Memòria Club Pingüí 2015-16

 

Embed or link this publication

Description

Memòria Club Pingüí Servei de Lleure FUPAR

Popular Pages


p. 1

Memòria Club Pingüí 2015-2016 Juliol 2016

[close]

p. 2

MEMÒRIA 2015 - 2016 Aquesta obra està sotmesa a les condicions d’ús d’una llicència Creative Commons. Es pot compartir, copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà o format, sempre i quan es faci sense afany de lucre i esmentant el seu autor Servei de Lleure – Fupar. Es pot trobar un resum de la llicència a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca Sou lliure de: Compartir, copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format. El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats, sempre que seguiu els termes de la llicència. Amb els termes següents: Reconeixement. Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu. No Comercial. No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials. Sense Obra Derivada. Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, no podeu difondre el material modificat. No hi ha cap restricció addicional. No podeu aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringeixin legalment a altres de fer qualsevol cosa que la llicència permet. Avisos: No heu de complir amb la llicència per als elements del material en el domini públic o quan el seu ús està permès per l'aplicació d'una excepció o limitació dels drets d'autor. No es donen garanties. La llicència pot no ser suficient per autoritzar la utilització que en voleu fer. Per exemple, altres aspectes com la publicitat, la privacitat, o els drets morals poden limitar la forma d'utilitzar el material. El text legal de la llicència completa es pot conèixer a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 2

[close]

p. 3

MEMÒRIA 2015 - 2016 ÍNDEX 1. PRESENTACIÓ 2. AVALUACIÓ INTEGRAL DE LES ACTUACIONS REALITZADES PROGRAMA 1: ENS POSEM EN FORMA - activitats esportives contínues a) Bàsquet b) Futbol c) Grup de Natura d) Hoquei e) Natació f) Petanca g)Tennis Taula PROGRAMA 2: FEM CLUB: activitats socioesportives puntuals a) Espais de lleure comunitari b)Participació en actes esportius de la ciutat – província PROGRAMA 3: ENS RECICLEM – activitats formatives en l’àrea esportiva PROGRAMA 4: MILLOREM – accions col·laboratives per a la millora dels projectes actius. PROGRAMA 5: ENXARXA’T - formació del voluntariat Pàg.4 Pàg.6 Pàg.12 Pàg.13 Pàg.14 Pàg.24 Pàg.29 Pàg.34 Pàg.40 Pàg.40 Pàg.44 Pàg.46 Pàg.47 3

[close]

p. 4

MEMÒRIA 2015 - 2016 PRESENTACIÓ Des de la seva creació, el Club Esportiu Pingüí ha tingut per objectiu potenciar i ampliar l’oferta recreativa i de lleure de les persones amb discapacitat intel·lectual, centrant la seva activitat en la promoció de la pràctica física i esportiva, adaptant-la a les necessitats individuals i rebent el suport d’entrenadors - voluntaris que dediquen els seus esforços a assolir aquest objectiu de manera altruista i desinteressada. Aquests voluntaris promocionen que els esportistes gaudeixin i assoleixin un bon nivell de qualitat de vida i desenvolupament social, fent salut, relacionant-se i compartint espais, temps i aficions amb la resta de la ciutadania. Així doncs, l’organització de totes les activitats pretenen contribuir a l’adaptació i inclusió de la persona amb discapacitat intel·lectual, mitjançant l’educació física de base i la pràctica d’esports col·lectius, possibilitant en cadascuna de les modalitats esportives la pràctica a nivell recreatiu i competitiu. Entenem, que la formació en el temps de lleure, és una dimensió essencial en el desenvolupament holístic de la persona i amb aquesta intenció, es presenten els resultats del projecte liderat durant la temporada 2015-16. 4

