Ställningsaktuellt 1/2016

 

Embed or link this publication

Description

Ställningsaktuellt 2/2016

Popular Pages


p. 1

aktuellt STÄLLNINGS 2016 1 INFORMATION FRÅN STÄLLNINGSENTREPRENÖRERNA VÄRM UPP INNAN PASSET! Förebygg skador och få ett bättre arbetspass. Vi visar hur du gör! Därför valde jag ställning Christian Persson berättar

[close]

p. 2

ORDFÖRANDE HAR ORDET Hej alla läsare! Jag vill passa på att tacka å styrelsens och mina vägnar, för ert fortsatta förtroende för oss efter årsstämman. Årets stämma var som vanligt väldigt deltagarrik och intressant. Att vi lyckats engagera en inspiratör som Claes Hellgren som föreläsare känns extra roligt och lärorikt. Den enda smolken i bägaren är att kvällens och nattens timmar inte räcker till för att hinna med att prata med samtliga, men förhoppningsvis så kommer det nya tillfällen i framtiden för lite mingel och frågestunder oss emellan. Till hösten firar STIB 30-år som förening och det kommer vi att fira lite extra med en jubileumsfest, plats och datum kan ni läsa mer om på sidan 22 i tidningen. Det hade varit roligt om någon av grundarna skrivit denna spalt i stället så att alla fått en inblick i vilken resa branschen gjort under dessa 30 år. Om inte STIB funnits är jag tämligen övertygad om att vi i dag inte haft självklara saker som t.ex. utbildningskrav, nya utarbetade föreskrifter, hjälpmedel, affärsdokument och STIB-auktorisation. Att andra specialgrenar inom BI tittar på hur vi jobbar och försöker att efterlikna oss är en fjäder i hatten för de människor som engagerat sig i STIB på ett eller annat sätt under alla dessa år. Trevlig sommar! Anders Strömbäck 16 27 INNEHÅLL Ordförande har ordet Årsstämman 2016 Det våras för kommunikationen Arbetsmiljön hinns inte med STIB på Nordbygg Olycksfallsstatistik Morgonuppvärmning Därför valde jag ställning Kalla luncher – recept Enkät – tjejer i branschen STIBs inplanerade kurser Lösning korsord 1/2015 Korsord 2 4 6 9 10 12 16 24 26 30 32 37 39 Ställningsaktuellt Ansvarig utgivare: Anders Strömbäck REDAKTIONEN Ingela Stjernberg, Håkan Carlsson, Fredric Weinö, Ulrica Lysén, Daniel Pernikliski Annonsering, annonsmaterial samt manuskript avsedda för publicering i tidning sändes under adress: Ställningsaktuellt Tel: 0456-33 30 95 Gesällvägen 2 294 77 SÖLVESBORG E-post: info@stib.a.se STIB på internet: www.stib.a.se Produktion/Tryck: Holmbergs i Malmö AB Tel: 040-660 66 00 Tidningen skickas till medlemsföretagen för distribution 2 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 3

STÄLLNINGSAKTUELLT 3

[close]

