Objektif Kualiti Jan - Jun 2016

 

Embed or link this publication

Description

Jan - jun

Popular Pages


p. 1

Majlis Perbandaran Pasir Gudang LAPORAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI/PIAGAM PELANGGAN JABATAN/BAHAGIAN/UNIT JANUARI – JUN 2016

[close]

p. 2

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN 2016 BIL OBJEKTIF JAN FEB MAC APR MEI JUN DATA KETERANGAN 1 Pencapaian HRMIS 100 100 100 100 100 100 Telah dilaksanakan mengilkut tempoh seperti melebihi 90% dalam % tempoh sebulan selepas % % % % % berikut : 1. Data Perjawatan, Rekod Peribadi & Profil Perkhidmatan di Hrmis perlaksanaan setiap 2. Sub. Modul Pengisytiharaan Harta modul. 3. Sub. Modul Sasaran Kerja Tahunan 2 Setiap warga kerja Penangguhan Penguatkuasaan Pelaksanaan Surat edaran : JPA (1)S. 175/4/1-1 Klt.22 (38) menghadiri latihan tidak Dasar Berkursus Tujuh Hari Setahun Bagi bertarikh : 29 Februari 2016 kurang 7 hari setahun. Anggota Perkhidmatan Awam 3 Perlaksanaan tidak kurang 5 program integriti setahun. Pencapaian 100 % 4 program telah dijalankan sehingga bulan Jun 2016: • Program Bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Johor Bertempat Pejabat SPRM Johor melibatkan Semua Ketua Jabatan / Bahagian / Unit : 25.04.2016 • Program Kecemerlangan & Kompetensi Pekerja (Merintis Kecemerlangan melalui Neuro-linguistic Programming (NLP) bertempat di Dewan Serbaguna 2, Menara Aqabah MPPG anjuran Academy Of Competency & Leadership Sdn Bhd : 14 & 15.03.2016 • Program SPRM Johor bersama Majlis Perbandaran Pasir Gudang bertempat di Pejabat SPRM Johor Bahru : 3.04.2016 • Kursus Pembangunan Diri Dan Kerjaya bertempat di Sangkar Srikandi Resort, Mersing Anjuran Academy Of Competency & Leadership Sdn Bhd : 10- 12.05.2016

[close]

p. 3

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN 2016 BIL OBJEKTIF JAN FEB MAC APR MEI JUN DATA KETERANGAN 4 Mesyuarat MBJ diadakan setiap 3 bulan sekali. - - 25% - - 50% Tarikh-tarikh mesyuarat yang telah diadakan adalah : - 21.03.2016 - 28.06.2016 *Mesyuarat akan datang dijadualkan diadakan pada bulan September dan Disember 2016. 5 Kenderaan diselenggara 100% 100% 100% 100% 100% 100% 37 buah kenderaan telah sekurang-kurangnya sekali diselenggara mengikut bagi penggunaan tidak tempoh ditetapkan bagi melebihi 5,000 km / 10,000 tempoh Jan – Jun 2016 km atau bagi tempoh 3 bulan / 6 bulan sekali mana yang terdahulu. 6 Pengiraan stok diadakan setiap 3 bulan sekali. - - 100% - - 100% Tarikh-tarikh pengiraan stok : - 31.03.2016 - 30.06.2016 *Pengiraan stok akan dijadualkan diadakan pada bulan September dan Disember 2016

[close]

p. 4

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN 2016 BIL OBJEKTIF JAN FEB MAC APR MEI JUN DATA KETERANGAN 7 Perakuan untuk kenaikan gaji 100% - - 100% - - Perakuan Kenaikan Gaji telah diuruskan tidak lewat daripada (TPG : dua bulan selepas Tarikh Jan) (TPG : Apr) dijalankan mengikut tempoh pada bulan-bulan berikut : Pergerakan Gaji (TPG). • Januari • April * Pemberian Kenaikan Gaji akan dilaksanakan mengikut tempoh pada bulan-bulan berikut : Julai & Oktober 2016

[close]

p. 5

JABATAN KEWANGAN BIL OBJEKTIF JAN 1 Memastikan Penyata - Kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember setiap tahun dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara selewat-lewatnya pada 31 Mac tahun berikutnya. 2 Memastikan proses 98.5 pembayaran kepada kontraktor dan pembekal dibayar dalam tempoh 3 hari selepas dokumen lengkap diterima di Jabatan Kewangan. 3 Memastikan pesanan 98 tempatan dikeluarkan dalam tempoh 3 hari selepas dokumen lengkap diterima dan diluluskan. FEB - 79.0 97 PERATUS (%) MAC APR 100 100 94.6 97.5 100 92.0 MEI 100 92.0 90.8 JUN 100 91.5 91.0 DATA KETERANGAN Penyata Kewangan telah dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara pada 31/3/2016 Sehingga 30/06/2016, sebanyak 3,049 daripada 3,256 iaitu purata 93.66% bayaran telah dibuat dalam tempoh 3 hari. Sehingga 30/06/2016 sebanyak 2,275 daripada 2,492 iaitu purata 91.3% pesanan tempatan dikeluarkan dalam tempoh 3 hari.

