Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

Töreboda En tidning om att arbeta, bo och leva i Töreboda kommun 2016 Näringsliv & arbete

[close]

p. 2

Det är något särskilt med näringslivet i Töreboda, sammanhållningen är stark och stoltheten är stor. Tillsammans arbetar företagen för samma mål och ser varandra som kollegor hellre än konkurrenter. Töreboda har dessutom många företag i spridda branscher vilket innebär att det lokala näringslivet kan tillgodose många behov. – Många duktiga företag i kommunen ligger i framkant i sin bransch. Det gör det lätt att rekommendera en kollega i Töreboda när man inte själv kan åta sig jobbet, konstaterar Kim Kramer som är ordförande i företagarföreningen Kraftgruppen. Törebodaandan ger bra näringslivsklimat Säkra framtida arbetskraft Förutom att företagen månar om varandra och att Kraftgruppen arbetar med erfarenhetsutbyte och nätverkande inom sin förening så vill de också bidra till att säkra framtida arbetskraft. Varje år delar Kraftgruppen ut stipendium till fem tekniskt intresserade elever i grundskolan. – Tack vare stipendiet får vi insyn i skolans värld och en djupare förståelse för eleverna. Det är eleverna som är vår framtid, säger Kim Kramer. Kraftgruppen är en ideell förening och består av elva tillverkande företag. Gruppens ordförande Kim Kramer har god kontakt med kommunalrådet Bengt Sjöberg. Förutom Kraftgruppen finns tre andra näringslivsföreningar i kommunen, Företagarnas Riksorganisation FR, Töreboda handel och LRF. Kommun och näringsliv behöver varandra Ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet gynnar alla. I Töreboda är nästan tio procent av alla invånare företagare. Det innebär att det finns cirka 950 företag och nästan en tredjedel av dem har anställda. – Kommunens roll är att vara ett stöd för företagen och företagarna. Både politiker och tjänstemän besöker ett stort antal företag varje år. På så sätt kan vi bli bättre på att tillgodose de behov av service som uppstår i näringslivet, säger Törebodas kommunalråd Bengt Sjöberg. Varför göra en tidning om att arbeta, bo och leva i Töreboda kommun? Det är en fråga man kan ställa sig. Töreboda i världen och världen i Töreboda Lena Tilstam är näringslivs- och kommunutvecklare i Töreboda. Hon tycker att det är så pass unikt för en liten ort med bara drygt 9.000 invånare att ha så många intressanta företag som sätter sin prägel, om än liten men ändå betydande, på världen. Det finns också en stolthet bland kommuninvånare och företagare att göra saker tillsammans. Detta för att stärka sammanhållningen och göra livet enkelt att arbeta, leva och bo här. Det är värt att berätta om! Bredd och variation Det är en stor bredd och variation på företagen i Töreboda. Oavsett var i världen du befinner dig så finns det stor möjlighet att hitta något som har sitt ursprung i Töreboda. – Töreboda har under många decennier varit en varuproducerande kommun. Det är både företag med många anställda som funnits väldigt länge och nya företag som verkar inom nya branscher som representerar orten i världen, berättar Lena. Hussein Taha driver livsmedelsbutik vid torget i Töreboda. Här i glatts samspråk med Lena Tilstam, näringslivs- och kommunutvecklare. Förutom att Töreboda finns i världen så kommer världen också till Töreboda. Många nyanlädna har varit företagare i sina hemländer och vill komma igång med sitt företagande här. Det privata näringslivet är starkt på orten och ett bevis på det är att Töreboda placerade sig näst bäst i Västra Götaland 2015 när det gäller tillväxt. Det vill säga ökad omsättning, högre vinst och många nyanställningar i företagen. Törebodaborna har också goda förebilder. Inte helt obekanta dansbandsdrottningen Elisa Lindström kommer från Töreboda och är en god ambassadör för sin hemkommun. Spännande produkter ute i världen Höghus i trä, tidssystem, biredskap, flytvästar och drönare är bara några av alla spännande och vitt skilda produkter som du kan hitta ute i världen. På Centralstationen i Stockholm är Töreboda starkt representerat med dörrar från Daloc, limträbalkar från Moelven och tidtagning från Westerstrands.

[close]

