MONOCLIMA_ZY_10M_12M_MONTAŻ_OBSŁUGA_KLIMATYZATOR BEZ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

 

Embed or link this publication

Description

PL_MONOCLIMA_ZY_10M_12M_MONTAŻ_OBSŁUGA_KLMATYZATORY_ALL-IN-ONE BEZ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

Popular Pages


p. 1

ZY Instrukcja montażu i obsługi KLIMATYZATOR All-In-One MONOCLIMA ZY-M10 KLIMATYZATOR All-In-One MONOCLIMA ZY-M12 Typ 10HP 12HP www.monoclima. eu kontakt- poland@monoclima.eu PRZED ZAMONTOWANIEM I ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z KLIMATYZATORA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI wersja 26_05_2016

[close]

p. 2

SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE 1.1 WSTĘP ............................................................................................... 3 1.2 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............... 3 1.3 ODBIÓR I ROZPAKOWANIE PRZESYŁKI ......................................... 4 1.4 PRZENOSZENIE URZĄDZENIA ........................................................ 4 1.5 LISTA ELEMENTÓW .......................................................................... 4 1.6 DANE TECHNICZNE .......................................................................... 5 2. MONTAŻ 2.1 USTAWIANIE KLIMATYZATORA W DOCELOWYM MIEJSCU .......... 6 2.2 SZABLON MONTAŻOWY .................................................................. 6 2.3 WIERCENIE OTWORÓW...................................................................S 2.4 MOCOWANIE WSPORNIKA .............................................................. 9 2.5 MONTAŻ RUR.................................................................................... 9 2.6 MOCOWANIE KLIMATYZATORA NA WSPORNIKU ........................ 10 2.7 MOCOWANIE KRATEK.................................................................... 10 3. OBSŁUGA PILOTA 3.1 OBJAŚNIENIE IKON NA WYŚWIETLACZU ..................................... 11 3.2 FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA .............................. 11 3.3 TRYB GRZANIA ............................................................................... 12 3.4 TRYB CHŁODZENIA ........................................................................ 12 3.5 TRYB OSUSZANIA .......................................................................... 13 3.6 TRYB WENTYLATORA .................................................................... 13 3.7 TRYB UŚPIENIA............................................................................... 14 3.8 TRYB AUTO ..................................................................................... 14 3.9 FUNKCJA WYŁĄCZANIA CZASOWEGO ......................................... 15 3.10 FUNKCJA WŁĄCZANIA CZASOWEGO ......................................... 15 4. AKCESORIA MONOCLIMA Model ZY-M10, ZY-M12 4,1 FUNKCJA STYKU WYJŚCIOWEGO ................................................ 16 4.2 SYSTEM DOPŁYWU ŚWIEŻEGO POWIETRZA .............................. 17 4.3 STEROWNIK NAŚCIENNY .............................................................. 17 4.4 MONTAŻ STEROWNIKA NAŚCIENNEGO....................................... 18 4.5 MONTAŻ WYMIENNIKA CIEPŁEJ WODY ....................................... 18 4.6 MONTAŻ GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ .............................................. 19 4.7 ZESTAW KIEROWNIC STRUMIENIA POWIETRZA ........................ 19 4.8 MONTAŻ ELASTYCZNYCH KRATEK ZEWNĘTRZNYCH ............... 20 4.9 MONTAŻ OSŁONY ZEWNĘTRZNEJ ............................................... 20 4.10 MONTAŻ I WYMIANA BATERII ...................................................... 21 4.11 KONSERWACJA ............................................................................ 21 4.12 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK ....................................... 22 m on oc lim a. e 2 © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu u

[close]

