LP_2_2002

 

Embed or link this publication

Description

Journal

Popular Pages


p. 1

■M W- * ^ Я й - Ш/ ‘ £ -, м .К и їв, вул.С кл яренка , 5, те л .(044) 463 9 463, ф акс(044)463 9 460. E-mai!. m a x @ s a v a t_ x .N1ev.ua С аїзаТекс •.» <» . w ■* ^л~-. v.* ' >- ' ^ W - s ’ ' . ^F, ' V?

[close]

p. 2

tv » La ch im ica con cia ria H u rto w n ia C h e m ii G a rb a rs k ie j Aldona Mach і Spolka S.C. 26-600 Radom, ul. Garbars te l/fa x :+ 48/4 8/331 19 86 www. «Віокішіса» w Santa Croce (Италия) — одно из самых известных в мире предприятий по производству химических средств для дубления и отделки кожи. Польское представительство фирмы «Віокішіса» в городе Радом обеспечивает своей продукцией польские и украинские предприятия кожевенно-обувной отрасли. Мы заинтересованны в увеличении объема продаж на Украине. Приглашаем к сотрудничеству большие и средние кожевенные заводы, а также наладим сотрудничество с украинскими фирмами, заинтересованными в дистрибьюции химической продукции нашего предприятия. ПОЛЬСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЕМ BIOKIMICA (ИТАЛИЯ) ПРИГЛАШАЕТ УКРАИНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОЖИ И ДИСТРИБЬЮТЕРОВ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОЖ ЕВЕННО-ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ С 19 ПО 20 СЕНТЯБРЯ 2002 г. Симпозиум будет организован в Центре Национальных Лесных Богатств в м естности Jedlni Letnisko, которая расположена в 12 км от г. Радом в направлении на Козенице. Участие (включая питание и ночлег) бесплатное. На симпозиуме будут представлены новые технологии и новые продукты предприятия «Віокішіса». В симпозиуме примут участие итальянские фирмы, выпускающие машины и оборудование для кожевенно-обувной промышленности: «Вагпіпі» и «Das-Comar», представительства которых находятся также в г. Радом. Заявки следует присылать до 30 августа 2002 г. по адресу: BIOKIMICA, Poland, 26-600 Radom, ul. Garbarska 27, tel./fax: +48 / 4 8 / 331-19-86 E-mail: biokimica-tm@pro.onet.pl a- шM 1 ft г C p m a r sri BARN INI V.&C. C /A/EMEc O

[close]

p. 3

«COATS» вітає у світі кольорів та натхнення! Британський концерн «С0ДТ5» понад 200 років — лідер серед виробників ниток, що здійснює свою діяльність більш ніж у 60 країнах світу. «КОУТС УКРАЇНА» — частина британського концерну, яка втілює в Україні основні напрямки сервісної політики компанії «COATS». «КОУТС УКРАЇНА» пропонує в асортименті швейні нитки, нитки для машинного вишивання, заслбки-блискавки, засл'бки-велькро і спеціальну фурнітуру для рукоділля. Ми пропонуємо своїм клієнтам розмаїття товарів: від ниток загального призначення до спеціалізованих (зокрема, вогнетривких, водостійких та кислотостійких). Нитки та заслбки-блискавки за кольором ідентичні завдяки спільній карті кольорів. Така комплексна пропозиція фірми дає її клієнтам можливість робити правильний вибір щодо виробу. Нитки «КОУТС УКРАЇНА» — справжня феєрія барв. Кольорова гама охоплює близько 400 відтінків ниток різної товщини й намотування. Поза тим, за бажанням замовника, ми в змозі виготовити нитки «спеціального кольору» відповідно до запропонованого зразка. Фірма має унікальне в свіл устаткування COLOUR TALK. Таким досягненням технічної думки фірма завдячує англійським інженерам концерну «C0ATS», що відповідають за відтворення кольорів у будь-якому місці в світі. Підтвердженням того, що фірма дотримується політики найвищої якості, є отримані сертифікати та референції. К ІInternational Organization for Standardization гсоме М TEXTILES accordng to Ofco-V* Vandard ЮО No OOOOOOOO toMut «КОУТС УКРАЇНА» пропонує повний калейдоскоп виробів: НИТКИ ❖ COATS epic — з поліестру, армовані ❖ COATS astra — з поліестру, штапельні ❖ COATS gral — нитки з неперервного поліестру ❖ COATS atlas — з текстурованого поліестру ❖ COATS дгатах — з текстурованого поліестру ❖ COATS tridalia — з поліестру, вишивальні О- COATS dual duty — поліестробавовняні, армовані ❖ Coats by Barbour — повна гамма ниток: нейлонові, з клеєного поліестру й поліміду тощо ЗАСТІБКИ-БЛИСКАВКИ ОРП -V- S 40, S 60, S80 — спіральні <■ Р60, Р80 — тр а кто р н і <>■М45, МбО — металеві ❖ S44 — к р и т і тканинні;

[close]

p. 4

МШ УШ Ш іо о і МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА одягу, Взуття, текстилю, технологій та обладнання для л егкої промисловості MODA 3-5 ЖОВТНЯ Палац спорту, Спортивна пл., 1, Київ Генеральні інформаційні спонсори -Галицькі__ ® КОНТРАКТИ ЛЕГКА ПРОМ ИСЛОВІСТЬ За участю Офіційний готель Офіційний авіаперевізник Спонсор показів ЯШ ЖУРНАЛ

[close]

p. 5

МІНІСТЕРСТВО промислово! політики УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ БЮРО технічно! інфо рм ац ії З ЛЕГКОЇ ТАТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ЛЕГКА П Р О М И С Л О В ІС Т Ь ЩОКВАРТАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ ВИДАЄТЬСЯ 3 1960 р. 2 квітень—червень 2002 Голова Редакційної комісії ГОЛУБОВ О.Г. Головний редактор ЧЕРНІЙ Ю.В. РЕДАКЦІЙНА КОМІСІЯ: Березненко М.П., д-р техн. наук Головко Д.Б., канд. техн. наук Григорян Г.С., д-р техн. наук Данілін В.М., д-р екон. наук Єфіменко 0.1. Єрмолаєва Т.О., магістр економіки т а управління бізнесом (заступник головного редактора) Корсуненко Г.І. Крисько В.П., канд. техн. наук Кудряшов В.П., д-р екон. наук Л іщ ук В.І., канд. техн. наук Мартиненко М.М., д-р екон. наук Міміношвілі Г.М. (відповідальний секретар) Ноговіцин О.В., д-р техн. наук Омельченко В.Д., канд. техн. наук Половников І. І. , канд. техн. наук Рукавцев Г.І., канд. техн. наук Скірко Ю.І., д-р екон. наук Супрун В.0., д-р екон. наук Хомяк О.М., д-р техн. наук Чурсіна Л.А., д-р техн. наук У НОМЕРІ 9 червня — День працівників легкої промисловості................................................................ З З'їзд працівників легкої промисловості України.........................................................................З «ІНТЕРТЕКСТИЛЬ-УКРАЇНА»......................................................................................................... 5 ТКАНИНИ. НИТКИ. ФУРНІТУРА..................................................................................................... б Деякі проблеми легкої промисловості України під час вступу до Світової організації торгівлі.........................................................................б Четверта презентація італійського взуття у Києві......................................................................8 Виставки ум.Брно.......................................................................................................................10 Виставки моди у м.Дюссельдорф.............................................................................................. 11 ВІЗИТНІ КАРТКИ..................................................................................... 11, 22— 25, 27, 44-45, 53 «Чайковский текстиль». Пропозиція тканин нових розробок................................................ 12 Розвиток торгівлі Угорщини з Україною....................................................................................14 Дні Угорщини в Києві................................................................................................................. 15 Продовжуємо ознайомлення з устаткуванням фірми «DURKOPP ADLER AG».......................... 16 «МОДА Україна-2002»................................................................................................................ 18 Ділові партнери з Кореї............................................................................................................. 19 «JUL(I1V9I»0)— система, створена професіоналами фірми «САПРЛЕГПРОМ».............................. 20 Нова форма працевлаштування випускників........................................................................... 24 ЦБТІ інформує............................................................................................................................ 26 Устаткування волого-теплової обробки фірми «THEOBALD* у новому тисячолітті............... 28 «INVESTRONICA» дивиться в майбутнє...................................................................................... 33 Львівська «ВЕСНА» — лідер з якості.........................................................................................36 «VEIT» + «ВЕСНА» — партнерська співдружність.................................................................... 39 «AMF REECE». Найкращі ідеї — найліпше виконання.............................................................. 43 Для кардочесання — чесальна машина С51 фірми «RIETER»................................................. 46 150 років «GROZ-BECKERT*........................................................................................................47 Михаїл ВОРОНІН. Секрет успіху.................................................................................................49 TEXTILE EXPO............................................................................... Л............................................ 64 НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Омельченко В.Д. Проблеми щодо собівартості товарів легкої промисловості України....... 53 Лішук В.І.. Мокроусова О.Р.. Плаван В.П.. Івашкевич С.Л. Екологічні аспекти застосування у шкіряній промисловості сполук хрому та летких розчинників................... 54 Оксаніч К.Ф.. Ніколаєва Т.В. Розробка художньо-технологічних принципів проектування сучасного представницького та фірмового одягу............................................56 Березненко С.М.. Будєркєвич С.М. Вплив методів отримання об'ємно-просторової форми на якість виготовлення швейних виробів.................................57 Куцак Р.С. Розробка системи контролю кольоровості тканин................................................. 58 Вергунова І.М.. Баринов С.Г. Прогнозування якості льоносировини.....................................59 Вербиаький О.М.. Чурсіна Л.А. Вплив первинної вологості лляної соломки на якість трести і волокна...........................................................................................................60 Ткачева Т.М. Вплив способів первинної переробки лляного волокна на його споживчі властивості....................................................................................................60 Микитенко В.В. Прогнозування розвитку енергозберігаючих технологій в промисловості......................................................................61 Акимов 0.0. Вплив параметрів поворотного стола на критичні швидкості апаратів для намотування скляних ниток...........................................62 Теоешкевич Н.А. Вплив хімічного чищення на фізичні властивості вовнолавсанових костюмних тканин................................................ 63 С т а т т і рубрики «НАУКОВІДОСЛІДЖЕННЯ» затверджено до друку Вченою Радою КНУТД 22.05.2002 р.

