списание Инфо Гайд за родители брой 130 май 2016 г.

 

Embed or link this publication

Description

безплатно издание за родители на деца от 3 до 8 години

Popular Pages


p. 1

инфо гайд брой 130 май 2016 тема на броя за родители Справочник Културна програма Развитие на речта Етапи на говорно развитие Фактори за развитието на говора Кога да потърсим специалист Най-честите говорни нарушения В кабинета на логопеда Кога да започнем с чуждия език бе ра з зп остра л а ня в т н а се о Въпроси към логопеда пр

[close]

p. 2

тема на броя: Развитие на речта От редактора Развитието на речта представлява важен процес, който оказва сериозно отражение върху редица други съществени етапи от израстването на детето. Сред най-важните от които е социализацията. Тясно свързани с говора са и образователните способности на децата. Които от своя страна имат връзка със степента на успешност в училище. Която пък има значение за самочувствието. А то е свързано с реализацията след това. Виждате как всички тези аспекти са обвързани в каскаден механизъм, който е добре да бъде провокиран в правилната посока. Ето защо е от голямо значение стриктното следене и правилното насърчаване на проговарянето, заедно с всички негови етапи. Приятно и ползотворно четене! Биляна Котева Новини. .................................................................. 3 Етапи на говорно развитие........................... 4 Фактори за развитието на говора. ............. 8 Кога да потърсим специалист.................... 10 Най-честите говорни нарушения. ................12 В кабинета на логопеда.................................14 ......................16 През погледа на специалиста. Кога да започнем с чуждия език. ................. 21 Въпроси към логопеда.................................... 24 Културна програма. ......................................... 26 Справочник........................................................ 28 Редактор: Биляна Котева Маркетинг и реклама: Ани Хачадурян Графичен дизайн: Атанаска Милева Коректор: Христина Петрова Разпространение: Цветослав Попов Фотограф корица: Лили Петкова Издава и разпространява ТАКТ ООД София 1164, кв. Лозенец, ул. Кричим 82, офис 3 02/ 962 46 98; 0894 499 375; 0896 643 334; 0898 562 104 office@deteto.info, www.deteto.info 2 инфо гайд за родители • май 2016 Изказаните мнения в публикуваните материали принадлежат на своите автори. Списанието не носи отговорност за достоверността и съдържанието на получените готови материали. Никаква част от изданието не може да бъде използвана и публикувана, без изричното съгласие на издателите. Всички права запазени.

[close]

p. 3

новини Театър „София” представя НОВИТЕ ДРЕХИ НА КРАЛЯ Драматизация от Евгений Шварц по приказките на Ханс Кристиан Андерсен: „Свинарят”, „Принцесата върху граховото зърно” и „Голият крал” Eдна прекрасна принцеса – Хенриета – се влюбва в свинаря Хенрих. Това е недопустимо, според кралския етикет. Но любовта е по-силна от фалшивите правила за добро поведение. Изобретателният Хенрих успява да защити любовта си и да надхитри лицемерните кралски придворни. Бащата на принцесата – Кралят – не е съгласен да даде ръката на дъщеря си на Свинаря и й намира „достоен” по своите разбирания жених – Кралят от съседното кралство. Той е възрастен, плешив и глупав, но все пак е крал. Възрастният крал все пак решава да провери, дали принцесата е истинска и изпраща своя Министър на нежните чувства да направи теста за принцеси с 20-те дюшека и поставеното най-отдолу грахово зърно. Хенриета обаче не издържа теста и макар Кралят от съседното кралство да се колебае, дали трябва да се занимава с „фалшива принцеса” – веднага щом я вижда – се влюбва и решава да се ожени за нея. Веднага разпорежда на министрите си да намерят шивачи за сватбения му костюм. Тук обаче се намесват Свинарят Хенрих и неговият верен приятел. Те се преобличат като майстори-шивачи и ушиват невидим костюм на краля. Обясняват на всеослушание, че който не е в състояние да види този невероятно красив плат – значи не само, че не е достатъчно умен, но и не заслужава поста на който е... През месец май Софийски фестивал на науката ще гостува на Театър „София”. Фестивалът разкрива тайните на заобикалящия ни свят, а граница между култура и наука – няма. Програмата е насочена към възрастни с различни професии и деца на различна възраст. Достъпът до изложбите и шатрите с експерименти в пространството около театъра е свободен. За събитията са необходими билети или пропуски. Пълната програма на събитията можете на намерите на сайта на театъра. Първият министър и Министърът на нежните чувства се заклеват, че „виждат” невидимия плат, за да не ги помислят за глупави, а после Кралят ги „премерва”. Истината лъсва накрая, когато всички виждат, че Кралят е гол. www.deteto.info 3