p. 3

1. Ogólne informacje 1.1 WSTĘP UWAGA: Nie wyrzucaj żadnych elementów opakowania, będą one potrzebne do ewentualnej wysyłki urządzenia do punktu serwisowego.. Po otworzeniu opakowania sprawdź, czy wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz są nieuszkodzone. (Patrz - LISTA AKCESORIÓW). W przypadku stwierdzenia braku jakiejkolwiek części skontaktuj się ze sprzedawcą. Klimatyzator został zaprojektowany, aby schładzać lub podgrzewać powietrze w pomieszczeniu i powinien być używany wyłącznie w tym celu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub obrażenia u ludzi spowodowane nieprawidłowym montażem, obsługą, konserwacją lub nieprawidłowym użytkowaniem. Klimatyzator zawiera czynnik chłodniczy R410A, dlatego też po zakończeniu eksploatacji klimatyzator należy poddać procesowi utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizowania tego typu produktu. Podczas przekazywania produktu do utylizacji należy zachować szczególną ostrożność. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat przepisów prawa w tej kwestii skontaktuj się z lokalnymi władzami. Nie uruchamiaj klimatyzatora przed całkowitym zakończeniem jego montażu i przed zamontowaniem go w prawidłowym położeniu roboczym. Przed uruchamianiem urządzenia sprawdź, czy zostało ono uziemione zgodnie z obowiązującymi wymogami dla danego kraju. 1.2 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych zawsze przestrzegaj podstawowych środków bezpieczeństwa: Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu i nie dopuszczaj do sytuacji, w której przedmioty blokują otwory wlotowe i wylotowe urządzenia. Najwyższa ostrożność powinna być zachowana , gdy urządzenie używane jest przez dzieci lub w pobliżu dzieci i zwierząt, oraz gdy uruchomione urządzenie jest pozostawione bez nadzoru. Uwaga: Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora wyjmij go z opakowania i sprawdź czy nie jest uszkodzony. Nigdy nie pozwól, aby dzieci bawiły się elementami opakowania, np. plastikowymi torebkami. Nigdy nie uruchamiaj jakiegokolwiek urządzenia, które posiada uszkodzony przewód, gdy stwierdzono jakąkolwiek usterkę w urządzeniu, gdy urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w jakiś inny sposób. Oddaj Klimatyzator do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i naprawy, aby uniknąć zagrożenia. Nie próbuj naprawiać lub regulować jakiekolwiek elektrycznej i mechanicznej części w klimatyzatorze , gdyż może to skutkować utratą gwarancji. Skontaktuj się z pracownikiem serwisu. Urządzenie musi być zasilane ze źródła o tym samym napięciu elektrycznym, częstotliwości i wartości znamionowej zgodnej z wartością określoną na płytce znamionowej. Klimatyzator nie jest przeznaczony do używania w zawilgoconych pomieszczeniach. Nie umieszczaj klimatyzatora w pobliżu otwartego ognia, urządzeń do gotowania lub nagrzewania oraz w pobliżu gorących powierzchni. Nie dopuszczaj do sytuacji, w której przewód zasilający zagięty jest na krawędzi stołu lub blatu. Rozmieść przewód zasilający tak, aby nie można było się o niego zahaczyć lub potknąć. Nigdy nie umieszczaj przewodu zasilającego pod dywanem. Nigdy nie korzystaj z Klimatyzatora w pomieszczeniach, w których przechowywane jest paliwo, farba lub inne substancje łatwopalne. Nie przeprowadzaj prac czyszczących lub konserwacyjnych oraz nie dotykaj wewnętrznych części klimatyzatora, gdy urządzenie jest podłączone do prądu. Nigdy nie modyfikuj urządzeń zabezpieczających lub sterujących bez pozwolenia i wskazówek ze strony producenta klimatyzatora. Nie ciągnij, nie usuwaj i nie przekręcaj przewodów elektrycznych podłączonych do klimatyzatora, nawet, gdy klimatyzator został odłączony od głównego źródła zasilania. Unikaj dłuższego, bezpośredniego kontaktu ze strumieniem powietrza płynącego z klimatyzatora. Unikaj również przebywania w klimatyzowanym pomieszczeniu, które nie jest wentylowane. m on o cl im a. eu 3 © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu

[close]

