organigrama casa d'empara

 

Embed or link this publication

Description

organigrama casa d'empara

Popular Pages


p. 1

TREBALLADOR/A SOCIAL(àrea social) RESP. HIGIENIC SANITARI (àrea sanitària) D.U.I. COORDINADORS/ES JUNTA DE PATRONAT GERENT DIRECTOR/A EQUIP DIRECTIU COORDINADOR/A DE SERVEIS (atenció indirecta) JUNTA EXECUTIVA FUNDACIÓ EL CIM CONSELL ASSESSOR GESTIÓ PATRIMONIAL BENS MOBLES BENS IMMOBLES GESTIÓ RECURSOS TERAPEUTA OCUPACIONAL ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL PSICOLEG/LOGA VOLUNTARIAT METGE/SSA FISIOTERAPEUTA GEROCULTORS/ES CUINA NETEJA-MENJADOR BUGADERIA RECEPCIÓ MANTENIMENT ADMINISTRACIÓ COMPTABILITAT FACTURACIÓ RECURSOS HUMANS COMPRES

[close]

Comments

no comments yet