Onderbouwprojecten - 2 De Vloek van Mordor

 

Embed or link this publication

Description

Onderbouwprojecten - 2 De Vloek van Mordor

Popular Pages


p. 1

Niet voor gebruik op school Drie Ringen voor de Elfenkoningen op aard’, Zeven voor de Dwergvorsten in hun zalen schoon, Negen voor de Mensen die de dood niet spaart, Eén voor de Zwarte Heerser op zijn zwarte troon In Mordor, waar de schimmen zijn, Eén Ring om allen te regeren, Eén Ring om hen te vinden, Eén Ring die hen brengen zal en in duisternis binden, In Mordor, waar de schimmen zijn. Louis Mathot 1

[close]

p. 2

Niet voor gebruik op school Inleiding Vakken: Ak Bi Ckv In Na Ne Sk Tc Wi Vaardigheden: * teamwork, in kleine en grote groep * omgaan met computer/internet * cijferen/rekenen * logicaproblemen oplossen * maken met je handen * grafieken lezen en maken * omgaan met formules * presenteren/demonstreren * documentaire samenstellen 2

[close]

p. 3

Niet voor gebruik op school Donkere wolken boven Mordor / Crisis op de beurs / Alliantie bereidt zich voor Alarmfase: ROOD! THARBAD, van onze correspondent Een zwarte wolk verspreidt zich sinds vanmorgen vroeg vanuit Orodruin – de gevreesde Doemberg – naar het westen. Leiders van alle volken komen vanmorgen in spoedzitting bijeen om de situatie te bespreken; tenslotte is dit niet de eerste keer dat uit oostelijke richting een grote ramp dreigt. De vraag die alom wordt gesteld is deze: is de vulkaan in Mordor op natuurlijke wijze actief geworden of heeft de een of andere duistere macht er bezit van genomen? Dit is geen tijd voor risico’s. Satellietbeelden worden sinds de verwoesting van de Barad-dûr zonder onderbreking gemaakt, maar op dit moment is de interpretatie ervan uiterst moeilijk nu de zwarte mist het zicht belemmert. Vandaar dat onbemande vliegtuigjes met infraroodcamera’s onderweg zijn. De beurs in Tharbad reageerde vanmorgen scherp met een dip van 40% – vooral de aandelen verzekering en vastgoed kelderden. Sauron leeft? Een diplomaat van het Kleine Volk, die niet nader genoemd wil worden, is ervan overtuigd dat het wrange vermoeden van zijn hoofdman bewaarheid gaat worden; tenslotte heeft die er keer op keer op gewezen dat het lijk van Sauron nooit gevonden is. De heerser van de Barad-dûr zou nog in leven zijn en een nieuwe toren hebben gebouwd. Er dreigde zelfs een scheuring in de coalitie toen de zoektocht door de S-krachten werd opgegeven. Crisisberaad De mogelijke dreiging wordt serieus genomen. Het draaiboek zou klaarliggen: verwacht wordt de vorming van een internationale expeditie, codenaam D2A, onder leiding van de koning zelf en wel op zeer korte termijn. Volgens onze bronnen zullen tien eenheden onafhankelijk van elkaar de tocht naar de Doemberg ondernemen en de strijd aangaan met de duistere machten – uiteraard voorzien van de meest moderne uitrusting. De problemen met de verschillende mobilofoonsystemen lijken opgelost. De vallei Een gelukkige omstandigheid is dat de routes min of meer bekend zijn door de reizen van Bilbo en Frodo, maar daar staat tegenover dat het Donkerland ten westen van de Nevelbergen in bezit is genomen door de Rechten en Krommen. Toendertijd is die vallei hun toegewezen omdat deze volken verdreven waren uit de Harondor. Niemand kon toen vermoeden dat het huidige ‘Y Fali Gonestcrwca’ zo’n moeilijk doorgangsgebied zou worden en dat de bewoners zulk een merkwaardige tol zouden heffen. Het is een geluk bij een ongeluk dat het land bestuurd wordt door de Wijzen die door zowel de Rechten als de Krommen worden gerespecteerd. Lees verder in onze extra editie 3

