WorldFood 2016 Official Catalogue

 

Embed or link this publication

Description

WorldFood 2016 Official Catalogue

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

3

[close]

p. 6[close]

p. 7

5

[close]

p. 8

• Salamlama məktubları Hörmətli sərgi iştirakçıları və qonaqlar! Sizi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi adından 22-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi “WorldFood Azerbaijan” 2016 sərgisində salamlamaqdan məmnunluq hissi duyuram. Qida sektorunun beynəlxalq görüş nöqtəsi olan “WorldFood Azerbaijan” sərgisi hər il qida dünyasını bir çox yeni məhsullarla tanış etməyə, biznes əlaqələrinin qurulmasına və genişləndirilməsinə xidmət göstərir. Keçirildiyi illər ərzində, sərgidə qida sənayesi üzrə öz dəsti xətti ilə seçilən yerli və xarici şirkətlər iştirak etmişlər. Bu ənənə indi də öz aktuallığını qorumaqla, bu ilki “WorldFood Azerbaijan” sərgisi bir çox yeni yerli və xarici şirkətlərə öz məhsullarını təqdim etməyə şərait yaradacaq və onlara ev sahibliyi edəcəkdir. Bildiyimiz kimi, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı ölkə iqtisadiyyatının mühüm tərkib hissəsi olaraq, qeyri-neft sektorunun inkişafı baxımından dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Belə ki, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində sistemli tədbirlərin və institusional islahatların həyata keçirilməsi, fermerlər üçün bir sıra imtiyazların müəyyən edilməsi və güzəştli şərtlərlə kredit, toxum, gübrə, texnika, damazlıq mal-qara almaq imkanlarının yaradılması, yüksək məhsuldarlığın təmin edilməsi, yerli məhsulların rəqabət qabiliyyətinin artırılması, kənd təsərrüfatının gəlirli sahələrinin inkişaf etdirilməsi aqrar sahədə dövlət siyasətinin mühüm istiqamətləri olaraq nəzərdə tutulur. Hər il qida sənayesi fəal inkişaf edərək Azərbaycanın ixrac potensialının artımına, habelə ixrac strukturunun şaxələndirilməsi məsələsinin həllinə öz töhfəsini verir. Sərginin qarşıya qoyduğu məqsədlərdən biri beynəlxalq müstəvidə sıx əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasına, investisiya həcminin artmasına və qida sənayesində ən son texnologiyaların tətbiqinə şərait yaratmaqdır. Ölkənin qida sənayesi mütəxəssislərinin görüşü üçün etibarlı platforma hesab olunan “WorldFood Azerbaijan” sərgisi qida məhsulları çeşidini artırmaqla yanaşı, dünya ərzaq bazarında Azərbaycan məhsullarının rəqabətə davamlılığının artırılmasına töhfə verəcəkdir. 22-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi “WorldFood Azerbaijan” 2016 sərgisinin təşkilatçılarına və iştirakçılarına Azərbaycan Respublikasının aqrar sahəsi işçiləri adından və şəxsən öz adımdan uğurlu və məhsuldar fəaliyyət, qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmağı arzulayıram. Hörmətlə, Heydər Əsədov Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri 6 19-21 may 2016-Bakı, Azərbaycan www.worldfood.az / www.ipack.iteca.az

[close]

p. 9

• Welcome letters Dear Exhibition Participants and Guests! On behalf of the Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan, I am pleased to welcome you to the 22nd Azerbaijan International Food Industry Exhibition, WorldFood Azerbaijan 2016. Being an international meeting point for the Caspian region’s food industry , the WorldFood Azerbaijan exhibition enables the food world to get acquainted with many new products and both establish and expand business relations each year. Over the years, local and foreign companies that are distinguished by their individual uniqueness in the food industry have participated in this exhibition. This tradition continues to preserve the topicality, and this year’s exhibition will create necessary conditions for many new local and foreign entities to showcase their products. As you may well know, the agricultural sector is an important integral part of the national economy and represents a priority area of the state policy for development of the non-oil sector. As such, the implementation of regular activities and institutional reforms in the area of ensuring food safety; the determination of a number of privileges for farmers and creating opportunities for obtaining credits, seeds, fertilizers, machinery and pedigree cattle; the provision of high productivity; the improvement of competitiveness between local products, and the development of profitable branches of agriculture have been envisaged as major areas of the state agrarian policy. The food industry keeps developing each year and contributes to growth of the export potential of Azerbaijan. It also helps to diversify the national export structure. One of the goals pursued by the exhibition is to create conditions for the establishment of close collaborative relations on an international scale, growth of the volume of investments, and introduction of the latest technologies in the food industry. The WorldFood Azerbaijan exhibition is considered a robust platform to meet food industry specialists of the country. In addition to increasing the range of food products, the exhibition will also contribute to the improvement of competitiveness of Azerbaijan products in the world food market. On behalf specialists in the agrarian sector of Azerbaijan and on my own behalf, I would like to wish organisers and participants of the 22nd Azerbaijan International Food Industry Exhibition, WorldFood Azerbaijan 2016 successful and fruitful activities and best of luck on satisfying your objectives. Yours Sincerely, Heydar Asadov, Minister of Agriculture of the Republic of Azerbaijan 19-21 May 2016-Baku, Azerbaijan www.worldfood.az / www.ipack.iteca.az 7