p. 4

Prace naprawcze i konserwacyjne muszą być przeprowadzane przez pracowników serwisu lub przez wykwalifikowanych techników zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji. Nigdy nie wprowadzaj zmian w urządzeniu. Może to doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji i spowodować uszkodzenia lub obrażenia, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia i dlatego też powinna być przechowywana w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia na wypadek, gdyby zostało ono przekazane innemu użytkownikowi lub gdyby zmienił się serwisant. W przypadku zniszczenia lub zgubienia instrukcji prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu otrzymania nowego egzemplarza. 1.3 ODBIÓR I ROZPAKOWANIE PRZESYŁKI WAŻNE: Prosimy o zachowanie oryginalnego opakowania przez okres użytkowania a zwłaszcza gwarancji (2 lata). W przypadku wystąpienia usterki urządzenie musi zostać przekazane do najbliższego punktu serwisowego wraz z oryginalnym opakowaniem. Przekazanie urządzenia bez oryginalnego opakowanie będzie skutkowało anulowaniem dwuletniej gwarancji. 1.4 PRZENOSZENIE URZĄDZENIA Zanim podniesiesz urządzenie upewnij się, że nie ma żadnych przeciwwskazań dotyczących podnoszenia cięższych przedmiotów. Podejmij wszystkie możliwe kroki, aby nie dopuścić do uszkodzenia urządzenia lub spowodowania obrażeń u osób przenoszących klimatyzator. Zdjęcie opakowania zalecane jest dopiero, gdy klimatyzator zostanie umieszczony w miejscu montażu. Ostrożnie usuń samoprzylepne taśmy umieszczone na klimatyzatorze. Nigdy nie zostawiaj elementów opakowania w pobliżu dzieci, gdyż mogą one być potencjalnym źródłem zagrożenia. 1.5 LISTA ELEMENTÓW (P0) 1. WSPORNIK MONTAŻOWY 2. PILOT m on 3. UCHWYT PILOTA 4. RURA SPUSTOWA 5. KRATKA ZEWNĘTRZNA 7. ZESTAW WKRĘTÓW 8. INSTRUKCJA OBSŁUGI 9. SZABLON MONTAŻOWY 6. ARKUSZ FOLII RURY POWIETRZA oc 4 © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu lim a. Instrukcja obsługi jest integralną częścią klimatyzatora, należy się z nią uważnie zapoznać i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Po rozpakowaniu klimatyzatora sprawdź, czy wszystkie elementy zostały dostarczone i czy nie zostały uszkodzone podczas transportu. eu Klimatyzator jest dostarczany w opakowaniu ochronnym zawierającym instrukcję obsługi.

[close]

p. 5

MONOCLIMA ZY-M10 I ZY-M12 jest zgodna z dyrektywami Unii Europejskiej (wraz z późniejszymi aktualizacjami)      Dyrektywa dotycząca wykorzystania niskiego napięcia 2006/95/UE z poprawkami 92/31/EWG i 93/6S/EWG. Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej 2004/10S/WE Dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2011/65/WE (RoHS2) Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego 2002/96/ WE (WEEE). Dyrektywy w sprawie określania na etykietach produktów związanych z energią 2010/30/WE Model Typ ZY-M10 10HP ZY-M12 12HP Moc chłodnicza* W Moc grzewcza* W Grzałka elektryczna* W c Napięcie znamionowe (V) 2410 2350 1000 230 862 3.9 2750 2550 1000 230 on 3.3 400 50 21,6 18-30°C 250V R410A 41 Moc pobierana przy chłodzeniu* (W) Prąd pobierany przy chłodzeniu* (A) Moc pobierana przy grzaniu* (W) Prąd pobierany przy grzaniu* (A) Przepływ powietrza (m3/h) Poziom hałasu (dB/A) oc 1050 4.6 750 800 3.5 450 50 Kratka filtrująca Wylot powietrza Wyświetlacz Zielona dioda: Zasilanie Niebieska dioda: Chłodzenie Czerwona dioda: Nagrzewanie Biała dioda: Osuszanie Żółta dioda: Wentylator Moc osuszania* (L/24h) 25,2 18-30°C 250V R410A 1750 84x43x33 42 Przewód zasilający m Opcjonalne sterowanie temperaturą (pilot) Bezpiecznik (T3,15L) Czynnik chłodniczy Potencjał tworzenia efektu 1750 cieplarnianego (GWP) Wymiary wys./szer./głęb.(cm) 84x43x33 Ciężar (kg) *W celu poprawy osiągów powyższe dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. lim 5 1.6 DANE TECHNICZNE(P1,P2) © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu a. Odpady wytworzone przez maszyny elektryczne nie mogą być traktowane jak normalne śmieci domowe. Utylizacja powinna być wykonana w miejscach posiadających odpowiednie środki. Skonsultuj się z lokalną administracją lub ze sprzedawcą, aby uzyskać informacje na temat zbiórki i usuwania odpadów. Nie wyrzucaj tego produktu wraz z niesortowanymi śmieciami. Wymagana jest oddzielna zbiórka tego typu odpadów. Wszystkie baterie stosowane w pilotach zdalnego sterowania zawierają substancje niebezpieczne dla środowiska. Po wyczerpaniu baterie należy usunąć z pilota i zutylizować w odpowiedni sposób. eu