[close]

p. 4

Niet voor gebruik op school Extra editie / Recht, Krom en Wijs / Zwarenheuvel in Donkerland Y Fali Gonestcrwca De Rechten en de Krommen De tien teams die op weg zijn naar Mordor, zijn bij verschillende grensposten in Y Fali Gonestcrwca aangeland. Deze vallei wordt genoemd naar het volk dat na hun verdrijving uit de Harondor, bezit heeft genomen van het Donker– land ten westen van de Nevelbergen. Gevreesd wordt dat meer dan één team zal worden vertraagd of mischien zelfs zal worden teruggestuurd, wegens de strenge logische eisen die dit volk aan doortrekkers stelt. Het is geen kwestie van tolgeld, maar van normen en waarden. Zoals wellicht bekend wonen in Y Fali Gonestcrwca twee soorten mensachtigen: de Rechten (R) en de Krommen (K). De Krommen liegen altijd en de Rechten nooit. Beide groepen leven vreedzaam naast elkaar, maar begrijpen elkaar niet goed. Logica Daarom is het maar goed dat het land bestuurd wordt door de Wijzen (W); deze lossen alle problemen op met logica. Elk team krijgt hiermee te maken want elke vreemdeling wordt opgepakt en uitgebreid aan de tand gevoeld. Je kunt dus maar beter voorbereid zijn, want wee je gebeente als je antwoord fout is! Ze stellen vragen aan je als deze: Je hebt tien witte en tien zwarte sokken in een la. Met je ogen dicht haal je ze tevoorschijn. * Hoeveel moet je er minstens uithalen om zeker twee dezelfde te hebben?# Landjepik Of deze: Twee erfgenamen krijgen ruzie over een groot en een klein stuk land. A liet grootmoedig de keus aan B en wat denk je: B kiest het grootste stuk! Dat had A niet verwacht. Ze leggen het probleem voor aan W. * Wat vraagt W aan A? – Wat had jij dan gedaan als je de eerste keus had gehad? A kan moeilijk iets anders zeggen dan: – Ik had het kleinste stuk gekozen. – O.K. zegt W, dan heb je toch je zin? De logica van dit volk valt wellicht te begrijpen door het werk van hun filosoof Zwarenheuvel (18e eeuw) te bestuderen. Zijn werken zijn onlangs vertaald. Zo luidt een van zijn theses: Van waarzeggen kan men goed leven; van de waarheid zeggen niet. Zoek thuis op: * Wat betekent Barad-dûr? Zoek op internet bij Arda. De taal van dit vreemde volk is verwant aan het Welsh. * Wat is de betekenis van de woorden: gonest en crwca ? Zoek onder welsh/dictionary en dan: searching lexicon. # Het antwoord is drie, had je dat goed? 4

[close]

p. 5

Niet voor gebruik op school Onderzoekopdracht teams D2A Opzet Vorm met zijn drieën een team en kies één van de tien mogelijke opdrachten. De TOA’s zorgen voor de benodigde spullen. Je hebt 6 lessen om je opdracht tot een goed einde te brengen. Bij elke opdracht moet je ook iets maken. Van hout, metaal, piepschuim of van LEGO, Merkur, KNEX, Fischertechnik, … Elk team krijgt – als de opdracht goed is uitgevoerd – zes stukjes van een puzzel. Men fluistert namelijk dat Gollum tijdens zijn gevangenschap een tekening van Sauron gemaakt heeft. Die tekening is door zijn bewakers verscheurd in 120 kleine stukjes maar niet vernietigd. Worden die stukjes weer samengevoegd dan verliest de Zwarte Koning zijn gezicht en dus zijn macht. Vraag hulp Kom je er niet uit, vraag dan een ander team om hulp; die zijn misschien vóór op hun schema.Vraag hulp thuis.Vraag een leraar of TOA: biologie Bi, wiskunde Wi, natuurkunde Na, techniek Tc, informatica In, scheikunde Sk, aardrijkskunde Ak, Ckv. Elke opdracht bevat een logicapuzzel. Probeer die op te lossen door systematisch te werken; maak bijvoorbeeld een schema als dit (R is Rechte; K is Kromme): AB RR Stel: R K dan: KR KK Iedere team maakt een foto van de opstelling of een actiefoto van het onderzoek. Als je een camera geleend hebt, breng je hem meteen weer terug. Team T10 maakt een film. Denk eraan dat alle stukjes nodig zijn voor de oplossing; zorg er dus voor dat de andere teams niet op jullie moeten wachten. Ben je klaar, help dan een ander team. Presentatie Na afloop verzorg je met z’n drieën een presentatie voor de klas (hoogstens 5 minuten). Toon je opdracht met een OH–projector. Team T10 neemt die presentatie op. Zout in je schoenen! (Met andere woorden: Voorspoedige reis!) 5

