Informatiebulletin augustus 2016

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie H. Jozef bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

Sint-Jozefparochie R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 Telefoon 020-6629470 1075 XA Amsterdam Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org Bank NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Kalender Maandag 1: Sint Petrus’ Banden – H.H. Maccabeeën, martelaren Geen H.H. Missen Dinsdag 2: H. Alfonsus Maria de Ligouri, bisschop, belijder en Kerkleraar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 3 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 4: H. Dominicus, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 5: Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw – Eerste vrijdag, toegewijd aan het heilig Hart van Jezus 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Uitstelling van het H. Sacrament 15.00 uur: Rozenkrans van Barmhartigheid Zaterdag 6: Gedaanteverandering van onze Heer Jezus Christus, feest 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 7: Twaalfde zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 8: H. Johannes Maria Vianney (Pastoor van Ars), belijder, patroon van de priesters Geen H.H. Missen Dinsdag 9: Vigilie van de H. Laurentius 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 10: H. Laurentius, diaken en martelaar, feest 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 11: H.H. Tiburtius en Suzanna, martelaren 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 12: H. Clara, maagd 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 13: H.H. Hippolytus en Cassianus, martelaren 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 14: Dertiende zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 15: Maria Tenhemelopneming, hoogfeest (zondagsverplichting) 18.15 uur: Rozenkransgebed (voor het uitgestelde Allerheiligste Sacrament) en tevens biechtgelegenheid 18.45 uur: Plechtige zegen met het Allerheiligste 19.00 uur: Gezongen H. Mis Augustus 2016 Dinsdag 16: H. Joachim, belijder, vader van de H. maagd Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 17: H. Hyacinthus, belijder – H. Jeroen, martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 18: H. Agapitus, martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 19: H. Johannes Eudes, belijder 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 20: H. Bernardus, abt en Kerkleraar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 21: Veertiende zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 22: Onbevlekt Hart van Maria, feest Geen H.H. Missen Dinsdag 23: H. Filippus Benitius, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 24: H. Bartholomeus, apostel 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 25: H. Lodewijk, koning en belijder – H. Gregorius, bisschop en belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 26: H. Zefyrinus, paus en martelaar 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 27: H. Jozef Calasanctius, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 28: Vijftiende zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 29: Onthoofding van de H. Johannes de Doper – Geen H.H. Missen Dinsdag 30: H. Rosa van Lima, maagd 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 31: H. Raymundus Nonnatus, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Biechtgelegenheid Er is dagelijks biechtgelegenheid vanaf een half uur voor iedere H. Mis of na (telefo– nische) afspraak. Informatiebulletin per e-mail Wilt u dit Informatiebulletin voortaan als eerste en in kleur ontvangen per e-mail? Stuurt u dan een (lege) e-mail naar bulletin@agneskerk.org met als onderwerp: “Bulletin: ja”.

[close]

p. 2

Van de pastoor Beminde gelovigen, Het zijn verschrikkelijke tijden waarin wij leven. In de Franse stad Nice werden enkele weken geleden meer dan tachtig mensen door een vrachtwagen overreden, en in Saint-Etienne-du-Rouvray werd tijdens de heilige Mis een priester de keel doorgesneden. Het is het kwaad dat wij met woorden niet kunnen omschrijven, omdat wij dit kwaad niet kunnen begrijpen, want het is pure haat. Wat wij wel kunnen en moeten doen is onszelf de vraag stellen wat er met onze beschaving is gebeurd. Hoe heeft het zover kunnen komen dat onze beschaving wordt afgebroken en in hoeverre zijn wij daar zelf verantwoordelijk voor? Er zijn geen simpele antwoorden op deze vragen, maar we kunnen wel een deel van de antwoorden geven. Een belangrijk gegeven is dat wij de controle over onze samenleving zijn kwijtgeraakt toen wij God onttroonden. Daardoor is onze cultuur en onze opvatting over de samenleving blootgesteld aan de willekeur. Vervolgens werd het waanidee van een multiculturele samenleving door de overheid voorgeschreven, waarvoor wij nu de prijs moeten betalen. Een ander aspect van het antwoord op deze vragen is dat wij onze eigen Europese seculiere staatsinrichting hebben opgedrongen aan niet-Europese landen. De politieke instabiliteit die daardoor in het MiddenOosten is ontstaan heeft gevoerd tot de islamitische staat en tot burgeroorlogen in Syrië en Libië, die weer hebben geleid tot grote stromen van vluchtelingen en tot het immense verdriet van miljoenen mensen. De huidige chaos dreigt de restanten van de christelijke beschaving, die in Europa door revolutie, liberalisme en anti-kerkelijke wetten reeds tot de teloorgang is gevoerd, volledig weg te spoelen, waardoor de volledige ondergang van Europa wordt bespoedigd. H.H. Missen in Vogelenzang De jonge, vitale kloostergemeenschap van de zusters Karmelietessen van het goddelijk Hart van Jezus in Vogelenzang moet in de zomermaanden haar vaste priester missen. De dagelijkse heilige Mis in de kloosterkapel wordt nu gecelebreerd door gastpriesters, onder wie onze pastoor. Op maandag 1, donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus wordt er om 10.00 uur een traditionele Latijnse heilige Mis opgedragen, waarbij iedereen van harte welkom is. Adres: Klooster Casa Carmeli, Bekslaan 9, Vogelenzang. Abbé Jacques Hamel, priestermartelaar Op dinsdag 26 juli jl. werd de eerste Franse priestermartelaar van de 21-ste eeuw met de palm van het martelaarschap gekroond. De 86-jarige priester abbé Jacques Hamel werd tijdens de ochtendmis in de parochiekerk van Saint-Etiennedu-Rouvray op lafhartige wijze vermoord door islamisten die door een achterdeur de kerk zijn binnengedrongen. Zij verstoorden de heilige Mis en sneden de priester de keel door. Een van de mensen die de Mis bijwoonden raakte zwaargewond. Gebed God, ontferm U over Uw volk, en verhoor ons smeekgebed om ware vrede en gerechtigheid in Christus. Onze redding is uitsluitend gelegen in de terugkeer tot een werkelijk christelijke staatsinrichting, die het gif van het kapitaal, het liberalisme en het socialisme zal kunnen bestrijden. Met mijn priesterlijke zegen, Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor Wijziging uitstelling Allerheiligste Het Allerheiligste Sacrament des Altaars werd gedurende vele jaren op de derde vrijdag van de maand ter aanbidding uitgesteld. Deze uitstelling wordt met ingang van deze maand verplaatst naar de eerste vrijdag, de dag die in het bijzonder is toegewijd aan het heilig Hart van Jezus. De uitstelling begint na de heilige Mis (rond 12.00 uur) en wordt om 15.00 uur afgesloten met de Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid.

[close]

Comments

no comments yet