[close]

p. 5

MEMÒRIA 2015 - 2016 2. AVALUACIÓ INTEGRAL DE LES ACTUACIONS REALITZADES El seguit d’actuacions que a continuació s’avaluen formen part dels 5 programes que han concretat el Pla Esportiu Club Pingüí, d’aquesta temporada 2015-16. Així doncs, s’exposen els resultats sobre: - PROGRAMA 1: ENS POSEM EN FORMA - activitats esportives contínues. - PROGRAMA 2: FEM CLUB: activitats socioesportives puntuals (Espais de lleure comunitari, Participació en actes esportius de la ciutat) - PROGRAMA 3: ENS RECICLEM - activitats formatives en l’àrea esportiva - PROGRAMA 4: MILLOREM - accions col·laboratives per a la millora dels projectes actius. - PROGRAMA 5: ENXARXA’T - formació del voluntariat Aquestes avaluacions s’han portat a terme durant el darrer període de la temporada (junyjuliol), amb la triangulació dels diferents referents implicats (Voluntariat-Entrenador, Dinamitzador de Servei, Coordinadora de Servei i esportistes). En referència al mecanisme d’avaluació, s’ha utilitzat l’eina estandaritzada a la Fundació per a l’avaluació de Programes, Accions Breus i sessions, formada per diferents variables i indicadors avaluats en escala Likert de 0 (gens) a 3 (molt). 5

[close]

p. 6

MEMÒRIA 2015 - 2016 PROGRAMA 1: ENS POSEM EN FORMA activitats esportives contínues Durant la temporada 2015-2016 el Club ha participat en les mateixes modalitats esportives de la temporada passada: Bàsquet, Petanca, Tennis Taula, Natació i Hoquei. A) BÀSQUET Durant aquesta temporada l’equip Pingüí ha participat a la lliga regular del Consell Esportiu Escolar del Vallès Occidental celebrada a Terrassa. Han estat 17 partits dividits en dos grups cada equip, formant-ne dos equips mixtes. Aquesta experiència es repeteix des de fa 4 temporades, sent cada vegada més acceptada, reconeguda i valorada per participants i familiars de ambdós equips. No es detecta cap inconvenient ni problema amb arbitratge ni entrenadors, però es valora la necessitat de fer recordatori de la normativa i documentació específica. L’equip ha estat format per 10 jugadors/es. Entrenaments Els entrenaments de bàsquet han estat els dimecres a les pistes de l’Escola Mare de Déu del Carme de 17:30 a 18.30h de setembre de 2015 a juny de 2016. L’Escola Mare de Déu del Carme ha cedit gratuïtament les seves instal·lacions i en cas de pluja s’ha fet l’activitat a la sala multifuncional de la fundació. El número total de sessions han estat 33, cadascuna d’una hora de durada d’activitat física i 30 minuts de dutxa i convocatòria. Avaluació d’activitat feta per pel voluntariat de l’activitat el 29 de juny valorant en interval de 0 a 3 (0 = gens, 1 = poc, 2 = força, 3 = molt) Avaluació disseny Indicadors 0 123 VALORACIÓ DE LES UNITATS COMPETENCIALS I OBJECTIUS VALORACIÓ DE LA METODOLOGIA I ESTRATÈGIES VALORACIÓ DELS RECURSOS VALORACIÓ DE LA GESTIÓ PREVIA Grau d'adequació del programa de formació a les necessitats detectades Grau d'adequació de la tipologia d'objectius (conceptes/procediments/actituds) Grau d'adequació del número d'objectius treballats Grau d'adequació de la metodologia utilitzada Grau d'adequació del tipus d'activitats / estratègies Grau d'adequació del número d'activitats Grau d'adequació dels recursos didàctics utilitzats Grau d'adequació dels costos humans (personal directe i indirecte) Grau d'adequació dels costos econòmics Grau d'adequació dels espais utilitzats Grau d'adequació dels materials Grau d'adequació del calendari Grau d'adequació de l'horari Grau d'adequació del temps d'activitat (durada) Grau d'adequació de l'organització Interna Grau d'adequació de l'organització Externa VALORACIÓ DEL GRUP Grau d'adequació de la ràtio Grau d'adequació a les necessitats de suport x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6

[close]

