Kocham Żagań

 

Embed or link this publication

Description

Kocham Żagań Biuletyn Urzędu Miasta w Żaganiu wydnie 2

Popular Pages


p. 1

ISSN: 2451-3687 Nr 2/2016 Październik 2016 Nakład: 3000 szt. Egzemplarz bezpłatny Miasto Żagań Jarmark dekady UmowanaŻarską podpisana Tradycyjnie pokazem sztucznych ogni zakończył się 21. Jarmark św. Michała, który w tym roku dzięki przepięknej pogodzie oraz nowym rozwiązaniom logistycznym (nowej lokalizacji sceny) zgromadził tysiące uczestników. Codziennie na ulicach Żagania zobaczyć można było tłumy, których nie pamięta miasto! Mimo tak dużej ilości ludzi, impreza była bezpieczna i doskonale przygotowana.  2 w r z e ś n i a 2 0 1 6 roku Burmistrz Daniel Marchewka w imieniu Gminy Żagań ... - Czytaj str. 7 Parkujemy po nowemu  D o b i e g ł a k o ń c a inwestycja polegająca na rozbudowie parkingu przy ulicy Żarskiej w Żaganiu pomiędzy... - Czytaj str. 8 Coś się kończy, coś zaczyna Świętuj Niepodległość w biegu!  Ż a g a ń s k i B i e g N i e p o d l e g ł o ś c i narodził się w 2012 roku, a już stał się jedną z najważniejszych imprez sportowych w województwie lubuskim... - Czytaj str. 15 Żelazna jest ważna   26 sierpnia 2016 roku Rada Miasta Żagań przyjęła oświadczenie, w którym radni jednogłośnie poparli starania mieszkańców... - Czytaj str. 6  1 września uczniowie żagańskich szkół oraz nasze przedszkolaki spotkały się po wspaniałych wakacjach... - Czytaj str. 13 KOMUNIKAT Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA TARGI WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI VIRTUAL REALITY FAIR 2016 NIE ODBĘDĄ SIĘ.

[close]

p. 2

2 INFORMACJE MIEJSKIE Październik 2016 W wydaniu: • Kocham Żagań str. 2 • Światłem i kolorem - str. 2 • Żagań wygrał str. 4 • Porodówka na 105! - str. 4 • Działania podjęte w obronie żagańskich oddziałów - str. 5 • Ulice naszego miasta - str. 6 • Żagański Budżet Obywatelski 2016 - str.6 • Żelazna jest ważna - str. 6 • Umowa podpisana - str. 7 • Zaczynamy Żarską - str. 7 • Parkujemy po nowemu - str. 8 • Zbudujemy nowy dom - str. 8 • Ruszają transze funduszy unijnych - str. 8 • Żagański Tydzień Seniora 2016 - str. 9 • Wielkie Łowy w Puszczy Żagańskiej 2016 str. 9 • Jarmark dekady str. 10 • Loko-Piknik str. 11 • Święto Czarnej Dywizji - str. 12 • Atrakcyjne zajęcia edukacyjne str. 13 • Coś się kończy, coś się zaczyna str. 13 • Jedenastu mianowanych str. 14 • Kolejne gratulacje - str. 14 • Miły jubileusz str. 14 • Już otwarty! str. 15 • Szukamy animatora - str. 15 • Świętuj Niepodległość w biegu! - str. 15 • Międzynardowa Gala Sportów Walki Żagań 2016 - str. 16 • Kibicujemy naszym - str. 16 Kocham Żagań  „Kocham Żagań” jest biuletynem informacyjnym Urzędu Miasta, o czym można przeczytać w słowie wstępu opublikowanym na drugiej stronie pierwszego wydania miesięcznika. Potrzebę informowania za pośrednictwem prasy samorządowej zgłaszali mieszkańcy – zarówno w trakcie posiedzeń komisji stałych Rady Miasta, jak i za pośrednictwem radnych, którzy przekazali taką potrzebę w trakcie czerwcowej XXIV sesji. Obecnie spotykamy się ze strony mieszkańców z pozytywnym odbiorem publikacji oraz oczekiwaniem na kolejne numery informatora. Gazeta jest bezpłatna, dostępnawinstytucjachmiejskich,zakładach usługowych i sklepach, które wyraziły zgodę na jej udostępnianie oraz rozdawana w różnych punktach miasta. Urząd ponosi jedynie koszt wydruku, który przy nakładzie 3 tysięcy egzemplarzy wynosi 1980 złotych netto.W zaokrągleniu daje to 8 groszy na osobę miesięcznie, czyli 96 groszy rocznie. Skład i redakcja gazety odbywa się w ramach obowiązków służbowych pracowników Urzędu Miasta. Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców. Nie będziemy publikować tekstów anonimowych lub szkalujących inne osoby. Pojawiły się już również postulaty zamieszczenia płatnych ogłoszeń reklamowych, ale zainteresowanych poinformowaliśmy, iż informator miejski nie służy takim celom.Płatne ogłoszenia można zamieszczaćwprasielokalnej,dlaktórejnasze wydawnictwo nie jest konkurencją. Światłem i kolorem  20 września 2016 roku ogłosiliśmy konkurs na zdjęcie wyjątkowej iluminacji Pałacu Książęcego, którą zapewnił organizator kilkudniowego spotkania firmowego. Do późnych godzin wieczornych w czwartek (22.09.2016r.) można było sfotografować pałac, utrwalając na swoich smartfonach niezwykłe oblicze naszego pięknego zabytku. Do oceny zakwalifikowało się 7 uczestników. Spośród nadesłanych zdjęć wybraliśmy zwycięzcę, którego nagrodziliśmy karnetem wstępu na Basen Arena o wartości 150 złotych raz nagrodąniespodzianką. Pozostałych finalistów wyróżniliśmy karnetami o wartości 50 złotych. Dziękujemy za wspólną zabawę i aktywność. Zwyciężyła Pani Justyna Śliwińska. Gratulujemy! Wydawca: Gmina Żagań o statusie miejskim Adres: Plac Słowiański 17 68-100 Żagań tel. 68 477 10 40 fax 68 477 10 17 NIP: 924-10-00-673 REGON: 000526794 Redaktor naczelny: Agnieszka Zychla redakcja@um.zagan.pl tel. 68 477 10 55 redakcja@um.zagana.pl Zdjęcia: Adam Żyworonek Projekt, skład, Agencja Reklamowa druk: Assist Media tel. 68 422 13 33 biuro@assistmedia.pl www.assistmedia.pl

