Kekkelbek Mei & Junie 2016

 

Embed or link this publication

Description

Kekkelbek Mei & Junie 2016

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

TWEE 2 3 4&5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Inhoud en Redaksie Voorsitter Skrywe Nasionale Voorsitter Skrywe Gedagte vir die maand Promosie Advertensie Emanzini kamp 29 April – 2 Mei Soetdoring kamp 27 – 29 Mei Verjaarsdae & Huweliks Herdenkings Kekkellaggies Wenke & Tegniese raad Kamp kos Nuwe Oord bekendstelling Kampe 2015-2016 Lief en Leed & Afsluiting Hartlike goeie dag aan al ons lesers “U woord is ’n lamp vir my voet en ’n lig vir my pad” Psalms 119:105 En Jesus sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal maak dat julle vissers van mense word. Markus 1:17 Wat is ons plig in die wêreld. Om God se woord uit te dra en uit te leef. Om seker te maak dat ons GOD navolg en nie die wêreld en sy donkerte nie. Berus jou hart en siel in die Here en Hy sal jou paaie vir jou gelyk maak, op en in Sy tyd. Geniet die Kekkelbek terdeë, as jul nuwe nuus het, skakel my gerus. Ons deel graag in almal se lief en leed. Groete Carine Redaksie

[close]

p. 3

DRIE Goeie dag my mede lede Hierdie tyd van die jaar het sy nadele, maar verseker ook opwindende voordele. Saterdagaand by Soetdoring met Marius Visagie (ons nuwe lid) se “bon fire” en kuier om die boma was fantasties. Veral na ons provinsie DIE LEEUS, vir die van julle wat in Transvaal bly, ‘n uitstekende oorwinning behaal het. Winter koue beteken natuurlik ook ons kruip al nader aan ons gades vir hitte deur ons nag rus. Wat nog van sop, warm sjokolade en ‘n knetterende kaggel vuur. Soetdoring nou genoem, ons Saterdagaand saambraai was ‘n reuse sukses. Ons sal maar net die vure in die toekoms vroeër moet aansteek vir on bejaarde lede wat vroeër in die bed wil kruip. Baie dankie aan almal wat lekker saam gekuier het. Ons gaan binnekort die epos uitstuur vir die nominasies vir volgende jaar se kampe. Soos met Soetdoring se afsluiting Sondag bespreek, sal bestuur ‘n lys voorstelle bymekaar sit met ons volgende vergadering, en julle almal dan geleentheid gee om verdere voorstelle per epos te maak. Van nominasies gepraat, as daar enige nominasies is vir meriete toekenings vir enige lid, of nominasies vir ons nuwe streekbestuur, stuur dit asseblief so spoedig moontlik. Streek meriete moet teen 30 Julie 2016 in wees. Nasionale meriete en streek ere hoër graad meriete nominasies moet teen 30 Julie 2016 in wees. Streekbestuur nominasies moet teen 28 Julie 2016 in wees (met afsluiting van Klipdraai kamp). Ongelukkig gaan ons net 8 Vaalrivier lede by Weesgerus wees, maar ek sien uit daarna om te gaan sien waar ons streek jare lank gereeld gaan kuier het. Vaalrivier het altyd n 5km stap Wimpy toe gevat, wat ek ook wil aanpak as tyd dit toelaat. Vir die res van julle, hoop ek om julle dan by Klipdraai te sien. Dis ons laaste streek kamp voor ons belangrike AJV kamp in Augustus. Onthou om die beste te maak van die winter koue, elke dag is ‘n genade gawe uit GOD se hand uit. Vriendelike SAWA groete Marcel

