Kocham Żagań

 

Embed or link this publication

Description

Kocham Żagań Biuletyn Urzędu Miasta w Żaganiu

Popular Pages


p. 1

ISSN: 2451-3687 Nr 1/2016 Wrzesień 2016 Nakład: 5000 szt. Egzemplarz bezpłatny Miasto Żagań Słowa dotrzymaliśmy! Ruszyła budowa galerii handlowej na miejscu dawnego dworca autobusowego. Planowane zakończenie prac nastąpi w lutym przyszłego roku.  Urząd Miasta współpracę z inwestorem podjął 2 lata temu. W wyniku prowadzonych rozmów powstanie punkt przesiadkowy, który zapewni mieszkańcom Żagania optymalne warunki do korzystania z komunikacji autobusowej po likwidacji przez PKS starego dworca. W tym okresie zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum-Zachód tak, aby pogodzić interes publiczny poprzez estetyczne zagospodarowanie terenu przy jednej z głównych miejskich ulic z założeniami inwestora. W trakcie wielu rozmów prowadzonych w Urzędzie Miasta uzgodniono, iż jeden z lokali w powstającym obiekcie przeznaczony zostanie na punkt przesiadkowy. Będzie to lokal od strony ulicy Księżnej Żaganny, łatwo dostępny również dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo inwestor zaproponował, iż wykona zatoczkę dla autobusów z wiatą przystankową. Planowane zakończenie prac nastąpi w lutym przyszłego roku. Przypominamy, że niezależnie od nas przewoźnik zdecydował o likwidacji dworca autobusowego w Żaganiu. Działając z troską, podjęliśmy analizę możliwych rozwiązań. Lokalne media atakowały nas informacjami na temat “inicjatywy mieszkańców”, polegającej na budowie „mini dworca PKS” na ulicy Reymonta. Wielokrotnie pokazywaliśmy absurdalność takiego rozwiązania. Przede wszystkim z uwagi na ogromny koszt budowy takiego punktu, który pomimo sugerowanego rozmiaru „mini” niósłby ze sobą ogromny wysiłek inwestycyjny. Kolejny problem, to narzucające się wprowadzanie mieszkańców w błąd i sugerowanie im, że taki dworzec można wybudować we wskazanej lokalizacji. Trzeba pamiętać, że nawet gdyby znalazły się na to pieniądze, to gmina nie może inwestować na nie swojej nieruchomości (działki na ulicy Reymonta nie stanowią własności Gminy Żagań o statusie miejskim!). Przez cały ten okres przedstawiano nierealne propozycje, krytykując nasze działania. Miasto walczyło o powstanie punktu przesiadkowego w budowanej galerii handlowej, gdyż rozwiązanie to jest najkorzystniejsze ekonomicznie dla budżetu oraz spełnia oczekiwania mieszkańców w zakresie lokalizacji – od lat korzystaliśmy z przystanku w tym właśnie miejscu. Prowadziliśmy rozmowy z inwestorem i doprowadziliśmy do sytuacji, w której w nowym obiekcie znajdzie się poczekalnia, kasy biletowe oraz toalety dla podróżnych. Propozycja współfinansowania kosztów utrzymania pomieszczeń, skierowana przez nas do lokalnych samorządów, nie została zaakceptowana, o czym już Państwa informowaliśmy. Warto pamiętać, że mieszkańcy całego powiatu korzystają z dworca autobusowego. Realizujemy zatem ten projekt samodzielnie, w trosce o mieszkańców Żagania. Więcej informacji na stronie: www.urzadmiasta.zagan.pl. Budowa galerii handlowej przy ulicy Żaganny. Dlaczego wydajemy biuletyn informacyjny MIEJSKI ŻAGAŃ STR. 2 Zapraszamy lokalnych przedsiębiorców GOSPODARKA STR. 6 Remont „Żabki” rozpoczęty INWESTYCJE STR. 11

[close]

p. 2

2 MIEJSKI ŻAGAŃ Wrzesień 2016 W wydaniu: • Słowa dotrzymaliśmy! - str. 1 • Dlaczego wydajemy biuletyn informacyjny - str. 2 • Stypendia szkolne str. 4 • To nie przywilej, to służba - Wywiad z Wandą Winczaruk - str. 4-5 • Przyjazny klimat str. 5 • Zapraszamy lokalnych przedsiębiorców str. 6 • Inwestujemy w wysoką jakość wody - str. 6 • Współpraca buduje - str. 7 • Rewitalizacja po nowemu - str. 7 • Żagańskie inwestycje - str. 8 • Żarska bez kredytu! - str. 9 • Niezawiniona zmiana planów - str. 9 • Pałac rozkwita str. 10 • Remont Żabki rozpoczęty - str. 11 • Żagańskie Centrum Informacji Turystycznej otwarte! - str. 11 • Nowa scena - nowe możliwości - str. 11 • Najwspanialsze wakacje tylko w naszym mieście! - str. 12 • Bezpiecznie na basenie - str.12 • Atrakcje na wakacje - str. 12 • Sala zabaw dla najmłodszych mieszkańców str. 12 • Wakacyjne spotkania z historią - str. 12 • Strefa Chill’u i kino pod chmurką - str. 13 • Dla każdego coś specjalnego - str. 13 • Żagań nasze dziedzictwo - str. 14 • Premiera po 200 latach - str. 14 • Międzynarodowa Zawodowa Gala Sportów Walki w Żaganiu - str. 15 • Przy pełnych trybunach - str. 15 • Sportowe wakacje na basenie Arena Żagań - str. 15 • Młodziki w akcji - str. 15 • Inwestycje w obiektywie - str. 16 Dlaczego wydajemy biuletyn informacyjny  Najnowsze badania pokazują, że 60% samorządów w Polsce postanowiło już kwestie informacyjne wziąć we własne ręce i o inicjatywach oraz inwestycjach informować mieszkańców bezpośrednio. Skąd tak powszechna potrzeba wydawania prasy samorządowej? Głównym źródłem takich działań jest chęć rzetelnego docierania do mieszkańców i informowania ich o wszystkim, co dzieje się t e g o p r z e d s i ę w z i ę c i a . w ich mieście. Taki Świadomi ogromu sam cel, poparty realizowanych Państwa sugestiami, które 60% przez nas zadań i niepełnej informacji, wyrażane Samorządów w Polsce która na były również kwestie informacyjne ten temat w trakcie wzięło we własne dociera do sesji Rady ręce. mieszkańców, Miasta Żagań postanowiliśmy ustami Państwa przygotowywać przedstawicieli, przyświecał miesięcznik informacyjny. n a m p r z e d r e a l i z a c j ą Ponieważ kochamy Żagań i działamy dla miasta, taki szyld obraliśmy dla komunikowania się z Państwem. W kolejnych numerach naszego miesięcznika będziemy informować o tym, co już zrobiliśmy w Żaganiu oraz zapraszać na wydarzenia, które odbędą się wmieście. Żagańjestpięknym i rozwijającym się miastem – warto to zauważać. Pokazywanie wyłącznie dziur sprawia, że pomijamy w swoim spojrzeniu na rzeczywistość naprawdę ważne zmiany. Zapraszam do lektury „Kocham Żagań” i dzielenia się z nami swoimi uwagami. Agnieszka Zychla Redaktor naczelna Zapewniam,żemiesięcznik„KochamŻagań”masłużyćrzetelnejinformacjinatematdziałalności władzmiasta.Ponieważrelacje przedstawiane w lokalnych mediach mają wymiar sensacyjny i najczęściej negatywny, chcemy informować o tym, co naprawdę dzieje się w Żaganiu. Zasługują Państwo na gazetę pokazującą nasze miasto w obiektywnym wymiarze. Zapewne negatywnie nastawieni do rozwoju Żagania będą podnosić, że jest to „tuba propagandowa burmistrza”. Mam dla nich smutną, a zarazem dobrą dla życzliwych wiadomość – informator ma informować, a nie promować. Dlatego będziemy w nim pisać o tym, z czym się zmagamy i jak chcemy, aby Żagań wyglądał w przyszłości. Z podstawową myślą przewodnią: prawda sama się obroni. Życzę przyjemnej lektury niniejszego informatora. Burmistrz Żagania Daniel Marchewka Wydawca: Gmina Żagań o statusie miejskim Adres: Plac Słowiański 17 68-100 Żagań tel. 68 477 10 40 fax 68 477 10 17 NIP: 924-10-00-673 REGON: 000526794 Redaktor naczelny: Agnieszka Zychla redakcja@um.zagan.pl tel. 68 477 10 55 redakcja@um.zagana.pl Zdjęcia: Adam Żyworonek Projekt, skład, Agencja Reklamowa druk: Assist Media tel. 68 422 13 33 biuro@assistmedia.pl www.assistmedia.pl

