Securica CIPS 2016 Official Catalogue

 

Embed or link this publication

Description

Securica CIPS 2016 Official Catalogue

Popular Pages


p. 1

225

[close]

p. 2[close]

p. 3

227

[close]

p. 4[close]

p. 5

229

[close]

p. 6[close]

p. 7

231

[close]

p. 8

• Salamlama məktubları Hörmətli xanımlar və cənablar! Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının adından sizi “Securika CIPS” 2016 - 9-cu Xəzər Beynəlxalq Mühafizə, Təhlükəsizlik və Xilasetmə Vasitələri mövzusuna həsr edilmiş sərgidə salamlayıram! Son zamanlar dünya bazarlarında neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşması bizləri ölkə iqtisadiyyatının fərqli vektorla inkişafına diqqət yetirməyə vadar edir. İstehlakçı dövlətdən istehsalçı dövlətə çevrilmək, innovativ inkişaf yoluna qədəm qoymaq və ümumiyyətlə özəl sektorun inkişafı istiqamətində məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi indiki dövrdə çox önəmli məsələdir. Bununla bağlı özəl sektorda sağlam qüvvələrin birləşməsi əsasında Respublikanın iqtisadi cəhətdən güclü dövlətə çevrilməsi, yüksək səmərəliliyə nail olması, dünya iqtisadi sisteminə müvəffəqiyyətli inteqrasiyası, ölkədə mövcud problemlərin həlli və əhalinin maddi rifahının yaxşılaşdırılması üçün ölkə başçısının imzaladığı fərman və sərəncamlarını qeyd etmək olar. Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası olaraq bizlərdə bu tədbirlərin həyata keçirilməsində fəal iştirak edirik. Konfederasiyamızın məqsədlərindən biri bazar infrastrukturunun möhkəmləndirilməsinə, o cümlədən sahibkarlığın inkişafına kömək etməkdir. Məhz buna görə də, biz hər il Azərbaycanda xarici və yerli şirkətlərin arasında daimi işgüzar əlaqələrin qurulmasına, o cümlədən sərmayələrin qoyulmasına, yeniliklərin tətbiq edilməsinə və digər təşəbbüskarlıq layihələrindən irəli gələn işlərin icrasına, habelə sağlam sahibkarlıq mühitinin yaradılmasına kömək edən beynəlxalq sərgiləri dəstəkləyirik. Şübhəsiz ki, yerli istehsalın təşkili, məhsulların xarici bazarlara çıxışı, rəqabətin artması, milli iqtisadiyyatın neft sektorundan asılılığın minimallaşdırılması və özəl sektorun inkişafına təkan vermək, iqtisadiyyatın diversifikasiyası üçün zəmin yaradacaqdır. Bu yöndən Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq sərgilərinin müstəsna rol oynaması danılmazdır və bu tipli tədbirlər bu proseslərə təkandır. Bu baxımından, “Securika CIPS” sərgisi dünya dövlətlərinin iri şirkətlərini bir araya gətirərək bazarda yeni texnologiyalar və xidmətlər haqqında dolğun məlumatın alınması, yerli və beynəlxalq mütəxəssislər arasında fikir və təcrübə mübadiləsinə zəmin yaradılması, xarici şirkətlər tərəfindən sərgidə nümayiş etdiriləcək müvafiq texnologiyaların ölkədə tətbiqinə yol açan əvəzedilməz platformaya çevrilmişdir. İnanıram ki, hazırkı, sayca doqquzuncu sərgidə də qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunacaq və bu tədbir təhlükəsizlik sektorunun inkişafı istiqamətində atılan növbəti addım olacaqdır. Hamınıza uğurlar və yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram! Hörmətlə, Faiq Səmədov Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Baş Katibi əvəzi 232 19-22 OKTYABR 2016-Bakı, Azərbaycan

[close]

p. 9

• Welcome letters Dear Ladies and Gentlemen, On behalf of the National Confederation of Entrepreneurs’ (Employers’) Organisations of the Republic of Azerbaijan, I would like to welcome you all to the 9th Caspian International Protection, Security and Rescue Exhibition, Securika CIPS 2016! The recent sharp decline in oil prices in the world markets has forced us to approach the development of the national economy from a different angle. The transition from a consumer country into a producer country, advancing along an innovative development path and the general implementation of private sector developmental projects are important issues at the present time. In this regard we can mention decrees and instructions signed by the leader of the country for developing Azerbaijan into a strong state in terms of its economy, the achievement of high efficiency, successful integration into the world economic system, finding solutions to the problems existing in the country and improving the material well-being of the people can be mentioned. The National Confederation of Entrepreneurs’ (Employers’) Organisations of the Republic of Azerbaijan takes an active part in the implementation of these measures. One of the goals of our Confederation is to strengthen market infrastructure, as well as to help to foster entrepreneurial development. For this reason, we support the staging of international exhibitions in Azerbaijan which facilitates the establishment of lasting business relations between foreign and local companies, including direct investments, the introduction of innovations and implementation of works arising from other project initiatives, in addition to fostering the creation of a vibrant entrepreneurial environment. Undoubtedly, encouraging and providing incentives for local production, ensuring access to foreign markets for local products, thereby improving competitiveness while reducing the dependence of the national economy on the oil sector and promoting the development of the private sector will create the conditions necessary for the diversification of the economy. In this regard, the unique role of the exhibitions held in Azerbaijan is undeniable, as these types of events stimulate such processes. In this regard, the Securika CIPS exhibition, which brings together large companies and interests from all over the world, has turned into an indispensable platform for obtaining information about new technologies and services in the market, while providing a forum for the exchange of ideas and experiences between local and international specialists, and paves the way for the introduction of relevant technologies to Azerbaijan, demonstrated at the exhibition by foreign companies. I am confident that the goals set at this 9th exhibition will be achieved and the event will be the next step in the development of the security sector. I wish you all success and new achievements! Kind Regards, Faig Samadov Acting Secretary General of the National Confederation of the Entrepreneurs’ (Employers’) Organisations of the Republic of Azerbaijan 19-22 OCTOBER 2016-Baku, Azerbaijan 233