[close]

p. 4

VIER Dagsê Sawanante Die jaar is besig om spoedig aan te stap en die winter is op ons. Met die SAWA jaar wat einde se kant toe staan is al die AJV 's en verkiesings om die draai. Ek doen ’n beroep op al die voorsitters, Gebied en S treek, om seker te maak dat die reëls aangaande kennisgewing, nominasie en verkiesings nagekom word. Maak ook seker dat ‘n kworum teenwoordig sal wees. Die nominasies vir Dagbestuur en President sal ook eersdaags versprei word. Ek wens almal voorspoed toe met die AJV's. Graag wil ek ook kleiner streke aanmoedig om meer kampe saam te reel om so ook beter tariewe te kan beding. Dit maak die kamp met meer Sawanante teenwoordig meer aangenaam en sinvol. Streke moet daarop let wanneer hulle die nuwe jaarprogram saamstel dat kostes van ‘n naweek darem binne die meeste lede se finansiële vermoë is. Dit kan ‘n baie sensitiewe saak wees en moet met omsigtigheid hanteer word. Tydens die Mei NUB het die NUB lede lekker gesels oor dit wat vir ons belangrik is in SAWA. Hier volg ’n paar gedagtes wat uit die NUB na vore gekom het; • Vossie Vosloo het bedank as Nasionale penningmeester vanweë sy gesondheid. Ons wil graag vir Vossie bedank vir sy onbaatsugtige werk oor die afgelope aantal jare. Ons wens hom en Hannetjie alle sterkte toe en ook ’n spoedige en volkome herstel toe. In lig daarvan het die Dagbestuur vir Jurie Dreyer gekoöpteer tot die Dagbestuur en die NUB het die besluit gekondoneer. Ons wens Jurie sterkte toe veral met die einde van die SAWA finansiële jaar wat voorlê. • Gebied verslae; Dit is duidelik uit die Gebiedverslae dat die huidige ekonomiese toestand in die land SAWA baie nadelig aanraak. Bywoning van kampe neem af en terugvoer van lede wat bedank het, is in baie gevalle ook finansies. Dit gaan egter goed in die meeste Gebiede. • Sawa toerusting; Die NUB het besluit om die ou klankstelsel van SAWA te verkoop. Streke of individue kan ’n aanbod maak vir die klankstelsel (sien aangeheg). Die hoogste aanbod sal aanvaar word. ’n Nuwe rekenaar is vir die kantoor aangekoop en sal opgegradeer word en binnekort in werking wees. • Sawa Finansies; Met die finansies van SAWA gaan dit oor die algemeen goed. Die penningmeester sal binnekort die finansiële state van elke streek aanvra. Ons doen ’n beroep op die streke om die inligting so spoedig moontlik na einde Junie aan hom terug te besorg.

[close]