p. 3

I Töreboda kan du bo nära naturen med utsikt över Göta kanal. Under 2016 bygger kommunen en ny gata med fler småhustomter som har Göta kanal som granne i området Gastorp. Området återfinns uppe till höger i bilden. Foto: Lena Tilstam Töreboda är en kommun som kan erbjuda ett boende med hög livskvalitet till en mycket rimlig kostnad. Här kan du bo nära naturen med utsikt över Göta kanal även om ditt jobb finns på annat håll. Att bo i ett litet samhälle innebär att det är fysiskt nära till allt samtidigt som det finns en närhet människor emellan som skapar trygghet. Töreboda erbjuder alla de fina kvaliteter som en småstad gör. Här finns det attraktiva bostäder i tätorten och på landsbygden. Töreboda har goda förutsättningar för tillväxt. Länsstyrelsen i Västra Götalands prognos för Töreboda är att 270 nya bostäder behöver byggas de närmaste tio åren. Efterfrågan är stor redan idag med flera hundra i bostadskö och en kraftig ökning av småhuspriser. Det är nära till allt i Töreboda erbjuda en bra boendemiljö och under 2016 bygger kommunen en ny gata med fler småhustomter som har Göta kanal som granne i området Gastorp. – Om någon vill bygga radhus eller kedjehus här så finns det utrymme för det. Bostadsrätter på marken med egen uteplats är efterfrågade, berättar Dan Harryzon, kommunens plan- och exploateringschef. Kommunens plan- och exploateringschef Dan Harryzon. Nära resecentrum och centrum En ny detaljplan för det nya området Kanalparken har antagits av kommunfullmäktige. Kommunen har avsatt medel för att investera i infrastrukturen med gata, vatten och avlopp för en möjlig första byggstart av bostäder våren 2017. Detaljplanen är flexibel med allt från villa, radhus och kedjehus till flerbostadshus med maximalt åtta våningar. De olika upplåtandeformerna äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt är alla tillåtna i området som ligger nära resecentrum och centrum och som får utsikt över Göta kanal. Det kommunägda bostadsbolaget Törebodabostäder har under våren 2016 startat projekteringen av, bland annat, ett åtta våningar högt hus men det finns plats för fler att bygga nya bostäder. – Kommunen är till exempel också mycket positivt inställd till att, om behov finns, genomföra ändringar i detaljplaner i centrala Töreboda för att skapa fler bostäder, säger Dan Harryzon. Nära till storstaden Förutom attraktivt boende i natursköna områden ger Töreboda goda möjligheter att jobbpendla. – Pendling är en stor tillgång för Töreboda. Det går alldeles utmärkt, genom att restiden är två timmar, att åka i rimlig tid exempelvis till Stockholm över dagen och få så gott som en hel arbetsdag där utan att behöva komma hem allt för sent, konstaterar Dan Harryzon. Kommunikationerna via Västra stambanan är starka med många avgångar både till Stockholm och Göteborg. Varje vardagsdygn avgår cirka 20 tåg till och från Stockholm och Göteborg. Dessutom ligger Skövde bara 17 minuter bort med tåget som går 30 gånger per vardagsdygn. Nära Göta kanal Naturen finns nära inpå var du än befinner dig i Töreboda och med 27 kilometer genom kommunen kretsar mycket kring Göta kanal. Töreboda kommun behöver Bild fran CH arkitekter Skovde. Detaljplanen för det nya området Kanalparken har antagits av kommunfullmäktige. Planen är flexibel med allt från villa, radhus och kedjehus till flerbostadshus. Rotkilen företagspark – erbjuds för företag som vill etablera sig Töreboda kommun erbjuder mark till företag som vill etablera sig i Töreboda. I området Rotkilen företagspark har kommunen investerat i gata, vatten och avlopp. Området ligger nära Göta kanal och västra stambanan. Detaljplanen ger förutsättningar för att etablera en järnvägsgodsterminal om behovet finns. Det är också nära till E20 så området har bra kommunikationer. Är du intresserad av att etablera dig i området? Du är välkommen att kontakta plan- och exploateringschef Dan Harryzon för mer information på: dan.harryzon@toreboda.se eller på telefon 0506-180 88. Du kan också se lediga objekt på www.objektvision.se. –3–

[close]

p. 4

Det finns många förmåner med att arbeta i Töreboda kommun. Ditt arbete är till nytta för alla medborgare och du får ett omväxlande arbete med interna karriärvägar och stark teamkänsla. Att arbeta i kommunen team inom vård och omsorg är utvecklande och ger en känsla av trygghet. – Varje individ i arbetslaget blir sedd av sin chef och våra medarbetare berättar att de får gehör för sina idéer. Ensam är inte stark, konstaterar Lars Millberg. I en mindre grupp är det lättare att föra fram sina åsikter och hela teamet kan tillsammans påverka och utveckla sitt arbetssätt. Som anställd av Töreboda kommun har du alla möjligheter att utvecklas och klättra på karriärstegen. Lika väl kan du bredda din kompetens och utvecklas inom olika specialistfunktioner. Inom kommunen finns det cirka 150 titlar och gemensamt för alla yrkeskategorier är att de bidrar till samhällsnyttan. – Tillsammans gör vi Töreboda till en ännu bättre plats att bo på, säger Lars Millberg, personalchef i Töreboda kommun. Foto: Carina Andersson Foto: Lena Tilstam Många med högskoleutbildning Töreboda kommun är Törebodas största arbetsgivare med 800 anställda. Av dessa har så många som cirka 300 personer högskoleutbildning. – Vi erbjuder attraktivt arbete och varierande arbetsplats med många karriärtjänster. Här finns det möjlighet att utvecklas och bli kvar genom hela arbetslivet, säger Lars Millberg. Några exempel på yrken som erbjuds i kommunen är förskollärare, sjuksköterska, biståndsbedömare, skolledare, lärare och enhetschefer. Arbete i team gynnar individen Inom flera verksamheter i Töreboda arbetar man i grupp. Lärarlag i skolan och Lars Millberg, personalchef i Töreboda kommun. –4–