[close]

p. 6

В НОМЕРЕ IN THE ISSUE 9 июня — День работников легкой промышленности......................3 Съезд работников легкой промышленности Украины........................3 «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ-УКРАИНА»............................................................. 5 ТКАНИ. НИТИ. ФУРНИТУРА................................................................... 6 Некоторые проблемы легкой промышленности Украины при вступлении во Всемирную организацию торговли.................... 6 Четвертая презентация итальянской обуви в Киеве.........................8 Выставки в г.Брно..............................................................................10 Выставки моды в г.Дюссельдорф..................................................... 11 ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ.................................... 11, 22— 25,27,44-45, 53 «Чайковский текстиль». Предложение тканей новых разработок.............................................................................. 12 Развитие торговли Венгрии с Украиной............................................14 Дни Венгрии в Киеве..........................................................................15 Продолжаем ознакомление с оборудованием фирмы «DClRKOPP ADLER А6».............................. 16 «МОДА Украина-2002»....................................................................... 18 Деловые партнеры из Кореи............................................................. 19 «JUUVI» — система, созданная профессионалами фирмы «САПРЛЕГПРОМ»................ 20 Новая форма трудоустройства выпускников....................................24 ЦБТИ информирует............................................................................ 26 Оборудование влажно-тепловой обработки фирмы «THEOBALD» в новом тысячелетии...................................... 28 «INVESTR0NICA» смотрит в будущее................................................. 33 Львовская «ВЕСНА» — лидер по качеству....................................... 36 «VEIT» + «ВЕСНА» — партнерское содружество.............................39 «AMF REECE». Наилучшие идеи — наилучшее исполнение............43 Для кардочесания — чесальная машина С51 фирмы «RIETER»......46 150 лет «GR0Z-BECKERT»...................................................................47 Михаил ВОРОНИН. Секрет успеха..................................................... 49 TEXTILE EXPO...................................................................................... 64 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Проблемы относительно себестоимости товаров легкой промышленности Украины...................................... 53 Экологические аспекты применения в кожевенной промышленности соединений хрома и летучих растворителей .... 54 Разработка художественно-технологических принципов проектирования современной представительской и фирменной одежды........................................................................ 56 Влияние методов получения объемно-пространственной формы на качество изготовления швейных изделий.................................. 57 Разработка системы контроля цветности тканей.............................58 Прогнозирование качества льносырья............................................59 Влияние первичной влажности льняной соломки на качество тресты и волокна...........................................................60 Влияние способов первичной переработки льняного волокна на его потребительские свойства......................................................60 Прогнозирование развития энергосберегающих технологий в промышленности............................................................................ 61 Влияние параметров поворотного стола на критические скорости аппаратов для наматывания стеклянных нитей................................................. 62 Влияние химчистки на физические свойства шерстолавсановых костюмных тканей............................................. 63 The Day of light industry workers......................................................... 3 The Congress of light industry workers Ukraine....................................3 «INTERTEXTILE— UKRAINE»................................................................ 5 FABRIC. THREAD. FURNITURE................................................................. 6 Some problems of Ukrainian light industry before entry to the World Trade Organization...................................................6 Presentation of Italian shoes in Kiev.................................................... 8 Brno exhibitions..................................................................................10 Dusseldorf Fashion exhibitions...........................................................11 VISITING CARDS...............................................11,22— 25,27,44-45, 53 «CHAYKOVSKYTEXTILE». Offering of fabrics of new design.................12 Development of trade between Hungary and Ukraine....................... 14 The Days of Hungary in Kiev................................................................ 15 Equipment of «DClRKOPP ADLER AG» company.................................. 16 «FASHION UKRAINE — 2002»............................................................. 18 Business partners from Korea............................................................. 19 «JULIVI» — system of «SAPRLEGPROM» company.............................20 The new form of employment final year students.............................. 24 CBTI inform s....................................................................................... 26 Equipment of steaming of «THEOBALD» company in new m illennium ............................................................................... 28 «INVESTRONICA» looks in fu tu re ........................................................33 «VESNA» company — leader of q u a lity.............................................. 36 «VEIT» + «VESNA» partner community................................................39 «AMF Reece». The best ideas — the best fu lfillm e n t........................ 43 Equipment of «RIETER» company...................................................... 46 150 years of «GROZ-BECKERT»............................................................ 47 Mikhail VORONIN. Secret of success....................................................49 TEXTILE EXPO......................................................................................64 SCIENTIFIC RESEARCHES The problems of first cost of light industry goods.............................. 53 The ecological aspects of use of the chrome compounds and volatile solvents in the tanning industry..................................... 54 Development of artistically and technological principles of designing of modern representative and firm clothes..................56 Influence of methods for obtaining three-dimensional shape to quality of production of ready-made garments.............................. 57 Development of control system of color fa b ric....................................58 The prognosis of quality flax straw materials.....................................59 Influence of primary moisture of linen straw to quality of fib e r........ 60 Influence of a way of primary processing of flax fibre on its consumer properties.................................................................60 Prognosis of development energy technology in industry................ 61 Influence of characteristics of turnaround desk on glass fiber reeling........................................................................... 62 Influence of dry-cleaning process on the wool and therylene costume fabrics............................................................ 63 КИІВ, Державне центральне бюро технічної Інформації з легкої та текстильної промисловості О Мінпромполітики України ЦБТІ КНУТД Реєстраційне свідоцтво Серія КВ №4443 від 01.08.2000 р. Комп'ютерна верстка фірми ATТЛ(ртехнінформ" Журнал може публікувати матеріали, не поділяючи точку зору автора. Відповідальність за достовірність і зміст матеріалів несуть автори. Передплатний Індекс 74278 Адреса редакції: 01023, Київ-23, вул. Шота Руставелі, 15 А Тел./факс: (044) 227-03-74 E-mail: legprom@ukrpost.net cbt1@ln.ua Здано до складання 27.05.2002 П ідписано до друку 25.06.2002 Формат 60x90/8. Папір крейдовий. Офсетний друк. Умовн. друк. арк. 8, 5 Умовн. ф а р б .-в ід б . 7, 78 О б л.-ви д . а р к. 9, 67.