[close]

p. 6

Niet voor gebruik op school Korte inhoud van de opdrachten aan de 10 teams (D: doe/maak opdracht) T 1. TROLLEN EN DRAKEN Na, Tc.,Wi (D) Trollenval maken. Gsm-bepaling van Smaug. Plattegrond tekenen van Sauron’s burcht. Hoe zwaar is een Trol? T 2. FIT EN VEILIG. Bi, Na, Tc Hartritme bepalen (D) Schatkist. (D) Hoe in te pakken? Voedingswaarde. Longinhoud meten. T 3. MEER EN BURCHT Na, Tc, Ak, Bi, Wi Magische meer. Hoogtelijnen. (D) Katapult. Een dal. T 4. GIF EN ANTIGIF Bi, In, Wi Voorzorg: Planten en paddenstoelen. Heksenkring. Lokstof voor Orks. Blozen. (D) Bouwplaat Smaug. T 5. RECHTHOEK EN CIRKEL Wi, Na Pythagoras. Cirkelomtrek. (D) Quadrant. (D) Magnetische knikkers. Terug naar de brug. (D) Lieveling. Tc, Bi T 6. RAVIJN EN RIVIER Ravijn. (D): Bouw een brug. Reuzenboom. Rivier. Ebbenhout. Brandend geld. T 7. RAADSEL EN SPEL Wi, In, Ckv Weddenschap. (D) Tekenanimatie. Twee torens. (D) Anamorfose van Sauron. T 8. CODE EN MAGIE Na, In, Tc, Wi (D) En poort. Kleitablet? (D) Kristallen bol. (D) In de ban van de ring. Drie koeriers. T 9. NEP EN BEDROG Sk, Tc, Ak Doemberg (D): Vulkaan laten uitbarsten: thermolyse ammonium-dichromaat. Dihydromonoxide. Een scan. T10. DOCU EN DRAMA Ckv, Na Draaiboek. (D) Maak luidspreker. Drakenbloedboom. Zender. Vulkaan. Presentaties. Geef per drietal aan: eerste keus tweede keus derde keus Onderzoekers: 1 2 3 6

[close]

p. 7

Niet voor gebruik op school T1 Trollen en Draken Trollenval Om inlichtingen te verzamelen, moet een Trol of een Ork worden gevangen. Nu zijn die dol op zoete appels en daar maak je gebruik van. Hieronder zie je een ontwerp in gebruik bij de Bergkobolds waar geen octrooi meer op zit. Maar je mag ook iets heel anders verzinnen, bijvoorbeeld van Lego, KNEX of Fishertechniek. Plattegrond van Sauron’s burcht Het hoofd– gebouw van Mordor’s burcht, zoals verschenen in het krantenbericht, is zo precies mogelijk getekend in een bovenaanzicht. *4 Teken de vier torens eromheen zo goed mogelijk op schaal op de achterkant van dit blaadje. *5 Geef aan waar de camera zich volgens jullie bevond toen hij deze foto maakte. Let op de twee verticale lijnen die precies achter elkaar vallen. Hoofdgebouw Als de val werkt, laat je hem controleren door de leraar techniek. Gsm Drie teams hebben de draak Smaug gesignaleerd aan de hand van de radioactieve wolken die hij uitstoot tijdens zijn vlucht. Om 01.00 uur ‘s nachts MAT (MiddenAardeTijd) gaven zij hun peilingen door: nevelbergen 1.00 MAT A. Hoe zwaar is een Trol? Uit de litteratuur is bekend dat Trollen niet tegen water kunnen. Ze blijven daarin niet drijven maar zinken ook niet. Van water weet je dat 1 cm3 precies 1 gram weegt, dat geldt dus ook voor Trollen. Als je nu wist wat de inhoud van een volwassen Trol was, wist je ook zijn gewicht. Kunstenaars van het Kleine Volk hebben een natuurgetrouw model van een Trol gemaakt. Vul een glas boordevol met water en zet het in de gootsteen. Dompel het model helemaal onder; haal het er weer uit en vul het glas aan met water uit een smal maatglas. Daarop kun je aflezen hoeveel water er ontbrak en dus wat de inhoud van het model is. B . I------------------I 100 km *1 Waarom moeten hun horloges precies gelijklopen? Antwoord op de achterkant. Het eerste team zat in A en geeft als peiling door: binnen 85 km van A; het tweede team: binnen 45 km van B en het derde team: op hoogstens 64 km, gemeten ergens vanaf de nevelbergen. *2 In welk gebied vloog de draak op dat moment? *3 Hoe spreek je Smaug uit? Zoek thuis onder Arda. *6 Inhoud model: …. cm3. Als een echte Trol 10 keer zo lang zou zijn als dit model, dan zou zijn inhoud 10x10x10 keer zo groot zijn (lengte x breedte x hoogte). *7 Meet dus de lengte van het model: h = … cm. *8 Volgens kenners is de echte lengte 180 cm, dus … keer zo groot. *9 Reken nu uit wat de inhoud van een Trol is en hoeveel hij weegt. 7

