CaspianAgro 2016 Official Catalogue

 

Embed or link this publication

Description

CaspianAgro 2016 Official Catalogue

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

1

[close]

p. 4

2

[close]

p. 5

3

[close]

p. 6

4

[close]

p. 7

5

[close]

p. 8

Salamlama məktubları Hörmətli sərgi iştirakçıları və qonaqlar! Sizi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi adından 10-cu Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı “Caspian Agro” 2016 sərgisində salamlayıram. Keçirildiyi illər ərzində “Caspian Agro” sərgisi hər il mütəxəssislər arasında görüşlərin keçirilməsi, kənd təsərrüfatı sahəsi üçün yeni texnoloji avadanlıqların, həmçinin məhsul və xidmətlərin nümayişi baxımından etibarlı bünövrə kimi özünü doğrultmuşdur. İqtisadiyyatın aqrar sektoru ölkə rəhbərliyinin daim diqqət yetirdiyi sahələrdən biri olmaqla, ötən ilin “Kənd təsərrüfatı ili” elan edilməsi 2014-cü ildən etibarən Azərbaycanda aqrar islahatların yeni mərhələsinin başlaması ilə aqrar sektorun inkişafının prioritet hədəflərinin yeni çağırışlar fonunda müəyyən edilməsi, aqrar sektorda institusional strukturun və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və innovativ dəyişikliklərə təkan verəcək digər tədbirlərin həyata keçirilməsinə göstəriş verilməsi bu sahədə inkişafın keyfiyyətcə yeni mərhələsinə keçid üçün zəmin yaratmışdır. Respublikamızda kənd təsərrüfatı sahəsi fəal surətdə inkişaf edərək Azərbaycanda ixrac potensialının artırılmasına öz töhfəsini verir. Yeni texnologiyaların tətbiqi və təcrübə mübadiləsi ixrac olunan yüksək keyfiyyətli məhsulların istehsalı üçün vacib olan şərtlərdir və beynəlxalq “Caspian Agro” sərgisi də bütün bu imkanları hər il təmin edir. Sərgi qısa müddət ərzində beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasına şərait yaratmaqla yanaşı, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektoruna yatırılan sərmayələrin artırılmasına və ən yeni texnologiyaların tətbiqinə kömək edir. “Caspian Agro” sərgisi kənd təsərrüfatı sektorunun ən aktual sahələrini əhatə edərək və bir çox dünya ölkələrinin kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarını və təchizatçılarını bir araya gətirərək, ildən-ilə öz sahəsini daha da genişləndirir. Bu növ mühüm tədbirlərin ölkəmizdə davamlı olaraq təşkili qida bazarında Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabətə davamlı olmasına, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanın sürətləndirilməsinə, mütərəqqi təcrübə mübadiləsinə, qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsinə, kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac potensialının və bu sahəyə investisiya axınının artırılmasına köməklik edəcəkdir. Sonda 10-cu Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı “Caspian Agro” 2016 sərgisinin təşkilatçılarına və iştirakçılarına uğurlu və məhsuldar fəaliyyət, eyni zamanda bu sərgidən öz gözlədiyi nəticələrə nail olmağı diləyirəm. Hörmətlə, Heydər Əsədov Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri 6

[close]

