MONASTICON CARMELITANUM S-FINAL

 

Embed or link this publication

Description

MONASTICON CARMELITANUM S-FINAL

Popular Pages


p. 1

S A B B I 0 N E T T A, / Sabloneta / ' -.'P i .I t a l i a sup. (Lombardia,prov.Mantova,dioec.Cremona) c o n v .P r.O .C arm.(G o n ^r .Mantuan. ) .fu n d a t.a .158 o ex donatione D. •1 Vespesiani GonzagatDucis castri de Sabbionetta;a.1652,decreto s- '■'$ Innocenti! X. derelictua,sed a . 1668 denuo recuperates, et exinde .¡$ I ecclesia,vetustate collapsa,a fundamentis restaurata5p eriit suppressione saec.XIX. .Va^hl.Comment. , 36o/61; - Ventimiglia,Carm.Ital. ,5 1 s S A B I O S A, / Sablosa / , i.I t a l i a sup.(Lombardia, dl oec.Imola) conv.Fr.O.Carm.( prov.Romandiolae),fundat.ae1576;suppressus a . 1729 a Superioribus Ordinis,ob exiguitatem reddituum. . Ventimiglia,C arm .Ital.„371 - Bull.Carm. „IV .191/2 (1729) S A B I 0 T E, i.Hispania (Andalucía,prov.& dioec.Jaén,prope Ube monast.Mon.C.P. , t i t .S .Josephjfundat.18.V.1585,provisorie in domo Praefecti oppidi,usque dum esset constructum nov.monast. prope (sed extra) muros c iv itatis ,in quod translata fuit commu- g nitas 4.VI.1587;derelictum fuit a . 1836 ét transiit in manua privatasieccl. & monast. adhuc supersunt. .Silverio,Carra.Pese. ,V .466/72; - i d * ,Resumen,276; S A C R A M E N T O , i.America sept. (California ¡,dioec. Sacramento) monast. Mon.C .P . , t it . S . Familiae & S.Teresiae;fundat.a.1935 (Rescr. S.C.pro erect.can.I 80X I . 19 3 5 )»inau^urat.2 4 .X I I .1 9 3 5 ,e monast. Alhambrajest actu in via ”211 o , Stockton Boulevard". Anal.C .P .,X .2 1 1 ; - Mount Carmel. 1 9 36,p .31{ S A D A B A, i.Hispania (Navarra,dioec.Pamplona) conv. Fr. 0 . Carm. ( prov.Aragoniae) , fundat. a . 1 58o ; suppressus a . 1 8 3 5 « Calahorra.Compend.,1 2 3 t

[close]

p. 2

S A F F R O N W A L D E N , i.A n glia (Essex,dloec.Brentwood) m onast.Mon.C.D..tit.N.Domlnae Spei;fundat.a.1928,sub Ordinario. Nov.Cat. S A I G O N , i.In dia (Indocina,Cochinchina,Vic.Ap.de Saigon) monast.Mon.C.D..tit.S.Joseph;fundat.Q.X„1861 e monast.L is ieux (Gallia){inauguratum 28.V I . 1862 a Vic.Ap.Lafebvrej9.X II.1 876 cappella benedicta;est actu in via "Boulevard Luro,33n; II,Carm .,1939»P.39/41.77/8; "4 S A I N T - A M A N D , / S.Amandi, Amandopolis / i„Gallia (Lotharingia,dioec.Toul) conv.Fr.O.Carci.( prov.Franciae) .fundat.......... certe exstitit ^ iam a.1488;periit suppressione. a .1792. Act.Cap.Gen. .1.288; - Anal.O.Carm. .1.326; S A I N T - A N T O N I N , / S .Antonini villa / | ■;I , i.G allia (Guyenne,dép.Aveyron.dioec.Rodez) | conv.Fr.O.Carni.(prov.AQuitaniae) .fundat.vers. 127o.extra sed prope I muros civit:atis;tempore belli religionis,a.1562,conv.fuit deprae- datus a militibus Hugenotis.et religiosi expulsi,qui a.157o re- verti poterant in conv.jsed a .1572 religiosi (12) a populatione fanatica occisi fuerunt .partial in f lumen praecipitati ,partira vivi combusti;anno tandem 1643 Fratres recuperarunt bona seque- stratajab hoc tempore illis concredita fuit directio collegii , -'•'i ad instituendos juvenes. quod floruit usque ad a.1789;conv.fuit suppressus a . 179© ac a . 1793 alienatus. Antoine.Garm.en France.V I .235/49»