[close]

p. 7

ЦБТІ ІНФОРМУЄ D '- Щ Ъ Ш Д ш і) г г р щ ] т ш ] ъ Ш Т Ш уІ Ї Щ Ш Ш Ш Ш Ш ' і ] Шановні друзі! Щ иро вітаю Вас з нагоди професійного свята — Дня працівників легкої промисловості. Галузь, яка покликана задовольняти потреби кожного громадянина, посідає помітне місце в економіці, сприяє поліпшенню якості життя населення України. Завдяки Вашій професійній майстерності та наполегливій творчій праці останнім часом відбулися позитивні зміни в роботі підприємств легкої промисловості. Впроваджуються нові технології, нарощується обсяг виробництва, активізується маркетингова робота, розширюється асортимент, підвищується якість продукції та попит на неї. Немає сумніву, що висококваліфіковані керівники, фахівці та робітники галузі зможуть забезпечити внутрішній ринок України конкурентоспроможними товарами на усі смаки та уподобання, їхня копітка, цілеспрямована праця сприятиме зміцненню економіки країни і завжди матиме високий авторитет у населення. Бажаю всім працівникам легкої промисловості наснаги й енергії, нових професійних здобутків. Нехай добро і щедра доля не обминають Вас. З д ор ов'я Вам та усіх гараздів. З повагою П рем 'єр-м іністр України Анатолій К ІН А Х З'їзд працівників легкої промисловості України Напередодні Дня працівників легкої промисловості, 5 червня 2002 p., відбувся з'їзд працівників легкої промисловості України, на якому планувалось обговорити перспективи розвитку галузі. З'їзд проходив у Києві в залі засідань Федерації профспілок України. Організатори з ’їзду — Українська асоціація підприємств легкої промисловості, Ц К профспілки підприємств текстильної та легкої промисловості за участю Міністерства промислової політики України. На з ’їзд було запрошено роботодавців у галузі легкої промисловості (юридичні та фізичні особи), керівників профспілкових організацій, а також відповідальних працівників центральних органів державної виконавчої влади, керівництво Українського союзу промисловців і підприємців (У С П П ). На жаль, не усі бажаючі потрапили на з’їзд. У роботі з ’їзду працівників легкої промисловості взяв участь та виступив Прем’єр-міністр України Анатолій К ІН А Х . Доповідь з основного питання, винесеного на обговорення учасників з'їзду, зробив заступник Державного секретаря Міністерства промислової політики України Олексій ГО Л УБ О В . Далі цю доповідь наведено у скороченому викладі. Пріоритетом економічної та соціальної політики в нашій державі сьогодні е створення умов для забезпечення достат­ нього життєвого рівня населення. Саме інтереси людини зна­ ходяться в центрі уваги проекту нової Програми діяльності Кабінету Міністрів України, тому пріоритетними напрямками діяльності Міністерства промислової політики на найближчі два роки стануть поглиблення ринкових реформ як основи підвищення ефективності економіки і поліпшення соціальної складової життя людей. Після глибокої кризи з кінця 1998 р. в легкій промисло­ вості України позначились стабільні позитивні зміни. За ос­ танні три роки обсяги виробництва продукції галузі зросли на 1,5 млрд. грн. при щорічних позитивних темпах (1999 р. — 105,7%; 2000 р. — 139%). В 2001 р. легка промисловість продовжувала нарощува­ ти обсяги виробництва, зростання яких відбулося у всіх підгалузях. Загальне зростання обсягів — 113,7%, а у діючих цінах становило 2,4 млрд. грн. Найбільшого темпу зростання досягнугоу виробництві гото­ вого одягу та одягу із хутра — на 16%, у текстильній промисло­ вості — майже 12% виробництві шкіртоварів та взуття — 10%. Збільшилось виробництво продукції всієї основної номен­ клатури, в тому числі тканин лляних — в 1,6 раза, тканин бавов­ няних, нетканих матеріалів та верхнього трикотажу — більш як на 10%, трикотажу білизняного — на 60%, взуття — на 5%. Більше як на третину зросло виробництво костюмів чо­ ловічих та жіночих, брюк, курток, верхніх сорочок, фетрових головних уборів. До позитиву в розвитку промисловості слід віднести стабільну тенденцію нарощування обсягів виробництва одя­ гу для дітей, (зокрема трикотажних виробів — на 40%, брюк — на 62, курток — на 51, а дитячого взуття — до 10%). В 2001 р. значно поліпшилось фінансово-економічне становище підприємств. Отриманий підприємствами прибуток становив 4>,8 млн. грн., до бюджетів усіх рівнів в 2001 р. перераховано податків на суму понад 200 млн. грн. Питома вага бартерних операцій знизилась з 21 до 11%. В 2001 р. збільшився на 15% обсяг поставок продукції легкої промисловості на експорт й досяг 775,3 млн. дол. США. За підсумками минулого року середньомісячна заробітна плата збільшилася майже на 20% і становила 250 грн., на тре­ тину зменшилась заборгованість з виплати заробітної плати. В 2002 р. продовжується тенденція зростання обсягів виробництва продукції легкої промисловості. За даними Держкомстату України, обсяг продукції у діючих цінах за 4 місяці становив 695,2 млн. грн. Треба зазначити, що найбільше зростання виробництва товарів легкої промисловості за 4 місяці 2002 р. порівняно з відповідним періодом 2001 р. спостерігалось у таких регіонах — Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській, Рівненській областях, а найбільше падіння виробництва — у Полтавській, Волинській, Івано-Франківській областях. Виробники розуміють, що їх майбутнє і теперішня успішна діяльність неможливі без створення і випуску продукції безпо­ середньо для конкретного споживача. Формування іміджу підприємства є нагальною потребою сьогодення. Так, в Україні широко відомі торгові марки таких швейних підприємств як «Трембіта» (м.Чернівці), «Маяк» (мЛьвів), «Володарка» (м.Вінниця); трикотажних — «Лутри» (м.Луганськ), «Україна» (м.Житомир); з виготовлення взуття — «Оріль» (м.Дніпропетровськ), «Лугань» (м.Луганськ) та ін. Творчі працівники цих підприємств працюють з метою своєчасного втілення у своїх розробках найновіших тенденцій світової моди. Надзвичайно жорстка конкуренція змусила підпри­ ємства галузі значно поліпшити маркетингову роботу. Активізація асортиментної роботи, підвищення конкуренто­ спроможності продукції, як на внутрішньому, так і на ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2 0 0 2 . № 2 З

[close]

