L'Alternativa 86. Adeu a aquesta imatge?

 
no ad

Embed or link this publication

Description

Canviarà molt Badia amb la nova planificació urbanística? Pròrrogues de contractes, continuem privatitzant · Pla de mobilitat Balanç al nou Joan Oliver · Aula de música · Participació Ciutadana Badia Rock City · La 8à Festa dels Colors ∙ Sobre la Festa Ma

Popular Pages


p. 1

OCTUBRE '16 86 CONTACTE: burgos, 18 08214 Badia del Vallès / www.aebadia.org / comunica@aebadia.org Adeu a aquesta imatge? Canviarà molt Badia amb la nova planificació urbanística? TEMES D'AQUEST NÚMERO Pròrrogues de contractes, continuem privatitzant · Pla de mobilitat Balanç al nou Joan Oliver · Aula de música · Participació Ciutadana Badia Rock City · La 8à Festa dels Colors ∙ Sobre la Festa Major

[close]

p. 2

GtrReUbP aMlUlNaInCItPAdL iDaE La’ALdTEiRaNApTIeVrA BD’EaSdQUiEaRRES El grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres sorgit de les últimes eleccions, està format per cinc regidors que actualment no tenen responsabilitats de govern, sinó de proposta, oposició i control. Són a disposició de tota la ciutadania i des d'aquestes pàgines anirem informant periòdicament dels seus posicionaments al ple de l'ajuntament. Quim Duran Teresa Carceller Álvaro Pacheco Ruth Escolà Miguel Rodríguez Maig ‘16 • Donem suport a la subscripció de la retirada de l’ordre de copagament confiscatori per a les persones amb discapacitat i a una Llei d’Aprofitament dels excedents alimentaris. • Votem contra el Pla de Mobilitat Sostenible (PMUS). Veure article pàg.6 • Vam votar en contra del Codi de Bon Govern ja que aquest no millora la llei de transparència i no deixa de ser un grapat de bones intencions. • Presentem i defensem la moció en defensa de la Llei per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. És tombada pel PSC i el PP. • També vam presentar mocions de recolzament a les represàlies polítiques dels fets de Can Vies i del company del SAT Andrés Bódalo, totes dues no es van aprovar pel vot de qualitat de l’alcaldessa. Juny ‘16 • Recolzem proposta de resolució per exigir un Salari de Referència a Catalunya • Votem en contra de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità. Veure pàg 6. S’aprova amb els vots del PSC i el del PP. • El Ple també va aprovar dues mocions promogudes per la PAH que van comptar amb el suport de l’AEB. • Així mateix vam donar també suport a dues iniciatives pels drets LGTBI i per la renda garantida de ciutadania. • Per últim vam presentar una moció sobre Comptadors Telegestionables que va comptar amb el vot contrari del PSC dol al nostre municipi en casos de feminicidis i altres assassinats per violència masclista. Juliol ‘16 • Ens vam abstenir en la baixa de Badia en el Consorci de Turisme del Vallès Occidetal • Votem en contra de la Prorroga del contracte de Neteja a favor de l’empresa CESPA, i de la Prorroga del Contracte de Neteja dels Edificis Municipals. Pàg 2 i 3. • A continuació vam aprovar una moció sobre la memòria històrica i una altra per demanar el tancament definitiu del CIE de Barcelona. • Per últim vam presentar i defensar una moció de recolzament a les encausades en el procediment conegut com Som 27 i més, no es va aprovar aquesta moció pels vots en contra del PSC i el de la regidora de BEC Pilar Paz, en canvi Eli Ruíz també de BEC va votar a favor. Prórroga del contracte de neteja d'edificis municipals Grup Municipal AEB Aquesta prorroga es va aprovar al mes de juliol gràcies a que el vot de l'alcaldessa val doble en cas d'empat (vot de qualitat) ja que els partits de l'oposició presents al ple (AEB i BeC) amb el mateix nombre de regidors que el PSC van votar en contra i el regidor del PP no hi era. Però més enllà d'aquesta manera tan poc majoritària (que s'està repetint massa aquesta legislatura) d'aprovar la pròrroga, el més important són les deficiències d'aquest servei privatitzat fa anys pel PSC. Ja han passat dos anys des que es va produir una retallada d'hores d'aquest servei, i com era d'esperar, ara és evident que les hores no són suficients i el servei és pitjor. Per refrescar la memòria, la retallada d'hores a algunes dependències municipals va ser de 20 hores a la biblioteca, passant de 40 a 20, de 30 hores al Molí, passant de 85 a 55, i de 20 hores a les quatre escoles, passant de 80 a 60 hores. Ho consideràvem inacceptable llavors i ho continuem considerant ara, però el govern, a la seva, prorroga el contracte existent. Per si algú pensa que només és una crítica més d'un grup de l'oposició, vam instar a l'equip de govern a que passés unes enquestes de valoració als usuaris d'aquests edificis i dependències municipals per tal de conèixer de primera mà quina és la seva opinió. Qui fa ús d'aquests edificis confirmarà la deficiència del servei. De tota manera, en el fons de la qüestió està la necessitat de remunicipalitzar aquest servei i per això vam aprofitar per animar a l'equip de govern a que comenci a fer, quan abans millor, les gestions necessàries per recuperar-lo. Creiem que millorarien les condicions de treball de les treballadores al ser contractades com a plantilla municipal i la qualitat del servei com diem les de l'AEB des de que el govern del PSC va iniciar la privatització de la neteja. Recorda que per queixes, idees o propostes als regidors de l'AEB pots fer-ho els dimarts a la tarda al Casal de l'Esquerra, 2 per telèfon al 931809421 o per e-mail a grupmunicipal@aebadia.org

