explotacio 2015

 

Embed or link this publication

Description

resultat explotacio 2015

Popular Pages


p. 1

Compte d'explotació RESIDÈNCIA ASSISTIDA i CENTRE DE DIA Exercici: 2015 1. Import net de la xifra de negocis 4. Aprovisionaments 5. Altres ingresos d'explotació 6. Despeses de personal 7. Altres despeses d'explotació 8. Amortització de l'immovilitzat 11. Altres resultats RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 12. Ingressos financers 1.677.219,05 € -183.816,24 € 1.178,68 € -1.149.456,74 € -259.821,85 € -117.658,44 € 204,37 € -32.151,17 € 4.926,45 € RESULTAT DE L'EXERCICI -27.224,72 €

[close]

Comments

no comments yet