p. 4

Årsstämman 2016 – föreningen fyller 30 Närmare 140 deltagare från 51 olika företag var samlade när mötet förklarades öppnat, på hotell Sheraton i Stockholm. Som ordförande för en ny period omvaldes Anders Strömbäck och går därmed in på sitt andra år. I övrigt var det två nyheter i styrelsen: Ruzdija Sabovic valdes till ordinarie ledamot och Hans Hermansson valdes in som suppleant. Med anledning av att föreningen fyller 30 år kommer en gala att ordnas på Münchenbryggeriet i Stockholm, den 24 september. Höstmötet hålls dagen innan. För att deltagarantalet på höstmötena ökar ställs högre krav på framförhållning, varför det redan nu bestämdes att höstmötet 2017 kommer att äga rum i Skopje, Makedoniens huvudstad. Bland de projekt som STIB kommer att ägna sig åt i år är det tre som är lite större: 1) Utveckling av STIBs tekniska kommitté. En sammansättning av delar av styrelsen, leverantörer med egen produktutveckling och tekniska konsulter kommer att diskutera nya lösningar inför framtiden. 2) Ett utbildningsprogram för riksföretag som arbetar för en gemensam syn på säkerhet, RS-gruppen. Tanken är att STIB ska erbjuda en utbildning för beställare av ställning. 3) Marknadsföring. STIB har anställt Ulrica Lysén för att arbeta med marknadsföringsfrågor. Längre bak i tidningen kan man läsa om Ulrica Lysén och de satsningar hon kommer att ägna sig åt. Åke Norelius och Per Gustavsson från Arbetsmiljöverket berättade att skaran av kontrollanter kommer att öka med ett hundratal personer, utspritt över hela landet. Samtidigt underströk Per Gustavsson, Fortsatt starkt deltagarstöd när STIB höll sin 30:e årsstämma. Det beslutades att höstmötet kommer att äga rum i Stockholm i år, i anslutning till firandet av föreningens 30-årsjubileum. inspektör på AV, att de fortfarande är alldeles för få och kraftigt begränsade av de resurser de getts av regeringen. Lars Tullstedt och Christian Nielsen från BYN, byggnadsindustrins yrkesnämnd, pratade om det nya yrkesutbildningsavtalet som just nu arbetas fram och de berättade om de olika vägar man kan gå som lärling för att få ett yrkesbevis. Christian Nielsen betonade vikten av att registrera en ny anställd som lärling så fort personen börjar på företaget. Mötet avslutades med en inspirationsföreläsning av Claes Hellgren, före detta landslagsmålvakt i handboll, som belyste hur viktigt det är att arbeta tillsammans. Genomgående i naturen är att de riktigt framgångsrika arterna är de som har hittat ett effektivt sätt att samarbeta. Text: Daniel Pernikliski, bild: Alf Samuelsson 4 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 5

STYRELSELEDAMÖTER 2016: Ordförande: Anders Strömbäck (omvald) Vice ordförande: Hans J Pettersson (omvald) Ledamot Kassör: Alf Samuelsson (ett år kvar på mandatperiod) Ledamot: Fredric Weinö (omvald) Ledamot: Mattias Dahlgren (omvald) Ledamot: Sven Le Vau (ett år kvar på mandatperiod) Ledamot: Roger Björk (ett år kvar på mandatperiod) Ledamot: Ruzdija Sabovic (nyvald) Suppleant: Anders Hermansson (omvald) Suppleant: Hans Hermansson (nyvald) Revisor: Carl-Göran Grönvik (omvald) Revisorssuppleant: Rolf Strindberg (omvald) VALNÄMND Ledamot: Robert Kalsås (omvald) Ledamot: Peter Larsen (ett år kvar på mandatperiod) Suppleant: Tommy Zetterberg (ett år kvar på mandatperiod) 30 ÅR AV BRANSCHUTVECKLING – vad vill Vi kan tänka oss att det var en gråtrist, kall och snörik februaridag 1986 när drygt 20 personer från ställningsbranschen träffades i Arbetsgivarföreningens lokaler i Stockholm. Den tidigare Ställnings­ gruppen inom Sveriges Byggmästareförbund skulle bli en egen förening. Diskussionerna gick heta när den nya organisationens syfte och verksamhet skulle definieras. Till slut kunde man enas om att STIB skulle verka för en trygg och seriös bransch genom att utbilda ställningsbyggare, arbetsledare och företagsledare, med­ verka i utveckling av föreskrifter som rör branschen och i teknisk utveckling av ställningar och hjälpmedel. Under det första året beviljades 32 ställningsföretag medlemskap. STIB har funnits i 30 år. Mycket har hänt i föreningen och i ställningsbranschen, men vad? När vi i september träffas för att fira jubiléet vill vi visa en tidslinje av berättelser, både personliga historier om hur det har varit att arbeta som ställningsbyggare under de senaste 30 åren, och sådana som har med föreningen att göra. Dela din berättelse med oss! Hur gick det till när du hamnade i ställningsbranschen? När var du riktigt stolt över ditt arbete? Om du beskriver ditt arbete för någon som inte är i branschen, vad berättar du då? Vilket är ditt starkaste minne tillsammans med STIB? Vilka händelser har fastnat hos dig? Vi tar emot dina berättelser som epost, sms, telefonsamtal till Ulrica Lysén som jobbar med kommunikation och marknadsföring, eller som meddelande på STIBs Facebooksida. Du behöver inte tänka på att din historia ska vara fint formulerad, om det behövs kommer det att redigeras innan publicering. Text: Ulrica Lysén du berätta? S AV E T H E JUBILEUMSDAT E MIDDAG HÖSTMÖTE 23/9 2016 24/9 2016 LÄS MER PÅ SIDAN 22 STÄLLNINGSAKTUELLT 5