[close]

p. 3

Wrzesień 2016 MIEJSKI ŻAGAŃ 3

[close]

p. 4

4 MIEJSKI ŻAGAŃ Wrzesień 2016 Stypendia szkolne  16 sierpnia 2016 roku Wydział Świadczeń Społecznych z siedzibą w Pałacu Książęcym w Żaganiu (pokój nr 114) rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie miasta Żagań, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 514,00 zł netto na osobę. Świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu. Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Więcej informacji: www.urzadmiasta.zagan.pl. To nie przywilej, to służba  Kim jest Wanda Winczaruk? Mówić o sobie, to dla mnie najtrudniejsze zadanie. Kim jestem? Żaganianką, człowiekiem, kobietą. Pedagogiem – doradcą zawodowym. Radną. Przewodniczącą RM Żagań. Współredaktorką „Zeszytów Żagańskich”. Matką dwójki dzieci, babcią jednej wnuczki. Lubię ludzi. Nie lubię chamstwa, agresywności, głupoty i ... roztopionego, ciepłego sera. Pacyfistką nastawioną na pokojową współpracę, wspólne działanie bez waśni i konfliktów, otwartą na ludzi i ich potrzeby. rozwoju i dobrobytu. Od momentu objęcia funkcji przewodniczącej (wybrano mnie jednogłośnie) do dziś zmierzałam i zmierzam do zachowania jedności Rady i wspólnego działania dla korzyści miasta i jego obywateli. Do osiągnięcia tego celu potrzebna jest współpraca z burmistrzem i ona układa się dobrze. To trudne zadanie. Ale staram się je realizować, z dobrym skutkiem, jak sądzę.  Zna Pani zapewne negatywne oceny kierowane pod Pani adresem. Czym można je wytłumaczyć?  J a k o c e n i a P a n i s w o j ą pracę na rzecz Żagania w roli Przewodniczącej Rady Miasta? Funkcję radnej z woli mieszkańców sprawuję ponad dziesięć lat. Przewodniczącą RM jestem od dwóch. To bardzo zaszczytna funkcja, powierzyli mi ją mieszkańcy mojego miasta i radni. Cały czas pamiętam, że to nie przywilej, to służba. Zaraz po wyborach (jeszcze przed zaprzysiężeniem) poprosiłam wszystkich nowo wybranych radnych o spotkanie. Przedstawiłam koleżankom i kolegom, jak postrzegam wypełnianie funkcji radnego - mimo że same wybory są aktem politycznym, po wyborach powinniśmy dążyć do tego, żeby nie upolityczniać naszych działań. Nie kopiować awantur i tarć jakie obserwujemy w parlamencie. Samorząd nie jest miejscem do politykowania, a zwłaszcza do uprawiania politykierstwa. To miejsce do trudnej pracy na rzecz całego miasta. Uważam, że wszystkie legitymacje partyjne, wszystkie interesy tych ugrupowań, które rywalizowały w wyborach powinny zostać za drzwiami sali obrad i prac komisji stałych. Po wyborach winniśmy być jedną drużyną, której celem jest dobro mieszkańców i miasta. Ich Tu niestety wkracza politykierstwo. Ludzie przyzwyczajeni do rządzenia, którzy przegrali wybory samorządowe, nie potrafią do dziś pogodzić się z wyrokiem wyborców. Przedwyborcza „koalicja anty Marchewkowa” postanowiła nie odpuszczać. Niektórzy „przegrani burmistrzowie”, przegrani kandydaci na burmistrza i kilka innych osób z miasta i powiatu, które do nich dołączyły, robią wszystko co w ich mocy, żeby nie dopuścić do spokojnej pracy, do dobrej współpracy pomiędzy RM a burmistrzem Danielem Marchewką, żeby tę współpracę zniszczyć. Każdy sukces burmistrza i RM jest im nie w smak, bo chcieliby udowodnić, że po nich już tylko potop. Nie obchodzi ich rozwój miasta, nie interesuje ich dobro mieszkańców, oni chcą po czterech latach kadencji wrócić „do gry”. Dlatego zrobią wszystko bez względu na cenę, jaką zapłaci miasto i mieszkańcy. W tym celu wykorzystując obrzydliwe metody pomówień, agresywnych napaści na dobre imię obecnej władzy samorządowej, chcą móc powiedzieć: A nie mówiliśmy! Nic nie zrobili. Stąd biorą się te ataki. Nie mogą postawić żadnych merytorycznych zarzutów, dlatego stosują chwyty poniżej pasa, ataki ad personam. Oczernianie na portalach internetowych, próby zwalniania z pracy, umniejszanie Przewodnicząca Rady Miasta Żagań Wanda Winczaruk w trakcie obrad. dorobku zawodowego, osobistego i niszczenie dobrego imienia. Tylko to mogą – posługiwać się oszczerstwem, kłamstwem i poniżaniem - orężem tchórzy i cwaniaków politycznych. Zaskarżanie po każdej niemal sesji uchwał rady do wojewody kończy się opinią jego służb, że w żadnym wypadku podejmując te uchwały, nie złamaliśmy prawa. Odrzucaniem przez wojewodę ich donosów na rzekome łamanie prawa już się nie chwalą, bo to obnaża ich brak wiedzy i kompetencji. Wystarcza im, że opluli publicznie (na łamach prasy), a że niesłusznie – do tego się już nie przyznają – decyzji wojewody nie publikują, nie niosą do prasy, bo są dla nich przegrane i niekorzystne. Jest mi niezmiernie przykro, że kilku radnych pozwala sobą manipulować. Przystąpili do stowarzyszenia, które de facto ma tylko jeden cel: być przeciw wszystkiemu i przeciw wszystkim, którzy realizują wolę wyborców tego, co naprawdę służy miastu. Ja nie mam zwyczaju biegać do gazet z każdym pomysłem, jaki mi przyjdzie do głowy. Po prostu pracuję. Realizuję plany, wspieram, jak znakomita większość radnych realizację przyjętego budżetu i reaguję na głosy mieszkańców. Proszę w ich imieniu urzędników i służby miejskie o załatwianie przedkładanych przez mieszkańców spraw. Nawet tych małych, ale bardzo przeszkadzających mieszkańcom. Takich jak wykoszenie placów, nawet wtedy, gdy należą do prywatnych właścicieli, postawienie ławeczek w parku nad stawem przy Stanicy, czy utwardzanie rozjeżdżonych podwórek będących własnością miasta. Mimo kampanii oszczerstw robię swoje. W pracy samorządowej, w służbie miastu liczy się przede wszystkim skuteczność. Nie to, ile razy zrobiłeś sobie zdjęcie do gazety i nie to ile razy „miałeś pomysła” szumnie ogłoszonego w prasie. Liczy się tylko to, co z zapowiadanych obietnic i pomysłów zrealizowałeś. A to wiedzą i widzą mieszkańcy i potrafią odpowiednio ocenić. Bo w ich interesie i zgodnie z ich wolą działamy. Ja, większość radnych i burmistrz.  Jak się Pani współpracuje z burmistrzem? Jak już wspomniałam w służbie samorządowej liczy się przede wszystkim skuteczność w realizacji celów. A nade wszystko liczy się gospodarność,

[close]

