LETTERS TO CHAMPIONS OF INDIVIDUAL SPORTS

 

Embed or link this publication

Description

ERASMUS+ S.M.I.L.E.

Popular Pages


p. 1

KA2 Strategic Partnership S.M.I.L.E.

[close]

p. 2

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 2

[close]

p. 3

INDEX Introduction Poland Latvia Romania Turkey Italy – Bari Italy – Crema Conclusion p. 5 p. 9 p. 61 p. 127 p. 165 p. 221 p. 261 p. 367

[close]

p. 4

4

[close]

p. 5

INTRODUCTION 5

[close]

p. 6

6

[close]

p. 7

What are the benefits of individual sports? After writing the letters to individual sports players and reading their responses we found out five positive benefits of individual sports which are amongst others self-reliability, feeling comfortable in the spotlight while performing in front of the audience, strong self-motivation, competence at one’s own pace, and anyway the contribution to the whole team success because there may be teams even though you play individually. Every kind of individual sport depends on your efforts and if you want to achieve success you need to count only on yourself. Doing sports improves your body and mind, can develop your personal skills, and strengthens self-discipline. It can certainly help you in the future. 7

[close]

p. 8

8

[close]

p. 9

POLAND 9

[close]

p. 10

10

[close]

p. 11

Letters sent Dear Sir I am a student of VI high school in Bialystok. This school year I am taking part in an Erasmus + project, which is about sport and its role in the life of a young person. I would like to ask you a few questions connected with sport and its role in your life. The questions are: When did you start doing sport and why? How important is sport in your life? What physical benefits have you got from sport? How do you think individual sports may improve self-esteem and build self-confidence? Has sport helped you to have friends and improve your social life? Thank you very much for your help and I am looking forward to your reply. Best regards, 11

[close]

p. 12

Listy wysłane Szanowny Panie Jestem uczniem VI Liceum ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku. W roku szkolnym 2015 / 2016 biorę udział w międzynarodowym projekcie Erasmus +, który miedzy innymi porusza zagadnienie sportu i jego roli w życiu młodego człowieka. W związku z tym, chciałbym zadań kilka pytań na temat sportu i roli jaką odgrywa w Pana życiu. A oto i one: 1. Kiedy zaczął Pan uprawić sport i dlaczego? 2. Jak ważny jest sport w Pana życiu? 3. Jakie korzyści fizyczne czerpie Pan ze sportu? 4. Pana zdaniem, czy i w jaki sposób sport może poprawić samoocenę i pomóc nabrać pewności siebie? 5. Czy sport pomógł Panu w zdobyciu przyjaźni i miał wpływ na życie towarzyskie? Dziękuję za pomoc i czekam z niecierpliwością na Pana list. Serdecznie pozdrawiam 12

[close]

p. 13

13

[close]

p. 14

Name: Michał Choromański Date of birth: 21.05.1999 Height: - Hometown: Białystok Lives and trains in: Białystok Club: - Coach: - Profession: Student I have no brothers or sisters. I don’t have any pets. My interests are football, swimming, politics and skiing. In my free time I watch the matches of our local football team - Jagiellonia. I also like meeting with friends and watching films, especially comedies. Hi, My adventure with sport started when I was 4 years old, then my parent enrolled me for the swimming lessons. In the third class of my elementary school I found out that they were recruiting young sportsmen to JUVENIA BIAŁYSTOK – the local club. At first I had 1 training per day. Each year I was swimming more and more. In a junior high school I had 2 trainings per day (each training lasts 90 minutes). During the first training I was swimming 6 kilometres. It wasn't easy and it required a lot of dedication. I was leaving house at 6am (training started at 6:30am), after the training I had lessons at school and after school I had the second training, which ended after 4pm. By doing sport and taking part in sport competitions, a man feels stronger, more confident and learns how to deal with stress and stressful situations. We became close friends with people from my class. I think that it is the friendship for years. We spent a lot of time together: trainings, lessons at school, competitions and camps. Each one of us had some moments of weakness but we know that we can support each other and there are also our trainers. I hope I could help you a little bit.

[close]

p. 15

Profil Imię i nazwisko: Michał Choromański Data urodzenia: 21.05.1999 Wzrost: - Miasto rodzinne: Białystok Mieszka i trenuje: Białystok Klub: - Trener: - Zawód: student Nie mam rodzeństwo, jestem jedynakiem. Nie posiadam także zwierząt. Moje zainteresowania to piłka nożna, pływanie, polityka, narty. W wolnym czasie oglądam mecze naszej drużyny piłkarskiej – Jagiellonii. Lubię także spotykać się ze znajomymi i oglądać filmy (w szczególności komedie). Dzień dobry, Moja przygoda z pływaniem zaczęła się już kiedy miałem 4 lat, wówczas rodzice zapisali mnie na naukę pływania. W 3 klasie podstawówki dowiedziałem się, że prowadzony jest nabór do JUVENII BIAŁYSTOK. Na początku mieliśmy 1 trening dzienni. Co roku pływaliśmy coraz więcej. W gimnazjum były już 2 dzienni (po 1,5h). W czasie 1 treningu przepływaliśmy po około 6km. Nie było łatwo i wymagało to wielu wyrzeczeń. Wychodziłem z domu przed 6 (trening zaczynał się o 6:30) po treningu mieliśmy szkołę, a po szkole 2 trening, który kończył się po 16. Dzięki uprawianiu sportu człowiek czuje się silniejszy, pewniejszy siebie. Jeżdżąc na zawody nauczyłem się radzić ze stresem. Razem z kolegami i koleżankami z klasy mocno się zżyliśmy, myślę, że to przyjaźnie na całe lata. Spędzaliśmy razem bardzo dużo czasu: treningi, szkoła, zawody, obozy. Każdy z nas miał chwile słabości, ale wiedzieliśmy że mamy wsparcie w sobie i Trenerach. Pozdrawiam i mam nadzieję, że pomogłem. Michał Choromański 15

[close]

Comments

no comments yet