MONOCLIMA_IN-2_MONTAZ_20_05_2016_V1_pl_KLIMATYZATOR BEZ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

 

Embed or link this publication

Description

MONOCLIMA_IN-2_MONTAZ_20_05_2016_V1_KLIMATYZATORY_ALL-IN-ONE BEZ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

Popular Pages


p. 1

IN-2 Instrukcja montażu Klimatyzatory All-In-One MONOCLIMA IN-2.08 , IN-2.10 MONOCLIMA IN-2.10IN, IN-2.12IN inverter www.monoclima. eu kontakt- poland@monoclima.eu PRZED ZAMONTOWANIEM I ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z KLIMATYZATORA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI wersja 26_05_2016

[close]

p. 2

Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Z pewnością będą Państwo zadowoleni z produktu, który został zaprojektowany w myśl najnowszych technologii. Podążając za kilkoma wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji, zakupiony przez Państwa produkt zapewni optymalną temperaturę przy minimalnym zużyciu energii i będzie działać nienagannie. Zgodność z przepisami prawa Symbole Oznaczenia U Użytkownik - odnosi się do stron zawierających instrukcje lub informacje dla użytkownika M Monter - odnosi się do stron zawierających instrukcje lub informacje dla montera/instalatora on oc Ilustracje umieszczone w następnym rozdziale dostarczają niezbędnych informacji w celu poprawnego i bezpiecznego użytkowania produktu, w szybki i bezbłędny sposób. m Symbole graficzne dot. bezpieczeństwa Ostrzeżenie - oznacza działania, które wymagają uwagi i odpowiedniego przygotowania © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu lim S Serwis - odnosi się do stron zawierających instrukcje lub informacje dla montera z Autoryzowanego Punktu Serwisowego Zakaz działania - oznacza działania, które absolutnie nie mogą być wykonywane a. e Urządzenie jest zgodne z europejskimi dyrektywami: • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EC • Dyrektywa 2014/30/EC dot. kompatybilności elektromagnetycznej • Dyrektywa 2011/65/WE (RoHS2) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym • • Dyrektywa 2012/19/EC (WEEE) dot. odpadów elektrycznych i elektronicznych Dyrektywa 2010/30/EU dot. etykietowania energetycznego produktów związanych z energią u

[close]

p. 3

Str. 3 Informacje ogólne 1.Uwaga ważne .................................................................................4 2.Podstawowe zasady bezpieczeństwa ............................................4 3.Opis.................................................................................................5 4.Dostawa, składowanie.....................................................................5 5.Przechowywanie opakowania.........................................................6 6.Rozmiar i waga................................................................................6 7.Dołączone akcesoria ......................................................................6 8.Części urządzenia ..........................................................................7 Instalacja 2.Wybór miejsca instalacji urządzenia.................................................8 3.Montaż urządzenia ..........................................................................9 5.Montowanie kanałów powietrza i zewnętrznych kratek ....................11 6.Montaż urządzenia na wsporniku.....................................................11 7.Podłączenie przewodów elektrycznych............................................12 m Rozwiązywanie problemów 1.Konserwacja okresowa.....................................................................16 2.Rozwiązywanie problemów..............................................................17 3.Parametry techniczne………………………………………….…..........18 on 8.Instalowanie urządzenia nisko/wysoko ............................................13 9.Ustawianie tylko trybu chłodzenia lub tylko trybu grzania ................14 10.Regulacja jasności wyświetlacza……………………………………...14 11.Blokada klawiatury ekranu dotykowego...........................................14 12.Funkcje hotelowe…………………………………………....................14 13. Testy obsługi i diagnoza problemów …………………………………15 oc l 4.Odprowadzenie skroplin………………………………………………...10 © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu im 1.Przygotowywanie do instalacji .........................................................8 a. eu