p. 5

Wrzesień 2016 MIEJSKI ŻAGAŃ 5 Przyjazny klimat  Od 1 marca 2016 roku Łużycki Związek Gmin przeniósł swoją siedzibę do Żagania! Dlaczego? Ponieważ w naszym mieście jest najlepszy klimat do prowadzenia i rozwijania działalności. Zapraszamy wszystkich do Żagania! Związek jest dobrowolnym stowarzyszeniem Gmin położonych w naszym województwie, do którego może przystąpić każde Miasto i Gmina. Do związku należą między innymi gminy: Żagań, Żary, Brody, Gozdnica, Gubin, Łeknica, Trzebiel. Na nową siedzibę Łużycki Związek Gmin wybrał pałacyk przy Jana Pawła II 15. zrównoważony rozwój miasta i jego mieszkańców. Miasto ma wiele tzw.: zadań własnych. Musi finansować szkolnictwo, sport, kulturę, ochronę zabytków, pomoc socjalną dla najsłabszych mieszkańców, budowę chodników. Musi dbać o czystość i estetykę miasta – to tylko kilka z zadań, bo jest ich znacznie więcej. A budżet mamy jaki mamy. Żagań nie ma takich płatników podatków jak KGHiM w Polkowicach. Budżet miejski to pieniądze jego mieszkańców, małych i ciut większych płatników podatków. Dlatego muszą być wydawane w sposób wyważony, rozsądny i po gospodarsku. Burmistrz i RM nie mogą sobie pozwolić na szastanie pieniędzmi. Dlatego trzeba obrać takie cele, które spełniają oczekiwania większości mieszkańców, a nie pojedynczych grup interesów. Jeśli burmistrz mówi, że trzeba dokończyć to, co rozpoczął jego poprzednik i doprowadzić do końca rewitalizację parku, odtworzyć doprowadzenie wody i zrobić remont parkowych fontann, to ja temu przyklaskuję. Najpierw skończ jedno (nie ważne kto rozpoczął i nie zadbał o dokończenie) zanim zaczniesz inne zadanie. W rewitalizację parku włożono wielkie pieniądze, trzeba poprawić zaniedbania i skończyć inwestycję. Jeśli mówi, że mieszkańcom posłuży remont ulicy Żarskiej, to ja się pod tym podpisuję. Bo wszyscy jeździmy tą ulicą i wiemy, jak jest zniszczona, bo ludzie mieszkający przy tej ulicy narzekają na hałas i niedogodności. I dlatego, że z realizacji tego zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy miasta. Chcemy jako samorząd (Rada Miasta i burmistrz) podejmować najtrafniejsze, zgodne z wolą większości mieszkańców działania. Dlatego przynajmniej raz w miesiącu ci radni (na szczęście jest nas większość), którym jest bliski sukces i dobro mieszkańców spotykają się z burmistrzem na roboczych spotkaniach. Omawiamy strategiczne cele. Decydujemy co i w jakiej kolejności należy zrobić. Dyskutujemy, ścieramy się, a nawet czasem kłócimy tak długo, aż wypracujemy wspólnie zadania do zrealizowania na najbliższy czas. Tylko zgodne, wspólne - burmistrza i radnych - wyznaczanie celów ma szanse na ich realizację. Nie wszystko da się zrobić naraz. Dlatego wspólnie wybieramy zadania. w s p o m n i a ł a m w c z e ś n i e , j n a d a l Dzielimy je na te, które należy realizować w znakomitej większości RM pracuje bez zbędnej zwłoki. I na te, które jeszcze razem i współpracuje z burmistrzem. To, mogą poczekać, bo budżet „nie z gumy”. że RM nie dostarcza niezdrowej sensacji Jednocześnie smuci mnie fakt, że część kłócąc się, wyzywając między sobą jak radnych wycofała się z prac w komisjach to w przeszłości bywało, zamiast tego stałych. Że nie chcą pracować w Komisji w skupieniu pracuje. To, że radni działają Gospodarki czy Komisji Budżetu tylko – w większości bez zbędnego rozgłosu dlatego, że nie są już funkcyjnymi członkami i fanfar, bez biegania ze wszystkim do tych gremiów. Mam ciągle nadzieję, że mediów – na rzecz mieszkańców swoich powrócą i włączą się w prace komisji okręgów i to przed nimi opowiadają się stałych. Bo taka jest przecież rola radnych. z podjętych i załatwionych spraw. To, że radni wsłuchują się w głosy współobywateli  Co uważa Pani za największy sukces i realizują w miarę możliwości finansowych obecnej Rady Miasta Żagań? i prawnych ich pomysły i potrzeby. To, To, że wbrew przeciwnikom, o których że radni chętnie wspomagają powiat w realizacji inwestycji, które Starostwo wykonuje na terenie miasta (dofinansowanie do remontu ulic należących do powiatu, a będących częścią Żagania, niosą pomoc dla szpitala, pomoc dla społeczności szkół średnich). To, że dzięki mądrym i wyważonym decyzjom radnych, wbrew malkontentom, narzekaczom i hejterom, miasto rozwija się i pięknieje. To, że radni w swej większości nie zapomnieli, po co wybrali ich mieszkańcy naszego miasta na te funkcje i nie sprzeniewierzają się służebnej roli tej funkcji. To, że radni w swej większości nawet oczerniani, obrażani i pomawiani przez przeciwników– robią to, do czego się zobowiązali – służą dobru miasta i jego mieszkańców.  Czy widzi Pani potrzebę wydawania biuletynu informacyjnego w Żaganiu? Radniw trakcieobrad14lipca2016roku.RadaMiastauchwaliławówczaszmianyw budżeciei przyznała dotację dla parafii pw. Nawiedzenia NMP w Żaganiu, przyjęła nowy regulamin utrzymania czystości i porządkuw mieścieorazdokonałazmianuchwałydotyczącejplanugospodarkiniskoemisyjnej.Radni powołalinowyskładKomisjiRewizyjnej,przewodniczącejktórejwybranyzostałKrzysztofOmieljańczyk. Uważam, że powstanie takiego biuletynu jest wręcz konieczne. Z docieraniem z informacją do mieszkańców, którzy posługują się Internetem nie ma problemu. Oni potrafią korzystać z wielu źródeł, porównywać przekazywane przez różne media treści i wyciągać z nich wnioski. Kiedy byłam na posiedzeniu połączonym Komisji Oświaty i Komisji Bezpieczeństwa przybyła nań Pani, mieszkanka naszego miasta. Po dłuższej rozmowie pożaliła się, że o wielu sprawach, które dzieją się w mieście, dowiedziała się właśnie na tym spotkaniu w ramach „Kwadransa Obywatelskiego”. Sugerowała w imieniu swojego środowiska, ludzistarszych,iwszystkichniekorzystających z Internetu, że oni też chcieliby wiedzieć, co nowego robi się dla poszczególnych dzielnic. W lokalnych mediach, oprócz sensacji typu: kto, komu i dlaczego „świnię podłożył” lub kto miał wypadek, a kto się napił, rzetelnej informacji o inwestycjach, o pracach radnych, o planach rozwojowych, czy wydarzeniach kulturalnych nie można zdobyć. Zatem po rozmowach z radnymi postanowiłam, że zrobię wszystko, żeby taki informator – miesięcznik, jak najszybciej powstał. Mieliśmy przychylność burmistrza w tej sprawie. Teraz taki biuletyn zaczyna się ukazywać i mam nadzieję, że jego treść zadowoli mieszkańców Żagania i zaspokoi ich potrzebę wiedzy na temat naszego miasta.  W jakim kierunku zmierza Pani zdaniem Żagań? W dobrym. W korzystnym dla rozwoju i dobrobytu mieszkańców. Chciałoby się, żeby rozwijał się jeszcze bardziej i jeszcze szybciej, ale, jak mówi przysłowie: nie od razu Kraków zbudowano, albo: tak krawiec kraje, jak mu materii staje.

[close]

p. 6

6 GOSPODARKA / INWESTYCJE Wrzesień 2016 Zapraszamy lokalnych przedsiębiorców Działając z myślą o ludziach biznesu powołaliśmy w żagańskim Urzędzie Miasta Punkt Obsługi Przedsiębiorcy i Inwestora, którego celem jest inicjowanie spotkań i  szkoleń oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami.  P u n k t m a z a z a d a n i e organizację działań mających przyczynić się do stworzenia przyjaznego dla inwestorów miejsca. Przedsiębiorcy mogą liczyć na profesjonalną obsługę, uzyskać informacje o możliwości inwestowania na terenie miasta oraz poznać uwarunkowania związane z przygotowaniem terenów pod inwestycje. Punkt Obsługi Przedsiębiorcy i Inwestora jest również lokalnym punktem konsultacyjnoinformacyjnym dla miejscowych firm, m.in. w zakresie pozyskiwania środków unijnych z programów regionalnych oraz programów krajowych oraz dostępnych szkoleń dla prowadzących działalność gospodarczą. Punkt funkcjonuje od maja 2016 roku i współpracuje z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów o r a z i n n y m i podmiotami wspierającymi przedsiębiorców. Zachęcamy Państwa do korzystania z pomocy Pani Anny Paluszczyszyn w zakresie spraw urzędowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Żaganiu. Pracownik Punktu pozostaje do Państwa dyspozycji w pokoju numer 10 w Pałacyku przy ulicy Jana Pawła II 15 w godzinach pracy Urzędu. Więcej Wszelkie pytania można kierować Szczegóły na temat r ó w n i e ż n a a d r e s m a i l o w y : incjatywy dostępne są na a . p a l u s z c z y s z y n @ u m . z a g a n . stronie internetowej - p l l u b t e l e f o n i c z n i e www.mikroporady.pl/ 68 477 10 68. prowadzenie-dzialalnosci/ kacik-przedsiebiorcy.html Inwestujemy zautomatyzowane sterowanie całą stacją. w wysoką jakość wody  W ramach prowadzanej od kilku miesięcy inwestycji Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. całkowicie zmodernizowały cały ciąg technologiczny uzdatniania wody. Dzięki przeprowadzonej inwestycji Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje wzbogaciły się również o takie elementy jak budynek dozowni węglanu sodu, zbiornik wody czystej (pojemności V = 1000 m3) oraz instalację monitoringu pozwalającą na Nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody uruchomiona została 21 lipca 2016 roku. Zanim woda w naszych kranach stanie się dzięki tej instalacji krystalicznie czysta, ŻWiK prosi wszystkich mieszkańców o odrobinę cierpliwości i wyrozumiałość. Przez kilka najbliższych tygodni woda w niektórych gospodarstwach domowych może bowiem jeszcze nie prezentować najwyższej jakości. Nie oznacza to oczywiście, że nie nadaje się do spożycia. Pomimo przebarwień, można ją spożywać bez obaw – woda została przebadana w zakresie bakteriologicznym przez Sanepid oraz specjalistyczne laboratorium.