p. 8

ЦБТІ ІНФОРМУЄ зовнішньому ринках, стала ефективним кроком щодо повернення довіри споживачів до вітчизняних товарів. Наприклад, Запорізьке ЗАТ «Селена», яке декілька років працювало з інофірмами за даваль­ ницьких умов, здобуло стійких позицій на зовнішніх ринках і вже в 2001 р. понад 50% від загального експорту поставляло під власною маркою. Чернівецьке ВАТ «Трембіта» — лідер в Україні на ринку чоловічих костюмів — збільшило виробництво продукції на 34% порівняно з 2000 р. і створило додатково майже 300 робочих місць. За останні два роки на згаданих підприємствах за рахунок власного прибутку суттєво оновлений парк технологічного устаткування, що позитивно позначилося на якості продукції. Середньомісячна заробітна плата становить понад 600 грн. До підприємств, що набули позитивний досвід на зовнішніх ринках, а нині ефективно працюють на рин­ ку України, можна по праву віднести ЗАТ «Оветри» (м.Орджонікідзе), — провідне підприємство з вироб­ ництва верхніх трикотажних виробів, яке впродовж минулого року в 4 рази збільшило поставки конкурен­ тоспроможної сучасної продукції на внутрішній ринок. Значної популярності у споживачів здобула також продукція АТЗТ «Коростенський фарфор», яке, опану­ вавши сучасні технології, має змогу ефективно працю­ вати, як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Міністерство промислової політики приділяє значну увагу створенню сприятливих умов для вітчизняного товаровиробника. Одним із напрямків цієї діяльності було запровадження в 1999 р. еко­ номічного експерименту на підприємствах легкої та деревообробної промисловості Чернівецької об­ ласті. Підсумки двох років роботи підприємств в умо­ вах експерименту засвідчили, що основну мету його проведення досягнуто. При зростанні обсягів вироб­ ництва за перший рік експерименту в 1,3 раза і за другий рік — у 1,5 раза, бюджетні надходження збільшилися у 1,5 раза , прибутки підприємств — у 1,6 раза, обсяги інновацій на оновлення виробництва — у 7,3 раза. Враховуючи отримані позитивні результати екс­ перименту, Міністерство промислової політики у співробітництві з Верховною Радою Украни підготу­ вало проект Закону України «Про умови розвитку вітчизняної легкої, меблевої та деревообробної про­ мисловості». Цим законопроектом передбачено по­ ширення на всі підприємства згаданих галузей тих заходів державної підтримки, які надали можливість підприємствам поліпшити фінансово-економічне становище: / Запровадження єдиного податку (8% та 2,5% у разі експорту) на обсяг реалізації та інші доходи замість шести діючих податків, у тому числі і ПДВ ✓ Можливість надання підприємствам 90-денної відстрочки з і сплати єдиного податку / Право на видачу органам митного контролю податкового векселю на ПДВ без авалю банку терміном на 90 днів у разі ввезення товарів виключно для власних виробничих потреб ✓ Звільнення від сплати ПДВ у разі ввезення імпортного устаткування Мінпромполітики, вважаючи, що найефек­ тивнішим методом впровадження промислової політики є здійснення комплексу заходів в легкій промисловості, в подальшій роботі продовжуватиме співпрацю із Верховною Радою України, з іншими міністерствами та відомстівами щодо доопрацюван­ ня та прийняття зазначеного Закону. За прогнозними розрахунками впровадження цього Закону дасть можливість збільшити обсяги виробництва промис­ лової продукції і відповідно надходжень до бюд­ жетів усіх рівнів до 25%, а також значно активізува­ ти інноваційну діяльність підприємств, підвищити конкурентоспроможність продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках. Одним із напрямків промислової політики Міністерства є підтримка інвестиційної діяльності Державної компанії «Луганськлегінвест». За останні роки компанією реалізовано 5 інвестиційних про­ ектів, спрямованих на технічне переозброєння підприємств легкої промисловості, розташованих у шахтарських містах Брянка, Первомайськ, Стаханов, Свердловськ, Красний Луч, де через закриття шахт виникла гостра потреба у створенні додаткових ро­ бочих місць. Для реалізації проектів було залучено 4,3 млн. дол. США інвестиційних ресурсів, промисло­ вої продукції вироблено на суму 5,1 млн. грн., створено 572 нових робочих місця. Нині компанією «Луганськлегінвест» підготов­ лено 3 інвестиційних проекти, для реалізації яких планується залучити інвестицій на суму 5,3 млн. дол. США, що дасть можливість створити ще 603 нових ро­ бочих місця. Мінпромполітики вже підтримало за­ значені інвестиційні проекти. Сьогодні Мінпромполітики та іншими урядовими структурами багато робиться для інтеграції України до європейської спільноти. Значним імпульсом для при­ скорення цього процесу став Указ Президента України від 5 вересня 2001 р. «Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до СОТ». Чіткі орієнтири на цьому шляху визначила й легка промисловість. Країни ЕСє основним ринком збуту української тек­ стильної продукції. Протягом останніх років на ці країни припадає понад двох третин українського експорту. За підсумками 2001 р. експорт текстильної про­ дукції до СС становить 560 млн. дол. США (72,2% від загального експорту продукції), темп до 2000 р. — 138%. За цей же період імпорт аналогічної продукції до України становив 413 млн. дол. США. Позитивне сальдо — 147 млн. дол. США. Однак треба зазначити, що легка промисловість, як жодна з інших галузей промисловості України, по­ чинаючи з 1990 p., працює в надзвичайно несприят­ ливих умовах на внутрішньому ринку. Це є головним чинником деякого уповільнення зростання вироб­ ництва у галузі з початку року. Нерозв'язання цієї проблеми ставить під загрозу подальший розвиток галузі. Причиною такого стану стало насичення внутрішнього ринку товарами, ввезеними за явно за­ ниженими цінами, без сплати мита, зборів та реалізо­ ваними в тіньовому секторі торгівлі без сплати по­ датків. З цими товарами продукція легальних вітчиз­ няних виробників об'єктивно не може конкурувати, оскільки щонайменше в 1,5-2 рази дорожча. Така ситуація знайшла відображення під час на­ ради, яку провів 14 лютого 2002 р. Президент України: з питань захисту внутрішнього ринку, запобігання незаконному ввезенню товарів і втрат бюджету в процесі імпортних операцій. Рішення, прийняті за результатами наради, дадуть змогу суттєво виправити ситуацію. Враховуючи викладений стан справ, окреслено такі напрямки державної промислової політики. Перший. Міністерство не може задовольнити стан внутрішнього ринку товарів легкої промисловості, го­ ловним чином проблема надходження неврахованих товарів, як ввезених, так і внутрішнього походження. Міністерство бере й братиме участь в розробці та реалізації заходів щодо підвищення ефективності дії державних органів, покликаних контролювати ввезен­ ня товарів та забезпечувати під час їх ввезення безу­ мовне справляння мита, податків і зборів, як це перед­ бачено відповідним дорученням Президента України. Другий. З боку підприємств надходить багато нарікань щодо складності та дорожнечі митного оформлення експортно-імпортних операцій. Не є оп­ равданим, на наш погляд, стан, за якого підприємства гільки митних зборів і за послуги митниці сплачують по 100 і більше тисяч гривень на рік. Як свідчать наші партнери з інших країн, такої системи в розвинених країнах світу немає. Третій. Потребує розв'язання також проблема стабільного забезпечення легкої промисловості си­ ровиною, як вітчизняного походження (льон, вовна, шкір- та хутросировина), так і імпортованою — це, головним чином, бавовна. Четвертий. В легкій промисловості є ціла низка підприємств, спеціалізованих на виготовлення речо­ вого майна для силових структур. Ці підприємства го­ тові виконати будь-які замовлення у разі розв'язання проблеми своєчасних розрахунків. П'ятий. Нагальною потребою для шкіряної галузі є збереження мита на вивіз шкірсировини. Відміна вивізного (експортного) мита на живу худобу та шкірсировину призведе до необмеженого експорту високоліквідної сировини, насамперед живої худоби і, як наслідок, відчутно «вдарить» по вітчизняних товаровиробниках, поставить під загрозу існування низки галузей промисловості. Мінпромполітики та­ кож підтримує доцільність зняття 5%-ного мита на імпорт шкірсировини. Проте для цього слід зібрати необхідну інформацію для врегулювання даної проблеми у Верховній Раді. Шостий. Враховуючи численні звернення облас­ них державних адміністрацій, профспілкових ор­ ганізацій та підприємств, важливим є проходження через нову Верховну Раду розробленого проекту За­ кону Україн и «Про умови розвитку вітчизняноїлегкої та деревообробної промисловості». Уряд та Міністер­ ство підтримували й підтримуватимуть цей проект. Оскільки реалізація вказаних напрямків проми­ слової політики вимагатиме взаємодії з іншими міністерствами й відомствами, Мінпромполітики активно співпрацюватиме з ними. У разі потреби Міністерство ініціюватиме прийняття відповідних рішень Кабінетом Міністрів України або внесення необхідних змін до законодавства. Розраховуємо й на активізацію позиції підприємств. Найважливішими напрямками у цій роботі с: ✓ Активна і, якщо хочете, агресивна позиція на ринку щодо просування своїх товарів, поліпшення рекламної діяльності, ефективна взаємодія з торговельними організаціями цри безумовному задоволенні потреб споживачів за якістю та ціною продукції. Поряд з фірмовою торгівлею треба виходити на контакти і співпрацю з оптовими організаціями, я кі тепер вже починають розвиватись. Хоча усім думаю зрозуміло, що того часу, коли майже вся продукція реалізувалась, наприклад, через фірми «Одяг» або «Взуття», вже не буде. / Як це не складно, проте необхідно використовувати усі можливості для технічного розвитку виробництва, оскільки відставання у цьому може звести нанівець успіхи, досягнуті у відновленні та стабілізації виробництва. / На жаль, не всі підприємства провели реструктуризацію виробництв. У зазначеному питанні догми немає, однак, якщо підвищення конкурентоспроможності цього вимагає, то це неминучий процес. Чим швидше його зробити, тим менш болючим він буде. У цьому контексті треба реально оцінити ситуацію й сміливіше залучати ефективного інвестора. / Захист ринку. Треба нарешті не тільки зрозуміти, а й діяти, маючи такий ефективний інструмент як Антидемпінговий кодекс. Тепер ініціатива задіяння цього інструменту належить підприємствам, це не означає, що Мінпромполітики самоусувається від цієї роботи — ми, без сумніву, будемо втручатися у ці процеси, проте основний тягар роботи лежить на підприємствах. Така світова практика і такі закони діють в Україні. 4 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2 0 0 2 . № 2

[close]