p. 7

MEMÒRIA 2015 - 2016 Avaluació grupal Indicadors VALORACIÓ ASSISTÈNCIA PUNTUALITAT I Grau d'assistència dels participants Grau de puntualitat dels participants VALORACIÓ DEL CLIMA GRUPAL Grau de relació interpersonals (entre iguals) Grau de relació interpersonals (entre participants i referents) 0 123 x x x x Avaluació referent Indicadors 0123 VALORACIÓ ASSISTÈNCIA PUNTUALITAT I Grau d'assistència dels referents educadors Grau de puntualitat dels referents educadors VALORACIÓ EDUCATIVES VALORACIÓ PROFESSIONAL FUNCIONS SUPORT Grau de participació en el disseny, desenvolupament i avaluació de l'activitat Grau de satisfacció sobre les habilitats docents (Ritme, to de veu,…) Grau de percepció de recolzament del responsable de l'activitat Grau de percepció de recolzament de la resta de l'equip x x x x x x Avaluació individual Indicadors Grau d'adaptació a l'activitat Grau d'implicació en l'activitat Grau de relació amb els companys Desenvolupar el nivell òptim de resistència aeròbica Desenvolupar el nivell òptim de força explosiva Desenvolupar el nivell òptim de velocitat de desplaçament Identificar les parts generals del cos Coordinació ocu-ma Aplicar higiene corporal Escoltar de forma activa als altres Identificar situacions problema Buscar opcions Prendre decisions Acceptar decisions dels altres Llegir els nombres naturals en format numèric fins a 25 Aplicar la passada de pit Aplicar la passada picada Aplicar llançament a taulell Aplicar llançament a “aro” Aplicar la recepció Aplicar el bot possessiu Aplicar el bot d'avançament Aplicar l'entrada a cistella Aplicar el rebot d'atac Aplicar el rebot de defensa 2.8 2.9 2.4 2,1 2,4 2,1 3 2,7 1,4 1,4 1,7 * * 2,3 2,9 3 3 1,7 2 2,3 2,2 2,1 1,9 2,3 2,3 7

[close]

p. 8

MEMÒRIA 2015 - 2016 Aplicar el bot de defensa Identificar les posicions de joc (pivot, base i alero) Aplicar la defensa individual Aplicar la defensa en zona Aplicar l'atac posicional Aplicar el contraatac Respectar l'espai de joc (fons, banda, tir lliure, zona triple) Identificar les violacions (camp enrere, passes, dobles, falta personal, 3 segons, 8 segons, 24 segons, peus) Relacionar el valor de la cistella amb les zones de puntuació (1,2,3) Respectar la normativa relacionada amb equipació i accessoris personals Propostes de millora - Incorporar noves persones jugadores. - Durant els últims mesos ha fallat una participant que no s’ha donat de baixa. - Cal comprar un inflador de peu per mantenir el bon estat de les pilotes 1,1 0,3 1,5 * 1,1 2,3 2,1 1,4 1,9 2,8 Altres esdeveniments esportius de la secció Torneig de bàsquet AllStars: organitzat pel Club Pingüí, celebrat a les pistes de bàsquet de l’Escola Mare de Déu del Carme el 28 de Novembre de 2015 a la tarda. Participen tots els jugadors i assisteixen 3 voluntaris/ entrenadors. En aquesta ocasió els jugadors amb qui hem compartit el torneig han estat persones que han volgut participar individualment, la major part jugadors de la lliga de veterans del Consell Esportiu escolar així com l’equip de Prodis. INDICADORS - Avaluació de l’activitat VALORACIÓ DE LES UNITATS COMPETENCIALS I OBJECTIUS VALORACIÓ DE LA METODOLOGIA I ESTRATÈGIES VALORACIÓ DELS RECURSOS VALORACIÓ DE LA GESTIÓ PREVIA VALORACIÓ DEL GRUP VALORACIÓ ASSISTÈNCIA PUNTUALITAT I Grau d'adequació de l'acció educativa a les necessitats detectades Grau d'adequació de la tipologia d'objectius (conceptes/procediments/actituds) Grau d'adequació del número d'objectius treballats Grau d'adequació de la metodologia utilitzada Grau d'adequació del tipus d'activitats / estratègies Grau d'adequació dels recursos didàctics utilitzats Grau d'adequació dels costos humans (personal directe i indirecte) Grau d'adequació dels costos econòmics Grau d'adequació dels espais utilitzats Grau d'adequació dels materials Grau d'adequació del calendari Grau d'adequació de l'horari Grau d'adequació del temps d'activitat (durada) Grau d'adequació de l'organització Interna Grau d'adequació de l'organització Externa Grau d'adequació de la ràtio Grau d'adequació a les necessitats de suport Grau de participació general - nº inscripcions Grau d'assistència dels participants 0 1 23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8