[close]

p. 6

JABATAN KEWANGAN BIL OBJEKTIF PERATUS (%) DATA JAN FEB MAC APR MEI JUN KETERANGAN 4 Mesyuarat Jawatankuasa 100 - - - 100 - Mesy. Bil.4/2015 - 28/1/2016 Pengurusan Kewangan & Mesy. Bil.1/2016 - 16/5/2016 Akaun dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. 5 Mesyuarat Jawatankuasa 100 Pengurusan Aset Alih Kerajaan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. - -- 100 - Mesy. Bil.4/2015 - 19/1/2016 Mesy. Bil.1/2016 - 06/5/2016 6 Memastikan Penyata Hasil & - - - - - - Baki pada 31/12/2015 adalah Perbelanjaan mencatatkan berjumlah RM 32.61juta. baki surplus pada 31 Disember 2015. 7 Mempelbagaikan kemudahan - - pembayaran melalui kios dengan penambahan pembayaran lesen & kompaun selewat-lewatnya pada 31 Disember 2015. - - Taklimat bersama vendor pada 21 Januari 2016

[close]

p. 7

BAHAGIAN KEBERSIHAN BIL OBJEKTIF JAN 1 Memantau kerja-kerja 95 kebersihan, pemotongan rumput, pembersihan parit, mengutip dan mengangkat sampah yang dilakukan oleh pihak kontraktor yang dilantik oleh SWM dan PPSPPA di semua kawasan perumahan, perindustrian dan perkedaian di bawah pentadbiran MPPG. PERATUS (%) FEB MAC APR 98 94.5 98 MEI JUN DATA KETERANGAN 92.5 93 Pemantauan berdasarkan jadual yang telah ditetapkan oleh pihak Solid Waste Corporation (SWCorp) dan Southern Waste Management Sdn Bhd (SWM) di kawasan yang telah ditetapkan.

[close]

p. 8

BAHAGIAN KEBERSIHAN BIL OBJEKTIF JAN 2 Menggerakkan Pasukan 100 Tindakan Khas (PTK) bagi kerja-kerja 'ad-hoc' dan kerja-kerja gotong royong PERATUS (%) FEB MAC APR 100 100 100 MEI 100 JUN 100 DATA KETERANGAN Sebanyak 173 tindakan telah dilaksanakan setelah menerima makluman antaranya : • Memadam kebakaran di tapak pelupusan sampah. • Kerja-kerja pembersihan rumah kosong • Menghantar dan mengambil tong sampah • Menampal jalan berlubang • Kerja-kerja kebersihan dewan dan stadium • Kerja-kerja kebersihan di perhentian bas • Membersihkan kolam takungan air (leachate) di tapak pelupusan sampah Tg Langsat • Menyertai program gotong royong bebas denggi dan gotong royong awam • Membuat kerja-kerja potong rumput di kawasan pentadbiran MPPG

[close]

p. 9

BAHAGIAN PELESENAN BIL OBJEKTIF PERATUS (%) JAN FEB MAC APR MEI JUN DATA KETERANGAN 1 Notis pemberitahuan lesen 100 100 100 100 100 100 Bagi tempoh Jan-Jun 2016, dikeluarkan tidak lewat 3 semua notis dikeluarkan bulan sebelum tamat mengikut tempoh seperti tempoh sah laku lesen berikut : Kilang/gudang = 19 Pelbagai = 180 Restoran = 30 Kebayan = 15 Kantin = 26 Pasar Malam = 13 Penjaja Kenderaan = - Penjaja Sementara = 8 Anjing = 1 Iklan = - 2 Kelulusan permohonan lesen 100 100 100 100 100 100 Sebanyak 282 lesen baru yang telah lengkap dalam telah diluluskan dalam tempoh 1 jam tempoh 1 jam.

[close]

p. 10

BAHAGIAN ALAM SEKITAR BIL OBJEKTIF PERATUS (%) JAN FEB MAC APR MEI JUN DATA KETERANGAN 1 Melakukan ‘sampling’ ke atas Persampelan sungai akan 20 batang sungai di kawasan dihantar ke makmal Envilab Pasir Gudang sekurangkurangnya sebulan sekali. 100 100 100 100 100 100 Johor Bahru dan data parameter akan di perolehi dari makmal pada setiap bulan 2 Melakukan pengawasan udara menggunakan alat HVS PM-10 di bumbung KPBPG sekurang- 100 100 100 100 100 100 kurangnya 5 kali sebulan. 3 Membuat program Percambahan EM dilakukan pencambahan EM dan di Tapak Pelupusan Sampah sekurang-kurangnya 50% EM iaitu sebanyak 7 tong ABC. tersebut boleh digunakan. Pembuangan EM dilakukan di kolam 3. Di samping itu 100 100 100 100 100 100 juga penggunaan EM juga di gunakan untuk kerja-kerja penyemburan di kebayan- kebayan di kawasan MPPG dan pelepasan di beberapa buah loji

