η συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση των καταναλωτών για γεωργικά προϊόντα με λιγότ ερα χημικά κατάλοιπα και η προστασία του περιβάλλοντος • Προσωπική ικανοποίηση για την ανάληψη της ευθύνης αλλαγής της συμπεριφοράς και των συνηθειών απέναντι στη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. • Η λύση σε ένα πρόβλημα που απασχόλησε την τοπική κοινωνία των Σερρών (χώρος ταφή ς απορριμμάτων, οικονομικά Οφέλη για το Δήμο κλπ) • Η δημιουργία μιας πραγματικά ΠΡΑΣΙΝΗΣ επιχείρησης

[close]

p. 9

Όραμα-Στόχος 1. Παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ 2. Προώθηση της ανακύκλωσης και της αειφόρου ανά πτυξης μέσω της ορθής διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων προστατεύοντας το περιβάλλον 3. Ικανοποίηση των πελατών 4. Σεβασμός προς το περιβάλλον. 5. Επίτευξη του μέγιστου δυνατού οικονομικού αποτελ έσματος για την επιχείρηση.

[close]

p. 10

Σκοπός BIOCOMPOST A.E

[close]

p. 11

Η φιλοσοφία μας • Παραγωγή κομπόστ σε λογικό κόστος παραγωγής με την χρησιμο ποίηση αποκλειστικά «καθαρών» οργανικών υλών. • Ποιοτική βελτίωση γεωργικών, κηπευτικών προϊόντων ανάπλασης τοπίου προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον. • Στοχεύουμε στην σημαντική βελτίωση της ποιότητας της βιολογικής, μεταβατικής (από συμβατική σε βιολογική) και συμβα τικής γεωργίας και κηπουρικής.

[close]

p. 12

Ιδέα + Στόχοι = Αποτέλεσμα Προσπαθώντας να υλοποιήσουμε την ιδέα μας σε συνάρτηση με τους στόχους μας δημιουργήσαμε το καινοτόμο και άκρως οικολογικό προϊόν μας Βio Compost ΦΥ.ΛΥ

[close]

p. 13[close]

p. 14

Τα πρόσωπα Υπηρέτες της φύσης ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΝΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΑΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΑΚΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

[close]

p. 15

Καταστατικό Έγγραφο εταιρίας το οποίο περιέχει όλους τους κανόνες που ορίζουν την φύση και τη λειτουργία της. Μέρος Καταστατικού

[close]

Comments

no comments yet