[close]

p. 5

Töreboda kommuns uppgift är att ge dig som medarbetare goda förutsättningar att känna glädje i arbetet. Att arbeta förebyggande och ge medarbetarna de rätta verktygen till god hälsa, välbefinnande i arbetslivet och ork till en meningsfull fritid är kommunens uppgift. Att utvecklas tillsammans Utöver hälsofrämjande aktiviteter går det ut en medarbetarenkät till alla anställda. Den ger en bild av hur kommunen kan utvecklas för att ge dig en så bra arbetsplats som möjligt. Foto: Magnus Johans son Aktiviteter för välmående Som anställd av Töreboda kommun får du en del hälsofrämjande förmåner och goda förutsättningar att välja en hälsosam livsstil. Kommunen erbjuder: • Hälsoprofilen, test och samtal hos Avonova företagshälsa. • Fria bad i Törebodas badhus. • Lägre medlemspris på Gym 22 i Töreboda. • Stöd för att genomföra aktiviteter för personalen på arbetsplatsen. • Lunchpromenader (på vissa arbetsplatser). • Stavgång (på vissa arbetsplatser). • Yoga (på vissa arbetsplatser). • Två bussar till vårruset i maj varje år. • Du har även en rad förmåner, så som försäkring, föräldrapenningstillägg och extra semesterdagar, via kollektivavtal. Med hälsoprofilen har Töreboda kommun en femårsplan under vilken alla medarbetare får träffa en sköterska på Avonova företagshälsa. Då genomförs bland annat cykeltest och du får råd och tips på vad du kan göra för att förbättra dina värden om du så önskar. – Vi gör också riktade insatser i form av hälsosamtal. De går ut på att se de positiva förändringar som medarbetaren kan göra för att få ut det han eller hon vill av sitt arbete lika väl som sin fritid, säger Jeanette Wikström, personalsekreterare i Töreboda kommun. Foto: Carina Andersson Jeanette Wikström, personalsekreterare i Töreboda kommun. Foto: Anna-Karin Kjellberg

[close]

p. 6

Viktigt att trivas på jobbet Yvonne Skoog, distriktssköterska i hemsjukvården Vad värdesätter du mest med ditt jobb? – Det är ett fritt arbete där det finns utrymme att själv planera dagarna. Dessutom träffar jag mina patienter i deras rätta miljö. Det innebär att jag måste visa respekt för deras hem och jobba på deras villkor. Det är givande och personligt utvecklande. Jag jobbar även med vårdplanering, det är väldigt roligt och i Töreboda har vi jobbat mycket med att bli bra på det. Vad är det bästa med att jobba i Töreboda? – Jag får jobba i min profession i nära samarbete med en kollega. Vi stöttar varandra och ingår i ett team där vi är två sjuksköterskor, en arbetsterapeut, en sjukgymnast och en biståndshandläggare. Det är en liten kommun där alla känner varandra och litar på varandra. Varför jobbar så många sjuksköterskor kvar så länge i Töreboda? – Töreboda kommun är en bra arbetsgivare. Jag har själv bara haft kommunen som arbetsgivare även om jag haft lite olika yrkesroller sedan jag började. Mitt arbete har förändrats och utvecklats under åren och det är härligt, annars hade jag antagligen inte varit kvar. Så känner nog många av de andra sjuksköterskorna också eftersom flesta som kommer hit trivs och stannar. Sofia Wenell, sjukgymnast, Emelie Johansson, biståndshandläggare och Yvonne Skoog, distriktssköterska. Emelie Johansson, biståndshandläggare i Töreboda: – Här får man arbeta med olika frågor och arbetssätt. Sättet att arbeta på är utvecklande och det är givande att se till att människor får det de har rätt till. Sofia Wenell, sjukgymnast i Töreboda: – Här arbetar vi varierat och har ett bra samarbete mellan professionerna. Det skapar goda förutsättningar och en bra arbetsmiljö. Jessica Larsson, leg. sjuksköterska på Björkängens korttids- och rehabavdelning Vad är det bästa med ditt jobb? – Att jag får träffa så många människor varje dag och att jag lär mig något nytt varje dag. På korttiden är vi lite som en vårdavdelning på ett sjukhus. Alla ska vidare härifrån till nästa ställe. Det innebär ett tidvis högt tempo som passar mig bra. Vad är det bästa med att jobba i Töreboda? – Det är väldigt bra att jobba i kommunen. Törebodas vård- och omsorgsförvaltning är i ständig utveckling och ligger i framkant vad gäller personcentrerad och teambaserad vård. Det är positivt för både patienter och personal att vi arbetar i team och kan ta tillvara varandras kunskap för att göra det så bra som möjligt för patienten. Töreboda är också en liten kommun vilket innebär att alla känner till alla på kollegial nivå. Hur har du utvecklats på arbetsplatsen? – Jag har jobbat i kommunen i åtta år. Jag började som vårdbiträde och läste sedan vidare till undersköterska och efter det även till sjuksköterska. Jag har kunnat utveckla mig själv och idag leder jag omvårdnadsarbetet på korttiden där jag trivs väldigt bra.