[close]

p. 11

BAHAGIAN ALAM SEKITAR BIL OBJEKTIF PERATUS (%) JAN FEB MAC APR MEI JUN 4 Memastikan pemeriksaan 100 100 100 100 100 100 kilang-kilang yang berisiko tinggi dijalankan sekurangkurangnya sekali dalam tempoh 6 bulan. 5 Membuat rondaan di kawasan kilang untuk pemantauan pencemaran air dan udara 100 100 100 100 100 100 waktu siang dan malam. DATA KETERANGAN 6 Memastikan program-program - - - - 100 - Seminar Keselamatan dan seminar alam sekitar dan Kesihatan Pekerjaan 2016 di keselamatan industri Hotel Selesa Pasir Gudang dilaksanakan. pada 12 Mei 2016

[close]

p. 12

BAHAGIAN KESIHATAN BIL OBJEKTIF PERATUS (%) DATA KETERANGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN 1 Memastikan penyemburan 100 100 100 100 100 100 Sebanyak 1316 kes yang kabus dilakukan dalam diterima telah dilakukan tempoh 48 jam dari jadual penyemburan kabus dalam yang ditentukan oleh Pejabat tempoh yang ditetapkan. Kesihatan Daerah Johor Bahru. 2 Mengadakan penerangan 100 100 100 100 100 tentang kaedah penggredan premis makanan dan tandas awam kepada pelesen sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Sebanyak 11 sesi penerangan tentang kaedah penggredan telah dilaksanakan sepanjang Jan – Jun 2016 : 19/01/2016 17/05/2016 23/02/2016 19/05/2016 22/03/2016 24/05/2016 19/04/2016 31/05/2016 3 Mengadakan pemeriksaan 100 100 100 100 100 100 Sebanyak 1357 premis terhadap hotel dan restoran telah diperiksa sepanjang kelas 1, 4 bulan sekali. tempoh Jan-Jun 2016. Sekurang-kurangnya 50% daripada hotel dan restoran kelas 1 mencapai tidak kurang 90% markah penggredan. Jumlah premis yang mendapat kelas 1 (A) 90% adalah sebanyak 29/35. Peratusan sebanyak 83%

[close]

p. 13

BAHAGIAN KESIHATAN BIL OBJEKTIF PERATUS (%) DATA KETERANGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN 4 Mengadakan lawatan ke semua tandas awam sebanyak 2 kali dalam masa setahun dan 10% daripadanya mencapai 4 & 5 bintang. Fasa 1 100% Jumlah tandas yang diaudit pada Fasa 1 (jan-Jun) adalah sebanyak 160 tandas. Jumlah tandas yang mendapat 4 & 5 Bintang adalah sebanyak 39/160. Peratusan sebanyak 24%

[close]

p. 14

BAHAGIAN LANDSKAP BIL OBJEKTIF 1 Prestasi kerja penyelenggaraan landskap dengan sasaran 90% perlaksanaan kerja. PERATUS (%)/JUMLAH JAN FEB MAC APR MEI JUN DATA KETERANGAN 97.3 96.5 97.3 96.8 97 96.5 Prestasi kerja bagi Januari - Jun adalah 96.9% 2 Program tanaman pokok 0.31 9.5 10 11 11.7 21 Jumlah tanaman pokok bagi Jan teduhan dengan sasaran 9000 – Jun adalah 1882 pokok. pokok setahun. 3 Tindakan pemeriksaan ke atas 100 100 100 100 100 100 Pemeriksaan ke atas 127 taman kerosakan taman permainan permainan. kanak-kanak sebulan sekali. 4 Tindakan Pembaikan Kecil 100 100 100 100 100 100 Pembaikan kecil dilaksanakan dilaksanakan selewat- bagi 162 taman permainan lewatnya sebulan dari tarikh kanak-kanak. aduan / penemuan.

[close]

p. 15

BAHAGIAN LANDSKAP BIL OBJEKTIF 5 Tindakan Pembaikan kerosakan Utama (major) untuk alat senaman dan alat mainan kanak-kanak dilaksanakan setahun sekali. JAN - 6 Melaksanakan sekurang- - kurangnya 5 projek pengindahan dan pembangunan landskap. - - PERATUS (%)/JUMLAH FEB MAC APR MEI - 50 - 70 - --- JUN - 1. 40 1. DATA KETERANGAN Kerja-Kerja Pembekalan Dan Pemasangan Peralatan Gantian Taman Permainan Kanak-Kanak Di Seluruh Kawasan Pasir Gudang, Johor Naiktaraf landskap di jalan protokol - - - - 30 2. Naiktaraf landskap di persekitaran kompleks pusat bandar - - - - 100 3. Naiktaraf laluan masuk ke taman rekreasi Sungai Buloh

[close]

Comments

no comments yet