[close]

p. 4

Развитие на речта Етапи на развитие на речта сяко дете се развива по индивидуален начин, затова е трудно да се определи кога Вашето дете ще придобие съответното езиково умение. Но съществуват условни критерии, които дават представа какви промени настъпват в процеса на детското развитие по отношение на говора. В периода на новороденото Непосредствено след раждането дразнителите от вътрешната и външната среда предизвикват у детето различни некоординирани движения на тялото и крайниците, включително и на някои органи, участващи във възпроизвеждането на речта. Първата гласова 4 инфо гайд за родители • май 2016 В проява е викът, непосредствено след раждането. Издаваните в този ранен период звукове имат нечленоразделен характер. С постепенното развитие на координираните движения на крайниците и тялото се създават възможности и за учленяване на звуците. Около 2-ри месец През 2-рия месец на преден план са двуустните съгласни (п, б, м) и задноезичните, свързани с процеса на гълтането (г, к, х). Детето произнася вече голям брой звуци, но само някои от тях са характерни за българския език. Между издаваните звуци се наблюдават и много звуци от

[close]

p. 5

Развитие на речта други езици, а също и непознати за човешкото ухо. През 3-ти и 4-ти месец През 3-тия и 4-тия месеци детето започва да се усмихва, а по-късно и да се смее (това е периодът на гукането). Около 5-ти месец Към 5-тия месец детето започва да произнася отделни аморфни (безформени) корени на думи, като свързва отделни звуци в срички или верига от срички. След половин годинка Към 6-тия и 7-мия месец детето постепенно започва несъзнателно да подражава на другите, като произнася някоя дума, чута в момента от околните (ехо-говор). Започва да свързва и отделни срички помежду им – па-папа, ба-ба-ба и др. Първоначално само една сричка може да означава даден предмет или лице – например сричката „ма” може да означава мама, но едновременно с това и редица действия, свързани с майката (покана да го вземе на ръце). 8-9 месеца През 8-мия и 9-тия месец детето започва да подражава, но само с отделни звуци и срички. Появява се и жестовата реч, която понякога частично или напълно заменя речевите изяви у детето. Смята се дори, че понякога жестовата реч води до временно спиране произнасянето на срички, откъси от думи и вериги от звуци. Около годинката Към края на 1-вата година детето вече произнася няколко думи – 5-6 и повече, а някои деца до 10 и повече. Освен това зависи и от речевото обкръжение – дали получава често речеви дразнения от околните, дали думите, които чува, са емоционално украсени и дали се явява у детето по-често мотивация за говорене и стимулация за произнасяне на звукове и думи. С появата на първите думи завършва т.нар. подготвителен или предречеви период и започва началният етап на формиране и развитие на речта и обогатяване на речниковия фонд. До втората годинка Към края на втората година у детето се наблюдава известно развитие на оформящата се речева дейност. Известно е, че т.нар. речеви слух (или фонематичен слух) възниква към 8-мия месец и продължава да се развива до 4-5-годишна възраст. В края на ранното детство През третата година детето научава много нови думи – 500 и повече. Обогатява се автоматичното използване на по-сложни речеви връзки и многословни шаблони. Постепенно грешките в учленяването намаляват, детето започва да говори граматически по-правилно. След 5-тата година Към края на петата година детето заучава добре елементите на т.нар. разговорно-битова реч – най-необходимата форма за общуване, която www.deteto.info 5