[close]

p. 7

Wrzesień 2016 GOSPODARKA / INWESTYCJE 7 Współpraca buduje 15 lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego doszło do podpisania porozumień w ramach Kontraktu Lubuskiego. Cztery gminy tworzące Żagańsko - Żarski Obszar Funkcjonalny reprezentował Burmistrz Żagania Daniel Marchewka – inicjator utworzenia partnerskiego porozumienia w regionie. Podpisanie porozumień w ramach Kontraktu Lubuskiego – Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli, Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Daniel Marchewka Burmistrz Żagania.  Przez wiele lat samorządyŻagania i Żar rywalizowały ze sobą. 20 maja 2014 roku sytuację zmieniła inicjatywa żagańska, w wyniku której doszło do podpisania porozumienia o współpracy. W jakim celu? Przede wszystkim po to, aby utworzyć przeciwwagę dla dużych ośrodków w województwie lubuskim w ramach ubiegania się o środki z funduszy europejskich. Utworzony wówczas przez oba miasta Żagańsko - Żarski Obszar Funkcjonalny został następnie poszerzony o dwie gminy wiejskie. Wszystko po to, aby wspólnie realizować istotne zadania i pozyskiwać na ten cel środki z Kontraktu Lubuskiego. Współpraca czterech samorządów doprowadziła do stworzenia trzech projektów, w ramach których ŻŻOF ubiega się o 40 milionów 400 tysięcy złotych! Projekty dotyczą przede wszystkim utworzenia wspólnej strefy gospodarczej poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz ich promocję w celu wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsięwzięcie dotyczące uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy ulicy Asnyka w Żaganiu uzyskało rekomendację Zarządu Województwa Lubuskiego. Obecnie cztery gminy tworzące obszar funkcjonalny przygotowują wspólnie wnioski o dofinansowanie projektu. Planowany termin naboru wniosków wyznaczony został na wrzesień 2016 roku. Do tego czasu należy przygotować dokumentację projektową, aby na jej podstawie prowadzić dalsze analizy i wyliczenia na potrzeby studium wykonalności inwestycji i skonsolidowanego wniosku aplikacyjnego. Kolejnym projektem opracowywanym wspólnie w ramach ŻŻOF jest projekt edukacyjny zakładający poprawę jakości kształcenia w szkołach gimnazjalnych poprzez organizację dodatkowych zajęć z matematyki, nauk przyrodniczych oraz języków obcych. Zajęcia wsparte będą zajęciami poza budynkami szkół, rozbudową pracowni szkolnych, poszerzeniem oferty zajęć z chemii oraz fizyki z elementami astronomii. Planujemy stworzenie Gimnazjalnej Akademii Przedsiębiorczości, w ramach której młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach z doradcą zawodowym. Gimnazjaliści nauczą się tworzyć projekty biznesowe, będą spotykać się z przedsiębiorcami, odwiedzać lokalne firmy oraz punkty konsultacyjne. Trzecim obszarem wspólnych działań jest kompleksowy projekt komunikacyjny, w ramach którego planujemy stworzenie systemu informacji pasażerskiej oraz budowę wiat przystankowych i wiat dla rowerów w Żaganiu. Rewitalizacja po nowemu  Dotychczas zbyt często termin rewitalizacja używano zamiennie ze słowami remont czy modernizacja. W ostatnich latach w kontekście możliwości uzyskania zewnętrznego dofinansowania (między innymi z funduszy unijnych) terminem tym były nazywane prawie wszystkie projekty związane z poprawą estetyki wybranych obszarów miast i gmin. W obliczu nowych uregulowań prawnych (Ustawa o rewitalizacji czy Wytyczne Ministerstwa R ozwoju w zakresie rewitalizacji) pojmowanie tego zadania jako procesu inwestycyjnego jest akceptowane, pod warunkiem, że przedsięwzięcie to kompleksowo rozwiązuje występujące na danym obszarze problemy społeczne – w wyniku podjętych działań następuje poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców obszaru zdegradowanego. W Żaganiu podejmujemy więc działania związane z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji tak, aby na podstawie nowych uregulowań prawnych zdiagnozować i wyznaczyć obszar zdegradowany, a w konsekwencji obszar do rewitalizacji. W lipcu zapraszaliśmy mieszkańców „pod namiot” na rozmowy o rewitalizacji Żagania. Chętnie odwiedzali nas mieszkańcy, którzy rozmawiali z pracownikami urzędu oraz wypełniali ankietę, wypowiadając się w sprawie jakości życia w Żaganiu. Goszczący pod namiotem mieszkańcy składali też propozycje przedsięwzięć, które warto podjąć w mieście, a następnie umieszczali je na specjalnie przygotowanych tablicach. Wśród zgłaszanych propozycji znalazły się m.in.: dodatkowe parkingi i trawniki, otwarcie filii biblioteki na Osiedlu XXX-lecia czy budowa galerii handlowej w mieście. W sprawie rewitalizacji cały czas można kontaktować się z pracownikami Wydziału Planowania Strategicznego przy ul. Jana Pawła II 15 pok. 7, tel. 684771007, e-mail: rewitalizacja@um.zagan.pl oraz śledzić informacje na stronie Urzędu Miasta.

[close]

p. 8

8 GOSPODARKA / INWESTYCJE Wrzesień 2016 Żagańskie inwestycje Sezon letni obfitował w  inwestycje miejskie w  zakresie infrastruktury. Działania prowadzone przez Urząd Miasta Żagań dotyczyły zarówno zadań projektowych, jak i remontowych. O realizowanych działaniach informujemy poniżej.  Dobiega końca inwestycja „Rozbudowa parkingu przy ulicy Żarskiej w Żaganiu pomiędzy Miejskim Przedszkolem nr 6. a ulicą Żarską (z wjazdem od ulicy Findera).” Uprzednia nawierzchnia parkingu była nawierzchnią gruntową, zjazd i droga dojazdowa posiadały nawierzchnię z destruktu bitumicznego. Inwestycja polegała na rozbudowie parkingu z 12 na 18 stanowisk oraz utworzeniu 2 stanowisk dla osób niepełnosprawnych z jednoczesną wymianą nawierzchni na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej i wykonaniem dodatkowego odprowadzenia wód deszczowych. Koszt budowy parkingu wyniósł 136.022,91 złotych. Inwestycję realizowano w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Wykonawcą zadania jest spółka miejska MPOiRD w Żaganiu. Prace zakończą się przed rozpoczęciem roku szkolnego. W ramach Budżetu Obywatelskiego przygotowano rozbudowę parkingu przy Zespole Szkół nr 1 (od strony ulicy Żarskiej). Czekają nas tutaj duże zmiany - zaplanowano 22 miejsca parkingowe oraz zmieniono organizację ruchu. Wjazd i wyjazd z parkingu zostaną rozdzielone, co znacznie poprawi bezpieczeństwo na tym obszarze. Dodatkowo zostaną wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budujemy Zakończyły się prace związane z remontem chodnika przy ulicy Konopnickiej w Żaganiu (pomiędzy ulicą Sportową, a ulicą Osiedle XXX-lecia PRL). Roboty te wykonano w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Żaganiu, która wyremontowała we własnym zakresie odcinek chodnika należący do niej. Prace na odcinku należącym do Miasta wykonywała miejska spółka – MPOiRD. Przebudowa objęła nie tylko wnioskowaną wymianę nawierzchni. Postanowiono rozwiązać komunikację tego odcinka kompleksowo i wprowadzić pas ścieżki rowerowej, co znacząco poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. Ścieżka została wyraźnie oddzielona i wykonana z komfortowej dla rowerzystów nawierzchni bitumicznej. W związku z prowadzonymi pracami przejście tym fragmentem chodnika było utrudnione. Na zadanie to w ramach budżetu obywatelskiego zabezpieczono środki w wysokości 80 tysięcy złotych. Nowy chodnik powstał również na ulicy Żarskiej (pomiędzy ulicą Piastowską a Osiedlem XXX-lecia). Projektujemy Wykonaliśmy dokumentację techniczną budowy targowiska przy ulicy Sportowej (wartość zadania około 50 tysięcy złotych) oraz wykonaliśmy ekspertyzę stanu technicznego murów obronnych (wartość około 48 tysięcy złotych). Ponadto w trakcie opracowania jest dokumentacja zagospodarowania Placu generała Maczka (około 55 tysięcy złotych). Oświetlamy W tym roku wykonana zostanie modernizacja oświetlenia na ulicy Jana III Sobieskiego. Na ten cel przeznaczono 20 tysięcy złotych. Inwestycja zostanie zrealizowana w wyniku licznych próśb mieszkańców. Równocześnie na terenie całego miasta odbywa się bieżąca konserwacja oraz naprawa oświetlenia drogowego. Na zadanie to przeznaczono już ponad 250 tysięcy złotych. Dotujemy W tym roku wsparto także Powiat Żagański w jego inwestycjach drogowych prowadzonych na terenie miasta. Udzielono dwóch dotacji: na remont ciągu pieszego ulicy Kochanowskiego w kwocie 30.000 złotych oraz na remont ciągu pieszego przy ulicy Piastowskiej w wysokości 50.000 złotych. Nazwa zadania Koszt realizacji Dokumentacja techniczna budowy targowiska przy ul. Sportowej Przebudowa chodników na ul. Żarskiej (od Piastowskiej do XXX-lecia) 50 000 zł 75 000 zł Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Kochanowskiego 30 000 zł Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Piastowskiej Ekspertyza stanu technicznego murów obronnych w Żaganiu Dokumentacja techniczna termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Rozbudowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 6 50 000 zł 48 000 zł 130 484 zł 150 000 zł Przebudowa parkingu przy Zespole Szkół nr 1 250 631 zł Opracowanie PFU na strefę gospodarczą ul. Asnyka 50 000 zł Przebudowa ulicy Żarskiej 3 500 000 zł Remont fontanny Żabia studnia 254 249 zł Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie Żagania 55 350 zł Modernizacja drogi osiedlowej przy ul. Kopernika Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie Placu gen. Maczka Budowa oświetlenia drogowego ul. Jana III Sobieskiego w Żaganiu Konserwacja i bieżąca naprawa oświetlenia drogowego w mieście Wykonanie sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem 389 000 zł 54 120 zł 19 311 zł 251 030 zł 400 000 zł Budowa sieci instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej fontann Nasadzenia na Rondzie Czterech Pancernych 325 000 zł 10 000 zł Odnowienie nawierzchni ulicy Rynek 22 000 zł