p. 9

ЦБТІ ІНФОРМУЄ «ІНТЕРТЕКСТИЛЬ-УКРАЇНА» * Друга міжнародна оптово-промислова виставка-ярмарок «ІН Т Е Р Т Е К С Т И Л Ь -У К Р А ЇН А » відбулась з 16 по 19 квітня 2 0 0 2 р. у Києві в Палаці мистецтв «Український Д ім ». Учасники виставки — підприємства з України, Росії, Білорусі, М олдови, Бангладеш. Виставку відвідали й представники іноземних компаній, зокрема «СаваТекс», «JUKI (Middle Europe) G m bH ». ВАТ "РІВНЕЛЬОН м.Рівне П ро окремих експонентів « І Н Т Е Р Т Е К С Т И Л Ь -У К Р А Ї Н А » — далі. ЄВРАЗІЯ" м .К и їв ВАТ «РІВНЕЛЬОН» ОАО "МОГОТЕКС" гилев (Україна, м. Рівне) Підприємство — первісток текстильної промисловості Поліського краю — випускає понад 100 артикулів технічних та побутових тканин. Технічні тканини — брезентові парусини різних видів просочування, тканина мішечна, мішки господарчі. Побутові тканини — білизняні та скатеркові, рушникові, костюмноплаттяні, декоративні та портьєрні, а також кухонні комплекти і рушники. В А Т «Прядильно-ниточный комбинат им. С. М .К ирова» (Росія, м. Санкт-Петербург) Нитки швейні армовані (поліамідні, поліефірні від 22 до 200 текс); нитки в'язальні, вишивальні з 100% бавовни; пряжа бавовняна та сумішкова; ватні ковдри і подушки; спецодяг; швейні вироби. Шкарпетки чоловічі, дитячі. Торговий Дім «Євразія» (Україна, м.Київ) Компанія «Торговий Дім «Євразія» — найбільший постачальник бавовняного волокна з Узбекистану в Україну, а також виробник якісних тканин з натуральної сировини. Основні напрямки діяльності компанії: ♦ Поставка високоякісного бавовняного волокна усіх ти п ів і сортів, а також їх складових (л инт, улюк) ♦ Виробництво широкого асортименту тканин з власної сировини на підприємствах України т а Білорусі ♦ Поставка натуральних шовкових тканин з Узбекистану ♦ Реалізація широкого асортименту тканин Головні партнери компанії «Торговий Дім «Євразія» — ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат», ВАТ «Донецький текстиль», ВАТ «Текстерно», ВАТ «Моготекс», ЗАТ СП «Сопотекс». РУП «С П О «Хімволокно» (Білорусь, м.Світлогорськ) Підприємство виготовляє: ♦ текстильні поліефірні т а віскоені нитки ♦ поліефірні тр и ко та ж н і т а неткані полотна ♦ віскозний корд ♦ поліпропіленові т к а н і т а неткані матеріали ♦ вуглецеві матеріали; оксалон В А Т «Чернігівське підприємство «Хімволокно» (Україна, м. Чернігів) Виробляє і пропонує для реалізації капронові та анідні кордні тканини, нитки текстильного, трикотажного, текстильногалантерейного призначення, виробництво плащових, портьєрних, підкладкових тканин, панчішно-шкарпеткових виробів, поліамідів для лиття тощо. ВАТ «М ОГОТЕКС» (Білорусь, м.Могильов) Пропонує тканини: >• підкладкові з різними видами обробок >• плащові з різними видами обробок ► для виробничого та форменого одягу з різними видами обробок і спеціальними властивостями >• платтяно-костюмні ► технічні ► для шкіргалантерейної промисловості >■ домашній текстиль; комплекти штор, покривала, постільна та столова білизна тощо ЗАТ СП «СОП ОТЕКС» (Білорусь, м. Могильов) Продукція підприємства: > пряжа кардна і гребінна пневмомеханічного т а кільцевого способів прядіння з волокон бавовняного, льняного, штучних т а їх сумішок (від №17 і вище — для три ко та ж у і ткання) > тканини сирові й готові, у том у числі гладкофарбовані, вибивні, камуфльовані, з натуральних т а штучних волокон > швейні вироби, професійний, формений, спеціальний т а робочий одяг з усіх видів тканин > вишивання фірмового держзнака Додаткова інформація в ЦБТІ за телефоном у Києві: (044) 227-03-74 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2 0 0 2 . № 2 5

[close]

p. 10

ЕЦБТІ ІНФОРМУЄ У К »Л ТН С ЬК И РІ П О П ІУ М ТКАНИНИ НИТКИ Ф У Р Н ІТ У Р А Вважається, що нова мода народжується на подіумі у П ариж і. Проте за кулісами модних показів залишаються розробки дизайнерів текстильних компаній, заводів з виготовлення фурнітури, результати досліджень спеціалістів хімічних концернів з виробництва ниток та пряжі. Тому Промоушн-центр «Український подіум» за підтримки М інпромполітики України організував Першу спеціалізовану виставку «Тканини. Нитки. Фурнітура», яка проходила у К и є в і з 29 травня по 1 червня 2002 р. у виставковій залі Торгово-промислової палати ( Т П П ) України. Така вузькоспеціалізована виставка, розрахована на професійну аудиторію, в Україні провадилась вперше. Роботу виставки «Тканини. Нитки. Фурнітура» відкрив начальник Управління легкої промисловості Мінпромполітики України Ю р ій Ч Е Р Н ІИ . ТЕМ АТИКА ВИСТАВКИ # Тканини, трикотажне полотно, неткані та прикладні матеріали ^ Нитки, пряжа, гудзики, швейна фурнітура Товари для рукоділля та вишивання Експоненти — майже 6 0 підприємств та фірм з України, Росії, Білорусі, Італії, Данії, Литви, Польщі, Німеччини, я к і на українському ринку пропонують матеріали для швейного і трикотажного виробництва, а також для рукоділля. Тканини та аксесуари, я кі було подано на виставці, завтра з'являться як готові вироби у магазинах і модних салонах. Помітне місце на виставці посідала продукція українських підприємств: таких великих виробників як Чернігівський концерн «Чексіл», В А Т «Луцький шовковий комбінат «Волтекс», В А Т «Рівнельон», а також Т О В «Торговий дім «Веретено-Текстиль», А Т З Т В Т «Іоголівська стрічкоткацька фабрика», К П К П «Молнія». Привертали увагу відвідувачів стенди Т О В «Браво Текс» — ексклюзивного представника більш н іж 20 мануфактур, відомих поміж провідних модельних будинків Європи; Т О В «Даніс» — офіційний дистриб'ютор на українському ринку фірми «A M A N N » — одного із світових лідерів у виробництві швейних ниток; Ч П «Костенко Т .В .» ( Т М Вітер моди) — оптова та роздрібна торгівля тканинами виробництва Німеччини, Італії та Ф ранції; Д П «Коутс Україна» — частина британського концерну, яка втілює в Україні основні напрямки сервісної політики компанії «C O A T S » — лідера серед виробників ниток вже понад 200 років. У рамках виставки у конференц-залі Т П П України 29 та 30 травня 2 0 0 2 р. відбулись такі семінари: ф «Кольорова гама ІС А для текстильного і швейного бізнесу» ♦ «Нові напрямки в тканинах» ♦ «Сучасний стан швейної промисловості України і тенденції її розвитку» ♦ «Деякі проблеми легкої промисловості України під час вступу до Світової організації торгівлі» Контактний телефон: (044) 227-03-74 Деякі проблеми легкої промисловості України під час вступу до Світової організації торгівлі* Про технічне регулювання продукції легкої промисловості Олена САВЕЛЬЕВА, канд. техн. наук, заступник голови Технічного комітету з стандартизації (УкрНДІПВ) Як повідомили 28 травня 2002 р. засоби масової інформації, Україна подала в €С відповідну заяву про прийняття її у асоційовані члени цього співтовариства. Окрім того, Україна прагне стати членом Світової організації торгі­ влі (СОТ) — Указом Президента України від 05.02.2002 р. №104 затверджено Програму заходів щодо завершення цього вступу. Підготовка до даних процесів в Україні, у тому числі легкої промисловості, розпоча­ лася в 1997 р. з відповідної Постанови Кабіне­ ту Міністрів України №244 про створення 14 програм гармонізації нормативної бази виробництва (волокон, пряж, ниток, тканин, трикотажу, шкіри, одягу, взуття, іграшок тощо). Таку програму було розроблено УкрНДІПВ, реалізація її розпочалася з 1999 р. У загальному випадку для вступу в ЄС та СОТ необхідне приведення законодавства України у відповідність до законодавства цих організацій не менш як на 80%. Це сто­ сується, як тарифного (митного, податкового та ін.), так і нетарифного законодавства, до якого належить й стандартизація. Для реалізації вказаної відповідності в 2001 р. Верховна Рада України затвердила три Закони, які стосуються стандартизації: «Про стандартизацію», «Про підтвердження відповідності», «Про акредитацію органів з оцінки відповідності». Закон «Про стандартизацію» регламен­ тує основні її принципи, й у тому числі добровільність застосування стандартів. •Див. також жури. «Легка промисловість», 2002, №1, стор. 6-7. Даний тезис багато хто сприймає як не­ обов'язковість випуску продукції відповідно до будь-якого нормативного документа. Це було б правильно, якщо читати Закон «Про стандар­ тизацію» і, насамперед, дане положення, у відриві від Закону «Про підтвердження відповідності». Згідно з останнім виготовлю­ вач продукції має забезпечити своєю декла­ рацією потвердження відповідності своєї про­ дукції у законодавчо регульованій державою сфері — обов'язково, а у законодавчо нерегульованій — за власною ініціативою або за ви­ могою (договору) споживача (покупця), тобто має вказати конкретно якому нормативному документу відповідає його продукція. У законодавчо регульованій сфері таким документом має бути Технічний регламент підтвердження відповідності. Це новий для України вид нормативного документа, який затверджує Кабінет Міністрів і, можна вважа­ ти, є аналогом Директиви ЄС. У ньому має міститись опис видів продукції, яка підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності (обов'язковій сертифікації), вимоги безпеки для життя й здоров'я людей, тварин, рослин, а також майна та охорони навколишнього середовища, процедури підтвердження відповідності цим вимогам, правила марку­ вання та введення продукції в обіг. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. №288 Міністерство 6 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2 0 0 2 . № 2