[close]

p. 3

599 SÀINT-BONIFACB, i.America sept. (Canada,Manitoba,dioec.St.Boniface) monast.Mon.C.D., fu n d a t.... e monast.Montreal;inde translat, a . 1929 in c iv it .Three Rivers (Quebec); Mount Carmel. 1939. ,1an.-feb. ,p .13; S A I N T - B O Ti-iU L P H, aliasi Boston, /S.Botulphi / i . Anglia (c o .Lincolnshire,prope Boston) conv.Fr.O.Carm.(prov.An^liae)«fundat.a.1293 (iuxta Lezana a.13o1) a quodam D.John Orreby;restauratus a.135o;suppressus vera.1538» Anal.O.Carm. ,VII»176s - LezanatAnnales,IV .4 7 8 1 - '■‘ì White Friars9279/8o; ; I S A I N T - B R I E U C , i . Gallia (Cotes-du-Nord,Ile de Jersey'» monast.Mon.C.D. ,fundat......... ( saec.X IX.) , certe exstitit ibi .r;onast. ante a.18S7»quod suppressum esse videtur probab. a.19o1; nova fundatio Mcn.C.D.lbi facta est a .193o ,transferendo illue comaunitatem monasteri! de Epernay (suppress! a .19o 1),e civit. Feluy-Sirault (B eigli). Le Carmel. 1929/3o .P .344; S A I N T - C H A M O N D , / Castrum S.Anemundi / i . Gallia (dóp.Loire,dioec.Lyon) monast.Mon.C.D.t fundat.a.1869;adhuc existit,sub Juried.Ordinarli S A I N T - C L A U D E , / Fanum S.Claudii / i .Gallia (Franche-Comté,dép.Jura,dioec.Besancon) conv.Fr.C.D.(prov.Burgundiae),tit.SS.Joseph & Joachim; fundat.27.V II1 .1 6 5 4 ;periit suppressions vers.1792. Enchiridion,259; - AG.199»d (docum.quoad fundat.) 1 S A I N T - D E N I S - sur Seine, /S.Dionysii Fanum,Dionysiopoli i . Gallia ( dép.Seine,dioec.St.-Denis)

[close]

p. 4

monast.Mon.C.D..t lt .J e s u & Mariae;fundat.28.IX.1625 e monast. Amiens,opera D .1 de la Grange-Trianon,eiusque conjugis; 2 suppressum fuit a . 1792* resuscitatum Parisiis 1 7 .I II .1 8 o 7; inde translatum in civit.Autun 1 1 .X I I . 1838; Knchiridiont1oo; - Ghron.d.Carmél i tes. I .1 8 9 /9o.293; / S A I N T - D I E , i . Gallia ( dép.Vosges,vai de la Meurthe) monast. Mon.C.D. ,fundat.1 4 .I X . 189o; suppressum esse videtur vers.19o1 . Fondation du monastere des Carmélites réchaussées a Saint — Dié. (Saint-Dié,189o) S A I N T E - A N N E , i . Belgio (Hainaut ? ,dioec.Liège) conv.eremitieus Fr.O.Carm. ( prov.Vallo-Bel^.) ,fundat.a.1648 in solitudine;suppressus a . 1796. Calahorra,Compand.,149; S A I N T - E T I E N N E , i . Gallia (dép.Loire,dioec.Lyon) monast. Mon.C.D.,t it.3.T e re sia e a J .I n f . ;fundat.resp. inaugurat. 2 3 .X I I »1926,in via "rue de Laharpe";fuit derelictum a . 193 6,quia unitum monasterio Lyon-Fourvieres. Le Carmel.1926/7. P.116/7 s1 9 3 5 /6 .p .319; - Reg.Rescr. XXVIII. 687? S A I N T - F L O U R, / Sancti Fiori / i.Gallia (dép.Cantal,dioec.St.Flour) monast.Mon.C.D., fun dat.2o.VI.1839; adhuc existit,sub Ordinario. Chron.d.Carmélitea. I .294; S A I N T - G E R M A I N S - en- Laye, /Fanum S . Germani in Ledia i.G a llia (à dép.Seine-et-Oise,dioec.Versailles) monast.Mon.C.D.,tit.SS.C o rdis;fund at.. . . . i actu existit in via nrue de la V ille tt e "; sub ¿urisd .Ordinari!.