[close]

p. 7

Jessica Jonasson, gruppledare för ekonomiskt bistånd och socialsekreterare och Margreta Josefsson, familjehemssekreterare. Socialtjänsten – en hjälp för människor Socialtjänsten består av flera enheter med lite olika inriktning. Gemensamt för dem alla är att de har en viktig roll att fylla i människors liv som det yttersta skyddsnätet i samhället. Som anställd inom socialtjänsten i Töreboda kommun går ditt arbete ut på att utreda sociala förhållanden, identifiera problem och hitta lösningar. Eftersom Töreboda är en liten kommun som vågar satsa på utveckling ges du stort utrymme att påverka arbetssättet. – Det finns en vilja från både chefer och politiker att skapa förutsättningar för oss att göra ett bra jobb, berättar Margret Josefsson, familjehemssekreterare. lösningar där man ser utmaningar. Man vågar tänka nytt, säger Margret Josefsson. Närhet ger en helhetsbild Socialtjänsten i Töreboda sitter i stort sett samlad i samma lokal tillsammans med flera andra verksamheter som de samverkar med. Det ger en möjlighet att få inblick och förståelse för sammanhanget på flera plan. Töreboda har förmånen av att ha enkla, korta och ibland informella vägar för samverkan. – Geografisk närhet och personliga kontakter är kärnan i samverkan och båda delar finns i Töreboda. Processerna här är effektivare vilket gör att mycket går fortare här än i större kommuner, säger Jessica Jonasson, gruppledare för ekonomiskt bistånd och socialsekreterare. Vill du jobba som timvikarie? Bemanningsenheten i Töreboda samordnar all lång- och korttidsfrånvaro inom vård och omsorg, förskola och skola. Du som är intresserad av ett viktigt och omväxlande arbete med människor kan vända dig till bemanningsenheten för att söka timvikariat. Kontakt bemanningsenheten Samordnare Veronica Ekberg och Lena Thorstensson Telefon: 0506-182 86 E-post: bemanningsenheten@toreboda.se Kommunen satsar på socialtjänsten Margrets tjänst är ett exempel på hur kommunen satsar för att socialtjänsten ska bli bättre både resursmässigt och kvalitetsmässigt. För lite drygt två år sedan fanns inte tjänsten familjehemssekreterare. Men i motsats till en del andra kommuner löser Töreboda problem och svårigheter på ett konstruktivt sätt. – Istället för att bromsa för att spara pengar visar kommunen att man kan tänka sig att satsa för att få till bra Bra arbetsmiljö På socialtjänsten i Töreboda råder en prestigelöshet där personalen hjälps åt och lär av varandra. Det råder stor lojalitet mellan arbetskamraterna och gentemot arbetsgivaren som grundar sig i ömsesidig respekt. – Vi har ett utsatt jobb men också en bra chef som ger bra förutsättningar. Våra kollegor är kvalificerade och vår rättssäkerhet blir aldrig eftersatt, berättar Jessica Jonasson. www.toreboda.se TÖREBODA –7–

[close]

p. 8

De stora festligheter som hålls i Töreboda var tredje år i form av en festival har blivit något som alla i Töreboda ser fram emot. Den största anledningen till att festivalen blivit en sådan succé är det goda samarbetet mellan företagen, politikerna, kommunens tjänstemän och föreningslivet. Töreboda har ett mycket starkt föreningsliv för att vara en så liten kommun. Föreningarna är många, de verkar inom vitt skilda områden men det som förenar dem är att alla ställer upp för Töreboda. – Det finns flera andra kommuner som har försökt göra något liknande utan att lyckas. Här har vi en lagom storlek på orten, alla känner varandra och vi har en bra sammanhållning. Vi har ett starkt näringsliv med bra klimat och duktiga företagare som alla ställer upp för festivalen, berättar festivalgeneral Per Ottosson. Han konstaterar också att det är tack vare att alla föreningar ställer upp så mangrant som festivalen kan ta emot så många besökare och samtidigt hålla den höga servicen som den gör. Törebodafestivalen förenar Gynnar lokal musik Alla föreningar som ställer upp för Törebodafestivalen får något tillbaka, oavsett om det är en idrottsförening eller kulturförening, men av naturliga skäl har musiklivet i Töreboda gynnats lite extra. – Det har varit väldigt viktigt för mig redan från start att kunna erbjuda en scen för våra lokala talanger. Vid nästan varje festival har Elisa Lindstöm, Asta Kask och Jimmy Bölja varit med men vi vill försöka ge alla som vill chansen att stå på en riktig scen, säger Per Ottosson. Foto: Emelie Alexandersson Elisa Lindstöm är ett riktigt framgångsexempel. Hon stod på den lokala festivalscenen redan som nioåring. Hennes utveckling sedan dess har gått spikrakt uppåt. Vinsten i tv-programmet Körslaget har inneburit att alla barn i Töreboda som är intresserade av sång har fått chansen att prova denna musikutövning. Foto: Magnus Johansson Vi har ett starkt näringsliv med bra klimat och duktiga företagare som alla ställer upp för festivalen, berättar festivalgeneral Per Ottosson. –8–

