Balatoni Futár 2016. május

 

Embed or link this publication

Description

Balatoni Futár 2016. május

Popular Pages


p. 1

2016. május utár Nemzeti Regatta Siófok, június 11-12. Civilek a Balatonért Balatonmárián felkészültek a nyárra Fonyód: programkavalkád

[close]

p. 2

Aktuális utár Colleen Bell a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkba látogatott Füredi diákokkal is találkozott az amerikai nagykövet szolgálunk - enyhítjük a klímaváltozást és a környezetszennyezést: az elültetett fák felveszik a felesleges és káros széndioxidot a légkörből. Védelmezzük a biodiverzitást: a megfelelő fák elültetésével hatékonyan akadályozhatjuk meg fajok kihalását, valamint több élőhely kapcsolódási pontot hozunk létre az egyes erdőcsoportok között. Támogatjuk a közösségeket és azok megélhetését, a faültetéssel segítünk a különböző közösségeknek a hosszú távú gazdasági és környezeti fenntarthatóság elérésében, ennivalót, energiát és jövedelmet biztosítunk. Kutatások kimutatták, hogy azokban az iskolákban, melyeket fák vesznek körül, csökkent az asztmás és légzőszervi megbetegedések előfordulása. Ez az év fontos mérföldkő a környezetvédelemben és a természetvédelemben - két ok miatt is. A világ vezetői idén, a Föld napján történelmet írtak az ENSZ-ben: több mint száz ország képviselője látta el kézjegyével a klímaváltozásról szóló párizsi megállapodást, ezzel nyilvánítva ki szándékukat, hogy hivatalosan csatlakoznak az egyezményhez. Ez fordulópontot jelent bolygónk történelmében. Már felsejlik előttünk egy zöldebb jövő képe! Az országok és városok vezetői kezdenek innovatív megoldásokkal alternatívákat keresni a szénhidrogének helyettesítésére, a gazdasági szereplők pedig egyre többet fektetnek be a tiszta energián alapuló gazdaságba. Az Egyesült Államok kitart kötelezettségvállalása mellett, hogy a 2005-ös szinthez képest 2025-re 26-28%-kal csökkenti az üvegházha- 2016. május A Föld napja alkalmából a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot kereste fel az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete. Colleen Bellről köztudomású, hogy hazájában több környezetvédelmi, társadalmi és művészeti szervezetben vállalt vezető szerepet – érdeklődése a magyar nemzeti parkok iránt tehát nem tekinthető egyszerű protokoll eseménynek, rutinlátogatásnak. A tihanyi Levendula Házban tartott előadásán pedig az is kiderült: megkülönböztetett figyelemmel kíséri a világban folyó azon erőfeszítéseket, melyek bolygónk akut gondjainak megoldását karolják fel. Elmondta, hogy lenyűgözte a pannon táj szépsége, s hogy nagyra értékeli a nemzeti park szakembereinek felkészültségét, az itt élők elkötelezettségét a természeti kincsek, értékek megóvása iránt. Colleen Bell programjának befejező részében a füredi Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola tanárainak és diákjainak jelenlétében hangsúlyozta a nemzeti parkok fontos szerepét a természetvédelemben és a környezetvédelemben. - Az első, 1970-ben megtartott Föld napján amerikaiak milliói mozdultak meg. Aktivizmusok hatására jött létre az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség és az ő nyomásukra fogadták el a tiszta levegőről, a tiszta vízről és a veszélyeztetett fajokról szóló törvényt. Ma már 192 országban több mint egymilliárd ember vesz részt évente a Föld napi tevékenységekben, s így ehhez az időponthoz köthető a világ legnagyobb szabású civil megmozdulása. Idén a Föld napja mottója: „Fákat a Földnek.” Bolygónk minden évben több mint tizenötmilliárd fát veszít el - ez mintegy negyvennyolc futballpályányi területet jelent percenként - az erdőirtások, az ingatlanfejlesztések és a fenntarthatatlan erdőgazdálkodás következtében. A Föld napja ötvenedik évfordulójának megünneplésére, melyre 2020-ban kerül majd sor, a Föld Napja Hálózat bejelentette a „Fákat a Földnek„ tervet, melynek keretében 7.8 milliárd fát igyekeznek majd elültetni: egy fát minden egyes ember után. A faültetéssel ugyanis három fontos célt energia felhasználással, a legkülönbözőbb háztartási és más gépek energiahatékonyságát előíró új jogszabályoktól kezdve a városi hulladéklerakók metángáz kibocsátásának csökkentéséig terjedő változásokkal. Ez az év azért is nagyon fontos az USA számára a természetvédelem szempontjából, mert idén ünnepeljük a Nemzeti Park Szolgálat fennállásának 100. évfordulóját. A világ legelső nemzeti parkja a Yellowstone Nemzeti Park volt, melyet az amerikai kongresszus 1872-ben alapított, s a Yellowstone indította el világszerte a nemzeti park-mozgalmat. A nemzeti parkok létezése egy tökéletesen demokratikus gondolat. Egy ország gyönyörű természeti csodáit mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni, nem csak a kivételezett keveseknek. A nemzeti parkok ezen felül az örökség és önazonosság kulturális ikonjai is egyben. Sokak számára ezek a parkok az USA letisztult lényegének és úttörő szellemének őrzői. Az olyan ikonikus helyek, mint a Yellowstone, a Yosemite, vagy a Grand Canyon mára egész nemzetünket jelképezik. A nemzeti parkok az az örökség, melyet gyermekeinkre hagyunk. Az USA nemzeti park rendszere ma már több mint négyszáz területből áll, és mintegy harmincnégymillió hektáron terül el. A Nemzeti Park szolgálat több mint húszezer alkalmazottja óvja és védi a parkokat, együttműködésben a helyi közösségekkel, hogy megőrizzék a helyi történelmet és kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a helyben és a távolabb lakóknak egyaránt. Az USA nemzeti parkjaiban legalább 247 féle veszélyeztetett vagy a kihalás szélén álló faj él; több mint hetvenötezer régészeti lelőhely található; csaknem huszonhétezer történelmi és őskori építmény áll; a parkokat tizennyolcezer mérföldnyi túraösvény szeli keresztül. Colleen Bell Puskás Zoltán igazgató és Colleen Bell előadása a füredi diákok társaságában után – nyelvi nehézségek tást okozó gázok kibocsátását. Mindezt tör- nem lévén, s ez a gimnáziumban folyó oktaténelmünk legszigorúbb szabályozásának tás minőségét is jelzi – elbeszélgetett a fürebevezetésével érjük el: a személygépkocsik és di diákokkal, a találkozó pedig közös fénykétehergépkocsik által használt üzemanyagok pezéssel zárult. Süli Ferenc terén a 2009 óta húszszorosára növelt nap- 2

