YLLI PLAKA

 

Embed or link this publication

Description

Catalogo mostra 2011

Popular Pages


p. 1

ylli

[close]

p. 2

i plaka ylli 1991 2011

[close]

p. 3

i plaka ylli sculture in grès 1993 2007 tra realtà e immaginazione il bestiario fantastico sculture in terracotta smaltata 2007 ­ 2011 testi di luciano caprile francesco dufour mario de micheli referenze fotografiche valdo bassoli ciro benedetto antonella bonelli giacomo lusso enrica noceto pino piccardo fulvio rosso maurotaveggia vincenzo vinotti progetto grafico e impaginazione antonella bonelli traduzione davide plaka si ringrazia celeste barile gloria beccaria cristina bonanomi kujtim bullaj angelo carossino angelo dufour giovanni fumagalli annalisa grondona antonio licheri sandro lorenzini pierpaolo merighi giorgio moiso francesco parisi yehuda winer un ringraziamento particolare ai genitori adem e sadete plaka alla moglie valbona e al figlio davide isbn 978-88-8341-482-4

[close]

p. 4

tra realtà e immaginazione 6 7 senz altro alcuni dati biografici sono necessari per definire la sua personalità e nato il 4 gennaio del 1966 a tirana in albania anche se adesso da parecchi anni vive a savona dove ha ripreso il suo mestiere di scultore e ceramista ora le sue opere sono senz altro più agili e più sciolte da quando seguiva nel suo paese i corsi di thoma thomai dall accademia era uscito nell 89 ma qualcosa di quel primo insegnamento gli è rimasto intanto a modo suo è un artista che crede nell espressione figurativa anche se si comporta con una libertà estrema le forme che adesso va creando corrispondono al suo mondo interiore alla sua fantasia ai suoi sogni egli cioè è legato al fervore dell immaginazione e della rappresentazione anche se in ogni circostanza si libera da ogni impaccio descrittivo il suo mondo è allusivo e simbolico ricco di fresche impressioni di una tecnica raffinata che usufruisce dell incanto di una pratica di estrema grazia e al tempo stesso di una grande energia plaka crede nella rappresentazione di un mondo fantastico e tuttavia non lontano dalle cose da una verità che si puo accertare si affida quindi alle circostanze dell esistenza anche se ha fiducia di concepire e accertare la verità delle cose il discorso è di natura poetica le sue forme rivelano una profonda suggestione sono immagini di donne e di uomini di barche e di lune di cavalli e di tante altre cose nelle sue ultime opere quelle che ho visto recentemente egli dimostra il suo pensiero in maniera esplicita riesce a creare un mondo che è spettacolo dramma e commedia al tempo stesso tra realtà e immaginazione tra rappresentazione e invenzione c è uno spazio neutrale che plaka occupa di prepotenza e dove egli riesce a creare le sue nuove immagini la tecnica non è sufficiente ma invenzione e scoperta del nuovo sa favorire l idea che occorre alla creazione e cosi che plaka riesce a inventare le sue nuove immagini inedite non occorre altro le nuove immagini si offrono con facilità senza sforzo con immediatezza da vero scultore arriva alle conclusioni del suo discorso con una sicura garanzia impegnando la propria arte con risolutezza con accento sicuro e arrivato in italia nel 1991 e qui si è messo subito a lavorare con tenacia e decisione la fantasia lo ha aiutato a uscire dai primi schemi creando intorni a lui simpatia e coraggio affrancandolo da tanti schematismi che si era portato dietro ora si trova in condizioni favorevoli per arrischiarsi a qualunque impresa cosi adesso nel panorama ligure è una tranquilla e forte promessa metafore e simboli gli sono propri li adopera spontaneamente come una magia o un mistero cosi ylli plaka si comporta con vigore con pronta immaginazione egli è spontaneo e naturale istintivo e schietto non arzigogolato cosi appunto sono le sue immagini come un riflesso della memoria come un estro profondo che è sempre spontaneo e diretto mario de micheli 1999 disa të dhëna biografike për të përcaktuar personalitetin e tij ylli plaka ka lindur më 4 janar të vitit 1966 në tiranë shqipëri edhe pse tani prej vitesh jeton në savona ku ka filluar zanatin e tij si skulptor dhe qeramist tani patjetër veprat e tij janë më me levizje më të shkrifëta nga kur ndiqte në vendin e tij kursin e thoma thomait akademinë e ka mbaruar në vitin 1989 por diçka nga ai mësim i mëparshëm i ka mbetur ndërkaq në mënyrën e tij është një artist që beson në ekspresionin figurativ edhe pse sillet me liri ekstreme format që ai tani po krijon korispondojnë botës se tij të brëndshme fantazisë së tij ëndërrave të tij ai pra është i lidhur me pasionin ndaj imagjinatës dhe simbolizimit edhe pse në çdo rrethanë çlirohet nga përshkrimi i tepërt bota e tij është e ndërsjelltë dhe simbolike e pasur me përshtypje të freskëta me një teknikë te rafinuar që shfrytëzon magjinë e aftësisë së tij praktike dhe në të njëjtën kohë të një energjije të madhe plaka beson në paraqitjen e një bote fantastike por megjithatë jo larg nga gjërat nga një e vërtetë që mund të bindë beson në rrethanat e ekzistencës edhe pse ka bindje në konceptimin dhe në verifikimin e vërtesisë së gjërave kërkesa e tij është e natyrës poetike format e tij të zgjojnë një sugjestion të thellë janë paraqitje figurash gruaje o burri të barkave o të hënës të kalit o shumë gjëra të tjera në realizimet e tij të fundit që kam parë ai demostron mendimin e tij në mënyrë të qartë arrin të krijojë një botë që është spektakël dramë dhe komedi në të njëjtën kohë ndërmjet realitetit dhe imagjinatës paraqitjes dhe krijimit ka një hapësire asnjanëse që plaka okupon me prepotencë në të cilën arrin të krijojë imazhe te reja teknika nuk është e mjaftueshme por dëshira për të zbuluar të renë nxit lindjen e ideve gjatë krijimit kështu plaka arrin të krijojë imazhe të reja të panjohura nuk duhet gjë tjetër imazhet e reja shfaqen me lehtësi pa sforcë me frymëzim të çastit prej skulptori të vërtetë plaka arrin në konkluzion të kërkimit të tij me një garanci të sigurtë duke e shprehur artin e tij me vendosmëri dhe theks të sigurtë arriti në itali në vitin 1991 duke iu vënë punës me ngulm dhe vendosmëri fantazia e ka ndihmuar për të dalë nga skemat e para duke krijuar rreth tij simpati dhe kurajo duke u çliruar nga shumë skema që mbarte me vete tani gjëndet në kushte që bëjnë të mundur ndërmarjen e çdo iniciative kështu që tani në panoramën ligure është një premtim i qetë dhe i fortë metaforat dhe simbolet shprehje të gjuhës së tij i përdor në mënyre spontane si një magji o mister kështu ylli plaka sillet me energji e imagjinatë ai është spontan dhe natyral instiktiv dhe i sinqertë por ai nuk ndalet në gjërat e tepërta pikërisht kështu janë imazhet e tij si një refleks i kujtesës më frymëzim të thellë që është gjithmonë spontan dhe i drejtëpërdrejtë mario de micheli 1999 ndërmjet realitetit dhe imagjinatës