[close]

p. 6

Развитие на речта то използва постоянно. Пасивният му словесен фонд нараства значително и надхвърля 1000-2000 думи. В предучилищна възраст През шестата година децата често водят разговори с по-дълги фрази и изречения без съществени грешки. По отношение на учленяването на звуците детето може все още да среща трудности при произнасянето само на някои звуци (л, с, ж, ч, ш, р). В тази възраст по пътя на непрекъснато подражаване на възрастните децата имат добра интонация, ритъм и темп, особено ако околните говорят правилно. па-па, ма-ма, да-да, та-та, ля-ля и др.). Най-често те са свързани с потребността от задоволяване на определени нужди или желания. Какво може да прави детето От 2 до 3 години Назовава с думи почти всичко. Използва две или три думи, за да говори или да попита за нещо. Близките разбират по-голяма част от речта му. От 3 до 4 години Разказва какво прави в детската градина или при среща с други деца. Непознати разбират по-голяма част от речта му. От 4 до 5 години Лесно общува с деца и възрастни. Произнася повечето звукове правилно, с изключение на: с, з, ш, ч, р, л. Може да римува думи. Предучилищна възраст Показва интерес и провокира разговори. Може да разделя думата на съставните й звукове (т.нар. буквуване). Имитира четене, докато разглежда книжка с картинки. Прави опити да изписва името си. Първи клас Запаметява информация. Разказва и преразказва истории и събития в логическа последователност. Разбира прочетеното. Изразява идеи писмено, макар и кратко. Периоди на развитие на речта „Гърлен” период (2–5 месец) Характеризира се с ясно изразено преимущество на гърлени звукове като г, к, х, или на своеобразно р. „Разнороден” период (6–8 месец) Отличава се с бавно навлизане на всички видове звукове. Произнасянето на звукове през този период се превръща в своеобразна игра, която доставя удоволствие на детето и то може безкрайно дълго да повтаря найразнообразни звукове и звукосъчетания. „Езично-устен” период (9–12 месец) Характеризира се с рязкото преобладаване на „устните” и „езичните” съгласни звукове, които по-често се срещат в звукосъчетания, изразяващи вече определено значение (ба-ба, 6 инфо гайд за родители • май 2016

[close]

p. 7

Арникеър стик – за деца предотвратява образуването на синини Екстрактът от арника успокоява и охлажда при наранявания Детските игри на открито – в парка, на площадката, на море или в планината, винаги крият риск от наранявания и травми. Специално създаден за деликатната детска кожа, Арникеър стик – за деца помага за бързото облекчаване на болката при енергични малчугани. Балсамът съчетава натурален екстракт от арника и кадифено нежното масло от ший (карите). Този ярко оцветен и изключително удобен стик, особено по време на път, може да се използва при всякакви неочаквани наранявания и подутини при мъниците. Нанася се лесно върху засегнатия участък, успокоява и охлажда наранената детска кожа. Предотвратява образуването или помага за разнасянето на синините при удари, но не се използва върху открити рани. Красивите цветове на билката арника имат целебен и възстановяващ ефект. Регулират вътрешните и външните възобновителни процеси в човешкото тяло и помагат в случаи на мускулни и тъканни травми, тъй като активизират самолечебните сили в организма. Арниката има успокояващи и противовъзпалителни свойства, когато се абсорбира през кожата. Лилавият Арникеър стик е подходящ за деца над 3 годишна възраст. Не съдържа парабени, ланолин, изкуствени аромати и оцветители www.deteto.info 7

[close]

p. 8

Развитие на речта Фактори за развитието на говора О бкръжаващият свят на детето и някои фактори на развитието му могат да окажат съществена роля по отношение на проговарянето. Затова сме извели най-важните характеристики, за които да следите и да реагирате веднага, ако има разминаване. 1. Осигуряване на доброто емоционално състояние на детето, свързано със задоволяването на основните му жизнени потребности от храна, топлина, ласка и внимание. 2. Слухът трябва да бъде в норма, защото е главен механизъм за овладяване на речта е подражанието. 3. Зрението е фактор, който оказва влияние, когато детето се учи да имитира говорните пози. Наблюдавайки своя събеседник, то се старае да му подражава (имитира). 4. Храненето има значение освен за правилното развитие на целия организъм и за развитието на артикулационния апарат. Детето трябва навреме да премине към хранене с твърда хра- на, защото процесът на дъвкане спомага за правилното развитие на мускулатурата на долната челюст, езика и целия дъвкателно-говорен апарат. Как да стимулираме проговарянето? Средата, в която живее детето или прекарва деня си е от особено значение. Тя трябва да го впечатлява, да го кара да проучва света около себе си. Предметите в нея трябва да се разнообразяват често, да се предлагат нови и интересни игри, които да насочват и развиват мисленето. Вашето дете се учи най-вече като Ви подражава, затова му говорете правилно и разбираемо, с ясни, кратки и точни изречения, подходящ темп, ритъм и интонация на гласа. Когато играете заедно, озвучавайте действията на играчките и не имитирайте неправилното произношение. Езиковите умения на детето се развиват интензивно в ранна детска възраст, затова то трябва да бъде стимулирано, поощрявано, хвалено и награждавано в своите речеви изяви. 8 инфо гайд за родители • май 2016