[close]

p. 4

Str. 4 INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Uwaga - ważne Po rozpakowaniu, należy sprawdzić czy zawartość jest nienaruszona i czy w środku znajdują się wszystkie niezbędne części. Jeśli nie, należy skontaktować się ze Sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie. Urządzenie powinno zostać zainstalowane przez wykwalifikowaną firmę. Po zakończeniu instalacji, firma montująca urządzenie powinna wystawić klientowi deklaracje zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wskazaniami przedstawionymi w instrukcji dołączonej do urządzenia. Urządzenia zostały zaprojektowane w celu chłodzenia i/lub ogrzewania pomieszczeń, dlatego powinny być one używane wyłącznie do tego celu zgodnie z zakresem eksploatacyjnym. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone ludziom, zwierzętom lub rzeczom na skutek nieprawidłowej instalacji, utrzymania lub niewłaściwego użytkowania urządzenia. W przypadku wycieków wody, należy wyłączyć wyłącznik główny i zamknąć zawór. Należy natychmiast skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. 1.2 Podstawowe zasady bezpieczeństwa Ustawienie zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury, może być szkodliwe dla zdrowia oraz również może zwiększyć zużycie energii elektrycznej. Należy unikać długotrwałego bezpośredniego kontaktu z przepływem powietrza. Nie należy zostawiać zamkniętego pomieszczenia na dłuższy czas. Należy otwierać okna w celu zmieszania powietrza. Niniejsza instrukcja stanowi integralna część urządzenia. Należy przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu, by móc z niej korzystać w razie potrzeby oraz przekazać ją wraz z urządzeniem w przypadku zmiany właściciela lub użytkownika. W razie zagubienia lub zniszczenia instrukcji, proszę skontaktować się z lokalnym Autoryzowanym Punktem Serwisowym MONOCLIMA. Wszelkie naprawy oraz czynności konserwacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub przez autoryzowany serwis, zgodnie z zapisami niniejszej instrukcji. Nie należy przerabiać, modyfikować urządzenia, gdyż może to doprowadzić do awarii. Producent nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane szkody. on Pragniemy przypomnieć, iż należy przestrzegać kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z produktów, które działają przy wykorzystaniu energii elektrycznej i wody; oc m Zabrania się korzystania z urządzenia przez dzieci i osoby niepełnosprawne; Nie wolno dotykać urządzenia mokrą lub wilgotną częścią ciała; Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia, należy uprzednio odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej poprzez wyłączenie głównego wyłącznika lub wyciagnięcie wtyczki zasilania; Zabrania się modyfikowania mechanizmów bezpieczeństwa lub mechanizmów regulacji bez autoryzacji i wskazówek producenta; © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu lim Zabrania się wyciągania lub skręcania przewodów elektrycznych wychodzących z urządzenia, nawet jeśli urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej; Zabrania się wprowadzania przedmiotów lub substancji przez klapki wlotu i wylotu powietrza; Zabrania się otwierania drzwiczek dostępu do części wewnętrznych urządzenia bez uprzedniego wyłączenia głównego wyłącznika; Nie należy wyrzucać oraz zostawiać w zasięgu dzieci materiałów/części opakowania, które mogę stanowić niebezpieczeństwo; Zabrania się wchodzenia na urządzenie i/lub umieszczania na nim jakichkolwiek przedmiotów. a. e u

[close]

