ADEX 2016 Official Catalogue

 

Embed or link this publication

Description

ADEX 2016 Official Catalogue

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

1

[close]

p. 4[close]

p. 5

3

[close]

p. 6[close]

p. 7[close]

p. 8

SALAMLAMA MƏKTUBLARI Hörmətli sərgi iştirakçıları! Sizi “ADEX 2016” İkinci Azərbaycan beynəlxalq müdafiə sərgisinin açılışı münasibətilə ölkəmizin paytaxtı Bakı şəhərində səmimi qəlbdən salamlayıram. Qloballaşma prosesinin geniş vüsət aldığı daim dəyişən dünyamızda dövlətlər intensiv şəkildə təhlükəsizlik çağırışları ilə üzləşirlər. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər sırasında hərbi-texniki əməkdaşlıq, müasir texnologiyaların və təhlükəsizlik vasitələrinin mübadiləsi məsələlərinin aktuallığı durmadan artmaqdadır. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş xarici təcavüz və terrorizmin nəticəsi olaraq, Azərbaycan dövləti təhlükəsizlik sisteminin möhkəmləndirilməsini və dövlətlərarası əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsini daim diqqət mərkəzində saxlayır. Qəbul edilmiş Hərbi Doktrina beynəlxalq müstəvidə ümumbəşəri prinsip və normaları rəhbər tutan Azərbaycanın həm müdafiə potensialını, həm də dost və tərəfdaş dövlətlərlə əlaqələrini gücləndirmişdir. Azərbaycan hazırda regionda ən böyük hərbi potensialı olan ölkədir. Bölgədə ilk mötəbər beynəlxalq müdafiə sərgisi də məhz Bakı şəhərində keçirilmişdir. İnanıram ki, iştirakçısı olduğunuz sərgi hərbi-texniki əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə edildiyi nüfuzlu məkan kimi müasir təhlükəsizlik çağırışlarına cavab verən yeni yanaşmalara, xüsusilə müdafiə sənayesi sahəsində mühüm təşəbbüslərə yol açacaq və yeni imkanlar üzə çıxaracaqdır. Hər birinizə gələcək işlərinizdə uğurlar, ölkələrinizə sülh və əmin-amanlıq arzulayıram. İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 6

[close]

p. 9

WELCOME LETTERS Dear exhibition participants! I sincerely welcome you here in our nation’s capital on the occasion of the opening of the 2nd Azerbaijan International Defence Exhibition, ADEX 2016. In our ever-changing world, where the process of globalization is widespread, nations are constantly being confronted by security challenges. The increasing relevance of militarytechnical cooperation and the exchange of modern technologies and security means are among the measures taken in response . As a result of external aggression and terrorism against the territorial integrity of our country, the state of Azerbaijan is invariably focused on strengthening its security systems and developing interstate cooperation. The adopted Military Doctrine has strengthened our defence capability as well as our relations with friendly and partner countries of Azerbaijan which follow the universal principles and norms in the international arena. At present Azerbaijan has the strongest military potential in the region. The first major international defence exhibition in the region was also held in Baku. I believe that this exhibition in which you now take part as exhibitors is a prestigious platform for the discussion of issues of military-technical cooperation and will lead to new approaches to the current security challenges and particularly, to significant initiatives in the defence industry and will bring forth new opportunities. I would like to wish you all every success in your future endeavours, and peace and tranquillity for your countries. Ilham Aliyev The President of the Republic of Azerbaijan 7

[close]