[close]

p. 11

ЦБТІ ІНФОРМУЄ промислової політики (Мінпромполітики) призначено органом, на який покладаються функції розробки технічних регламентів та здійснення технічного регулювання, у то­ му числі й продукції легкої промисловості. А Розпорядженням Кабінету Міністрів Ук­ раїни від 28.01.2002 р. №34-р «Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейсько­ го Союзу» в 2002 р. Держстандарт разом з цим Міністерством мас провести аналіз Пе­ реліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, для визначення леї продукції та її складових, які мають низький рівень ризику для подальшого виключення її з цього Переліку. УкрНДІПВ, як головна ор­ ганізація Мінпромполітики у галузі легкої промисловості, готовий виконати роботи з цих двох напрямків за завданням Міністерства. Ці два напрямки — першорядні, особли­ во другий, бо с побоювання, що у випадку виконання цієї роботи тільки Держстандар­ том, а особливо за його дорученням органа­ ми з сертифікації, що входять у його підпо­ рядкування, цей перелік не тільки не скоро­ титься, а, навпаки, збільшиться. В легкій промисловості, у тому вигляді, вякому реалізується обов'язкова сертифікація, вона призвела майже до повного припинення випуску або уходу в лнь продукції дитячого асортименту (одягу і взуття) та поступово за­ грожує спеціальним одягу і взуттю. Що ж стосується розробки технічних регламентів на продукцію легкої промисло­ вості, то, на наш погляд, ці документи мають бути гармонізовані з Директивами ЄС, що стосуються одягу, взуття, матеріалів для них та вихідних волокон. У противному разі продукція легкої промисловості України ніколи не буде конкурентоспроможною ні на зовнішньому, ні на внутрішньому ринках, бо членство у СОТ передбачає відкритість кордонів для товарів країн, які входять до цієї організації. При цьому, на нашу думку, на відпо­ відність даним технічним регламентам має перевірятись виробництво, насамперед, вихідних матеріалів, а не готовий одяг, наприклад, у процес виготовлення якого не входять додаткові обробки цих матеріалів, що погіршують його вплив на людину й на­ вколишнє середовище. Які ж вимоги Директив ЄС у цій галузі мають стати основою технічних регламент? Такими основними документами можна назва­ ти Директиви 1999 р. №178 та №179, що стосу­ ються відповідно текстильної продукції, одягу та взуття. Основу розроблюваного документа на текстиль та одяг становитимуть екологічні критерії, головні з яких належать до текс­ тильних волокон (А І), процесів і хімікатів, включаючи барвники (А II). Мета критеріїв — сприяти зменшенню забруднення води і повітря, пов'язаного з ключовими процеса­ ми виробництва текстильних матеріалів. Критерії А І розповсюджуються на усі види найчастіше використовуваних нату­ ральних та хімічних волокон і регламенту­ ють межові величини різних речовин залеж­ но від виду волокон, наприклад: >- пестицидів т а інших отруюючих речовин, якими можуть бути оброблені рослини (для бавовняних та шерстяних) >• рівень pH (для шерстяних) > арки і цинку (для віскозних) >- міді (для мідноаміачних) >■ залишкового акрилонітрилу та емісії його у повітря і воду (для акрилових) >■ діоксиду азоту (для поліамідних) > сурми (для поліефірних) >■ пігментів, заснованих на свинцю (для поліпропіленових) тощо Критерії А II регламентують дозволи на використання (або ні) тих чи інших препарал'в або їх допустимі рівні під час виготов­ лення текстильних матеріалів: / замаслювачів, восків, апретів, шліхти у чесанні, прядінні, підготовці до ткання або в'язання / хлорфенольних сполук, важких металів, хлору в миючих речовинах і пом'якшувачах, іонних додатків важких металів у барвниках, пігментах, у хромово-протравному фарбуванні / металічних комплексних та азобарвників, вогнезахисних речовин, які є канцерогенними, мутагенними, отруюючими, потенційно сенсибілізуючими або мають різний ступень ризику, встановлений відповідними Директивами ЄС (можуть бути причиною екологічних захворювань, викликати спадкові генетичні порушення, негативно впливати на плід вутробі матері і т .п .) / галогенових носіїв для протиусадкових обробок матеріалів / летючих органічних сполук у друкарських пастах / вільного або частково здатного до гідролізу формальдегіду та ін. Усі ці критерії екологічної чистоти текс­ тильних матеріалів оцінюють методами, стан­ дартизованими міжнародними та європей­ ськими стандартами, тому передбачається велика робота щодо гармонізації з ними вітчизняної нормативної документації, освоєння цих методів, введення їх у практику сертифікації виробництва. Аналогічні вимоги мають бути нормо­ вані й для взуття: рівень концентрації за­ лишків шестивалентного хрому, миш'яку, кадмію, свинцю, відсутність хлорфенолу, йо­ го солей та ефірів, заборона на використан­ ня азобарвників (понад 15 найменувань), летючих органічних сполук,^міцнісні пара­ метри (опір згину, міцність верху на розрив, сгійкість підошов проти зношення, водостійкість верху та підошов тощо). На відзнаку від взуття міцнісні показники текс­ тилю та одягу Директивами не нормуються. Ще до введення в Україні такого докумен­ та як Технічний регламенті, УкрНДІПВ спільно з Інститутом екогігієни та токсикології в 2000 р. розроблено проект Державного стандарту України «Матеріали т а вироби текстильні і шкіряні. Основні гігієн ічн і вимоги», гар­ монізований з 16 стандартами Системи ЕК0ТЕКС Міжнародної асоціації екології тексти­ лю. Цей документ об'єднує екологічні вимоги до усіх текстильних виробів, шкіри, одягу, аксесуарів з номенклатури показників, зазначених вище Директив ЄС. Однак дотепер цей документ не узгоджено Міністерством охорони здоров'я України. Відсутність в Україні національних нор­ мативних документів на екологічні вимоги до текстилю й одягу, методів їх оцінки, акреди­ тованих на міжнародному рівні лабораторій на право проведення сертифікаційних ви­ пробувань на відповідність цим вимогам, та органів, що провадять таку сертифікацію, є не тільки негативним чинником для виходу українських товарів на світові ринки, а й суттєвим чинником небезпеки цієї про­ дукції для екології та здоров'я людини. Хоча вітчизняний виробник та продавець про­ дукції легкої промисловості може звернутись у закордонні, акредитовані на право видачі дозволу на маркування знаком ЕК0-ТЕКС ла­ бораторії, проте ця послуга буде для них значно складнішою й дорожчою порівняно з послугами вітчизняних лабораторій. Зусиль тільки науково-дослідних інсти­ тутів у вирішенні цього питання недостатньо. Усі ці питання мають знайти відобра­ ження у відповідній національній програмі, включаючи бюджетне забезпечення закупівлі повного комплекту сучасного випробувального обладнання, створення спеціалізованої лабораторії (а ліпше кількох), акредитації її на міжнародному рівні. Таких лабораторій поки що немає ні в одній з країн СНД (правда, з’явились відо­ мості у пресі про роботу щодо створення такої лаборгіїорії на базі Центрального НДІ комплексної автоматизації легкої промисло­ вості, Російська Федерація, Москва). На додаток ще необхідно зазначити, що у національному бюджеті України з 2001 р. окремим рядком виділяються кошти на створення національних стандарл'в України, гармонізованих з міжнародними та євро­ пейськими стандартами, у тому числі на про­ дукцію легкої промисловості. Цю роботу виконують науково-дослідні інститути під егідою Держстандарту та Мінпромполітики. Так, л'льки в 2001 р. УкрНДІПВ розроблено понад 40 таких докуменл'в, у цьому році робота триває. З усіх питань щодо стан д арти зац ії т а випробування продукції легкої промисловості можна звертатись у створений Держстандартом України на базі УкрНДІПВ Технічний к о м іт е т з ста н д а рти за ції ТК-125 «Легка промисловість», який очолює Геннадій Іванович РУКАВЦЕВ, т а в Акредитовану також Держстандартом лабораторію (завідувачка цієї лабораторії — Людмила Андріївна ДМИТРЕНКО). Контактний телефон: (044) 269-33-26 Факс: (044) 269-34-11 Адреса: 03680, Україна, Київ, вул.Боженка, 31 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2 0 0 2 . № 2 7

