MONOCLIMA_KLIMATYZATOR_ZY_ICOOL_MONTAŻ_OBSŁUGA-KLIMATYZATOR BEZ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

 

Embed or link this publication

Description

MONOCLIMA_KLIMATYZATOR_ZY_ICOOL_MONTAŻ_OBSŁUGA

Popular Pages


p. 1

ZY Instrukcja montażu i obsługi KLIMATYZATOR ALL-IN-ONE MONOCLIMA ZY-ICOOL www.monoclima. eu kontakt- poland@monoclima.eu PRZED ZAMONTOWANIEM I ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z KLIMATYZATORA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu wersja 26_06_2016

[close]

p. 2

SPIS TREŚCI POLSKI 1. OGÓLNE INFORMACJE 1.1 WSTĘP ......................................................................................................................... 1 1.2 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ................................................ 1 1.3 ODBIÓR I ROZPAKOWANIE PRZESYŁKI ........................................................................ 2 1.4 PRZENOSZENIE URZĄDZENIA....................................................................................... 2 1.5 LISTA ELEMENTÓW ...................................................................................................... 2 1.6 DANE TECHNICZNE ...................................................................................................... 3 2. MONTAŻ 3. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA m 3.1 OBJAŚNIENIE IKON NA WYŚWIETLACZU ................................................................... 12 3.2 FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA .............................................................. 12 3.3 TRYB GRZANIA ........................................................................................................... 13 3.4 TRYB CHŁODZENIA ..................................................................................................... 13 3.5 TRYB OSUSZANIA ....................................................................................................... 14 3.6 TRYB WENTYLATORA ................................................................................................. 14 3.7 TRYB NOCNY .............................................................................................................. 15 3.8 TRYB AUTO ................................................................................................................ 15 3.9 FUNKCJA WYŁĄCZANIA CZASOWEGO ....................................................................... 16 3.10 FUNKCJA WŁĄCZANIA CZASOWEGO ....................................................................... 16 3.11 DZIAŁANIE PANELU FRONTOWEGO ........................................................................ 17 3.12 MONTAŻ I WYMIANA BATERII ................................................................................. 17 3.13 FUNKCJA NAWIEWU ŚWIEŻEGO POWIETRZA (OPCJONALNE) ................................ 17 3.14 KONSERWACJA ....................................................................................................... 18 3.15 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ............................................................................. 19 on oc © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu lim 2.1 USTAWIANIE KLIMATYZATORA W DOCELOWYM MIEJSCU ........................................ 4 2.2 SZABLON MONTAŻOWY .............................................................................................. 4 2.3 WIERCENIE OTWORÓW ............................................................................................... 6 2.4 MOCOWANIE WSPORNIKA.......................................................................................... 7 2.5 MONTAŻ KRATEK ......................................................................................................... 7 2.6 MONTAŻ PLASTIKOWEGO ARKUSZA I IZOLACJI .......................................................... 8 2.7 ŁĄCZENIE RURY SPUSTOWEJ ....................................................................................... 9 2.8 MOCOWANIE KLIMATYZATORA NA WSPORNIKACH................................................. 10 2.9 PODŁĄCZANIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO ............................................................... 10 2.10 SYSTEM NAWIEWU ŚWIEŻEGO POWIETRZA (OPCJONALNE) .................................. 11 a. e 2 u

[close]