[close]

p. 10

• Salamlama məktubları Hörmətli xanımlar və cənablar! Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası adından - “WorldFood Azerbaijan” 2016 - 22-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisinin iştirakçı və qonaqlarını tədbirin açılışı münasibəti ilə böyük məmnuniyyətlə və səmimi qəlbdən salamlayıram. Hər il yüksək səviyyədə təşkil edilən, Qida Sənayesi sərgisi sahibkarlara yeni yerli və xarici məhsullar, ən yeni texnologiyalar və maraqlı layihələrlə tanış olmaq imkanı yaradır. Əsası Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən irimiqyaslı islahatlar qida sənayesinin əsas xammal bazarı olan aqrar sektorunun, habelə emal sahələrinin inkişafın güclü təkan vermişdir. Elə bu baxımdan ölkəmizdə bu tip sərgilərin keçirilməsi dünya ölkələrinin Azərbaycan aqrar və kənd təsərrüfatı sənayesinə inteqrasiya etməsinə təkan verəcəkdir. Nəinki ölkəmizdə, eyni zamanda bütün Qafqaz regionunun qida sənayesində ən iri hadisə olan bu sərgi həmin iqtisadiyyat sahələrinin inkişafına, iş adamları arasında işgüzar əməkdaşlığın genişlənməsinə, məhsul istehsalının təkmilləşdirilməsinə və istehsalatda modern texnologiyaların tətbiqinə imkan yaradacaqdır. Bir daha bütün sərgi iştirakçılarını salamlayır, sərginin sizin fəaliyyət sahəniz üçün səmərəli və perspektivli olmasını səmimi qəlbdən arzulayıram. Hörmətlə, Faiq Səmədov Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Baş katibi əvəzi 8 19-21 may 2016-Bakı, Azərbaycan www.worldfood.az / www.ipack.iteca.az

[close]

p. 11

• Welcome letters Dear Ladies and Gentlemen! On behalf of the National Confederation of Entrepreneurs (Employers’) Organizations of Azerbaijan Republic (ASK), I have the great pleasure of cordially welcoming the participants and guests to the opening of the 22nd Azerbaijan International Food Industry Exhibition, WorldFood Azerbaijan 2016. The food industry exhibition, which is organised each year, creates opportunities at the highest level for entrepreneurs to familiarise with new local and foreign products, the latest technologies and interesting projects. The large-scale reforming, of which the foundation was laid by National Leader Heydar Aliyev and successfully continued by the President of Azerbaijan Mr Ilham Aliyev, has strongly contributed to the development of the agrarian sector, being the main raw material market for the food industry, and the processing industry. Therefore, the organisation of this type of exhibitions in our country will contribute to the integration of countries from around the world into the agricultural and farming industry of Azerbaijan. This exhibition is the largest event in the food industry, not only in our country but also in the Caucasus region. It will allow for the development of economy, the expansion of business cooperation, improvement of product manufacturing, and the application of modern technologies in production. Again, I welcome all exhibitors and sincerely wish the exhibition to be effective and promising for your field of activity. Yours Sincerely, Faig Samadov Acting Secretary General of the National Confederation of Entrepreneurs (Employers’) Organizations of the Republic of Azerbaijan 19-21 May 2016-Baku, Azerbaijan www.worldfood.az / www.ipack.iteca.az 9