[close]

p. 3

Editorial l temps, nogaire, donarà afectada, ni als col·lectius dels badi cumplida resposta a la encs a través del nostre ajuntament. pregunta de la portada. Nosaltres Afirmem això perquè és un projecte no sabem si en realitat aquest nou elaborat totalment d'esquenes a la pla del govern socialista de la ciu- ciutadania i fins i tot als grups mutat resultarà inviable com l'anteri- nicipals i entitats, amb un procés or o arribarà a aplicar-se. El que si llarg, tortuós i poc clar. La prova és sabem és que, en cap cas, respon a que ha estat aprovat, després de no les necessitats del nostre poble, de pocs intents i retirades, només amb les persones que hi vivim. Ni el els 8 vots del PSC i l'indispensable dels veïns de la zona directament del PP. 9 a 8. Un projecte de ciutat que l'hauria de reformar, redefinir i impulsar, i que hauria de servir per molts anys hauria de requerir més participació i consens. A la pàgina 6 trobareu més informació d'aquest tema, però també parlem del Joan Oliver, dels serveis privatitzats i deficients, de participació, de l'Aula de Música de Badia, de la festa d'El Casal de l'Esquerra i altres temes en un número ben farcit. Pròrroga del contracte de gestió de residus municipals i neteja viària amb CESPA Teresa Carceller contracte administratiu, de Per acabar-ho d'arreglar, en "control rigorós i efectiu" o que la regidoria faria un se- aquesta renovació de contrac- en quines dades pròpies basa EAl ple de Juliol s'aprovà també la renova- guiment i control efectiu i rigorós, davant les queixes de la majoria dels partits de l'opo- te, l'empresa cobrarà menys pel mateix servei degut a la baixada de l'IPC. Algú creu aquesta afirmació. Potser és per això que no s'ha demanat una nova auditoria, ja que ció del contracte de CESPA, sició que ja parlaven del mal que amb menys diners tindrà la darrera va ser el 2011 i el l'empresa que fa la recollida servei que aquesta empresa marge per millorar el servei, contracte preveu que se'n po- de la brossa dels nostres con- oferia. El control d'aquest per molta petició veïnal que den fer cada 4 anys. tenidors i neteja els carrers, servei dubtem que hagi estat fem, si fins ara no ho ha fet? Queda clar que aquest equip també amb el vot de qualitat rigorós, el que sí sabem és L'equip de govern argumenta de govern no ha tingut en de l'alcaldessa, com a nova compte les queixes del veïns demostració de la seva inca- respecte a la neteja, les evi- pacitat per arribar a acords dències al carrer, ni les nos- amb altres. tres aportacions respecte del De res ha servit, per tant, que mal funcionament de la sepa- hi hagi nombroses instàncies ració de residus al municipi. del veïns per manca de neteja Queden 3 anys fins a la fina- i queixant-se d'aquest servei lització del contracte, temps defectuós. Tampoc que un més que suficient d'anar pre- 20% de les incidències a la parant el terreny per tal de Línia Verda siguin per aquest mancomunar aquest servei tema o que els veïns, a la reu- amb algun municipi i recu- nió veïnal del 13 de juliol a la perar-ne així la gestió directa, biblioteca, es queixessin, da- tal i com el regidor de Territo- vant del gestor de l'empresa, del dolent servei que estaven oferint. Entre el cívisme d'alguns, el bon servei de CESPA i el control rigorós del govern... els carrers tenen aquesta pinta massa sovint. ri va dir a comissió que tenia intenció d'estudiar. Esperem, doncs, que el temps no se'ls De res a servit el compromís que no ha estat efectiu, ja que per justificar la pròrroga que hi tiri a sobre i les paraules, al ple de gener de l'any 2009 la percepció dels veïns conti- s'han assolit els objectius tot per tant, no se les endugui el del responsable d'urbanisme, nua sent que el municipi està i, repetim, les queixes veï- vent (un altre cop). Farem un [al tornar a guanyar CESPA el brut. nals, i que no sabem en quin control rigorós i efectiu. CESPA és una de les quatre empreses que es reparteixen el sucós negoci dels residus a Catalunya. Pertany a Ferrovial i està presidida per Rafael del Pino Calvo-Sotelo, nebot de l’expresident del Govern espanyol Leopoldo Calvo-Sotelo, i segona fortuna d’Espanya després d’Amancio Ortega (Inditex). Rafael del Pino presideix l’empresa fundada el 1952 pel seu pare, que tenia el mateix nom, i que es va convertir en un dels homes més rics d’Espanya cap a l’any 2000. La família controla un 43% de les accions de l’empresa, que en els últims anys ha absorbit diverses empreses estrangeres i espanyoles. Roger Junqueras, germà del lider d'ERC ha estat directiu de l'empresa fins l'any passat en que va passara a Ferrovial] 3

[close]