[close]

p. 6

STANDARDOWE WARUNKI TESTOWE -EN 14511WARUNKI ROBOCZE W TRYBIE CHŁODZENIA I OSUSZANIA: -Wewnątrz 27°C DB, 19°C WB -Na zewnątrz: 35°C DB, 24°C WB WARUNKI ROBOCZE W TRYBIE GRZANIA: -Wewnątrz 20°C DB -Na zewnątrz 7°C DB, 6°C WB 2 MONTAŻ 2.1 USTAWIENIE KLIMATYZATORA W DOCELOWYM MIEJSCU (P3) Prawidłowe ustawienie klimatyzatora jest kluczowe dla uzyskania najlepszych osiągów oraz uniknięcia awarii i niebezpiecznych sytuacji. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Niestosowanie się do wskazówek może doprowadzić do potencjalnych problemów montażowych. Zewnątrz Po określeniu najlepszego miejsca do zamontowania klimatyzatora z uwzględnieniem powyższych wskazówek upewnij się, że w wybranym miejscu w ścianie można wiercić otwory bez ingerencji w inne struktury lub instalacje (belki nośne, filary, rury, przewody itp.) . Upewnij się również, że po zewnętrznej stronie ściany nie znajdują się żadne obiekty, które mogłyby zakłócić cyrkulację powietrza w wywierconych otworach np. rośliny i ich liście, sztachety lub panele, rury spustowe lub przelewowe, kraty itp. Wszelkie obiekty mogą zakłócić prawidłową pracę klimatyzatora. on 2.2 SZABLON MONTAŻOWY(P4) oc l Przymocuj szablon montażowy do ściany po sprawdzeniu, że wszystkie poniższe wskazówki zostały uwzględnione: -Nie wywiercaj otworów dopóki nie będziesz w pełni przekonany, że w miejscu wiercenia w ścianie nie znajdują się ukryte obiekty jak np. przewody elektryczne, rury z wodą lub gazem, nadproża lub belki. -Upewnij się, że podczas instalacji klimatyzatora jest używana poziomica. Klimatyzator musi być prawidłowo wypoziomowany. -Postępuj zgodnie (punkt po punkcie) z instrukcją montażu. m im -Klimatyzator musi być zamontowany na ścianie zewnętrznej, z możliwością wyprowadzenia kanałów na zewnątrz, przy zachowaniu jak najmniejszej odległości między klimatyzatorem a kratkami powietrza . -Klimatyzator musi zostać zamontowany w taki sposób, aby można było zachować wokół niego wolną przestrzeń określoną na szablonie montażowym. -Ściana, na której zamontowany ma być klimatyzator musi być wytrzymała i utrzymać ciężar klimatyzatora. a. Poziomica eu Wewnątrz 6 © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu

[close]

p. 7

m PL: Otwory Ø 8mm pod kołki on oc lim a. eu PL: Otwory na rury z gorąca wodą lub przewody elektryczne PL: Minimalna odległość od ściany © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu PL: Zarys urządzenia PL: Zabezpiecz wspornik za pomocą kołków PL: Szablon montażowy urządzenia 7

[close]