p. 5

VYF • Komitees; Die konsep Jaarprogramme sal binnekort versprei word. Sterke word gemaan om so spoedig as moontlik hul bespreking vir 2017 te doen en bevestig om veranderinge so min as moontlik te hou. SAWA se ledetal het weereens gedaal na 1329. Ons moet egter noem dat daar wel n groei was in Maart maand wat verblydend was. Ons is baie bly om te rapporteer dat die NUB op aanbeveling van Gebied Jakaranda vir Bronberg satelliet toestemming gegee het om oor te gaan tot streek stigting. Ons wens Bronberg geluk en sterkte toe. In die vorige skrywe het ons genoem van die data basis wat ons wil saamstel van Sawanante wat besighede het of voordeel trek uit ‘n besigheid. Die idee is juis om ons mede Sawanante te ondersteun sowel as om ‘n betroubare persoon te gebruik. Ons het reeds ‘n groot aantal inligting terug ontvang en sal eersdaags die data basis voltooi. Ons nooi enige persoon wat nog wil deel in die projek om die inligting te stuur na aletmeyer@vodamail.co.za Die Grondwetkomitee het ‘n aantal Grondwet wysigings voorgestel wat sal dien op die Kongres. Sake wat nog ondersoek word is ondermeer die twee jaarlikse Kongres en deelname aan vergaderings deur elektroniese media. • Skakelbeampte; Op versoek van ons lede het die Dagbestuur die moontlikheid ondersoek om by ORRA te affilieer om deur hulle radio lisensies te bekom. Ons aansoek is nie goedgekeur nie omdat ons nie uitsluitlik ‘n 4x4 klub is nie. Sawanante kan direk by Ikasa aansoek doen vir radio lisensies. Vir verdere inligting kan die Skakelbeampte geskakel word. Die moontlikheid word ook ondersoek om ‘n EB lisensie opleidings geleentheid te hou tydens die Jakaranda Gebied saamtrek by Weesgerus sowel as by die Nasionale saamtrek te Koppisol. Inligting sal volg. • Nasionale saamtrekke; Sovêr al die Nasionale saamtrekke gaan was almal ‘n groot sukses. Die twee Kus gebiede het hul eie saamtrekke by verskillende geleenthede gehad en die binneland se streke die Presidente tydens Paasnaweek. Omdat die opbrengs van die naweke vir die Nasionale kas gaan wil ons graag vir elke lid wat ‘n bydra gemaak het hoe gering ook al se baie dankie. Dit bring mee dat SAWA makliker sy verpligtinge kan nakom en dat ledegeld nie drasties hoef aangepas te word nie. ‘n Interessantheid is dat die blikkies wat tydens die Presidente aan die kinders uitgedeel was die mooi bedrag van R3541.02 ingebring het vir Bybelverspreiding. Dankie vir almal se bydra. Die Gebied voorsitters sal meer volledig verslag doen oor die NUB. Groete tot volgende keer en bly maar warm in die winter. Lekker kamp. Jannie Meyer ~ Nasionale Voorsitter SAWA ~ janniemeyer@vodamail.co.za ~ 082 462 7615

[close]

p. 6

SES

[close]

p. 7

SEWE Solar Lantern G3 Up to 24Hrs of light • Use sunlight or USB to charge • Recharge your phone and other gadgets • Much safer than candles • Use it to study Item no CH3113 Solar Panel 4.5V, 100mA Lantern Size 9cm x 9cm x 20cm LED 8LEDs /Cool White LED Lumen 48 Lumens LED Wattage 0.066W Power Switch ON/OFF Certification CE and ROHS Phone: Francois Pretorius 083 212 6205 or 073 1930309 or email: sakosha.trading@gmail.com

[close]

p. 8

AGT Eugene F, geharde aartappel resies Koning (nie dat hy gewen het nie) J Stywe lyne by Emanzini, met ‘n yskoue wind. Geen vissie was braaf genoeg vir ons lyne of aas nie Sak resies, is nie net vir die kinders nie. Die harde baarde wys ons hoe Sonsondergang @ Emanzini

[close]

p. 9

NEGE Kampkommandante ~ Nuwe lede ~ Groep foto Tegniese Span ~ Minister van bewegingskunde Kyk in jou lewe het jy nie gedink dat ‘n toutjie met ‘n kurkprop aan en ‘n klein botteltjie jou so sal laat sweet nie. Ons het behoorlik gelag, gesien hoe die sweet van konsentrasie op die voorkoppe vorm, en dan is hy in, en die verligting op die gesigte van die deelnemers is beskryflik en kommieklik. Ons het behoorlik gelag oor die gedoente. Dankie Soetdoring, Eugene en Welmarie vir die hartlike ontvangs en heerlike atmosfeer.

[close]

p. 10

TIEN 01 06 11 16 23 Alex Cunningham Ansan Bezuidenhout Christa Chapman Annamari Cunningham Mariaan Butler 02 07 11 16 28 Danie Kellerman Anton Koekemoer Johan Olivier Marius Visagie Cathy Lubbe 05 08 15 17 30 JA Hall Vicky Pelser At Mans Corine Greyvenstein Bill Hilder 03 Gerhard Jacobs 07 Arelene Kloppers 11 Dot Pretorius 05 Ella Strauss 10 Sarel Human 13 Martie Roux 06 Jurie Botha 11 Sondra Koekemoer 27 Babsie Pretorius 09.05 Doney Connoway 19.05 Marcel Redelinghuis 16.05 Keagan Van In 30.06 Jay-Cee Pretorius 23.05 Anton & Sondra Koekemoer 28.05 Albert & Letsie Jacobs 14.06 Bertus & Vicky Pelser 28.05 Neels & Reinette Kriel 29.05 Andries & Ralie Haasbroek 22.06 Mike & Danita van Wyk