[close]

p. 3

Październik 2016 INFORMACJE MIEJSKIE 3

[close]

p. 4

4 INFORMACJE MIEJSKIE Październik 2016 Żagań wygrał 10 marca 2016 roku informowaliśmy Państwa, że Oddział GinekologicznoPołożniczy oraz Oddział Noworodkowy pozostają w  Żaganiu. Wówczas przedłużenie funkcjonowania placówki powiatowej planowano na okres kolejnych 3 miesięcy.Dzisiajjużwiemy,żedziękiogromnemuzaangażowaniu mieszkańców miasta, którzy z  troską walczyli o  zachowanie oddziałów, Żagań odniósł zwycięstwo. Wysłane przez nas kartki, korespondencja prowadzona ze wszystkimi ważnymi organami państwowymi w  sprawie wsparcia naszego sprzeciwu wobec likwidacji oddziałów, przyniosły efekty. Z informacji, które do nas napływają wynika, że żagańska porodówka nie zostanie zlikwidowana! Nadalzachęcamywszystkiekobietydokorzystaniazżagańskichoddziałów.Jakpokazująstatystykiz2015roku, coraz więcej pacjentek korzysta z oferowanych przez nasz szpital usług. W tym czasie na oddziale ginekologicznopołożniczym leczonych było około 1200 pacjentek. Przyjęto na świat ponad 430 dzieci. Wykonanych zostało ponad 350 operacji i 150 zabiegów ginekologicznych. Obecnie nastąpił wzrost powyższych wskaźników. Dziękujemy wszystkimrazemikażdemuzosobnazaprzyłączeniesiędoakcji.Mieszkańcyporazkolejny pokazali, że z Żaganiem trzeba się liczyć. Wspólnie zadbajmy teraz o poprawę wizerunku Oddziałów i korzystajmy z ich usług. Na koniec warto pokreślić, iż czasem warto być trochę niepokornym i mimo braku zaproszenia pojawiać się tam, gdzie rozstrzygane są sprawy najważniejsze dla miasta (Daniel Marchewka uczestniczył w marcowym spotkaniu z przedstawicielami MON oraz dyrekcją Szpitala mimo braku zaproszenia). Porodówka na 105! Od 1 stycznia 2016 roku do 9 września 2016 roku na naszym oddziale urodziło się 345 dzieci. W analogicznym okresie roku poprzedniego na świat przyszło 282 dzieci. Ponad 20% wzrost liczby urodzeń świadczy o potrzebie istnienia placówki w naszym mieście. Dodatkowo na oddziale ginekologiczno-położniczym od początku roku wykonano 406 zabiegów oraz operacji ginekologicznych. Zachęcamy do korzystania z usług oferowanych przez żagański szpital.  Żagański oddział położniczo - ginekologiczny to prężenie działająca placówka, która poza wieloma zabiegami i operacjami realizuje inne niezwykle istotne funkcje. Przy oddziale działa Szkoła Rodzenia, która przygotowuje przyszłe mamy do porodu, uczy pielęgnacji noworodka oraz promuje karmienie piersią. Organizowane są również spotkania edukacyjne dla kobiet w ciąży na tematy cukrzycy ciążowej, prawidłowego odżywiania podczas ciąży i karmienia piersią. Oddział ginekologiczny wyposażony jest w 18 łóżek dla pacjentek z chorobami ginekologicznymi i patologii ciąży, w tym w 3 łóżka intensywnego nadzoru. Przy salach chorych znajdują się węzły sanitarne. Sale chorych posiadają telewizory. W oddziale ginekologicznym są dwa gabinety zabiegowe z pełnym wyposażeniem – aparat USG i KTG. noworodka, pompy infuzyjne, amnioskop. Sale porodowe przystosowane są do porodów rodzinnych. Cięcia cesarskie wykonywane są na Centralnym Bloku Operacyjnym w znieczuleniu ogólnym i zewnątrzoponowym. Stosowane są różne metody łagodzenia bólu porodowego – muzykoterapia, masaż oraz tzw. „gaz rozweselający” Kalinox. Istnieje możliwość pobrania krwi pępowinowej. Oddział współpracuje z Bankiem Krwi. Personel traktu porodowego jest przeszkolony w tym zakresie. Przy wszystkich narodzinach obecna jest doświadczona położna, lekarz ginekolog-położnik, lekarz neonatolog lub pediatra oraz pielęgniarka noworodkowa. Nasze rodzące mogą czuć się u nas bezpiecznie. Oddział położniczy – posiada 8 łóżek w salach jedno i dwuosobowych z zapleczem sanitarnym. Sale położnic wyposażone są w kącik do pielęgnacji noworodka. W pokojach znajdują się łóżeczka najazdowe dla noworodków. Dzieci przebywają z mamą w systemie roomingu. Całą dobę nad każdą mamą i noworodkiem czuwa wykwalifikowany personel, który pomaga w pielęgnacji noworodka, służy radą w zakresie pielęgnacji w połogu W oddziale ginekologicznym leczone są również kobiety z zagrożoną ciążą. W Szkole Rodzenia prowadzone są zajęcia edukacyjne dla kobiet z nietolerancją glukozy w ciąży oraz cukrzycą ciężarnych. Pacjentki otrzymują zestawy do samokontroli poziomu cukru. TRAKT PORODOWY Z ODDZIAŁEM POŁOŻNICZYM Rocznie w oddziale porodowym przyjmowanych jest około 430 porodów.Trakt porodowy posiada: • salę przedporodową z węzłem sanitarnym, • dwie odrębne sale porodowe z ciągłym nadzorem położniczym wyposażone w sprzęt ułatwiający poród drogami natury (drabinki, piłki, worki Saco), aparaturę monitorującą dobrostan płodu, stół resuscytacyjny

[close]