p. 4

Al final de l'antiga legislatura va tenir lloc a la biblioteca la presentació del projecte de remodelació del Parc Joan Oliver on els veïns i veïnes vam poder veure com TOTES les propostes que es van fer per tal de millorar el projecte que se'ns presentava van ser rebutjades enèrgicament per part del tècnic de l'empresa Romero Polo encarregat de fer l’exposició al·legant decisions tècniques. Les aportacions que fèiem les veïnes anaven clarament encaminades a millorar les prestacions que el parc feia en aquell moment i per això algunes propostes que el tèc- s’ha anat modificant el projecte i tot i que s’ha demanat activament per part de l’AEB mai vam tenir els plànols del projecte definitiu. Un altre canvi sobre el projecte inicial ha estat la no reutilització dels jocs infantils canviant-los per uns de nous (la qual cosa va fer que el grup d’edat més menut quedés orfe de jocs infantils), tret de l’aranya, que es treia d’un altre parc situat a Via de la Plata. Val a dir que en comissió de territori ja es va preguntar al regidor quin era el projecte que tenien pensat per aquest espai infantil proposant per part nostre un parc pels més menuts tenint en compte que al costat hi havia una escola- Durant aquesta legislatura hem tingut una reunió amb el tècnic de l’empresa i hem realitzat tres visites a l’obra a petició de l’AEB. nuar amb al projecte inicial i centralitzar el sistema de drenatge situant, així, els espais de jocs infantils al lateral del parc. Al mes de novembre vam te- En aquesta mateixa reunió nir una reunió amb el tècnic vam tenir alguna discrepàn- de l’empresa Romero Polo cia amb el tècnic ja que va co- per tal de plantejar els dub- municar-nos que havien fet tes que el sistema de drenatge algun canvi per tal de recollir proposat pel parc ens plante- així alguna de les propos- java, ja que volíem recalcar tes que es van fer a la sessió que aquest parc tenia greus informativa com allargar el deficiències de drenatge i que banc de formigó en un lateral amb qualsevol pluja una mica del parc per tal de que l’es- important els tolls d’aigua pai per seure fos més ample. nic va exposar no van ser ben bressol. La resposta va ser que s’acumulaven durant dies. Vam poder aprofitar aquí per vistes, com recollir l’espai de no tenien res previst i que no Se’ns va posar sobre la taula mostrar el nostre malestar per jocs infantils en una zona del era una prioritat. Això ana- dues possibilitats de sistema aquella reunió i per l'estrany lateral de parc, deixant als va totalment en contra de la de drenatge, un dels qual re- criteri seguit que feia que ara nens pocs espai per jugar, la moció presentada per l’AEB queria que l’espai de jocs in- sí que acceptessin els suggeri- no accessibilitat del parc per al mes d’octubre “Per la crea- fantil quedés repartit per tot ments quan en el seu dia tot l’accés del carrer La Mancha, ció d'alternatives al parc Joan el parc. Finalment el regidor eren excuses tècniques per dir ja que dels 5 accessos previs- Oliver” i aprovada per una- de territori va decidir conti- que no. tos només un era rampa, la nimitat on, precisament per falta d’ombra en els espais de la llarga durada de les obres joc infantil o la falta d’espai del principal parc infantil del per seure en grup, entre d’al- municipi, demanàvem pri- tres observacions que es van oritzar l'habilitació de nous fer. espais de joc infantil (es va habilitar un parc infantil al Durant la present legislatura costat de Correos) i la mi- hem vist com aquest projec- llora dels existents aprofitant te ha anat canviant segons la els jocs que s'havien desmun- marxa per diferents motius. tat. Actualment aquests jocs Un exemple podria ser les es- es troben al magatzem de la cales de la Mancha, ja que de- brigada d'obres acumulant 4 gut a una sèrie d’imprevistos brutícia.

[close]

p. 5

Parc Joan Oliver renovat. Fem balanç Al mes de juny, amb prop de tres mesos de retard sobre la data d’entrega prevista, vam veure com finalment “s’inaugurava” la major part del nou parc Joan Oliver. Evidentment, aquest projecte finançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (que s'encarregarà del manteniment del parc) millora l'estat general en que estava aquest parc després d'anys de deixadesa i poc manteniment de dels responsables municipals, però ha generat molts dubtes durant les obres i en veure el resultat final. Teresa Carceller, la regidora de l'AEB que ha seguit, des de l'oposició municipal, tot el procés, ens explica els detalls. També vam posar sobre la taula el pas de vianants de l’Avinguda Burgos que segons la normativa d’accessibilitat no estava correctament adaptat per a invidents i l’empresa, per força, n’era conscient. no adaptant correctament el pas de vianants per estalviar 4 duros pensant que ningú se n'adonaria, com l’equip de govern, que tot i l’equip tècnic amb el qual disposa no es van adonar. Van excusar-se amb la necessitat d’estalviar diners, com si canviar unes rajoles per altres suposés una despesa tant gran, i més tard van al·legar que la normativa no obligava a fer l'adaptació. Ha requerit molt de temps i d'esforç el poder demostrar que s'havien equivocat i finalment, i a terminis, el pas de vianants ha estat adaptat (la qual cosa ha acabat costant més diners). Aquí clarament van fallar tant els tècnics de l’obra, que en el seu dia van ficar un gol Les visites in situ al parc han servit per poc més que fer el seguiment i resoldre algun dubte que anés sorgint, però quan s’ha proposat algún canvi en el projecte, com desviar la rampa situada a l’av. Burgos que esquiva un arbre, i que al nostre entendre és un nyap, i veient, sorpresos, que a l'equip de territori ja li semblava bé que l'arbre ocupés la meitat d'una rampa, la resposta del tècnic de l’empresa ha estat que des del punt de vista arquitectònic havien optat per aquesta opció i que prevalia sobre altres punts de vista. En canvi no hi ha hagut cap problema tècnic a l'hora de destruir una escala per l'accés del Carrer La Mancha si ho demanava el regidor de l'equip de govern per tal de fer una rampa, tot i que els veïns a la xerrada informativa de la biblioteca ja ho vam demanar i se'ns va dir que no. La decisió d'adquirir nous jocs infantils va ser pressa per l'equip de govern sense oferir als partits de l'oposició la possibilitat de fer cap proposta al respecte. Què hem perdut amb aquesta remodelació? Nosaltres no pretenem fer una valoració de si aquest parc és millor que l’altre o no, o si ens agrada més o no, perquè creiem que els veïns tenen prou criteri com per fer la seva pròpia valoració i que hi ha gustos per a tot, però sí volem fer un petit recull de serveis que hem perdut per al camí, i que si es recuperen serà perquè s’ha vist la necessitat de fer-ho per la demanda veïnal. • S’han perdut arbres que duien dècades amb nosaltres. Es veritat que n’han posat de nous, però tinguem en compte que el valor dels arbres que ens han tret és incalculable, ja que el temps no es pot comprar. El resultat és que hi ha una gran part del parc desprovist d'arbres on a l'estiu hi cau un sol de justícia. • S’ha perdut l’espai de jocs infantil pels més menuts deixant només un gronxador, sent aquest un canvi de darrera hora, i s'ha perdut també la zona d’exercici per la gent gran. • S’ha agrupat l'espai de jocs en una zona quan abans estava distribuïda per edats i l'espai per jugar era més ample. • Hem perdut un parc infantil en altre punt del municipi per posar l'aranya en el Joan Oliver, sense cap substitució per altres jocs infantils. • Hem perdut la glorieta i l'amfiteatre que estaven en mal estat per culpa de la nul· la conservació feta per part de l’equip de govern en les passades legislatures. • S'han perdut més d'una dotzena d'aparcaments tant a l'Avda. Burgos, per tal d'ampliar la vorera davant l'escola bressol i fer més segura l'entrada i sortida dels nens, com al Carrer La Mancha, per tal de fer un pas de vianants digne de sortir al llibre Guiness. • I no menys important, s'ha perdut l'oportunitat de fer un parc al gust dels veïns i veïnes que joiosos haguessin fet propostes a l'hora d'elaborar el projecte però que no van tenir l'oportunitat perquè ningú els hi va demanar. 5