p. 10

SALAMLAMA MƏKTUBLARI Hörmətli xanımlar və cənablar! Azərbaycanda ikinci dəfə keçirilən “ADEX” 2016 2-ci Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində iştirak edən rəsmi nümayəndə heyətlərini, iştirakçı şirkətlərin nümayəndələrini və ziyarətçiləri səmimiyyətlə salamlayıram. Əminəm ki, sərgi çərçivəsində aparılacaq müzakirələr və keçiriləcək görüşlər hərbi-texniki sahədə əməkdaşlığın dərinləşməsinə xidmət edəcəkdir. Müasir Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini əldə etdiyi illərdən bu günə qədər uğurlu inkişaf yolu keçmişdir. Əsası Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan uğurlu siyasi kurs bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Silahlı Qüvvələrin Ali Baş komandanı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Təsadüfi deyildir ki, e ektiv daxili və xarici siyasətin nəticəsi olaraq Respublikada hərbi, siyasi və iqtisadi sahədə böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. 2005-ci ildə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılması və ölkədə bu sahədə fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin nazirliyə tabe edilməsi Azərbaycanda müdafiə sənayesi sahəsinin də inkişafına səbəb olmuşdur. Nazirlik fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində yeni və müasir standartlara cavab verən istehsal sahələri yaradaraq davamlı inkişafa nail olmuşdur. Bununla yanaşı, hərbi-texniki əməkdaşlıq sahəsində də mühüm tədbirlər görülmüş, müxtəlif dövlətlərlə əlaqələr qurulmuş və beynəlxalq şirkətlərlə uğurlu əməkdaşlıq layihələri icra edilmişdir. Fürsətdən istifadə edərək, Azərbaycanla müdafiə sənayesi sahəsində faydalı əməkdaşlıq edən bütün dost və tərəfdaş dövlətlərə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. “ADEX” 2016 sərgisinə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinin ev sahibliyi etməsi xüsusilə əhəmiyyətlidir. Yenilənən, müasirləşən və dünya miqyasında öz layiqli yerini tutan Azərbaycan və onun paytaxtı Bakı şəhəri son dövrlərdə müxtəlif beynəlxalq tədbirlərin və faydalı müzakirələrin mərkəzinə çevrilmişdir. Ümid edirik ki, “ADEX” 2016 dünyada sülh və təhlükəsizliyin qorunmasına xidmət edəcək və uğurlu əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafına səbəb olacaqdır. Təşkilat Komitəsi başda olmaqla tədbirin uğurlu keçirilməsi istiqamətində çalışan hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha sizin hamınızı Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayır, bu gözəl tədbir münasibətilə ürəkdən təbrik edir, sərgi zamanı aparılacaq danışıqlarda və işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Dərin hörmətlə, Yavər Camalov Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi naziri 8

[close]

p. 11

WELCOME LETTERS Dear ladies and gentlemen! I would like to warmly welcome – the o cial delegations, representatives of companies and visitors at “ADEX” 2016 2nd International Defense Exhibition, being held for the second time in Azerbaijan. I am sure that the discussions and meetings to be held during the exhibition, will contribute to the deepening of cooperation in the military-technical sphere. The modern Azerbaijan Republic has been advancing since the time of gaining its independence till present day. The successful political course, being developed by the National leader Heydar Aliyev, is successfully continued by the President of the Republic of Azerbaijan and the Supreme Commander of the Armed Forces – Ilham Aliyev. It is no coincidence that great strides have been achieved in military, political and economic fields, as a result of e ective internal and external policy. In 2005 after the establishment of the Ministry of Defence Industry and collection under its umbrella the local state enterprises operating in the relevant area stimulated development of the defence industrial sphere in Azerbaijan either. Over the past time, the Ministry has achieved sustainable development by creating manufacturing sectors under the new and modern standards. At the same time, the essential measures have been implemented in the military-technical cooperation sphere, established relations with various countries and joint projects have been succesfully implemented with international companies. I would like to take this opportunity and express gratitude to all friendly and partner countries for mutually advantageous cooperation with Azerbaijan in the defence industrial sphere. It is particularly important to host the “ADEX” 2016 exhibition in the capital of Azerbaijan - Baku. The renovating, modernizing and becoming worthy place in the world – Azerbaijan, and especially its capital city of Baku in recent years has become a center of international events and useful discussions. We hope that the “ADEX” 2016 will contribute to the maintenance of international peace and security and will extent the development of beneficial cooperation. I would like to express my gratitude particulary to the Organizing Committee, and those who did their utmost for the event to be sucessful. Once again, I would like to welcome all of you, congratulate you on this wonderful event, and wish great achievements in successful meetings and conducting business during the exhibition. Sincerely yours, Yavar Jamalov Minister of Defence Industry of Azerbaijan Republic 9