p. 9

Welcome letters Dear Exhibition Participants and Guests, On behalf of the Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan, I would like to welcome you to the 10th Anniversary Azerbaijan International Agriculture Exhibition, Caspian Agro 2016. Over the years, the Caspian Agro exhibition has established itself a reliable platform for holding annual meetings between specialists in agriculture, demonstrating new technological equipment for the agricultural sector, as well as introducing agricultural products and services. The agrarian sector of the economy enjoys the permanent attention of the country’s leaders. The announcement of 2015 being the “Year of Agriculture”; identification of priority targets of development of the agrarian sector, based on the new challenges marked by commencement of the new phase of agrarian reforms in Azerbaijan since 2014; the improvement of the institutional structure and management in the agrarian sector; and the issuance of instructions for implementation of additional activities that will give impetus to innovative changes, have all created necessary prerequisites for transition to the new qualitative phase of development in this area. The agricultural sector in our country is developing intensively, and contributes to growth of the export potential of Azerbaijan. The introduction of new technologies and the exchange of experiences are significant conditions for production of the exported high quality products. The international Caspian Agro exhibition provides these conditions every year. In addition to creating conditions for the establishment of international collaborative relations, the exhibition facilitates growth of the funds invested in the Azerbaijan agricultural sector and introduction of the latest technologies. The Caspian Agro exhibition covers most topics in the agricultural sector and annually expands its expositional area by bringing together producers and suppliers of agricultural products from many countries around the world. The continuous arrangement of such significant events in our country will promote the competitiveness of Azerbaijan agricultural products in the food market, acceleration of integration of the Azerbaijan economy into the world economy, exchange of progressive experiences, study of advanced experience, and growth of potential for the export of agricultural products and an increased flow of investments in this sector. In conclusion, I would like to wish all organisers and participants of the 10th Anniversary Azerbaijan International Agriculture Exhibition, Caspian Agro 2016 successful and fruitful activities and best of luck with the exhibition results. Yours Sincerely, Heydar Asadov, Minister of Agriculture of the Republic of Azerbaijan 7

[close]

p. 10

Salamlama məktubları Hörmətli xanımlar və cənablar! Sizi Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası adından “CaspianAgro” 2016, 10-cu Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq “Kənd Təsərrüfatı” Sərgisinin açılışı münasibətilə təbrik edir, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun əsas sahələrindən biri olan aqrar bölmənin inkişafı Respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi, əhalinin rifahı və yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsində öz önəmli töhfəsini verməkdədir. Mütərrəqi texnologiyaların kənd təsərrüfatı sənayesində tətbiqi, bu sektorun inkişafı və istehsal olunan məhsulların keyfiyyəti və rəqabətə davamlılığı baxımından, çox mühümdür. Bu baxımdan ölkəmizdə təşkil olunan sərgilər böyük əhəmiyyət kəsb edir və sahənin inkişafına öz müsbət təsirini göstərir. Əminəm ki, sərgi iştirak edən şirkətlər üçün yeni müqavilələrin imzalanması, ticarət və kooperativ əlaqələrin genişlənməsində mühüm rol oynayacaq, həmçinin səmərəli və faydalı əməkdaşlıq üçün münasib şərait yaradacaqdır. Bu əhəmiyyətli sərginin gedişatında bütün iştirakçı və ziyarətçilərə ən xoş niyyətlərimi çatdırır, işgüzar əlaqələrin yaradılması naminə görüləcək işlərdə uğurlar arzulayıram. Hörmətlə, Faiq Səmədov Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Baş Katibi əvəzi 8

[close]

p. 11

Welcome letters Dear Ladies and Gentlemen! On behalf of the National Confederation of Entrepreneurs (Employers’) Organizations of the Republic of Azerbaijan (ASK), I congratulate you on opening the 10th Anniversary Azerbaijan International Agriculture Exhibition, Caspian Agro 2016, and cordially greet each of you. The development of the agrarian sector, which is one of the main areas of Azerbaijan’s non-oil sector and a guarantor of food security in the country, makes a significant contribution to the well-being and living standards of the population. The application of progressive technology in the industry of agriculture and development of this sector, are very important in terms of quality and competitiveness of the products. In this regard, the exhibitions organised in our country are of great importance and make their positive impact on the developments. I am confident that the exhibition will play an important role in signing new contracts for participating companies, expanding trade and cooperative relations, as well as creating favourable conditions for effective and mutually beneficial cooperation. I express my best intentions to the exhibitors and visitors in the course of this is important event, and wish them success in works to be carried out for the establishment of business relations. Yours Sincerely, Faig Samadov Acting Secretary General of the National Confederation of Entrepreneurs (Employers’) Organizations of the Republic of Azerbaijan 9