[close]

p. 8

Niet voor gebruik op school *1 *2 *3 Als in ‘now’ *4 *5 T1 Namen: Hoofdgebouw *7 6 cm *8 30 *9 Gewicht van een Trol: 30x30x30x … = kg. # In Y Fali Gonestcrwca ontmoet je twee inwoners: A en B en je vraagt aan A: Is één van jullie een R? Uit het gegeven antwoord weet je wat A is en ook wat B is. Was het antwoord ja of nee? En wat is A en wat is B? Nee, K, R 8

[close]

p. 9

Niet voor gebruik op school T2 Fit en Veilig Hartritme Om te weten of je wel fit genoeg bent voor de zware expeditie, moet je hartritme vóór en ná inspanning gemeten worden met een computer. Start het programma Coach Junior en bevestig de clip aan je oorlelletje. Zit stil tijdens de meting. Stop als op het scherm de grafiek is ontstaan en bepaal je hartslag-frequentie: f = … per min. Maak daarna 10 diepe kniebuigingen en meet opnieuw: f = … per min. Meet na 2 minuten nog een keer. Is je hartritme- frequentie weer normaal, dan zit je goed en mag je mee. Controleer of je teamgenoten ook meemogen. Schatkist Je neemt flink wat geld mee want onderweg zul je Gnomen, Aardmannen en Alfen moeten omkopen om informatie te krijgen. De geldkist moet dus beveiligd worden tegen ongure types. Dat doe je als volgt: Sluit de trafo aan op een 1,5 V batterij; gebruik de aansluitingen waar 5 V op staat. De twee andere draadjes verbind je met het doorgezaagde handvat. Het moeilijkste te maken is de schakelaar. Die moet even contact maken als de kist wordt geopend. De dief krijgt dan een schok! Hoe in te pakken? Antwoord op de achterkant! *1 Waar moet je zware dingen in je rugzak dragen? Bovenin of onderop? *2 Waarom? *3 Probeer dat uit. Voedingswaarde Het eten dat je meeneemt moet een hoge voedingswaarde hebben, want je kunt niet teveel meenemen; dat zou opvallen. Het meeste voedsel kun je in drie soorten verdelen: eiwitten, koolhydraten en vetten. Nu telt eiwit voor: koolhydraat voor: en vet voor: 4 kcal per gram 4 kcal per gram 9 kcal per gram. Voorbeeld: In 100 g hagelslag zit 3 g eiwit, 76 g koolhydraat en 14 g vet. Dat levert samen: 3x4 + 76x4 + 14x9 = 442 kcal op en dat staat dan ook op de verpakking. Stel je eet een handvol (100 g) pinda’s. Daarin zit 29 g eiwit, 7 g koolhydraat en 54 g vet. *4 Hoeveel kcal krijg je dan binnen? Je neemt per etmaal mee: 400 g kaas: 345 kcal/100g 300 g gedroogde abrikozen: 200 kcal/100 g 200 g cashewnoten: 600 kcal/100g 6 muesli-repen: per stuk 200 kcal en 45 g 3 liter water. *5 Hoeveel kg moet je per etmaal sjouwen? *6 Hoeveel kcal eet je per etmaal? *7 Bereken de voedingswaarde in kcal/kg. Als je goed gerekend hebt, eet je 4380 kcal in een etmaal. In kilojoule (kJ) – dat is de moderne eenheid van energie – is dat: 18308 kJ. En als je kJ deelt door s (seconde) krijg je het vermogen in kW (kiloWatt). *8 Hoeveel seconden zitten er in een etmaal? *9 Bereken je gemiddelde vermogen in Watt. Om flink door te lopen met bepakking is een vermogen van 200 W nodig. *10 Hoelang kun je per etmaal lopen als je de rest van de tijd rust (70 W)? (Noem die looptijd t uur. Dan duurt de rest van de tijd: 24 – t uur!) *11 Meet je longinhoud met een spirometer. 9