[close]

p. 3

2016. május utár Elkötelezetten a Balatonért Civilek közgyűlése Fenyvesen Aktuális Másfél évtized jelentős múlt egy szervezet életében: ennyi idő után már lényegi összegzésre és újabb feladatok megfogalmazására is inspirálhatja a meghatározó szereplőket. Így történt ez a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének tagjaival is, akik az aktuális éves közgyűlés kapcsán tértek vissza április végén az alapítás helyszínére, Balatonfenyvesre. Székely Erzsébet elnök természetesen felidézte a hőskor gyönyörű pillanatait, az előkészítés lázas tevékenységének lényeges pontjait, s felsorakoztatta azokat a személyeket, akik önzetlenül, fáradságot nem ismerve nem csak kitűzték az elérendő célokat: a feladatok végrehajtása során is példát mutattak. Simonné Zákonyi Tünde, Szabó Tivadar és Gál Lajos a szövetség vezetését is felvállalták. - A BCSzSz régiós szervezet, mindhárom tóparti megyében leteszi névjegyét. Jelenleg huszonhat tagszervezetünk serénykedik a Balaton partján: közülük feltétlenül ki kell emelnünk a Nők a Balatonért Egyesületet, amely önmagában is húsz településen van je- datosságának erősítése, len. Az érdekképviseleti tevéa szelektív hulladékgyűjkenységen túl környezet- és tés hiányosságai, a megtermészetvédelmi,környezeti gondolatlan fakivágások, nevelési, kulturális örökségtájkép rombolások, vavédelmi, közrendvédelmi, lamint a Balaton Régió családsegítő, biogazdálkodákörnyezeti fenntarthatósi, sőt a turizmust is támogaságának, ökoturisztikai tó tevékenységet folytatnak jellegének megvalósítása tagszervezeteink. A Balaton jelent igazi kihívást száFejlesztési Tanács munkájámunkra. – hangzott el ban tanácskozási joggal veaz elnöki beszámolóban. szünk részt. Céljaink megvaSzékely Erzsébet ellósítása érdekében tagszermondta, hogy a Balatoni vezeteinkkel konferenciákat, Zákonyi Tünde Civil Szervezetek Szövetérdekegyeztető tanácskozásége - Gál Lajos szemésokat, fórumokat szervezlyében - az előző évektünk - többek között példáhez hasonlóan 2015-ben ul a Balaton Régió civil strais képviseltette magát tégiájával kapcsolatosan, ila BFT ülésein, küldötletve hazai és külföldi konfeteik pedig több rangos renciákon, műhely foglalkonemzetközi rendezvézásokon vettünk részt az elnyen (Izlandi civil szermúlt években. Együttműkövezetek jó gyakorlata, Izdünk az önkormányzatokland; Living Lakes Média kal, a hivatalos szervezetekTour, Mongólia) tartotkel, hazai és külföldi partnetak nagy érdeklődéssel reinkkel, elmondjuk, hogy cikísért előadásokat. vil szemmel milyen gondoAz elnöki tájékoztakat, megoldandó problémáSzékely Zsóka és Gál Lajos tó után a tagszervezetek kat és milyen előrelépéseket látunk a magyar tenger mellett. Ezek kö- küldöttei ismertették elmúlt évi tevékenysézül elsődlegesen a Balaton vízgyűjtőrendsze- güket, idei terveiket, majd új tagok felvételérének vízminőségi problémái, a nyugati-me- re került sor. A balatoni civilek közgyűlésén dence iszapolódása, a szúnyogirtás technikai két új szervezettel bővült az aktív szervezekivitelezésének nem megfelelősége, a lakos- tek népes tábora. SF ság és az ide látogató turisták környezeti tu- Utópia-e az alacsony szén-dioxid kibocsátású régió – tették fel az előadók a kérdést a Föld napja alkalmából Siófokon rendezett konferencián, s a válasz egyértelmű volt: a kormányzati intézkedéseken túl e cél érdekében nagyon sokat tehetnek a civilek is. A párizsi klímacsúcs nem csak szakmai – diplomáciai siker is volt, így a globális tervek, elképzelések mellett fontos feladat hárul egy-egy nemzet, régió lakóira is. Molnár Gábor, az eseményt szervező Balatoni Integrációs Kft. igazgatója elmondta: a Balatonra vonatkozó komplex fejlesztési program magas szintű infrastruktúra kiépítésével kíván a klímaváltozás gondjainak megoldásához Földnapi konferencia Siófokon hozzájárulni. Az egyik kulcsszó a gépjárművek átalakítása: az elektromobilitás a jövő fenntartható energiarendszerének szerves része, s ez az alapvetés nem csak a politikai életben lett prioritás – a piaci szereplők többsége is hasonlóképpen gondolkodik. E témaköréhez kapcsolódott előadásában Szabó Richárd, a Közlekedéstudományi Intézet igazgatója is, aki úgy látja: már eddig is számos pozitív eredmény született, szinte hihetetlen csökkenés történt a káros anyagok kibocsátása területén. A globalizáció természetesen az áruszállítás vonatkozásában is jelentkezik – óriási üzlet, a cégek pedig a gazdasági élet jelentős szereplői. Az állami szerepvállalás na- gyot lendíthet a kedvező tendenciák térhódításán: az elektromos autók terjedése, a buszok átalakítása, az alternatív – nap, szél, nukleáris, földenergia – üzemanyagok, megújuló energiák aránya napjainkban is folyamatosan nő. Miókovics Eszter, a Dél-balatoni Természetvédelmi Egyesület elnöke a természettel való közvetlen kapcsolat kialakítására hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta a környezeti nevelés jelentőségét, a döntéseknél az érzelmek fontos szerepét, s hogy a civilek érdemben tudják befolyásolni a körülöttük lévő világ alakulását. Az általuk szervezett jeles napok, a mozgalmak, a kiadványok és programok tudatformálók, aktivitásra serkentők. 3