p. 3

1. OGÓLNE INFORMACJE 1.1 WSTĘP UWAGA: Nie wyrzucaj żadnych elementów opakowania, będą one potrzebne do ewentualnej wysyłki urządzenia do punktu serwisowego. Po otworzeniu opakowania sprawdź, czy wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz są nieuszkodzone. (Patrz - LISTA AKCESORIÓW). W przypadku stwierdzenia braku jakiejkolwiek części skontaktuj się ze sprzedawcą. Klimatyzator został zaprojektowany, aby schładzać lub podgrzewać powietrze w pomieszczeniu i powinien być używany wyłącznie w tym celu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub obrażenia u ludzi lub zwierząt spowodowane nieprawidłowym montażem, obsługą, konserwacją lub nieprawidłowym użytkowaniem. Klimatyzator zawiera czynnik chłodniczy R410A, dlatego też po zakończeniu eksploatacji klimatyzator należy poddać procesowi utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizowania tego typu produktu. Podczas przekazywania produktu do utylizacji należy zachować szczególną ostrożność. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat przepisów prawa w tej kwestii skontaktuj się z lokalnymi władzami. POLSKI Oddaj Klimatyzator do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i naprawy, aby uniknąć zagrożenia. Nie próbuj naprawiać lub regulować jakiekolwiek elektrycznej i mechanicznej części w klimatyzatorze, gdyż może to skutkować utratą gwarancji. Skontaktuj się z pracownikiem serwisu. Urządzenie musi być zasilane ze źródła o tym samym napięciu elektrycznym, częstotliwości i wartości znamionowej zgodnej z wartością określoną na płytce znamionowej. Klimatyzator nie jest przeznaczony do używania w zawilgoconych pomieszczeniach. Nie umieszczaj klimatyzatora w pobliżu otwartego ognia, urządzeń do gotowania lub nagrzewania oraz w pobliżu gorących powierzchni. Nie dopuszczaj do sytuacji, w której przewód zasilający zagięty jest na krawędzi stołu lub blatu. Rozmieść przewód zasilający tak, aby nie można było się o niego zahaczyć lub potknąć. Nigdy nie umieszczaj przewodu zasilającego pod dywanem. Nie korzystaj z klimatyzatora w pomieszczeniach, w których przechowywane jest paliwo, farba lub inne substancje łatwopalne. Nie przeprowadzaj prac czyszczących lub konserwacyjnych oraz nie dotykaj wewnętrznych części klimatyzatora, gdy urządzenie jest podłączone do prądu. Nigdy nie modyfikuj urządzeń zabezpieczających lub sterujących bez pozwolenia i wskazówek ze strony producenta klimatyzatora. Nie ciągnij, nie usuwaj i nie przekręcaj przewodów elektrycznych podłączonych do klimatyzatora, nawet gdy klimatyzator został odłączony od głównego źródła zasilania. Unikaj dłuższego, bezpośredniego kontaktu ze strumieniem powietrza płynącego z klimatyzatora. Unikaj również przebywania w klimatyzowanym pomieszczeniu, które nie jest wentylowane. Prace naprawcze i konserwacyjne muszą być przeprowadzane przez pracowników serwisu lub przez wykwalifikowanych techników zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji. Nigdy nie wprowadzaj zmian w urządzeniu. Może to doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji i spowodować uszkodzenia lub obrażenia, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia i dlatego też powinna być przechowywana w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia na wypadek, gdyby zostało ono przekazane innemu użytkownikowi lub gdyby zmienił się serwisant. W przypadku zniszczenia lub zgubienia instrukcji prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu otrzymania nowego egzemplarza. 3 1.2 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych zawsze przestrzegaj podstawowych środków bezpieczeństwa: Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu i nie dopuszczaj do sytuacji, w której przedmioty blokują otwory wlotowe i wylotowe urządzenia. Najwyższa ostrożność powinna być zachowana, gdy urządzenie używane jest przez dzieci lub w pobliżu dzieci i zwierząt, oraz gdy uruchomione urządzenie jest pozostawione bez nadzoru. Uwaga: Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora wyjmij go z opakowania i sprawdź czy nie jest uszkodzony. Nigdy nie pozwól, aby dzieci bawiły się elementami opakowania, np. plastikowymi torebkami. Nigdy nie uruchamiaj jakiegokolwiek urządzenia, które posiada uszkodzony przewód lub wtyczkę, lub gdy stwierdzono jakąkolwiek usterkę w urządzeniu, gdy urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w jakiś inny sposób. © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu m on oc l Nie uruchamiaj klimatyzatora przed całkowitym zakończeniem jego montażu i przed zamontowaniem go w prawidłowym położeniu roboczym. Przed uruchamianiem urządzenia sprawdź, czy zostało ono uziemione zgodnie z obowiązującymi wymogami dla danego kraju. im a. eu