[close]

p. 10

Niet voor gebruik op school *1 Bovenin *2 Arm klein, dus moment klein *3 *4 630 kcal *5 4170 g *6 4380 kcal *7 1059 kcal/kg *8 86400 s *9 212 W *10 6,6 h *11 T2 Namen: # Een inwoner van Y Fali Gonestcrwca wordt beschuldigd van diefstal van jouw mobiel. Ter verdediging in zijn strafzaak roept hij uit: “ Ik deed het niet, de dader is een Kromme.” Is dat slim van hem? Ja, want stel R, dan onschuldig, stel K, dan ook. 10

[close]

p. 11

Niet voor gebruik op school T3 Meer en Burcht Het magische meer Het team moet door het magische meer Cronfa Graig-goch (rode rots reservoir), een meer omgeven door rotsen. Het alternatief is een pad hoog over de rotsen. Er is echter een storm voorspeld en dan biedt het pad geen enkele beschutting. Waden door het meer is ook niet aantrekkelijk aangezien de blauwalg in het meer voorkomt. Bij storm gaan de blaasjes die deze bacterie vormt immers drijven en dat groene puddingachtige schuim is giftig. Een beslissing moet dus snel genomen worden. *1 Zoek op hoe die bacteriën heten. Antwoord op de achterkant! *2 Waarom zouden die blaasjes bij storm gaan drijven? Hoogtelijnen De burcht van Sauron staat op een steile rots en die is van bovenaf met sonar gepeild om te bepalen of beklimming mogelijk is. Uit de echo’s zijn de hoogtelijnen bepaald, ZOZ. *7 Wat betekent sonar? *8 Schets de doorsnede van de rotsen langs de aangegeven lijn. *9 Waar is de rots het steilst? Katapult Om de burcht van Sauron aan te vallen, moet een belegeringsmachine worden ontworpen en gemaakt. De grootste toestellen konden ooit 23 kg over een afstand van 365 m gooien! Een trebuchet kon veel zwaardere gewichten aan, maar gooide ze niet zo ver. Dit ontwerp is gemaakt door een eersteklasser. Maak hem van hout, van metaal of gebruik Lego of Fishertechniek. Nu bestaat dit meer niet het hele jaar door. Na de winterregens volgt droogte en loopt het leeg via een ondergrondse verbinding met een tweede meer. Of je kunt oversteken hangt dus af van de tijd van het jaar. Het is nu 5 mei. Vanwege de Kleine Mensen in het gezelschap accepteren we een waterhoogte van 0,5 m. Op 1 maart geldt: l x b x h = 300 x 50 x 10m3 en Gandalf weet dat er 1,5 m3 per minuut uitstroomt. *3 Hoeveel m3 stroomt er per etmaal weg? *4 Hoeveel zakt het water dus per etmaal? *5 Na hoeveel dagen is het water 9,5 m gezakt? *6 Kun je het meer op 5 mei oversteken? Een dal Je staat op het punt een dal te betreden, als je een spreuk op een rots gewaar wordt: Wee U, verdoolde reiziger als Orodruin zijn magma spuwt in het zwarte, glinsterloze meer en de Wadi schreeuwt: Lahar! Gandalf knikt begrijpend en kiest een andere weg. *10 Zoek op wat een Wadi is. *11 Zoek op wat een Lahar is. *12 Leg uit wat de spreuk betekent. 11

[close]

p. 12

Niet voor gebruik op school *1 cyano *2 *3 2160 *4 0,144 *5 66 *6 Ja *7 *8 *9 *10 droge rivierbedding *11 modderstroom *12 T3 Namen: # Je helpt in Y Fali Gonestcrwca een verliefde Kromme man aan de vrouw. Zij wil helaas alleen met deze Kromme trouwen als hij rijk is. Wat moet hij zeggen om haar te overtuigen dat hij een rijke Kromme is? a. Ik ben een arme K b. Ik ben een rijke K c. Ik ben een arme R. d. Ik ben een rijke R. Antwoord a. R kan niet, dus K, maar rijk. 12

