Informatiebulletin juli 2016

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie H. Jozef bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 1075 XA Amsterdam Bank Telefoon 020-6629470 Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Sint-Jozefparochie Juli 2016 Kalender Vrijdag 1: Kostbaar Bloed van onze Heer Jezus Christus, hoogfeest 11.00 uur: Gelezen H. Mis 11.45 uur: Plechtig Kostbaar-Bloedlof Zaterdag 2: Onze Lieve Vrouw Visitatie, feest 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 3: Zevende zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 4 – Geen H.H. Missen Dinsdag 5: H. Antonius Maria Zaccaria, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 6: H. Maria Goretti, maagd en martelares 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 7: H.H. Cyrillus en Methodius, bisschoppen en belijders 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 8: H. Elizabeth, koningin van Portugal, weduwe 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 9: H.H. Martelaren van Gorcum 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 10: Achtste zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 11: H. Pius I, paus en martelaar Geen H.H. Missen Dinsdag 12: H. Johannes Gualbertus, abt 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 13 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 14: H. Bonaventura, bisschop, belijder en Kerkleraar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 15: H. Henricus, keizer en belijder 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 16: Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 17: Negende zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 18: H. Camillus van Lellis, belijder Geen H.H. Missen Dinsdag 19: H. Vincentius a Paulo, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 20: H. Hieronymus Aemilianus, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 21: H. Laurentius van Brindisi, belijder en Kerkleraar – H. Fredericus van Utrecht, bisschop en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 22: H. Maria Magdalena, boetelinge 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 23: H. Apollinaris, bisschop en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 24: Tiende zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 25: H. Jacobus, apostel (commemoratie: H. Christoforus, martelaar) – Geen H.H. Missen Dinsdag 26: H. Anna, moeder van de heilige maagd Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 27: H. Pantaleon, martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 28: H. Innocentius I, paus en belijder, H. Victor I, paus en martelaar, H.H. Nazarius en Celsus, martelaren 11.00 uur: Gelezen H. Mis Anna te Drieën Vrijdag 29: H. Martha, maagd 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 30: H.H. Abdon en Sennen, martelaren 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 31: Elfde zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Biechtgelegenheid Er is dagelijks biechtgelegenheid vanaf een half uur voor iedere H. Mis of na (telefo– nische) afspraak. Informatiebulletin per e-mail Wilt u dit Informatiebulletin voortaan als eerste en in kleur ontvangen per e-mail? Stuurt u dan een (lege) e-mail naar bulletin@agneskerk.org met als onderwerp: “Bulletin: ja”.

[close]

p. 2

Van de Pastoor van Ars Stel u iemand voor die een kleine ziekte heeft opgedaan. Hij heeft geen behoefte aan een dokter, hij kan zichzelf genezen. Hij heeft hoofdpijn en gaat naar bed… Hij heeft honger en eet iets. Maar gaat het om een ernstige ziekte, een gevaarlijke wond, dan moet men de dokter roepen. En de dokter geeft medicijnen… Dat wordt zelfs vele keren herhaald… Indien men in een zware zonde vervallen is, moet men zijn toevlucht nemen tot de dokter, de priester, en het medicijn dat de biecht is. Met kan de goedheid niet begrijpen die God voor ons heeft gehad toen hij dat grote sacrament van boetvaardigheid instelde. Indien wij één genade aan onze Heer hadden kunnen vragen, zouden wij er nooit aan hebben gedacht om deze te vragen. Maar Hij heeft onze boosheid voorzien en onze onstandvastigheid in het goede. Zijn liefde bracht Hem ertoe om te doen wat wij Hem niet zouden hebben durven vragen. Indien men tot de verdoemde zielen die al zolang in de hel verblijven zou zeggen: Wij zullen een priester aan de poort van de hel plaatsen, ieder die wil biechten mag er uitkomen. Gelooft gij dat er ook maar iemand in de hel zou blijven? De schuldigsten zouden niet bevreesd zijn om hun zonden te biechten, zelfs ten overstaan van de gehele wereld. De hel zou spoedig leeg en de hemel bevolkt zijn! Welnu, wij hebben de tijd en de middelen die deze arme verdoemden niet bezitten. Het is zoet te bedenken dat wij een sacrament hebben dat de wonden van onze ziel geneest! H. Johannes Maria Vianney, Pastoor van Ars Verkoop religieuze artikelen Sinds enkele weken bevindt zich in de centrale hal van de pastorie een vitrinekast met religieuze artikelen. Uitsluitend na de zondagse Hoogmis – tijdens het koffiedrinken – kunt u hier terecht voor gebedenboekjes, rozenkransen, heiligenbeelden, noveenkaarsen en tal van andere devotionalia. De ‘winkel’ is een initiatief van het echtpaar Ilan en Michelle de Vré en wordt ook volledig door hen beheerd. Juli: Maand van het Kostbaar Bloed Ach, laat ons opzien naar het Bloed van Christus en begrijpen hoe kostbaar het is voor God, onze Vader, omdat Het vergoten werd tot vergiffenis der zonden en aan heel de wereld de genade gebracht heeft van de terugkeer tot God. H. Clemens Romanus Gebed Almachtige eeuwige God, Gij hebt Uw eniggeboren Zoon aangesteld tot Verlosser van de wereld, en Gij hebt door Zijn Bloed verzoend willen worden. Wij vragen U: geef dat wij de losprijs van ons heil zo vereren en door de kracht ervan zo beschermd worden tegen het kwaad in het tegenwoordige leven hier op aarde, dat wij in de hemel de onvergankelijke vrucht mogen genieten. Door Christus, onze Heer. Amen. Hoog bezoek Op dinsdag 7 juni jl. droeg een onverwachte en hoge gast de heilige Mis op in onze kerk. Op weg naar Schiphol bezocht Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Athanasius Schneider, hulpbisschop van het aartsbisdom van de heilige Maria van Astana en secretaris van de Roomskatholieke bisschoppenconferentie in Kazachstan, onze kerk waar hij, begeleid door de pastoor als misdienaar, de parochiemis van 11.00 uur opdroeg, tot groot genoegen van de aanwezige gelovigen. De bisschop uit Kazachstan draagt graag de traditionele heilige Mis op. Begin juni was hij in Nederland voor enkele conferenties. Geen uitstelling op derde vrijdag Ook in de maand juli is er geen uitstelling van het Allerheiligste Sacrament op de derde vrijdag. Er wordt gezocht naar een andere invulling van deze gelegenheid tot aanbidding.

[close]

Comments

no comments yet