Informatiebulletin juni 2016

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie H. Jozef bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 1075 XA Amsterdam Bank Telefoon 020-6629470 Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Sint-Jozefparochie Juni 2016 Kalender Woensdag 1: H. Angela de Merici, maagd 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 2: H.H. Marcellinus, Petrus en Erasmus, martelaren 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 3: Heilig Hart van Jezus, hoogfeest 11.00 uur: Gelezen H. Mis 11.45 uur: Plechtig Heilig-Hartlof Zaterdag 4: H. Franciscus Caracciolo, belijder – Eerste zaterdag, toegewijd aan het Onbevlekt Hart van de H. maagd Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 5: Derde zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 6: H. Norbertus, bisschop en belijder Geen H.H. Missen Dinsdag 7 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 8 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 9: H.H. Primus en Felicianus, martelaren 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 10: H. Margarita, koningin en weduwe 11.00 uur: Gezongen H. Mis 12.00 uur: Plechtig danklof bij gelegenheid van het 10-jarig priesterschap van onze Pastoor Zaterdag 11: H. Barnabas, apostel 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 12: Vierde zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 13: H. Antonius van Padua, belijder en Kerkleraar Geen H.H. Missen Dinsdag 14: H. Basilius de Grote, bisschop, belijder en Kerkleraar 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 15: H.H. Vitus, Modestus en Crescentia, martelaren 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 16 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 17: H. Gregorius Barbarigo, bisschop en belijder 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 18: H. Ephrem de Syriër, diaken, belijder en Kerkleraar 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 19: Vijfde zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Attentie: Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in deze week is de kerk gesloten en worden er geen H.H. Missen opgedragen. Maandag 20: H. Silverius, paus en martelaar Geen H.H. Missen – kerk is gesloten Dinsdag 21: H. Aloysius van Gonzaga, belijder – H. Engelmundus, abt Geen H.H. Missen – kerk is gesloten Woensdag 22: H. Paulinus, bisschop en belijder Geen H.H. Missen – kerk is gesloten Donderdag 23: Vigilie van de Geboorte van de H. Johannes de Doper Geen H.H. Missen – kerk is gesloten Vrijdag 24: Geboorte H. Johannes de Doper, hoogfeest 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 25: H. Wilhelmus, abt 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 26: Zesde zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 27: Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand – Geen H.H. Missen Dinsdag 28: Vigilie H.H. Petrus en Paulus 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 29: H.H. Petrus en Paulus, apostelen, hoogfeest 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 30: Gedachtenis H. Paulus, apostel 11.00 uur: Gelezen H. Mis Biechtgelegenheid Er is dagelijks biechtgelegenheid vanaf een half uur voor iedere H. Mis of na (telefo– nische) afspraak.

[close]

p. 2

Van de pastoor Beminde gelovigen, Toen ik in 2015 mijn 40-ste verjaardag heb gevierd, hebben velen van u een bijdrage geleverd aan een kazuifel. Dat kazuifel is nu al enige tijd gereed en is ook al een enkele keer gedragen in de heilige Mis. Het kazuifel is nieuw gemaakt in neogotische stijl, maar uit oude onderdelen die ik van het verjaardagscadeau kon inkopen. Zo is het kazuifel nieuw en toch 100 jaar oud. Het kazuifel is vervaardigd op een grondstoffering van goudbrokaat met op de rug een rijk versierd Latijns kruis. In het centrum van de kruisbalken bevindt zich een geborduurde voorstelling van het Laatste Avondmaal. Neogotische kazuifels hebben een meer oorspronkelijke liturgische vorm dan de zogenaamde vioolkisten, die een latere vorm van liturgische kleding vertegenwoordigen, vanaf de 16e eeuw. De gotische vorm sluit meer aan bij de originele Romeinse liturgische traditie omdat de antieke oorsprong van het kazuifel nog herkenbaar is in de vormgeving. Bij de opkomst van de liturgische herbeleving in de 19e eeuw werd die vorm van het kazuifel – dat ik nu heb laten namaken – het grote ideaal van de liturgische restauratie tezamen met de heroriëntatie op de vroegchristelijke totaalruimte van de liturgie, dus het kerkgebouw, en met de ciboriealtaren en mozaïeken. Hartelijk dank aan alle donateurs van het kazuifel en bijzondere dank aan een van onze gelovigen die gedurende vele uren met naald en draad het kazuifel vervaardigd heeft! Met mijn priesterlijke zegen, Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor 27 juni: Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Op 27 juni viert de Kerk de feestdag van onze lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. De bekende Mariaicoon – die ook in onze kerk aanwezig is – is in 1866, dit jaar dus precies 150 jaar geleden, door paus Pius IX aan de redemptoristen toevertrouwd met de opdracht om de devotie tot Maria onder deze eretitel wereldwijd te verspreiden. Gebed tot OLV van Altijddurende Bijstand O Moeder van Altijddurende Bijstand, ik kom tot u met een kinderlijk vertrouwen. Verwerf voor mij van uw goddelijk Kind die deugden die ik nodig heb om heilig te leven en heilig te sterven. Verkrijg voor mij een hart, dat Jezus bovenal liefheeft en zich voor de naaste weet op te offeren; een hart, welks vertrouwen op Gods vaderlijke voorzienigheid door niets aan het wankelen wordt gebracht, dat bij moeilijkheden nooit moedeloos wordt, maar edelmoedig zich aan Gods heilige Wil onderwerpt; een hart dat berouw voelt over bedreven fouten zonder kleinmoedig te worden; een hart gelijkvormig aan het Hart van uw goddelijk Kind. Steun mij, o Moeder van Altijddurende Bijstand, in mijn zwakheid, verlicht mij in twijfels, troost mij in moedeloosheid. Wees gij, o Maria, voor mij een Moeder in alle omstandigheden, ik wil steeds uw kind blijven. Amen. Pastoor Knudsen 10 jaar priester Op vrijdag 10 juni is het 10 jaar geleden dat onze Pastoor de priesterwijding ontving uit handen van de Chileense kardinaal Jorge Medina Estévez (foto). Er is die dag om 11.00 uur een gezongen H. Mis in onze kerk, gevolgd door een lof van dankbaarheid (met Te Deum). Aansluitend is er in de pastorie gelegenheid om Pastoor te feliciteren met zijn tweede lustrum als priester onder het genot van een kopje koffie. Ook pater A. Komorowski viert op 10 juni zijn wijdingsdag. In september zullen we gedenken dat de traditionele Latijnse Mis 10 jaar terug is in Amsterdam. 20 - 23 juni: kerk gesloten Wegens buitengewone omstandigheden zal de kerk van maandag 20 tot en met donderdag 23 juni zijn gesloten. Er worden die dagen geen H.H. Missen opgedragen. Geen uitstelling op derde vrijdag In de maand juni komt de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament op de derde vrijdag te vervallen. Er wordt gezocht naar een andere invulling van deze gelegenheid tot aanbidding.

[close]

Comments

no comments yet