explotacio 2014

 

Embed or link this publication

Description

resultat explotacio 2014

Popular Pages


p. 1

Compte d'explotació RESIDÈNCIA ASSISTIDA i CENTRE DE DIA Exercici: 2014 1. Import net de la xifra de negocis 4. Aprovisionaments 5. Altres ingresos d'explotació 6. Despeses de personal 7. Altres despeses d'explotació 8. Amortització de l'immovilitzat 11. Altres resultats 1.624.757,86 € -179.862,52 € 1.016,39 € -1.115.136,50 € -250.212,45 € -108.819,18 € 0,00 € RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -28.256,40 € 12. Ingressos financers 454,16 € RESULTAT DE L'EXERCICI -27.802,24 €

[close]

Comments

no comments yet