[close]

p. 12

Təşkİlat komİtəsİnİn salamlama məktubu Hörmətli sərgi iştirakçıları və qonaqlar! Azərbaycan beynəlxalq “Kənd təsərrüfatı” - “Caspian Agro” 2016 sərgisinin bütün iştirakçı və qonaqlarını tədbirin təşkilatçıları adından salamlayır və sərginin 10 illik yubileyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik! Keçirildiyi illər ərzində kənd təsərrüfatının inkişafına həsr olunmuş bu sərgi sənaye peşəkarları arasında etimad və inam qazanaraq, regionda kənd təsərrüfatı sektorunun qabaqcıl tədbirlərindən biri kimi, öz mövqeyini möhkəmləndirməyə müvəffəq olmuşdur. Aqrar sənaye kompleksi milli iqtisadiyyatın ayrılmaz tərkib hissəsidir və ölkə rəhbərliyinin diqqət mərkəzindədir. Artıq ardıcıl olaraq bir neçə ildir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zatialiləri İlham Əliyev sərgini ziyarət edərək istehsalçı və distribyutorların Azərbaycan bazarı üçün təklif etdikləri yeniliklərlə yaxından tanış olur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsinin ikinci ilinə həsr edilmiş konfransdakı nitqi zamanı qeyd etmişdir ki: “ - Kənd təsərrüfatı bizim üçün qeyri-neft sektoru üzrə ixracı, ərzaq təhlükəsizliyini, eləcə də insanları işlə təmin edən bir sahədir və buna görə də ötən il “Kənd təsərrüfatı ili” elan olunmuşdu. Lakin 2016-cı ili də “Kənd təsərrüfatı ili” hesab edin. Əslində, hər il “Kənd təsərrüfatı ili” olmalıdır”. Bu il 200-dən çox istehsalçını bir arada toplayacaq yubiley sərgidə ənənəvi kənd təsərrüfatı bölmələri ilə yanaşı, iki yeni sahə - “E-kənd təsərrüfatı” və “Laboratoriya avadanlıqları” adlı sektorlar da yer alacaq. Sərgiyə hərtərəfli dəstək göstərdiyinə görə, biz Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təşkilatçılar adından xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Həmçinin, bizimlə əməkdaşlıq etdiklərinə və bizi dəstəklədikləri üçün Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası və Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fonduna təşəkkür edirik. Biz sərginin bütün iştirakçılarına səmərəli iş, qarşılıqlı faydalı müqavilələr və Azərbaycan bazarında yeni fəaliyyətlərində müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. 2017-ci ildə yenidən yolunuzu gözləyirik! Təşkilat komitəsi 10

[close]

p. 13

A Message from the Organisers Dear Exhibition Participants and Guests! We would like to welcome all participants and guests to the Azerbaijan International Agriculture Exhibition, Caspian Agro 2016 and on behalf of the organisers, warmly congratulate you all on the 10th anniversary! Over the years, the exhibition has dedicated itself to the development of agriculture, earned credibility and trust among industry experts, and became well-established as one of the leading events in the agricultural sector in the region. The agro-industrial complex is an integral part of the national economy and is within the area of attention of the Government. For several years in a row, the President of Azerbaijan, Ilham Aliyev, has visited the exhibition and become familiarised with new products offered by manufacturers and distributors of the Azerbaijani market. In his speech at the conference on the results of the second year of implementation of the State Program on Socio-economic Development of Regions in the years 2014 to 2018, the President of Azerbaijan said: “- For us, agriculture is a sector that will provide non-oil exports, food security, and work opportunity for people. Therefore, last year was declared the “Year of Agriculture”. But I believe that this year also is a “Year of Agriculture’. In fact, every year should be a “Year of Agriculture”. Over 200 manufacturers will take part in this anniversary exhibition. This year, in addition to the traditional sections of agriculture, the exhibition includes two new sectors - E-agriculture and Lab-ware. On behalf of the organisers, I would like to express our special gratitude to the Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan for their support to the exhibition. We are also grateful to National Confederation of Entrepreneurs (Employers’) Organizations of Azerbaijan Republic and Azerbaijan Export and Investment Promotion Foundation for their cooperation and support. We would like to wish you all fruitful work, mutually beneficial contracts and success in your undertakings on the Azerbaijan market! We look forward to seeing you in 2017! Organising committee 11

[close]

p. 14

12

[close]

p. 15

13

[close]

Comments

no comments yet