p. 5

Str. 5 1.3 Opis m 1.4 Odbiór i rozpakowywanie przesyłki Opakowanie wykonane jest z odpowiedniego materiału i przygotowane przez wykwalifikowany pracowników. Wszystkie urządzenia są sprawdzane i testowane, w celu dostarczenia ich w doskonałym, kompletnym stanie; jednakże zaleca się wykonanie następujących czynności, w celu sprawdzenia jakości dostarczanej usługi: - po otrzymaniu paczki, należy sprawdzić czy pudełko nie zostało uszkodzone. Jeśli tak się wydarzy, proszę zaakceptować towar z dokumentacją fotograficzną. Kopia pisma powinna zostać również wysłana faksem , mailem do sprzedawcy. Zawiadomienia o uszkodzeniu nie będą przyjmowane po upływie 3 dni od daty dostarczenia produktu. Należy nie wyrzucać opakowania przez cały okres trwania gwarancji, w celu wysłania urządzenia do centrum serwisowego w razie uszkodzenia urządzenia. Materiały opakowaniowe należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. utylizacji odpadów. on BDLC – technologia inverterowa Ta technologia zapewnia najlepsze parametry komfortu akustycznego i doskonałą sprawność . Technologia BDLC (silniki komutowane elektronicznie ) zapewnia duże oszczędności dzięki którym wersje Inverter osiągają najwyższą klasę energetyczną „A+„ w swojej klasie. oc Otwory o średnicy 16 cm Wybór klimatyzatora to dobry wybór nie tylko z punktu widzenia projektu urządzenie, ale również łatwości instalacji klimatyzatora; podczas montowania urządzenia nie ma potrzeby używania specjalistycznych, profesjonalnych narzędzi wiertniczych. © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu lim Zoptymalizowana wydajność Wydajność klimatyzatora ”2.0” została zoptymalizowana tak, by uzyskać odpowiednią temperaturę dla lepszego komfortu, przy mniejszym zużyciu energii oraz cichym działaniu urządzenia. Dzięki starannemu doborowi materiałów izolacyjnych, dźwięk jest przybliżony do standardowych urządzeń wieszanych na ścianie, a zużycie energii znacznie spadło dzięki nowemu wentylatorowi prądu stałego. Pilot oraz ekran dotykowy Oprócz pilota, zainstalowany na urządzeniu ekran dotykowy daje możliwość ustawiania funkcji klimatyzatora. Tryb „lock” („blokada”) umożliwia zablokowanie urządzenia przez niewłaściwym użyciem. Istnieje również możliwość, aby dezaktywować tryb „ogrzewania” poprzez proste dotknięcie ekranu. Urządzenia pracuje wtedy w trybie „tylko chłodzenie”, bez konieczności korzystania z kondensacyjnego przewodu odpływowego. a. eu IN-2.xx, nowe rozwiązanie oferowane przez MONOCLIMA, to znaczący krok w kierunku zmniejszenia wpływu estetycznego klimatyzatorów. Głębokość 16 cm, ”2.0” jest najcieńszym i zajmującym najmniej miejsca urządzeniem w swojej kategorii, w związku z tym zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny wpływ na estetykę ograniczony został do minimum. Łatwość instalacji IN-2.xx może być zainstalowany na ścianach o różnych parametrach, w dolnej części lub górnej części ściany. Wszystkie części potrzebne do instalacji (szablon, wspornik podtrzymujący, rurki i zewnętrzne kratki), z wyłączeniem wiertła, są dołączone do urządzenia. Zewnętrzne składane przesłony uchylne IN-2.xx wyposażony jest w składane przesłony uchylne aktywowane przy wlocie lub wylocie powietrza. Otwierają się one, gdy urządzenie pracuje, a zamykają się, gdy urządzenia jest wyłączone. Większy komfort, mniej kurzu, hałasu i zanieczyszczenia, łatwe utrzymanie i estetyczny wygląd.

[close]

p. 6

Str. 6 1.5 Przechowywanie opakowania Pudło należy przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu chronionym przed czynnikami atmosferycznymi oraz ustawić na desce lub palecie, by nie dotykało podłogi. Nie należy odwracać go do góry nogami. Urządzenie pakowane jest pojedynczo w kartonowe pudło. Kartony powinny być noszone ręcznie przez dwóch operatorów bądź załadowane na wózek, maksymalnie po trzy sztuki. Czynności powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel zaopatrzony w specjalne narzędzia oraz sprzęt odpowiedni do wagi urządzenia. Urządzenie może być niezrównoważone (ze względu na sprężarkę po prawej stronie). Podczas transportu, urządzenia należy przewozić w pozycji pionowej. 1.6 Rozmiar i waga 1.7 Dołączone akcesoria m on A B C D E F Do urządzenia dołączone są akcesoria wymienione w poniższej tabeli. Przed rozpoczęciem montażu, należy sprawdzić czy wszystkie przedmioty są w zasięgu ręki. Przesłony uchylne zewnętrzne dla wlotu i wylotu powietrza ze sprężynami (2 szt.) Zestaw śrub i kołków (6 szt.) Uchwyt do montażu na ścianie Instrukcja skrócona Pilot bezprzewodowy Papierowy szablon do wykonania otworów G H I N O Bateria do pilota CR2025 3V Ścienne rury ssące ( 2 szt.) Etykieta efektywności energetycznej Instrukcja instalacji i obsługi Ramka otworu wewnętrzna oc Przesyłka Wymiary Waga D (długość) W (wysokość) S (szerokość) Jednostka kg mm mm mm lim IN-2.08 47,6 1100 660 260 IN-2.10 48 1110 660 260 © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu a. IN-2.12 HP 48,5 1110 660 266 eu

[close]

p. 7

Str. 7 1.8 Części urządzenia 1 2 3 4 5 6 Pokrywa wylotu powietrza obiegowego Ekran dotykowy Panel przedni Wlot powietrza roboczego Wylot powietrza roboczego Żaluzja zasysania powietrza obiegowego 7 8 9 10 11 12 Filtry powietrza Odprowadzenie skroplin Czujnik temp. powietrza Styki zasilania elektrycznego Maskownice boczne Maskownica dolna m on © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu oc lim a. e u