[close]

p. 12

ЦБТІ ІНФОРМУЄ Af Четверта презентація італійського взуття у Києві В еликий інтерес до У кра їн и я к торговельного партнера знову засвідчила Четверта презентація кол екції взуття італійських виробників у К и є в і в «У країнськом у Д о м і», я ку організували Інститут зовніш ньої торгівлі Італії ( І.С .Е .) та Італійська А соціація виробників взуття ( A .N .C .I.). 18 квітня 2 0 0 2 р. в урочистому відкритті експозиції колекцій італійського взуття сезону осінь— зима 2 0 0 2 -2 0 0 3 pp. взяли участь та виступили посол Іта лії в У кр а їн і Іоланда Б р ун е тті Гец, директор В ідділу розвитку торговельного обміну (І.Ч .Е .) Посольства Італії С ерджо Д Ж А Р Д ІН А , голова Е коном ічного відділу та міжнародних контактів Італійської А соц іа ц ії виробників взуття Едуард Б О Л ІС , голова Д ерж авного ком ітету з питань регуляторної політики та підприємництва О лександра К У Ж Е Л Ь і заступник начальника Управління легкої промисловості М інпром політики України О лександр Б О Р О Д И Н Я . Усі пром овці виказали впевненість, що ділові партнерські відносини м іж Італією та Україною й надалі розвиватимуться й зміцнюватимуться. Ц ього разу до Києва свою продукцію привезли майже 4 0 італійських виробників взуття. В ідвідувачі експозиції мали зм огу ознайомитись з пропозиціями італійців на сезон осінь— зима 2 0 0 2 -2 0 0 3 . У Італії виробництво взуття — одна з провідних галузей економіки. В У кра їн і працю ю ть майже 2 0 італійських фірм та спільних українсько-італійських підприємств, що виробляють взуття і торгують ним. Ц іка в и й факт: нині Італія вивозить з України більше взуття, н іж ввозить. 8 Р о зв и тку економічних і торговельних відносин м іж італійськими та іноземними компаніями, особливо малими і середніми підприємствами, сприяє державна установа — Інститут зовніш ньої торгівлі Італії (І.Ч .Е .). Інститут надає всю необхідну інф ормацію та допомогу тим компаніям, я к і м а ю ть нам ір розви вати Свій бізн ес в Іта лії і ш укаю ть там партнера. З на й ти італійського партнера можна й за допомогою Інтернет-сайтів І.Ч .Е ., присвячених основним галузям італійської промисловості. Іноземні компанії м ож уть отримати інформацію про виставки та експозиції, що проходять в Італії протягом поточною року. І.Ч .Е . має мережу, до якої входять 16 представництв на території Італії та 104 — у 8 0 країнах світу, в том у числі й в Україні — Відділ розвитку торговельного обміну (І.Ч .Е .) Посольства Італії у К и є в і, до компетенції якого належать Білорусь та М олдова. Н а сторінці В ідділу в Інтернеті ( w w w .ic e .k ie v .u a ) можна знайти інф ормацію про асоціації італійських виробників та організаторів м іжнародних виставок. Відділ розвитку Торговельного обміну (І.Ч .Е .) вул. Ш овковична, 4 2 — 44 01004, К и їв , Україна Тел.: (0 4 4 ) 4 9 0 -3 9 -3 0 Ф акс: (0 4 4 ) 490-39-37 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2 0 0 2 . №2

[close]

p. 13

M IL A N O MICAM S Н0 ЕVСNТ ТЕНДЕНЦІЇ МОДИ У ВЗУТТІ (о сін ь—зима 2 0 0 2 -2 0 0 3 ) М од а наступного осінньо-зимового сезону пропонує повернення індивідуального стилю ж и ття, простіш ого, природніш ого, який є джерелом викликаю чо ї довіру самобутності. Простота стає стилем життя: убрано й видалено усе зайве і надлишкове для створення врівноваженішої та обміркованішої моди. Збагачення культур, мови, контрастів, я кі створю ю ть оригінальну та самобутну продукцію . В З У Т Т Я характеризується як функціональна потреба повсякденного життя. ЖІНОЧА КОЛЕКЦІЯ Ультрамодна ЖІНКА, елегантна та витончена, будь-якого віку, знову відкриває найдорожчі цінності жіночості, віддаляючись від швидкоплинного і залишаючи на головному місті якість. TRENDY Двоїстість протиріч, збагачення культур, мов, матерій. Чоботи, чобітки, в ід кр и ті босоніжки. Деталі: контрастне прострочування, ремні, ремінці, бантики, шпильки-прикраси, ефект мережив, передня частина. Форми: загострені, проте без крайностей, більш закруглені, з широким носком. Каблуки: плоскі, як у чоловічих моделях, середньовисокі, геометричні, декоративні. Підошви: шкіра та шкіра-гума. Матеріали: барвники, тканини, теляча шкіра та замша. Кольори: чорний та усі його відлнки, відблиски, спалахи кольору, що створюють п ні й глибину. Для урочистих виходів — металеві та нічні кольори, майже окислені, натхненні світом ciber-punk. ЕЛЕГАНТНА Традиція і ручна робота, сліди часу в новому стилі, значне забруднення робочого середовища та форми. ЧОБОТИ самої різної висоти, напівчоботи і взуття «міського» стилю, спортивнішого напрямку в пошуку «шику» інших світів. Форми: округлені, висока та закруглена передня частина. Каблуки: середньовисокі, низькі та завжди зручні. Підошви: із шкіри, комбіновані, з нековзної шкіри. Матеріали: замша, спилок, жировані спилок і шкіра, комбіновані з важким трикотажним шерстяним полотном. Деталі: безшовний крій, прострочування й обробка, що нагадують лимарні вироби, «амфібії», передки, ремінці й пряжки із металу з обробкою «під старовину» і темної бронзи. Кольори: dpi, сіруваті та земляні відлнки зеленого, різноманітна кольорова гама шкір теплих коричневих і бежевих тонів. ВИТОНЧЕНА Нова інтерпретація глобалізації, переоцінка цінностей і культур, перевага якості та найніжнішої жіночості. Взуття усіх видів: від м'яких типу «балетних» тапочок до чобогів, у тому числі й досить декоровані бантиками, мереживами, квітами, плісе, rouches. Ф о р м и : укорочені та гострі носки, округлені, зручні й високі. Каблуки: середньовисокі, романтичні, у вигляді котушки, коми; низькі або з клинишком, як у «балетних» тапочках. Підошви: із шкіри та гуми. Матеріали: замша, шевро, теляча шкіра та оксамитний, оброблений як тканина, спилок, кінська шкіра, хутро, оксамит і двобічний матеріал, обробка під «зношеність». Деталі: мережива, rouche, вставки з шифону, хутра, плісе, шнурки, банти і кокарди. К о льори: тріумф кольорів та прикрас. Теплі відтінки шкір, бурштинові, лаковані червоні, сині. МОЛОДІЖНА КОЛЕКЦІЯ Для молодих пропонується три напрямки у яскравовиявленій інтерпретації контрастів, спортивній тенденції, стилю форми в контамінації різних світів та мистецтва «антиглобалістів». Чоботи, високі черевики, чобітки, чоботи у «техаському» стилі, «амфібії», в з у т т я для походу, ле гкі тапочки у спортивній 1міській версії. Контрасти і комбінування матеріалів, змішування кольорів, чітко видиме прострочування, флуоресцентні елементи, промазування, naplak, спилок та шкірматеріали, «зношені» на вигляд. Сатинірування, металізовані кольори, перевага золота і бронзи, гама зелених та «нафтяних» відтінків. Квіти, китайські мотиви, метропольні графічні засоби. ЦБТІ ІНФОРМУЄ ЧОЛОВІЧА КОЛЕКЦІЯ Взуття можна охарактеризувати як відповідь на естетичні та функціональні потреби повсякденного життя. Форми спрямовані у майбутнє оригінальністю та істиністю. Творчість продемонстровано під час використання нових і різних матеріалів, скомбінованих між собою, за контрасту кольорів у внутрішніх та зовнішніх конструкціях. Витончений, ексцентричний смак, який не сприймається як належне, проте нагадує «стиль, що вийшов з моди», трошки романтичний та богемний. Усі відлнки чорного, що перетинаються спалахами кольора, для створення хвиль і глибини. Теплі тони шкіри, коричневі відлнки, холодна гама зелених і блакитних кольорів змінюються у більш-менш суворих та молодіжних стилях. Зручні форми, широка підошва, зашнуровані з видовженим носком, високі черевики, чобітки «техаського» стилю, oxford та derby. Широко використовуються жировані шкірматеріали із зовнішнім виглядом «зношеності», оброблені щіткою, вощена теляча шкіра, спилок, замша, тканини та хутро. ДИТЯЧА КОЛЕКЦІЯ Цікаве взупя, інтерпретація класики у іронічному ключі, яскраво виражено вплив чобіт стилю ретро і напрямків різних етносів. Чоботи, зашнуровані черевики, чобітки, зашнуроване в з у т т я з подовженим т а вузьким носком, п ін е тки для немовлят, робоче в з у т т я . Жировані шкірматеріали, з ефектом «зношеності», металізовані елементи, тонко вироблена шкіра, замша, у тому числі й в поєднанні з тканинами, «варена» шерсть, водонепроникні полотна. Оброблені й проштамповані матеріали, вивернута шкура барана. Деталі: технічні новинки, дрібнички, rouches, плісе, вишивка, камінці, металеві декоративні накладки та прострочування. Кольори: чорний, усі відлнки коричневого, оранжевий, зелений лісний, синій. Обслуговування Моди A.N.C.I. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2 0 0 2 . № 2