[close]

p. 5

S A I N T H E L E N S , i.Anglia (Lancaster,dioec.Liverpool) monast.Mon.C.D. »tit.BM.de Perpetuo Succursujfuadat,a*1914|sub ¿jurisd.Ordinarii. Nov.Cat. S A I N T - H I L A I R E , / S.Hilarii / i.G allia (Vaucluse,com.Menerbes,dioec.Cavaillon) conv„ffr ,,0. Carm. ( prov. Provinciae) „fundat. vers. 12.5c in plena solitudine;teinpox*e belli religionis,a.1562,a militibus Calvinistis depraedatus{ac iteruna a . 1585 a Calvinistis destructus;vers.1652 restauratus a Franribus reformae Turonensis, ut conv. erenxiticusj suppressus fuit vers.1?7o a ’’Commissione Regularium” (ga llic a), ac bona conventus adjudicata sunt conventui Avenionensi (178 6); sub gubernio revolutionario conv.fuit venumdatus,6.IX.1792;‘ Antoine,A Carm.en France.IV.145/7o» S A I N T - J E A N - D ’ A C R E, i.Palaestina, vide: Acco S A I N T - J E A N - D E - L O S N E , / Lodana / i.G allia (Cote-d'Or,arrond.Beaune,dioec.Langres) conv»Fr»Q.Carm. ( prov.Narbonensls),fundat.a.1625 (approb.a.1624) a Patribus reformae Turonensis5a. 1627 duo e Patribus instituuntur i a magistratu magissri scholae primariae;conv,fait suppressus . a. 179o venumdatus a . 1791»conversus in domicilia pribvata,eccl. vero ^amolita fuit. Antoine,Carm.en France.I l l .1 9 1 /2 o 7 1 S A I N T J O H N S ' T O U N , i.Sco tia, vide: Johnatoun •J

[close]

p. 6

S A I N T - L A U R E N T , i.B e lg io / S eLaurentii / i.Belgio ( Flandr.Or.,dioec.Yper,prope Eecloo) conv.eremifcicus Fr.O.Carm. ( prov.Gallo-Belg. ) .fun d at.a.1673 in solitudine} suppressus vere.1 79 6 . Calahorra,Compend.,1 4 3 j S A I N T - L O U I S , / S.Ludovici eremus / i . Gallia ( dép.Tarn,dioec.Albi) conv.Fr.O.Carm. ( prov.Aquitaniae).fundat. a . 1491 ut eremus in silva prope c iv it. Valence-du-Tarn (inter Albi et Valence)5tempore belli religionis,vers.1562,incendio destructus,fuit reconstructs a 1 6 3 8 , ac postea,vers.16 7o,relicta vita eremitica,constitutus fuit conventus regularis; sea cum reforma Turonensi;fuit suppressus v ers.177o a Commissione Regolarium,ob exiguitatem mediorum sub­ si stentiae. Antoine »Carm.en France.VI .176/39« S A I N T - L O U I S , / S.Ludovici / i.America sept. (TT S A. ,Missouri ,dioec.St.Louis) | monast.Mon.C.D..fundat. 1 . X . 1863 e monast.Baltimore,in loco (pro­ visorio) qui dicitur "Calvary Farm"jinàe translat. ,a. 1878,in nov. monasterium quae erat in via "Victor Streets";inde denuo,4 .V I I I . 1928,in locum Clayton,prope St.Louis. Carm.1 . America. 265/72,317/21 ; - Mount Carmel,1 9 3 8 ,sept.-oct. p. 2o S A I N T - M A R C E L L I N , / S.Marcellini / i.G a llla (Dauphiné,dép.Isère,dioec.Vienne,inter Grenoble et Valenc conv.Fr.O.Carm. ( prov.Provinclae).fundat.a.1453 prope portam Ro- manam,intra muros;a . 1562 fuit ecclesia incendio destructa et conv.depraedatus a Calvinistls; reddita pace,vers.1626 fuit res­ taur atus; a. 1666 ibi fuit introducta reforma Turonensis;suppressus fuit a . 1791 ac conversus in sedem Directorii districtus.ecclesia vero profanata adhibita fuit ut deposi turn mobilium conventuum suppressorum. Antoine,Carm.en France.V.139/7oî ,1