p. 8

2.3 WIERCENIE OTWORÓW (P5) Uwaga: W przypadku wywiercania otworów w pomieszczeniach powyżej parteru upewnij się, że obszar na zewnątrz, podczas wywiercania otworów, został zabezpieczony do czasu zakończenia prac. OTWORY WLOTOWE I WYLOTOWE: -Ta czynność powinna zostać wykonana przy użyciu odpowiednich narzędzi (wiertła koronkowego o wysokim momencie skręcającym i regulowaną prędkością obrotową). -Przymocuj szablon do ściany uwzględniając odległość od podłogi lub sufitu i ustaw go poziomo używając poziomicy. -Użyj wiertła pilotującego, aby zaznaczyć środek każdego z otworów do wywiercenia. Użyj głowicy wiertarskiej o średnicy 162mm, aby wywiercić otwory doprowadzające i wyprowadzające powietrze. Zaleca się, aby wywiercone otwory były nieznacznie (3-5 stopni) pochylone do dołu, co zapobiegnie cofaniu się wody z rur. Klimatyzator posiada podwójny system automatycznego odprowadzania kondensatu. Przed zamontowaniem klimatyzatora wybierz system odpowiedni dla Twojej instalacji. Zapoznaj się dokładnie z poniższymi wskazówkami. System "A": (P6,P7,P8) Podłącz rurę spustową (gumowa końcówka) z tyłu klimatyzatora. System "A" jest powszechniejszy w użyciu, a rura spustowa wychodzi na zewnątrz gdzie bezproblemowo można ją podłączyć do kolejnej rury lub zostawić, aby kondensat skraplał się na zewnątrz. Tego typu system sprawdza się w krajach o gorącym klimacie oraz o zwykle niskich temperaturach na zewnątrz. Dzięki takiemu rozwiązaniu kondensat może być odprowadzany do odpowiedniego miejsca, nie stwarzając żadnych problemów osobom mieszkającym po sąsiedzku. Jeśli korzystasz z Systemu "A", nie usuwaj dolnej gumowej zaślepki przeznaczonej dla systemu "B". m on oc System ”A” Rura spustowa Przeprowadź rurę spustową przez rurę powietrza i zamocuj w uchwycie Wytnij nożem ten fragment Zamocuj uchwyt rury wewnątrz pierścienia lim OTWÓR SPUSTOWY a. eu NACHYLENIE 3 Wewnątrz Zewnątrz 8 © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu

[close]

p. 9

System "B.": (P9.P10) W przypadku, gdy nie ma możliwości zainstalowania rury spustowej w sposób opisany dla Systemu "A", należy skorzystać z systemu "B", aby odprowadzić kondensat do odpowiedniego miejsca. Jeśli korzystasz z Systemu "B", zablokuj otwór dla Systemu „A” czarną gumową zaślepką. Zdejmij osłonę z urządzenia i wytnij w niej otwór o kształcie przedstawionym na naklejce, następnie podłącz rurę spustową do dolnego otworu dla Systemu "B". (P10 przedstawia jak właściwie zdjąć i zamocować osłonę). Zazwyczaj otwór "B" jest używany, gdy temperatura na zewnątrz jest bardzo niska. Zapobiega to powstawaniu lodu wewnątrz rury spustowej. To rozwiązanie bywa stosowane również przez instalatora ze względu na swoją prostotę, oraz aby podłączyć wewnętrzną rurę spustową tak, by była ona niewidoczna z zewnątrz. 2.4 MOCOWANIE WSPORNIKA(P11) -Wywierć otwory służące do zamocowania wspornika na ścianie. Zalecane jest wywiercenie 9 otworów tak, jak przedstawione to zostało czarnymi punktami na szablonie montażowym. Dołączone kotwy wymagają otworów o średnicy 8mm. Ścianę należy sprawdzić i ocenić, czy dołączone kotwy są odpowiednie i czy nie będzie konieczne skorzystanie z innych kotew. Na obudowie znajduje się naklejka wokół której należy wyciąć fragment obudowy m 2.5 MONTAŻ RUR (P12) - Po wywierceniu otworów, należy przełożyć przez niezrolowane plastikowe arkusze, które zostały dołączone do klimatyzatora. - Zmierz głębokość ściany i dotnij odpowiednio plastikowy arkusz. - Zroluj arkusz i wprowadź go do otworu, zwracając uwagę na miejsce łączenia arkusza, które zawsze powinno znajdować się w górnym położeniu. Pamiętaj, że arkusze muszą być nachylone tak samo jak otwory (min 3°). on oc 9 © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu lim a. e Podłącz do otworu systemu ”B” u Zablokuj otwór sytemu ”A” gumową zaślepką

