Aquatherm Baku 2016 Official Catalogue

 

Embed or link this publication

Description

Aquatherm Baku 2016 Official Catalogue

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

3

[close]

p. 6[close]

p. 7

5

[close]

p. 8

• Salamlama məktubları Hörmətli xanımlar və cənablar! Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının adından sizi Azərbaycanın havalandırma, ventilyasiya və kondisiyalaşdırma (HVAC) sahəsində ənənəvi tədbirə çevrilən “Aquatherm Baku” - 9-cu Beynəlxalq İstilik, Havalandırma və Kondisiyalaşdırma sistemləri, Su təchizatı, Sanitariya, Ətraf mühitin mühafizəsi texnologiyaları, Üzgüçülük hovuzu və Bərpa olunan enerji sərgisində ürəkdən salamlayıram. Son zamanlar dünya bazarlarında neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşması bizləri ölkə iqtisadiyyatının fərqli vektorla inkişafına diqqət yetirməyə vadar edir. İstehlakçı dövlətdən istehsalçı dövlətə çevrilmək, innovativ inkişaf yoluna qədəm qoymaq və ümumiyyətlə özəl sektorun inkişafı istiqamətində məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi indiki dövrdə çox önəmli məsələdir. Bununla bağlı özəl sektorda sağlam qüvvələrin birləşməsi əsasında Respublikanın iqtisadi cəhətdən güclü dövlətə çevrilməsi, yüksək səmərəliliyə nail olması, dünya iqtisadi sisteminə müvəffəqiyyətli inteqrasiyası, ölkədə mövcud problemlərin həlli və əhalinin maddi rifahının yaxşılaşdırılması üçün ölkə başçısının imzaladığı fərman və sərəncamlarını qeyd etmək olar. Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası olaraq bizlərdə bu tədbirlərin həyata keçirilməsində fəal iştirak edirik. Konfederasiyamızın məqsədlərindən biri bazar infrastrukturunun möhkəmləndirilməsinə, o cümlədən sahibkarlığın inkişafına kömək etməkdir. Məhz buna görə də, biz hər il Azərbaycanda xarici və yerli şirkətlərin arasında daimi işgüzar əlaqələrin qurulmasına, o cümlədən sərmayələrin qoyulmasına, yeniliklərin tətbiq edilməsinə və digər təşəbbüskarlıq layihələrindən irəli gələn işlərin icrasına, habelə sağlam sahibkarlıq mühitinin yaradılmasına kömək edən beynəlxalq sərgiləri dəstəkləyirik. Şübhəsiz ki, yerli istehsalın təşkili, məhsulların xarici bazarlara çıxışı, rəqabətin artması, milli iqtisadiyyatın neft sektorundan asılılığın minimallaşdırılması və özəl sektorun inkişafına təkan vermək, iqtisadiyyatın diversifikasiyası üçün zəmin yaradacaqdır. Bu yöndən Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq sərgilərinin müstəsna rol oynaması danılmazdır və bu tipli tədbirlər bu proseslərə təkandır. Bu baxımından, “Aquatherm Baku” sərgisi dünya dövlətlərinin iri şirkətlərini bir araya gətirərək bazarda yeni texnologiyalar və xidmətlər haqqında dolğun məlumatın alınması, yerli və beynəlxalq mütəxəssislər arasında fikir və təcrübə mübadiləsinə zəmin yaradılması, xarici şirkətlər tərəfindən sərgidə nümayiş etdiriləcək müvafiq texnologiyaların ölkədə tətbiqinə yol açan əvəzedilməz platformaya çevrilmişdir. Əminəm ki, ölkəmizdə keçirilən bu növ ixtisaslaşmış sərgilər işgüzar dairələr arasında birbaşa əlaqələrin qurulmasına da öz töhfəsini verəcəkdir. Hamınıza uğurlar və yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram! Hörmətlə, Faiq Səmədov Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Baş Katibi əvəzi 6 www.aquatherm.az