[close]

p. 7

" ............. ~ ' bop . 8 A I N T - M A R T I N - B E L L E R 0 C H E , / S.Martini / i.G a llia (Maconnais,dép.Saone-et-Loire,clioec.Autun) domus princeps Soror.III . Qrd.C.D, Instituti: "Carmel Apostolique de Saint-Joseph";f ondata a.18>4 a tribus Sororibus III.Ord„reg, de Autun,quibus s e ,a .1872,adjunxit Léontine Jarre (postea Sr. Margarita Maria a S.Corde),quae fuit revera fundatrix huius Instituti,quod fuit approbatum.a.1888 ab Episcopo de Autun; domus illa in S.Martin-Belleroche fuit derelieta a.19o9,denuo recuperata a .1915 ac constituta ut domus generalitia et Noviti- atus Congregationis,quae fuit definitive approbata a S.Sede a .1936. Ex hac domo Congregatio ista se propagavit per Galliam, ubi habet alias domus in :Gignac (1 9 1 7 )»Lyon (192o), Chaville - Paris (1919), Lisieux (1927), Alencon (1 9 2 7 )»Marseille (1933)» Menton (1 9 3 5 ), Bedugue ,ftole,(139o)»Lanester (19 32); in Helvetia «Seedorf (19o 1), Marly-le-Grand (19o6), in Belgio: Marche-les-Dames (1 919 ), Wareghem (1923), in Ita lia :Roma,prope S.Pancrasio,(1925) in Palaestina: Caifa (191o), Esfia (192o), • in Syria : Lattaquié (1 921), Daher Safra (1 9 2 5 )»Beiruth (1937) in Aegypto: Cairo (1918) in Marocco: Casablanca (1935) Le Carmel de Saint-Jo3eph.(1937) S À I N T - M I C H E L -les-Bruges,veltSint Michiels,/S.Michaelis i.Belgio (Plandr.occid.,dioec.Brugge) monast.Mon.C.D. »tit.BM.de M.Carmelojfundat. vers.19o1,i.e.post suppressionem in Gallia,in civit.Brugge,sed paolo post inde translatum ad suburbium Sint-Michiels; est actu in via:"Thouroutsche Steenweg",sub jurisd.Ordinari!.

[close]

p. 8

b04 S A I N T - i l H I E I , / Fanum S.Michaelis / i . Gallia (Lotharingia,dép.Meuse,dioec.Verdun) • I.monast. M o n.C.D..tit.S .T e re siae .sub jurisd.Ordinis ; fu n d at.22.X .1628 e monast.Nancy.provisorlesdefinitive,in nova domo,6 . I V .163o apud portam Grognot;s.1636,occasione incursionis Suecorum,inde espulsae fuerunt,et refugerunt i.civit.Nancy;sed 6 a. 1