[close]

p. 11

ELF Wenke vir vryers! :) VAN ‘N KWAAI PA AAN DIE JONG MANNE WAT BY SY DOGTER KOM KUIER (Bron RSG – MEI 2005) • • • • • Moenie toet voor die deur nie. Jy sal nie my dogter kom oplaai nie. Kyk my dogter in die oë – op geen ander plek nie! As jou broek lyk of hy los hang, sal ek hom met ‘n paar spykers vir jou vassit. Ek lyk nie gemeen nie – ek ís gemeen. Ek is nie lus vir praatjies maak oor die weer of rugby nie. Ek wil net een ding weet, en dis wanneer jy my dogter terugbring. En ek ken net een woord – VROEG. • • • Moenie tyd mors met rondry nie. Maak jou handig – was die kar. As jy my dogter laat huil, sal ék jóú laat huil. Jy vat nie my dogter na enige fliek met ‘n ouderdomsbeperking nie. Walt Disney is ‘n goeie keuse, maar ‘n besoek aan haar ouma is nog beter. • • Moenie vir my lieg nie – ek gaan vir jou uitvang! Moenie jou laat flous deur die feit dat ek ouderling is nie – ek doen dit net om my vrou tevrede te hou.

[close]

p. 12

TWAALF Die langer woonwaens wat se hangkaste agter in die woonwa is ondervind 'n algemene probleem. Die klerehangers hak af van die hangkas reëling. Daardie probleem word baie maklik oorkom deurdat jy jou hangers met klere, van agter af na vore aan die reëling hak . Maw die skerpkant van die hakie wys na jou toe nadat dit klaar aangehak is. So as jou woonwa hop, dan lig die hanger op en sy momentum laat hom vorentoe val en dan val hy weer op die reëling. Met die hakie in die ander rigting sou hy nou afhaak van die reëling en jou klere lê onder in die kas wanneer jy by jou bestemming aankom. Bron: Tommie Scheepers - Caravan & Camping Forum As jy graag visvang wanneer jy kamp, voer die binnekant van jou hengelboks met foelie uit, dit sal help om te voorkom dat jou hoeke en sinkers ens. roes. As jy lanklaas gaan kamp het en jou waterbottels het al begin muwwerig ruik, gooi vier teelepels koeksoda in, skud en laat staan vir een uur voor jy dit uitspoel. Om waterbottels kouer te hou, draai dit in foelie toe! ‘n Gogga-wenk (as ek dit so kan noem) is om ‘n brandende bysteek met mosterd of tandepasta te verlig. Die tandepasta moenie ‘n gel-basis hê nie. Soak cotton wool pads in wax to create instant firelighters KLAAR GEBRAAIDE VLEIS: Plaas die vleis wat reeds gebraai is op 'n bed gebraaide uie. Dit verhoed dat die vleis uitdroog en dit gee die vleis ekstra geur. Om te verseker dat jou tent-penne en toue nie saans ‘n onskuldige verbyganger pootjie nie, plaas ‘n oopgesnyde tennisbal oor die bokant van die tent-pen. Vir die toue, draai ‘n stuk foelie daarom, so halfpad tussen die tent en die pen. Die foelie sal reflekteer in die lig van die flits. Bronne: Verskeie internet forums