p. 5

Październik 2016 INFORMACJE MIEJSKIE 5 Działania podjęte w obronie żagańskich oddziałów oraz wspiera w trudnościach w karmieniu piersią. Oddział posiada nowoczesny elektryczny laktator i jednorazowe zestawy do pokarmu dla każdej mamy (dofinansowane przez UM Żagań). ODDZIAŁ NOWORODKOWY Oddział noworodkowy w swoim systemie posiada salę adaptacyjno – obserwacyjną oraz gabinet zabiegowy wyposażony w nowy sprzęt specjalistyczny oraz ratujący życie noworodka z fundacji WOŚP Jerzego Owsiaka. Są to: • Wykonywanie przesiewowego badania słuchu. SZKOŁA RODZENIA Szkoła Rodzenia w naszym szpitalu powstała z myślą o tych wszystkich przyszłych mamach, które pragną kompleksowo przygotować się do nowego etapu w swoim życiu. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się raz w tygodniu, w środy od godziny 16:00, trwają ok. dwóch godzin. Jeden cykl szkoleniowy obejmuje 7 tygodni. Przyjmowane są panie po 22 tyg. ciąży. • Inkubator Isolette model C 2000, • stanowisko do resuscytacji noworodka, • nieinwazyjny miernik żółtaczki, • pulsoksymetry, • kardiomonitory w tym kardiomonitor Compact 9, • pompy infuzyjne, • lampy do fototerapii w tym typu Bildix ( materacykowe), • aparat do wspomagania oddechu Inflant Flow – SIPAP, • aparat do przesiewowego badania słuchu OTOREAD. Personel pielęgniarski i lekarski pracujący na oddziale ma ciągły nadzór nad noworodkiem, gdyż znajduje się on w systemie rooming –in. Przy każdym porodzie zarówno fizjologicznym jak i zabiegowym asystuje lekarz ginekolog – położnik, położna, lek. neonatolog lub pediatra, pielęgniarka neonatologiczna. Posiadamy wysokie kwalifikacje zawodowe oraz w systemie ciągłym podnosimy swoje kwalifikacje w zakresie profesjonalnej opieki nad noworodkiem. Oddział zapewnia: Tematyka zajęć: • zmiany zachodzące w organizmie kobiety ciężarnej, • jak zadbać o siebie w okresie ciąży, prawidłowa higiena , • dieta kobiet ciężarnych - spotkanie z dietetyczką, • przygotowanie się do porodu, • metody łagodzenia bólu porodowego (zalety i wady), • porody rodzinne (pobyt osoby towarzyszącej w sali porodowej), • ćwiczenia przygotowujące do porodu, • pielęgnacja w okresie połogu, • ćwiczenia w połogu, • pielęgnacja noworodka – kąpiel noworodka i pieluszkowanie, • zalety karmienia piersią, • profilaktyka powikłań laktacji, • techniki karmienia piersią, • dieta w okresie karmienia piersią- spotkanie z dietetyczką, • bank komórek macierzystych (spotkanie z konsultantem medycznym: na prośbę grupy). • Swoim najmłodszym pacjentom specjalistyczną opiekę i fachową pomoc w pierwszych dniach życia. • Ocenę stanu zdrowia noworodka oraz ciągłą obserwację w trakcie pobytu. • Wykonywanie testów przesiewowych i szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień. • Prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej w stanach zagrożenia życia. Zajęcia prowadzą doświadczone położne, znakomicie nawiązujące kontakt z przyszłymi mamami – położna Beata Kołodziej, położna oddziałowa mgr Leokadia Kulig, fizjoterapeuta Ewa Siepietowska, dietetyk mgr Anna Marciniak. Zapraszamy wszystkie przyszłe mamy na spotkania w Szkole Rodzenia! • 7 stycznia 2016 roku – spotkanie z pielęgniarkami w Urzędzie Miasta. • 13 stycznia 2016 roku – spotkanie z pielęgniarkami na temat wypowiedzeń otrzymanych przez personel Oddziałów. • 28 stycznia 2016 roku – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Żaganiu. • 29 stycznia 2016 roku – podpisanie Wspólnego Stanowiska Burmistrza Miasta oraz Rady Miasta Żagań wyrażającą sprzeciw w sprawie likwidacji oddziałów ginekologicznopołożniczego oraz noworodkowego w Żaganiu oraz przesłanie go do Dyrekcji 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach. • 9 lutego 2016 roku - Burmistrz Miasta Żagań Daniel Marchewka poinformował organy odpowiedzialne za nadzór nad 105. Kresowym Szpitalem Wojskowym w Żarach o sprzeciwie władz miasta wobec planów likwidacji zlokalizowanych w Żaganiu oddziałów (noworodkowego oraz ginekologiczno-położniczego). Sprzeciw wraz ze wspólnym stanowiskiem podpisanym przez Burmistrza i Radę Miasta, połączony z prośbą o wsparcie podejmowanych przez samorząd działań, wysłany został do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Obrony Narodowej, gorzowskiego i zielonogórskiego oddziału NFZ, Wojewody Lubuskiego, Rzecznika Praw Pacjenta oraz posłów i senatorów z naszego regionu. Reakcje na nasz apel przekazana została do Ministra Obrony Narodowej, jako podmiotu tworzącego. • 10-11 lutego 2016 roku - zbiórka podpisów w ramach akcji „Kobiety chcą rodzić w Żaganiu” oraz przekazanie przygotowanych kartek do miejskich placówek oświatowych i na żagańskie oddziały 105 Szpitala Wojskowego. • 12 lutego 2016 roku – spotkanie z dyrektorem NFZ w Zielonej Górze. • 17 lutego 2016 roku - wysłanie 8 tysięcy kartek do NFZ, Ministra Obrony Narodowej, dyrektora szpitala. • 17 lutego 2016 roku – spotkanie w starostwie z dyrekcją szpitala. • 22 lutego 2016 roku – podpisanie wspólnego sprzeciwu przez organy wykonawcze samorządu terytorialnego.

[close]

p. 6

6 INFORMACJE MIEJSKIE Październik 2016 Ulice naszego miasta  Szanowni Mieszkańcy, w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Urzędu Miasta Żagań w zakresie remontu, odśnieżania w sezonie zimowym i sprzątania ulic w mieście informujemy, że część z nich to drogi krajowe (ulica Żarska do ronda oraz obwodnica), część stanowią drogi wojewódzkie(Armii Krajowej, Kożuchowska, Lotników Alianckich, Plac Kilińskiego, Plac Wolności, Jana Pawła II, Przyjaciół Żołnierza), 14 to drogi powiatowe (Bolesławiecka, Buczka, Chrobrego, Dworcowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kościuszki, Łąkowa, Nocznickiego, Obwodowa, Piastowska, Śląska, Żelazna, Żółkiewskiego). Pozostałe drogi są miejskie. Przypominamy, że za utrzymanie i bezpieczeństwo w pasie drogowym odpowiada zarządca. Zauważone problemy prosimy zgłaszać zatem odpowiednio do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Starosty Żagańskiego. Żagański Budżet Obywatelski 2016  Do 25 września trwały prace komisji powołanej do weryfikacji propozycji zgłoszonych przez Państwa w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Zadania spełniające wymogi formalne zostaną obecnie poddanegłosowaniu.Spośród zgłoszonych zadań każdy mieszkaniec Żagania będzie mógł wybrać maksymalnie 2 inwestycje, których realizacji oczekuje w nadchodzącym roku. Głosujemy w terminie od 30 września do 10 października. Zachęcamy do aktywności, gdyż zwycięskie projekty zostaną wpisane do budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim na rok 2017. Państwo zdecydują, na co wydane zostanie 500 tysięcy złotych! Ankiety do głosowania dostępne są w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Żagań, na stronach internetowych bip.zagan. pl oraz www.urzadmiasta. zagan.pl Żelazna jest ważna  26 sierpnia 2016 roku Rada Miasta Żagań przyjęła oświadczenie, w którym radni jednogłośnie poparli starania mieszkańców w sprawie remontu ulicy Żelaznej skierowane do Starosty Żagańskiego Henryka Janowicza. Wnioskowana inwestycja stanowi ostatni etap prac modernizacyjnych na drodze wjazdowej do Żagania, szczególnie ważny w kontekście rozpoczętego przez miasto remontu ulicy Żarskiej. Inwestycja ta wpisuje się ponadto w plany Starostwa Powiatowego w Żaganiu związane z remontem mostu na ulicy Żelaznej. Oczekujemy realizacji remontu ulicy Żelaznej, deklarując równocześnie wsparcie finansowe inwestycji. W trakcie XXVI sesji Rady Miasta Żagań, Burmistrz Daniel Marchewka potwierdził gotowość przekazania 100 tysięcy złotych ze środków miejskich na ten cel. Będzie to kolejna znacząca kwota dotacji przekazanej Starostwu Powiatowemu na wykonanie inwestycji w Żaganiu. Od 2013 roku dofinansowaliśmy inwestycje prowadzone przez powiat kwotą prawie 400 tysięcy złotych. Od momentu zgłoszenia przez mieszkańców potrzeby remontu ulicy Żelaznej (pod petycją skierowaną do Starosty Żagańskiego w sprawie remontu podpisało się ponad 500 mieszkańców) pojawiają się sugestie, jakoby miasto ponosiło odpowiedzialność za niezakończoną inwestycję kanalizacyjną w rejonie ulicy Żelaznej. Po pierwsze należy pamiętać, iż miasto w żaden sposób nie uczestniczyło w inwestycji budowy kanalizacji, ponieważ inwestorem była spółka prawa handlowego – podmiot samodzielny. Po drugie z uwagi na prowadzone prace, odbioru warunkowego inwestycji dokonano na odcinku ulicy Żelaznej (od ulicy Leśnej do Kolejowej). Dla władz miasta niezrozumiała jest argumentacja, że warunkowe odebranie części inwestycji uniemożliwia kompleksowy remont ulicy. Mija się z celem robienie fragmentu pasa drogi, zamiast całościowego remontu. Kwestie wymagające uregulowania leżą po stronie partnerów umowy budowy kanalizacji, nie po stronie miasta. Wszystkie te działania nie mają jednak wpływu na zabezpieczenie środków na remont ulicy Żelaznej w budżecie powiatu na rok 2017. W kontekście remontu ulicy Żelaznej mieszkańcy podkreślają również pewne zależności i proporcje – w Żaganiu zameldowanych jest 30 % ludności powiatu. Takie same proporcje widoczne są w składzie Rady Powiatu, którą w 1/3 stanowią radni z terenu miasta Żagań. W związku z tym mieszkańcy oczekują również proporcjonalnych wydatków na infrastrukturę podległą powiatowi, który w 2016 roku na inwestycje w Żaganiu wydał 105 tysięcy złotych. Stąd ogromne zaangażowanie mieszkańców w remont ulicy Żelaznej. Akcja społeczna przeniosła się również do Internetu. W trakcie ostatniej sesji Rady Powiatu radni Zbigniew Białkowski, Tomasz Kwarciński oraz Artur Niezgoda poparli mieszkańców miasta, wnosząc o przeprowadzenie remontu ulicy Żelaznej w roku 2017. Wsparcie udzielone przez miasto dla Starostwa Powiatowego w  Żaganiu na cele związane z  remontami dróg i chodników: • 120 tys. zł - budowa chodnika w ciągu ulicy Żółkiewskiego (2013 r.); • 80 tys. zł - modernizacja ulicy Dworcowej (2014 r.); • 50 tys. zł - przebudowa chodników w ciągu ulicy Dworcowej (2015 r.); • 50 tys. zł - przebudowa chodników w ciągu ulicy Łąkowej (2015 r.); • ok. 15 tys. zł - przebudowa ciągu pieszego ulic Szkolnej z  Żelazną i Żelaznej z Kolejową (2015 r.); • 30 tys. zł - przebudowa ciągu pieszego ulicy Kochanowskiego (2016 r.); • 50 tys. zł - budowa chodników przy ulicy Piastowskiej (2016 r.). Wszystkie te działania nie mają jednak wpływu na zabezpieczenie środków na remont ulicy Żelaznej w budżecie powiatu na rok 2017. Potrzeba remontu ulicy Żelaznej spotkała się z ogromnym odzewem społecznym. Na portalach internetowych mieszkańcy zorganizowali się, aby manifestować potrzebę podjęcia tej inwestycji przez Powiat Żagański.