[close]

p. 4

1. OGÓLNE INFORMACJE 1.3 ODBIÓR I ROZPAKOWANIE PRZESYŁKI Klimatyzator jest dostarczany w opakowaniu ochronnym zawierającym instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi jest integralną częścią klimatyzatora, należy się z nią uważnie zapoznać i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Po rozpakowaniu klimatyzatora sprawdź, czy wszystkie elementy zostały dostarczone i czy nie zostały uszkodzone podczas transportu. 1.4 PRZENOSZENIE URZĄDZENIA Zanim podniesiesz urządzenie upewnij się, że nie ma żadnych przeciwwskazań dotyczących podnoszenia cięższych przedmiotów. Podejmij wszystkie możliwe kroki, aby nie dopuścić do uszkodzenia urządzenia lub spowodowania obrażeń u osób przenoszących klimatyzator. Zdjęcie opakowania zalecane jest dopiero, gdy klimatyzator zostanie umieszczony w pomieszczeniu, w którym zostanie on zamontowany. Ostrożnie usuń samoprzylepne taśmy umieszczone na klimatyzatorze. Nigdy nie zostawiaj elementów opakowania w pobliżu dzieci, gdyż mogą one być potencjalnym źródłem zagrożenia. 1.5 LISTA ELEMENTÓW 1. PILOT 2. UCHWYT PILOTA 3. RURA SPUSTOWA 4. KRATKA ZEWNĘTRZNA 5. ZESTAW WKRĘTÓW 6. INSTRUKCJA OBSŁUGI 7. SZABLON MONTAŻOWY 8. PLASTIKOWY ARKUSZ Z IZOLACJA (2 szt., 628x500x15mm 9. RURA NAWIEWU ŚWIEŻEGO POWIETRZA (OPCJONALNIE) 10. GUMOWA POKRYWA (PATRZ P0) POLSKI on oc m © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu lim To urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą wykorzystania niskiego napięcia 2006/95/UE z poprawkami 92/31/EWG i 93/6S/EWG. UTYLIZACJA: Nie wyrzucaj tego produktu wraz z niesortowanymi śmieciami. Wymagana jest oddzielna zbiórka tego typu odpadów. Wszystkie baterie stosowane w pilotach zdalnego sterowania zawierają substancje niebezpieczne dla środowiska. Po wyczerpaniu baterie należy usunąć z pilota i zutylizować w odpowiedni sposób. a. e u 4

[close]

p. 5

1. OGÓLNE INFORMACJE 1.6 DANE TECHNICZNE (P1,P2) Model iCOOL EC Moc chłodnicza* W(BTU/h) 2360 (8000) Moc grzewcza * W(BTU/h) 2450 (8360) Napięcie znamionowe (V) 230 Moc pobierana przy chłodzeniu *(W) 860 Prąd pobierany przy chłodzeniu *(A) 3.8 Moc pobierana przy grzaniu *(W) 760 Prąd pobierany przy grzaniu *(A) 3.3 3 Przepływ powietrza (m /h) 350 Poziom hałasu (dB A) 48 Moc osuszania *(L/24h) 12.5 Opcjonalne sterowanie 18 – 30 °C temperaturą (pilot) Bezpiecznik (T6.3A) 250V Czynnik chłodniczy R410A Potencjał tworzenia efektu 1890 cieplarnianego (GWP) Wymiary wys./szer./głęb. (cm) 43/95/19.5 Ciężar (Kg) 40 * W celu poprawy osiągów powyższe dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. STANDARDOWE WARUNKI TESTOWE -EN 14511WARUNKI ROBOCZE W TRYBIE CHŁODZENIA I OSUSZANIA: - Wewnątrz 27°C DB; 19°C WB - Na zewnątrz 35°C DB; 24°C WB WARUNKI ROBOCZE W TRYBIE GRZANIA: - Wewnątrz 7°C DB; 6°C WB - Na zewnątrz 20°C DB POLSKI Wspornik instalacyjny lim Przewód zasilający Wentylator skraplacza wylotu powietrza Wentylator skraplacza wlotu powietrza Panel przedni m on oc CZERWONA DIODA zasilanie jest podłączone ZIELONA DIODA sprężarka jest włączona ŹÓŁTA DIODA regulator czasowy jest włączony NIEBIESKA DIODA tryb nocny jest włączony Na wyświetlaczu pojawi się zarówno temperatura zadana, jak i temperatura otoczenia. Po dostosowaniu temperatury zadanej, cyfry ustawionej temperatury będą migać 15 razy, następnie na wyświetlaczu ukaże się temperatura otoczenia na ok. 70 sekund. Po upływie tego czasu, wyświetlacz zostanie wyłączony, aż do następnego ustawienia. © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu a. Wyświetlacz Kierownica powietrza eu Kratka filtrująca Obszar wlotu powietrza 5