[close]

p. 9

Wrzesień 2016 GOSPODARKA / INWESTYCJE NAJWAŻNIEJSZE INFOMACJE Z TWOJEGO MIASTA W TELEFONIE Zapisz się do systemu powiadomień sms i odbieraj najważniejsze wiadomości na temat wydarzeń w Żaganiu. Zapisz się już dziś - wejdź na stronę www.urzadmiasta.zagan.pl lub przyjdź do punktu informacji Urzędu Miasta przy pl. Słowańskim 17. 9 Żarska bez kredytu! 27 lipca 2016 roku ogłoszony został przetarg na wykonanie najważniejszej tegorocznej inwestycji drogowej – przebudowy ulicy Żarskiej w Żaganiu.   Już wiadomo, że największa tegoroczna inwestycja drogowa w Żaganiu zrealizowana zostanieprzyudzialewłasnychśrodkówgminy,bez potrzeby zaciągania kredytu na ten cel. Wizją wieloletniej i kosztownej spłaty kredytu straszono mieszkańców od momentu rozpoczęcia starań miasta o wykonanie tej inwestycji. Na nową nawierzchnię ulicy Żarskiej żagańscy kierowcy czekali od lat. Dzięki determinacji i konsekwentnym działaniomUrzęduMiastaremonttenstajesięfaktem. Zakończyła się procedura wyłonienia wykonawcy zadaniapolegającegonawykonaniukompleksowego remontu jezdni i chodników, wprowadzeniu ścieżek rowerowych z nawierzchni bitumicznej, instalacji nowego oświetlenia ledowego oraz budowie kanalizacjideszczowej.Conajważniejsze–poradzimy sobie z tą inwestycją zabezpieczając własne środki. Remont ulicy Żarskiej obejmie odcinek od ulicy Młynarskiej do ulicy XXX-lecia. Dodatkowo wykonany zostanie boczny odcinek ulicy, prowadzący do domów o numerach 3-5-7. Dotychczasowa stara i zniszczona kostka zastąpiona zostanie nową komfortową nawierzchnią bitumiczną, co w połączeniu z planowanym odnowieniem dywanika na pozostałych odcinkach drogi, zmieni całkowicie komfortpodróżowaniajednązgłównychulicŻagania. Planowany termin zakończenia prac przypada na drugą połowę grudnia 2016 roku. Za powstałe w tym czasie utrudnienia przepraszamy, ale tak ogromne przedsięwzięcie, na które Żagań czekał przez wiele lat, wymaga cierpliwości i zrozumienia. Przed rozpoczęciem prac poinformujemy Państwa o wprowadzanych zmianach organizacji ruchu. Prace projektowe prowadzone w ramach tej inwestycji były długie i żmudne z uwagi na zmiany projektanta i biura projektowego, wynikające z nierzetelności partnera zewnętrznego – przypomina burmistrz Daniel Marchewka. – Aby zagwarantować płynną realizację inwestycji, podjęliśmy decyzję o poddaniu projektu konsultacjom niezależnych ekspertów. Do kolejnego etapu przystępujemy zatem doskonale przygotowani. Pozostaje mi jedynie prosić mieszkańców o cierpliwość – efekt końcowy wynagrodzi nam wszystkie chwilowe utrudnienia. Tak przedstawia się nawierzchnia ulicy Żarskiej przed remontem. Niezawiniona zmiana planów  W związku z wcześniejszymi zapowiedziami i przyjętym priorytetem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Żaganiu informujemy, iż w dniu 25.07.2016 roku odstąpiono od umowy z dotychczasowym wykonawcą planu. Rozwiązanie umowy nastąpiło z winy wykonawcy, a nie z przyczyn leżących po stronie Urzędu Miasta. Poza przewidzianymi karami umownymi rozważamy dochodzenie dodatkowego zadośćuczynienia od firmy na drodze sądowej. Jednocześnie wyjaśniamy, iż przyczyną wskazanego rozwiązania umowy były opóźnienia w opracowaniu planu oraz zmiany personalne w firmie wykonującej zadanie, które skutkowały brakiem możliwości kontaktu z autorami planu i nierzetelnym jego opracowaniem. Obecnie został wybrany kolejny urbanista, który ma podjąć się opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w możliwie jak najkrótszym czasie, uwzględniając szczególny charakter zadania oraz potrzeby inwestorów. Na obszarze tym znajduje się tzw. „dziura w Rynku”. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia rozpoczęcie Nowowybranyurbanistaopracujezmianymiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennego. inwestycji w tym miejscu.

[close]

p. 10

10 GOSPODARKA / INWESTYCJE Wrzesień 2016 Pałac rozkwita Park Książęcy zmienia się na naszych oczach. To tutaj rozpoczęły się długo oczekiwane inwestycje, które sprawią, iż miejsce to stanie się wyjątkowym obiektem na mapie województwa. Trwają remonty dwóch fontann, które już niebawem ożywią teren parku, czyniąc go jeszcze atrakcyjniejszym dla mieszkańców i turystów.  W ubiegłym roku uruchomiliśmy dla Państwa pływającą fontannę, która aż do września ubarwia wieczory nad Stawem Karpiowym. Dotychczas nie było kompleksowej koncepcji rewitalizacji parku. Wykonano prace porządkowe, stworzono nowe ścieżki. Podjęliśmy decyzję o podjęciu bardziej zdecydowanych działań. Przystąpiliśmy do etapowego remontu fontann w parku przypałacowym, gdyż dzięki 7 tego typu obiektom żagański park wyróżnia się na tle kraju. Jest to naszym obowiązkiem, ale przede wszystkim priorytetem. Planujemy wyremontować i uruchomić każdą z instalacji. Pierwszym krokiem była budowa sieci instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej fontann o wartości ponad 325 tysięcy złotych. Rozpoczęliśmy remont „Żabki” oraz fontanny przed oranżerią rampową. Wszystko po to, aby umożliwić odwiedzającym korzystanie z uroków parku i spowodować, że miejsce to po 40 latach odzyska utracony wygląd. Od 23 czerwca 2016 roku trwają prace związane z remontem fontanny przed oranżerią rampową. Osoby zainteresowane żagańskimi fontannami zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem urządzeń wodnych znajdujących się w Parku Pałacowym wraz z rysem historycznym wszystkich fontann oraz zaleceniami konserwatorskimi w zakresie ich renowacji, zgodnie z którymi prowadzone są prace. Materiały dostępne ne naszej stronie internetowej: www.urzadmiasta.zagan.pl. Zakres robót w szczególności obejmuje: • rozebranie istniejących (starych) elementów fontanny (ściany cembrowiny, zerwanie podłoża), • wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu zamkniętego, • montaż i instalacja nowego pełnego systemu instalacji dysz wylotowych wodotrysku, • wykonanie kanalizacji umożliwiającej spust wody z fontanny, • wykonanie instalacji elektrycznej – zasilanie pompy wodnej, oświetlenia i innych urządzeń, • montaż i podłączenie opraw oświetlenia podwodnego fontanny, • wykonanie nowego podłoża zbiornika fontanny, • wykonanie ściany cembrowiny wg pierwotnego układu oraz kształtu, • wykonanie w środkowej części fontanny „skalnej wyspy” (odpowiednio poukładane i zamocowane wokół wodotrysku granitowe otoczaki), • dostawę i montaż kompletnej rozdzielni elektrycznej automatyki fontanny, • dostawę, montaż i instalację urządzeń technologicznych fontanny (pompa wodna obiegowa, pompa filtracyjna, filtr wstępny, filtr piaskowy, elektrozawory, kosze ssawne, dysze napływowe, dysza fontannowa, zawory, czujnik poziomu itp.). Spółka Pałac Książęcy realizuje remont fontanny rampowej przed oranżerią Pałacu. Jest to powierzchniowo największa fontanna na terenie parku.