[close]

p. 8

Str. 8 INSTALACJA 2.1 Przygotowywanie do instalacji Przed instalacją klimatyzatora, konieczne jest przeliczenie obciążeń w okresie letnim (oraz w okresie zimowym dla modeli z pompą ciepła) pomieszczenia. Im więcej przeliczeń będzie wykonanych dokładnie, tym lepiej produkt będzie działał. Proszę odnieść się do obowiązujących przepisów przy wykonywaniu obliczeń. W przypadku dużych instalacji, skontaktuj się z firmą specjalizującą się w zakresie termotechniki. Spróbuj zredukować termiczne obciążenie chłodzenia pomieszczenia zgodnie z instrukcją poniżej: 2.2 Wybór miejsca instalacji urządzenia Dla lepszej wydajności urządzenia oraz uniknięcia awarii lub sytuacji zagrażającej zdrowiu, położenie urządzenia musi spełniać następujące wymagania: -należy przestrzegać minimalnych odległości podanych na rysunku. - ściana, na której planujemy zamontowanie urządzenia musi być solidna, by utrzymać jego ciężar, - należy zostawić wystarczająco dużo miejsca wokół urządzenia w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych, - nic nie może blokować przepływu powietrza zarówno przy wlocie (zasłony, kwiaty, meble) jak i przy wylocie, gdyż może to spowodować drgania, które mogę uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. - duże okna należy zasłonić zasłonami lub wykorzystać zewnętrze formy zasłaniania okien (rolety, werandy, folie odblaskowe itp.) - pomieszczenie powinno pozostawać zamknięte tak długo, jak to możliwe - należy unikać włączania lamp halogenowych lub innych urządzeń o dużym zużyciu energii, takich jak piekarniki, żelazka parowe, płyty indukcyjne itp. Urządzenie nie jest przewidziane do instalacji na zewnątrz - IPX0 Należy sprawdzić czy w miejscu, w którym będziemy wiercić otwory nie ma belek, słupów, rur hydraulicznych, przewodów elektrycznych itp. Ponadto, sprawdź czy nic nie zostało umieszczone przed otworem, co może utrudnić przepływ powietrza (rośliny i liście, panele, rolety, okiennice, siatki itp.) Urządzenie nie powinno zostać zamontowane w miejscu, gdzie przepływ powietrza będzie skierowany bezpośrednio na ludzi. Nie należy otwierać pokrywy przy użyciu siły. Urządzenie nie powinno zostać zainstalowane bezpośrednio nad innym urządzeniem elektrycznym (TV, radio, lodówka itp.) lub powyżej źródła ciepła. Należy zainstalować urządzenie na ścianie z dostępem/wylotem na zewnątrz budynku. m on oc © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu lim a. e u

[close]

