Festival pěveckých sborů národnostních menšin, Praha 2016

 

Embed or link this publication

Description

Festival pěveckých sborů národnostních menšin, Praha 2016

Popular Pages


p. 1

1. říjen 2016 (sobota) od 14.00 hod. Bulharský kulturně osvětový klub v Praze Asociace bulharských spolků v ČR pod záštitou Domu národnostních menšin Festival pěvec Festival pěveckých sborů národnostních menšin Praha 2016 kých sborů Vystoupí sbor HLASY BULHARSKA sbor MILLE DOMI sbor sv. Vladimíra národnostních menšin Spevokol Evangelické církve a.v. v ČR skupina Son Ca duo MarOlja Praha Divadelní sál Dům dětí a mládeže Slezská 21, Praha 2 Uslyšíte písně české, slovenské, bulharské, ukrajinské, rusínské, vietnamské, maďarské, anglické a v jazycích dalších národnostních menšin 1

[close]

p. 2

Festival pěveckých sborů národnostních menšin, Praha 2016 FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ NÁRODNÍCH MENŠIN PRAHA 2016 Festival pěvec O festivalu Organizátorem festivalu je Bulharský kulturně osvětový klub v Praze, který je členem Asociace bulharských spolků v ČR. Zá- štitu nad festivalem převzal Dům národnostních menšin. Festival je folklorně-hudebním setkáním, které chce poskytnout, a to za pomo- ci hudby, prostor k navázání spolupráce a přátelství. kých sborů národnostních menšin Cílem organizátorů je vytvořit tvůrčí atmosféru, dát možnost seznámit se s kulturními cennostmi různých evropských kultur Praha a dopomoci k jejich zachování. Ukázat různorodost, kterou s sebou nese přítomnost menšin v majoritní společnosti a její soužití s ná- rodnostními menšinami. A to vše díky tomu, že účastníci festivalu představí své umění a repertoár. V neposlední řadě má festival seznámit majoritní společ- nost s hudební tvorbou jednotlivých národností, představit zájmo- vou činnost menšin žijících v Praze a podpořit vzájemnou spolupráci. V roce 2016 se koná první nesoutěžní ročník. V roce 2017 se u příležitosti 10. výročí Domu národnostních menšin bude konat první soutěžní Festival pěveckých sborů národnostních menšin, Pra- ha 2017. Idea festivalu • Představit sborové umění různých národností žijících v ČR. • Dát možnost prezentovat národní identitu a tradiční kulturu různých národnostních menšin. • Otevřít možnosti ke spolupráci a navázání přátelství. • Sdružovat mladé talenty. 2

[close]

p. 3

Festival pěveckých sborů národnostních menšin, Praha 2016 PROGRAM FESTIVALU 14. 00 Oficiální zahájení festivalu, uvítání hostů Mgr. Kiril Berovski, předseda ABS v ČR, předseda BKOK v Praze Mgr. Radek Novak, zástupce DNM, o.p.s. Mgr. Natalie Kalajdžievová, Ph.D., zástupce bulharské NM ve výboru pro národnostní menšiny ZHMP Sborová vystoupení – I. část 14.10 – 14.30 14.35 – 15.55 16.00 – 16.20 Sbor sv. Vladimíra (ukrajinská NM) sbormistr Olga Mandová MilIe Domi (maďarská NM) sbormistr Zsófi Major skupina Son CA (vietnamská NM) sbormistr Trần Minh Thuý 16.20 -16.45 Přestávka – občerstvení Sborová vystoupení – II. část 16. 45 – 17.05 17.10 – 17.30 17.35 – 17.55 Spevokol Evangelické církve a.v. v ČR (slovenská NM), sbormistr Lýdia Godušová Duo MarOlja (ukrajinská NM) vedoucí Olga Mandová Hlasy Bulharska (bulharská NM) sbormistr Radosveta Kostova 18. 00 Slavnostní zakončení 18. 30 Přátelské posezení sborů - Dům národnostních menšin Fotografie a texty – archivy sborů Moderátor – Milena Rangelova 3