[close]

p. 6

Consideracions de l'AEB Aprovació definitiva de la modificació urbanística de Badia del Vallès Després de cinc anys de presses, ajornaments, promeses, desinformacions i especulacions, el govern municipal té el seu pla aprovat Grup Municipal AEB Al ple de Juny es va fer l'aprovació definitiva, amb els vots favorables del PSC i del PP i els vots en contra d'AEB i BeC del nou Pla General Urbanístic per a Badia del Vallès. Després de diversos intents i retirades, el govern ha aconseguit aquesta aprovació amb el vot del PP (no es podia aplicar aquí el vot de qualitat de l'alcaldessa), cinc anys després d'iniciar el procés. El 2011, i a iniciativa dels propietaris dels terrenys propers a l'Ikea dins terreny municipal de Badia, el govern va proposar uns canvis per, suposadament, reordenar la qualificació urbanística dels terrenys als usos reals, donat el fracàs del pla urbanístic que havien impulsat més de 10 anys enrere. Diem suposadament perquè el més destacable no és cap canvi que permeti donar resposta a les necessitats dels badiencs, si no el canvi de servitud dels terrenys d'aquells propietaris privats per tal de que s'hi pugui construir una zona comercial mitjana, produint-se, per tant, una revalorització d'aquells terrenys, els únics no públics de Badia. En aquell moment ja vam dir que una proposta de la importància d’aquesta, que hauria de ser generadora d’un model de ciutat a llarg termini, s’hauria d’haver construït a partir d’un ampli procés de consulta i participació ciutadana, no amb presses i que, a més, era una nova oportunitat perduda per repensar Badia globalment i no només uns terrenys aillats i la seva compensació. Després d'aquella proposta inicial van venir alegacions dels veïns més afectats i també d'administracions i grups polítics com el nostre que mai van ser degudament respostes i molt menys tingudes en consideració. També anys de paràlisi mai explicada i de cop presses un altre cop. Inicialment vam pensar que en el procés de debat, podríem acabar donant suport a aquest nou planejament si s'hi feien algunes modificacions, ja que era més semblant a la nostra idea de Badia que propostes anteriors, però no ha estat així ja que el procés de debat no ha existit. El PSC s'ha limitat ha esperar a tenir el vot de més que li faltava, el del PP. Finalment hem votat que no a aquest nou plantejament, principalment perquè, • Com ha quedat explicat, no s'ha propiciat voluntat de consens. • Trobem que no s'ha escoltat a la ciutadania ja que no s'ha fet un debat per poder entendre la resposta a les al·legacions fetes per algunes entitats i veïns que no han estat recollides. • En termes econòmics aquesta zona comercial no injectarà diners al municipi ja que la despesa que com- portarà el seu manteniment es menjarà els petits ingressos que pugui produir. Tampoc aclareix les possibles fonts de finançament per totes les reubicacions d’equipaments previstes. • Desequilibrem el territori. En el document de modificació no se’ns explica enlloc per quin motiu hem de fer aquestes renúncies pel que fa a equipaments i zones verdes ni perquè és millor (per a badiencs i badienques) el continu urbà que una separació vege- Pla de Mobilitat Urbana Sostenible donar una solució satisfactòria a aquest tema. Tot i produir-se un procés participatiu (a lo PSC, és a dir, s'escolta però no es Teresa Carceller recull) on els veïns van poder fer algunes demandes de mobilitat en transport pú- Al mes de maig el govern municipal va aprovar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMOU) blic, veiem que no s'han recollit la gran majoria d'aquestes aportacions, com són apropar la línia d'autobús B4 a l'ambu- de Badia del Vallès. latori de Cerdanyola-Ripollet, recupe- Nosaltres no vam donar suport a l'apro- rar la freqüència de pas de la línia A2, vació i el motiu principal per votar en (propostes reivindicades també per la contra d'aquest pla és que no dona res- plataforma pel transport públic a Badia) posta als problemes reals de mobilitat i una parada de FFCC (o un enllaç a la dels veïns del nostre municipi i que, per de Bellaterra), la qual cosa permetria mi- 6 tant, s'ha desaprofitat la possibilitat de llorar la connectivitat de Badia del Vallès

