ZLOZENKA_MIZARSTVO KOS_CENTER ZA ZUNANJO UREDITEV_LETNE KUHINJE

 

Embed or link this publication

Description

Predstavitev ponudbe za izvedbo zunanjih lesenih izdelkov, celovitih zunanjih ureditev in letnih kuhinj

Popular Pages


p. 1

lanstvu• dr eves•miz ar v•p os 25 stvo•kos

[close]

p. 2

lanstvu• d r u ž i n s k o p o d j e tj e z a n a č r t o va n j e in izvedbo lesenih izdelkov za zunanjost Zakaj smo pravi za vas? • 25 let izkušenj • celosten pristop • arhitektura = kako bivate vi? • 80-120 projektov/leto • slovenski les = naravno sušen na 800 m.n.v. • razstavni salon in galerija • skrb za zaposlene • knjiga V poslanstvu dreves • 71. slovenskih drevesnih vrst • 1000 piščali/leseni stolpi • razvoj v sodelovanju s strankami in partnerji • ustanovitelj poslovne skupine Center za zunanjo ureditev PROGRAM ZA lesene ZUNANJE UREDITVE nad st r e šk i z a av t o m o b i l e nad st r e šk i na t e r asah s se nč i l i NAD ST R E ŠK I v v r t u nad st r e šk i p r e d v ho d o m v r t ni pav i l j o ni v r t ne u t e t e r ase - p o d ni c e hi ši c e z a ž i val i l e t ne ku hi nj e pergole ko r i ta z a r o ž e v r t no p o hi št vo i n i g r al a l e se na se nč i l a z e l e ne st r e he ko m u nal na o p r e m a p o č i val i šč a dr eves•miz ar POŠLJITE POŠLJI POVPRAŠEVANJE Mizarstvo Kos, Jože Kos s.p. Velika Preska 1 • 1272 Polšnik m 041 615 020 • 041 351 929 e info@mizarstvo-kos.si w www.mizarstvo-kos.si fb www.facebook.com/mizarstvo.kos PROGRAM ZA GOJENJE l e se ni r ast l i nj ak i ko r i ta z a z e l i šč a i n z e l e nj avo PROGRAM ZA DOGODKE hi t r o se stav l j i v e st o j ni c e hi ši c e p o hi št vo v•p os 25 stvo•kos

[close]

p. 3

NADSTREŠKI RAZSTAVNI SALON LESENI IZDELKI ZA ZUNANJOST PREJ/POTEM SLOVENSKI LES EKIPA

[close]

p. 4

Skupina strokovnjakov z a n a č r t o va n j e i n i z v e d b o z u n a n j o s t i Zakaj nas izbrati? • 20 let izkušenj • 1500 celostnih zunanjih ureditev = 1500 zadovoljnih strank • nasveti in izvedbe kar 27 različnih strok • projekt = življenjski stil, značilnosti mikro in makro okolja • prioriteta k vgradnji naravnih materialov • preizkušeni izvajalci • vodja projekta koordinira vsa dela • kvaliteta in držanje rokov izvedbe • razstavni salon in galerija • e-učilnica • UPRAVITELJ BLAGOVNE ZNAMKE NAŠ VRT PODROČJA ZUNANJIH UREDITEV Nač r t ovanj e i n sv e t ovanj e L e se ni i z d e l k i Kov i nsk i i z d e l k i I nox i z d e l k i G r ad b e ne st o r i t v e P o l aganj e k e r am i k e Fasad e r sk e i n p l e sk ar sk e st o r i t v e K am no se šk i i z d e l k i U m e t ni šk i g l i ne ni i z d e l k i U m e t no kovašk i i z d e l k i I z d e l k i i z st e k l a K r ov st vo i n stav b no k l e par st vo E l e k t r o i nštal ac i j e R az sv e t l j ava St r o j ne i nštal ac i j e K am i ni i n l e t ne ku hi nj e Nam ak al ni si st e m i V r t nar sk e st o r i t v e Z e l e ne st r e he B az e ni , f o ntane i n we l l ne ss o p r e m a Z i m sk i v r t ov i V z d r ž e vanj e i n o b nova POŠLJITE POVPRAŠEVANJE CENTER ZA ZUNANJO UREDITEV D.O.O. Velika Preska 1 • 1272 Polšnik m 041 615 020 • 041 351 929 e info@ZUNANJAUREDITEV.COM w www.ZUNANJAUREDITEV.COM fb www.facebook.com/czu.hisaidejinpovezovanj

[close]

p. 5

2O LET RAZLIČNI MATERIALI OD NAČRTA DO IZVEDBE CELOSTEN PRISTOP K ZUNANJI UREDITVI 27 STROK RAZSTAVNI SALON

[close]

p. 6

S T RO KOV N J A K I ZA N A Č R T OVAN J E I N I Z V ED BO LET NI H KUH I NJ ZAKAJ IZBRATI LETNO KUHINJO? • stik z naravo pri pripravi in uživanju hrane • zdravi, gurmanski obrokI • bližina vrta • ogenj = odganjalec komarjev • cela družina rada kuha • sprostitev • pikniki in druženja KAMINI KOČEVAR D.O.O. JUHARTOVA 19 • 3311 Šempeter v savinjski dolini T 03 700 17 96 e info@kamini.si w www.KAMINI.SI fb www.facebook.com/kocevar.kamini PR OGR AMi ZA L E TNE KUHINJE KAMINI, ŽAR I IN PE ČI Prenosni žari PRENOSNE pizza peči Prenosni plinski žari Tipski kamini/žari - modularni sistem Kamini/žari po meri Zidane in namizne pizza peči Kamini/žari in pizza peči v sklopu letnih kuhinj Zunanji design/grill kamini NADSTR E ŠKI IN OPR E MA LESENI Nadstreški KOMBINIRANI NADSTREŠKI IZ LESA, KOVINE ALI DELNO ZIDANI Leseno vrtno pohištvo Razsvetljava Strojne inštalacije - elektrika, voda ZELENE STREHE Pulti iz lesa, kamna, keramike, stekla Police in omarice Unikatni glineni izdelki: luči, dekor keramika VRTNI UMIVALNIKI IN KORITA OBIŠČITE RAZSTAVNA SALONA POŠLJITE POVPRAŠEVANJE Mizarstvo Kos, Jože Kos s.p. Velika Preska 1 • 1272 Polšnik m 041 615 020 • 041 351 929 e info@mizarstvo-kos.si w www.mizarstvo-kos.si fb www.facebook.com/mizarstvo.kos

[close]

p. 7

LETNE KUHINJE PO VAŠEM OKUSU KUHANJE NA PROSTEM VSE NA ENEM MESTU OD IDEJE DO IZVEDBE INDIVIDUALNI PROJEKTI

[close]

Comments

no comments yet