[close]

p. 6

2. MONTAŻ POLSKI 2.1 USTAWIANIE KLIMATYZATORA W DOCELOWYM MIEJSCU (P3) Prawidłowe usytuowanie klimatyzatora jest kluczowe dla uzyskania najlepszych osiągów oraz uniknięcia awarii i niebezpiecznych sytuacji. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Niestosowanie się do wskazówek może doprowadzić do potencjalnych problemów. Klimatyzator musi zostać zamontowany na ścianie zewnętrznej, z możliwością wyprowadzenia kanałów przy zachowaniu na zewnątrz minimum 2-metrowej wolnej przestrzeni. (Patrz rysunek P3) Klimatyzator należy zamontować w taki sposób, aby można było zachować wokół niego wolną przestrzeń określoną na szablonie montażowym. Ściana, na której zamontowany ma być klimatyzator musi być wytrzymała oraz utrzymać ciężar klimatyzatora. Po określeniu najlepszego miejsca do zamontowania klimatyzatora z uwzględnieniem powyższych wskazówek upewnij się, że w wybranym miejscu w ścianie można wiercić otwory bez ingerencji w inne struktury lub instalacje (belki nośne, filary, rury, przewody itp.). 2.2 SZABLON MONTAŻOWY (P4) Przymocuj szablon montażowy do ściany po sprawdzeniu, iż wszystkie poniższe wskazówki zostały uwzględnione. Nie wywiercaj otworów dopóki nie będziesz w pełni przekonany, że w miejscu wiercenia w ścianie nie znajdują się ukryte obiekty jak np. przewody elektryczne, rury z wodą lub gazem, nadproża lub belki. Podczas instalacji klimatyzatora należy używać poziomicy, gdyż urządzenie powinno być prawidłowo wypoziomowane. Postępuj zgodnie (punkt po punkcie) z instrukcją montażu. m on oc l Upewnij się również, że po zewnętrznej stronie ściany nie znajdują się żadne obiekty, które mogłyby zakłócić cyrkulację powietrza w wywierconych otworach np. rośliny i ich liście, sztachety lub panele, rury spustowe lub przelewowe, kraty itp. Wszelkie obiekty mogą zakłócić prawidłową pracę klimatyzatora. © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu im Przymocuj szablon do ściany uwzględniając odległość od podłogi lub sufitu i ustaw go poziomo używając poziomicy. Użyj wiertła pilotującego, aby zaznaczyć środek każdego z otworów do wywiercenia (Patrz rysunek P5) 6 a. eu

[close]

p. 7

2. MONTAŻ POLSKI m on © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu oc l 7 im a. eu

[close]

p. 8

2. MONTAŻ POLSKI 2.3 WIERCENIE OTWORÓW (P6, 7, 8, 9) Uwaga: W przypadku wywiercania otworów w pomieszczeniach powyżej parteru upewnij się, że obszar na zewnątrz, podczas wywiercania otworów, został zabezpieczony do czasu zakończenia prac. OTWORY WLOTOWE I WYLOTOWE (P6) Ta operacja powinna być przeprowadzona przy użyciu odpowiednich narzędzi (końcówki diamentowej lub wiertła koronkowego o wysokim momencie skręcającym i regulowaną prędkością obrotową). Należy najpierw znaleźć środek otworu do wywiercenia i użyć głowicy wiertarskiej o średnicy 200mm, aby wywiercić otwory doprowadzające i wyprowadzające powietrze. on m oc l Zaleca się, aby wywiercone otwory były nieznacznie (3-5 stopni) pochylone na zewnątrz, co zapobiegnie cofaniu się wody z rur (Patrz zdjęcie P7). © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu im Ta metoda odwadniania jest powszechnie stosowana, a rura spustowa wychodzi na zewnątrz, gdzie bezproblemowo można ją podłączyć do istniejącej rury lub zostawić, by kondensat odpływał na zewnątrz. MOCOWANIE WSPORNIKA (P9) Wywiercić otwory służące do zamocowania wspornika na ścianie. Możliwe jest wywiercenie 26 otworów o średnicy 8mm każdy tak, jak przedstawione to zostało czarnymi punktami na szablonie montażowym. Po zainstalowaniu wspornika na ścianie, zaleca się, aby we wszystkich otworach zostały umieszczone kotwy dołączone do zestawu. a. 8 eu OTWÓR SPUSTOWY (P8) Klimatyzator posiada system automatycznego odprowadzania kondensatu. Zapoznaj się dokładnie z poniższymi wskazówkami. Wywiercić otwór o wymiarach 30mm średnicy w miejscu wskazanym na szablonie, zaznacz wcześniej środek. Odwadnianie zachodzi grawitacyjnie. Z tego powodu konieczne jest, aby rurka spustowa była pochylona do dołu co najmniej 3 stopnie na całej długości . W ten sposób kondensat może być odprowadzany do odpowiedniego miejsca.