[close]

p. 13

DERTIEN ALLES IN EEN ONTBYT Genoeg vir 6-8 30 ml (2 e) olyfolie 1 kg kaaswors (viennas) 2 pakke spek – enige spek wat jy verkies 1 groot ui, fyn gekap 3 knoffelhuisies, fyn gekap ’n hand vol rosatamaties, middeldeur gesny 6 groot bruin sampioene – of klein wit sampioene 6 eiers ’n hand vol basiliekruidblare ’n hand vol oreganum 1 Braai die wors en spek tot gaar. 2 Voeg die ui en knoffel by en skraap die vleissappe met ’n spaan los. Rooster vir 5-7 min tot die ui sag is. Voeg die tamaties by. 3 Sit die sampioene bo-op en verhit tot die sous borrelend warm is. 4 Maak met die agterkant van ’n lepel holtes in die warm sous. Breek elke eier in ’n koppie en skink een vir een versigtig in die holtes, braai oor stadige hitte totdat eierwit ondeursigtig is en die geel sag. 5 Strooi basiliekruid en oreganum oor en sit warm voor met baie roosterbrood. Bron: Rooi Rose Resepte (aangepas) Plasing: Henriette Wessels / WATERTAND RESEPTE VIR OUD EN JONK

[close]

p. 14

VEERTIEN Tamboti Vreugde is n klein oord geleë in die bosveld-natuurskoon net buite Pretoria oppad Warmbad toe. 65 pragtige staanplekke met 78 kragpunte. Elke staanplek het n buitelig en n braaier op wiele. Tambotie bied verskeie aktiwiteite aan: self-ry wildroete, damme met ‘vang en los’ visvang, 2 kouewater swembaddens, een verhit onderdak swembad en n kleuter swembad, springmat, klimraam, vlugbal, snoepie, n lapa, klip kerkie en n buitelug boma. Daar is 4 amblusieblokke en 3 gesinsbadkamers. Staanplekke beloop R100/person/nag; kinders tussen 6 en 11 jaar is R50, en kinders onder 6 is gratis. Skakel gerus vir Sandra op 082-4160146 of epos na tambotivreugde@gmail.com. Of kyk op hulle tuisblab by www.tambotivreugde.co.za

[close]

p. 15

VYFTIEN Kamp datum 21 – 23 August 2015 30 Okt – 1 November 2015 27 – 29 November 2015 15 – 17 Januarie 2016 5 – 7 Februarie 2016 26 – 28 Februarie 2016 25 – 28 Maart 2016 29 April – 2 Mei 2016 27 – 29 Mei 2016 16 – 19 Junie 2016 29 – 31 Julie 2016 26 – 28 Augustus 2016 23 – 25 September 2016 28 – 30 Oktober 2016 25 – 27 November 2016 Oord Koppisol AJV (100%) Malonjeni (100%) Koppisol (100%) 35ste Verjaarsdag & Kerskamp Wesvaal (100%) Bush Inn Oop NUB Adres Ou Johannesburg weg, De Deur Heidelberg pad, tussen Vereeniging & Heidelberg Ou Johannesburg weg, De Deur Vlakfontein, N1, Parys (Vrystaat) Springs Heidelberg pad, tussen Meyerton & Heidelberg Rothdene, Meyerton Sionbergh (100%) Presidente Klipdraai Presidente tel as Joker Soetdoring (100%) Weesgerus Klipdraai (100%) Koppisol AJV Koppisol Nasionaal Beach Club Sionbergh Amigo’s (Verander na Emanzini Oord) S 27° 26’ 36.966” E 29° 10’ 29.61” 50 Taaibos ln, Lenteland, Vereeniging E 24°40' 792 S 28°23' 145 Rothdene, Meyerton Ou Johannesburg weg, De Deur Ou Johannesburg weg, De Deur S 26°45’451 E 27°52’028 Heidelberg pad, tussen Meyerton & Heidelberg 100% Bywonging vir 2015 - 2016 strek vanaf Koppisol AJV Augustus 2015 tot en met Klipdraai Julie 2016

[close]

Comments

no comments yet