[close]

p. 7

Październik 2016 GOSPODARKA / INWESTYCJE 7 Umowa podpisana 2 września 2016 roku Burmistrz Daniel Marchewka w imieniu Gminy Żagań o statusie miejskim zawarł umowę na wykonanie inwestycji pod nazwą “Przebudowa nawierzchni ulicy Żarskiej na odcinku od ulicy Młynarskiej do ulicy XXX-lecia w Żaganiu” z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym nieograniczonym.  W p o p r z e d n i m n u m e r z e informowaliśmy Państwa o realizacji największej miejskiej inwestycji przy pomocy środków własnych gminy, bez konieczności zaciągania kredytu na ten cel. Idąc za ciosem podpisaliśmy umowę na remont ulicy Żarskiej! Prace wykona Konsorcjum Firm złożone z Lidera Konsorcjum spółki MOLEWSKI z Włocławka oraz Partnera Konsorcjum spółkęINVESTDEVELOPMENTzChodeczy. W imieniu Konsorcjum umowę podpisał Pan Łukasz Agaś. Wykonawca wykona inwestycję o wartości brutto 3 486 930,20 złotych w planowanym terminie do 22 grudnia 2016 roku. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni (w miejsce kostki brukowej wprowadzona zostanie komfortowa nawierzchnia bitumiczna), nowe oświetlenie ledowe, wyremontowane zostaną chodniki oraz stworzona nowa ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej, stanowiąca kontynuację wykonanego już odcinka przy ulicy Żarskiej. Nadzór inwestorski sprawować będzie Pani Ewa Milewska–Mrożek, wyłoniona w wyniku odrębnego postępowania przetargowego. W dniu podpisania umowy Burmistrz Daniel Marchewka uzyskał zapewnienia szybkiej i rzetelnej realizacji inwestycji. Cieszy fakt, że firma zamierza współpracować z wieloma lokalnymi przedsiębiorcami w ramach podwykonawstwa. Prosimy Państwa o cierpliwość i spokojne znoszenie chwilowych niedogodności, dzięki którym przez lata będziemy korzystać z funkcjonalnej oraz bezpiecznej ulicy Żarskiej. 6 września 2016 roku odbyła się pierwsza rada budowy, natomiast 19 września wykonawca rozpoczął inwestycję. Przewidywany termin zakończenia prac to 22 grudnia 2016 roku. Do tego czasu nastąpi zmiania organizacji ruchu, co wiązać się będzie ze zmianami kursów autobusów MZK (szczegółowe informacje na www.urzadmiasta.zagan.pl). O postępach prac głównej inwestycji będziemy informowali Państwa na łamach kolejnych numerów „Kocham Żagań”. Zaczynamy Żarską  W związku z rozpoczęciem w poniedziałek (19 września 2016 roku) prac drogowych na ulicy Żarskiej uprzejmie informujemy, że przez okres około 4 tygodni zamknięty będzie ruch pojazdów na odcinku wspomnianej drogi od skrzyżowania z ulicą Młynarską do skrzyżowania z ulicą Sosnową (obok kościoła). Dla pojazdów osobowych został wyznaczony objazd ulicami: Młynarska, Bolesławiecka, Zamkowa, Asnyka, Pstrowskiego. Pojazdy o masie powyżej 3,5 t powinny korzystać z obwodnicy Miasta Żagania – droga krajowa nr 12. Prosimy kierowców o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności.