[close]

p. 9

Foto: Jessica Jonasson De jobbar för ökad integration Arabiska föreningen i Töreboda är en mycket aktiv förening som ständigt vill utveckla sin verksamhet. De hittar gärna samarbeten och deras dörrar står alltid öppna för alla som vill komma in. En vanlig missuppfattning kring Arabiska föreningen är att den skulle vara till enbart för att värna egna intressen. Tvärt om är det största målet med föreningen att jobba för integration och skapa möten Foto: Jessica Jonasson mellan människor från olika kulturer och med olika religion. Överbrygga olikheter – Ibland kan det vara svårt att förstå de olikheter som uppstår i och med olika religiös bakgrund men jag tror att vi på sikt kan överbrygga olikheterna. Men det kommer att ta tid, förklarar föreningens ordförande Fawwaz Abbas. En av de viktigaste sakerna för att få en ökad förståelse för varandra är språket. Och även här hoppas Arabiska föreningen att de ska kunna göra en insats. De vill hålla utbildning i svenska men måste först lösa några saker. Stort behov för dem som bara stannar en kort period – Vi har en lokal men vi behöver också hjälpmedel och personal. Sen finns ett stort behov eftersom även de som bara stannar i Sverige en kort tid behöver lära sig språket, konstaterar Hossein Mostafa, kontaktperson i Arabiska föreningen. Förverkliga dina företagsdrömmar med Leader Genom Leader Nordvästra Skaraborg kan föreningar, företag, organisationer och aktörer söka projektstöd. Leadermetoden handlar om att stötta de människor som bor och verkar i ett område så att de själva kan driva och påverka utvecklingen genom samarbete och lokala initiativ utifrån lokala förutsättningar. Hossein Mostafa, Yazan Allabadibe och Fawwaz Abbas välkomnar alla Törebodabor till sin lokal i stationshuset. Där får alla som vill spela biljard och pingis eller bara ta en kopp kaffe och en pratstund. –9–

[close]

p. 10

Åsa Gyllensten och Johanna Holst i ett klassrum under en mattelektion. Centralskolans elever erbjuds också att göra sina läxor på skolan två dagar i veckan, där de då får hjälp och vägledning i sina studier. Omvärlden förändras och skolan med den utveckling. Läraryrket har förändrats genom åren. Från att ha varit ett ganska ensamt yrke jobbar man idag tillsammans. Det kollegiala samarbetet där lärarna tar del av varandras kunskap prioriteras. – Att ha dubbla pedagoger i klassrummen är otroligt utvecklande och ger oss möjlighet att hela tiden stöta och blöta idéer med våra kollegor. På det viset utvecklas vi och blir bättre på att möta eleverna och deras behov, säger Johanna Holst. innebär att alla elever får låna en egen dator som de även får ta med sig hem när de behöver göra skolarbeten, säger Åsa Gyllensten. – Det är ett stort pedagogiskt ansvar att lära eleverna att förhålla sig till det enorma informationsflöde som finns men använt på rätt sätt är datorn ett fantastiskt arbetsredskap, tillägger Johanna Holst. I Töreboda följer skolans värld den utveckling som sker i övrigt i samhället. Enligt lärarna Åsa Gyllensten och Johanna Holst är det tydliga ledet från huvudman till lärarnivå en av orsakerna till det goda klimatet mellan lärare och elever. – Kommunen strävar efter att utvecklas och det får även vi lärare ta del av, bland annat genom fortbildningar och utbildningar, som till exempel den kommande satsningen på Läslyftet, berättar Åsa Gyllensten. Några av de stora fokusområdena som Centralskolan arbetar med är att alla elever ska känna en trygghet i sina studier och för ökad måluppfyllelse. För att nå dit kommer Centralskolan bland annat att tillämpa den nationella modellen Läslyftet som ska ge ökad läsförståelse då det är grunden för allt lärande. Foto: Carina Andersson Arbetar aktivt för bra skolklimat En bra pedagog och goda relationer mellan elever och lärare är det viktigaste för att eleverna ska nå goda resultat. Det vet man på Centralskolan där man också arbetar aktivt för ett bra skolklimat där ingen någonsin ska behöva känna sig kränkt. Förutom en bra arbetsmiljö behöver eleverna få tid, stöd och redskap för att lyckas med sina studier. Precis som världen utanför skolan blir allt mer digital är datorer numera att självklart arbetsredskap i skolans värld. – Det känns stimulerande och utvecklande att Centralskolan har 1-1 dator, vilket Dubbla pedagoger Med dubbla pedagoger i alla kärnämnen får eleverna stöd och studiero. Det ger även en positiv effekt för lärarnas egen – 10 –

