Візитка ТОНРЦ

 

Embed or link this publication

Description

Школа

Popular Pages


p. 1

Заклад освіти І-ІІІ ступенів «Тернопільський обласний навчально- реабілітаційний центр» Боже, дай нам сили ступати кожен крок із любов’ю

[close]

p. 2

Шановні друзі! Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр надає можливість дітям із особливими освітніми потребами здобути якісну освіту, отримати професію, розвинути здібності, трудові і соціальні вміння з метою успішної реалізації їх подальшого життєвого проекту. Здійснюється це кваліфікованим педагогічним та медичним персоналом за допомогою різноманітних інноваційних методів навчання та лікування, фізичної, психологічної та соціальної реабілітації у тісній співпраці з державними установами та громадськими організаціями. Двері нашого закладу завжди відкриті для усіх, хто потребує допомоги фахівців чи намагається сам допомогти ближньому. Запрошуємо Вас до співпраці! З повагою директор Король І.Я.

[close]

p. 3

«Тернопільський обласний навчально- реабілітаційний центр» - спеціальний загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, який забезпечує реалізацію права на здобут- тя повної загальної середньої освіти дітей з невро- логічними захворюваннями, порушеннями опорно- рухового апарату та хворих на сколіоз, здійснює заходи і створює умови для їх реабілітації, соціальної адаптації, професійної орієнтації та підготовки. Основним завданням Центру є: створення умов для формування соціально- адаптивної та соціально-продуктивної особистості; забезпечення умов для отримання учнями якісної освіти певного рівня (дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої); розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик навчально-виховного й лікувально- реабілітаційного процесу; розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарувань, творчого мислення, потреби і вміння вдосконалюватися; формування громадянської позиції, почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.

[close]

p. 4

Відкрита Тернопільська обласна комунальна середня спеціальна загальноосвітня школаінтернат для дітей з наслідками поліомієліту і церебральними паралічами. Директор Вівчарик З.Д. Сесія Тернопільської обласної ради прийняла рішення про реорганізацію школи-інтернату в навчально-реабілітаційний центр. Зареєстрований державний реєстром та розпочав свою роботу заклад освіти І-ІІІ ступенів «Тернопільський обласний навчально- реабілітаційний центр». Директор Король І.Я.

[close]

p. 5[close]

p. 6

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВИХОВАНЦІВ Лікувально-профілактичний комплекс: 1. Медикаментозне лікування: алопатична терапія; гомотоксикологічна терапія; аромотерапія. 2. Кінезотерапія: фізична культура; лікувальна фізкультура; механотерапія; динамічні параподії; мобілізація; масаж. 3. Фізичні фактори (фізіотерапія): термолікування ; водолікування; світлолікування; магнітолі кування; електролікування; лазер терапія. 4. Акупунктурна терапія. 5. Су-джок терапія. 6. Синглетно-киснева терапія.

[close]

p. 7

7. Санаторно-курортна реабілітація. 8. Сенсорна інтеграція. 9. Монтессорі-терапія. 10. Логопедична корекція. 11. Психологічна корекція. 12.Соціально- психологічна корекція. 13. Арт-терапія. 14.Спорт-терапія. РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ облаштоване кабінетами: фізіотерапевтичним, масажним, процедурним, бальнеотерапії та кисневих коктейлів. Тут працюють лікарі: дитячий невролог, педіатр, лікар ЛФК, ортопед.

[close]

p. 8

ВІДДІЛЕННЯ КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТА РОЗВИТКУ ДИТИНИ Включає сплановану за різними напрямами виховну роботу педагогічного колективу (вихователі, класні керівники) та роботу клубів, студій, гуртків, секцій, що створюються як самим закладом, так і позашкільними установами (на своїй базі і в приміщенні Центру). CОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА У відділенні психологом та соціальним педагогом реалізується система заходів для діагностики, психокорекції, консультування дітей з метою їх адаптації та інтеграції у суспільство. Крім того: здійснюється соціально-педагогічний патронат випускників Центру; працює служба соціально-педагогічного супроводу сімей дітей-інвалідів; діє консультативний пункт для батьків. У ЗАКЛАДІ ФУНКЦІОНУЮТЬ: відділення професійного навчання за спеціальністю «оператор комп’ютерного набору». Облаштовано кабінети інформатики з комп’ютерами та мультимедійним обладнанням.

[close]

p. 9

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДІ ПЕРЕДБАЧАЄ: щоденні фізкультурно-оздоровчі заходи у режимі дня; 2-3 уроки фізичної культури на тиждень; 3 заняття ЛФК на тиждень; позакласні фізкультурно-масові заходи; обласні та Всеукраїнські змагання та чемпіонати.

[close]

p. 10[close]

p. 11

РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ Перша інклюзивна олімпіада Переможець – Сергій Ткачук – учень нашої школи

[close]

p. 12

АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАКЛАДУ Король Ірина Ярославівна – директор ТОНРЦ, вища кваліфікаційна категорія, «вчительметодист», «Відмінник освіти України». Радецька Зіновія Степанівна – заступник директора з навчальної роботи, вища кваліфікаційна категорія, «вчитель-методист». Щеснович Віра Володимирівна – заступник директора з виховної роботи, вища кваліфікаційна категорія, «вчитель-методист». ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ (якісний склад) спеціаліст………………... «спеціаліст ІІ категорії».. «спеціаліст І категорії»… вища к/к………………….. «старший вчитель»……… 8 «старший вихователь»…. 9 «вчитель-методист»……. 11 «вихователь-методист»… 35 «Відмінник освіти»…….. 7 вищий тариф.розряд……. 11 6 1 1 4

[close]

p. 13

МАТЕРІАЛЬНА БАЗА ТОНРЦ: шкільна капличка; ігрові кімнати; надвірні спортивно-ігрові та відпочинкові майданчики; спортивні кімнати та зали ЛФК; бібліотека із книжковим фондом; методичний кабінет, актова зала, кабінети трудотерапії, артотерапії, медичної та педагогічної корекції ї реабілітації, їдальня, живий куточок тощо. Шкільна капличка Комп’ютерний клас Кабінет обслуговуючої праці

[close]

p. 14

ДОЗВІЛЛЯ

[close]

p. 15

До Центру зараховуються діти згідно з рекомендованою ТОК ПМПК програмою навчання з такими захворюваннями: сколіози різних ступенів, які супроводжуються захворюваннями соматичних органів; церебральні паралічі; наслідки поліомієліту у відновному і резидуальному станах; артрогрипоз, хондродистрофія, міопатія, наслідки інфекційних поліартритів, енцифалітів; різноманітні вроджені і набуті деформації опорнорухового апарату; вроджені аномалії розвитку нервової системи, які супроводжуються руховими порушеннями; інші неврологічні чи ортопедичні захворювання. Протипоказаннями для зарахування до Центру є: інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції; бацилоносіння та всі паразитарні хвороби, туберкульоз; енурез і енкопрез; епілептичні напади; відсутність навиків самообслуговування; психічні розлади, які перешкоджають перебуванню дитини в умовах закладу та не дають змоги забезпечити продуктивний навчально-виховний процес у класі з іншими учнями; порушення поведінки, небезпечні для дитини та інших вихованців закладу.

[close]

Comments

no comments yet