[close]

p. 8

8 GOSPODARKA / INWESTYCJE Październik 2016 Zbudujemy nowy dom Parkujemy po nowemu  Dobiegła końca inwestycja polegająca na rozbudowie parkingu przy ulicy Żarskiej w Żaganiu pomiędzy Miejskim Przedszkolem nr 6 a ulicą Żarską (z wjazdem od ulicy Findera). Uprzednia nawierzchnia parkingu była nawierzchnią gruntową, zjazd i droga dojazdowa posiadały nawierzchnię z destruktu bitumicznego. Inwestycja polegała na rozbudowie parkingu z 12 na 18 stanowisk oraz utworzeniu 2 stanowisk dla osób niepełnosprawnych z jednoczesną wymianą nawierzchni na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej i wykonaniem dodatkowego odprowadzenia wód deszczowych. Koszt budowy parkingu wyniósł 136.022,91 złotych. Inwestycję realizowano w ramach budżetu obywatelskiego na 2016rok.Wykonawcą zadania jest spółka miejska MPOiRD w Żaganiu. Rozpoczęto prace w związku z inwestycją przebudowy budynku mieszkalnego przy ulicy Pstrowskiego 12 w Żaganiu na budynek z lokalami socjalnymi. W ramach wyznaczonych zadań wykonawca dokona rozbiórki istniejącego budynku mieszkalno-usługowego oraz budynku gospodarczego.  Wybudowany zostanie nowy budynek na starych (pozostawionych) fundamentach w obrysie, kształcie i architekturze obecnego. Nowy obiekt zaprojektowano z przeznaczeniem na 12 lokali socjalnych o powierzchni ok. 30 m2 każdy. Pojedyncze mieszkanie posiadało będzie pokój dzienny, kuchnię, łazienkę z toaletą. Wyposażone zostanie w instalację zimnej i ciepłej wody podgrzewanej z bojlerów elektrycznych, pomieszczenia ogrzewane będą piecami kaflowymi na paliwo stałe i grzejnikiem elektrycznym łazienkowym. Nowy budynek gospodarczy mieścił będzie 12 wydzielonych lokali. Administratorem budynku będzie (tak jak do tej pory ) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu. Prace wykona wybrany w przetargu nieograniczonym Zakład Remontowo– BudowlanyHenrykaNowickiegoz Bukowiny Bobrzańskiej. Wartość inwestycji wynosi 1.094.877,12 złotych. Przewidywany termin zakończenia budowy - grudzień 2017 roku. Inwestycja finansowana będzie w 60% z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim, natomiast w 40% zrealizowana w ramach dofinansowania Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. O tym, że budynek wymaga gruntownego remontu można przekonać się, oglądając naszą galerię zdjęć. Fotografie wykonane zostały przed rozpoczęciem prac. Więcej na: www.urzadmiasta.zagan.pl Ruszają transze funduszy unijnych Nowa unijna perspektywa finansowa na lata 2016-2020 dopiero rusza. Jesteśmy dobrze przygotowani do uruchamianych w jej ramach konkursów. Staramy się o pozyskanie środków na działania termomodernizacyjne, dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych, rewitalizację miasta, w ramach którego planowane jest m.in. odnowienie zabytkowego pałacyku przy ulicy Jana Pawła II 7 wraz z przyległym terenem i uruchomienie w budynku miejsca dziennego pobytu seniorów.  W odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach RPO L2020 w ramach działania 3.3.1 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH przygotowywany jest wniosek na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Żagań w takich sposób, aby pełniły one funkcję korytarzy transportowych dla ruchu rowerowego i stanowiły spójną całość wraz z istniejącymi i planowanymi do utworzenia ścieżkami rowerowymi na terenie Żagania i poza nim. Celem zadania jest szersze wykorzystanie transportu rowerowego oraz zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych w ruchu miejskim, budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych obejmującego możliwie wiele destynacji na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł, zmniejszenie poziomu hałasu pochodzącego z transportu samochodowego. Wartość inwestycji opiewa na 9,0 mln zł, a wnioskowany poziom dofinansowania projektu z Regionalnego Program Operacyjnego - Lubuskie 2020 (RPO-L2020) będzie wynosił 7,7 mln zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Żagań cały czas oczekuje na wyniki naboru wniosków dot. działań termomodernizacyjnych. W ramach konkursu do działania 3.3. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (RPO-L2020) w maju br. został złożony wniosek o dofinasowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2, obejmujące ocieplenie stropodachu na „łączniku” i sali gimnastycznej,docieplenieścianzewnętrznych wraz z odtworzeniem parapetów zewnętrznych, wykonanie opaski budynku oraz remont daszków nad wejściami, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianę grzejników,montażautomatycznychzaworów termostatycznych i zaworów powrotnych. Wartość inwestycji to 2,3 mln złotych, a wnioskowany poziom dofinansowania projektu będzie wynosił prawie 2 mln zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Działanie termomodernizacyjne są dla miejskiej infrastruktury,szczególnieedukacyjnej,bardzo istotne, dlatego też przygotowywane są kolejne wnioski o dofinansowanie. Jeszcze w tym roku planowane jest złożenie dokumentacji aplikacyjnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 oraz miejskich przedszkoli 2 i 3 oraz filii przedszkola nr 5. Ogólna wartość tych inwestycji to 5,5 mln zł. Pozytywną ocenę otrzymał też wniosek dotyczący doposażenia i modernizacji pracowni przyrodniczych, matematycznych i informatycznych żagańskich szkół, który pod nazwą: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Żaganiu poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół” został złożony w ramach konkursu do działania 9.3. ROZWÓJ INFRATSRUKTURY EDUKACYJNEJ również ze środków RPO L2020. Ze względu jednak na ograniczoną alokację dla konkursu oczekujemy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego o zwiększeniu środków, a tym samym na decyzję o przyznaniu dotacji. Głównym celem projektu jest poprawa stanu bazy dydaktycznej żagańskich szkół podstawowych, powodująca wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży przedmiotami rozwijającymi kompetencje kluczowe(naukiprzyrodnicze,matematyczne, TIK), poprawę wyników nauczania oraz jego atrakcyjności w zakresie nauk przyrodniczych, matematycznych, TIK oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o nowe zajęcia pozalekcyjne. Dobiegają też końca prace związane z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji, na bazie którego w pierwszej kolejności planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie na rewitalizację zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła 7 wraz z przyległym terenem. Planowane jest nadanie nowej funkcji obiektowi tj. uruchomienie w budynku miejsca dziennego pobytu seniorów. Stworzenie tego rodzaju placówki jest bardzo oczekiwane przez społeczeństwo i stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie na modernizację budynku w ramach RPO L2020 działanie 9.2 ROZWÓJ OBSZARÓW ZMARGINALIZOWANYCH. Tak zwane domy dziennego pobytu zapewniają pomoc osobom w wieku poprodukcyjnym niepodejmującymzatrudnienia,niepracującym emerytom i rencistom oraz niepracującym osobom niepełnosprawnym w organizacji czasu wolnego. Powstanie tego typu placówki w Żaganiu umożliwi wymienionym mieszkańcom miasta pobyt i wypoczynek na terenie domu, zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych, uczestnictwo w zajęciach służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej i ruchowej, w zależności od potrzeb uczestników i możliwości domu. Szacowana wartość inwestycji to 4,4 mln zł. Kolejne działania na poczet pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji będą skupiały się między innymi wokół zasobów i dziedzictwa kulturowego, kolejnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, społeczeństwa informacyjnego.

