Podcasts og blogs i sprogundervisningen

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

podcasts og blogs eksempler på web 2.0-værktøjer i fremmedsprogsundervisningen mette hermann nørre gymnasium

[close]

p. 2

mette hermann indholdsfortegnelse 1 forord 2 2 podcasts hvordan laver man podcasts 3 hvorfor podcaste 3 forslag til anvendelse af podcasts 4 didaktiske overvejelser ifm elevproducerede podcasts 4 forslag til opstart i klasser 4 podcast-opgaver milena moser der mord im zug 5 milena moser 5 borchert nachts schlafen die ratten doch 6 milena moser letzte pizza 7 knallhart 7 tilde michels freundschaftsringe 8 coole deutsche musik 9 ausländer in deutschland 10 dennis sand die macht des vorurteils 11 muhabbet und freunde deutschland 12 vejledning til optagelse af lydfiler i audacity 14 3 blogs hvad er en blog 16 hvordan laver man en blog 16 blog som lærerredskab i form af simpel hjemmeside 17 eksempel på klasseblog som lærerredskab 17 eksempel på klasseblog som elevredskab 18 eksempel på elevblog som skriftlig opgave 18 elevopgave wer bin ich 19 4 flere ideer til it i fremmedsprogsundervisningen 20 5 litteraturliste 22 1

[close]

p. 3

mette hermann forord med de nye web 2.0-teknologier som eksempelvis wikier facebook blogs flickr og podcasts har vi i undervisningen fået adgang til en lang række nye videnskilder og dermed også nye læremidler disse læremidler er imidlertid kendetegnet ved at være brugergenererede og ikke didaktiserede de repræsenterer en ny tid og man kan i høj grad tale om et paradigmeskifte inden for it og i vist omfang også om et paradigmeskifte inden for fremmedsprogsundervisningen såfremt vi for alvor begynder at anvende disse nye teknologier i undervisningen de nye web 2.0-medier og altså nye læremidler skal ikke ses som en erstatning for traditionelle læremidler men derimod som et supplement men spørgsmålet er hvordan de didaktisk kan integreres i sprogundervisningen web 2.0-praksisformer handler ikke kun om at søge og indsamle information men også om at producere videndele og kommunikere eksempelvis i blogs og wikier i sprogundervisningen er vi blevet dygtige til søge indsamle og anvende information fra internettet men at kommunikere producere og videndele i web 2.0medier er endnu forholdsvis lidt udbredt og den udfordring som vi som undervisere står overfor er hvordan vi med fordel kan inddrage disse medier og praksisformer i den eksisterende undervisning jf gynther et al 2010 det foreliggende materiale er udfærdiget med det formål at give ideer til hvordan web 2.0værktøjerne blogs og podcasts kan anvendes i fremmedsprogsundervisningen materialet giver anvisninger til installation og anvendelse af programmet audacity til optagelse af lydfiler og webtjenesten blogger.com til produktion af blogs i forbindelse med elevproducerede podcasts er der udfærdiget en række podcast-opgaver til tysk på gymnasialt hvor det demonstreres hvordan elevproducerede podcasts kan kobles med tekstlæsning og emnearbejde alle opgaveforslag er udfærdiget som enten en form for post-reading opgaver hvor eleverne i deres podcasts skal demonstrere indsigt i læste tekster eller som en form for einstiegs-opgaver der laves inden tekstlæsningen og som tjener det formål at spore eleverne ind på tekstens emne eller at give dem relevant historiske baggrundsviden i tekstvalget er der dels anvendt kendte tekster som de fleste tysklærere vil være bekendte med og dels tekster fra udgivelsen hier ist meine heimat af kirsten blume og mette hermann tyskforlaget 2010 podcast-opgaverne er primært formuleret på dansk så fremmedsproglærere med andre sprogfag end tysk også kan få et udbytte af opgaverne i arbejdet med elevproducerede podcasts og udformning af diverse opgavetyper har jeg hentet stor inspiration fra karin høegs udgivelse podcasts ­ en lærervejledning der indeholder en lang række opgaver til stort set alle fag udgivelsen kan varmt anbefales mette hermann december 2010 2