[close]

p. 10

2.6 MOCOWANIE KLIMATYZATORA NA WSPORNIKU (P13, P14) Po ponownym sprawdzeniu, że wspornik montażowy został bezpiecznie zamontowany na ścianie oraz że wszystkie niezbędne przygotowania dotyczące podłączenia elektrycznego i odprowadzenia kondensatu, (jeśli wymagane) zostały zakończone, zamocuj klimatyzator na wsporniku. Podnieś urządzenie trzymając je za boczną ściankę u dołu. Przechyl klimatyzator, a następnie przechyl go delikatnie do przodu, co ułatwi mocowanie go na wsporniku. Teraz dopchnij mocno klimatyzator do ściany. Dokładnie sprawdź montaż i upewnij się, że izolujący tylny panel jest mocno dociśnięty do ściany oraz że z tyłu klimatyzatora nie ma żadnych szczelin. Podnieś trzymając w tym miejscu Podnieś trzymając w tym miejscu 2.7 MOCOWANIE KRATEK (P15) m Aby zainstalować dwie kratki zewnętrzne, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami: -Nałóż klej silikonowy wokół pierścienia i zamontuj dwie kratki od zewnętrznej strony. -Zwróć uwagę na kierunek ustawienia klapek, zawias powinien być zawsze skierowany do góry. -Jeśli do odprowadzania kondensatu wybrany został System "A", otwórz otwór z klapką i spróbuj zamocować rurę spustową w plastikowym uchwycie. -Spróbuj otworzyć i zamknąć klapkę, aby sprawdzić czy ruch klapki nie jest blokowany przez rurę spustową. -W przypadku specyficznej faktury ściany, jeśli jest to konieczne, klapki mogą zostać pomalowane zgodnie ze wzorem na ścianie. on oc Nałóż klej wokół pierścienia Zamocuj rurę spustową w uchwycie Utrzymuj klapki w pozycji pionowej lim Urządzenie nie powinno być instalowane w pralni. Urządzenie musi zostać zamontowane w taki sposób, aby zapewniony był swobodny dostęp do wtyczki. Urządzenie musi być zamontowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania. a. e u 10 © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu

[close]

p. 11

3 OBSŁUGA PILOTA 3.1 OBJAŚNIENIE IKON NA WYŚWIETLACZU Ikona Znaczenie Ikona Znaczenie Prędkość wentylatora Kierunek przepływu powietrza Wyłączanie czasowe Włączanie czasowe Tryb nocny Auto Chłodzenie Osuszanie Wentylator Grzanie Grzałka elektryczna Zegar nieużywany Nieużywany ① PRZYCISK TRYBU: Służy do ustawienia trybu pracy klimatyzatora ② PRZYCISK ON/OFF: Służy do włączania lub wyłączania klimatyzatora ③ PRZYCISK ZE STRZAŁKĄ DO GÓRY: Służy do zwiększania temperatury i wartości czasu ④ PRZYCISK ZE STRZAŁKĄ DO DOŁU: Służy do zmniejszania temperatury i wartości czasu ⑤ PRZYCISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA: Służy do ustawiania prędkości wentylatora ⑥ PRZYCISK WŁĄCZANIA CZASOWEGO: Służy do ustawiania czasu włączenia klimatyzatora ⑦ PRZYCISK WYŁĄCZANIA CZASOWEGO: Służy do ustawiania czasu wyłączenia klimatyzatora ⑧ PRZYCISK ZEGARA: Służy do ustawiania godziny ⑨ PRZYCISK ODCHYLANIA NAWIEWNIKA Służy do regulacji kąta nawiewu powietrza (niedostępne w tej jednostce) ⑩ PRZYCISK TRYBU NOCNEGO: Automatyczna regulacja ustawień temperatury zgodnie z regułą dobową ⑪ PRZYCISK RESET ⑫ PRZYCISK GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ: Brak m on 3.2 FUNKCJE ZDALNEGO STEROWANIA oc 11 © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu lim a. e u

[close]