[close]

p. 9

Październik 2016 KULTURA / WYDARZENIA 9 Żagański Tydzień Seniora 2016  Od 9 do 15 października 2016 roku Żagań będzie należeć do seniorów, dla których zaoranizowano wiele ciekawych wydarzeń. Początek obchodów Żagańskiego Tygodnia Seniora 2016 miał miejsce w niedzielę. To wyjątkowe święto rozpoczęło się występem kabaretu “Oj, tam! Oj, tam” z programem “Dla zdrowotności czyli Internet, krupnik i niebieska tabletka”. Poniedziek stał pod znakiem strawy duchowej. Wyjątkową mszę świętą w intencji żagańskich seniorów odprawił ksiądz proboszcz Jarosław Stoś. W tym samym dniu o godzinie 16:00 miał miejsce kolorowy korowód, który po dotarciu pod Urząd Miasta Żagań otrzymał z rąk Burmistrza Daniela Marchewki klucze do miasta. To jednak dopiero początek, a nadchodzący tydzień przyniesie wiele spotkań, warsztatów, okazji do tanecznych i sportowych aktywności. Zapraszamy wszystkich do skorzystania z przygotowanej oferty. Przez cały tydzień Żaganiem rządzić będą seniorzy. Wielkie Łowy w Puszczy Żagańskiej 2016 Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna, trzecia już edycja Wielkich Łowów w Puszczy Żagańskiej zaplanowana na 15 i 16 października. Dwudniowe święto myśliwskie, które zorganizowało dziewięć kół łowieckich gospodarujących nieopodal Żagania, wspólnie z Lasami Państwowymi, samorządami lokalnymi - Miastem Żagań i Starostwem Powiatowym w Żaganiu oraz Żagańskim Pałacem Książęcym.  Celem wydarzenia jest przybliżenie społeczeństwu idei łowiectwa oraz zagadnień związanych z kulturą, tradycją i uwarunkowaniach historycznych w tym zakresie. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na problemy występujące w wielu miastach związanych z synantropizacją zwierzyny oraz na konieczność gospodarowania populacjami dzikich zwierząt łownych (zwłaszcza w kontekście najwyższej w Polsce lesistości województwa lubuskiego) oraz na współpracę z rolnikami w celu ograniczania szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych. Planowane święto kierowane jest zarówno do społeczności lokalnej, jak i do myśliwych i sympatyków łowiectwa. Dla uczestników III edycji Wielkich Łowów w Puszczy Żagańskiej przygotowano wiele atrakcji. Pierwszego dnia odbędzie się „I Przegląd Sygnalistów Myśliwskich Okręgu Zielonogórskiego”, którego celem jest rozpowszechnianie sygnalistyki w kołach łowieckich, podnoszenie umiejętności gry na rogu myśliwskim oraz zachowanie muzycznej oprawy polowań, na stałe zakorzenionej w tradycji łowieckiej. Zaplanowano także Sympozjum Łowieckie pn. „Codzienność łowiecka”, na którym poruszone zostaną m.in. kwestie związane z realizowanymi w okolicznych nadleśnictwach programami na rzecz poprawy stanu populacji rodzimych gatunków fauny. Odbędzie się także gala finałowa konkursu plastycznego „Zwierzęta naszych lasów, pól i przestworzy” organizowanego w okolicznych szkołach współpracujących z organizatorami przedsięwzięcia. Na scenie zobaczymy pokazy psów ras myśliwskich oraz ciekawe występy sygnalistów. Dla najmłodszych zaplanowano zajęcia na stoiskach edukacyjnych prowadzonych przez myśliwych z Zielonogórskiego Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego oraz Lasy Państwowe. Odbędzie się także widowiskowa pogoń za lisem oraz możliwość przejażdżki bryczką. Nie zabraknie także emocji w konkursach dla dorosłych, gdzie przewidziano atrakcyjne nagrody. W pięknych szlacheckich strojach zaprezentują się członkowie Bractwa Rycerskiego organizując pokazy i różnego rodzaju rywalizacje. Z uwagi na fakt, że łowiectwo jest także sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu, co wpływa na naszą aktywność i kondycję uruchomione zostaną stoiska związane z wykonaniem nieodpłatnych badań lekarskich, rejestracją potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz wiele innych wydarzeń towarzyszących. W trakcie obu dni wydarzenia na dziedzińcu Żagańskiego Pałacu Książęcego funkcjonować będzie jarmark łowiecki, na którym królować będą wyroby regionalne oraz przetworzone dary lasu (miody, wina itp.). Zwiedzający mogą się spodziewać m. in. stoisk z ubraniami i akcesoriami myśliwskimi. Nie zabraknie pięknie malowanych obrazów, ręcznie rzeźbionych desek pod trofea oraz rękodzielnictwa. Dużą atrakcją będzie uruchomienie trenażera łowieckiego, gdzie za pomocą repliki broni podłączonej do laserowego czujnika skorzystamy z ciekawych symulacji łowieckich wyświetlanych na ekranie. W ramach promocji oraz propagowania zwiększenia spożycia dziczyzny zostaną przygotowane stoiska z kulinariami myśliwskimi. Zapowiadają się dwa ciekawe dni pełne atrakcji, na które serdecznie zapraszamy.

[close]

p. 10

10 KULTURA / WYDARZENIA Październik 2016 Jarmark dekady  Tegoroczny Jarmark rozpoczął barwny korowód, w którym licznie i kolorowo zaprezentowały się żagańskie szkoły, instytucje kultury, przedstawiciele samorządu, stowarzyszenia oraz mieszkańcy. Korowód otwierały roześmiane tamburmajorki, maszerujące w rytm muzyki orkiestry wojskowej. Za nimi ruszyły władze miasta, na czele z Burmistrzem Danielem Marchewką oraz Przewodniczącą Rady Miasta Wandą Winczaruk, którzy na trasie przemarszu odsłonili tablicę pamiątkową poświęconą naszym miastom partnerskim. W kolorowym tłumie dostrzec można było sportowców, żołnierzy, zabytkowy pojazd, motocyklistów, uczniów. O rozpoczynającym się Jarmarku informowało na żywo Radio Zachód, które przez trzy godziny prowadziło audycję z Żagania. Uroczystego otwarcia Jarmarku dokonał gospodarz miasta. Tradycyjnie już Daniel Marchewka podzielił się z mieszkańcami chlebem – chlebem wypieczonym przez żagańskich rzemieślników, partnerów wydarzenia. Obecni na scenie Andrzej Antczak Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości z Żagania oraz Krzysztof Hnat Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości z Zielonej Góry wręczyli burmistrzowi Danielowi Marchewcenajwyższeodznaczenienadawane przez kapitułę Izby Rzemieślniczej – Złoty medal za zasługi dla rozwoju rzemiosła lubuskiego. 21. Jarmark św. Michała należał do najwspanialszych wydarzeń ostatniej dekady. Piękna pogoda oraz wyjątkowe gwiazdy ściągnęły do Żagania niespotykaną liczbę uczestników. Na koncertach Moniki Lewczuk, Quebonafide, Borixon’a, Kamila Bednarka oraz Kabaretu Jurki i Poparzonych Kawą Trzy bawiły się tysiące osób. Dwa dni święta miasta zakończyliśmy dyskotekami plenerowymi, oba świętowaliśmy również na sportowo. Na żagański dworzec kolejowy przybyły zabytkowelokomotywyorazsamochody.Było głośno, parno oraz rozrywkowo. Dziękujemy Wam za obecność, doskonałą zabawę i trzydniowe świętowanie dni miasta.