[close]

p. 4

mette hermann hvordan laver man podcasts at podcaste betyder at man laver en lydfil lydfiler kan meget nemt optages på computeren i programmet audacity ved hjælp af enten et headset eller en i computeren indbygget mikrofon audacity er et gratis program der kan installeres på både pc ere og macs derudover skal man installere et program til at konvertere audacity-filerne til mp3 filer så de kan sendes videre og afspilles hvor man ønsker det sådan installeres audacity og lame mp3 encoder http www.youtube.com/watch?v=hry4p1ncvia&feature=related sådan anvendes audacity http www.youtube.com/watch?v=xgywxeftebo&feature=related se også side 13 ­ 15 for en vejledning i installation og anvendelse af audacity hvorfor podcaste nyt læremiddel og et supplement til øvrige læremidler fokus på produktion kommunikation og videndeleing nyt medie og er alternativ til tekstbaserede medier mere sprog i sprogundervisningen træning af både skriftlig og mundtlig sprogfærdighed fokus på den personlige individuelle og selvstændige arbejdsproces elevcentrerede og projektorienterede arbejdsformer elevaktiverende undervisning og øget elevansvar mere taletid til den enkelte elev ­ den stille elev bliver også hørt kreativ og produktiv tilgang til undervisningen elevernes virkelighed bringes ind i klasselokalet skaber engagement og interesse 3

[close]

p. 5

mette hermann forslag til anvendelse af podcasts podcasts som elevredskab · · · · · · mundtlige oplæg udarbejdet som podcasts mundtlig opgavebesvarelse som variant til en traditionel skriftlig opgave eller som en del af den skriftlige opgave hvor både podcast og manuskript afleveres interviews og reportager i felten forberedelse af ekskursioner studieture og lign hvor de traditionelle elevoplæg erstattes af podcasts som eleverne kan høre på ipods mp3-afspillere mm som kommunikationsmiddel i forbindelse med internationalt samarbejde og projekter kreative opgaver kombineret med tekstlæsning og emnearbejde podcasts som lærerredskab · · læreren formulerer opgaver mundtligt i form af podcasts læreren giver mundtligt feedback på elevopgaver i form af podcasts didaktiske overvejelser ifm elevproducerede podcasts · · · færdighedstræning af både mundtlig og skriftlig sprogfærdighed samt grammatisk viden og kunnen Øget refleksion over sprog ideelt set både en produktions og revisionsfase fokus på sprog som produkt ­ ­ ­ mere tid til refleksion fokus på sproglig korrekthed træning af output forslag til opstart i klasser for at sikre at alle elever lærer at lave lydoptagelser er det en god ide først at starte med en gruppeopgave hvor flere elever arbejder sammen om produktionen af en podcast sæt god tid af til det første projekt og sørg for at sammensætte grupper med både it-stærke og mindre stærke elever herefter kunne man eventuelt lave en individuel podcast som en hjemmeopgave hvor eleverne vil have god tid til at arbejde med både indhold og teknik således at alle elever bliver i stand til uden videre at lave lydoptagelser podcast i gruppearbejde fx som del af større projekt podcast ii individuel podcast kombineret med skriftlig aflevering podcast iii individuel podcast som integreret del af undervisningen 4

[close]

p. 6

mette hermann milena moser der mord im zug ein kriminalfall toget er lige ankommet til münchen og liget af frau köster er netop blevet fundet af togkonduktøren mistanken falder straks på vera herbst og politiet går i gang med at efterforske sagen men vera er for længst over alle bjerge i et forsøg på at indsamle så mange oplysninger som muligt om den eftersøgte foretager politiet afhøringer af de personer som har været i kontakt med vera i løbet af togturen det er nu jeres opgave at skrive manuskript til én af disse afhøringer og derefter lave en lydoptagelse heraf i skal vælge én af disse personer · · · · joachim togkonduktøren en gæst i spisevognen der lagde mærke til vera og episoden med frau köster en taxachauffør der kørte vera væk fra banegården i skal arbejde i par hvor én af jer skal spille rollen som politimand og den anden rollen som en af de afhørte personer podcasten skal vare 2 4 minutter og skal så vidt muligt være baseret på handlingen i novellen og jeres analyse af den i skal både aflevere manuskript og lydfilen i mp3-format milena moser und warum sie komische geschichten schreibt milena moser har lige udgivet sin nyeste roman og i den forbindelse får i som journalister for radio bremen den enestående mulighed at lave et interview med hende i skal arbejde i par og lave et manuskript med spørgsmål hvor i dels anvender den viden som i har opnået ved at læse hendes tekster og dels den viden som i researcher jer til på nettet et godt sted at starte er milena mosers egen hjemmeside www.milenamoser.com podcasten skal vare 3 4 minutter og skal udover selve interviewet indeholde en introduktion og afrunding så interviewet fremstår som et konplet radioindslag i skal aflevere både manuskript og lydfilen der skal være konverteret til mp3-format kilde www.milenamoser.com/lebenwerk/fotos.html thomas kern 5