[close]

p. 4

Aktuális utár Felnőtt korba lépett a Forrásvíz egyesület Modell értékű tevékenység Gyenesdiáson dezvényhez: nevezetes Zöld Napok, családbarát és öko-rendezvények, forrás-újraöltöztetések gyerekekkel közösen, turisztikai fejlesztések a hagyományok és helytörténetiség mentén. Több család és a tagok többsége kiáll az egyesület hagyományőrző és hagyományteremtő tevékenysége mellett is. Az egyesület „szakmai hitvallása” Fontos, hogy minden tag és az egyesület segítő aktivistája tudja, honnan indult egykoron és merre tart az egyesület, s milyen nehéz, komoly feladatokon és projekteken van túl, nem kevés eredménnyel és komoly közösséggel. Bizonyíthatóan az igazi élő közösség szervezésnek, a családok megszólításának, valamint a természet- és környezetvédelemnek, amely adott kompetenciákon túl megsokszorozta a társadalmi tőke befektetett erejét. A források rendbetételén túl, a túraútvonalak és védett természeti értékek táblázásán keresztül egészen a hagyományőrzésig és értékápolásig jutott a vállalható feladatok köre. Az oktatásban és a jeles „zöld” napi ünnepek programjain való igazi szemléletváltó és közösségépítő programok a mai napig meghatározzák az egyesület mindennapjait. Az utóbbi évek fejlesztési pályázatai is értékesek, hiszen új közösségi tereket adtak a családbarát székhelytelepülésnek: Kárpáti korzó, Darnay-pince. A térségi szerepkör vállalása mint ahogy azt több Keszthely környéki feladat is bizonyítja - összefogással megoldható. Az elmúlt évben geo-túravezető programot szerveztek a Balaton-felvidéki Nemze- 2016. május A Forrásvíz Természetbarát Egyesület 1998. december 17-én alakult közhasznú egyesületté egy olyan önszerveződött aktív kis közösségből - Forrásvíz Természetbarát Kör -, amely már 1998-ban is sok kisebb-nagyobb térségi családbarát, valamint környezeti érzékenységre fogékony megmozdulásban vett részt, illetve ezek kezdeményezője volt. Támogató és aktív tagjaik között számos szakterület jeles képviselői az értékteremtő építőkövei az egyesületnek – ők munkájuk mellett civil módon, nagyon aktívan és rendszeresen vállalják fel környezetükben a mindenkori aktuális környezet- és természetvédelmi, társadalmi, közösségi feladatokat. Az egyesület létszáma és más szervezeti kapcsolatai a mai napig is folyamatosan bővülnek. Tevékenységi körük kiterjed bármely Nyugat-Balatonon belül megtalálható (alrégió, kistérség) önkormányzatok területét érintő regionális, illetve helyi problémára. A feladatok koordinációja a székhelytelepülésről, Gyenesdiásról történik. Jelenleg az egész Nyugat-Balaton térségben vannak aktív tagjai az egyesületnek. Számos civil egyesülettel rendelkeznek partnerségi megállapodásokkal, így közösen tevékenykednek már évek óta családbarát rendezvényeken, turisztikai eseményeken, képzéseken, szakmai napokon, zöld programokon. Értékes többletet jelent tagtársaik családtagjainak, más családok, magánszemélyek sorának kötődése több programhoz és ren- ti Parkkal közösen, s több olyan pályázaton is részt vettek, ahol közösségi terek létesültek és civil szervezeteket megmozgató igazi családbarát programok zajlanak a mai napig, benne zeneterápiával és játszóházakkal. Az egyesület és a helyi önkormányzati együttműködés 2011-ben elnyerte a Biodiverzitás Fővárosa (nagyközség) díjat. Környezetvédelmi együttműködési modell A Vizek Varázsa, avagy Varázslatos Vizes Világ kategóriában első helyezést ért el a szerveződés a gyenesdiási civil együttműködés terén, legfőbb feladatként bemutatva a vízminőség védelem fontosságát. Két éve a Zala Megyei Közgyűlés díját vehették át a környezetvédelemben és az ökológiai közösségépítésben nyújtott munkájuk elismeréseként. Visszatérő, közérdeklődésre számító programok Rügyfakadás-Tavaszünnep szabadtéri családbarát rendezvényhétvége a megalakulás óta, melynek célja az ökológiai gondolkodás és a civil mozgalmak erősítése. Immár tizenhat alkalommal az Iskolai Öko Napok és Óvodai Zöld hetek programsorozatán belül a „Természetesen Gyenesdiás” rendezvény szervezése jelentős civil háttér biztosításával. A Keszthelyi-hegységben forráskutatás, környezetük rendbetétele, helytörténeti jellegű forráskútfők rekonstrukciója, források természetszerűvé alakítása. Az egyesület egy évtizeden keresztül vizsgálta a kijelölt források víz hozamát, s az adatok a balatoni vízbázisvédelmi programok eredményeiben hasznosultak. Az egyesület alakulása óta megszervezi a tavaszköszöntő kulturális, természetvédelmi rendezvényeket - ennek társadalmasított eredményeként belterületi források helyreállítására, 3 regős prés, térségi tornapálya környezetének rendbetételére, famatuzsálemek jelölésére, zalai Balaton-parti mandulafa ültetésekre, túrajelzés rendbetételekre került sor. A Víz és Föld, valamint a Madarak és Fák Napja alkalmából évente rendezvényekre és 4