[close]

p. 11

Samverkan bästa skolan – ett projekt Skolverket ger stöd och medel för att genomföra en fortbildningssatsning med grundskolans lärare i Töreboda kommun. Lärarna får utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Från förskoleklass till årskurs nio deltar alla lärare i en serie föreläsningar, handledning och praktiska övningar. Syftet är att utveckla elevernas läs-, skriv- och språkförmågor för att öka måluppfyllelsen hos eleverna. Såväl lärare, rektorer, utbildningschef och politiker deltar inom olika delar av projektet. – Projektet pågår även läsåret 2016/2017. Det är viktigt eftersom språket ligger till grund för allt lärande, konstaterar Marianne Gerdin. Förskolor Töreboda kommun har sex förskolor, fyra stycken i tätorten, en i Älgarås och en i Moholm. Förskolorna har olika inriktning men gemensamt för dem är att de arbetar utifrån förskolans läroplan och mycket med matematik, teknik och naturvetenskap. Förskolan har även ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. – Här är det också nära till naturen och den egna gården har fina grönområden. Förskolelärarna är väl medvetna om lärmiljöernas betydelse för barnens utveckling och vi har stimulerande miljöer både inomhus och utomhus på våra förskolor, säger Marianne Gerdin, kvalitetsutvecklare på Töreboda kommun. En annan fördel med Törebodas förskolor är storleken på barngrupperna. Det innebär att det finns tid att se varje barns utveckling. Även med ett ökat tryck på Sveriges förskolor i och med det stora antalet nyanlända försöker Töreboda hitta lösningar för att hålla nere storleken på barngrupperna. Fritidshem Fritidshemmen är en viktig del av barn och ungas skoldag. Töreboda erbjuder fritidshem för barn i åldrarna 6-12 år. Fritidshemmen arbetar efter en läroplan som främjar barnens utveckling och stödjer dem att skapa en meningsfull fritid. Törebodas duktiga fritidspedagoger inriktar sig mycket på utomhuspedagogik och anpassar verksamheten utifrån barnens behov. Grundskola Grundskoleutbildningen i Töreboda kommun är uppdelad på fyra kommunägda skolor och en friskola med förskoleklass till årskurs sex. Undervisning för alla elever i årskurserna sju till nio sker på Centralskolan i tätorten Töreboda. Grundskolan i Töreboda arbetar för att barn och unga utvecklas och utmanas i sitt lärande. Skolan skall präglas av trygghet och studiero. Detta görs bland annat genom arbete med dubbla pedagoger och kompetenshöjande fortbildning till lärarna. Det ger ett gott stöd för eleverna, lugna skolgårdar och bra miljö för både lärare och elever. Gymnasiet Axel Olsson och William Steiliner är elever på Centralskolan i Töreboda. – Vi har tur med bra lärare. De anstränger sig för att hålla intressanta lektioner. Alla behandlas lika och den som vill lära sig får bra förutsättningar att göra det. Det finns två gymnasieskolor i Töreboda kommun. På naturbruksskolan Sötåsen finns det nationella yrkesprogrammet Naturbruksprogrammet, särprogrammet Skog, Mark & Djur, vuxenutbildning och kortkurser mot de gröna näringarna. Kanalskolan erbjuder Introduktionsprogrammet med fem ingångar där språkintroduktionprogrammet är det största. Det är också Kanalskolan som ansvarar för Töreboda kommuns vuxenutbildning som riktar sig mot många olika områden och SFI. Foto: Privat Återanvändningscentret Guldgruvan uppmuntrar barnen att tänka fritt och visar att flera olika strategier för att lösa ett problem kan vara rätt. Entreprenörer från start Barn ser på världen utan den vuxnes begränsningar. Där vi ser skräp ser de möjligheter. Med projektet Guldgruvan har Töreboda skapat ett samarbete mellan näringsliv, förskola, skola och fritidshem. Barnen får använda sin kreativitet och problemlösningsförmåga för att på ett lekfullt sätt nå målen i läroplanen. Med kontrollerat rest- och spillmaterial från ett trettiotal av ortens företag som pedagogiskt material får barnen utveckla och tillämpa sina kunskaper inom ämnen som matematik och teknik. – Det är roligt att se den glädjen som barnen känner när de arbetar med materialet. De behandlar materialet med lika stor respekt som dyra leksaker, berättar Eleonor Andersson som är förskolelärare på förskolan Syrenen och, tillsammans med Susanne Edvardsson, initiativtagare till Guldgruvan. Företagen som deltar i projektet är också mycket positiva. De har ett ständigt behov av kompetent arbetskraft och ser att Guldgruvan kan bidra till ett ökat intresse för teknik. Eleonor Andersson och Susanne Edvardsson tog initiativet till återbruksprojektet Guldgruvan. Ur ett hållbarhetsperspektiv får barnen arbeta med matematik och teknik på ett kreativt sätt. Det viktiga är inte vad ett material har varit utan vad det kan bli. – 11 –

[close]