p. 9

Str. 9 2.3 Montaż urządzenia Maksymalna długość otworów powinna wynosić 1 m, bez załamań/zakrzywień. Należy wykorzystać dołączone do urządzenia kratki lub kratki o podobnych właściwościach. Aby urządzenie działało poprawnie, otwory powinny zostać umieszczone w sposób pokazany na szablonie. Otwory na ścianie powinny zostać wywiercone przy użyciu odpowiedniego sprzętu, który nie spowoduje żadnych uszkodzeń oraz niedogodności dla Twojego klienta. Najlepszym narzędziem to wywiercenia dużych otworów ściennych jest specjalna wiertnica z wiertłem koronkowym o wysokim momencie obrotowym i której szybkość działania można a w zależności od średnicy otworu i materiału. W celu uniknięcia nadmiernego pyłu i odłamków ze ściany, wiertarkę można połączyć z urządzeniem ssącym np. odkurzaczem - rurę ssącą umieścić obok końcówki wiertła. W celu wykonania otworów, proszę postępować w następujący sposób: - umieść szablon na ścianie, z zachowaniem odpowiedniej odległości od sufitu, podłogi i ścian bocznych, jak wskazano na szablonie. Szablon można przymocować do ściany za pomocą taśmy klejącej, - zaznacz środek każdego otworu używając małego wiertła lub ołówka, - używając wiertarki, wykonaj dwa otwory na wylot/ wlot powietrza. Otwory należy wywiercać lekko w dół, aby zapobiec przedostawaniu się wody. Podczas wiercenia, odłamki mogą być wyrzucane na zewnątrz, dlatego należy uważać, aby nie uderzały one w ludzi lub przedmioty. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wiercenia otworu, by nie uszkodzić zewnętrznej warstwy tynku. Należy wywiercić 6 otworów, jak wskazano na szablonie. m on A B C D E Otwory na 8mm kołki rozporowe Obszar połączenia elektrycznego Ø160 mm otwory powietrzne Ø14 mm odpływ skroplin Otwór pod uchwyt zabezpieczający przed podniesieniem oc Prawa strona urządzenia może ważyć więcej, dlatego należy upewnić się, czy została ona prawidłowo zabezpieczona. W otworach, które powinny mieć 8 mm średnice, należy umieścić kołki rozporowe (dołączono 6 szt.). W każdym przypadku należy sprawdzić właściwości i parametry ściany, aby stwierdzić czy konkretne wtyki są potrzebne. Przed montażem należy sprawdzić dokładnie ścianę i upewnić się, że wytrzyma ona obciążenie urządzenia. Należy odpowiednio dobrać śruby mocujące. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedoszacowanie strukturalnych parametrów zabudowy przez montera. Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu tej czynności, gdyż źle zamontowane urządzenia, może spowodować poważne szkody (ludziom lub przedmiotom). Należy wywiercić otwory w miejscach wskazanych na szablonie, na elementy pompy ciepła bez odpływu kondensacji zabudowanego w ścianie, aby umożliwić odprowadzanie wody. © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu lim a. e u

[close]

p. 10

Str. 10 INSTALACJA 2.4 Odprowadzanie skroplin W urządzeniach z pompą ciepła, rura kondensacji (Ø10 mm, wewnętrzna, brak w zestawie) powinna łączyć urządzenie z rurką w górnej części urządzenia. Zawór elektromagnetyczny rozpocznie przetłaczanie z wewnętrznego zbiornika po osiągnieciu maksymalnego poziomu. W przypadku wyłącznie chłodzenia, przedmiotowa rurka musi zostać podłączona, jeśli urządzenia będzie używane z niskiej temperaturze otoczenia (poniżej 23°C). Jako, że jest to odpływ grawitacyjny, istotne jest, aby przewód miał co najmniej 3% spadek w każdym punkcie. Pompa sztywna lub elastyczna może być używana przy minimalnej wewnętrznej średnicy ok.10 mm. Jeśli przewód przepływa do kanalizacji, konieczne jest wykonanie syfonu, zanim umieści się rurę w głównym drenażu. Syfon powinien zostać umieszczony, co najmniej 300 mm poniżej ujścia urządzenia. Dokładne ułożenie wylotu rury przedstawione zostało na szablonie. Należy upewnić się, że usunięta woda nie spowoduje niebezpieczeństwa dla człowieka lub uszkodzenia przedmiotów. W okresie zimowym, woda może zamarzać tworząc na zewnątrz pokrywę lodową. Po podłączaniu odpływu kondensacji, nie należy ściskać gumowego przewodu. Możliwe jest opróżnienie zbiornika za pomocą drenażu bezpieczeństwa umieszczonego na spodzie urządzenia, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Otwór na rurę kondensacyjną musi być zawsze skierowany na zewnątrz. Jeśli przewód spływa do pojemnika (np. zbiornika), nie należy zamykać pojemnika i powinno się unikać zanurzenia rurki drenażowej w wodzie. 1 Odpływ bezpieczeństwa do pustego zbiornika m on X NIE oc X NIE lim 2 © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu a. O TAK Przewód odprowadzenia skroplin eu

[close]