[close]

p. 7

tal amb Sant Pau del Riu Sec. Tampoc es rectifica del tot la pèrdua d’espai de parcs i jardins i d’equipaments compensant amb altres espais de la ciutat o limitant l’operació terciària. • No tenim assegurada la continuació d'un servei cultural molt important que avui en dia s'està oferint als joves del nostre municipi ja que el Casal de Joves es veu directament afectat en el desenvolupament d'aquest Pla General. • Es preveu la creació d'una "Rambla Cívica" darrera el C/Oporto per poder entrar als centres comercials i que creiem que aportarà moltes molèsties al veïns de la zona pel volum de trànsit i soroll que durà. No la creiem necessària per als badiencs en el disseny que s'ha aprovat. • Com no, Badia estarà envoltada de més contaminació pel nou volum de trànsit que crearà aquest centre comercial sense haver previst cap mesura mediambiental satisfactòria que ajudi a reduir els alts volums de Diòxid de Nitrogen. • Amb el nou Centre Comercial, el petit teixit comercial del nostre municipi es pot veure greument afectat, el treball que pot generar, si en genera (recordem que Badia del Vallès té un dels nivells d'atur més elevats de Catalunya tot i estar envoltats de zones comercials) serà molt precari, i que s'ha deixat passar l'oportunitat de projectar per aquesta zona altres equipaments que sí que serien un valor afegit pel nostre municipi. • Aquesta nova modificació ens aïlla definitivament de la població veïna de Barberà al no preveure una connexió factible amb el municipi veí a l'alçada del poliesportiu vell, la qual cosa, creiem, hauria contribuït a solucionar temes de mobilitat. Badia, per tant, continuarà aïllada dels municipis que ens envolten sense haver estat capaços de trobar ponts de connexió a escala humana (no pensats només pels cotxes sinó per persones a peu, bicicletes i mobilitats reduïdes) entre el nostre municipi i els veïns. • No s'incorpora el compromís de preservar al màxim l’arbrat existent en el disseny del nou carrer i en els casos que no sigui possible, preveure i planificar la seva replantació en altres espais de la ciutat. • No s'incorpora cap com- promís respecte de la ubicació d’activitats molestes pels veïns i poc profitoses per a la ciutat com locals d’oci nocturn davant la imminent expulsió d’aquestes activitats de la Zona Hermètica de Sabadell. En definitiva, Badia continuarà sense una planificació territorial que tingui una visió de poble i on es pugin aprofitar més les subvencions supramunicipals per tal de rehabilitar els equipaments municipals amb projectes de qualitat i oferir, així, al ciutadans, serveis de qualitat. Passa el temps i res. Entre plans desastrosos que mai es van arribar a executar, paralitzacions inexplicades i falta de diàleg i capacitat d'acord, Badia porta 20 anys des de la independència municipal sense una planificació territorial pensada per donar resposta a les necessitats dels seus habitants i per garantir la seva continuïtat en el temps com un municipi digne. amb els municipis del voltant. El pla es limita a suggerir la modificació de l'itinerari dins del municipi de les línies B1 B4 i B6 però no de l'A2, fer entrar la L11 de Sabadell a Badia o millorar l'estat de les parades ja que la gran majoria estan en un estat lamentable. No donar solucions a temes de mobilitat no fa més que propiciar l'ús del transport privat, i és per això que considerem aquest PMOU gens sostenible. Es recullen, a més a més, propostes que ja han estat aprovades amb anterioritat i que són feines que la regidoria de Territori i Sostenibilitat ja hauria d'estar fent com són les ampliacions de les vo- reres, la realització de passos de vianants adaptats, la senyalització en l'orientació interurbana i d'equipaments o realitzar campanyes de civisme, que no suposen cap novetat per justificar l'aprovació d'un pla. En definitiva, entenem que les mesures proposades en aquest pla de mobilitat no fan que Badia sigui un municipi més sostenible, en tant que les propostes que haguessin contribuït a aconseguir-ho no han estat recollides, desaprofitant una oportunitat d'intentar aconseguir un millor servei de transport als nostres veïns i d'aprofitar la bona disposició de la ciutadania en el procés de participació. 7

[close]