[close]

p. 11

Wrzesień 2016 GOSPODARKA / INWESTYCJE 11 Żagańskie Centrum Informacji Turystycznej otwarte! 26 lipca 2016 roku „Żabka” rozpoczęła swoją metamorfozę. Kolejna żagańska fontanna doczekała się remontu. Zakończenie prac planowane jest na 22 września 2016 roku. Remont „Żabki” rozpoczęty  Prowadzone prace polegają na rozebraniu istniejących elementów architektonicznych fontanny, ogrodzenia i schodów, demontażu zachowanych oryginalnych kamiennych elementów fontanny i poddanie ich pracom konserwatorskorestauratorskim. Wykonane zostanie nowe ogrodzenie ze słupków ceglanych, pomiędzy powstanie ogrodzenie z ceramicznych kształtek, zwieńczone kamiennymi nakrywami z piaskowca. Zamontowane zostaną przęsła i drewniana furtka, kamienne schody wykonane zostaną z piaskowca. Powstanie nawierzchnia terenowa wokół fontanny oraz nowe doprowadzenie i odprowadzenie wody w systemie obiegu zamkniętego. Nasza „Żabka”zyskapełny system instalacji dysz wylotowych wodotrysku, nową kanalizację umożliwiającą spust wody z fontanny oraz instalację elektryczną, zasilającą pompy wodne i oświetlenie. Oczywiście wykonane zostanie nowe podłoże zbiornika fontanny, ściana cembrowiny według pierwotnego układu oraz kształtu. Na zakończenie nastąpi montaż poddanych konserwacji kamiennych elementów oraz uruchomienie „Żabki”. W ramach uroczystego otwarcia Żagańskiego Centrum Informacji Turystycznej przed nową siedzibą zainaugurowano wystawę plenerową fotografii Żagania z lotu ptaka. Zaproszeni goście i mieszkańcy skorzystali także z bezpłatnego zwiedzania Pałacu Książęcego, Zespołu Szpitalnego św. Doroty i Biblioteki Poaugustiańskiej. Nad kanałem Bobru w parku zapłonęło ognisko. Mieszkańcy piekli kiełbaski i śpiewali przy dźwiękach gitary, a później wyruszyli na wycieczkę rowerową po parku.  Na Informację Turystyczną z prawdziwego zdarzenia mieszkańcy i turyści przyjeżdżający do Żagania czekali długie lata. Punkty tego typu stanowią wizytówkę miasta. Nasz obiekt wyremontowano oraz gustownie urządzono zgodnie z najnowszymi standardami. 12 lipca 2016 roku w bardzo uroczystej oprawie Żagańskie Centrum Informacji Turystycznej, którego siedziba mieści się w “baszcie” przed Pałacem Książęcym, otworzyło swe podwoje. Przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Daniel Marchewka wraz z szefową Centrum – Beatą Pawlikowską. Przedstawiciele władz samorządowych, branży turystycznej, stowarzyszeń zajmujących się turystyką w naszym regionie oraz mediów stwierdzili jednomyślnie, że jest to ważny dzień dla turystyki Ziemi Żagańskiej, a nowo powstała placówka z pewnością przyczyni się do promocji miasta. Do dyspozycji naszych gości oddano obiekt gustownie wyremontowany, doskonale wyposażony, spełniający najwyższe obowiązujące standardy. Żagańskie Centrum Informacji Turystycznej stanowi okno dla odwiedzających nasze miasto. Swoim nowoczesnym i estetycznym charakterem punkt doskonale odzwierciedla kierunek rozwoju Żagania. Centrum świadczy szeroki wachlarz usług dla ruchu turystycznego (usługi przewodnickie, informacje o noclegach, kalendarz imprez w regionie, itd.), dodatkowo wynajmuje rowery miejskie do turystycznych przejażdżek. Zapraszamy Państwa do skorzystania z usług oferowanych przez Żagańskie Centrum Informacji Turystycznej. W sezonie (od maja do końca września) Żagańska Informacja Turystyczna czynna jest w godzinach: poniedziałek - piątek: 09:00 - 17:00 sobota: 10:00 - 17:00 niedziele i święta 10:00 - 17:00 Nowa scena - nowe możliwości  Pałac Książęcy w Żaganiu przeszedł remont, w ramach którego zlikwidowano starą scenę, pozbawiając miasto możliwości organizacji imprez w obiekcie. 8 czerwca 2016 roku oddano do użytku nową scenę wraz z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem. Odbudowa sceny kosztowała ponad 400 tysięcy złotych. Był to wydatek niezbędny, aby przywrócić Sali Kryształowej jej wyjątkowy charakter, a miastu umożliwić organizację wydarzeń kulturalnych na najwyższym poziomie. Dzięki tej inwestycji Żagań ponownie stanie się kulturalną sceną województwa, a nadchodzący sezon jesienny pełen będzie koncertów oraz występów kabaretowych. Pierwszą artystką, która zainaugurowała otwarcie sceny była Edyta Geppert. Zaprosiliśmy żagańską publiczność na niezwykły recital. Tradycyjnie ubrana na czarno, otoczona światłem wokalistka wypełniła głosem Salę Kryształową, trafiając do serc zasłuchanej publiczności. Edyta Geppert zabrała zgromadzonych w podróż do świata miłości i wartości, zmusiła do myślenia o tym, co w życiu najcenniejsze oraz w sposób lekki i zabawny przedstawiła skomplikowaną naturę relacji małżeńskich. Obecna od 32 lat na polskiej scenie artystka zaprezentowała swoje największe utwory, takie jak “Nie żałuję” czy “Kocham Cię życie”. Gwiazda dwukrotnie bisowała dla żagańskiej publiczności, która owacjami na stojąco dziękowała za to przepiękne widowisko. Kolejne koncerty planowane są jesienią tego roku. O nadchodzących wydarzeniach będziemy informować na łamach „Kocham Żagań”.

[close]