[close]

p. 14

МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ г,BVV V e le trh y Brno Виставки у м.Брно 1 Messe Dusseldo Виставки STYL та КАВО — мода, якість, престиж Міжнародні спеціалізовані виставки модного одягу та взуття strl \ КАВО 2 0 — 22 серпня 200 2 року BVV, Ярмарки та виставки Брно, Чехія Олексій БІЛИЙ, керівник Представництва «MESSE DUSSELD0RF GbmH» в Україні та Київського бюро Брненських виставок та ярмарків/B W (Чехія) Десять років тому STYL І КАВО відсвяткували свою прем'єру на виставковій площі Брненського виставкового комплексу. Ц і міжнародні виставки, маючи на меті сформувати у Брно ідеальну платформу для торгівлі, презентацій, інформації та кооперації, профілюють з самого початку їх проведення як спеціалізовані виставки текстилю, одягу, взуття і виробів із ш кіри. М іжнародна виставка моди STYL та міжнародна виставка взуття і виробів із шкіри КАВО протягом десяти років спільного співіснування зміцнили свої позиції у Середньому та Східноєвропейському регіоні. Д в іч і на рік ці виставки заявляють про себе як про центр «модного світу», а місто Брно відповідно одержує назву «столиця моди». Результати проведення останніх виставок STYL і КАВО показують, що така назва дійсно відповідає реальним подіям. У рамках трьох днів проведення виставок їх відвідали 21 120 відвідувачів з 39 країн, 8 0 % з яких є спеціалістами у відповідних тематиці виставок галузях промисловості. 909 експонентів з 22Lкраїн представили свої колекції на 17 062 м площі нетто у восьми найбільших павільйонах. Ефект від участі в обох виставках оцінювався позитивно як з погляду маркетингу, так і з позиції ведення успішного бізнесу, дуже добрі оцінки одержали також загальний рівень поданих на виставці стендів та проведення виставки загалом. Щ о ж стосується організатора виставок S T Y L і КАВО A T «Виставки Брно», то першочерговою метою для нього є задоволені експоненти та відвідувачі, роботі щодо досягнення якої й присвячується усе в компанії. Поступово спрямовуються інвестиції на створення та підтримку інфраструктури, поліпшення звичайних стандартних і нестандартних послуг. У тісному співробітництві компанія працює з містом Брно, що сприяє тому, що Брненський виставковий комплекс на всіх рівнях іде в ногу зі світовим бізнесом. З 2 0 по 2 2 серпня цього року обидві виставки урочисто відкриють свої двері вже у двадцятий раз. Ю вілейне святкування матиме гідне обрамлення. Воно буде своєрідною подякою всім учасникам за спільно виконану роботу та стимулом для подальшого проведення цих виставок. Виставки, як і раніш, супроводжуватимуться привабливими супутніми заходами, де будуть названі визнані модні дизайнери, чеські та іноземні виробники демонструватимуть свої колекції сезонів весни та літа 2003 p., відвідувачам будуть представлені тенденції наступного року, будуть проведені семінари для спеціалістів. М ож на бути впевненим, що 20 -і міжнародні виставки S T Y L і КАВО стануть початком наступного успішного десятиліття. Міжнародна виставка моди STYL проходить під патронатом Об'єднання виробників текстилю, одяїу та виробів із шкіри (м.Прага), а міжнародна виставка взуття і виробів із шкіри КАВО — Чеського об'єднання виробників взуття, що знаходиться у м.Злин. Партнерами також є Чеський торговий союз, богемські та моравські виробничі товариства, Об'єднання виробників текстильної галантереї та багато інших. 22— 25 жовтня 2002 р. m в Брно проходитиме ЕиШ Міжнародна виставка ■ И текстильної промисловості Т Е Х -Т Е К 2002 включає у себе галузе* комплекси повного технологічного процес виготовлення текстильної пр о д укц ії--від переробки сировини, її обробки до виробництва кінцевого продукту. Тематика виставки: • М аш ини та обладнання для виготовлення текстильної продукції • Ш в е й н і та в'язальні машини для текстильної промисловості • М аш ини для обробки шкіри • Пакувальне і транспортне устаткування для текстильної, швейної та шкіряної промисловості • C A D , С А М і С ІМ для текстильної, швейної та шкіряної промисловості • Навчання • Сервіс для машин текстильних, швейних та обробки шкіри • Технології • Витратний та допоміж ний матеріал для текстильної промисловості • М аш ини текстильної промисловості, що були в користуванні, та модернізовані Організатор: Veletrhy Brno a.s., Vystaviste 1, 647 0 0 Brno, Тел.: 0 0 4 2 0 5 4115 2951 Факс: 0 0 4 2 0 5 4115 3060 10 E-mail: styl@ bvv.cz, kabo@ bvv.cz, http://w w w .bvv.cz/styl, w w w .bv v .cz/k ab o, w w w .fa sh ion -p oin t.cz. h ttp ://w w w .bvv.cz/styl/on-line ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2 0 0 2 . №:

[close]

p. 15

ЦБТІ ІНФОРМУЄ т е ц Чайковский Ч С ЇШ ІЬ Пропозиція тканин нових розробок «Чайковский текстиль» — одна з найбільших текстильних компаній Росії, що знаходиться на Уралі, має територію 6 0 га на мальовничому березі річки Кама. Компанія «Чайковский текстиль» виробляє тканини чотирьох зовсім різних напрямків: ♦ Тканини для одягу професійного та форменого, у тому числі для силових структур ♦ Костюмні тканини ♦ Тканини для спорту, відпочинку, домівки ♦ Технічні тканини Лідируюча позиція компанії забезпечується завдяки модернізації устаткування та вдосконалення структури управління; постійного оновлення асортименту продукції, що випускається; приведення його у відповідність до вимог часу, моди й сезону; розширення ринків збуту продукції через дистриб’юторську мережу. Представництво компанії «Чайковский текстиль» було відкрито в Україні у Вінниці 18 травня 1 9 9 9 р. Це спільне українсько-російське підприємство «Чайковський текстиль-Україна». Два з половиною роки потому виникла необхідність відкриття у Києві філіалу та торговельної зали. Київський філіал очолив Костянтин О С ТАП ЕЦ Ь . 15 травня 2 0 0 2 р. у Київському філіалі «Чайковський текстиль-Україна» проведено презентацію цілковито нової колекції тканин нового напрямку «Активний відпочинок» — «Холстоф ф » — тканин, що містять 1 0 0 % бавовни. Презентацію вступним словом розпочав директор «Чайковський текстиль-Україна» Віталій М РАЧКОВСЬКИЙ. Потім відбувся показ одягу з тканин нових розробок компанії «Чайковский текстиль», який коментувала керівник Департаменту Олена Л УЖ КОВА. 12 Далі — коментар у стислому викладі. Основные виды волокон, которые использованы в новой коллекции — это полиэфир, вискоза, хлопок, лен, модаль, провискоза, полиамидные текстурированные и эластичные нити. Каждое из названных волокон имеет присущие только ему положительные и отрицательные свойства. При разработке тканей учитывают особенности каждого из волокон, и разрабатыва*г смесовый состав ткани так, чтобы свойства одного сырья дополняли свойства друге” подчеркивая при этом достоинства каждого. Сегодня мода превращается в искусство самовыражения личности с помощью формирования ее внешнего облика. Наше предложение новой коллекции тканей подчинено устремлению предвосхищав I желания людей, дарить ощущение комфорта и эмоционального удовлетворения. Мы предлагаем на текстильный рынок не просто коллекцию — целое семейсп тканей для одежды под торговой маркой «Холстофф». Знакомтесь, «Холстрим» — модное течение, оптимальный вариант решения Вашей одежды для активного отдыха. Ткани объединены модной цветовой гаммой, очень комфортны в носке, «дышат» и иначе не может быть, ведь они содержат 100%хлопка. За одеждой из этихтканей легко и простоухаживать. Другое направление — «Холстрит». Это ткани для делового костюма — европейски! дизайн по российской цене: > Костюмные с полиэфирвискозным составом 50/50 >■ Сиспользованием пряжи фасонной крутки, которая придает эффект «букле» I > Свложением эластичных нитей > Свложением льна, что особенно актуально в летний период Предполагается выпуск тканей с вложением шерстяной нити. В коллекции «Холстрит» покупателю всегда придутся по душе: ✓ Оптимальное сочетание потребительских свойств — комфортность и гигиеничность, / Многообразие ассортимента ✓ Доступный уровень цен / Соответствие новым тенденциям моды / Высокая носкость У Стабильность размеров ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2 0 0 2 . №2

[close]

Comments

no comments yet