[close]

p. 9

MEMÒRIA 2015 - 2016 Grau de puntualitat dels participants VALORACIÓ DEL CLIMA GRUPAL SATISFACCIÓ I TRANSFERÈNCIA VALORACIÓ ASSISTÈNCIA PUNTUALITAT Grau de relació interpersonals (entre iguals) Grau de relació interpersonals (entre participants i referents) Grau de satisfacció grupal sobre l'activitat Grau de satisfacció grupal sobre l'aprenentatge realitzat Grau de transferència de l'aprenentatge (funcionalitat) I Grau d'assistència dels referents educadors Grau de puntualitat dels referents educadors VALORACIÓ EDUCATIVES VALORACIÓ PROFESSIONAL FUNCIONS SUPORT Grau de participació en el disseny, desenvolupament i avaluació de l'activitat Grau de satisfacció sobre les habilitats docents (Ritme, to de veu,…) Grau de percepció de recolzament del responsable de l'activitat Grau de percepció de recolzament de la resta de l'equip x x x x x x x x x x PROPOSTES DE MILLORA: - Caldria planificar l’horari una mica més tard per facilitar la incorporació de jugadors de la lliga de veterans. Campionat de Catalunya de bàsquet: celebrat el 29 de maig de 2016 a la ciutat de Vilanova i la Geltrú. Aquesta competició ha estat organitzada per Acell i s’ha jugat a bàsquet amb el model ordinari (aplicant la defensa en zona). RESULTATS: en aquesta ocasió l’equip Pingüí va obtenir la 1era posició. INDICADORS - Avaluació de l’activitat 0 1 23 VALORACIÓ DE LES UNITATS Grau d'adequació de l'acció educativa a les x COMPETENCIALS I OBJECTIUS necessitats detectades Grau d'adequació de la tipologia d'objectius (conceptes/procediments/actituds) x Grau d'adequació del número d'objectius treballats x VALORACIÓ DE LA METODOLOGIA I Grau d'adequació de la metodologia utilitzada ESTRATÈGIES Grau d'adequació del tipus d'activitats / estratègies x x Grau d'adequació dels recursos didàctics utilitzats x VALORACIÓ DELS RECURSOS Grau d'adequació dels costos humans (personal directe i indirecte) x Grau d'adequació dels costos econòmics x Grau d'adequació dels espais utilitzats x Grau d'adequació dels materials x Grau d'adequació del calendari x Grau d'adequació de l'horari x Grau d'adequació del temps d'activitat (durada) x Grau d'adequació del transport (puntualitat, seguretat,…) x VALORACIÓ DE LA GESTIÓ PREVIA Grau d'adequació de l'organització Interna x Grau d'adequació de l'organització Externa x VALORACIÓ DEL GRUP Grau d'adequació de la ràtio x Grau d'adequació a les necessitats de suport x VALORACIÓ ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT Grau de participació general - nº inscripcions Grau d'assistència dels participants x x 9

[close]

p. 10

MEMÒRIA 2015 - 2016 VALORACIÓ DEL CLIMA GRUPAL SATISFACCIÓ I TRANSFERÈNCIA VALORACIÓ ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT VALORACIÓ FUNCIONS EDUCATIVES VALORACIÓ SUPORT PROFESSIONAL Grau de puntualitat dels participants Grau de relació interpersonals (entre iguals) Grau de relació interpersonals (entre participants i referents) Grau de satisfacció grupal sobre l'activitat Grau de satisfacció grupal sobre l'aprenentatge realitzat Grau de transferència de l'aprenentatge (funcionalitat) Grau d'assistència dels referents educadors Grau de puntualitat dels referents educadors Grau de participació en el disseny, desenvolupament i avaluació de l'activitat Grau de satisfacció sobre les habilitats docents (Ritme, to de veu,…) Grau de percepció de recolzament del responsable de l'activitat Grau de percepció de recolzament de la resta de l'equip x x x x x x x x x x x x PROPOSTES DE MILLORA: - Aquesta activitat té una durada excessiva amb masses estones de sense partit. - El transport ha arribat tard - La organització de l’esdeveniment podria tenir més pistes o buscar alternatives per facilitar el joc i reduir l’espera. Torneig AllStars Sant Pere celebrat el 17 de juny de 2016 a les instal·lacions del CB Sant Pere. Un torneig amb la participació de jugadors de Club Pingüí, Sant Pere i Prodis. Participen tots els jugadors excepte un i participen 3 voluntaris/ entrenadors. INDICADORS - Avaluació de l’activitat 0 1 23 VALORACIÓ DE LES UNITATS Grau d'adequació de l'acció educativa a les x COMPETENCIALS I OBJECTIUS necessitats detectades Grau d'adequació de la tipologia d'objectius x (conceptes/procediments/actituds) Grau d'adequació del número d'objectius treballats x VALORACIÓ DE LA METODOLOGIA I Grau d'adequació de la metodologia utilitzada ESTRATÈGIES Grau d'adequació del tipus d'activitats / estratègies x x Grau d'adequació dels recursos didàctics utilitzats x VALORACIÓ DELS RECURSOS Grau d'adequació dels costos humans (personal directe i indirecte) Grau d'adequació dels costos econòmics x x Grau d'adequació dels espais utilitzats x Grau d'adequació dels materials x Grau d'adequació del calendari x Grau d'adequació de l'horari x Grau d'adequació del temps d'activitat (durada) x VALORACIÓ DE LA GESTIÓ PREVIA Grau d'adequació del transport (puntualitat, seguretat,…) Grau d'adequació de l'organització Interna x x Grau d'adequació de l'organització Externa x 10