p. 12

Besöksnäringen blomstrar i Töreboda Foto: Peter Hellström Ett av Sveriges största besöksmål, Göta kanal, flyter fram genom Töreboda och erbjuder gott om vackra platser mellan den norra och södra kommungränsen. Men det finns också många andra pärlor för både turisterna och kommuninvånarna. Besöksnäringen i Töreboda är välmående och det är en bransch i stark utveckling. Det finns fortfarande utrymme för fler aktörer inom besöksnäringen, framförallt inne i Töreboda tätort, men det finns redan gott om små juveler som är väl värda ett besök. Töreboda golfklubb vid Månsarudssjön har en vacker golfbana med skiftande karaktär. Parkseaside- och skogsbana med 18 hål, varav ett till och med är prisbelönt, lockar många gäster både från närområdet och långväga greenfeegäster som vill spela på en bana med stor variation i vacker omgivning. Även den som inte är golfare kan ha stor behållning av detta utflyktsmål. – Om man inte är så sugen på att svinga så finns det alltid något gott att stoppa i magen här. Både lunchgäster och golfare är lika välkomna och får ett trevligt bemötande, säger Anna-Karin Kjellberg, turistchef i Töreboda kommun. mål är det lätt att förstå att det också är en stor tillgång för besöksnäringen i Töreboda. – Vi har väldigt mycket kanal i Töreboda och det formar vår kommun. Sommartid är det liv och rörelse i alla gästhamnar och naturen längs med Göta kanal är storartad, säger Anna-Karin Kjellberg. Enkla – det mest kraftfulla Kanalen är ett bevis på att det enkla ibland kan vara det mest kraftfulla. Att cykla eller vandra på de bilfria vägarna längs med kanalen eller att ta sig fram på vattnet är en riktigt naturnära upplevelse. Foto: Magnus Johansson Antika möbler och dansk design En annan plats som lockar människor från när och fjärran är den 1500 kvadratmeter stora butiken Epokernas antik & möbelrenovering. Hit söker sig kunderna i hopp om att finna en inredningsskatt eller en och annan rolig pryl. Butiken erbjuder en blandning av antikt, retro och loppisföremål toppat med danska designmöbler och kuriosa. Göta kanal – en riktig turistmagnet Med tanke på att Göta kanal är ett av Sveriges absolut största besöks- Anna-Karin Kjellberg, turistchef i Töreboda. – 12 –

[close]

p. 13

Sanna Blomqwist och Rickard Carringer hade ett öppet sinne när de skulle hitta en plats att öppna sin femtiotalsinspirerade restaurang på. Det var slumpen som förde dem till Töreboda och det har känts rätt för dem från dag ett. Det klaffade i Töreboda rangen Mandys Diner har visat sig vara ett koncept som fungerar klockrent på orten. ”Bra folk i Töreboda” – Här finns redan en kultur med stort intresse för vårt koncept, läget längs med Göta kanal är fint och det är bra folk i Töreboda så det är mycket som har klaffat för oss, säger Rickard Carringer och får medhåll av Sanna Blomqwist. Nu äger de en fastighet, är bosatta och driver en verksamhet i Töreboda. Restau- Paret berättar också att de fått bra hjälp av andra företag i kommunen. Trots att de inte hade någon koppling till orten eller visste något om Töreboda när de flyttade hit så fick de snabbt många bra kontakter. – Det finns ett fantastiskt ”hjälpa-till-klimat” mellan företagen och jag tror att många känner att de kan expandera tack vare det. Jag hoppas att det kan få både orten och företagen i Töreboda att växa, säger Rickard Carringer. Foto: Magnus Johansson – Det finns ett fantastiskt ”hjälpa-till-klimat” mellan företagen. Jag hoppas att det kan få både orten och företagen i Töreboda att växa, säger Rickard Carringer som driver Mandys Diner tillsammans med Sanna Blomqwist. rg Foto: Anna-Karin Kjellbe – 13 –

[close]

p. 14

I Hermanders lokaler blir stenhårt stål till silkesmjuka formationer... Christer Gyllensten är med sina 46 år på Hermanders företagets mesta anställde – och dessutom en av få i Sverige som behärskar att trycksvarva för hand. Vd Jan Engström försöker övertala honom om att vänta med pensionen ännu ett tag. Ledande på avancerad plåtformning Sverige och även utanför landets gränser, och tillverkar allt från gravurnor till avgassystem och gjutformar. Detaljer till avfuktningsanläggningar i flygplan, bordsskivor till Svenskt Tenn och isolatorer till enorma ställverk är tre andra vitt skilda exempel. Och faktiskt görs också en del lampskärmar, om än inte hela armaturer som tidigare. Att ”dreja i plåt” kräver antingen komplexa maskiner eller mankraft – och i båda fallen mångårig kunskap. Hos Hermanders finns allt samlat. Bland Törebodabor är Hermanders ett välkänt företag. Ändå är det få som vet vad de faktiskt gör. Förr sysslade företaget med lite av varje. I många år var de mest kända för sina lampor, som de tillverkade och monterade färdiga för leverans. För 25 år sedan renodlade man verksamheten och satsade helt och fullt på trycksvarvning. – Men den vanligaste frågan vi får från allmänheten är fortfarande ”Vad är det för lampor ni tillverkar?”, berättar produktionschef Per Thorstensson med ett skratt. Grunden densamma Det kan tyckas som en spretig verksamhet, men grunden är densamma för alla uppdrag. – Ibland får vi vara missionärer och berätta varför trycksvarvning är en så bra metod. Det är ett snabbt och billigt sätt att ta fram prototyper och produkter i mindre volymer, men långt ifrån alla känner till det, säger företagets vd Jan Engström. Att ligga långt fram i den tekniska utvecklingen är förstås viktigt, men inte det enda som krävs. Trycksvarvning är ett hantverk som kräver flera års övning för att behärska fullt ut. I Hermanders fabrik finns 250 års erfarenhet av metoden – 46 av dem hos Christer Gyllensten. Han är en av få i Sverige som fortfarande behärskar konsten att trycksvarva för hand. – Det gäller att jobba med hela kroppen. Inte bara armarna, då tar man slut direkt. Rätt teknik är avgörande – och att lyssna på materialet, säger han. Dreja i plåt Kort och enkelt beskrivet kan man säga att trycksvarvning handlar om att dreja i plåt. Med hjälp av förprogrammerade maskiner med roterande, specialtillverkade verktyg formas den tunna metallen precis som kunden vill ha den. Oftast är materialet aluminium, järn eller rostfritt stål, men ibland också koppar eller mässing. Trycksvarvning är en liten bransch i Sverige och världen, men i Töreboda är den stor. Hermanders har kunder i hela Med förprogrammerade maskiner och exakta verktyg formas plåt till gravurnor, under Fredrik Gunnarssons överinseende. Vd: Jan Engström Startår: 1991 i sin nuvarande form, men företaget grundades reda n 1951. Bransch: Plåtbearbetningsbran schen Antal anställda: 25 Omsättning: 37,5 miljoner (201 5) Kuriosa: Bert Karlsson jobbade här en gång i tiden. Hermanders AB – 14 –