[close]

p. 5

2016. május utár és a társadalmasításban aktív szerepet vállaló partneregyesületeként is tevékenykedtünk, valamint a most készülő balatoni civil stratégiához is nagy hozzáadott értékkel számolunk. 2011-ben leszerveztük a 19. Gyalogtúrázók Országos Találkozóját, amellyel Zala megyei programszervezőként a Nyugat-Balaton térséget, annak természeti és társadalmi értékeit is bemutattuk. A Keszthelyi-hegység védett területein került sor került az elhagyott illegális hulladéktelepek felszámolására: nyolc településről kétszázötven tonna hulladék elszállíttatásával. Aktuális tív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan akciók, bemutatók iskolákban, óvodákban. Népszerű a „Forrásvíz túranapok” programsorozat - Orchidea és Árvalányhaj túranapok – is. természetvédelmi kiállításokra, illetve sportés családi rendezvényekre kerül sor. Szakmai tevékenységei sorából kiemelkedik a téli környezetvédelmi előadássorozatok szervezése. Regionális rendezvényeken való társadalmi szerepvállalások A Zöld Balaton programban való aktív részvétel a lakosság bekapcsolásával az energiahatékonysági programokba; a Zöld Balaton fotópályázat iskolai meghirdetése és lebonyolítása; több ezer emberhez történő eljuttatása a zöld gondolkodásra való ösztönzés programjának; öko-tudatosság meghirdetése más civil szervezetekkel karöltve. Mintegy húszezer Balaton környéki háztartásba jutott el a „Zöld Balaton-kampány” kiadványa, a „Zöld ábécé”. A 24 oldalas füzet nem más, mint egy fenntartható életmóddal kapcsolatos fogalomtár. A program része volt a Környezetvédelmi Együttműködési Modell népszerűsítése: Gyenesdiás után Keszthelyen, Balatonfüreden és Fonyódon. Ehhez a Forrásvíz Természetbarát Egyesület szakemberei és civil segítőik, családjaikkal jelentős részt és missziót vállaltak. A Diós települések országos fesztiválját az egyesület indította útjára. Napjainkra már nemzetközi fesztivál program a Kárpát-medencében. Az előző években már kigurult az országból az általuk és a székhelytelepülés által alapított vándordió. „Cserszegtomaj zölden gondolkodik” – címmel az egyesület egy ökológiai gondolkodást segítő program- és előadássorozatot indított, mellyel a gyerekek és a felnőttek szemléletformálását és környezettudatos gondolkodását segítette a fenntarthatóság jegyében. A projekt során az ESZA program levezetése a Forrásvíz egyesület tagjainak feladata maradt! A cél a környezettudatosságon alapuló közösségi rendezvények civil megszervezése a település lakóinak és az általános iskolásoknak. E programsorozat összhangban állt a 2013-ban megvalósuló „Települési gyógy- és fűszerkert” megvalósulásával, valamint több utcát is érintő fásítással és