p. 12

12 KULTURA / WYDARZENIA Wrzesień 2016 WAKACJE W MIEŚCIE Bezpiecznie Najwspanialszena basenie wakacje tylko  P o d c z a s w a k a c j i w Żaganiu dostępne były boiska sportowe – dzieci aktywnie spędzały czas na orlikach, korzystając z obiektów czynnych do godziny 20:00. Wyjątkową popularnością cieszyło się Kąpielisko Miejskie, które oferuje najkorzystniejsze w regionie ceny. Całodobowy pobyt dziecka na basenie to tylko 2 złote, dorosłego 5 złotych! Dzieci korzystające z odkrytego basenu przebywały na obiekcie pod opieką ratowników. Na prośby mieszkańców kierowane do burmistrza Kąpielisko w dni upalne było czynne dłużej – do godziny 20:00! WAKACJE W MIEŚCIE Atrakcje na wakacje  Wielu małych mieszkańców spędzających lato w mieście skorzystało z oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej, uczestnicząc w Akademii Pana Kleksa oraz zajęciach stacjonarnych w Centrum Kultury. W ofercie wakacyjnej znalazły się ponadto wycieczki poza miasto – do parku linowego oraz do Parku Krasnala. Dwukrotnie zaprosiliśmy dzieci do teatru. Zorganizowaliśmy nocne zwiedzanie Pałacu Książęcego, umożliwiające bezpłatne obejrzenie przepięknych pałacowych sal w blasku świec oraz poznanie najpilniej strzeżonych tajemnic obiektu. w naszym mieście!  Park Książęcy zmienia się, abyśmy mogli bezpiecznie i różnorodnie korzystać z jego uroków. Ożywiliśmy go licznymi wydarzeniami, które w okresie wakacji odbywały się w Pałacu Książęcym i jego otoczeniu. Mieszkańcy miasta i nasi goście mogli spędzać wakacyjne weekendy w Żagańskiej Strefie Chillu, gdzie przy dźwiękach muzyki i w dobrym towarzystwie odpoczywali na świeżym powietrzu. Dziedziniec tętnił życiem, a osobom odpoczywającym na leżakach zapewniono szereg dodatkowych atrakcji – występy muzyków, pokazy spacerów na linach, kino pod chmurką. Ostatnia lipcowa projekcja odbyła się przy prawie 300-osobowej publiczności! Letnie niedzielne wieczory upływały nam pod znakiem podróży muzycznych – w rejony piosenki francuskiej, muzyki latynoamerykańskiej, portugalskiej, brzmień rockowych. Te wydarzenia cieszyły się szczególnym zainteresowaniem dojrzałych mieszkańców Żagania. Park i Pałac Książęcy to również miejsce do wspólnych zabaw z dziećmi. W trakcie wakacji codziennie można było nieodpłatnie korzystać z dostępnych urządzeń i sprzętu sportowego. W każdą niedzielę zachęcaliśmy Państwa do zaparkowania na kocyku, wspinaczkowej, bawiły w trakcie którego dorośli się wspólnie z klaunami, mogli odpocząć na leżakach, oglądały ciekawe widowiska a d z i e c i u c z e s t n i c z y ć dla najmłodszych. w zajęciach przygotowanych przez naszych animatorów. Dzieci korzystały z dmuchańców, ścianki Sala zabaw dla najmłodszych mieszkańców  Wspaniałe wakacje to przede wszystkim specjalne atrakcje dla najmłodszych. W tym roku uruchomiliśmy salę zabaw, na której w godzinach od 14:00 do 16:00 od wtorku do piątku mali mieszkańcy Żagania bawili się bezpłatnie w kolorowych tunelach i kulkach. Sala zabaw znajduje się w Sali Stendhala Pałacu Książęcego na parterze budynku. Wakacyjne spotkania z historią  Starsze dzieci korzystały z oferty przygotowanej przez Muzeum Obozów Jenieckich, oferujące atrakcyjne wycieczki edukacyjne połączone z konkursami - rozpoznawanie guzików z mundurów jenieckich, rozpoznawanie flag państwowych (w tym historycznych), posługiwanie się kompasem, posługiwanie się mapą i znajomość znaków topograficznych. Odbyły się również konkursy wiedzy historycznej dotyczącej problematyki jenieckiej.

[close]

p. 13

Wrzesień 2016 Strefa Chill’u i kino pod chmurką  P o d o b n i e j a k w roku ubiegłym, także i w tym roku przygotowano seanse kina pod chmurką oraz Żagańską Strefę Chillu. Zainteresowanie było ogromne – na projekcji filmu „7 rzeczy których nie wiecie o facetach” spotkało się prawie 300 osób! Równie tłoczno było na pałacowym dziedzińcu w trakcie pozostałych 3 seansów filmowych oraz w ramach koncertów muzycznych organizowanych w Żagańskiej Strefie Chillu. W tym roku na scenie gościło wiele gwiazd, m.in. raper TAU, zespół MATE oraz Witek muzyk ulicy. Miejsce to cieszyło się ogromnym uznaniem młodych mieszkańców miasta oraz wielu gości, którzy postanowili odpocząć i zrelaksować się w trakcie wakacyjnych weekendów w Żaganiu. KULTURA / WYDARZENIA 13 Dla każdego coś specjalnego! Jarmark św. Michała jest imprezą oczekiwaną przez mieszkańców całego regionu. To jedna z większych imprez kulturalnych w województwie, odwiedzana każdego roku przez około 20 tysięcy osób. Po raz dwudziesty pierwszy zapraszamy do Żagania na doskonale przygotowane i barwne święto miasta!  Dlaczego w dniach od 9 do 11 września trzeba odwiedzić Żagań? Beata Tołpa Dyrektor Centrum Kultury w Żaganiu: Powód odwiedzin jest oczywisty - w tych dniach odbywać się będzie Jarmark św. Michała, jedna z największych imprez kulturalnych w naszym regionie!  JarmarkŚwiętegoMichałatotrzydniowe święto miasta. Jakie główne atrakcje czekają mieszkańców Żagania każdego dnia imprezy? Beata Tołpa: Nasza oferta skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Każdy znajdzie w tym czasie coś dla siebie. W piątek po oficjalnym otwarciu Jarmarku przez Burmistrza Daniela Marchewkę zapraszamy wszystkich do oglądania prezentacji przygotowanych m.in. przez uczniów żagańskich szkół ponadgimnazjalnych. Od godziny 19:00 na scenie gościć będziemy Monikę Lewczuk promującą swoją najnowszą płytę oraz raperów - Quebonafide i Borixona. Warto podkreślić, że dwóch ostatnich wykonawców wskazali młodzi mieszkańcy w skierowanej do nich ankiecie. Myślę, że niezapomniana będzie też dyskoteka, którą poprowadzi DJ Pavlo. Sobotnią sceną na początku zawładną żagańskie przedszkolaki. Tuż po nich wszystkie dzieci w „Bajkowy świat Smerfów” zaprosi grupa PRYM ART Patrycji Wajs. Zaprezentują się też grupy artystyczne działające w Klubie Czarnej Dywizji, Szkoła Tańca Alex, tancerze Pracowni Teatru Tańca, a także Dorian Zarzycki Band. Punktem kulminacyjnym tego wieczoru będzie występ Bednarka, którego, podobnie jak piątkowych wykonawców, wskazała publiczność podczas ubiegłorocznego Jarmarku św. Michała. Sobotni wieczór zakończy dyskoteka plenerowa. Ostatniego dnia, w niedzielę, na jarmarkowej scenie zobaczymy Artystyczny Zespół Pod Różą, Małą Watrę, solistów sekcji wokalnej Centrum Kultury, Orkiestrę Wojskową Żagań. O godzinie 19:00 gościć będziemy Kabaret Jurki, a po nim wystąpią Poparzeni Kawą Trzy. Niedzielny blok rozrywkowy poprowadzi znany dziennikarz i satyryk Rafał Bryndal. Zwieńczeniem imprezy będzie pokaz sztucznych ogni.  Jarmark św. Michała to scena główna pełna muzycznych gwiazd, ale również wydarzenia towarzyszące – na co w tym roku możemy liczyć w ramach święta Żagania? Beata Tołpa: Rzeczywiście Jarmark św. Michała to nie tylko scena i to, co na niej się dzieje, ale również wiele imprez Tradycyje dzielenie się chlebem z okazji dni miasta - Jarmark św. Michała 2015 towarzyszących. Amatorzy mocnych Obozów Jenieckich. Dla odwiedzających poprowadzi Orkiestra Wojskowa Żagań, doznań mogą skorzystać z urządzeń przygotowano pokazy sprzętu wojskowego, którejtowarzyszyćbędątamburmajorki.Będą znajdujących się w obrębie Wesołego pokazy wyszkolenia oraz tradycyjną władze miasta, radni, pracownicy urzędu, Miasteczka, będzie też strefa handlowa, bo wojskową grochówkę podawaną z chlebem żagańscy przedsiębiorcy zrzeszeni w Cechu to przecież jarmark. Nie zabraknie stoisk upieczonym w piekarni polowej. Dla Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, gastronomicznych usytuowanych wokół zainteresowanych przygotowano specjalne przedstawiciele wojska oraz licznie sceny. W sobotę i niedzielę przygotowaliśmy bezpłatne autobusy, które dowiozą chętnych zaproszeni goście. Do udziału w korowodzie szereg niespodzianek dla dzieci. Zachęcamy do muzeum z Rynku. zaprosiliśmy żagańskie szkoły, wiele grup najmłodszych do odwiedzenia strefy animacji. społecznych działających na terenie naszego Swoje 50-lecie działalności świętować będzie  J a r m a r k ś w . M i c h a ł a miasta. Z całą pewnością będzie kolorowo Speleoklub Bobry, stąd w sobotę będzie r o z p o c z y n a t r a d y c y j n y k o r o w ó d ijarmarkowo,zwłaszcza,żewtłumwmieszają można zajrzeć do ich namiotu, w którym – gdzie spotykamy się w tym roku się animatorzy grupy Awatar. Po dotarciu prezentowane będą dokonania członków icoczekanasnatrasieprzemarszukorowodu na miejsce nastąpi otwarcie Jarmarku przez Speleoklubu na przestrzeni półwiecza. oraz po jego dotarciu na scenę główną? Burmistrza Miasta Daniela Marchewkę oraz Hasło tegorocznych Dni Miasta brzmi tradycyjne dzielenie się chlebem upieczonym „Jarmark św. Michała z Czarną Dywizją”. Beata Tołpa: Zapraszam wszystkich do z tegorocznych zbóż w ramach Święta Wspólnie z dowódcą 11LDKPanc. generałem wzięcia udziału w barwnym korowodzie Rzemiosła. dywizji Jarosławem Miką zapraszamy do inaugurującym Jarmark św. Michała. obchodów Święta Dywizji w dniach 15 Ruszamy z dziedzińca Pałacu Książęcego  Na co szczególnie czeka Pani w trakcie i 16 września. Dopełnieniem piątkowych ulicą Szprotawską, przez plac Słowiański, tegorocznego Jarmarku św. Michała? oficjalnych obchodów święta, tj. mszy ulicą Bracką do Rynku, skąd skierujemy się świętej w intencji żołnierzy oraz uroczystego na Plac Wolności i ulicą Jana Pawła II udamy Beata Tołpa: Na dobrą pogodę i frekwencję apelu na placu gen. Stanisława Maczka się na Plac Generała Maczka przed scenę. niezawodnej żagańskiej publiczności. będzie miasteczko wojskowe w Muzeum Podobnie jak w ubiegłym roku korowód

