DKIF_Info

 

Embed or link this publication

Description

Informationsfolder Danmarks Kirketjenerforening

Popular Pages


p. 1

INFORMATION Bliv en del af dit faglige netværk - meld dig ind allerede i dag

[close]

p. 2

Danmarks Kirketjenerforening Med denne lille folder vil vi gerne præsentere Danmarks Kirketjenerforening for dig. Samtidig vil vi gerne understrege vigtigheden af, at vi som kirketjenere står sammen og derfor stærkt opfordre dig til at blive medlem af vores fælles faglige organisation. Danmarks Kirketjenerforening har, som den eneste fagforening, forhandlingsret for kirketjenere dvs. at foreningen forhandler løn og ansættelsesvilkår for de ansatte. Når du er medlem af Danmarks Kirketjenerforening, kan du altid få faglig hjælp og gode råd om dit arbejde. Hvis du alligevel vælger en anden faglig organisation, har du ikke ret til hjælp fra os og du kan desværre ikke være sikker på, at din arbejdsgiver vil forhandle, med en ikke-forhandlingsberettiget organisation. Danmarks Kirketjenerforening er behjælpelig ved vurdering af stillingers omfang og indhold. Ligesom vi gerne møder op som din faglige bisidder ved forhandlinger med det lokale menighedsråd. Vi vil opfordre dig at melde dig ind i din faglige organisation – Danmarks Kirketjenerforening! Udfyld blot formularen på vores hjemmeside: www.kirketjener.dk Foreningen afholder hvert år et årskursus på Hotel Nyborg Strand tirsdag til torsdag umiddelbart efter pinse. Desuden indbydes der til stiftskredsmøder otte steder rundt om i landet, hvor faglige emner diskuteres og du har mulighed for at møde kollegerne i dit lokalområde og styrke dit faglige netværk. Foreningens formand deltager som oftest også i møderne og kommer med nyt fra landsbestyrelsen. Foreningen udgiver et medlemsblad, der udkommer omkring den første i måneden. Medlemskontingentet udgør for tiden 3.200 kr./år med betaling i to rater. Er du ansat mindre end 20 timer pr. uge betales kun 60 % af det fulde kontingent. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Hvorfor skal jeg være medlem? Det går da meget godt uden! Du skal først og fremmest gøre det for din egen skyld. Sammen står vi stærkere. I mange situationer vil du sikkert opleve at stå alene, hvor der ikke lige er en kollega at tale med om problemerne. Som kirketjener har du valgt et meget alsidigt og ansvarsfuldt erhverv, der kan være meget forskelligt fra kirke til kirke. Et spændende job for den, der gerne vil i kontakt med mange mennesker. Som kirketjener har du både et meget frit men også meget bundet arbejde, og du skal ofte være indstillet på at gå på arbejde mens andre holder fri. Find os på nettet Kig forbi vores hjemmeside www.kirketjener.dk Her vil du finde en lang række nyttige informationer for dig som kirketjener. Vi forsøger hele tiden at holde hjemmesiden opdateret med de seneste nyheder. Du kan også melde dig ind via hjemmesiden. Under fanen ’information’ finder du en samlet oversigt over de regler, love, cirkulærer mv., der gælder på vores område.

[close]