p. 11

Str. 11 2.5. Montowanie kanałów powietrznych i zewnętrznych kratek Po wykonaniu otworów, należy umieścić w nich dołączony plastikowy arkusz. Zwiń arkusz w rulon i umieść w otworach, sprawdzając czy linie styku arkusza skierowane w ku górze. Użyj nożyka, by usunąć nadmiar plastikowego rulonu. W celu umieszczenia zewnętrznej kratki, wykonaj następujące czynności: - połącz łańcuszki ze sprężynkami; - złóż zewnętrzne kratki; - ręką wepchnij kratkę na zewnątrz, trzymając końce łańcuszków drugą ręką, by nie upadły; A-Linia łączenia B- Zaczep - otwórz kratkę wewnątrz otworu; - obracaj kratką, by ustawić klapkę w pozycji pionowej wskazanej w punkcie C i sprawdź czy mechanizm zamykania działa; - pociągnij łańcuszki, by naciągnąć sprężyny - użyj przecinaka do śrub, aby usunąc nadmiar łańcucha; - zahacz zaczep łańcuszka do ścianki B. 2.6 Montaż urządzenia na uchwycie (wsporniku) Po uprzednim sprawdzeniu, czy uchwyt jest właściwie przymocowany do ściany i wszystkie niezbędne przyłącza elektryczne oraz odpływ kondensacyjny zostały poprawnie zamontowane, można przymocować klimatyzator. Należy ostrożnie unieść urządzenie i zamocować go na uchwycie. Aby ułatwić montowanie klimatyzatora na uchwycie, odchyl delikatnie urządzenie do siebie. Bezpośrednie podłączenia elektryczne (rozłączenia kabla zasilającego) oraz usadowienie odpływu kondensacyjnego należy przeprowadzić po uprzednim odsunięciu urządzenia od ściany używając klina lub innego podobnego przedmiotu. Po zakończeniu pracy, należy sprawdzić czy żaden z elementów nie otworzył się, szczególnie przewody wentylacyjne. m 1-Wspornik 2- Punkty mocowania wspornika 3- Mocowanie zabezpieczające przed podniesieniem on oc © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu lim a. e C- Kratka w pozycji pionowej u Należy użyć dołączone kratki lub inne o podobnych cechach produktu.

[close]

p. 12

Str. 12 INSTALACJA 2.7 Podłączenie przewodów elektrycznych Urządzenie wyposażone jest w przewóz zasilający (połączenie typu Y, przewód może być wymieniany tylko przez producenta, centrum serwisowe lub wykfalifikowanego montera). W przypadku korzystania z gniazdka w pobliżu urządzenia, wystarczy podłączyć wtyczkę. Przed podłączeniem klimatyzatora, należy sprawdzić czy: - Napięcie zasilania elektrycznego i wartość napięcia są zgodne z tabliczką znamionową urządzenia. - Przewód zasilający wyposażony jest w odpowiednie uziemienie oraz przystosowany do maksymalnego użytkowania z klimatyzatora (minimalny przekrój przewodu równy 1,5mm²). - Zasilanie dostarczane jest tylko przy użyciu odpowiedniego gniazdka przez dołączony w zestawie wtyk. Przewód zasilający może zostać wymieniony wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy lub przez upoważnione osoby. Urządzenie powinno zostać podłączone do sieci 230V/50Hz za pomocą wielobiegunowego rozłącznika z minimalną przerwą 3mm lub za pomocą urządzenia umożliwiającego odłączenie jednostki w III kategorii przepięciowej. Możliwe jest podłączenie zasilania elektrycznego przy użyciu przewodów umieszczonych w ścianie, jak zostało przedstawione we wzorze instalacji (zalecane w przypadku instalacji na górnej części ściany). Zabezpieczenia chroniące przed przeciążeniem i/lub zwarciem (rekomenduje się używanie bezpiecznika Należy sprawdzić czy zasilanie sieciowe wyposażone jest w odpowiednie 10 AT lub innego równoważnego urządzenia). Czynności te muszą być wykonywane tylko przez montera lub upoważnione osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Należy odłączyć główny przełącznik przed wykonywaniem jakichkolwiek działań podłączania lub konserwacji w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. W celu bezpośredniego podłączenia urządzenia i wykorzystanie przewodu w ścianie zamiast przewodu zasilania, należy wykonać następujące czynności: - Odsuń urządzenie od ściany używając drewnianego klina lub podobnego przedmiotu. - Odłącz przewód zasilający odkręcając 3 śruby od płyty zaciskowej. - Podłącz przewód ścienny sprawdzając czy jest wystarczający dla maksymalnego działania klimatyzatora (minimalny przekrój przewodu równy 1,5mm²). Działania te muszą być przeprowadzone, gdy urządzenia jest umieszczone na wsporniku, w związku z tym należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami przed zakończeniem podłączania urządzenia, Styk CP złącza wejściowego (ważne dla hoteli, biur) Po otwarciu styku gniazdka typu CP (podłączonego do styku beznapięciowego) urządzenie przełącza się na tryb „stand-by” (gotowości), a na wyświetlaczu pojawia się symbol CP. Korzystanie ze tego styku gniazdka umożliwia podłączenie zewnętrznego urządzenia, które zatrzyma tłumacz działanie klimatyzatora, takie jak: styk ‘otwartego okna’, zdalne włączanie/wyłączanie, włączniki prądu na kartę, czujnik obecności na podczerwień itp. A B m 1- Kratka górna 2- Panele boczne 3 – Panel frontowy 4 – Śruby mocujące on Płyta zaciskowa zasilania elektrycznego Styk gniazda CP oc © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu lim a. e u