[close]

p. 6

Från och med årsskiftet jobbar Ulrica Lysén på STIB, som projektledare för marknadsföring och kommunikation. Hennes arbete handlar i stort om att stärka STIBs varumärke, både internt och mot de organisationer som STIB har en relation med. – STIB har vuxit i 30 år och åstadkommit många bra saker, utan att ha ägnat sig nämnvärt åt marknadsföring och kommunikation. Jag är övertygad om att när STIB nu börjar göra det strategiskt kommer vi att nå ännu bättre resultat, säger Ulrica Lysén. För att ta reda på hur man på bästa sätt kan höja auktorisationens status hos beställarna kommer det att göras en undersökning bland dem. I den ska man mäta hur väl de känner till auktorisationen och hur de ställer sig till den, och utifrån det kan man formulera budskap och arbeta Attraktivt yrke är en satsning som går ut på att ungdomar som just har slutat gymnasiet ska få upp ögonen för ställningsbyggaryrket. – STIB kommer att närvara vid SACOs studentmässor i Stockholm och Malmö i höst, och i samband med det kommer det att byggas en hemsida som är riktad till ungdomar, med information om yrket och om olika utbildningsvägar. Någonting som Ulrica Lysén tycker är viktigt är att bilden som förmedlas utåt från människor i ställningsbranschen blir bättre och mer självklar. Ofta accepteras bilden av en ställningsbyggare som någon med låg status på en byggarbetsplats. Samtidigt är man angelägen om att komma bort från den föreställningen. – Utan ställning är det väldigt många jobb som inte kan utföras – ställning är otroligt viktigt. Det är den bilden som måste förmedlas för att vi ska lyckas höja ställningsbyggares status. Projektledning är någonting som Ulrica Lysén har ägnat större delen av sitt yrkesliv åt. Bland annat har hon jobbat på Husqvarna med hållbarhet och kommunikation, och närmast kommer hon ifrån Scouterna, där hon arbetade med att få ungdomar att tänka mer normkritiskt och antirasistiskt. – Det är kul att lära känna en ny bransch och väldigt spännande att bygga upp något nytt i en organisation som funnits så länge som STIB. Jag gillar såna utmaningar, säger Ulrica Lysén. Text och bild: Daniel Pernikliski – Med ordning och reda på papper och processer går det administrativa jobbet fortare och företagen får mer tid till att bygga ställning. Det nuvarande arbetet kan delas in i tre fokusområden: Auktorisation, Medlemsnytta och Attraktivt yrke. Vad det gäller auktorisationen har det hittills nästan enbart varit fokuserat på hur beställaren ska se på auktoriserade företag och den konkurrensfördel det kan ge, men det är också otroligt viktigt att få företagen att förstå den egna vinsten. Det handlar om att bli ett bättre och effektivare företag, och därmed betydligt lönsammare. Någonting som gynnar företagen oberoende av beställarna. – Med ordning och reda på papper och processer går det administrativa jobbet fortare och företagen får mer tid till att bygga ställning. Pengar försvinner inte till onödiga saker. Då är auktorisationen en väldigt bra hjälp att nå dit, och sen blir det ett kvitto på att man har fått ordning, säger hon. 6 STÄLLNINGSAKTUELLT fram sätt för hur det ska spridas. – Dels är det viktigt att få med artiklar om auktorisationen i de stora byggbolagens personaltidningar, och dels kommer den nya utbildningssatsningen som riktar sig till beställare, som STIB håller på att arbeta fram, att ha en jättestor betydelse. Medlemsnyttan handlar om att tydligt visa för både befintliga och nya medlemmar vad de har för nytta av ett medlemskap. Hemsidan, Ställningsaktuellt och cirkulär är de tre kanaler för kommunikation som medlemmarna tycker är viktigast, så det blir i dem som den huvudsakliga informationen kommer att föras fram. – Vi ska bli bättre på att berätta vad STIB gör och kan göra. Enligt medlemsundersökningen är det 74 procent som tycker att STIBs budskap är tydligt, och den siffran behöver bli betydligt bättre.