p. 8

La participació ciutadana ha de ser real i efectiva, no propaganda Miguel Rodríguez Rosillo L'AEB considera qualsevol procés participatiu important per al municipi. La participació ciutadana en la gestió integra molts factors i valors, a més de ser una eina d'empoderament de la ciutadania. Però tot procés participatiu ha d'implicar i engrescar a la seva ciutadania, que aquesta sigui capaç d'explicar les seves necessitats, se senti escoltada i sobretot que tingui capacitat real de decidir. En cas contrari, pot ser un acte contraproduent que allunyi de la institució a les persones disposades a colaborar, decebudes amb el procés. Tot això ho diem perquè l'equip de govern municipal ha posat en marxa un procés participatiu per a decidir una part del pressupost municipal. Tant de bo aquest procés sigui un referent de la nostra ciutat i sigui tot un èxit. Però la base sobre la que es sustenta, la manera de començar-lo manté, segons el nostre punt de vista, moltes mancances que poden provocar que sigui un procés pobre, limitat i poc enriquidor. Repetim, esperem equivocar-nos i que sigui tot un èxit. Però, a hores d'ara, ho dubtem i això és degut a una manca de serietat i rigor, per les formes, els terminis i amb diferències prou grans del que nosaltres entenem o faríem. A l'anterior legislatura, al voltant del 2013, el departament tècnic de l'ajuntament va elaborar un esborrany de document 8 per un procés participatiu que es planificava o s'hauria d'haver portat a terme durant el 2014 (però que va quedar aparcat) Com tot, es podria millorar o en alguns conceptes i/o aspectes, però era un esborrany bastant complert. En quant a definició del procés, calendarització i a nivell descriptiu. El que més destaquem i així ho hem fet arribar a les reunions que s'han realitzat aquest 2016, el més important és que definia molt clarament el caràcter vinculant del procés. És a dir, que un cop fomentada la participació de la ciutadania, sorgís la idea que sorgís, es garantia la seva realització. L'any 2014, ja contractats els serveis d'EDAS (empresa que gestiona, dinamitza i assessora en relació a participació i que gestiona les reunions de veïns i veïnes que es realitzen a la biblioteca mensualment) va realitzar un altre estudi. Elaborant un esborrany d'un altre procés participatiu. Aquest document implicava una planificació per l'any següent, el 2015. Les diferències destacables era que ja no constava en cap part del document el sentit vinculant (compromís de realitzar el projecte guanyador), no era tant descriptiu i molt més genèric. El que sí que vam valorar (i valorem com també hem fet constar diverses vegades) positivament és que establia la part técnica de realització de fitxes, valoració inicial tant de pressupost per realitzar el projecte, com la seva baremació abans de la valoració final. L'AEB, aproximant-se el canvi de legislatura, va instar en contra d'engegar un projecte de ciutat tant important. Un 2015 amb eleccions i la possibilitat de canvis al govern no era garantia que es podés finalitzar el procés. Des de les municipals i el canvi de consistori, tant l'AEB com les nostres companyes de BeC, hem estat insistint per saber que pensava el govern d'aquest procés participatiu, s'ha preguntat a les comissions per aquest projecte de ciutat, pràcticament des del començament. Hem preguntat per la normativa que regularia la participació i per la partida del quadre d'inversions que seria afectada, però sense obtenir respostes clares, només llargues. I un any llarg després, ens trobem de cop amb un procés encetat ràpid i corrents, donant-nos la sensació que es fa perquè toca, però sense la convicció necessària per fer-lo bé. A la reunió informativa amb els tècnics, abans de la comissió informativa, del passat més de juny, l'AEB solament va realitzar una pregunta, senzilla, clara i directa al responsable de la regidoria: "Aquest document (la normativa del procés) s'ha d'aprovar pel ple de la corporació?" i la resposta va ser encara més clara i senzilla: "NO". Ni dos mesos després, en aquest darrer ple de setembre, es va aprovar pel ple, quan no feia falta segons l'equip de govern. I les cinc regidores de l'AEB vam votar en contra. No en contra de que la ciutadania participi en la planificació del pressupost municipal, cosa que reclamem fa molts anys. En contra de les formes amb que l'han posat en marxa, els terminis, la manca de rigor i serietat i la manca d'un compromís escrit que el procés serà vinculant. Se'n plantejava al mateix ple, «què és evident el compromís» però no consta per escrit i per tant hem de creure que es farà... Considerem que a mesura que han passat els anys, s'ha perdut definició i concreció d'aquesta bona idea. El govern ens va reclamar que no haguem fet propostes si ho veiem tot tan malament fet. Portem anys fent-les i molt concretes, com hem aclarit en aquest article, però per aportar a la seva proposta necessitem veure un document com cal, llavors les farem. Nosaltres hem comparat, no solament els dos esborranys que no s'han portat a terme del nostre municipi (2013 i 2014), si no també les propostes en que suposadament s'inspirava l'equip de govern (que no s'assemblen en res al document que s'ha aprovat) i propostes d'altres municipis. Però amb una proposta tant genèrica, poc treballada i poc seriosa, creiem que no s'han donat les condicions per poder debatre seriosament ni fer aportacions. Creiem que, potser, des del PSC, es pren la idea de posar en marxa un procés de participació com una acció propagandística del seu "bon govern", més que com una eïna de democratitzar a fons la gestió municipal. Això és una pena perquè pot aconseguir el contrari, allunya a la ciutadania de la institució.

[close]

p. 9

l'Entrevista L'Aula de Música de Badia del Vallès Des de l'Alternativa ens volem fer res-só de l'activitat que diferents entitats de Badia, porten a terme, activitat que a vegades no és prou coneguda entre les veïnes i veïns de la nostra ciutat. Avui ho fem amb L'AULA DE MÚSICA. Teresa Reverter Què és L 'Aula de Música? Som una associació cultural que oferim un espai adreçat a tota la població amb inquietuds musicals i on organitzem tot tipus d'activitats relacionades amb la música, des de tallers, formacions instrumentals, sortides musicals, xerrades, intercanvis, etc.... Quins objectius us plantejàveu al començar, i quins us plantegeu per l 'actual curs? En primer lloc garantir l'accés dels més petits a la música i de tots aquells que vulguin apropar-se a nosaltres, fomentant l'interès per la cultura des de la infància creant així, nous públics consumidors de cultura. L'objectiu actual es profunditzar en els criteris que ens van portar als inicis. Que es pot aprendre? Tenim un equip de professors titulats i amb una gran experiència amb el qual oferim tallers de sensibilització pels més petits ( a partir de 3 anys ) i també la possibilitat d 'aprendre a tocar instruments com piano, guitarra clarinet, flauta bateria i Combo que és la pràctica musical en grup i ho fem des de una pedagogia actualitzada que fuig dels aprenentatges ortodoxes. De la mateixa manera la música desenvolupa capacitats personals com l 'esforç, per assolir el nivell del grup, la voluntat en la pràctica diària per aconseguir un bon resultat, paciència per avançar mica en mica respectant els diferents ritmes de treball dels companys, capacitat de superació, consciencia de que amb el treball i dedicació tot s 'aconsegueix i altres capacitats socials com l 'empatia, solidaritat, amistat, tolerància, respecta a la diversitat social, escolta i atenció. Quines persones hi poden assistir? Com comentava anteriorment el nostre objectiu principal es arribar als més petits, de totes formes qualsevol persona interessada pot posar-se en contacte amb nosaltres, tant si té coneixements musicals com si no. Com poden posar-se en contacte amb vosaltres aquelles persones interessades? A través de la nostra adreça electrònica aulademusicabadia@hotmail.com, o en el telèfon 661167390. Esteu inscrits com a entitat, associació? Si, estem inscrits com a associació cultural en el registre d'entitats culturals de la Generalitat. On desenvolupeu la vostra activitat? A l'auditori i en el col·legi la Seguidilla, però la nostra intenció es cada cop més desenvolupar-la en les escoles, oferint diferents tipus de tallers musicals. De fet, aquest curs hem ofert a l es escoles tallers de guitarra i sensibilització. Rebeu alguna ajuda d'algun organisme oficial? L'ajuntament ens proporciona les instal· lacions que abans esmentava i alguna petita subvenció econòmica pel manteniment i compra de material didàctic musical, com partitures, instruments, llibres etc... Anem a fer una carta als reis. Què demanaríeu, A la ciutadania ? Que siguin conscients dels valors positius que aporta la música a totes les persones en especial als infants i que aprofitin aquesta oportunitat, d'altre banda animar a tothom que l 'interessi la música, s 'apropi a nosaltres. A les entitats de la ciutat ? Col·laborar cada cop de manera més estreta, per així organitzar conjuntament activitats de les que es pugui beneficiar la ciutadania i al mateix temps que ajudi visualitzar-nos com a entitat per anar creixent cada cop més. A l'ajuntament? També col·laborar cada cop de forma més activa i que ens ajudin en tot el possible per consolidar el nostre projecte pel benefici de la població. A la Generalitat? Més subvencions, ja que com a projecte musical, a l'hora que social es molt important el recolzament dels organismes públics. Prenem nota pel que fa a la petició a les entitats i us donem les gràcies per la vos- tra atenció. 9