p. 12

3.3 TRYB GRZANIA Kolejność wykonywania czynności Naciśnij przycisk ON/OFF "①", aby włączyć klimatyzator. Urządzenie zostanie uruchomione w trybie pamięci. Naciśnij przycisk trybu " ", aby ustawić tryb nagrzewania ” ”. Klimatyzator zostanie uruchomiony w trybie grzania. Naciśnij przycisk ze strzałką do góry ” ”lub strzałką do dołu ” ”, aby ustawić temperaturę. 3.4 TRYB CHŁODZENIA on m oc lim Naciśnij przycisk ON/OFF "①", aby wyłączyć klimatyzator. Kolejne naciśnięcie tego przycisku spowoduje uruchomienie urządzenia w tym trybie. Kolejność wykonywania czynności Naciśnij przycisk ON/OFF "①", aby włączyć klimatyzator powietrza. Urządzenie zostanie uruchomione w trybie pamięci. Naciśnij przycisk trybu " ", aby ustawić tryb chłodzenia ” ”. Klimatyzator zostanie uruchomiony w trybie chłodzenia. Naciśnij przycisk ze strzałką do góry ” ”lub strzałką do dołu ” ”, aby ustawić temperaturę. Naciśnij przycisk Prędkość wentylatora " ", aby ustawić prędkość wentylatora. Symbol " " oznacza niską prędk., symbol " " oznacza średnią prędk., symbol " " oznacza wysoką prędk., migający symbol " " oznacza prędkość w trybie auto. W trybie auto, prędkość dobierana jest na podstawie różnicy między temp. pokojową a temp. zadaną. Naciśnij przycisk ON/OFF "①", aby wyłączyć klimatyzator. Kolejne naciśnięcie tego przycisku spowoduje uruchomienie urządzenia w tym trybie. a. e Naciśnij przycisk Prędkość wentylatora " ", aby ustawić prędkość wentylatora. Symbol " " oznacza niską prędk., symbol " " oznacza średnią prędk., symbol " " oznacza wysoką prędk., migający symbol " " oznacza prędkość w trybie auto. W trybie auto prędkość dobierana jest na podstawie różnicy między temp. pokojową a temp. zadaną. © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu u 12

[close]

p. 13

3.5 TRYB OSUSZANIA Kolejność wykonywania czynności Naciśnij przycisk ON/OFF "①", aby włączyć klimatyzator. Urządzenie zostanie uruchomione w trybie pamięci. Naciśnij przycisk trybu " ", aby ustawić tryb nagrzewania ” ”. Klimatyzator zostanie uruchomiony w trybie osuszania. Przycisk Prędkość wentylatora " " jest nieaktywny, prędkość wewnętrznego wentylatora w trybie osuszania jest zawsze niska. Naciśnij przycisk ON/OFF "①", aby wyłączyć klimatyzator. Kolejne naciśnięcie tego przycisku spowoduje uruchomienie urządzenia w tym trybie. 3.5 TRYB WENTYLATORA oc l on m Naciśnij przycisk ON/OFF "①", aby włączyć klimatyzator Urządzenie zostanie uruchomione w trybie pamięci. Naciśnij przycisk trybu " ", aby ustawić tryb wentylatora” Klimatyzator zostanie uruchomiony w trybie wentylatora. ”. Naciśnij przycisk ze strzałką do góry ” ”lub strzałką do dołu ” ”, aby ustawić temperaturę. Naciśnij przycisk Prędkość wentylatora " ", aby ustawić prędkość wentylatora. Symbol " " oznacza niską prędk., symbol " " oznacza średnią prędk ., symbol " " oznacza wysoką prędk., migający symbol " " oznacza prędkość w trybie auto. W trybie auto, prędkość dobierana jest na podstawie różnicy między temp. pokojową a temp. zadaną. Temp. pokojowa-temp. zadana > 5 °C, prędkość wysoka. Temp. pokojowa-temp. zadana > 3 °C, prędkość średnia. Temp. pokojowa-temp. zadana > 1 °C, prędkość niska. Naciśnij przycisk ON/OFF "①", aby wyłączyć klimatyzator. Kolejne naciśnięcie tego przycisku spowoduje uruchomienie urządzenia w tym trybie. im Kolejność wykonywania czynności a. © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu eu 13 Naciśnij przycisk ze strzałką do góry ” ”lub strzałką do dołu ” ”, aby ustawić temperaturę.