[close]

p. 7

mette hermann borchert nachts schlafen die ratten doch podcast i reise in die vergangenheit du har opfundet tidsmaskinen og er landet i tyskland i efterkrigstiden hvad oplever du og hvem møder du lav en podcast hvor du beskriver hvordan tyskland ser ud umiddelbart efter afslutningen på 2 verdenskrig udover denne beskrivelse skal din podcast også indeholde minimum to samtaler med personer som du møder i din podcast skal du trække på den viden som du har fået ved at arbejde med følgende artikler fra www.planet-wissen.de · · · kindheit in schutt und asche trümmerfrauen stunde null podcast ii zdf history channel du arbejder som journalist for zdf og skal lave en dokumentarfilm om tyskland i efterkrigstiden du skal vælge at arbejde med ét af følgende emner · · · · · stunde null trümmerfrauen kriegsgefangene kindheit in schutt und asche der schwarzmarkt din dokumentarfilm skal indeholde et ekspertinterview med en forsker fra freie universität berlin i din podcast skal du trække på den viden som du har fået ved at arbejde med følgende artikler fra www.planet-wissen.de · · · kindheit in schutt und asche trümmerfrauen stunde null podcast iii ein rollenspiel schreiben und spielen schreibt und spielt den dialog zwischen dem mann und dem jungen in nachts schlafen die ratten doch indem ihr den dialog im text findet und ihn in euer eigenes manuskript hineinschreibt achtet beim schreiben und vorführen des dialoges auf die verschiedenen phasen des gesprächs 1 die kontaktaufnahme 2 die angst des jungen und sein zurückhaltendes benehmen am anfang 3 die fragen des mannes 4 die stadien der annäherung und die beginnende offenheit des jungen 5 die notlüge 6 der beginnende optimismus des jungen 6

[close]

p. 8

mette hermann milena moser letzte pizza eine reportage machen charlotte har slået sin ekskæreste ihjel og både kollegerne i pizzeriaet hendes tidligere naboer venner og familie er oprørte over situationen som ingen havde set komme sammensæt en reportage hvor i interviewer 3-4 af følgende personer med fokus på deres reaktion på mordet deres forhold til charlotte osv · · · · · · · · charlottes chef Èn af charlottes kolleger i pizzariaet Èn af charlottes stamkunder Èn af charlottes tidligere naboer Èn af charlottes nuværende naboer charlottes bedste veninde charlottes forældre charlottes ekskærestes nye kærese indholdet i interviewene skal være baseret på novellen i det omfang som det er muligt hvert indlæg skal vare cirka 1 minut i skal desuden lave en introduktion til indlæggene og en opsamlende afrunding knallhart ein radioprogramm machen i grupper af 3 skal i lave et indslag til radioprogrammet filmpalast ­ kinohits von heute und gestern om filmen knallhart jeres program skal indeholde følgende sekvenser 1 en kort introduktion hvor dagens film og programmets indhold kort præsenteres 30 sek 2 Én af følgende tre opgaver a et interview med filmens hovedperson david kross 2 min b et interview med filmens instruktør detlev buck 2 min c et indslag om neukölln 2 min 3 en anmeldelse af filmen 2 min 4 en kort afrunding 30 sek i vil få en samlet karakter for jeres arbejde der vil blive bedømt på både indhold sproglig korrekthed og udtale samt kreativitet og originalitet 7

[close]