[close]

p. 9

Развитие на речта Индикации за проблем До 1,6 години Няма набор от около 5-20 думи и речник, съдържащ основно съществителни. Не е в състояние да изпълнява прости команди. До 2 години Не назовава имената на предмети от обкръжение му. Не успява да комбинира думи в кратко изречение, най-често състоящо се от комбинация на съществително и глагол (напр: Дай вода!). До 3 години Не използва местоименията аз, ти, ми (мое, на мен) правилно. Не използва понякога множествено число и минало време. Не познава най-малко три предлога – в, на, под. Не знае основните части на тялото и не може да ги назове. Не се изразява с изречения от минимум три думи (Мамо дай вода! или Мамо дай ми вода!). Заекването „Заекването е конфликт между желанието да се говори плавно и тревожността от това, че няма да успееш да говориш добре.” – това е първото ни известно определение, дадено от френския психиатър Voisin. Заекването се разглежда като нарушение, при което ритъмът и плавността (гладкостта) на речта са нарушени от прекъсвания и блокажи. Тук са включени и промените в темпа, тона, височината, интонацията, артикулацията, изражението на лицето, положението на тялото на говорещия. www.deteto.info 9

[close]

p. 10

Развитие на речта Кога да потърсим специалист Р азвитието на речта е дълъг процес, който има своите побързи и по-бавни етапи. Характерното за всеки процес, свързан с развитието е, че той е индивидуален. Затова не бива постоянно да следим таблици и препоръки или да сравняваме постижени- 10 инфо гайд за родители • май 2016

[close]

p. 11

Развитие на речта ята на детето с тези на неговите връстници. Разбира се, също толкова погрешно би било и да неглижираме някои явни сигнали за забавяне и недобро усвояване на езика. 1. Не може да произнася съгласни звукове с, з, ц, ш, ж, ч, щ, р, л, ф, в, т, д, к, г. Липса, замяна, изопачаване на съгласните звукове, което се изразява в различни отклонения в произношението на звуковете от общата норма, при което всички останали компоненти на езиковата система са запазени. 2. Заеква, стеснително е, попаднало е в стресова ситуация, след която смятате, че се е появило задъхване, накъсване на думите, страх от изговаряне на определени звукове, запъване, нарушен е темпа и ритъма на дишане. 3. Има oбщо недоразвитие на речта – проговорило е по-късно от останалите деца, виждате, че Ви чува и разбира, но не желае или не може да се изкаже, трудно му е да назове околните предмети или да Ви обясни нещо простичко. 4. Изпитва необичайно големи трудности, проявяващи се при овладяването на четене, писане (бърка или пропуска букви, пропуска или размества срички или думи, пише огледално обърнато) и смятане. 5. Изпитва трудности или е невъзможно да произнесе правилно цяла дума, въпреки че повечето звукове може да изговаря по отделно, когато се наложи да ги съчетае в дума нищо не се получава. За да може правилно и с нужната ефективност да се извърши корекционната работа е необходимо първо да се установи говорният дефект. www.deteto.info 11