[close]

p. 12

• Təşkilat komitəsinin salamlama məktubu Hörmətli xanımlar və cənablar! Beynəlxalq sərgilərin təşkilatçısı olan “Iteca Caspian” və onun Böyük Britaniyalı tərəfdaşı “ITE Group” şirkətləri adından 22-ci Azərbaycan Beynəlxalq “Qida sənayesi”- “WorldFood Azerbaijan” 2016 və Xəzər Beynəlxalq “Qablaşdırma, tara, etiket və poliqrafiya” - “IPACK Caspian” 2016 sərgilərinin bütün iştirakçı və qonaqlarını səmimi qəlbdən salamlayırıq. Azərbaycanda dövlət siyasəti iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun genişləndirilməsinə yönəldilib. Ölkənin qida sənayesi fəal surətdə inkişaf edərək, Azərbaycanda ixrac potensialının artırılmasına töhfə verir. Yeni texnologiyalar və təcrübə mübadiləsi yüksək keyfiyyətli ixrac məhsullarının istehsalı üçün əsas şərtdir və bütün bu imkanlar hər il beynəlxalq “WorldFood Azerbaijan” sərgisində təqdim edilir. Keçirildiyi illər ərzində sərgi regionda sənayenin aktual problemlərinin müzakirəsi, habelə dövlət və özəl sektor nümayəndələri arasında işgüzar görüşlərin keçirilməsi, beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi və tərəfdaşlıqların qurulması üçün ənənəvi foruma çevrilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri İlham Əliyevin sərgini ziyarət etməsi tədbirin həm ölkə, həm də ümumilikdə region üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Hazırda bütün dünyada hökm sürən mürəkkəb bir şəraitdə dünya liderlərinin – qida məhsullarının istehsalçıları və Azərbaycanın aparıcı ərzaq şirkətlərinin sərgidə iştirak etməsi tədbirin yüksək nüfuzunu bir daha təsdiq edir. Sərgiyə hərtərəfli dəstək göstərdiyinə görə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təşkilatçılar adından xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Həmçinin, bizimlə əməkdaşlıq etdiklərinə və bizi dəstəklədiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasına və Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fonduna səmimi qəlbdən təşəkkür edirik. Sərginin bütün iştirakçılarına səmərəli iş, qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmağı və gələcəkdə yeni-yeni nailiyyətlər arzulayırıq. 2017-ci ildə yenidən yolunuzu gözləyirik! Hörmətlə, Edvard Stroon İcraçı direktor ITE Group PLC Fərid Məmmədov İcraçı direktor Iteca Caspian MMC 10 19-21 may 2016-Bakı, Azərbaycan www.worldfood.az / www.ipack.iteca.az

[close]

p. 13

• A Message from the Organisers Dear Exhibitors and Visitors, On behalf of international exhibition company Iteca Caspian and its partner ITE Group, we are glad to welcome all participants and guests to the 22nd Azerbaijan International Food Industry Exhibition, WorldFood Azerbaijan 2016 and the Caspian International Packaging, Tare, Label and Printing Exhibition, IPACK Caspian 2016. Azerbaijan policy is aimed at the expansion of the economy’s non-oil sector. The food industry is intensively developing and making its contribution in improving Azerbaijan’s export potential. The necessary preconditions for the production of high-quality export products are new technologies and exchanging experiences. All these opportunities are annually presented at the international WorldFood Azerbaijan exhibition. During the years of its implementation, the exhibition has become a traditional forum in the region for discussing topical issues of the industry, arranging business meetings between representatives of public and private sectors, expansion of international cooperation, and establishment of partnership relations. The attendance of the exhibition by President of Azerbaijan Mr Ilham Aliyev, emphasizes the significance of this event to the country and the region as a whole. The high prestige of the exhibition is attested by the participation of world leading producers of food products and leading Azerbaijani food companies, even in such hard times. On behalf of the organisers I would like to express my special gratitude to the Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan for their comprehensive support to the exhibition. We also express our gratitude to the National Confederation of Entrepreneurs’ (Employers) Associations of Azerbaijan Republic and Azerbaijan Export and Investment Promotion Foundation for their cooperation and support. We would like to wish all exhibition participants fruitful work, achievement of planned goals, and every success. We are looking forward to seeing you again in 2017! Yours sincerely, Edward Strachan Executive Director ITE Group plc Farid Mamedov Executive Director Iteca Caspian LLC 19-21 May 2016-Baku, Azerbaijan www.worldfood.az / www.ipack.iteca.az 11

[close]

p. 14[close]

p. 15

13

[close]

Comments

no comments yet