[close]

p. 14

3.5 TRYB NOCNY (WYCISZONY) Kolejność wykonywania czynności Naciśnij przycisk ON/OFF "①", aby włączyć klimatyzator. Urządzenie zostanie uruchomione w trybie pamięci. Naciśnij przycisk trybu " ", aby ustawić klimatyzator na tryb chłodzenia ” ”, nagrzewania ” ” lub auto ” ”. Klimatyzator zostanie uruchomiony w wybranym trybie. Naciśnij przycisk ze strzałką do góry ” ”lub strzałką do dołu ” ”, aby ustawić temperaturę. Naciśnij przycisk trybu NOCNY " ", na ekranie wyświetlona zostanie odpowiednia ikona. Tryb nocny został ustawiony; naciśnij przycisk ponownie, aby anulować tryb NOCNY. Jeśli tryb NOCNY zostanie aktywowanY, wentylator będzie stale pracował z niską prędkością. 3.5 TRYB AUTO on m oc l Naciśnij przycisk ON/OFF "①", aby włączyć klimatyzator. Urządzenie zostanie uruchomione w trybie pamięci. Naciśnij przycisk trybu " ", aby ustawić tryb auto ” ”. Klimatyzator zostanie uruchomiony w trybie wentylatora. Na podstawie różnicy między temperaturą pokojową a temperaturą zadaną, urządzenie automatycznie wybierze tryb pracy (chłodzenie, nagrzewanie, wentylator). Przyciski ze strzałką do góry " ” i do dołu ” ” będą nieaktywne. Gdy temperatura pokojowa osiągnie ≤ 20°C, urządzenie uruchomi się w trybie nagrzewania. Gdy temperatura pokojowa osiągnie między 20°C a 25°C uruchomiony zostanie wentylator. Gdy temperatura pokojowa osiągnie ≥25°C, urządzenie uruchomione zostanie w trybie chłodzenia. Naciśnij przycisk Prędkość wentylatora " ", aby ustawić prędkość wentylatora. Symbol " " oznacza niską prędk ., symbol " " oznacza średnią prędk., symbol " " oznacza wysoką prędk., migający symbol " " oznacza prędkość w trybie auto. W trybie auto, prędkość dobierana jest na podstawie różnicy między temp. pokojową a temp. zadaną. Naciśnij przycisk ON/OFF "①", aby wyłączyć klimatyzator. Kolejne naciśnięcie tego przycisku spowoduje uruchomienie urządzenia w tym trybie. im Kolejność wykonywania czynności a. eu 14 © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu

[close]

p. 15

.5 FUNKCJA WYŁĄCZANIA CZASOWEGO Kolejność wykonywania czynności Naciśnij przycisk ON/OFF "①", aby włączyć klimatyzator . Urządzenie zostanie uruchomione w trybie pamięci. Naciśnij przycisk trybu " ", aby wybrać żądany tryb. Naciśnij przycisk ze strzałką do góry ” ”lub strzałką do dołu ” ”, aby ustawić temperaturę. Naciśnij przycisk Prędkość wentylatora " ", aby ustawić prędkość wentylatora. Symbol " " oznacza niską prędk., symbol " " oznacza średnią prędk ., symbol " " oznacza wysoką prędk., migający symbol " " oznacza prędkość w trybie auto. W trybie auto, prędkość dobierana jest na podstawie różnicy między temp. pokojową a temp. zadaną. Naciśnij przycisk funkcji WYŁĄCZANIE CZASOWE ” ”, aby ustawić czas wyłączenia klimatyzatora. Naciśnij raz przycisk " ", aby zmienić wartość godziny o 1. Naciśnij raz przycisk " ", aby zmienić wartość minut o 1. Gdy wartość czasu dojdzie do zera, klimatyzator wyłączy się automatycznie. Jeśli naciśniesz ten przycisk ponownie zanim klimatyzator zostanie wyłączony, funkcja WYŁACZANIE CZASOWE zostanie anulowana. lim 3.5 FUNKCJA WŁĄCZANIA CZASOWEGO a. eu 3 oc Kolejność wykonywania czynności m on Klimatyzator powinien być wyłączony. Naciśnij przycisk funkcji WŁĄCZANIA CZASOWEGO ” ”, aby ustawić czas włączenia klimatyzatora. Naciśnij raz przycisk " ", aby zmienić wartość godziny o 1. Naciśnij raz przycisk " ", aby zmienić wartość minut o 1. Ustaw tryb pracy TEMPERATURA, PRĘDKOŚĆ, WENTYLATOR itp. Gdy ustawiona godzina nadejdzie, klimatyzator uruchomi sie automatycznie. Jeśli przycisk funkcji WŁĄCZANIA CZASOWEGO zostanie ponownie naciśnięty, funkcja WŁĄCZANIA CZASOWEGO zostanie anulowana. 15 © www.monoclima.eu poland@monoclima.eu

[close]

Comments

no comments yet