[close]

p. 4

Festival pěveckých sborů národnostních menšin, Praha 2016 HLASY BULHARSKA sbormistr Radosveta Kostova Sbor Hlasy Bulharska je prvním bulharským sborem v České republice. Byl založen začátkem roku 2014 Bulhary žijícími v Praze, působí při Bulharském kulturně osvětovém klubu v Praze. Za svou krátkou historii měl sbor již řadu koncertních vystoupení u příležitosti různých státních, folklorních či křesťanských svátků. Ve svém repertoáru má bohatou paletu folklórních písní, východoslovanských zpěvů a západoevropských klasických děl. Zakladatelem a sbormistrem sboru je Radosveta Kostova. 4 HLASY BULHARSKA komorní sbor sbormistr RADOSVETA KOSTOVA

[close]

p. 5

Festival pěveckých sborů národnostních menšin, Praha 2016 MILLE DOMI sbormistr Zsófi Major Pěvecký sbor Mille Domi byl založen v roce 2006 mladými lidmi pocházejícími z maďarské oblasti Slovenska, jejichž většina se v minulosti již věnovala sborovému zpěvu. Jeho první vedoucí byla Noémi Bodnár. V uplynulých letech soubor doznal několika změn. V roce 2008 přijal název MILLE DOMI, poukazující na mnohověžatou Prahu, a ve svém působení pokračoval za podpory místního reformovaného sboru a Svazu Maďarů žijících v českých zemích. 5

[close]

p. 6

Festival pěveckých sborů národnostních menšin, Praha 2016 Pod vedením Krisztiny Simon Szabó repertoár sboru byl dál obohacován, k dílům s církevní tematikou byly zařazeny jak skladby laděné v lehčím duchu, tak středověké, renesanční melodie, spirituály a v neposlední řadě i svižné maďarské písně. Sbor je častým hostem kulturních programů pořádaných Svazem Maďarů žijících v českých zemích, zazpíval také seniorům Domova sociální péče Hagibor, zúčastnil se slavnostního díkuvzdání u příležitosti vzniku Ústavodárného synodu Maďarskej reformovanej církve v Debrecenu. Dalším mezníkem v životě Mille Domi byl rok 2013, kdy ve vedení sboru Krisztinu Simon Szabó vystřídala Zsófia Major. Členové sboru se zčásti obměnili a byl rozšířen repertoár. V roce 2014 sbor absolvoval úspěšný koncert pro maďarské publikum v Praze, na němž natáčela i maďarská Televize Duna. Na podzim r. 2015 členové sboru navštívili sikulskou oblast Sedmihradska, kde se zúčastnili X. festivalu pěveckých sborů Ference Balázse. 6

[close]

p. 7

Festival pěveckých sborů národnostních menšin, Praha 2016 SPEVOKOL EVANGELICKÉ CÍRKVE a.v. sbormistr Lýdia Godušová Spevokol je pěvecký sbor, který patří pod slovenský sbor Evangelické církve augsburgského vyznání v České republice. Vznik pěveckého sboru se datuje na přelom roku 2009/2010. Jeho hlavním cílem je služba na bohoslužbách, nejčastěji při aktivitách sboru, jako jsou mládežnické bohoslužby, Noc kostelů, služby v čase půs- tu nebo adventu. Jedná se o komorní smíšený sbor, slo- žený z mladých Slováků, Čechů, Američanů, ale např. i paní původem z Madagaskaru. Sbor zpívá zejména ve slovenském a anglickém jazyce. V repertoáru má však i písně české, madagaskarské, latinské nebo i hebrejské. Slyšet můžete od klasiky přes spirituály, až po křesťanskou hudbu. 7

[close]

p. 8

Festival pěveckých sborů národnostních menšin, Praha 2016 SBOR SV. VLADIMÍRA sbormistr Olga Mandová Sbor sv. Vladimíra vznikl v roce 1945 v Praze a je jedním z nejstarších smíšených sborů národnostních menšin v Praze. Od roku 1969 působil v řeckokatolickém farním chrámu sv. Klimenta pod vederním Mgr. Stepana Šutka. Kromě duchovní hudby má sbor ve svém repertoáru ukrajinské lidové a autorské písně v úpravě významných skladatelů. Od roku 1990 je sbor součástí Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny. Od vzniku Apoštolského exarchátu v roce 1990 se stal sborem katedrálním. 8