[close]

p. 14

14 KULTURA / WYDARZENIA Wrzesień 2016 M. Kasztel, „Żagań oraz Ziemie Księstwa Żagańskiego w czasach Piastów i Sasów. 1202 - 1549. Kalendarium.” Żagań nasze dziedzictwo  W lipcu 2016 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z regionalistą Mirosławem Kasztelem, w ramach którego autor kalendarium wydarzeń z okresu od średniowiecza do czasów panowania Sasów na ziemi żagańskiej opowiadał o pracy nad publikacją oraz prezentował zebrany w ramach prowadzonych badań materiał historyczny. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą książką dotyczącą naszego miasta, której wydanie dofinansował Urząd Miasta Żagań. Premiera po 200 latach 6 sierpnia br. w Kościele św. Piotra i Pawła w Żaganiu odbył się niesamowity koncert zespołu muzyki dawnej Cappella Viridimontana, w trakcie którego wykonano pierwszy raz po 200 latach utwory ze zbiorów żagańskiej Biblioteki Muzycznej Klasztoru Augustianów.  P o s z u k i w a n i a ż a g a ń s k i c h muzykaliów zaprowadziły Prezesa Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego “Cantores” do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół pod dyrekcją prof. Jerzego Markiewicza wskrzesił m.in. utwory Rathgebera, Wagenseila, Brixiego, Grabego i Kuhna pochodzące ze zbioru pt.”Chori Saganensis”. Kościół Piotra i Pawła spośród żagańskich świątyń posiada najlepszą akustykę, a same utwory są prawdziwymi perełkami wśród żagańskich zbiorów, stąd wybór takiego miejsca na organizację koncertu i jego rejestrację. Dzięki wsparciu władz Żagania odnalezione nuty przepięknie wydano, ukryte w zapisie dźwięki nagrano. Utrwalone na płycie staną się kolejnym materiałem promującym dorobek Żagania – miasta wyjątkowego, które na tle województwa i kraju może eksponować elementy wspaniałej historii, bogatej również w wyjątkowe dźwięki. W skład Cappelli Viridimontany wchodzą – instrumentaliści: Marcin Suszycki – skrzypce, Joanna Kreft – skrzypce, Michał Bryła – altówka, Tomasz Lisiecki – wiolonczela, Szymon Guzowski – kontrabas, Michał Kocot – pozytyw, Aleksander Zalewski – clarino, Igor Cecocho – clarino oraz śpiewacy: Marzena Michałowska – sporan, Joanna Radziszewska – sopran, Sławomir Bronk – kontratenor, Marcin Liwień – kontratenor, Maciej Gocman – tenor, Krzysztof Piernik – tenor, Rafał Chalabala – bas, Stanisław Duda – bas. Dyrygentem i inicjatorem prac nad współczesnym spisaniem zbiorów nutowych Biblioteki Augustianów jest Jerzy Markiewicz. Więcej informacji: www.urzadmiasta.zagan.pl Profesor Jerzy Markiewicz, dyrygent i inicjator prac nad współczesnym spisaniem zbiorów nutowych Biblioteki Augustianów wraz z gospodarzem Żagania, Burmistrzem Danielem Marchewką, wspierającym ten projekt.

[close]

p. 15

Wrzesień 2016 SPORT 15 BASEN KRYTY Sportowe wakacje na basenie Arena Żagań Międzynarodowa Zawodowa  W s p a n i a ł e w a k a c j e w Żaganiu to również wiele atrakcji na krytej pływalni. W tym roku dla wszystkich, którzy preferują aktywny wypoczynek obiekt przygotował wiele atrakcji. Poza odbywającymi się licznie zawodami pływackiem, w każdy piątek basen Arena organizował cykliczne wydarzenie „wodne szaleństwo”, w trakcie którego najmłodsi mogli skorzystać z oferty pływalni bezpłatnie przez 1,5 godziny. PIŁKA NOŻNA Gala Sportów Walki  Międzynarodowa Zawodowa Gala Sportów Walki w Żaganiu to już X edycja Gal Federacji WFMC w Polsce, a trzecia odsłona na żagańskiej Arenie, przy ulicy Kochanowskiego 6. Współpraca burmistrza Żagania, Rady Miasta oraz Pałacu z Prezydentem Federacji WFMC na Polskę Pawłem Malinowskim zaowocowała Gala Sportów Walki rozpoznawalną w całej Polsce. Ranga imprezy z roku na rok rosła i dotychczas ściągnęła zawodników walczących na największych Galach w Polsce i Europie. Żagańska Gala jest wyjątkowa, ponieważ podzielona jest na trzy bloki. W pierwszym bloku szerokiej publiczności mogą zaprezentować się zawodnicy wchodzący na ścieżkę zawodową i są to walki pro am, czyli półzawodowe. Drugi blok to walki utytułowanych zawodników pro, czyli w pełni profesjonalne.Trzeci blok to walki wieczoru, m.in: o pasy mistrzowskie. Z Galą WFMC Pro oraz Federacją WFMC współpracują kluby z całej Polski i również Europy, w tym roku gościć będziemy ponownie reprezentantów Niemiec i zawodnika z Czech. Prezentacje zawodników i ciekawostki na temat organizacji Gali można obserwować na facebook’u na profilach: Wfmc Poland, Wfmc Pro, Malinowski Team Offcial, czy utworzonym specjalnie wydarzeniu. w Żaganiu 17 września Młodziki w akcji  W trakcie żagańskich wakacji na aktywne spędzanie czasu w szczególności mogli liczyć najmłodsi. Do dyspozycji oddana została hala oraz boiska żagańskiej Areny. Wszyscy mogli skorzystać z licznych atrakcji organizowanych na obiekcie: tenisa stołowego i ziemnego, siatkówki, koszykówki czy piłki nożnej. Przy pełnych trybunach Burmistrzowie obu miast Daniel Marchewka i Danuta Madej kibicowali swoim drużynom.  13sierpnia2016rokuodbyłosięwidowisko sportowe, które na boisko główne Kompleksu Rekreacyjnego“Arena”wŻaganiuprzyciągnęło ogromną rzeszę kibiców. Na murawie spotkały się drużyny UKS “Czarni” Żagań oraz “Promień” Żary. Jak zawsze przy tej okazji nie brakowało emocji i głośnego dopingu. Jakim wynikiem zakończył się mecz? Zdania w tej kwestii są bardzo podzielone, ponieważ sędzia nie uznał bramki dla Czarnych w pierwszej połowie, stwierdzając że był spalony Mecz zakończył się wygraną gości – 1:0. Dziękujemy Państwu za aktywność, doping oraz tak liczną obecność. Po meczu burmistrz podziękował w szatni zawodnikom, którzy byli bardzo zrozpaczeni. Przekazał im, że każda porażka przybliża do zwycięstwa oraz podziękował za wspaniałą walkę na boisku. Dla mnie dwie kwestie są najważniejsze – Pierwsza to drużyna, gdzie są młodzi i doświadczeni zawodnicy. Tworzy się wspaniały zespół. Po drugie odbudowuje się wiara w żagańską piłkę. Nam nie potrzeba “armii zaciężnej” ani dziwnych działaczy spoza Żagania, po których pozostały długi i złamane serca kibiców MKS-u. Nam potrzeba normalnej piłki, gdzie grają nasze chłopaki, a ludzie przychodzą na mecz ich wspierać. - podsumował wydarzenie burmistrz Daniel Marchewka.

[close]

Comments

no comments yet