[close]

p. 12

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİNİN SALAMLAMA MƏKTUBU Hörmətli xanımlar və cənablar! Sizi sərgi təşkilatçısı – Caspian Event Organisers şirkəti adından “ADEX” 2016, 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində salamlayırıq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Zati-aliləri cənab İlham Əliyevin apardığı uğurlu iqtisadi siyasəti nəticəsində ölkəmizin, beynəlxalq arenada hərbi-texniki əməkdaşlığı və müdafiə sənayesində mühüm nailiyyətləri əldə olunmuşdur. Keçirilən sərgi müdafiə sənayesinin inkişafı və daha sıx hərbi-texniki əməkdaşlığın əldə olunması üçün yeni imkanların yaradılması baxımından bu sahədə regionun ən mühüm tədbirlərindən birinə çevrilmişdir. Dünyanın 34 ölkəsindən 200-dən çox şirkəti, müxtəlif ölkələrin rəsmi heyətlərini və 10 milli stendlə təmsil olunan qrupları bir məkanda birləşdirən “ADEX” 2016 sərgisinin nümayişi böyük marağa səbəb olacaqdır. Sərgi yerli və xarici istehsalçıların elmi-texniki nailiyyətlərini, eləcə də perspektivli inkişaf istiqamətlərini göstərmək və uğurlu təcrübələri bölüşmək üçün geniş imkan yaradacaqdır. “ADEX” 2016 sərgisində eyni zamanda müxtəlif mövzulu hərbi texnikanın nümayişi təşkil olunacaqdır. Sərginin açıq meydançasında statik ekspozisiya yerləşdirilərək, yeni silahlanma, hərbi və xüsusi texnika nümunələri, maddi-texniki təminat vasitələri, ordu və hərbi məişətin gündəlik fəaliyyətinin təmin edilməsi vasitələrini birləşdirəcəkdir. Sərgi çərçivəsində keçiriləcək müxtəlif seminarlar, təqdimatlar, sahə nazirliklərinin, istehsalçı şirkətlərin və sifarişçilərin rəhbərləri səviyyəsində çoxsaylı ikitərəfli görüşlərlə dolu işgüzar proqram tədbirə olan böyük marağı təsdiqləyir. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin təşəbbüsü və Müdafiə Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən və Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu üçün çox önəmli olan bu tədbirin təşkilində iştirak etmək bizi çox qürurlandırır. Ümid edirik ki, sərgi həm ölkəmizin güc strukturları üçün, həm də tədbirdə iştirak edən çox saylı şirkət və heyətlər üçün uğurlu və faydalı olacaqdır. Bütün sərgi iştirakçıları və qonaqlarına müvəfəqiyyətlər arzu edirik! Təşkilat komitəsi 10

[close]

p. 13

A MESSAGE FROM THE ORGANISERS Dear Ladies and Gentlemen! On behalf of the event organisers Caspian Event Organisers, we would like to welcome you to the 2nd Azerbaijan International Defence Exhibition, ADEX 2016. As a result of the successful economic policy pursued by the President of the Republic of Azerbaijan, His Excellency Ilham Aliyev, our country has made significant achievements in the international arena in military-technical cooperation and in the defence industry. The exhibition has become one of the most significant events in the region in the development of the defence industry and in terms of creating new opportunities and fostering closer military-technical cooperation. The ADEX 2016 exhibition, which brings together more than 200 companies from 34 countries around the world, o cial delegations from di erent countries and booths representing 10 nations, will be of great interest. The exhibition will create an opportunity to showcase the scientific and technical achievements of both domestic and foreign manufacturers, as well as promising new areas for development and the sharing of successful experiences. Various types of military equipment will also be displayed and demonstrated at the ADEX 2016 exhibition. The exposition will be placed in an open area of the exhibition and will combine new armament, military and special equipment samples, logistics facilities, and technology to facilitate the everyday activities of the army and the military. A comprehensive business program of seminars, presentations, numerous highlevel bilateral meetings with the heads of the field ministries, manufacturing companies and customers will be held during exhibition and demonstrates the overwhelming interest in the event. We are very proud to be part of this event, which is organised with the initiative of the Ministry of Defence Industry of the Republic of Azerbaijan and with the support of the Ministry of Defence of the Republic of Azerbaijan Republic and is vital to the country’s international prestige. We hope that the exhibition will be successful and useful both for the power structures of the country and for the companies and delegations participating in the event. We wish all the participants and guests of the event every success! The Organising Committee 11

[close]

p. 14[close]

p. 15[close]

Comments

no comments yet