[close]

p. 13

Str. 13 INSTALACJA 2.8 Instalowanie urządzenia nisko/wysoko Urządzenie może być zainstalowane zarówno w dolnej części (blisko podłogi), jak i górnej części (blisko sufitu) ściany. W celu optymalizacji dystrybucji powietrza i komfortu, kierunek przepływu powietrza można dostosować poprzez regulację położenia pokrywy powietrza. Urządzenie jest przygotowane do zainstalowania w dolnej części ściany, więc istnieje możliwość ustawienia nawiewu w górę. Natomiast, gdy urządzenie zostanie zainstalowane w górnej części ściany, nawiew w trybie chłodzenia może zostać ustawiony w dół, co zwiększa przepływ powietrza w pomieszczeniu (efekt coandy). W tym przypadku można zakupić maskownicę dolną –akcesoraia dodatkowe – kod GB0737 Czynność tą należy wykonywać, gdy urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania. Modyfikacja przy zmianie miejsca montażu z dołu na górę m Po regulacji pokrywy wylotu powietrza, konieczne jest, aby ustawić sterowanie elektroniczne urządzenia: - Naciśnij przycisk na wyświetlaczu i przytrzymaj go przez 5 sekund. - Symbol dn (dół ściany) wyświetli się na wyświetlaczu. - Naciśnij ponownie przycisk . - Symbol uP (góra ściany) wyświetli się na wyświetlaczu. on - Jeśli żadna inna czynność nie zostanie wykonana w ciągu następnych 2 sekund, nowe ustawienia zostaną zapamiętane. Dla prawidłowego działania urządzenia istotne jest, aby za każdym razem, gdy wykonywana jest konfiguracja pokrywy wylotu powietrza, układ elektronicznego sterowania został ustawiony. oc © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu lim A B 1 2 Montaż wysoki Montaż niski (ust. Fabryczne) Wstawka blokująca Dolna pokrywa (zestaw GB0737) 3 4 5 6 Śruby mocujące ( z zest GB0737) Górna żaluzja / kratka Panele boczne Panel Frontowy a. e - Delikatnie otwórz pokrywę wylotu powietrza. - Usuń pokrywę otwierając wstawkę blokującą, która zlokalizowana jest po prawej stronie otworu wylotowego powietrza i umieść ją w dolnym otworze. - zdejmij górną żaluzję - Zdejmij 2 boczne panele przesuwając do góry - Odkręć śruby mocujące - Zdejmij przedni panel - Umieść dolną pokrywę i przykręć za pomocą dołączonych śrub ( zestaw dod. GB0737) u

[close]

p. 14

Str. 14 2.9 Ustawianie trybu tylko chłodzenie lub trybu tylko grzanie Istnieje możliwość wyłączenia trybu ogrzewania lub trybu chłodzenia w następujący sposób: Przytrzymaj przycisk A na wyświetlaczu dotykowym przez 5 sekund, aż wyświetli się symbol HC (grzanie i chłodzenie). Naciśnij przycisk A na wyświetlaczu przez 1 sekundę, aż wyświetli się symbol trybu chłodzenia, „Co” (tylko chłodzenie). Naciskając ponownie przycisk A zostanie włączony tryb grzania „Ho” (tylko grzanie). Odczekaj 3 sekundy bez dotykania ekranu, by urządzenie zapamiętało ustawienie. Czujnik jasności wyświetlacza można wyłączyć (pozostawiając maksymalną jasność przez cały czas) przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisk noc "ds" (wyłączone) lub "En" (włączone) pojawi się na wyświetlaczu. 2.11 Blokada klawiatury ekranu dotykowego 2.12 Funkcja ograniczenia zakresu nastaw (funkcje hotelowe ) Naciśnij i przytrzymaj klawisz wymiany powietrza ( ↑↓ ) przez 10 sekund aby włączyć funkcję (wyświetla się "En"). Tryb osuszania i AUTO są wyłączone (pozostawiając aktywne jedynie funkcję wentylacji, ogrzewania i chłodzenia) a dostępny zakres nastaw zmniejsza się od 22 do 28 oC w trybie chłodzenia i od 16 do 24 oC w trybie ogrzewania. m on oc Blokada urządzenia jest aktywowana poprzez przytrzymanie wciśniętego symbolu zegara na wyświetlaczu przez 3 sekundy. Sterowanie panelem dotykowym jest wówczas nieaktywne. © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu lim Lampka ‘Stand-by’(stan gotowości) miga w 1sekundowych odstępach. Aby wyłączyć blokadę, należy ponownie przytrzymać symbol zegara przez trzy sekundy. Blokada pozostaje włączona do następnego działania dokonanego przez pilota lub w wypadku awarii zasilania. a. e przez 10 sekund. 2.10 Regulacja jasności panelu dotykowego u