[close]

p. 7

Namn: Ulrica Lysén Ålder: 34 Yrke: Projektledare kommunikation och marknadsföring Familj: Sambo Bor: Lägenhet i Solna nära Stockholm Kontakt: Mobil 072-329 48 40, E-post ulrica@stib.a.se STÄLLNINGSAKTUELLT 7

[close]

p. 8

Håll Svenska sommaren torr med Ställning och Väderskyddstak från Assco Överklaga vid ”felaktig” sanktionsavgift Om man tycker att man felaktigt har tilldelats en sanktionsavgift ska man överklaga. Det är extra viktigt nu därför att sanktionsavgifterna är ett nytt verktyg och ju fler fall som prövas desto enklare process får man i framtiden. Den fråga som är svårast att bemöta för en arbetsgivare är bristen på kontroll, eftersom det oftast är omöjligt för en arbetsgivare eller arbetsledare i ställningsbranschen att ständigt närvara och kontrollera att de anställda följer reglerna. Då gäller det att visa att man har gjort vad man har kunnat, och om kontrollen är den enda punkten som ”brister” är chanserna betydligt större att överklagan går igenom. En av de viktigaste punkterna är att det finns en riskanalys. – Tycker man att det är fel ska man överklaga. Att man har gjort en skriftlig riskbedömning är jätteviktigt när man prövar en sanktionsavgift, säger Håkan Angedahl, inspektör på Arbetsmiljöverket. Text: Daniel Pernikliski · LOGISKT · ENKELT · BÄTTRE Byggnadsställningar från Väderskyddstak från Huvudkontor och lager i Göteborg Marieholmsgatan 134 B 415 02 Göteborg Vx 031-26 60 60 Kontor och lager i Stockholm Skällstavägen 3-5 197 40 Bro Vx 08-33 20 20 Handsktest för ställningsbyggare I februari publicerade tidningen Byggnadsarbetaren ett handsktest. Fyra ställningsbyggare fick testa åtta olika handskar i prisklassen 28 kronor – 230 kronor. Även om de olika handskarna skiftade mycket i kvalitet konstaterades det att det bästa är när man har olika handskar att välja mellan, eftersom det varierar kraftigt mellan att bygga, riva, om det är varmt, kallt, blött, och vad man har för personlig smak och passform. Se undersökningen på nätet: www.byggnadsarbetaren.se > ”Byggnadsarbetaren testar” > ”Februari 2016”. Text: Daniel Pernikliski A-P Ställningsprodukter AB • info@assco.se • assco.se 8 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 9

