BIHE 2016 Official Catalogue

 

Embed or link this publication

Description

BIHE 2016 Official Catalogue

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

3

[close]

p. 6[close]

p. 7

5

[close]

p. 8

• Salamlama məktubları Hörmətli xanımlar və cənablar! Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi adından “Iteca Caspian” və onun həmkarı olan “ITE Group” şirkətləri tərəfindən təşkil olunan 22-ci Azərbaycan Beynəlxalq Səhiyyə Sərgisi - “BIHE” 2016, 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq Stomatologiya Sərgisi - “Stomatology Azerbaijan” 2016 və 10-cu Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Gözəllik və Estetik Tibb Sərgisi - “Beauty Azerbaijan” 2016 iştirakçılarını və qonaqlarını salamlayıram! Son illərdə səhiyyə sektorunda görülən işlər nəticəsində əhalinin sağlamlığının qorunmasında, xəstəliklərin diaqnostika, müalicə və profilaktikası sahələrində mühüm uğurlar əldə olunub. 600dən artıq tibb müəssisəsi yeni tikilmiş və ya əsaslı təmir olunaraq müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur ki, bunun da 70 faizi regionların payına düşür. Azərbaycan səhiyyəsində uğurla aparılan islahatlar, maddi-texniki bazanın təkmilləşdirilməsi, təchizat və kadr hazırlığı ilə bağlı görülmüş işlər əhalinin dövlət tibb müəssisələrinə olan inamını getdikcə artırır. Səhiyyə sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlərdən biri də Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı, əlverişli biznes mühitinin yaradılmasına dəstək, sahibkarların və vətəndaşların müraciətlərinə baxılması işinin sadələşdirilməsi və şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə Səhiyyə Nazirliyində yaradılmış “Elektron Xidmət” və Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzində yaradılmış “Bir Pəncərə” xidmətləridir. “BIHE” sərgisinin səhiyyə sisteminin inkişafına olan tövhəsi danılmazdır. Ənənəvi səhiyyə sərgisində qabaqcıl yerli və xarici şirkətlərin, milli qrupların iştirakı, tibbi turizm bölümündə fəal iştirak edən xarici şirkət və klinikaların Azərbaycana olan marağı, bunun ən böyük sübutudur. Sərgi çərçivəsində təşkil olunan işgüzar proqram, seminar və konfranslar sərgiyə olan marağı daha da artırır: həkimlər üçün tibb sektorunda mövcud olan yenilik və nailiyyətlər haqqında məlumat almağa, tibb sahəsinin peşəkarlarının fikir mübadiləsi aparılmasına imkan yaradır. Mən əminəm ki, səhiyyə sahəsində ən mühüm tədbirlərdən biri olan “BIHE” səhiyyə sərgisi ötən illərdə olduğu kimi gələcəkdə də ölkəmizdə tibb sahəsinin inkişafına, Respublikamıza yeni texnologiyaların gətirilməsinə, tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəlməsinə xidmət edəcəkdir. Bütün sərgi iştirakçılarına və qonaqlarına uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Elsevər Ağayev Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin müavini 6 19-21 sentyabr 2016-Bakı, Azərbaycan www.bihe.az / www. stomatology.az

[close]

p. 9

• Welcome letters Dear Ladies and Gentlemen, On behalf of the Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan I would like to welcome participants and guests to BIHE 2016, the 22nd Azerbaijan International Healthcare Exhibition; Stomatology Azerbaijan 2016, the 11th Azerbaijan International Stomatology Exhibition; and Beauty Azerbaijan 2016, the 10th Anniversary Azerbaijan International Beauty and Aesthetic Medicine Exhibition, organized by Iteca Caspian and its partner ITE Group plc. In recent years, as a result of works implemented in the health sector, significant successes have been achieved in protecting people’s health and in the diagnosis, treatment and prevention of diseases. More than 600 medical facilities have either been newly built or undergone major repairs before being supplied with up-to-date equipment (70% of these facilities are located in the regions). The successfully implemented reforms in the Azerbaijan health sector, and the works implemented in regard to the improvement of logistical support, procurement and staff development have increasingly improved people’s confidence in state healthcare centres. One of the achievements obtained in the health industry is the E-service established at the Ministry of Health and the Single Window Service established at the Health Ministry’s Centre for Analytical Examination. The purpose is to develop entrepreneurship in Azerbaijan, to provide support for a favourable business environment, to facilitate the application processing both for entrepreneurs and citizens, and to ensure transparency. The contribution of the BIHE exhibition to the development of the health system is undeniable. The attendance to the traditional health exhibition by leading local and foreign companies, and national groups, and the interest in Azerbaijan shown by foreign companies and clinics proactively participating in the Medical Tourism section are the most convincing proofs of this contribution. The business program, and the workshops and conferences organised within the framework of the exhibition further increase interest in the exhibition: it creates opportunities for physicians to receive information about innovations and achievements in the health sector, and for health sector professionals to exchange opinions. As it was in previous years, I am sure that the BIHE exhibition, being one of the most significant events in the health industry, will continue to contribute to the development of the health sector in our country, assist in the introduction of new technologies in Azerbaijan and help with the improvement of the quality of our medical services in the future. I would like to wish the best of luck and many new achievements to all exhibition participants and guests. Elsever Aghayev, Deputy Minister of Health of the Republic of Azerbaijan 19-21 September 2016-Baku, Azerbaijan www.bihe.az / www. stomatology.az 7