[close]

p. 10

Festa 8è Aniversari d´El Casal de l´Esquerra de Badia del Vallès La plaça de La Sardana va tornar a ser testimoni un any més de la Festa dels Colors El Casal de l'Esquerra El Casal de l’Esquerra va celebrar el passat mes de setembre que ja fa 8 anys que va obrir les portes a la plaça de la Sardana. Durant aquest temps, al casal, diverses entitats de caràcter social i cultural han anat creixent, actuant i desapareixent (en alguns casos), a més del moviment polític local Alternativa d’Esquerres per Badia que té llogat el local i el posa a disposició de la ciutadania. l és que el Casal de l'Esquerra és una associació sense ànim de lucre, un espai obert i col· laboratiu per realitzar activitats polítiques, socials i culturals que vol servir de lloc per debatre, compartir, aprendre, reflexionar i gaudir entre totes. Un lloc de reunió de persones de diferents moviments i col·lectius socials i polítics que volen fer de Badia [casalesquerra@gmail.com] i del món un lloc millor per a totes.Aquests vuit anys han servit d’ajut per a que hagin sorgit propostes de revitalització de la vida social molt interessants que sobrepassen l'àmbit de l'AEB i que han trobat al Casal i la plaça de La Sardana l’espai i el recolzament per començar. Aquest any, com cada aniversa- ri ens volíem trobar per donar a conèixer tot el que es fa al Casal, fent activitats de forma oberta a la plaça, i també per gaudir i divertir-nos. Durant el dissabte vam tenir el Senyor Pallasso"Sonso Clown", parades del diferents col·lectius actualment actius a El Casal, un sopar "de traje" i una subhasta solida- ria amb Art Vintage, que va recaptar prop de 200 euros que es donaran als camps de refugiats de Sirians a Grècia. La festa es va tancar amb un esplèndid concert de "100BluesBand". A l'actualitat pots trobar al Casal el Banc del Temps Concha Hurtado, el mercat popular per la cultura del reciclatge Art Vintage, la Plataforma d'Afectats per la hipoteca de Badia, la Cooperativa de Consum responsable La cistella de Badia i el grup Compartim Lectures, però a part d'aquests grups l'espai és obert per a altres que puguin sorgir. Si tens una idea social o cultural i no saps com portar-la a terme, estarem encantades d'escoltar-te i mirarem juntes la manera de fer-ho. Ni ho dubtis!!! Estarem encantades d'ajudar-te a donar-li forma i viabilitat per a que es porti a terme i puguis realitzar-la. Badia Rock City, el documental Héctor Olivera relato coherente hilvanado con El pasado 25 de septiembre se presentó en sorprendente fluidez a través multitud de personas Badia el documental entrevistadas y de Badia Rock City diri- grupos de estilos gido por el badiense musicales diversos Nando Caballero y os que aparecen en puedo decir que salí pantalla. Y todo encantado de la pro- ello sin menosca- yección. Es un docu- bo de su calidad mental formidable. Os lo recomiendo estigma y el destino que le asignaba la técnica, que es de Festival, ni de algu- efusivamente. Nando Caballero y su condición de pertenecer al extrarradio. nas tomas de cuidado valor estético. equipo han puesto en pie una cinta Un rico mosáico de la intrahistoria de Si no pudísteis verlo y os han veni- en que más allá de la dulce balada de Badia, vibrante y genuino, que por pri- do ganas, tendréis que estar atentos a la nostalgia -interpretada, eso sí, con mera vez se reivindica con plena justi- próximas proyecciones ahora que co- guitarra eléctrica y distorsionador-, cia. El documental es un ejemplo nítido menzará a moverse por festivales. retrata un tiempo, una ciudad y una de que no hay nada más universal que Más información www.laproduktiva. generación que con lucha, genio, crea- lo local. Me quedo también con el lo- com/films/badiarockcity/ tividad y música se rebelaron contra el gro que ha supuesto otorgar al film un 10

[close]