[close]

p. 11

MEMÒRIA 2015 - 2016 VALORACIÓ DEL GRUP VALORACIÓ ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT VALORACIÓ DEL CLIMA GRUPAL SATISFACCIÓ I TRANSFERÈNCIA VALORACIÓ ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT VALORACIÓ FUNCIONS EDUCATIVES VALORACIÓ SUPORT PROFESSIONAL Grau d'adequació de la ràtio Grau d'adequació a les necessitats de suport Grau de participació general - nº inscripcions Grau d'assistència dels participants Grau de puntualitat dels participants Grau de relació interpersonals (entre iguals) Grau de relació interpersonals (entre participants i referents) Grau de satisfacció grupal sobre l'activitat Grau de satisfacció grupal sobre l'aprenentatge realitzat Grau de transferència de l'aprenentatge (funcionalitat) Grau d'assistència dels referents educadors Grau de puntualitat dels referents educadors Grau de participació en el disseny, desenvolupament i avaluació de l'activitat Grau de satisfacció sobre les habilitats docents (Ritme, to de veu,…) Grau de percepció de recolzament del responsable de l'activitat Grau de percepció de recolzament de la resta de l'equip x x x x x x x x x x x x x x x x PROPOSTES DE MILLORA: - Es proposa portar els petos utilitzats al projecte AllStars per fer més visuals els equips (enlloc de números separar per colors) Festa de l’esport adaptat: celebrat el passat 2 de juliol de 2016 al pavelló de la Llana de Rubí, organitzat pel Club Esportiu Horitzó amb motiu de la Festa Major de Rubí. Participen tots els jugadors excepte un, acompanyats per dos voluntaris/entrenadors. RESULTATS: en aquesta ocasió l’equip Pingüí va obtenir la primera posició de la tercera divisió. INDICADORS - Avaluació de l’activitat 0 1 23 VALORACIÓ DE LES UNITATS Grau d'adequació de l'acció educativa a les x COMPETENCIALS I OBJECTIUS necessitats detectades Grau d'adequació de la tipologia d'objectius x (conceptes/procediments/actituds) Grau d'adequació del número d'objectius treballats x VALORACIÓ DE LA METODOLOGIA I Grau d'adequació de la metodologia utilitzada ESTRATÈGIES Grau d'adequació del tipus d'activitats / estratègies x x Grau d'adequació dels recursos didàctics utilitzats x VALORACIÓ DELS RECURSOS Grau d'adequació dels costos humans (personal directe i indirecte) Grau d'adequació dels costos econòmics x x Grau d'adequació dels espais utilitzats x Grau d'adequació dels materials x Grau d'adequació del calendari x Grau d'adequació de l'horari x Grau d'adequació del temps d'activitat (durada) x Grau d'adequació del transport (puntualitat, x 11