[close]

p. 5

tra realtà e immaginazione sculture in grès 1993 2007

[close]

p. 6

10 donna ariete gres 1260° c cm h64x72x67 maternità gres 1260° c cm h49x67x53 attesa gres 1260° c cm h156x51x37

[close]

p. 7

12 13 lei gres 1260° c cm h172x38x40 uomo freccia gres 1220° c cm h50x23x13 arteingrotta galleria permanente d arte contemporanea bossea cn gufo gres 1240° c cm h55x63x52

[close]

p. 8

15 aspettando gres 1260° c cm h165x53x38 profilo del pensiero gres 1260° c cm h40x71x16 occhio alla donna gres 1260° c cm h162x54x35

[close]

p. 9

cavallo a piramide gres 1220° c cm h53x56x25 evasione gres 1240° c cm h75x47x31

[close]

p. 10

sole a cavallo gres 1220° c 3° fuoco oro cm h46x41x23 pinacoteca villa groppallo vado ligure sv donna e cavallo gres 1260° c cm h108x97x36 sogno gres 1240° c 3° fuoco platino cm h54x92x33 cavallo e sole gres 1260° c cm h121x125x42

[close]

p. 11

stella sulla luna gres 1240° c cm h43x41x21 pellicano gres 1240° c cm h32x67x16 confessione gres 1240° c 3° fuoco oro cm h54x50x27

[close]

p. 12

23 protetta gres 1220° c cm h30x42x20 lui lei gres 1220° c cm h48x27x13 ali di pagine gres 1240° c cm h53x45x23

[close]

p. 13

25 libro aperto gres 1220° c cm h42x33x13 tra acqua e aria gres 1220° c cm h30x42x24 casa gres 1220° c cm h45x39x16

[close]

p. 14

26 27 amore figliale gres 1220° c cm h39x64x19 ovunque gres 1220° c cm h51x54x25 assetati gres 1240° c cm h38x80x40

[close]

p. 15

28 portaci con lei gres 1220° c cm h19x54x21 controcorrente gres 1260° c cm h27x45x19 felina gres 1260° c cm h40x53x22

[close]

Comments

no comments yet