p. 3

Jobbet som kirketjener i folkekirken Kirketjenere ansættes i dag som kirkefunktionærer ud fra meget forskellige forudsætninger, da der ikke er en erhvervsuddannelse, som kvalificerer til praktisk kirketjeneste. omfatter således bl.a.: Kirketjenere er som oftest ansat ved bykirkerne og de større landsbykirker. Deres arbejdsopgaver er beskrevet i et regulativ udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Kirketjenerens arbejdsopgaver  Klargøring til og medvirken ved gudstjene- ster, kirkelige handlinger og arrangementer i kirken.  Kontakt med kirkens brugere ved såvel livets glædelige som sørgelige begivenheder.  Håndhævelse af kirkens ordensskrifter.  Ydelse af førstehjælp.  Varetagelse af den daglige rengøring under hensyntagen til kirkens kulturelle værdier.  Drift, tilsyn og vedligeholdelse af kirkens tek- niske anlæg.  Klokkeringning.  Pasning af kirkens udendørsarealer.  Tilsyn med kirken og dens vedligeholdelses- stand.  Blomsterudsmykning mv.  Mindre indkøb. Ovenstående er dog kun et udpluk af de forskellige arbejdsopgaver, som kan variere en del fra sted til sted. Det er således både et meget varieret og spændende arbejde at være kirketjener. Uddannelsen Efter ansættelsen som kirketjener skal du inden for de første to år gennemføre de obligatoriske uddannelsesforløb. Det kan være en god idé selv at gøre sit menighedsråd opmærksom på denne forpligtelse, da erfaringerne viser, at ikke alle arbejdsgivere er klar over dette. Uddannelsen foregår for tiden på AMU-Fyn i Svendborg, hvor også indkvarteringen finder sted. Forløbene er uden udgift for dig som medarbejder. Den obligatoriske del af uddannelsen består af fire moduler: Forløb 1 handler om den praktiske kirketjeneste og har en varighed på i alt to uger, der dog afvikles med en uges mellemrum, hvor medarbejderen er tilbage på arbejdspladsen. Forløb 2 har fokus på samarbejde, kommunikation og faglig etik. Dette kursus varer en uge. Forløb 3 tager fat på kirkens rengøring og vedligeholdelse og varer ligeledes en uge. Forløb 4 er en udvidelse af forløb 3 og handler om periode- og grundrengøring samt præventiv konservering. Dette kursus er også af en uges varighed. Udover denne grunduddannelse tilbydes en lang række efteruddannelsesforløb. For at deltage i disse kurser er det en god ide, først at have gennemført den obligatoriske del. Du kan læse mere om kurserne og om hvordan du tilmelder dig på vores hjemmeside. Kurserne har selvfølgelig først og fremmest til formål at klæde dig ordentlig på til dit daglige arbejde som kirketjener, men de er også med til at give dig et godt fagligt netværk, da du her vil møde mange andre nye kolleger i jobbet som kirketjener.

[close]

p. 4

Lidt historie Danmarks Kirketjenerforening er en sammenslutning af to foreninger (Graverforeningen for København, Frederiksberg og Omegn samt Foreningen af Kirkebetjente i Købstæderne) der den 11. november 1953 blev enige om at danne én samlet forening. Det har altid været foreningens fornemmeste opgave at sørge for, at kirketjenere i Danmark skal have så gode arbejdsvilkår som muligt. Det vil vi forsat arbejde på, og vores mål er at alle kirketjenere i Danmarks samtidig er medlem af foreningen. Kun med en talrig medlemsskare står vi stærkt over for de myndigheder, vi har forhandlingsretten med. Derfor kan vi kun anbefale dig at blive medlem af vores fællesskab i Danmarks Kirketjenerforening. Meld dig ind i Danmarks Kirketjenerforening Brug formularen på vores hjemmeside eller kontakt vores sekretær Vi ser frem til at byde dig velkommen i fællesskabet Som medlem opnår du desuden en række attraktive medlemsfordele hos bl.a.: KONTAKTOPLYSNINGER Hjemmeside: www.kirketjener.dk Sekretariat: Solbakken 30 7260 Sdr. Omme Tlf.: 75 34 17 77 E-mail: kontor@kirketjener.dk Åbningstid: mandag til fredag 9 til 15 Formand: Gert R. Schmidt Tlf.: 22 16 89 42 E-mail: formand@kirketjener.dk se flere adresser på vores hjemmeside I landets ti stifter er der desuden valgt en række tillidsrepræsentanter, som du ligeledes er meget velkommen til at kontakte. Kontaktoplysninger finder du på vores hjemmeside – så kig forbi! Danmarks Kirketjenerforening har ingen selvstændig a-kasse, men vi samarbejder med ’Min A-kasse’, som gerne besvarer dine spørgsmål og sørger for særskilt indmeldelse eller evt. overflytning. Kontakt dem på 70 12 37 82 eller se www.minakasse.dk Layout: HHC – Foto: Michael Tungelund m.fl.

[close]

Comments

no comments yet