Arbetsmiljön hinns inte med En granskning som Arbetsmiljöverket har gjort av landets sex största byggföretag visar att ansvaret för arbetsmiljön ofta skickas vidare till andra, ibland inte alls lika lämpade, på grund av tidsbrist. En rad brister var återkommande i Arbetsmiljöverkets granskning, bland annat att ansvaret för arbetsmiljön delegerades därför att den huvudansvarige inte hade tid. Ofta var det platschefer som la över ansvaret på arbetsledare. – Inte på alla arbetsplatser men på de flesta där vi har varit har man, på grund av stress och så, delat ut till arbetsledare som kanske inte har någon arbetsmiljöutbildning. Det är det vi ser som den största bristen som har varit, säger Pierre Gustafson, projektledare på Arbetsmiljöverket. Mycket av arbetet för en platschef är administrativt i dag och då har de ofta mycket annat att göra när de väl är ute på arbetsplatsen. – Administrationen stjäl mycket tid från bland annat arbetsmiljöarbete, säger Pierre Gustafson. Man såg också att arbetsmiljöplanen ofta inte var anpassad till det aktuella bygget. På olika byggen behövs olika åtgärder och planen behöver justeras efter det, även om den utgår från samma standardformulär. Planerna behöver också uppdateras efterhand, vilket ofta inte har gjorts, menar Pierre Gustafson. Andra saker som är vanligt förekommande, enligt granskningen, är att både arbetstagare och chefer ofta saknar kunskaper om hur man lyfter rätt, vilket leder till skador. Man saknar kunskap och utbildning om hur man jobbar med maskiner, och man saknar skriftliga rutiner för när hot, våld, mobbning och trakasserier förekommer. Arbetsmiljöverket har ställt krav på företagen och granskningsprojektet kommer att fortsätta. Till att börja med ska ytterligare sju företag granskas. Byggnadsarbetaren STÄLLNINGSAKTUELLT 9

[close]

p. 10

10 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 11

STIB på NordBygg 2016 Första veckan i april intog NordBygg Stockholmsmässan i Älvsjö. STIB var en av 900 utställare inom bygg, fastighet och VVS. Att hela byggprocessen finns representerad bland både utställare och besökare är enligt arrangörerna en av mässans absoluta styrkor, som ger möjlighet till personliga möten och branschöverskridande samtal. Att upptäcka ny teknik och produkter lockar även det många av besökarna. Mitt i en byggrusch där många i branschen har fullt upp säger sig arrangörerna vara nöjda med antalet besökare, omkring 48 000 personer från 30 länder. I STIBs monter fick vi framförallt besök av hantverkare som hade frågor om vem som omfattas av kravet på utbildning för att bygga ställning och hur de kan utbilda sin personal. Den kontakten är kanske det mest positiva med NordBygg för STIBs del, eftersom de här företagen är en viktig målgrupp som vi kanske inte når ut till så ofta annars. Några medlemsföretag, en och annan styrelseledamot och andra gamla bekanta tittade också förbi, till exempel fanns flera av de stora leverantörerna av ställningsmaterial på plats. – Det är flera år sedan STIB ställde ut på en mässa sist, och första gången för oss som jobbar på kansliet nu. Vi tycker att det är viktigt att STIB syns i sammanhanget. Just i år hade vi inte satt upp några mål för vår närvaro på mässan, utan ville känna av vad vi kan förvänta oss i framtiden. Nu vet vi vilka budskap vi ska satsa på till nästa gång, säger Ulrica Lysén, projektledare för kommunikation och marknadsföring. NordBygg arrangeras nästa gång i april 2018, även då på Stockholmsmässan. Text: Ulrica Lysén, bild: Magnus Strindberg STÄLLNINGSAKTUELLT 11