p. 11

Prou! Júlia Planes Vivancos foto noticia Creativitat pels núvols [POSITIU] Que gràcies a la creativitat i les ganes de fer alguna cosa, arribem a assolir reptes aparentment impossibles. [NEGATIU] Que massa cops ens conformem amb queixar-nos davant la tele, quan podríem utilitzar les nostres creativitat i ganes per canviar les coses. (no sabem si han comptat amb la comunitat de veïns...) Una empresa a servei de l'ajuntament "punxa" la llum a una comunitat de veïns [POSITIU] Després de la quiexa d'un veí i la nostra gestió davant els serveis tècnics, l'acció ha estat revocada. [NEGATIU] Que la solució hagi vingut després d'una nova il·legalitat en entrar a desconnectar sobre la negativa de la comunitat. Sobretot, si algú que treballa per l'ajuntament fa això, què podem demanar als veïns? Tu i el teu t’estimo, Tu i el m’enamores, Tu, la meva felicitat, Tu, el meu primer amor. Jo i la meva innocència. Tu, la meva vida, Tu, la nostra discussió, Tu, el meu “perdona’m”, Tu, els teus petons, Tu,el meu problema. Tu i la teva mania de fer-me plorar, Tu i el teu costum de fer-me patir, Tu, la meva por més terrible. Jo que m’empasso les paraules, Jo que guardo el meu pitjor silenci. Tu que em pegues, Jo que m’ofego. Tu que m’insultes, Jo que et crec, Jo que t’estimo. Jo i la meva por Tu i la teva seguretat. Jo i la meva decisió Tu i les teves intencions. Tu, que segons dius m’estimes. Jo, que dic PROU. Tu, que penses que no em creuran Jo, que sóc més forta del que et penses, Jo. Ara et guanyo. Tu que t’enfonses, Jo, que tardaré en oblidar-te. Jo, he decidit que: Tu i jo, s’ha acabat. Parc en molt mal estat a Algarve fa mesos [POSITIU] Que s'arrangés aquesta zona no tan cèntrica. [NEGATIU] El deplorable estat en que es troba fa mesos i que es repeteix allà on s'han instal·lat aquests terres "tan moderns i segurs" a Badia. Júlia Planes Vivancos va guanyar amb aquest poema la X edició del Concurs per l'eradicació de la violència masclista que convoca la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere (categoria 12-15 anys) 11

[close]

p. 12

"Badia és un municipi com qualsevol altre" Un grup de sis joves de quart d’ESO, de primer i de segon de Batxillerat, La Lucía, la Sabina, l’Òscar, en Francesc, en Pol i l’Oriol, van visitar Badia per fer un curs d’una setmana a la UAB, anomenat Bloggers urbans. Els seus professors van ser l'Anna Ortiz i Àngel Cebolleda del departament de geografia. Durant uns dies van venir a Badia del Vallès a descobrir la vida a la ciutat i van arribar a algunes conclusions que ens semblen interessants i que publiquem aquí amb el permís dels professors. Avui, l’últim dia d’aquest curs, hem anat pel campus de la universitat per a veure quina imatge té la gent de Badia del Vallès. Hem aturat alguns estudiants i treballadors de la universitat i els hem fet dues preguntes clares: coneixes Badia? I quina imatge en tens? La majoria de respostes han estat força pejoratives. Les paraules delinqüència i perill són les que més s’han repetit. Per començar, encara que el municipi es trobi a 10 minuts a peu del departament de Geografia de la UAB (on hem estat treballant), gairebé ningú hi passa o hi ha estat més d’una vegada. Tanmateix, la mala fama arriba a tot arreu tot i la desconeixença de la realitat. Molta gent pensa que Badia és un lloc perillós, ombrívol, xungo, amb drogues, i més val creuar-la de pressa i sense sortir del cotxe si ens veiem obligats a passar-hi. A més de la mala fama Redacció ja coneguda n’hem descobert una altra: la gent de Badia condueix molt temeràriament i sense cap civisme, no aturant-se als passos de vianants i dificultant la maniobra dels altres conductors i el trànsit en general, posant en perill la vida dels vianants. Aquesta és la imatge que, malauradament, té Badia des fa molts anys. Però, es pot parlar amb propietat quan es diuen coses així sense no conèixer realment el municipi? Nosaltres creiem que no. Després de passar una setmana baixant i pujant de Badia, caminant pels seus carrers i parlant amb la seva gent, podem dir que totes aquestes coses són falses, llegendes urbanes que provenen de la desconeixença i els mitjans sensacionalistes. Badia és un municipi com qualsevol altre. Hi ha algunes mancances, sobretot en temes econòmics, és cert, però això no implica que viure a Badia sigui un infern o alguna cosa d’aquest estil. Creiem que el fet que tots els pisos siguin de protecció oficial, l’elevada taxa d’atur, i coses com que algunes escenes del Vaquilla s’hagin rodat allà fan que aquesta mala imatge es mantingui. Només cal passejar per Badia per veure que no és així: la gent se sent molt orgullosa del seu municipi i hi viu a gust, hi ha molts espais per a que els infants juguin, hi ha un bon nivell educatiu i molts centres d’educació primària i secundària, hi ha associacions culturals, un mercat molt agradable, etc. Cal començar a canviar la mentalitat que la majoria té respecte aquest tema. Si voleu conèixer aquest municipi, no ho dubteu, aneuhi. Perdeu-vos en els carrers que formen aquesta petita Península Ibèrica i Ses Illes (podeu anar a Mallorca, Eivissa, la costa mediterrània, Saragossa, els Pirineus, Burgos, Cantàbria, Porto, i molt més, sense pagar cap bitllet i sense quasi cansar-vos). Badia va trigar molts pocs mesos en aixecar-se. La seva mala fama va trigar encara menys. Canviem-ho. Per què no aprofitar aquesta proximitat per a crear una connexió real entre la UAB i Badia? La universitat podria implicar-s’hi baixant-hi a fer estudis. Si s’aixequés una residència d’estudiants a Badia, aquesta perdria segur aquesta mala fama i hi guanyaria també en altres molts aspectes. Cal començar a plantejar-se aquest tipus de coses. Visca Badia del Vallès! volem una Badia accessible comunica’ns aquells punts negres per a l’accessibilitat que tinguis a prop voreres aixecades o trecades, rampes massa inclinades, escales inadequades o sense barana,... nosaltres reclamarem davant el govern de la ciutat un pla de solucions per mail, per facebook o directament a El casal de l’Esquerra comunica@aebadia.org | www.facebook.com/elpoblealajuntament Per a qualsevol proposta, idea o col∙laboració ens trobaràs a av. Burgos,18 / tel. 931809421 comunica@aebadia.org / www.aebadia.org

[close]

Comments

no comments yet