[close]

p. 10

• Salamlama məktubları Hörmətli Xanımlar və Cənablar! Son illərdə Azərbaycanda baş verən demokratik islahatlar tibb sahəsində və tibbin sürətlə inkişaf edən sahəsi olan stomatologiyaya müsbət təsir göstərir. Çox fərəhli haldır ki, son illərdə bizim respublikamızda ardıcıl olaraq, səhiyyə sahəsində beynəlxalq sərgi keçirilir və ildən ilə bu sərgidə iştirak edən şirkətlərin sayı artır. Azərbaycan müstəqil dövlətdir və onun qarşısında duran əsas məsələlərdən biri də dünya birliyinə inteqrasiya etməkdir. Azərbaycan Stomatoloji Assosiasiyasının (ASA) təsis edilməsi və onun dünya (FDI) və Avropa (ERO) birliklərinin daimi üzvlüyünə daxil olması buna əyani sübutdur. ASA-nın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri stomatologiya sahəsində beynəlxalq peşəkar birliklər ilə sıx əməkdaşlığı qurmaqla inkişaf etmiş dünya ölkələrinin qabaqcıl təcrübəsini öyrənmək və tətbiq etməklə Azərbaycanda stomatologiyanın inkişafina nail olmaqdır. Dünyanın aparıcı mütəxəssislərinin iştirakı ilə respublikamızda ASA-nın keçirdiyi stomatologiyanın aktual problemlərinə dair çoxsaylı beynəlxalq konfrans, simpozium və seminarlar BIHE çərçivəsində hər il təşkil edilən və müvəffəqiyyətlə keçirilən sərgilər bunun əyani göstəricisidir. “BIHE” sərgisi artıq nəinki Azərbaycanın, həm də Qafqaz regionunun səhiyyə sahəsinin aparıcı tədbirinə çevirilmişdir. Sərgi Azərbaycan mütəxəssislərinə öz xarici həmkarları ilə görüşməyə onların iş təcrübələri ilə, yeni texnologiyalarla və tibbi avadanlıqlarla tanış olmağa imkan verir. Qeyd etmək lazımdır ki, ASA 2005-ci ildən bəri “BIHE”-nin təşkilatçıları ilə fəal surətdə əməkdaşlıq edir. ASA Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən 22-ci Azərbaycan Beynəlxalq Səhiyyə, 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq Stomatologiya və 10-cu Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Gözəllik və Estetik Tibb Sərgilərinin təşkilatçı və iştirakçılarına müvəffəqiyyətli, məhsuldar yaradıcılıq fəaliyyəti arzulayır. Rəna Əliyeva Azərbaycan Stomatoloji Assosiasiyasının Prezidenti 8 19-21 sentyabr 2016-Bakı, Azərbaycan www.bihe.az / www. stomatology.az