[close]

p. 12

Arbetsolycksfall och byggnadsställningar Årligen rapporteras nästan 200 olyckor i samband med byggnadsställningar till Arbetsmiljöverket, under de senaste fem åren har det inkommit totalt 962 anmälningar. Hur stort mörkertal som inte rapporterats är svårt att ha en uppfattning om, men att de finns det kan vi misstänka. Att rapportera olyckor och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket är en skyldighet och anledningen till detta är att informera myndigheten så att de får underlag till nödvändiga förebyggande åtgärder. I och med de rapporter som inkommit till Arbetsmiljöverket kan vi i detta nummer av Ställningsaktuellt presentera en sammanställd statistik över vilka som drabbas och vad som hänt. statistiken hjälper Arbetsmiljöverket, ställningsentre­ prenörer, användare av ställningar samt branschföreningen till förebyggande åtgärder för att minska olyckstalet. Tabellen visar antalet rapporterade olyckor totalt fördelade på olika yrkeskategorier åren 2011–2015 och där man angivit ställningar som yttre faktor. Det följer även en sammanfattning av vanliga olyckor och rekommendationer till förebyggande åtgärder, förutom uppgifter från Arbetsmiljöverket har vi även hämtat underlag från studien ”Arbetsolycksfall & Byggnadsställningar” som STIB tog fram i samarbete med Peo Axelsson och Lars-Erik Hallgren, studien i sin helhet kan laddas ned från stib.a.se. Antal arbetsskador 2011–2015 2011 Byggnadsställningar på hjul Byggnadsställningar (utom på hjul) Total (alla) YRKE Murare, fasadputsare Betongarbetare Byggnadsplåtslagare Byggnadssmed Byggnadsträarbetare/snickare Elektriker Isolerare Målare Rivare Rör/ventilationsmontör/kylmontör Sanerare Ställningsbyggare Svetsare Takläggare/montörer Undertaksmontör Övriga* 19 160 179 15 9 6 2 65 4 2 6 2 1 18 2 2 45 2012 31 155 186 14 14 10 2 45 5 1 11 1 8 3 20 3 3 5 41 2013 36 183 219 13 4 6 66 11 5 18 3 4 4 16 1 6 5 57 2014 20 167 187 3 9 8 66 6 18 2 7 4 18 4 2 1 39 2015 37 154 191 3 8 11 40 6 1 17 2 7 1 20 3 6 2 64 Totalt (alla) 143 819 962 48 44 41 4 282 32 9 70 10 27 12 92 13 17 15 246 * Under övriga finner vi tjänstemän samt arbetstagare som normalt inte arbetar inom Bygg- och anläggning eller i industriell verksamhet. 12 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 13