[close]

p. 9

2. MONTAŻ POLSKI 2.4 MOCOWANIE KOTEW (P10) Wstaw odpowiednie kotwy w otwory i dokręcić je wewnątrz ściany. Aby umieścić dołączone kotwy w otworach, wymagane jest wywiercenie otworów o średnicy 10mm; ścianę należy sprawdzić i ocenić, czy dołączone kotwy są odpowiednie i czy nie będzie konieczne zastosowanie innych kotew. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku złej oceny możliwości kotwienia w konkretnej ścianie. Kotwy 2. Jeśli klimatyzator zostanie zainstalowany na dużej wysokości i nie ma możliwości zamontowania kratek od zewnętrznej strony, należy zamontować je od strony wewnętrznej. Nałóż klej silikonowy wokół pierścienia, jak na Rys. 17. Następnie złóż zewnętrzną kratkę na pół i trzymając ją, włóż rękę do środka otworu, przekładając ją na drugą stronę. Rozłóż kratkę i pociągnij ją w swoim kierunku. Przy odrobinie cierpliwości i odpowiednim manewrowaniu, obie kratki dopasują się do krańca otworów. (Patrz P12 , 13, 14) m on Po wywierceniu otworów, plastikowe kratki stanowiące element wyposażenia urządzenia powinny zostać zamontowane na ścianie. 1. Jeśli istnieje łatwy dostęp, kratki można zamontować od zewnętrznej strony; zaleca się przymocowanie kratek do ściany za pomocą kołków ściennych i wkrętów o średnicy 6mm; żeberka powinny zostać ustawione w pozycji pionowej. (Patrz rysunek P11 ) oc © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu 9 2.5 MONTAŻ KRATEK lim a. e u

[close]

p. 10

2. MONTAŻ POLSKI Po zamocowaniu kratki zewnętrznej, możemy zaaplikować więcej kleju silikonowego wewnątrz przestrzeni między kratą a ścianą. (Patrz P15,16 ) 2.6. MONTAŻ PLASTIKOWEGO ARKUSZA I IZOLACJI Po zamocowaniu zewnętrznej kratki, umieść w otworach plastikowy arkusz z izolacją, stanowiącą element wyposażenia urządzenia. Arkusze muszą być o 107mm krótsze od grubości ściany. (Patrz P18) Możesz wykorzystać do pracy zwykły nożyk. (Patrz P19) m on © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu oc 10 Wykorzystanie czarnego kleju silikonowego jest opcjonalne; w zamian możemy użyć białego lub przezroczystego kleju, aby zamontować zewnętrzną kratkę. (Patrz P17) lim a. e u

[close]

p. 11

2. MONTAŻ POLSKI Zroluj arkusz i wprowadź go do otworu, zwracając uwagę na miejsce łączenia arkusza, które zawsze powinno znajdować się w górnym położeniu. (Patrz P21) 1. Jeśli urządzenie jest instalowane w normalnych warunkach klimatycznych lub w miejscach o wysokich temperaturach, możemy wyprowadzić rurę spustową na zewnątrz w odpowiednim miejscu. (Patrz P23) m on © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu oc l 11 im Po usunięciu czarnej gumowej pokrywy, podłącz rurę spustową (z gumowa końcową) do klimatyzatora (z tyłu) (patrz P22). Dzięki takiemu rozwiązaniu kondensat może być odprowadzany do odpowiedniego miejsca, nie stwarzając żadnych problemów osobom mieszkającym po sąsiedzku. 2. Jeżeli urządzenie jest instalowane w obszarach o niskich temperaturach, a woda w rurze spustowej łatwo zamarza w zimie, możemy podłączyć rurę spustową wewnątrz ściany w odpowiednim miejscu. (Patrz P24) a. 2.7 ŁĄCZENIE RURY SPUSTOWEJ eu