[close]

p. 11

Październik 2016 KULTURA / WYDARZENIA 11 Wydarzenia towarzyszące Jarmark św. Michała to również imprezy towarzyszące. Sportowe oblicze żagańskiego święta pokazaliśmy, biorąc aktywny udział w Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Żagań, Turnieju Siatkarskim o Puchar Burmistrza Miasta Żagań i Dowódcy 11 LDKPanc., V Biegu na Wieżę Widokową oraz I Drużynowym Biegu na Wieżę z książką. W czasie Jarmarku odbył się również turniej siatkarski oraz turniej squasha. Na żagańskim Dworcu Kolejowym miał miejsce Loko Piknik - impreza dla fanów kolei. Loko-Piknik  W sobotę 10 września na dworcu kolejowym w Żaganiu odbyła się piąta edycja Loko-Pikniku. Na imprezę dojechać można było np. pociągiem GŁOGOWIAK z Głogowa i Szprotawy lub pociągiem GROM z Żar. Pociągi GŁOGOWIAK i GROM były ciągnięte przez zabytkowy parowóz z wolsztyńskiej parowozowni. W trakcie imprezy podróżni mieli okazję podróżować w dwuosiowych, także zabytkowych wagonach pasażerskich 3 klasy. Na wszystkich przybyłych na żagański Dworzec Kolejowy czekały drezyny, pociągi specjalne, wystawa taboru kolejowego, konkursy z nagrodami, wystawa fotograficzna, samochody z czasów PRL oraz wojskowe klasyki. Fotorelacja z imprezy dostępna na stronie internetowej stowarzyszenia www.turkol.pl

[close]

p. 12

12 KULTURA / WYDARZENIA Październik 2016 Święto Czarnej Dywizji 16 września na Placu Generała Maczka wraz z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami Żagania świętowali żołnierze i pracownicy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.  Podczas uroczystego apelu dowódca Czarnej Dywizji gen. dyw. Jarosław Mika powitał wszystkich zaproszonych gości, m.in. Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni dr. Mirosława Różańskiego, byłych dowódców 11LDKPanc., dowódców jednostek zaprzyjaźnionych sojuszu NATO, przedstawicieli władz samorządów województw: lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, komendantów Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Policji, straży granicznej i żandarmerii, rektora Wojskowej Szkoły Oficerskiej oraz przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, oświaty, środowisk kombatanckich, a także licznie zgromadzonych mieszkańców Żagania. W trakcie uroczystości wręczono przyznane awanse na wyższe stopnie oraz odznaczenia i medale żołnierzom, pracownikom wojska oraz sympatykom współpracującym z 11 LDKPanc. Uroczystość zakończyła parada, w której udział wzięli żołnierze kompanii reprezentacyjnych wszystkich jednostek 11LDKPanc oraz orkiestra Czarnej Dywizji. W piątek i w sobotę każdy mógł się przekonać, jakim sprzętem dysponuje nasza dywizja. Na specjalnie przygotowanym miasteczku wojskowym można było osobiście poznać Leoparda, zajrzeć do innych wozów bojowych, spróbować wojskowego chleba oraz sprawdzić się w konkurencjach sportowych przygotowanych przez wojsko. Wszystko to, jak zwykle, dostępne było dla zwiedzających na terenie Muzeum Obozów Jenieckich.

[close]

p. 13

Październik 2016 EDUKACJA / OŚWIATA 13 Coś się kończy, coś się zaczyna Atrakcyjne zajęcia edukacyjne 2 września rozpoczęliśmy realizację projektu pod tytułem „Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w  szkołach podstawowych w Żaganiu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.  Przypominamy, że projekt jest realizowany w pięciu żagańskich szkołach podstawowych, których wyniki z egzaminu szóstoklasistów spełniły kryteria dostępu określone w dokumentacji konkursowej. Cieszymy się, że prawie 200 uczniów w obecnym roku szkolnym będzie miało dostęp do atrakcyjnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, skoncentrowanych na umiejętnościach w zakresie szeroko rozumianej przyrody i matematyki. Ze względu na eksperymentalne podejście do formuły prowadzonych zajęć w projekcie i wprowadzenie metody doświadczeń podczas zajęć dla uczniów, zaplanowano specjalne szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Aktualnie więc realizowany jest pierwszy, szkoleniowy etap projektu, w którym udział bierze 15 nauczycieli przyrody i matematyki. Szkolenie organizowane jest przez partnera projektu – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Następnie dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych od października uruchomione zostaną dodatkowe zajęcia pn.: „Badacze przyrody”, „Tropiciele matematycznych zagadek” oraz „Międzyszkolnagiełda pomysłów i doświadczeń”. Prawie 200 uczniów weźmie również udział w atrakcyjnych wycieczkach edukacyjnych. Dodatkowo szkoły zostaną doposażone w zakresie przyrodniczych i matematycznych pomocy dydaktycznych. Wartośćprojektu– 3 1 0 t y s i ę c y z ł o t y c h. Dofinansowanie projektu z funduszy europejskich: 294.010,00 złotych.  1 września uczniowie żagańskich szkół oraz nasze przedszkolaki spotkały się po wspaniałych wakacjach. Dzieci rozpoczęły rok szkolny 2016/2017 w odświeżonych i wyremontowanych pomieszczeniach szkolnych. Burmistrz Daniel Marchewka wszystkim maluchom życzył sukcesów w rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym. Przypomniał, że już niebawem, zaledwie za 10 miesięcy, znowu będą wakacje! Szczególnie serdecznie powitaliśmy naszych pierwszoklasistów – w Zespole Szkół nr 1 najmłodsi otrzymali tarcze szkolne, oficjalnie wstępując w szeregi braci uczniowskiej. W żagańskich szkołach podstawowych 1 września rozpoczęło naukę 105 dzieci, w gimnazjach 240 uczniów. Życzymy Wam owocnego roku oraz takiej energii, z jaką przybyliście na apele inauguracyjne!

[close]

p. 14

14 EDUKACJA / OŚWIATA Październik 2016 Jedenastu mianowanych NAJWAŻNIEJSZE INFOMACJE Z TWOJEGO MIASTA W TELEFONIE Zapisz się do systemu powiadomień sms i odbieraj najważniejsze wiadomości na temat wydarzeń w Żaganiu. Zapisz się już dziś - wejdź na stronę www.urzadmiasta.zagan.pl lub przyjdź do punktu informacji Urzędu Miasta przy pl. Słowańskim 17. 22 oraz 23 sierpnia 2016 roku jedenastu nauczycieli z  żagańskich placówek oświatowych podległych miastu przystąpiło do egzaminu na kolejny stopień awansu zawodowego. W wyniku zdanego egzaminu wszyscy złożyli dziś ślubowanie i otrzymali akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.  Burmistrz Daniel Marchewka życzył wszystkim zebranym kolejnych sukcesów w pracy zawodowej oraz podziękował za ciągłe doskonalenie posiadanych umiejętności. Stopnie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymali: • Dagmara Żak-Kabzińska – Miejskie Przedszkole nr 2 w Żaganiu • Dorota Wilczek – Miejskie Przedszkole nr 2 w Żaganiu • Sylwia Oleszczuk – Miejskie Przedszkole nr 3 w Żaganiu • Danuta Gomółka – Zespół Szkół nr2 w Żaganiu • Joanna Timoszyk – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Żaganiu • Anna Chimko – Zespół Szkół nr 2 w Żaganiu • Sylwia Bojarska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr1 w Żaganiu • Ewa Wołujewicz – Zespół Szkół nr 1 w Żaganiu • Urszula Walków – Zespół Szkół nr 1 w Żaganiu • Paweł Stencel – Zespół Szkół nr 1 w Żaganiu • Łukasz Kudła – Zespół Szkół nr 1 w Żaganiu Nauczyciele złożyli ślubowanie potwierdzając je podpisem: “Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej“. W uroczystości wręczenia awansu uczestniczyli również Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Oświaty Zbigniew Białkowski oraz Kierownik Referatu Oświaty i Profilaktyki Monika Wojtysiak. Kolejne gratulacje  Anna Dziadkowiak obchodziła 30-lecie pracy zawodowej. To kolejny pracownik żagańskiej oświaty, któremu mieliśmy okazję podziękować za wieloletni wysiłek na rzecz edukacji najmłodszych. Najserdeczniejsze życzenia zadowolenia z podejmowanych zadań oraz satysfakcji z realizowanych przez podległą placówkę przedsięwzięć złożył w imieniu burmistrza Zbigniew Białkowski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Oświaty UM. Do życzeń przyłączyła się również Magdalena Wiadomska-Łażewska Sekretarz Miasta, która nie ukrywała zaskoczenia z ilości lat przepracowanych przez jubilatkę. Anna Dziadkowiak przyznała, że największą nagrodą za wykonywaną pracę są dla niej uśmiechy podopiecznych. Miły jubileusz  31 sierpnia 2016 roku Małgorzata Włodarczyk, pedagog i opiekun dzieci, obchodziła jubileusz 30-lecia pracy zawodowej. Podziękowania za długą i owocną pracę na rzecz żagańskich maluchów złożył jubilatce Burmistrz Daniel Marchewka. Gospodarz miasta podkreślił, iż ceni sobie współpracę z Miejskim Przedszkolem nr 3 oraz pozytywnie ocenia 36 miesięcy wspólnej pracy. Małgorzata Włodarczyk dziękując za życzenia podkreśliła, iż takie chwile jak ta sprawiają, iż znajduje w sobie jeszcze więcej zapału do pracy.