Vanliga olyckor – förebyggande åtgärder För användare av ställningar har följande olyckor noterats som återkommande: • Halkolyckor på grund av snö, is eller frosthalka, • Fallolyckor på ställningar på grund av egna spontana kompletteringar med tillträdesleder mellan ställning och byggenhet, • Fallolyckor på ställningar genom egna spontana kompletteringar av ställningen eller använt trappstege eller stege för att komma åt arbetsområde, • Stukning eller benbrottsolyckor på grund av trånga arbetsplan i samband med materialupplag eller verktyg på arbetsplan, • Fallolyckor på ställningar på grund av ojämna arbetsplan med plank eller olika skivmaterial i lager, • Fallolyckor från rullställningar på grund av olåsta hjul där man antingen tryckt ut ställningen från fasad eller dragit sig fram utefter fasaden eller utmed undertaket. Klimatpåverkande faktorer som snö, is eller frosthalka är en logisk påverkan vid utomhusarbete. För att förebygga arbetsskador på grund av detta måste man ha rutiner för att hålla ställningar och tillträdesleder rena från snö, is eller frosthalka, dessa rutiner bör man skapa genom en delegeringsordning som initieras av företagets skyddsorganisation. Att klä in ställningar och använda väderskyddstak är ett annat sätt att minimera denna typ av klimatpåverkan och förutom att genom inklädnader förebygga halkolyckor finns det stora vinster ur ett mer allmänt arbetsmiljöperspektiv. Genom arbetsberedningar och med en tydligare koordination mellan den som bygger ställningen och användaren kan man vid planering av ställningen anpassa lämpliga höjder, bredder och övrig utformning av ställningen för att därigenom förebygga fall, stukning eller benbrottsolyckor. Att förutse allt är svårt men genom en delegeringsordning och skapade rutiner kan man även här förebygga spontana kompletteringar som orsakar olyckor på ställningar. Vid användning av rullställningar är det viktigt att användaren har kännedom om hur dessa får användas som t. ex. att hjulen alltid ska vara låsta när man använder dem samt att man inte får befinna sig på ställningarna när de flyttas. För de 92 rapporterade drabbade ställningsbyggare kan vi utläsa följande orsaker: • 33 föll till lägre nivå, • 32 vid hantering av material/föremål, • 13 vid fallande material/föremål, • 6 på grund av feltramp/snedtramp, • 5 föll till samma nivå, • 2 föll men saknas uppgifter om lägre eller högre nivå, • 1 på grund av fysisk överbelastning, I 48 av fallen har skadorna inneburit en längre sjukfrånvaro än 14 dagar. De rapporterade olyckorna i den presenterade statistiken är olyckor där man angivit ställning som en påverkande yttre faktor, för ställningsbyggare enskilt har det rapporterats ytterligare cirka 295 olyckor under perioden 2011-2015. Dessa olyckor har i flertalet av fallen skett i samband med bygg eller riv av ställningar men med andra yttre faktorer än ställningen t. ex. verktyg, maskiner, underlag etc. För att minska de olyckor och tillbud som sker är det viktigt att kartlägga att de finns, utreda vad som sker och förebygga att de händer igen, därför är det viktigt att ha utarbetade rutiner för rapportering, utredning och åtgärder. Vi har tidigare informerat om två hjälpmedel på hemsidan, ”Rapportera olycka eller tillbud” som är tänkt att användas för att samla in händelser från medarbetare och ”Utredning av olycka eller tillbud” för att ta hand om de rapporter som kommer in. Om vi hjälps åt att kartlägga, utreda och åtgärda händelser skapar vi en bättre arbetsmiljö för alla. Text: Håkan Carlsson STÄLLNINGSAKTUELLT 13

[close]

p. 14

PETEX äck ✓ Bredare sortiment ✓ Effektivare leveranser ✓ Hämtdepåer Malmö - Stockholm - Sundsvall T PETEX ä ck Ett väderskydd av högsta kvalitet för alla typer av byggnadsarbeten T Ring Peter, 070-424 35 45, eller besök vår hemsida. Välkommen! Speditionsvägen 27, 142 50 Skogås petex@pspinternational.se www.pspinternational.se Fråga alltid P.S.P. om Petex® Täck väderskydd och tillbehör!  ALUMINIUM TRALL   ALUMINIUM PLANK Till rundbom och U-balk 3,0 m ställningsfack Lastklass 6 595 mm bred 1250 och 1655 mellan balkar 5 trall istället för 6 Svarvaregatan 21, 523 90 Ulricehamn 070-3227105 www.super9.se ALUMINIUM PLANK ALUMINIUM TRALL ALUMINIUM PLATTFORMAR 14 STÄLLNINGSAKTUELLT Super9 AB

[close]