[close]

p. 15

2.13 Testy obsługi i diagnoza problemu Jeśli klimatyzator zablokuje się z powodu alarmu (patrz tabela poniżej), należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu rozwiązania problemu. Wyświetlany Przyczyna symbol E1 Uszkodzony czujnik RT temperatury pokojowej E2 Uszkodzony czujnik IPT wymiennika powietrza wewnętrznego E3 Uszkodzony zewnętrzny czujnik temperatury powietrza OT E4 Uszkodzony czujnik OPT wymiennika powietrza zewnętrznego E5 Uszkodzony silnik wentylatora wewnętrznego E6 Uszkodzony silnik wentylatora zewnętrznego E7 Brak połączenia z wyświetlaczem E8 Uszkodzony czujnik ciśnienia sprężarki (tylko w DC Inverter) Styk rozwarty typu CP m Jeśli pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowości w Jeśli problem powtarza się, należy skontaktować działaniu systemu kondensacji wody, regulator się z punktem serwisowym. Podczas ogrzewania, poziomu wody blokuje klimatyzator, a symbol skropliny powinny odpływać swobodnie przez „OF” pojawia się na wyświetlaczu. Podczas odpowiednie rury. W przypadku alarmu, należy chłodzenia i odwilżania elektronika wyłącza sprawdzić czy rura kondensacji nie jest kompresor i utrzymuje funkcję usuwania uszkodzona lub zatkana, co zapobiegnie (odparowania) skroplin wykorzystując wymiennik wyciekowi wody. pow. zewnętrznego i wentylator – w celu rozproszenia nadmiaru wody w zbiorniku. Żadne obiekty jak meble, urządzenia, zasłony, krzewy nie powinny blokować swobodnego przeplywu powietrza z wewnętrznych i zewnętrznych kanałów/kratek. Nie opierać się, a tym bardziej nie siadać na urządzeniu, może to doporowadzić do uszkodzeninia. Nie ustawiaj horyzontalnego wylotu powietrza ręcznie. Zawsze używajm w tym celu nastwa sterowanych z pilota. W wypadku wycieku, wyłącz zasilanie elektryczne i skontaktuj się z punktem serwisowym. W trybie grzania klimatyzator cylkicznie usuwa lód. Klimatyzator podczas tego cyklu pracuje, ale nie podaje ciepłego powietrza do pokoju. Ta czynność trwa od 3 do 10 minut. Urządzenie nie powinno być montowane w pomieszczeniach gdzie powstaja gazy wybuchowe i gdzie wilgotność i temperatura przekracza normy podane w Instrukcji Montażu. Czyść filtr regularnie zgodnie z zaleceniami tej instrukcji. Czynności po zainstalowaniu urządzenia Po zakończeniu instalacji, należy zebrać puste opakowania i oczyścić urządzenie z kurzu używając wilgotnej tkaniny. Działania takie, mimo iż nie ściśle niezbedne, pokazują profesjonalizm firmy montującej urządzenia. on oc © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu lim Jeśli styk CP nie jest zamknięty, urządzenie nie uruchomi się, a alarm CP pojawi się na wyświetlaczu. Awaryjne odprowadzanie kondensatu W celu uniknięcia późniejszych zapytań Użytkownika, przed wyjazdem: -wyjaśnij treść podręcznika instrukcji - wyjaśnij, jak należy szyścić filter - przekaż informacje, kiedy i jak można skontaktować się z Punktem Serisowym. a. e u

[close]

Comments

no comments yet