p. 9

mette hermann tilde michels freundschaftsringe podcast i ein tagebuch schreiben både susi og esther skriver hver dag i deres dagbog om hvad der sker i deres liv du skal nu forestille dig at du er enten susi eller esther og lave i alt 5 dagbogsindlæg der både dækker handlingen i novellen og tiden efter esthers flugt dagbogen skal så vidt muligt være baseret på handlingen i novellen opgaven er individuel og du skal aflevere både manuskript og lydoptagelse som en mp3-fil dagbogsindlæggene kan variere i længde men du skal aflevere en lydfil der i alt svarer til minimum 4 minutter podcast ii zdf history channel ­ 60 jahre danach Året er 1993 og du arbejder som journalist for zdf og skal lave en udsendelse med titlen 60 jahre danach om 1933 hvor hitler kommer til magten udsendelsen skal indeholde følgende sekvenser 1 en kort introduktion hvor dagens tema og programmets indhold præsenteres 30 sek 2 en kort reportage om året 1933 med fokus på hitlers machtergreifung og hvad det konkret kommer til at betyde for tyskland her skal du trække på din viden fra novellen 2 min 3 Ét af følgende to interviews et interview med susi hvor hun fortæller om hvordan hun oplevede nazisternes magtovertagelse og hvilke konsekvenser det personligt havde for hende herunder også hvordan det var at leve i tyskland under 2 verdenskrig 2 min et interview med esther med fokus på flugten årsagerne hertil samt livet frem til 1945 2 min 4 en kort afrunding 30 sek der gives en samlet karakter for jeres arbejde der vil blive bedømt på både indhold sproglig korrekthed og udtale samt kreativitet og originalitet endvidere vil i blive bedømt på jeres forståelse af novellen og jeres evne til at basere podcasten på handlingen i novellen podcast iii die geschichte in theaterszenen umschreiben und spielen vælg en af de følgende scener fra teksten om omskriv den til en teaterscene 1 besøget i frau obermeiers papirforretning 2 esther fortæller susi at hun ikke må gå med deres venindering 3 susi taler med sin mor om nazisterne lige der er kommet til magten 4 episoden med frau wiegand marker dialogen i teksten og skriv på baggrund af den jeres eget manuskript i må gerne lave tilføjelser lav herefter en lydoptagelse af den valgte scene 8

[close]

p. 10

mette hermann coole deutsche musik jan delay www.jandelay.de i skal i grupper af 2 ­ 3 elever lave en podcast som er en lydfil som optages i programmet audacity podcasten er en del af emnet coole deutsche musik og i skal derfor vælge at arbejde med en af de nedenstående grupper/kunstnere i skal lave et grundigt manuskript der indtales i audacity og efterfølgende konverteres til en mp3-fil podcasten skal vare 3 ­ 4 minutter og alle gruppemedlemmer skal medvirke på den podcasten skal indeholde følgende 1 en kort introduktion hvor podcastens indhold præsenteres 2 en grundig præsentation af een af de nedenstående grupper/kunstnere i skal bruge nettet til at finde informationer 3 præsentation af en sang og video som i finder på youtube i skal både redegøre for sangens og videoens indhold 4 en kort afrunding i vil få en samlet karakter for jeres arbejde der vil blive bedømt på både indhold sproglig korrekthed og udtale samt kreativitet og originalitet forslag til grupper og kunstnere xavier naidoo helden wie wir kraftwerk rammstein silbermond fettes brot die fantastischen vier cassandra steen mia tokio hotel jan delay die söhne mannheims clueso 9

[close]

p. 11

mette hermann ausländer in deutschland som optakt til emnet hier ist meine heimat skal i lave en podcast om ausländer in deutschland podcasten skal vare 3-4 minutter og som minimum indeholde følgende informationer wer sind sie und woher kommen sie welche ausbildung und arbeit haben sie wie leben sie wie denken sie i skal desuden perspektivere jeres redegørelse til muhabbet og hans sang deutschland ligesom det forventes at i arbejder på at forbedre jeres udtale med udgangspunkt i den feedback som i fik i forbindelse med jeres sidste podcast hvis i har brug for hjælp til at høre hvordan et ord udtales så kan i slå det op i denne ordbog hvor i kan lytte til alle ord http dict.leo.org ressourcer ausländer in deutschland anzahl der ausländer in deutschland nach herkunftsland einwanderer in deutschland wie viele wo woher türken in deutschland ausbildung und arbeit wie leben sie wie denken sie i vil få en karakter for jeres arbejde som vil tage udgangspunkt i indhold sproglig korrekthed og udtale kilde statischtisches bundesamt 2006 10