[close]

p. 12

2. MONTAŻ POLSKI 2.8 MOCOWANIE KLIMATYZATORA NA WSPORNIKACH Po ponownym sprawdzeniu czy wspornik montażowy został bezpiecznie zamontowany na ścianie oraz wszystkie niezbędne przygotowania dotyczące podłączenia elektrycznego i odprowadzenia kondensatu zostały zakończone, zamocuj klimatyzator na wspornikach. (Patrz P25) Podnieś urządzenie trzymając je za boczne ścianki u dołu, delikatnie wsuwając zewnętrzne pierścienie wentylatora w dwa duże otwory w ścianie. (Patrz P26). Następnie pewnie dopchnij klimatyzator do ściany; odchylając delikatnie upewnij się, że kotwy zostały prawidłowo złączone wraz z urządzeniem. (patrz P27) Dokładnie kontroluj montaż, by upewnić się, że tylny panel izolacyjny przylega do ściany i nie pojawiają się żadne szczeliny z tyłu wentylatora. Umocuj urządzenie na dwóch śrubach, by mieć pewność, że zostało ono poprawnie zainstalowane. (Patrz P28, 29) Urządzenie nie powinno być instalowane w pralni. Urządzenie musi zostać zamontowane w taki sposób, aby zapewniony był swobodny dostęp do wtyczki. Urządzenie musi być zamontowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. oc on m © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu lim 2.9 PODŁĄCZANIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO 1. Przewód zasilający powinien znajdować się po lewej stronie urządzenia (P30). Podłącz wtyczkę do gniazdka i uruchom urządzenie. 12 a. e u

[close]

p. 13

2. MONTAŻ POLSKI 2. Dla estetycznego wyglądu, podczas procesu instalacji można zastosować inne rozwiązanie podłączenia przewodu zasilającego. -- Z tyłu urządzania znajduje się otwór na przewody elektryczne; można wyciąć fragment materiału izolacyjnego, a następnie odpowiednio podłączyć dodatkowe przewody. Podczas wykonywania tego działania należy uważać, by nie uszkodzić przewodów. Na szablonie możesz sprawdzić wymiary otworu. (Patrz P31) 2.10 SYSTEM NAWIEWU ŚWIEŻEGO POWIETRZA (OPCJONALNE) m on oc l © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu im Z tyłu klimatyzatora znajduje się system dopływu świeżego powietrza wraz z rurą powietrza o średnicy 55mm. Klimatyzator może automatycznie wymieniać powietrze w pomieszczeniu. W ten sposób do pomieszczenia będzie doprowadzane nowe czyste i świeże powietrze. Jednocześnie, wydajność klimatyzatora będzie niższa. (Patrz P33 A) Wywierć w ścianie otwór o średnicy 52mm w miejscu wskazanym na szablonie, zaznaczając wcześniej środek otworu. Ważne jest, by otwór miał minimalne pochylenie do dołu (przynajmniej 3 stopnie) przez całą swą długość. Dzięki temu, podczas deszczowych dni, woda nie dostanie się do środka. (Patrz P33 B) 13 -- Po lewej stronie znajduje się okno robocze ukryte pod tabliczką znamionową. Usuń tabliczkę znamionową, odkręcić 2 śruby używając klucza, a następnie ściągnij pokrywę okna. (Patrz P32 A) -- Kostka złącza elektrycznego znajduje się wewnątrz skrzynki; brązowy kolor to przewód fazowy, kolor niebieski to przewód neutralny, żółto-zielony to przewód uziemienia. - Odkręć 3 śruby, usuń przewody z kostki złącza. a. eu -- Przy użyciu szczypiec usuń zacisk kabla odchodzącego z płyty bocznej i usuń kabel zasilający z jednostki (Patrz P32 C). -- Podłącz przewody przez otwór umieszczony w tylnej płycie. -- Załóż pokrywę okna i ponownie umieść tabliczkę znamionową. -- Zablokuj otwór przewodu zasilającego za pomocą gumowej pokrywy, będącej elementem wyposażenia. (Patrz 32D)