[close]

p. 9

• Welcome letters Dear Exhibition Participants and Guests, On behalf of the National Confederation of Entrepreneurs’ (Employers’) Organisations of the Republic of Azerbaijan, I sincerely welcome you to the 9th International Exhibition for Heating, Ventilation, Air Conditioning, Water Supply, Sanitary, Environmental Technology, Swimming Pools and Renewable Energies, Aquatherm Baku 2016 which has developed into a significant and highly anticipated event in the heating, ventilation and air conditioning industry in Azerbaijan. The recent sharp decline in oil prices in the world markets has forced us to approach the development of the national economy from a different angle. The transition from a consumer country into a producer country, advancing along an innovative development path and the general implementation of private sector developmental projects are important issues at the present time. In this regard we can mention decrees and instructions signed by leader of the country for developing the Azerbaijan into a strong state in terms of its economy, the achievement of high efficiency, successful integration into the world economic system, finding solutions to the problems existing in the country and improving the material well-being of the people based on the amalgamation of successful businesses in the private sector. As the National Confederation of Entrepreneurs’ (Employers’) Organisations of the Republic of Azerbaijan, we play an active role in the implementation of these activities. One of the aims of our Confederation is to assist in strengthening the market infrastructure, including entrepreneurial development. For this reason, we support the staging of international exhibitions in Azerbaijan which facilitates the establishment of lasting business relations between foreign and local companies, including direct investments, the introduction of innovations and implementation of works arising from other project initiatives, in addition to fostering the creation of a vibrant entrepreneurial environment. Undoubtedly, encouraging and providing incentives for local production, ensuring access to foreign markets for local products, thereby improving competitiveness while reducing the dependence of the national economy on the oil sector and promoting the development of the private sector will create the conditions necessary for the diversification of the economy. In this regard, the exclusive role of the exhibitions held in Azerbaijan is undeniable, as these types of events stimulate such processes. The Aquatherm Baku exhibition, which brings together large companies and interests from all over the world, has turned into an indispensable platform for obtaining information about new technologies and services in the market, while providing a forum for the exchange of ideas and experiences between local and international specialists, and paves the way for the introduction of relevant technologies to Azerbaijan, demonstrated at the exhibition by foreign companies. I am confident that these specialised exhibitions held in our country will also contribute to establishing direct relations and partnerships between the participants and industry stakeholders. I wish you all continued success and many further achievements! Kind Regards, Faig Samadov Acting Secretary General of the National Confederation of Entrepreneurs’ (Employers’) Organizations of Azerbaijan Republic www.aquatherm.az 7

[close]

p. 10

• Salamlama məktubları Hörmətli sərgi iştirakçıları və qonaqlar! Beynəlxalq sərgi və konfrans təşkilatçıları “Iteca Caspian” və “ITE Group” şirkətləri adından “Aqutherm Baku” 9-cu Beynəlxalq İstilik, Havalandırma və Kondisiyalaşdırma sistemləri, Su təchizatı, Sanitariya, Ətraf mühitin mühafizəsi texnologiyaları, Üzgüçülük hovuzu və Bərpa olunan enerji sərgisinin bütün iştirakçılarını, rəsmi qonaqlarını və tərəfdaşlarını açılış münasibəti ilə təbrik edir və salamlayıram. Aquatherm sərgiləri HVAC sənayesini əhatə edən dünya miqyaslı bir sərgi brendidir. Azərbaycanın sərgi bazarına 2008 ildə daxil olmuş bu tədbir HVAC sahəsində çalışan peşəkarlar üçün əvəzolunmaz görüş yerinə çevrilmişdir. Bu illər ərzində “Aquatherm Baku” sərgisinin iştirakçı və ekspozisiya baxımından genişlənməsi bu sərginin HVAC sənayesi üçün nə dərəcədə dəyərli olduğunun bariz nümunəsidir. Bu il sərgidə dünyanın 13 ölkəsindən 80 şirkət iştirak edir. Bazara yeni daxil olan debütantların sayı iştirakçıların ümumi sayının təxminən 50%-ni təşkil etməkdədir. Hər il olduğu kimi Türkiyə, İtaliya və Çin sərgidə geniş ekspozisiya ilə təmsil olunurlar. İlk dəfə olaraq “Aquatherm Baku” sərgisində Misir və Özbəkistan təmsil olunacaqlar. Ümid edirəm ki, sərgi iştirakçı şirkətlərə yeni məhsullarını və texnologiyalarını alıcılara nümayiş etdirməyə və eləcə də həm yerli həm xarici peşəkarlarla təcrübə mübadiləsi aparmağa effektiv şərait yaradacaq və yeni ünsiyyətlər və təkliflər baxımından, eləcədə imicin formalaşmasına da xidmət edəcəkdir. Fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası və Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fonduna sərgiyə verdikləri dəstəyə görə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sərgi iştirakçılarına və ziyarətçilərə müvəffəqiyyətlər arzulayıram! Hörmətlə, Edvard Stroon Direktor ITE Group PLC 8 www.aquatherm.az