[close]

p. 9

S A I N T - P A I R - sur - Mer, i . Gallia (Manche ,dioec .Coutancea); monast.Mon.C.D«tlt.Div.Infantis ;fundat.. . . Suppressum a.19o1 ac translatum in insula Jersey|inde Moniales redierunt a. 1921 in p ristinum monast eri um, sub j u r is d .O rdin arli. Le Carmel. 1921/22,p. 144». 8 A I H Î - P A U L , vel S A I N T — P O L , / Paulopolis / i . Gallia (dép.Pas-de-Calais) conv.Fr.O.Carm.(prov.Franciae), fundat..« ^ p e r i i t tempore perturbât.g a l l i c a e ( c e r t e e x s t i t i t adhuc a . 1 ? 6 4 ) . Anal. 0. Carm. . . 1 . 3 2 6 ; S A I N T - P O L - d e - Léon, /S.Pauli ,f?aulopolitanus ,Leona / t* i . Gallia (Bretagne¡dép.Finistere) conv. Fr. 0 . Carm. ( prov. Turonlae),fundat. a . 1348 opera clar.mi Henrici Bohic;tempore belli 1oo annorum,a.13^1,fuit destructus ab Anglisjsaec.XV. fuit restauratus, sed a . 1463 nondum erat absolutus, ut liquet ex Bulla Indulg. 3 o .V II.1 4 63»periit suppressione tem­ pore perturbât.gallicae,v ers.1792. Lezana,Annales,I V .64?i - Bull.Carm. ,1 1 1 .1 7 2 /4 ; Etud.Carm. ,I X . ( 1 9 2 4 ),36oj S A I N T - Q U E N T I H , i . Gallia (dép.Aisne,dioec.Soissons) m o n a st.M o n .C .D ., t i t 0Christl R e g is ;fu n d a t .a .1 9 3 8 (R e s c r .S .C .p r o e r e c t .c a n .2 7 .I V . 1 9 3 8 )»est i n v ia "r u e des O is e le t s ,2 1 " , sub ju ried * Ordinarii. Anal.C.D. ,X I I I .376; S A I N T - S A U V E U R - le - Vicom te»prope C arhaix, vides Carhaix •. .-îj

[close]

p. 10

S A I N T - S E V E R , La Miranda a i »Gallia- (dép.Landes,dioec.Pax) monast. Mon.C .D . «fundat.a.1931.e monast.Saraus ( Hispania ) fubi exules fuerant (ab a.19o1) Moniales monasteri! de Bordeaux; sub jurisd.Ordinarli. Le Carmel. 1931/2,0.243; S A I N T E S , vel Xaintes, / Santonae,Mediolanum Santonum / i . Gallia occid.(Saintonge,dép.Charente-Inf. ,dioec.Saintes) monast.Mon.C. P . , tlt.Matris Pei & S.Joseph;fundat.8.X.1617,BperK M.Magdalenam a Jesu (Ma&d.Gatiana de la Roche,vidua baronia de la Trame); suppressum fuit a . 1792, Enchiridion,63; - Chron.d.Carm. ,111.23o/32; 1 .1 7 5 /6 ; Etud.Carm..IX .(1924).311/13» a, S A L A P I P 0 R T I N I C O , i . Sicilia (Palermo,di .Monreale).) conv.Fr.O.Carm. ( prov.S.Angeli). fundat..».* I suppress.a . 1652 decreto Innocenti! X. (forsan idem ac Partinico) Bull.Carm. ,II.71o ; ( (u PoA^^'/iaì S A L A M A N C A , / Salmantica / i.Hispania (& h s ì x ì ! h Leon,dioec.Salamanca,ad flumen Tormes) I . conv.Fr.O.Carm.(prov.Castellae),tit.S.Andreae Ap»; fu n dat.a.1 3 0 6 , ad ripam dexteram fluminis;destructus a . 1479 inu datione fluminis;restauratus resp.translatus a l io ,i . e . ad eccl. S.Andreae,a.148o;ibi institutum fuit "Studium Generale" a . 1548; Constitutione Urbani V i l i . , 2 6 . V i l i .1 6 3 4 ,datur Collegio facultas conferendi lauream doctoralem in S.Theologia Fratribus Ordinis; suppressus fuit a . 1 8 3 5 * Lezana,Annales,IV .951/2; - Bull.Carm. ,11.4 48/9; Silverio.Carm.Desc.,V. 3o/31;