[close]

p. 12

MEMÒRIA 2015 - 2016 VALORACIÓ DE LA GESTIÓ PREVIA VALORACIÓ DEL GRUP VALORACIÓ ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT VALORACIÓ DEL CLIMA GRUPAL SATISFACCIÓ I TRANSFERÈNCIA VALORACIÓ ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT VALORACIÓ FUNCIONS EDUCATIVES VALORACIÓ SUPORT PROFESSIONAL seguretat,…) Grau d'adequació de l'organització Interna Grau d'adequació de l'organització Externa Grau d'adequació de la ràtio Grau d'adequació a les necessitats de suport Grau de participació general - nº inscripcions Grau d'assistència dels participants Grau de puntualitat dels participants Grau de relació interpersonals (entre iguals) Grau de relació interpersonals (entre participants i referents) Grau de satisfacció grupal sobre l'activitat Grau de satisfacció grupal sobre l'aprenentatge realitzat Grau de transferència de l'aprenentatge (funcionalitat) Grau d'assistència dels referents educadors Grau de puntualitat dels referents educadors Grau de participació en el disseny, desenvolupament i avaluació de l'activitat Grau de satisfacció sobre les habilitats docents (Ritme, to de veu,…) Grau de percepció de recolzament del responsable de l'activitat Grau de percepció de recolzament de la resta de l'equip x x x x x x x x x x x x x x x x x x PROPOSTES DE MILLORA: - La data escollida coincideix amb la festa major de Terrassa. - Degut als continus canvis d’horari per part de l’organització, la convocatòria ha estat massa d’hora ja que no jugàvem fins tard. B) FUTBOL L’activitat de futbol iniciada aquesta temporada ha estat format per 7 esportistes, l’activitat s’ha realitzat a les pistes de Les Arenes, de manera quinzenal iniciant-se al febrer i finalitzant al juny. Han participat un total de 7 persones voluntàries No ha estat possible realitzar l’avaluació de l’activitat. Propostes de millora - Fer un calendari amb totes les jornades programades i fer entrega al grup participant i voluntariat. - Dissenyar, planificar i avaluar l’activitat esportiva. - Treballar objectius TAULA RESUM - PARTICIPANTS USAP STO SOI ALTRES Dones - Homes 6 2 Total 8 12

[close]

p. 13

MEMÒRIA 2015 - 2016 C) GRUP NATURA El grup de natura aquesta temporada ha estat format per 6 esportistes i acompanyats per 5 persones voluntàries (en torns de dues persones) que han fet sortides mensuals (aturant l’activitat als mesos de més fred). Sortides realitzades Les activitats realitzades han estat: Montseny, Montserrat, Serralada de la Marina, Font de la Teula, Volcans de la Garrotxa, Caminada popular Can Palet, Font de la Cirera, Castell de Claramunt, Castell de Balsareny, platja Vilanova. Avaluació d’activitat feta pel voluntariat de l’activitat l’1 de juliol valorant en interval de 0 a 3 (0 = gens, 1 = poc, 2 = força, 3 = molt) Avaluació disseny Indicadors VALORACIÓ DE LES UNITATS COMPETENCIALS I OBJECTIUS VALORACIÓ DE LA METODOLOGIA I ESTRATÈGIES VALORACIÓ DELS RECURSOS VALORACIÓ DE LA GESTIÓ PREVIA VALORACIÓ DEL GRUP Grau d'adequació del programa de formació a les necessitats detectades Grau d'adequació de la tipologia d'objectius (conceptes/procediments/actituds) Grau d'adequació del número d'objectius treballats Grau d'adequació de la metodologia utilitzada Grau d'adequació del tipus d'activitats / estratègies Grau d'adequació del número d'activitats Grau d'adequació dels recursos didàctics utilitzats Grau d'adequació dels costos humans (personal directe i indirecte) Grau d'adequació dels costos econòmics Grau d'adequació dels espais utilitzats Grau d'adequació dels materials Grau d'adequació del calendari Grau d'adequació de l'horari Grau d'adequació del temps d'activitat (durada) Grau d'adequació del transport (puntualitat, seguretat,…) Grau d'adequació de l'organització Interna Grau d'adequació de l'organització Externa Grau d'adequació de la ràtio Grau d'adequació a les necessitats de suport 0 123 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Avaluació grupal Indicadors VALORACIÓ PUNTUALITAT ASSISTÈNCIA VALORACIÓ DEL CLIMA GRUPAL 0 123 I Grau d'assistència dels participants x Grau de puntualitat dels participants x Grau de relació interpersonals (entre iguals) x Grau de relació interpersonals (entre participants i referents) x 13

