Tam Thu Nhac Dao

 

Embed or link this publication

Description

Tam Thu Nhac Dao

Popular Pages


p. 1

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ Năm đạo thứ 90 Kính Gởi: Chư chức sắc, chức việc cùng chư Đạo Tâm lưỡng phái Nam Nữ CHỊU TRÁCH NHIỆM KHỞI XƯỚNG & THỰC HIỆN Liên Đoàn TTN Cao Đài (United CaoDai Youth Network) & Huệ Tâm - Vân Dương LIÊN LẠC Huệ Tâm - Vân Dương 438-798-0492 (Montreal, Canada) 714-367-6198 (Cali, Usa) nhacdao2014@gmail.com Lê Văn Trí 678-559-8022 (Virgina, Usa) levantri@msn.com Lê Quang Thuần 416-917-4291 (Toronto, Canada) leqthuan@yahoo.com BẢO TRỢ & ĐÓNG GÓP Để thực hiện hoàn tất TUYỂN TẬP-CD & DVD-KARAOKE nhạc Đạo Cao Đài này, rất mong được sự bảo trợ từ các cơ sở đạo và quý đạo tâm. Mọi đóng góp về tài chánh xin gởi về: Payable to: United CaoDai Youth Network Địa chỉ: 1806 S. Pollock Way, Middletown DE. 19709 Memo: Sống Nguồn Yêu Thương TÂM THƯ Về việc: ẤN HÀNH TUYỂN TẬP & CD & SLIDE SHOW - KARAOKE DVD NHẠC ĐẠO CAO ĐÀI Chủ Đề SỐNG NGUỒN YÊU THƯƠNG Trong tinh thần phổ truyền mối Đạo Thầy đi khắp năm châu với phương châm: “THUẦN CHƠN VÔ NGÃ, PHỤNG SỰ NHƠN SANH” khởi xướng bởi Huệ Tâm –Vân Dương (Hiền Tài Dự Phong, Ban Thế Đạo Hải Ngoại trực thuộc Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại) & Liên Đoàn Thanh Thiếu Niên Cao Đài USA & CANADA (United CaoDai Youth Network) trực thuộc Giáo Hội Cao Đài Đại Đạo; chúng tôi xin được trân trọng thông báo cùng Chư Chức sắc, Chức việc cùng Chư Đạo Hữu, Đạo Tâm gần xa việc Ấn Hành Tuyển Tập & CD & Slide Show DVD Nhạc Đạo Cao Đài bao gồm: 1/ Tuyển Tập Nhạc Đạo Cao Đài (music sheet): - Bằng cách phỏng vấn các tác giả những ca khúc được chọn lọc, Tuyển Tập Nhạc Đạo Cao Đài sẽ bao gồm các sưu tầm (collection) các ca khúc Đạo Ca đặc sắc, tiểu sử tác giả và hoàn cảnh sáng tác các bài nhạc thể loại Đạo Ca hay là các ca khúc của Thanh Thiếu Niên Cao Đài trong mục đích dùng tân nhạc (modern music) làm phương tiện để chuyển tải nền giáo lý Đại Đạo đi khắp năm châu. 2/ CD & DVD-KARAOKE nhạc Đạo Cao Đài: - Bao gồm 2 CD- THIÊN ĐẠO/THẾ ĐẠO, có thể nghe khi đang lái xe hay bằng discman khi tập thể dục hay chạy bộ. - Bao gồm 2 DVD slide show-Karaoke THIÊN ĐẠO/THẾ ĐẠO, có thể vừa nghe nhạc hay hát karaoke và xem các hình ảnh hấp dẫn và linh động. - DVD slide show này khi hoàn thành sẽ được chuyển tải trên internet qua các kênh Youtube, Google, trang Face Book giáo lý Cao Đài, Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại, United Youth Cao Dai Network, The Cao Dai Center, Tuổi trẻ Đại Đạo, Cao Đài, Cộng Đồng Cao Đài và Viet World Media (vwmedia.net), tủ sách đại đạo (www.daotam.info/tusachdd.htm), trang Giáo

[close]

p. 2

Hội Cao Đài (caodaiunited.org/), Liên Đoàn Thanh Thiếu Niên Cao Đài (www.tuoitrecaodai.org) và các trang web của Cao Đài liên quan (web link). Kính thưa chư Huynh Tỷ Đệ Muội, - Âm Nhạc là một linh khí sắc bén có thể chuyển tải trực tiếp vào lòng người nghe các lời giáo huấn của Ơn Trên, khiến cho Đạo Tâm phát khởi và phấn chấn, làm lắng dịu đi niềm đau, nổi buồn và những căng thẳng trong cuộc sống, đem lại sự quân bình, bình an trong nội tâm . - Âm Nhạc là một âm ba không khoảng cách, không thời gian, không biên giới, không phân biệt màu da sắc tóc nên có tính cách vượt thời gian, vượt không gian, vượt biên giới và chủng tộc, vượt lên trên mọi ngôn ngữ hay lời nói, nó đi thẳng vào lòng người, gây cảm xúc dạt dào và tức thời nên có một hiệu quả rất mạnh mẽ trong công cuộc truyền bá tâm linh của Giáo Lý Cao Đài khắp năm châu qua âm nhạc. Hy vọng các bài Đạo Ca chọn lọc sẽ mang lại những lợi ích như đã nêu trên. Nếu được như vậy thì quả là một phần thưởng tâm linh vô cùng quý báu mà Ơn Trên đã dành cho chúng sanh. Theo dự tính chúng tôi sẽ phát hành khởi đầu 500 – 2000 phiên bản (copy) để phân phát đến các cơ sở đạo ở Hải ngoại và Việt Nam và sẽ in thêm khi có nhu cầu. Chúng tôi cần gây quỹ (fundraising) để có thêm chi phí trong việc thực hiện trình bày, thu âm, in ấn và phát hành. Xin các Đạo Hữu, Đạo Tâm và các cơ sở đạo hay Thánh Thất hổ trợ về tài chánh tùy hỉ trong khả năng của quý vị. Xin thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mâu và các Đấng Thiêng Liêng ban bố nhiều hồng ân và phước lành để dự án trên được viên mãn. Thay mặt Ban trách nhiệm Khởi Xướng & Thực Hiện. Lê Văn Trí Huệ Tâm – Vân Dương Lê Quang Thuần

[close]

p. 3

PS : xin xem version DEMO DVD – 1, 2 THIÊN ĐẠO, THẾ ĐẠO đã được đăng tải trên Tủ Sách Đại Đạo : http://www.daotam.info/tusachdd.htm, section HUỆ TÂM - VÂN DƯƠNG: DVD nhạc Đạo Sống Nguồn Yêu Thương DVD-1 [YouTube] DVD nhạc Đạo Sống Nguồn Yêu Thương DVD-2 [YouTube]

[close]

Comments

no comments yet