[close]

p. 12

Развитие на речта Най-честите говорни нарушения Р 12 ечта е основна форма на комуникация в обществото, такова каквото сме го създали. Ето защо говорните нарушения причиняват много сериозни препятствия пред детето (и по-късно – възрастния). От изключителна важност е да бъде открит говорният проблем възможно най-рано. Тогава неговото отражение върху други сфери на обинфо гайд за родители • май 2016 щуването и социализацията все още няма да се е проявило. Трябва също така да се знае, че хванати навреме говорните нарушения са решими. Какво най-често се проявява като говорно нарушение? Артикулационни нарушения (дислалия). Гласови разстройства (афония). Абнормално забавяне или забързване

[close]

p. 13

Развитие на речта на система (афазия). Нарушения, проявяващи се в писмената комуникация (дислексия, дисграфия). Говорни и езикови разстройства, свързани с различни заболявания. Независимо от информацията в интернет, различните тестове и скали за проверка на развитието на детето е най-добре да се консултирате със специалист-ЛОГОПЕД, за да могат да се отчетат индивидуалните особености и конкретика на случая. Последици от нарушенията: Емоционална нестабилност; Изнервеност; Агресивност; Ниска самооценка; Неувереност; Депресивни състояния; Нощни напикавания; Слаба мотивация; Загуба на апетит и др. СЪВЕТ на потока на речта (брадилалия, тахилалия). Говорни нарушения при вродена цепнатина на небцето (ринолалия). Разстройства, вследствие на нарушена инервация на артикулационните органи (дизартрия). Заекване и запъване. Езикови и говорни нарушения, вследствие на увреди на централната нервСлед навършване на 2-годишна възраст е добре да направите консултация с ЛОГОПЕД, който да проследява развитието на детето Ви и да Ви дава насоки за по-пълноценното му стимулиране и добро (адекватно) родителско поведение. Контролите е препоръчително да се правят на всеки 6 месеца. Тяхната функция е проследяване, превенция и при нужда – адекватна, навременна намеса! www.deteto.info 13

[close]

p. 14

Развитие на речта В кабинета на логопеда Какво представлява срещата с логопеда? Първата среща на детето с логопеда цели запознаване и установяване на първични признаци за нарушение в говора. Необходима е информация от родителя: • кога е родено детето • как е преминало раждането • имало ли е някакви сериозни заболявания • кога е проговорило • кога е проходило • кога са се появили първите думи • как общува • как се храни • може ли да общува или контактът е само невербален Личен контакт с детето: как се казва детето, на колко е години, назоваване на картинки или предмети. В първоначалната среща се установява изпуска ли детето звукове или ги замества с други, как ги произнася, подвижност на говорните органи, обръща се внимание на слуха, изследва 14 инфо гайд за родители • май 2016 се фонематичният слух на детето, гласът, произношението на звуковете – изолирано, както и в думи и фрази. Колко време трае срещата? Продължителността на такава среща обикновено е кратка. Пълното и детайлно изследване се извършва в процеса на логопедичната работа. Как протича логопедичната работа и какво цели? Основната задача е разбирането и разширяването на пасивния речник на детето. Положителна динамика се получава, когато се създаде специална ситуация (игра) с интересни за детето действия, при които то изживява силни емоционални състояния. Веселото настроение на малчугана допринася за произношението на отделни звукове и интонации. Тази положителна нагласа дава възможност детето да се насърчи да произнася звукове или звукосъчетания. Това са звуци на животни, на предме-

[close]

p. 15

Развитие на речта ти от близката околна среда. Отсъствието на активна реч у малкото дете не позволява използването на словесни методи. Заниманията са във вид на игра, базирани върху способността да се имитира. Играейки, детето получава важна информация, усвоява речта, учи се да общува и да се договаря, също така получава възможност и да покаже своята собствена дейност. В хода на играта се наблюдават действията на детето, звукоподражанията и овладяването на информацията. Най-важният момент е установяването на емоционален контакт с дете- то. Това до голяма степен зависи от организацията на играта и от емоционалното му развитие. Поради това е необходимо да се формира доверие и увереност, както и позитивна нагласа към заниманията. Освен това се поощрява всяка дейност на детето – похвала, стимулиране за нови опити за говор. Това ще помогне да се избегнат, придружаващите говорни нарушения, психологически проблеми – нежелание да говори и страх от словото. Често присъстват игри за развитие на фината моторика (подходящи са игри с пръсти и песнички с движения). www.deteto.info 15

[close]

Comments

no comments yet