[close]

p. 9

Festival pěveckých sborů národnostních menšin, Praha 2016 DUO MAROLJA Duo MarOlja je součástí Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny, vzniklo v roce 2013 a tvoří jej někdejší zpěvačka Malé české muziky Jiřího Pospíšila Marie Kaminská spolu se zpěvačkou a hráčkou na klávesy Olgou Mandovou. Obě zpěvačky jsou dlouholeté členky Sboru sv. Vladimíra. Repertoár dua tvoří ukrajinské, zakarpatské a rusínské lidové písně ve vlastní úpravě a s vlastním doprovodem. 9

[close]

p. 10

Festival pěveckých sborů národnostních menšin, Praha 2016 HUDEBNÍ KLUB SON CA sbormistr Trần Minh Thuý Hudební klub Son Ca je sdružení pracující s dětmi se zájmem o hudbu. Jedním z hlavních cílů je udržení hudebních kulturních hodnot vietnamské hudby u dětí s vietnamskými kořeny a další rozvoj jejich schopností a talentu. Taktéž se snaží o představení těchto hodnot i české společnosti a ostatním národnostním menšinám v ČR a sousedních státech. 10

[close]

p. 11

Festival pěveckých sborů národnostních menšin, Praha 2016 Asociace bulharských spolků v ČR Bulharský kulturně osvětový klub v Praze Asociace bulharských spolků v ČR (ABS v ČR) je následníkem první organizace Bul- harů žijících v Čechách - Bulharské besedy založené v roce 1880 na území tehdejšího Rakousko-Uherska. V polovině 20. stol. se organizace rozrůstala a v Československu byly zakládány regionální kluby, tzv. Bulharské kulturně osvětové kluby. Dnes ABS v ČR sdružuje 9 re- gionálních klubů – v Praze, v Brně, v Ostravě, v Olomouci, v Mladé Boleslavi, v Plzni, v www.bgklub.cz facebook.com/bulgarskidompraga facebook.com/rodenglas Mostě, v Kladně a v Ústí nad Labem. Každý z Klubu je samostatným kulturním centrem Bulharů žijících v ČR. ABS v ČR vydává od roku 1972 časopis Roden glas, který je jedním z nejstarších periodik vydávaných bulharskou menšinou v Evropě. Bulharský kulturně osvětový klub v Praze (BKOK v Praze) organizuje kulturní a klu- bové akce spjaté s bulharskými svátky, organizuje koncerty, výstavy a besedy. Podílí se na organizaci celostátního krajanského setkání v Mikulčicích. Při BKOK v Praze působí pě- vecký sbor Hlasy Bulharska. Spolupracuje s Domem národnostních menšin, Bulharskou školou a gymnáziem Dr. Petra Berona v Praze a dalšími bulharskými spolky.Dnes si Vás Bulharský kulturně osvětový klub v Praze dovoluje pozvat na Festival pěveckých sborů národnostních menšin, Praha 2016. Dům Národnostních Menšin: • je zařízením hl. m. Prahy, které napomáhá porozumění mezi národnostmi a snaží se překonávat možné předsudky občanů vůči některým etnikům a národnostem • je zařízením, v němž hlavní úloha připadá na činnost národnostních menšin na území hl. m. Prahy • je zařízením, v němž podstatnou roli hraje činnost národnostních menšin zaměřená na děti a mládež národnostních menšin, komunikace a spolupráce s dětmi a mládeží pražských škol a dalších volnočasových školských i kulturních zařízení www.dnm-praha.eu • je zařízením, v němž podstatnou roli hraje komunikace a spolupráce mezi národnostními menšinami na území hl. m. Prahy • je zařízením, v němž důležitou součástí práce národnostních menšin hraje komunikace a spolupráce národnostních menšin s majoritní společností • je zařízením, které ve své činnosti hledá možnosti spolupráce s dalšími organizacemi multikulturního zaměření a s organizacemi integrujících se cizinců. 11

[close]

p. 12

12

[close]

Comments

no comments yet