[close]

p. 11

S A L A M A N C A , ( contin.) II.monast.Mon.C.D.,t it.S.Jo se p h ;fu n d at.1.X I.1570 ab ipsa S.M. Teresia,provisorie in domo quadam,quae erat D„^ Nicolai Gutierrez*: in de ,2 9 .I X . 1572,translata fuit communitas in domum D.^ Petri de la Banda, adapt at am in conventuni; inde denuo translata est commu­ nitas ad domum D.Christopher! Suarez de S o lis,2 2 .V I I I . 1532jinde denuo translata fuit ,1 6 .V I I I . 1533 sad hospitale Rosarii;inde demum translata fuit in aliam partem civitatis,prcpe portam "de Villalon",ubi adhuc existit. S.Teresa,Fundaciones.c. 1 8 ,19î - Silver!o.Carm.Lesc. 9III._^ III.conv.Fr.C.D.(prov.Castell.Vet.) . tit .ë.Ellae; |é.14,2oi fundat.1.VI.1581 in antiquo hospitali S.Lazari,in regione quae '1 '' 'il hodie dicitur "Arrabal del Puente", ut collegium studiorum,quod fuit imposterum celeberrimum ob suua "Cursum Theologicum Salman- ^ ticensem";a.159?»die 1 4 .j & n .»inondation© fluminis Tormes colle- gium quasi penitus déstructura fuit,ac translatum postea ( 1 7 o2 ) m domum D. i Monroy,ibique floruit usque ad invasionem Gallorum ■1 'I* (18o9),quo inde expulsi fuerunt Religiosi;restaurato conventu (1814/2o),Fratres illuc redierunt,sed a . 1835 inde denuo fuerunt expulsi lege suppressionisjconv. venumdatus fuit ac in ecclesiam translata fuit ( 1857)paroecia S.Thomaejubi fuerat hortus convent*®■1: est hodie publica platea "Plaza de la libertad"; Post restaurationem religiosam ,!. e.ab a.1894,constructus | i fuit novus conventus apud eccl. S.Mariae Magdalenae,in via "call® de Zamcra"; ecclesia ilia restaui'ata et ampliata fuit ac inaugur- ata denuo 2 6 .IS I X .1918. S i1veri o .Carm. De sc. . IV .567/81 ; X I .24 5/6 ; - i d . tResomen,177^3$ // / Jeronimo Gracian,Peregrinacion de Anastaslo. , d i a l .X I I I .; El M.Carm..X IX .(1918),528/35: Estudio critico-legal de la propiedad de la Orden Carmelitana a las iglesias del Carmen en Salamanca ...(M a d rid 1914)

[close]

p. 12

S A L E M I , /Aliciae ,8elinus ,Semellium,Salemi / i.Sicilia,(prov.Trapani,dioec.Mazara) conv,Fr.O.Carm.(prov.S.Angeli) „fundat.a» 1423iperiit suppress!m e .saec.XIX. ' Lezana,Annales,IV .799/Boo; - Ventlmlglla.Carm.Ital. ,6 ; S A L E R N O , / Salernum / ,i . I t a l i a merid.(prov.& dioec.Salerno) I .conv.Fr.O.Garin.(prov.Terrae Laboris) #fundat. a . 1598 ab Archi- episcopo »extra civitatemjinde translatus a. 1 7 7 8 , intra civitatem, in domum, quae prius fuerat Societatis Jesu;periifc suppression© saec.XIX. "| Ventimiglia,—C arm—.It—al.,19/2o; II.c o n v .F r .C .D .(pro v.Neapolitan.) ,tlt.BM.de Portu Salutis; ,^ fundat.4.V.1682 apud eccl.BM.de Portu Salutis,in litore maris Tirreni, extra moenia civitatis,ib i que paulo post nov„ conv. et nova ecclesia surrexerunt; suppressus fuit vers.18lQ. Enchiridion,353; - AG.11 2,p (docum.quoad fundat.) 1 S A L G A K , / Salgariensis conv. / ri i.Kispania (Cataluna,prov.Lerida,dioec.Urgel) ,.3 conv.eremiticus Fr.O.Carm. (prov.Cataloniae),tit."La Virgen de 'j Salgar",ad ripam sinistram fluminis Segre,in territorio municipi! jj Foradada;fundat.a.14o4 a domino de Salgar; suppressus a . 1835» fabrica conv. et ecclesiae adhuc superest. % Lezana,Annales,IV .76o? - Enciclop.Univ. (Espasa)»XXIV.37o; ; | S A L I N S , / Salinae / ì i . Gallia or. (Franche-Comté,dép.Jura,dioec.Salins) I.conv.F r.C.D.(prov.Burgundiae),t i t .S.Joseph & S.Teresiae; I fundat. 1 9 .VI .1626 in extrema parte suburbii civitatis "de Campta ^ ; ;J a prov.Flandro-Belgicajsed a . 1653 incorporatus fuit novae prov. j Burgundiae;periit suppression© a .1792. Enchiridion,106/7 ; $