p. 15

 ”En chans att bryta branschens mansdominans” ”Vi har gjort en hel del, men mer behöver göras för att kvinnor ska inkluderas bättre. Ett bevis på det är att arbetslösheten bland kvinnor i Byggnads a-kassa procentuellt sett är dubbelt så hög som bland män”, skriver Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier. Nyligen bjöd statsminister Löfven in till blocköverskridande samtal för att få fram 700 000 nya bostäder till 2025. Det är något Sveriges Byggindustrier välkomnar. Nu krävs nya reformer som skapar förutsättningar för byggandet. Men det är också viktigt att vi lyckas få fler intresserade av att jobba i branschen. Det gäller inte minst kvinnor. Svensk byggbransch består idag av 97 000 byggföretag som tillsammans sysselsätter över 300 000 människor. Det, tillsammans med dem som går ut gymnasiet med nuvarande takt, kommer inte att räcka för att bygga 700 000 nya bostäder. För det krävs många fler nya kollegor. Men då måste branschen ha en bredare rekryteringsbas än idag, både vad gäller genus och bakgrund. Till exempel är färre än 1 procent av yrkesarbetarna i branschen kvinnor. Fler kvinnor än så borde vara intresserade av att jobba som yrkesarbetare – vad kan vi göra för att de ska känna sig välkomna? ”Arbetar långsiktigt” Sveriges Byggindustrier arbetar långsiktigt för att integrera ett mångfaldsperspektiv i hela vår verksamhet. Vi jobbar med att öka medvetenheten om inkludering på en rad olika vis. Vi lyfter fram goda exempel, vi anordnar kvinnliga nätverk, vi jobbar fram en branschgemensam utbildning i mångfald för ledare, vi håller egna seminarier och medverkar på andras, vi ger stöd och utbildning till medlemmar i mångfaldsoch ickediskrimineringsfrågor och vi arbetar aktivt för att motverka sexistiska och rasistiska budskap, exempelvis på studentflaken för att bara nämna några exempel. Vi har gjort en hel del, men mer behöver göras för att kvinnor ska inkluderas bättre. Ett bevis på det är att arbetslösheten bland kvinnor i Byggnads a-kassa procentuellt sett är dubbelt så hög bland kvinnor som bland män. Underlaget är till antalet för litet att dra slutsatser från, men det är oroande att skillnaden är konstant över tid. Om detta skriver Byggnadsarbetaren i dag. Fair Play Bygg – städar fusk i byggbranschen Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm – Gotland har inlett ett samarbete där man arbetar mot fusk i byggbranschen, för att förbättra konkurrensen. Alla tips som kommer in till www.fairplaybygg.se undersöks, och om tipsen håller skickas de vidare till berörd myndighet. Tillexempel Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket eller Arbetsmiljöverket. Anmälan kan gälla många olika typer av brott, som svartarbete, skattefusk, bedrägerier, organiserad svart arbetskraft. – Det är en vinst för dem att få tips som någon kunnig person redan har gått igenom, säger Fredrik Sirberg, regionssekreterare på Byggnads Stockholm – Gotland. Byggindustrin ”Tiotusentals behövs” Byggbranschen är traditionellt sett en mansdominerad bransch. Mycket har gjorts och görs för ändra det, både av fackförbunden och oss som arbetsgivare. I dag vill också allt fler företag se en större mångfald. Men förändringen går alldeles för långsamt. Vi behöver jobba mer med att förändra beteenden, attityder, strukturer och organisering och vi behöver utveckla ledarskapet i branschen. Vi måste jobba med ledarskap och medarbetarskap och det gäller både arbetsgivare och fackförbund. Vi behöver också bli bättre på att se branschen som en helhet utan uppdelning mellan yrkesarbetare och tjänstemän. För att kunna bygga 700 000 bostäder till 2025 behövs tiotusentals människor till branschen. Både män och kvinnor. För ska vi ha en konkurrenskraftig byggbransch måste alla känna sig välkomna, och ha möjlighet att bli våra kompetenta kollegor och medarbetare. Låt oss därför se de kommande årens byggutmaning som en chans att äntligen bryta branschens mansdominans. Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier Slavlika villkor på Mall of Scandinavia Kollektivavtal krävdes på Peabs storbygge Mall of Scandinavia, men flera företag undvek reglerna genom att anlita hemliga utländska bemanningsföretag. Så låga löner som 25 kronor i timmen förekom och folk tilläts jobba upp till 48 timmar i sträck. Fackligt anställda trakasserades för att dölja det pågående fusket, avslöjar Uppdrag granskning. Statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vill skapa en ny lag som slår fast huvudentreprenörens ansvar. – Vi kommer att skärpa lagstiftningen på en rad områden om vi får fortsätta styra, säger Ylva Johansson. SVT/Arbetarskydd STÄLLNINGSAKTUELLT 15

[close]

Comments

no comments yet