[close]

p. 14

3. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA POLSKI 3.1 OBJAŚNIENIE IKON NA WYŚWIETLACZU ra Ikona Znaczenie Ikona Znaczenie Prędkość wentylatora Wentylator Włączanie czasowe Grzanie Tryb nocny Zegar Nieużywany 3.2 FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA ① PRZYCISK TRYBU: Służy do ustawienia trybu pracy klimatyzatora ② PRZYCISK ON/OFF: Służy do włączania lub wyłączania klimatyzatora ③ PRZYCISK ZE STRZAŁKĄ DO GÓRY: Służy do zwiększania temperatury i wartości czasu ④ PRZYCISK ZE STRZAŁKĄ DO DOŁU: Służy do zmniejszania temperatury i wartości czasu ⑤ PRZYCISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA: Służy do ustawiania prędkości wentylatora m ⑥ PRZYCISK WŁĄCZANIA CZASOWEGO: Służy do ustawiania czasu włączenia klimatyzatora ⑦ PRZYCISK WYŁĄCZANIA CZASOWEGO: Służy do ustawiania czasu wyłączenia klimatyzatora ⑧ PRZYCISK ZEGARA: Służy do ustawiania godziny ⑨ PRZYCISK ODCHYLANIA NAWIEWNIKA Służy do regulacji kąta nawiewu powietrza ⑩ PRZYCISK UŚPIENIA TRYBU NOCNEGO: Automatyczna regulacja ustawień temperatury zgodnie z regułą dobową ⑪ PRZYCISK RESET on oc © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu lim 14 a. e Osuszanie Wyłączanie czasowe u Chłodzenie Kierunek przepływu powietrza

[close]

p. 15

3. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA 3.3 TRYB GRZANIA Kolejność wykonywania czynności POLSKI Naciśnij przycisk ON/OFF ” ”, aby włączyć klimatyzator. Urządzenie zostanie uruchomione w trybie pamięci. Naciśnij przycisk trybu " ” ", aby ustawić tryb nagrzewania ”. Klimatyzator zostanie uruchomiony w trybie grzania. Naciśnij przycisk ze s trzałką do góry ” ”lub strzałką do dołu ” ”, aby ustawić temperaturę symbol " " oznacza średnią prędkość, symbol " " oznacza wysoką prędkość, migający symbol " " oznacza prędkość w trybie auto. W trybie auto prędkość dobierana jest na podstawie różnicy między temp. pokojową a temp. zadaną. on m oc 3.4 TRYB CHŁODZENIA lim Naciśnij przycisk trybu " ” ”. Klimatyzator chłodzenia. Naciśnij przycisk ON/OFF " ", aby wyłączyć klimatyzator. Kolejne naciśnięcie tego przycisku spowoduje uruchomienie urządzenia w tym trybie. Kolejność wykonywania czynności Naciśnij przycisk ON/OFF "①", aby włączyć klimatyzator. Urządzenie zostanie uruchomione w trybie pamięci. Naciśnij przycisk ze strzałką do góry ” ”lub strzałką do dołu ” ”, aby ustawić temperaturę. Naciśnij przycisk Prędkość wentylatora " ", aby ustawić prędkość wentylatora. Symbol " " oznacza niską prędkość, symbol " " oznacza średnią prędkość, symbol " " oznacza wysoką prędkość, migający symbol " " oznacza prędkość w trybie auto. W trybie auto, prędkość dobierana jest na podstawie różnicy między temp. pokojową a temp. zadaną. Naciśnij przycisk ON/OFF "①", aby wyłączyć klimatyzator. Kolejne naciśnięcie tego przycisku spowoduje uruchomienie urządzenia w tym trybie. © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu a. zostanie uruchomiony w Naciśnij przycisk Prędkość wentylatora " ", aby ustawić prędkość wentylatora. Symbol " " oznacza niską prędkość, ", aby ustawić tryb chłodzenia trybie eu 15

[close]

Comments

no comments yet