[close]

p. 13

S A L I N S, (contin.) II.m onast.M on.C.P.,tit.Matris Dei & S.Teresiae; fundat. 8 . I I I .162? e monast.Dole, sumptibus D.^ Caroli de Montfort, eiusque conjugis; suppressum a . 1 7 9 2 ,non fuit repristinatum. Knchiridion.112; - Chron.d.Carmelites.IV . 396/4o21 v S A L 0, / Salodium / ,i . I t a l i a sup.(prov.& dioec.Brescia) conv.Fr.O.Carm. ( Congr. Mantuan.) , fundat. a . 15 2 6 ; periisse videtur suppressione generali-iaeuR-te 3acc-.XIX->v&v>. ^'('4. Vaghi»Comment.,3 5 2 /5 ; - Ventimiglia,Carm.Ital. ,51; . d’ V&vtvyA , ft. / ft S A L T A , i.America merid.(Argentina,dioec.Salta) I.m onast.Mon.C.D.,tit.S.B ern ardi;fu n dat.a.1846 (f a c . apost.pro fundat. 5.IX.1845);adhuc e xistit8in uni one prov.Baeticae. Reg.Kescr.X IX .175/6 (1845); II.c o n v .F r .C .D . ( prov.Baeticae), tit.S.Teresia e;fu n dat.a.1929 (Rescr.S.C.pro erect.can.2 7 .V I . 1 92 9)»inauguratus 1 6 .I I . 195°} ibique erigitur,12.X.1939»paroecia (R e scr.S.C .22.V .1939)• Anal.C.P. ,IV.134;V.5'1;XIV.367; S A L V A T I E R R A , / Alba / i.Hispania (Navarra,prov.Alava,dioec.Vitoria) monast.Mon.C.D.,fu n dat.13.X.1897 e monast.Limoges (G a llia ), per M.Mariam a S.Joseph ( Palant)jclausura papalis erecta fuit tantum 1 9 .V I . 1913. Silverio.Resumen. 296/7; - El M.Carm..X I V .(1 9 1 3 ),5 1 3 ; S A L V A T I E R R A , prius ; San Andres, i.America centr.(Mexico,Michoacan,dioec.Valladolid) conv.Fr.C .P . (prov.Mexican. ) "»tit .S. Angeli jfundat .2 5 .XI .1644; eccl. constructa fuit a .1 6 4 7 ;suppressus a.1861,sed paulo post in partem recuperatus; Silverio,Carm.Desc.,X.141/45; - AG.214,b :"Informe"

[close]