zöldterület gondozással. Iskolai és tavaszköszöntő gyerekbarát foglalkozásokra került sor több ízben és előadások is szerveződtek e körül. Az egyesületi munka gyümölcseként meg tudott jelenni egy „Természetesen Gyenesdiás” – 4 kötetes füzetsorozat a helyi iskolai oktatás szolgálatába állítva. Tíz éve egy balatoni civil kutatás bevont Jövőkép Tizennyolc év elteltével a Forrásvíz Természetbarát Egyesület legfontosabb feladatának az eddig elért eredmények megtartását tekinti. Éves programjaikban kiemelt módon szerepel a család- és gyermekbarát programok felkarolása, a zöld napi rendezvények szabadtéri játszóházas és ökotudatos megszervezése. A civil kapcsolati tőkén belül mindazon szer- Az egyesület szerepet vállalt a Balatoni stratégia és a vidékfejlesztési programok társadalmasításában is! Térségi turisztikai fejlesztésekben a túrautak festése (200 km), Darnay-Dornyai Béla kilátótúra útvonal kialakítása (17 km), tanösvények kijelölése, együttműködés a térség más civil szervezeteivel - a közös programok megvalósítása lényeges működési elem. Az egyesület nevéhez fűződik több helytörténeti és kultúrtörténeti értek megmentése, pályázati felújítása (Darnay-féle boronapince) és gondozása, valamint közösségi terek létesítése, a térségben több fásítás és parlagfű irtáshoz kapcsolt zöldterület fejlesztő iskolai és ANTSZ-szel együttműködő program is. A természetvédelmi területeken ökológiai monitoringozást, területtisztításokat, szemétszüreteket szervez az egyesület. Ősszel nagy sikerű a Márton napi Zöld Est, egyben civil találkozó a hagyományőrzés nevében, valamint később az „egy ház - egy szőlő” akció, télen pedig „madárkarácsony”. Az őszi szemétszüret, szelek- vezetekkel való szoros viszony ápolása, melyek programjaikban az együttműködésen túl a hagyományápolást, a helyes polgári értékrend szerinti értékteremtést és család-gyerek centrikus hangsúlyt fektetik le. Jelenleg az aktív zöld napi programok futnak éves programterv szerint, de fontos a természetjáró nagyközönségnek hirdetett családbarát túraprogramok köre is (LEPKE program és Zalai Természetjáró Nap). Az ökológiai lábnyom csökkentésében fontos szerepet vállalnak a bakancsos- és kerékpáros, de a lovas turizmus feltételeinek javításában is a térség turisztikai egyesületeivel közösen. A környékbeli turistajelzések ápolásában és a túrázás népszerűsítésében is élen járnak, hiszen környékükön – általuk - valósult meg a családi túra /5-10 km/, valamint Orchidea és Fedezd fel a Keszthelyi-hegységet jelzéskör is! S az is természetesnek mondható, hogy a „Te Szedd!” akcióban már évek óta aktív szerepet vállalnak a helyi iskolásokkal és tanáraikkal – így történt ez a közelmúltban is. 5

