Informatiebulletin oktober 2016

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie H. Jozef bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

Sint-Jozefparochie R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 Telefoon 020-6629470 1075 XA Amsterdam Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org Bank NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Kalender Zaterdag 1: H. Bavo, belijder, patroon van het bisdom Haarlem-Amsterdam – Eerste zaterdag, toegewijd aan het onbevlekt Hart van de H. maagd Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 2: Twintigste zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 3: H. Theresia van het kind Jezus, maagd en Kerklerares Geen H.H. Missen Dinsdag 4: H. Franciscus van Assisië, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 5: H.H. Placidus en gezellen, martelaren 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 6: H. Bruno, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 7: Onze Lieve Vrouw van de allerheiligste Rozenkrans, feest – Eerste vrijdag, toegewijd aan het heilig Hart van Jezus 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Uitstelling van het H. Sacrament 15.00 uur: Rozenkrans van Barmhartigheid Zaterdag 8: H. Brigitta, weduwe 11.00 uur: Gelezen H. Mis 13.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 9: Eenentwintigste zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 10: H. Franciscus Borgia, belijder Geen H.H. Missen Dinsdag 11: Moederschap van de H. maagd Maria, feest 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 12 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 13: H. Eduardus, koning en belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 14: H. Callixtus I, paus en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00-15.00 uur: Uitstelling van het H. Sacrament Zaterdag 15: H. Teresia, maagd en Kerklerares 10.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Lezing Sint-Nicolaasacademie (pastorie) 11.00 uur: Gelezen H. Mis Oktober 2016 Zondag 16: Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 17: H. Margareta Maria Alacoque, maagd Geen H.H. Missen Dinsdag 18: H. Lucas, evangelist 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 19: H. Petrus van Alcantara, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 20: H. Johannes van Kenty, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 21: H. Hilarion, abt, en H.H. Ursula en gezellinnen, maagden 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00-15.00 uur: Uitstelling van het H. Sacrament Zaterdag 22 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 23: Drieëntwintigste zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 24: H. Raphaël, aartsengel Geen H.H. Missen Dinsdag 25: H.H. Chrysanthus en Daria, martelaren 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 26: H. Evaristus, paus en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 27 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 28: H.H. Simon en Judas, apostelen 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00-15.00 uur: Uitstelling van het H. Sacrament Zaterdag 29 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 30: Hoogfeest van Jezus Christus, Koning (einde zomertijd) 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 31 – Geen H.H. Missen Biechtgelegenheid Er is dagelijks biechtgelegenheid vanaf een half uur voor iedere H. Mis of na (telefo– nische) afspraak.

[close]

p. 2

Van de pastoor Beminde gelovigen, In grote dankbaarheid kan ik u laten weten dat per 1 oktober a.s. Kevin Hoogeveen, een van onze misdienaars, zal toetreden tot het noviciaat van onze broederschap. Een andere misdienaar, Gideon Zoonen, heeft het voornemen om volgend jaar ook naar het seminarie in Wigratzbad te gaan. Bidden wij dat God hen rijk mag zegenen en in Zijn genade mag sterken opdat zij met ijver hun roeping zullen navolgen. Enkele van de jonge misdienaars in onze parochie. Dit najaar treedt ook Berdine Zoonen, een van de jonge vrouwen uit onze parochie, in bij de traditionele Benedictinessen van het heilig Hart van Jezus in de Verenigde Staten. Deze roepingen zijn zeker een vrucht van het Rozenkransgebed voor heilige roepingen dat wij voorafgaand aan iedere heilige Mis aan de hemel schenken. Zij zijn ook een noodzaak om te blijven bidden. Aan degenen onder u die nauwelijks bidden en wellicht meer bezig zijn met wereldse zaken is dit een oproep om uw tijd vruchtbaar te besteden aan de redding van de zielen en om roepingen te bidden. Ten slotte deel ik u mede dat op vrijdag 11 november in onze parochie het heilig Vormsel zal worden toegediend aan enkele gelovigen door mgr J. Hendriks, hulpbisschop van ons bisdom. Met mijn priesterlijke zegen, Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor Sint-Nicolaasacademie Het najaarsprogramma 2016 van de SintNicolaasacademie heeft als hoofdonderwerp ‘de sacramenten’. Op zaterdag 15 oktober toont kunstschilder Gyula Somos aan de hand van voorbeelden uit de geschiedenis hoe het meest verheven en omstreden Allerheiligste Sacrament des Altaars tot de verbeelding van kunstenaars heeft gesproken. Oktobermaand – Rozenkransmaand Op 7 oktober viert de Kerk het feest van onze lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans. De heilige paus Pius V bepaalde dat deze feestdag gevierd moest worden op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto die op deze dag in het jaar 1571 plaatsvond. Bij deze slag versloegen christelijke troepen de Turkse Ottomanen. Pius schreef deze overwinning op de Turkse agressie toe aan de hulp van de maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans. Ook wij, christenen in de 21-ste eeuw, kunnen strijden tegen allerlei vormen van onrecht, geweld, ongeluk en verdriet. We kunnen de hemel bestormen met drie machtige wapens, namelijk het opdragen van de heilige Mis, de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en het bidden van de Rozenkrans. In onze kerk wordt de Rozenkrans gebeden voorafgaand aan de dagelijkse heilige Mis; gedurende de maand oktober zal het Allerheiligste Sacrament des Altaars elke vrijdagmiddag tussen 12.00 en 15.00 uur ter aanbidding worden uitgesteld. Tantum ergo Sacramentum, veneremur cernui.

[close]

Comments

no comments yet