[close]

p. 14

MEMÒRIA 2015 - 2016 Avaluació referent Indicadors 0 123 VALORACIÓ PUNTUALITAT ASSISTÈNCIA I Grau d'assistència dels referents educadors Grau de puntualitat dels referents educadors x x VALORACIÓ FUNCIONS EDUCATIVES Grau de participació en el disseny, desenvolupament i avaluació de l'activitat x Grau de satisfacció sobre les habilitats docents (Ritme, to de veu,…) x VALORACIÓ SUPORT PROFESSIONAL Grau de percepció de recolzament del responsable de l'activitat x Grau de percepció de recolzament de la resta de l'equip x Avaluació individual Indicadors Grau d'adaptació a l'activitat Grau d’implicació en l'activitat Grau de relació amb els companys 3 2.83 3 Propostes de millora - Fer un calendari amb totes les sortides de l’any per donar-lo al grup participant i voluntariat - Fer excursions una mica més llargues i dures. - Es podrien plantejar nous aprenentatges i objectius, si és té en compte cada destinació (prèviament ja planificat) - Planificar cada ruta, tenint en compte que hi hagi algun monument o poble, de manera que hi hagi en tota sortida algun aspecte cultural o destacable a tenir en compte. TAULA RESUM – PARTICIPANTS Dones USAP 2 STO 0 SOI 0 ALTRES 0 Total 6 Homes 4 0 0 0 D) HOQUEI L’equip d’hoquei del Club Pingüí no gaudeix d’una lliga estable. Durant aquesta temporada s’ha iniciat però un calendari amb altres equips a fi de regularitzar una rutina competitiva organitzada pels diversos clubs i entitats. Aquesta activitat té una hora de durada sense incloure el temps destinat al transport per anar a les instal·lacions de l’Egara. Entrenaments Els entrenaments es realitzen tots els divendres de 16:30 a 17:30h a les instal·lacions i amb els voluntaris/entrenadors que el Club Egara junt amb el suport del voluntariat de la Fundació - Club Pingüí. S’han dut a terme 29 sessions d’una hora de durada cadascuna. Cal tenir en compte el període previ i post al entrenament orientat a l’acompanyament en transport públic de tot l’equip. Avaluació d’activitat feta per l’equip d’entrenadors el 30 de juny valorant en interval de 0 a 3 (0 = gens, 1 = poc, 2 = força, 3 = molt) 14

[close]

p. 15

MEMÒRIA 2015 - 2016 Avaluació disseny Indicadors 0 123 VALORACIÓ DE LES UNITATS Grau d'adequació del programa de formació a les COMPETENCIALS I OBJECTIUS necessitats detectades x Grau d'adequació de la tipologia d'objectius (conceptes/procediments/actituds) x Grau d'adequació del número d'objectius treballats x VALORACIÓ DE LA METODOLOGIA I Grau d'adequació de la metodologia utilitzada ESTRATÈGIES Grau d'adequació del tipus d'activitats / estratègies x x Grau d'adequació del número d'activitats x Grau d'adequació dels recursos didàctics utilitzats x VALORACIÓ DELS RECURSOS Grau d'adequació dels costos humans (personal directe i indirecte) x Grau d'adequació dels costos econòmics x Grau d'adequació dels espais utilitzats x Grau d'adequació dels materials x Grau d'adequació del calendari x Grau d'adequació de l'horari x Grau d'adequació del temps d'activitat (durada) x Grau d'adequació del transport (puntualitat, seguretat,…) x VALORACIÓ DE LA GESTIÓ PREVIA Grau d'adequació de l'organització Interna x Grau d'adequació de l'organització Externa VALORACIÓ DEL GRUP Grau d'adequació de la ràtio Grau d'adequació a les necessitats de suport x x Avaluació grupal Indicadors VALORACIÓ PUNTUALITAT ASSISTÈNCIA VALORACIÓ DEL CLIMA GRUPAL 0 123 I Grau d'assistència dels participants x Grau de puntualitat dels participants x Grau de relació interpersonals (entre iguals) x Grau de relació interpersonals (entre participants i referents) x Avaluació referent Indicadors 0 123 VALORACIÓ PUNTUALITAT ASSISTÈNCIA I VALORACIÓ FUNCIONS EDUCATIVES VALORACIÓ SUPORT PROFESSIONAL Grau d'assistència dels referents educadors Grau de puntualitat dels referents educadors Grau de participació en el disseny, desenvolupament i avaluació de l'activitat Grau de satisfacció sobre les habilitats docents (Ritme, to de veu,…) Grau de percepció de recolzament del responsable de l'activitat Grau de percepció de recolzament de la resta de l'equip x x x x x x Avaluació individual 15

[close]

Comments

no comments yet