[close]

p. 6

Aktuális utár Luxusjachtok, elektromos hajók, kalandvitorlások 2016. május Óriási érdeklődés kísérte a lellei kikötőben rendezett XVII. Balaton Boat Vízisport-kiállítást töltéssel 50-60 kilométer megtételére alkalmas, napelemes, ötszemélyes kishajóból már csaknem félszáz szeli a Balatont. Népszerűségét nemcsak a mutatós, modern külső megjelenésének, hanem a 6, 5-7 millió forintos árának is köszönheti. A legmutatósabb elektromos kishajó címre egyébként a kecskeméti Hírös hajógyártócég terméke is pályázhatott volna. Az idei Boat-on egyébként minden eddiginél több, együttesen tíz elektromos hajót láthattak az érdeklődők. Szerednyei Béla is megépítette az álomhajóját. A különleges karosszériájú, más hasonló méretű árbocossal össze nem hasonlítható vízijármű mellett kiváltképp sokan időztek, és beszélgettek a népszerű színésszel. A Lagoon 39-es luxuskatamarán a Balaton Boaton is bemutatkozott Több tízmilliós luxusjachtokban, különlegesen szép katamaránokban, kalandvitorlásokban és egyre népszerűbb, környezetbarát elektromos hajókban gyönyörködhettek április 30-án és május 1-jén a XVII. Balaton Boat Nemzetközi Vízisport-és Szabadidő-kiállítás látogatói. Az üdülőrégió egyik legszebb kikötőjébe „visszatért” árbocos- és elektromoshajó-mustrára ezúttal is a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) hívta meg a hazai és a külföldi hajógyártókat, vízi sporteszköz-forgalmazókat, hogy a rendelkezésükre bocsátott 15 ezer négyzetméter parti, és 20 ezer négyzetméter vízterületen bemutassák a legújabb termékeiket. Negyven kiállító cég tett eleget a Bahart meghívásának, melynek eredményeként szinte az egész hazai kínálat megjelent Lellén. Huszonöt hajót a vízen, ötöt pedig a parton sorakoztattak fel, és volt olyan is, amelyet a potenciális vevők kipróbálhattak. Vízi sport kellékekből is gazdag volt a kínálat, trendi pólókat, sportcipőket és más, a hajózáshoz szükséges felszerelési tárgyakat is kínáltak a kikötő nyugati mólóján sorakozó sátrakban. Habár április utolsó hete kevésbé inspirálta kirándulásra a Balaton pártiakat, csütörtökön még igen hideg volt, pénteken már előbújt a nap, a kiállítás szombati megnyitóján pedig már szikrázó napsütés várta a látogatókat. Kenéz István, Balatonlelle polgármestere, Móring József Attila országgyűlési képviselő, Kollár József, a Bahart vezérigazgatója köszöntötte a kiállítókat és a vendégeket, majd Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára méltatta a látottakat. A dicsérő szavak mellett megemlítette: kissé csalódott, mert a várakozásánál több, nem a Balatonra való lakóhajót látott. A kiállítás „sztárhajója” az Atlanti óceánról indult és a siófoki célállomásig kiváltképp hosszú európai vízi utat, ezen belül 70 zsilipet „útba ejtő” kisebb szálloda méretű, hófehér Lagoon 39-es katamarán volt.Rácsodálkozhattunk a Dufour cég GL 382-es nagyhajójára, amely az amerikai hajóforgalmazók versenyében elnyerte a 2016 családi túrahajója címet. A Hanse 315-ös óriás a düsseldorfi Boat Show győztes hajójaként érkezett Lellére, a másik szenzáció a 13 méter hosszú, idehaza gyártott WIA 420-as elektromos hajó volt. A tudósított leginkább a Lengyelországban gyártott, fehér és zöld színű elektromos Green Cruzer látvány fogta meg. Az egy fel- Szerednyei Béla színművész álomhajója. Az egészen egyedi kiképzésű árbocost Tarcsafalvi Sándor tervezte. Szerednyei használhatóságára utalva így mutatta be a Futárnak: „a Balatonra még, a tengerre már”. Nem lett volna teljes a boat szórakoztató programok nélkül. Jó érezték magukat a másfél nap alatt kicsik és nagyok egyaránt. Szombaton Muri Enikő koncertje marasztalta a kikötőben a látogatókat, és lehetőség kínálkozott kedvezményes jeggyel a Csongor motorossal hajókázni. Gulyás J.A. Vitorlásoktatás a balatoni iskolákban? Két éve dolgozunk egy olyan rendszeren, amely lehetővé tenné, hogy a Balaton környéki iskolákban elinduljon a vitorlásoktatás. Mint ismert, a heti öt testnevelés órából kettőt másra lehet felhasználni, erre alapozzuk tervünket - mondta a Balatoni Futárnak a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. Holczhauser Andrástól megtudtuk, készült egy program vitorlás szakkörök részére, ezen kívül az 1-8. osztályos tanulók számára is elkészültek már a tantárgyi tematikák. - A szövetségnél félmilliárd forint pályázaton elnyert pénz áll rendelkezésére azoknak a kluboknak a támogatására, amelyek vállalják az együttműködést a vitorlásoktatást tantervükbe emelő iskolákkal. A „vízen járás szépségét” megismertető sportág eredményes oktatása azt is megkívánja, hogy a tóparti iskolák testnevelő tanárai és a vitorlásklubok, egyesületek között élő és eleven kapcsolat legyen. 6