[close]

p. 13

Niet voor gebruik op school T4 Gif en Antigif Voorzorg De reis is zeker niet ongevaarlijk en gezien de vreemde figuren die je tegen kunt komen, is het verstandig de gifgids van Gandalf mee te nemen. Het medicijnkoffertje is goed gevuld, bijvoorbeeld met extract van wilgenbast tegen hoofdpijn, naalden van de venijnboom tegen orkbeten en slangewortels tegen troldolheid. Ook gemalen bijenkoppen tegen neurosen ontbreken niet. *1 Welke stof zit er in wilgenbast? Antwoord op de achterkant! *2 Zoek een andere naam voor venijnboom. Trollen leggen soms bessen neer, gedoopt in het vocht van een geplette pad of in sap van de giftige vezelkop, een paddenstoel die 100 keer zo giftig is als de bekende vliegenzwam. De symptomen liegen er niet om: zweten, huilen, hijgen en als je niet ingrijpt, is de vergiftiging dodelijk. Bessen dus altijd eerst wassen. *3 Welke stof is de oorzaak? Lokgif voor Orks Als je een Ork wilt vangen, is het verstandig hem eerst te verdoven. De gids geeft een aantal mogelijkheden, bijvoorbeeld deze: Maal blad van de dolle kervel en trek daar thee van. Voeg bast van de vuilboom toe en per kop 7 druppels nectar van de monnikskap. *10 Zoek de Latijnse naam op van de vuilboom. *11 Waarom heet die boom ook wel sporkehout? *12 Teken een dolle kervel in bloei. Blozen Op een avond na een lange dag, drink je gerstenat en begin je prompt hevig te blozen. Vlug de gifgids erbij gehaald. – Van bessen gegeten? – Nee. ……. – Paddenstoelen gegeten? – Jawel, maar alleen van de kale inktzwam; die is toch eetbaar? Je zegt het met een benauwd gezicht. – Zeker, maar dan mag je twee etmalen geen alcohol drinken! Dat wist je niet? Het staat hier. En dat geldt ook voor de heksenboleet, de netstelige. *13 Zoek de Latijnse namen op van de kale inktzwam en de netstelige heksenboleet. *14 Zoek op waaróm je gaat blozen. Kijk bij giftige paddenstoelen. Volgens de gids van Gandalf is het antigif in dit geval: atropine (1 mg), te verkrijgen uit doodkruid. *4 Zoek een andere naam en de Latijnse naam voor doodkruid. Heksenkring Soms zie je paddenstoelen in een kring staan. Sommigen van die kringen zijn zeer oud en zeer groot. Er is er een gevonden van 1500 jaar oud met een omtrek van 1400 m! *5 Hoe ontstaan die kringen eigenlijk? *6 Hoe zal die grote kring ontdekt zijn? *7 Hoe kun je nou zeker weten dat die kring met één paddenstoel is begonnen? Vraag T5 hoe je de diameter berekent uit de omtrek. *8 Bereken de diameter van die heksenkring. *9 Hoe groot was de omtrek 100 jaar geleden? Smaug leeft! Kopieer de bouwplaat van de draak (ZOZ) op wat dikker papier. Knip hem uit en vouw: getrokken witte lijnen naar voren, gestippelde naar achteren. Kijk naar het voorbeeld hoe je Smaug achter de berg verbergt. *15 Wat betekent Smaug eigenlijk? Als je de berg naar je toe haalt, ontvouwt de draak van Erebor zijn vleugels. Laat daarvan een video maken. 13

[close]

p. 14

Niet voor gebruik op school *1 aspirine T4 *2 IJf/booghout/taxus baccata *3 muscarine *4 Wolfskers/dolkruid/Atropa belladonna *5 *6 satelliet *7 DNA *8 446 *9 1307 *10 Frangula alnus *11 breekt makkelijk *12 *13 Coprinus atramentarius/Boletus luridus *14 Coprinezuur *15 ‘door een gat geperst’ Namen: # In Y Fali Gonestcrwca help je een Kromme vrouw aan de man van haar dromen. Het probleem is dat hij alleen wil trouwen met een rijke Rechte. Liefde maakt blind hoop je dan maar. Om hem te overtuigen dat ze een rijke Rechte is, moet ze van je zeggen: Ik ben géén arme R.. Helpt dat? Ja, K kan niet, dus R, maar rijk. 14

[close]

p. 15

Niet voor gebruik op school 15

[close]

Comments

no comments yet