p. 14

' ' •rr'....- '-r■--.-K—'-:’ ■'■ ■ '•'r.vn-ww 61 o S A M B U C A di Sic ilia , i.S i c i l i a (prov.& dioec. Agrigento) conv. Fr. 0 . Carm. ( prov. S . Alberti) . fundat. a .1471 (Lezana),vel 1551 (Ventimiglia),sed forsan hoc anno translatua;periisae videtnr saec.XIX. Lezana,Annales,IV.1o6o; - Ventimiglia,Carm.Ital. .6; P> A N A N G E L , / S . 1 Angeli / i.America centr, (Mexico,distant a civit.Mexico aliquot km.) I . co11ek! ua Fr. C. D . ( prov. Mexlcan. ) ,tit .S .A n g e li;fu n d a t .a .1613 tranaferendo collegium (S.Alberti) e civit.Mexico ("calle del Esclavo")ilIuc;auppresaum a.1861,sed paulo poat reauscitatus fuit con'/, in domo parochi ,concredita Patribua cura paroeciali. Cuevaa.H iat.d.la Ig l.en Mexico. I l l .317; ■"stado de la Prov.de Aragon. (1 9 2 7 ),p .84; II.monast.Mon.C.D. , frit. .. f u n dat..«,.. exiafrit adhuo a . 1918; III.monaat.Mon.C.D. (alterum), t i t ..» , f u n d a t .... existebat adhuc a . 1918; . Silverio tReaumen,326; SAN A N T O N I O de Texas, i.America sept. (Texas,dioec.S» Antonio) I . conv.Fr.C.D. ( prov.AraKonlae),fundat.a.1926 (Rescr.S.C.pro erect.can.21. V . 1 9 2 9 ),cum cura parochial!;nova eccl.,S.Teresiae a J .I n f . sacra,conaecrata fuit 2 7 .I X . 1931;Decreto S .C .R e lig ., 1 7 .X II. »935»conv. iste aeparatus fuit a prov.Aragon!ae ac nova© semi-prov.Oklahoma adnumeratusjibique, a . 1937tinstitutus fuit Novitiatus. Anal.C.D.»IV.So; VI.2o3* X I I .282; II.monast.Mon.C.D. ,tit.Div.Infantis P r a g e n s i s ; f u n d a t .a . 1927» sed can.erect.a.1935»sub ;jurisd.Orainis;est actu in via n11o4, Kentuky Ave 11. A n a l.C .D ..X .2 1 1 ;

[close]

p. 15

•V W » 611 S A N B E R N A R D O » / S . * Bernardi i.America merid.( Chile, dioec.Santiago de Chile,prope Santiago) isonast .Mon.C .D » , Git.Jesu.Mariae & Josephjfundat.3c.XII.19o4 © monast.Valparaisojexstructo nova domo communitas translata fuit illue 2.1.1911 ; est in unione prov.Navarrae, Lazaro„Chile. I I I . 4 5 3 /7 1 s - B1 M.Carm..XII (1911)»2365 S A N B I A S E , / S.Blasii / , i.It a lia merid.(Calabria,prov.Cosenza,dioec.Nicastro) conv.ffr.Q.Carm.(prov.Calabriae) .fundat.a. 1566 apud eccl.S. Joam is (assensus Epi. Neocastrensis 2o.1 .1 5 6 6 ) jperiit suppression© saec.XIX. Ventimiglia.Carm.Ital. .25; - Bull.Carm..I I .7 o 7 : S A N C A T A L D O , i.S ic ilia (prov. & dioec.Caltanisetta) conv.Fr.O.Carm. ,f undat. a. 1577: perii sse vi detur ante a «,1764, qui a in Catal.a.1765 non amplius apparet. P erez,m s.f.151{ SAN C L E M E N T E de la Mancha, / Fanum S.Clementis / i ,ì i.Hispanid (Castilla Nueva,Mancha,prov.& dioec.Cuenca) I.monast.Mon.P .P .«tit.S.Annae & S.Josephjfundat.2. V I »1617 trans­ lation© communltatis e derelicto monast.Valera de Abajo (f,16oo )| adhuc ibi existit. Silverio,Carm.Pese.„ V I I .552/55 ; 1 ’il I I . conv. Fr. C .D . ( prov. Murci ae) ,tit.S .T e re sia e ;fundat.2o.V.1673 * provisorie in domo quadam.quae erat Mon.C.P.;nov.conv.constructua fuit .ab a . 1674, e t inauguratus 2 o .X .1637 ; dismembraius a . 1713 e prov.Castell.Nov.,ac novae prov.Murciae incorporatus; suppressus fuit a . 1835 ac demolitus (1 3 3 8 )5A .1899 Fratres redierunt in oppidum S.Clemente et occupaverunt antiquum conv.O.S.Fr.»restau1f ratum et donatum illis a P.Julian Martinez del Perai,sub tit . BM.de Gratia.qui pertinet ad prov.Aragoniae.

[close]

Comments

no comments yet