[close]

p. 10

• Təşkilat komitəsinin salamlama məktubu Hörmətli xanımlar və cənablar! “ITE Group” və onun Azərbaycandakı tərəfdaşı olan “Iteca Caspian” şirkətləri adından “Securika CIPS” 2016 – 9-cu Xəzər Beynəlxalq mühafizə, təhlükəsizlik və xilasetmə vasitələri sərgisində Sizi səmimi qəlbdən salamlayırıq! Bu gün təhlükəsizlik bazarının əsas trendi kimi mütəxəssislər təhlükəsizlik sistemlərinin intellektuallaşdırılmasını və inteqrasiyasını qeyd edillər. Dünyanın aparıcı video müşahidə və təhlükəsizlik avadanlıqları istehsalçıları öz inkişaflarında bir onlayn interfeys ilə bağlı intellektual şəhər, bina və nəqliyyat sisteminin konsepsiyasına üstünlük verirlər. Mühafizə, təhlükəsizlik və yanğından mühafizəni əhatə edən kompleks problemlərin uğurlu həlli üçün ən vacib şərtlərdən biri heç şübhəsiz yeni texnologiyalar barəsində vaxtında əldə olunan məlumatlar və bu texnologiyaları həmin sahədə effektiv istifadəsidir. “Securika CIPS” artıq neçə illərdir ki, həm yerli bazarı bir çox yeni məhsullarla tanış etməyə, həm də biznes əlaqələrinin qurulmasına və genişləndirilməsinə xidmət göstərən beynəlxalq bir layihədir. Sərgidə mülki müdafiə, əhalinin və ərazilərin fövqəladə hallardan qorunması, yanğın təhlükəsizliyinin, eləcə də fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə yerli və beynəlxalq şirkətlər təmsil olunacaqlar. Biz əminik ki, sərginin ekspozisiyası həm yerli, həm də xarici şirkətlərin böyük marağına, həmçinin əhalinin, təşkilatların və sənaye müəssisələrinin ümumi təhlükəsizlik səviyyəsinin artırılmasına səbəb olacaqdır. Sərginin bütün iştirakçı və qonaqlarına vaxtlarının səmərəli keçirilməsini və işgüzar əlaqələrinin müvəffəqiyyətlə qurulmasını arzu edirik! Ən xoş arzularla, Təşkilat Komitəsi 234 19-22 OKTYABR 2016-Bakı, Azərbaycan

[close]

p. 11

• A Message from the Organisers Dear Ladies and Gentlemen, On behalf of ITE Group and its partner in Azerbaijan, Iteca Caspian, we sincerely welcome you to the 9th Caspian International Protection, Security and Rescue Exhibition, Securika CIPS 2016. Today, industry professionals emphasize the intellectualisation and integration of security systems as the main trends in the security market. The world’s leading video surveillance and security equipment manufacturers are adopting the concept of smart cities, buildings and transport systems with online interfaces into their development programs. Undoubtedly, one of the most important conditions for the successful resolution of the complex challenges in the security, safety and fire protection fields is the ability to receive updated information about new technologies, followed by the effective introduction of these technologies in the relevant fields. The Securika CIPS exhibition is an international project which has for the past several years served as a forum for the presentation of new products to the local market as well as for the establishment and expansion of business relations. Local and international companies involved in civil defence and the protection of populations and territories during emergency situations, fire safety organisations, as well as agencies for the prevention and elimination of consequences of emergency situations will all be represented at the exhibition. We are confident that the exhibition will arouse the interest of both local and foreign companies, and result in a general increase in the security level of people, organisations and industrial facilities. We hope all the participants and guests will spend their time at the exhibition effectively and establish successful business relations! Yours Truly, The Organising Committee 19-22 OCTOBER 2016-Baku, Azerbaijan 235

[close]

p. 12[close]

p. 13[close]

p. 14[close]

p. 15[close]

Comments

no comments yet