explotacio 2013

 

Embed or link this publication

Description

resultat explotacio 2013

Popular Pages


p. 1

Compte d'explotació RESIDÈNCIA ASSISTIDA i CENTRE DE DIA Exercici: 2013 1. Import net de la xifra de negocis 4. Aprovisionaments 5. Altres ingresos d'explotació 6. Despeses de personal 7. Altres despeses d'explotació 8. Amortització de l'immovilitzat 11. Altres resultats 1.689.299,53 € -170.884,78 € 4.966,42 € -1.128.326,21 € -281.503,66 € -103.538,23 € 285,09 € RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 10.298,16 € 12. Ingressos financers 483,85 € RESULTAT DE L'EXERCICI 10.782,01 €

[close]

Comments

no comments yet