[close]

p. 11

• Welcome letters Dear exhibitors and visitors! On behalf of Iteca Caspian and ITE Group, the international exhibitions and conferences organisers, I would like to congratulate and welcome all the participants, official guests and partners on the opening of the 9th International Exhibition for Heating, Ventilation, Air-Conditioning, Water Supply, Sanitary, Environmental Technology, Swimming Pool and Renewable Energies - Aquatherm Baku. Aquatherm is a worldwide exhibition brand in HVAC industry. Aquatherm Baku, which premiered in Azerbaijan in 2008, has since established itself as an invaluable meeting place for professionals working in the HVAC field. Over the years, the expansion of the Aquatherm Baku exhibition in terms of the number of exhibitors and displays is a clear indication of the value of the exhibition to the HVAC industry. This year, 80 companies from 13 countries will participate at the exhibition. The number of debutants at the exhibition comprises approximately 50% of the total number of participants. As in previous years, Turkey, Italy and China are represented at the exhibition with extensive stands, and Egypt and Uzbekistan will also be represented at this year’s event for the first time. I am confident that the exhibition will provide an ideal setting to allow participating companies to demonstrate their new products and technologies to potential customers, as well as to exchange information and experience with both domestic and foreign professionals and will, alongside promoting new relationships and offers, contribute to enhancing the image and brand recognition of the participating companies. I would also like to take this opportunity to express my sincere appreciation to the National Confederation of Entrepreneurs’ (Employers’) Organisations of Azerbaijan Republic and Azerbaijan Export and Investment Promotion Foundation (AZPROMO) for their continued support of this important exhibition. I wish every success to the exhibitors and visitors! Kind Regards, Edward Strachan Regional Director ITE Group PLC www.aquatherm.az 9

[close]

p. 12

• Salamlama məktubları “Aquatherm Baku” 2016 sərgisi: Azərbaycan və Qafqaz regionunda İstilik, havalandırma və kondisiyalaşdırma (HVAC) sənayesi üzrə populyar tədbir “Aquatherm Baku” sərgisi Azərbaycan və Qafqaz regionunda inşaat sektorunun həm inkişafı, həm də artımı sahəsində mühüm rol oynayır. Bakıda keçirilən “Aquatherm” kimi ixtisaslaşdırılmış sərgilər təchizat və tələbatı bir araya gətirməklə yanaşı, həm də innovativ yanaşma prinsipinə yaxından diqqət göstərərək, texnologiya mübadiləsini beynəlxalq müstəvidə dəstəkləməklə, texniki tərəqqini təşviq edir. Azərbaycanda keçirilən 9-cu beynəlxalq “İstilik, Havalandırma və Kondisiyalaşdırma sistemləri, Su təchizatı, Sanitariya, Ətraf mühitin mühafizəsi texnologiyaları, Üzgüçülük hovuzu və Bərpa olunan enerji” sərgisində yenidən çoxsaylı innovativ texnologiyalar nümayiş etdiriləcək və həm bazar, həm də təchizatçılar, eləcə də bütün ən son məhsul, sistem, texnologiya və təmayüllər haqqında məlumat toplamaq üçün imkan yaradılacaq. Mən lisenziar “Reed Exhibitions Messe Wien” şirkəti adından bütün iştirakçılara - eksponentlər, peşəkar ziyarətçilər və təşkilatçılara “Aquatherm Baku” 2016 sərgisinin uğurlu keçməsini arzulayıram. Martin Roy “Reed Exhibitions” (Avstriya) şirkətinin Baş icraçı direktoru 10 www.aquatherm.az

[close]

p. 13

• Welcome letters Aquatherm Baku 2016: HVAC Industry Hotspot for Azerbaijan and the Caucasus Region The Aquatherm Baku has acquired an important role in the development and growth of the building sector in Azerbaijan and the Caucasus region. Not only do trade fairs like the Aquatherm in Baku bring together supply and demand, they also encourage technical progress by placing strong emphasis on innovation, and by supporting the international transfer of know-how. Once again this year the 9th edition of the international exhibition for heating, ventilation, air-conditioning, water supply, sanitary, environmental technology and swimming pools in Azerbaijan will be showcasing a wealth of innovations and providing an opportunity to gather information about the market, suppliers and all the latest products, systems, technologies and trends. On behalf of the licensors, Reed Exhibitions Messe Wien, I would like to wish all participants – exhibitors, trade visitors and organisers – a very successful Aquatherm Baku 2016. Best regards, Martin Roy CEO Reed Exhibitions in Austria www.aquatherm.az 11

[close]

p. 14[close]

p. 15

13

[close]

Comments

no comments yet