[close]

p. 15

Det började med sängsocklar populära i Norge. Men nu är det skräddarsydda kök som gäller för – nästan – hela slanten hos Fresia AB i Slätte. En del vill ha allting nytt. Andra syr hellre ihop det gamla med nya delar, eller kanske bara målar om och fräschar upp det som finns. Hos Fresia AB i Slätte är allting okej. Här har man nischat sig just på måttbeställda och prisvärda kök, nya och renoverade. Kunderna är nästan uteslutande privatpersoner. Få begränsningar med Fresias kök Familjeföretag Fresia är ett familjeföretag. Pappa Conny är chef, mamma Ingela håller i administrationen och sonen Rikard är sedan ett par år tillbaka ansiktet utåt. Det är han som mäter, ritar och monterar utifrån kundernas idéer och önskemål. Köken tillverkas i Slätte. – Ofta är stommarna i ett gammalt kök fullt användbara, de behöver kanske bara lite färg. Att riva ut allt är sällan nödvändigt om man inte vill, säger Rikard. En annan populär variant är att fräsa spår i och måla om sina befintliga luckor – eller köpa specialbeställda skåpsluckor till befintliga stommar och fräscha upp med nya handtag. 2014 köpte Fresia upp Törebodaföretaget Laminatteknik, vilket innebär att variationsmöjligheterna på bänkskivor och luckor blivit ännu fler. Förutom kök tillverkar företaget bland annat sjukhusinredning och utför legolimning till andra företag. Ett exempel av många på kök som Fresia, med Rikard Karlsson i spetsen, tillverkat och monterat åt en kund. Fresia AB Vd: Conny Karlsson Startår: 1994, men företaget bytt e inriktning 2004 Bransch: Träindustri med inri ktning mot kök Antal anställda: 8 Omsättning: Cirka 7 miljoner (2015) Kuriosa: Anordnar varje år en julmarknad, som brukar locka 1 000 besökare – i Slätte! Hjulen snurrar i däckverkstan Höst och vår, när allas däck ska av och på, hinner gänget på Töreboda Gummiverkstad knappt gå på toa. Även resten av året har de fullt upp – inte minst med sin dygnet runtservice. Tills för fyra, fem år sedan jobbade Agneta Demmer som tågvärd och hade inga planer på att ta över pappa Gunnars gummiverkstad. Men när frågan kom tackade hon genast ja. Nu äger hon företaget tillsammans med lillebror Ronny (”Han har jobbat här sedan han föddes!”), och jobbar både på kontoret och i verkstaden. Byte av vinter- och sommardäck, däckförvaring och försäljning/montering av nya däck är förstås viktiga delar i verksamheten. Men gänget gör allt som har med däck och fälg att göra, och har till och med dygnet runt-service med jourbil för både privatpersoner och företag. Smäller ett däck på E20 eller går skogsmaskinens däck sönder ute på jobb – då är gummiverkstaden där med rätt grejer på ett kick. Agneta Demmer jobbar både i verkstaden, på kontoret och står som delägare i familjeföretaget Töreboda Gummiverkstad. Vd: Ronny Olofsson Startår: Någon gång på 1940-tale t. Agnetas och Ronnys pappa Gun nar Olofsson tog över verkstaden 1978. Bransch: Däck- och fälgbransche n Anställda: 4 Omsättning: Runt 10 miljoner kronor Kuriosa: Första däckverkstad en i Sverige som fick Michelins kva litetscertifiering Exelagri för lantbruk . Däckbytessäsongerna är det allra mest hektiskt. Men på våren kommer kunderna med mc:n, skottkärror och åkgräsklippare, till midsommar köper många nya däck inför bilsemestern och däremellan mäts alla ”gäster” på däckhotellet … – Vi har fullt upp nästan jämt, säger Agneta. Töreboda Gummiverkstad AB Rycker ut vid poliskontroll – Eller när det är poliskontroll vid Torsövägen i Mariestad. Då får vi rycka ut till lastbilar som fått körförbud på grund av dåliga däck, säger Agneta med ett leende. – 15 –

[close]

Comments

no comments yet