[close]

p. 11

• Welcome letters Dear Ladies and Gentlemen, The recent democratic reforms implemented in Azerbaijan have had a positive influence on the public health sector, including stomatology, which is a rapidly developing branch of medicine. It is very pleasing that annual international healthcare exhibitions have been held in our country over recent years and that the number of companies participating in this exhibition increases from year to year. Azerbaijan is an independent state and one of its key tasks is to become integrated into the global community. The establishment of the Azerbaijan Stomatological Association (ASA) and its achievement of permanent membership of the FDI World Dental Federation and ERO (European Regional Organisation of the Fédération Dentaire Internationale) is clear proof of such integration. One of the key areas of activity of the ASA is to establish close cooperation with international professional associations specialised in stomatology, to study and introduce advanced practices from the world’s most developed countries and thereby to achieve the development of stomatology in Azerbaijan. The multiple international conferences, symposia and workshops held by the Azerbaijan Stomatological Association on topical issues in stomatology, which have attracted the participation of the world’s leading specialists, and the successful annual exhibitions arranged and held within the framework of BIHE are clear indicators of such progress. BIHE has already become a leading event in the public health sector of not only Azerbaijan, but the Caucasian region as a whole. The exhibition provides the opportunity for Azerbaijani specialists to meet their foreign colleagues and learn from their experience, while also becoming familiar with new technologies and medical equipment. It should be noted that since 2005 the ASA has worked closely with the organisers of BIHE. The ASA wishes a successful, fruitful and creative time to the organisers and participants of the 22nd Azerbaijan International Healthcare Exhibition, the 11th Azerbaijan International Stomatology Exhibition, and the 10th Anniversary Azerbaijan International Beauty and Aesthetic Medicine Exhibition, all of which are being held at Baku Expo Centre. Rena Aliyeva President of the Azerbaijan Stomatological Association 19-21 September 2016-Baku, Azerbaijan www.bihe.az / www. stomatology.az 9

[close]

p. 12

• Salamlama məktubları Hörmətli sərgi iştirakçıları və qonaqlar! Sizi Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası adından “BIHE” 2016, 22-ci Azərbaycan Beynəlxalq Səhiyyə, “Stomatology Azerbaijan” 2016, 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq Stomatologiya və “Beauty Azerbaijan” 2016, 10-cu Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Gözəllik və Estetik Tibb Sərgilərinin açılışı münasibətilə təbrik edir və salamlayıram. Azərbaycanda səhiyyənin inkişafı ilə bağlı islahatlar dövlətin həyata keçirdiyi sosial siyasətin başlıca istiqamətlərindən biridir. Son illər ərzində səhiyyənin inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət bu sahənin keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri ilə zənginləşməsinə səbəb olub. Səhiyyə ilə bağlı mühüm dövlət proqramlarının hazırlanaraq həyata keçirilməsi, əhalinin sağlamlığının daha etibarlı şəkildə qorunması, onların ən yüksək səviyyədə tibbi xidmətlərlə əhatə olunması bu istiqamətdə aparılan siyasətin əsas prioritetləridir. Səhiyyə müəssisələrinin təmir və bərpası, ən modern avadanlıqla təchiz olunması, regionlarda yeni diaqnostika mərkəzlərinin istifadəyə verilməsi və digər tədbirlər səhiyyə sahəsində aparılan islahatların əsasını təşkil edir. Ölkəmizdə səhiyyə sektorunun inkişafının sübutlarından biri də “BIHE” sərgisinin ildən ilə genişlənməsi və aktuallığının artmasıdır. Bu sərgi səhiyyə sektorunda çalışan yerli və xarici iş adamları arasında dialoqun aparılması üçün, sərgi iştirakçıları və ziyarətçilərinin sərgidə təqdim olunan ən son texnologiyalar və avadanlıqlarla tanış olması üçün geniş imkan yaradır. Mən sərgilərinin təşkilatçıları, iştirakçı və qonaqlarına uğurlar arzulayır, onlara sərgidə səmərəli iş və görüşlər arzulayıram. Faiq Səmədov Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Baş Katibi əvəzi 10 19-21 sentyabr 2016-Bakı, Azərbaycan www.bihe.az / www. stomatology.az

[close]