[close]

p. 12

mette hermann dennis sand die macht des vorurteils eine talkshow organisieren und spielen i skal arbejde i grupper af 4 og med udgangspunkt i teksten die macht des vorurteils planlægge og gennemføre et talkshow hvor temaet er fremdheit und vorurteile deltagerne i talkshowet er eleverne nisrin fabio renat samt journalisten dennis sand der er talkshowets vært lydoptagelsen skal laves på baggrund af stikord og altså ikke med udgangspunkt i et grundigt manuskript til gengæld skal i være godt inde teksten og i skal have formuleret de tre elevers holdninger til temaet i stikord start med at finde alle informationer om de tre elever i teksten og skriv dem ned her nisrin fabio renat formuler herefter stikord til hver af de tre elever samt de spørgsmål som dennis sand som talkshowvært skal stille lav herefter lydoptagelsen som skal afleveres som mp3-fil per mail podcast-opgaven er lavet med udgangspunkt i følgende øvelser fra bogudgivelsen hier ist meine heimat tyskforlaget 2010 http www.tyskforlaget.dk/heimat/heimatthemaiiisanddiemachtaufg.html 11

[close]

p. 13

mette hermann muhabbet und freunde deutschland podcast i das lied als gedicht vortragen forbered en præsentation af sangen hvor i læser sangen op som et digt fremfør oplæsningen således at jeres personlige fortolkning af sangen kommer tydeligt til udtryk hvis i ønsker det kan i gøre brug af diverse lydeffekter i audacity til at fremhæve og understøtte jeres oplæsning alle medlemmer i gruppen skal medvirke på lydoptagelsen podcast ii ein interview mit muhabbet machen i arbejder som journalister for den tyske musikkanal viva og har fået mulighed for at lave et interview med muhabbet i forbindelse med lanceringen af hans nye single deutschland arbejd i par og forbered interviewet med muhabbet hvor én af jer skal spille journalisten og den anden muhabbet inden i forbereder interviewet skal i lave denne opgave einen steckbrief machen muhabbet formålet hermed er at give jer en baggrundsviden om muhabbet opgaven løses på baggrund af informationssøgning på internettet forbered herefter spørgsmål og svar til interviewet men kun i stikordsform Øv herefter interviewet et par gange inden i laver en lydoptagelse af det i skal aflevere både den indledende opgave samt lydoptagelsen i mp3-format podcast-opgaven er lavet med udgangspunkt i følgende øvelser fra bogudgivelsen hier ist meine heimat tyskforlaget 2010 http www.tyskforlaget.dk/heimat/heimatthemaiiimuhabbetdeutschlandaufg.html 12

[close]

p. 14

mette hermann vejledning til optagelse af lydfiler i audacity for at kunne producere egne podcasts skal du downloade to gratis programmer nemlig audacity og lame mp3 encoder i audacity kan man både optage redigere lave lydeffekter lægge musik ind mm mp3 encoderen anvendes til at eksportere lydoptagelserne til mp3-format så filerne kan sendes videre og afspilles via eksempelvis windows media player på computeren eller mp3-aspilleren på mobiltelefoner download af programmer 1 start med at downloade programmet audacity fra følgende hjemmeside http www.snapfiles.com/reviews/audacity/audacity.html 2 herefter skal du downloade mp3 encoderen lame http lame.buanzo.com.ar her er der flere programmer at vælge imellem og det er vigtigt at du installerer det rigtige program du skal vælge dette program her skal du downloade zip-filen hvilket gøres nemmest ved at venstreklikke på linket og klikke gem som herefter kan du selv vælge hvor zip-filen gemmes gem den for eksempel på skrivebordet så du nemt kan finde den igen når zip-filen er gemt lukker du hjemmesiden ned og finder zip-filen i din computer zipfilen skal du nu pakke ud hvilket gøres ved at højreklikke på den lydoptagelse 1 start med at åbne programmet audacity så dit skærmbillede ser således ud 2 klik i menuen på fil og herefter på gem project som 13

[close]

p. 15

mette hermann 3 så er du klar til at optage hvilket gøres ved at klikke på optage-knappen 4 når du er færdig med at optage klikker du stopknappen 5 når du vil høre din lydoptagelse klikker du på startknappen 6 for at du kan sende din lydfil til andre skal den konverteres til mp3-format i audacity klikker du under fil på eksporter som mp3 første gang vil du blive bedt at klikke på filen lame_enc.dll som du blot skal klikke dig frem til efterfølgende konverteres din lydfil automatisk til en mp3-fil dette er ikke nødvendigt ved de efterfølgende optagelser for at kunne finde filen lame_enc.dll skal du være opmærksom på at fil-typen skal være anført som all files og ikke kun mp3 files idet man så ikke vil kunne finde lame 7 hvis du efter installation af programmerne ikke kan lave optagelser kan det skyldes at mikrofonen ikke er slået til i enten audacity eller på din computer så start med at tjekke at lydindstillingerne er korrekte 14

[close]

Comments

no comments yet