[close]

p. 15

Październik 2016 SPORT 15 Już otwarty! Świętuj Niepodległość w biegu! Żagański Bieg Niepodległości narodził się w 2012 roku, a już stał się jedną z najważniejszych imprez sportowych w województwie lubuskim. W tym roku – 11 listopada – na starcie biegu na 10 km pojawiło się ok. 1200 osób. Do biegu dzieci zgłosiło się 200 maluchów. Organizatorzy jak zawsze zapewniają wiele dodatkowych atrakcji. Zapraszamy 11 listopada na Stadion Arena!  Od 5 do 18 września basen Arena i kręgielnia były nieczynne w związku z planowaną przerwą technologiczną. Jest to działanie zaplanowane i konieczne do przeprowadzenia, a niemożliwe do realizacji podczas pracy obiektu. Termin również nie jest przypadkowy, początek września jest okresem najmniej uczęszczanym przez potencjalnych klientów. Podczas przerwy technologicznej została wypuszczona woda z basenów, przeprowadzono mycie płytek w nieckach basenowych. Wymieniono zużyte silikony uszczelniające oraz uzupełniono fugi epoksydowe. Na hali basenowej, pod natryskami oraz w szatniach, wymieniono uszkodzoną glazurę, zużyte silikony uszczelniające, fugi itp. Przeprowadzono gruntowne czyszczenia zbiorników przelewowych, czyszczenie filtrów i instalacji uzdatniającej wodę basenową, wymianę łożysk w silnikach pomp obiegowych systemów uzdatniania wody basenowej. Maszynerię kręgielni poddano przeglądowi i konserwacji oraz wymieniono zużyte elementy mechanizmów i torowisk urządzenia. Odmalowano część pomieszczeń obiektu oraz wymieniono lampy w jednej kabinie solarium. Całość przeprowadzonych prac, a w szczególności przeglądy urządzeń mających bezpośredni wpływ na pracę systemów uzdatniania i oczyszczania wody basenowej, wpłyną w późniejszym okresie na bezawaryjną pracę przez kolejny rok, nie narażając obiektu na nieplanowane przestoje. Zapraszamy serdecznie do korzystania z usług Kompleksu Arena! Godziny otwarcia obiektów: Basen Arena: Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-21.30 ( strefa saun czynna od godz. 15.00) Soboty, niedziele i święta w godz. 9.00-21.30 ( strefa saun czynna od godz. 9.30). Kręgielnia: Czwartek, piątek, sobota, niedziela w godz. 16.0022.00. Korty tenisowe, SQUASH są dostępne w godzinach otwarcia basenu.  H i s t o r i a B i e g u Niepodległości w Żaganiu sięga 2012 roku. – Pamiętam, jak na przygotowanie biegu mieliśmy wtedy niespełna miesiąc i niewielkie pieniądze. Wystarczyło na pętle o długości nieco ponad 4 km i 114 startujących. Gdy dziś pomyślę,jakzaczynaliśmy, to sam się do siebie uśmiecham – wspomina pomysłodawca Biegu oraz jego obecny Dyrektor, Tomasz Hucał. Ten rok jest pod wieloma względami historyczny. Po razpierwszywpojedynczym biegu wystartuje ponad 1000 Dodatkowąatrakcjądladzieci, – European Athletics. To osób. Limit na dystansie 10 zarówno tych startujących, jedenzpierwszychtegotypu kilometrów wynosi 1200 jak i kibicujących, będzie certyfikatów dla polskiego osób,anapoczątkuwrześnia Miasteczko Lekkoatletyczne biegu i pierwszy w naszym zapisanych było już sporo przygotowane przez województwie. ponad 700 zawodników! Polski Związek Dodatkowo na Będzie to drugi w historii Lekkiej Atletyki. biegaczyczekają województwa lubuskiego Zagościonopo bieg, który ma ponad tysiąc raz pierwszy Pamiętaj stoiska ze sprzętem uczestników. w tej części Podrugieodbędąsięażcztery k r a j u . biegniemy sportowym, niezwykle biegi dla dzieci, a dystanse P o r a z będą uzależnione od wieku p i e r w s z y 11 listopada interesujące medale startujących (od 60 do 300 w historii Bieg dla tych, metrów). Zainteresowanie Niepodległości którzy ukończą jest tak ogromne, że otrzymał także bieg, specjalnie gdy czytacie Państwo te Europejski Certyfikat zaprojektowane koszulki słowa, limit startujących Jakości. A dokładnie 1-Star oraz losowanie cennych dzieci (200) został już Quality Road Race od władz nagród spośród wszystkich zapewne wyczerpany. europejskiej lekkiej atletyki uczestników. Więcej informacji oraz zapisy (do 31 października lub do wyczerpania limitu miejsc) na stronie internetowej biegu: www.biegniepodleglosci. zagan.pl Wszystkich zachęcamy do startu, a osoby, które nie mogą pobiec, zapraszamy do kibicowania. Start oraz meta 5. BieguNiepodległościznajdzie się na stadionie Arena przy ul. Kochanowskiego 6. Dekoracje odbędą się w hali Arena, obok stadionu. Szukamy animatora  Poszukujemy animatora sportu w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”, który będzie wykonywał zadania w ramach umowy-zlecenia na okres od października do grudnia 2016 roku. Osoba zatrudniona w ramach projektu zobowiązana będzie do wykonywania powierzonych zadań na obiekcie „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Żaganiu, ul. Szkolna 42 przez łączny okres nieprzekraczający 80 godzin miesięcznie. Kandydat na Animatora powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego. Więcej informacji na www.urzadmiasta.zagan.pl

[close]

Comments

no comments yet