p. 13

• Welcome letters Dear Exhibition Participants and Guests! I congratulate and welcome you on behalf of the National Confederation of Entrepreneur’s (Employers) Organizations of the Republic of Azerbaijan on the opening of BIHE 2016, the 22nd Azerbaijan International Healthcare Exhibition; Stomatology Azerbaijan 2016, the 11th Azerbaijan International Stomatology Exhibition; and Beauty Azerbaijan 2016, the 10th Anniversary Azerbaijan International Beauty and Aesthetic Medicine Exhibition. Healthcare development reform is one of the main thrusts of the social policy pursued by the government. In recent years, public health development policy has led to significant improvements in both qualitative and quantitative indicators in this area. The formulation and implementation of major government programs in health care, more dependable public health protection, and coverage with medical services at the highest level are the key pillars of the policy focus in this regard. Concurrently, the repair and rehabilitation of health facilities, their provision with modern equipment, the commissioning of new diagnostic centres and various other measures form the basis of the reforms in the health sector. One indication of the development of the health sector in our country is the continued expansion and growth of the BIHE exhibition year after year. The exhibition provides the perfect opportunity for fostering dialogue between local and foreign businessmen engaged in the health sector, as well as a setting to familiarize exhibitors and visitors with the latest technologies and equipment. I wish all participants, guests and organisers of the exhibition efficient work, fruitful meetings and best of luck! Faig Samadov Acting Secretary-General National Confederation of Entrepreneurs (Employers) Organizations of Azerbaijan Republic 19-21 September 2016-Baku, Azerbaijan www.bihe.az / www. stomatology.az 11

[close]

p. 14

• Salamlama məktubları Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) olarak, 19-21 Eylül 2016 tarihlerinde 22. kez Bakü Expo Center / Azerbaycan’da düzenlenecek, Kafkasya Bölgesinin en büyük Sağlık Fuarı olan BIHE Fuarı’nın ‘MEDİKAL TURİZM’ Bölümünü organize etmekten, sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk ve heyecan duymaktayız. Sağlık Turizminin gelişiminde, doğru ve eksiksiz alt yapı sağlanması, Sağlık Turizmi hizmeti verecek tüm otel, tesis, hastane, seyahat acentası gibi kuruluşların gerekli kriterleri sağlaması ve personellerinin eğitimleri, tanıtım etkinliklerinin planlanması ve stratejilerin belirlenmesi son derece büyük önem arz etmekte olup, bütün bunların gerçekleşebilmesi, sektörün tüm birimlerinin koordineli ve işbirliği içerisinde çalışması ve düzenlenen etkinliklerin devamlılığı ile mümkün olmaktadır. Türkiye sağlık alanında sunduğu çok çeşitli turizm olanakları, hizmet sektöründe iyi konumda olması, diğer ülkelere göre sunduğu tedavi maliyetlerinin daha ucuz olması, çeşitli yasal düzenleme ve devlet desteğinin olması nedeniyle sağlık turizminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. 2023 yılında 2 milyon uluslararası hastayı Türkiye’de tedavi etmeyi hedefleyerek, hem turizmciler ayağında hem de sağlık sektörü ayağındaki çalışmalarımıza Kafkasya Bölgesinin en büyük Sağlık Fuarı olan BIHE Fuarı ile devam ediyoruz. TÜRSAB aracılığıyla Türkiye katılımının gerçekleşmesi bizler için büyük önem arz etmektedir. BIHE Fuarı’nda tüm seçkin katılımcıların verimli ve güzel bir zaman geçirmeleri için en iyi dileklerimi sunuyorum. TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) Başaran ULUSOY Başkan 12 19-21 sentyabr 2016-Bakı, Azərbaycan www.bihe.az / www. stomatology.az

[close]

p. 15

• Welcome letters The Association of Turkish Travel Agencies (TURSAB) is very pleased to be organising Turkish participation within the Medical Tourism sector at the BIHE exhibition. This is the largest healthcare exhibition in the Caucasus region, held for the 22nd time at Baku Expo Centre in Azerbaijan from 19-21 September 2016. We are very much looking forward to meeting you. Priorities of the health tourism industry include providing sound infrastructure for further development, complying with relevant criteria for hotels, institutions, hospitals, travel agencies and other similar organisations that provide health tourism services and training for their staff, and planning presentations and announcing policies. Implementing all these initiatives will be possible and feasible provided that all professionals in this sector engage in coordinated and collaborative work and that events organised within this sector remain stable. Turkey ranks among the top countries in terms of health tourism due to the varied tourism opportunities offered by its health sector, its good position in the service sector, its low cost treatment, as well as various legal arrangements and state support. With an aim of treating 2 million international patients by 2023, TURSAB is continuing its work in both the tourism and health sectors by participating in the BIHE exhibition. It is a great significance to us. I wish all exhibitors a productive and exciting experience at BIHE. The Association of Turkish Travel Agencies (TURSAB) Basaran Ulusoy President 19-21 September 2016-Baku, Azerbaijan www.bihe.az / www. stomatology.az 13

[close]

Comments

no comments yet