[close]

p. 7

2016. május utár FELHÍVÁS A Balatoni Szövetség a Balatoni Borrégió Hegyközségeivel közösen meghirdeti a Aktuális XIV. BALATONI BOROK VERSENYÉT Helye: Pannon Egyetem Georgikon Kar 8360, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. Ideje: 2016. június 9. (csütörtök) 9.30 óra Fővédnök: dr. Feldman Zsolt Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Szakmai védnökök: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Pannon Egyetem Georgikon Kar Balatoni Borvidéki Borrégió Támogatók: Balatoni Fejlesztési Tanács Zamárdi Város Önkormányzat A borversenyre benevezhetnek: A Balatoni Borvidéki Régió hegyközségeinek regisztrált tagjai (magántermelők, vállalkozások, intézmények) mindazon borokkal, melyek már a korábbi borvidéki és hegyközségi borversenyen arany- vagy ezüstérmet szereztek. A benevezett borokat a Balaton Borrégió hat borvidékéről (Balatonfüred-Csopaki, Badacsonyi, Balaton-felvidéki, Zalai, Balatonboglári, Nagy-Somlói) kell származniuk. Nevezés: A versenyre benevezett borokat június 01-02-án lehet leadni, naponta 10-12 óra között az alábbi helyeken: Nagyrada, Kossuth L. út 51. Dél-Zalai Hegyközség Irodája Badacsonytomaj, Római út. 181. NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Balatonboglár, Zrínyi u. 93. BB Rt. Borászati Üzem Balatonfüred, Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség (Kossuth u. 3. Közösségi Ház) Somlóvásárhely, Somlai u. 1. Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége A borokból mintánként 3 palackot kell leadni 0,7 vagy 0,75 literes borosüvegben (0,5 l-es palack esetén 4 db) felcímkézve az alábbi adatokkal: - a bor megnevezése, fajtája, évjárata, - a bor termőhelye, termelő neve, címe, - a bor jellege (száraz, félszáraz, édes, félédes) A nevezési díj mintánként 2 500 Ft, melyet a borok leadásakor kell fizetni. A borokat felkért szakértőkből álló bizottság bírálja, szakújságírókkal és a gasztronómia képviselőivel kiegészülve. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására 2016. június 24-én (pénteken) kerül sor Zamárdiban a Hethland Halfesztivál keretében. (A pontos időpontot és helyszínt később közöljük). A versenyben odaítélésre kerül a Balatoni Borrégió Fehér Bora 2016, a Balatoni Borrégió Vörös Bora 2016, a Balatoni Borrégió Rosé Bora 2016 és a Balatoni Borrégió Szénsavas Bora 2016 cím, melyet a fenti kategóriákban legtöbb pontot elért borok kapnak. A négy kategória egy-egy legjobb bora tárgyi díjazásban is részesül, valamennyi benevezett bor egyedi oklevelet kap. A XIV. BALATONI BOROK VERSENYÉNEK szervezési munkáit a Balatoni Szövetség (bszovetseg@chello. hu , 87/481-797, 30/9460-449) a Pannon Egyetem Georgikon Karának Kertészeti Tanszékével (83/545-058, kert@georgikon.hu) együtt végzi. Friss információk a Balatoni Szövetség honlapján. Valamennyi résztvevőnek eredményes versengést kívánunk! 7

[close]

p. 8

Aktuális A Nők a Balatonért Egyesület együttműködő partnerként vett részt Őriszentpéteren a Környezet- és Természetvédő Szervezetek 26. országos találkozóján. Az április 30. és május 2. közti, három napos rendezvényen szakmai tanulmányutak, konferenciák, szekcióbeszélgetések, közösségi és kulturális programok szerepeltek. Az esemény kiemelt célja a zöld civil szektor jövőjével kapcsolatos eszmecsere, a résztvevő csoportok közötti együttműködések erősítése volt. A körülbelül hatszáz résztvevő között szép számmal jelentek meg a Nők a Balatonért Egyesület képviselői. Három prog- utár A NABE a zöldek országos találkozóján ram aktív részesei voltunk. Az Őrség vizeinek megismerését szolgáló kiránduláson a ramsari védettségű Rába-szakaszt (Szentgotthárdtól Csörötnekig) ismertettük, és a Hársas tónál a völgyzárógátas duzzasztás előnyeinek és hátrányait mutattuk be. „Vizeink” címmel tartottunk szekciófoglalkozást, melyen állásfoglalást fogalmaztunk meg a most kezdődő, hat éves vízgyűjtő-gazdálkodási ciklus civil elvárásairól. Az állásfoglalást az országos találkozó résztvevői egyhangú szavazással fogadták el. A zöld majálison egyesületünk színes programokkal mutatkozott be. A 2016. május NABE sátorban a háziasszonyoknak szóló „Vegyszermentes háztartás” programban környezetbarát tisztítószereket ajándékoztunk, tippekkel, tanácsokkal szolgálva felhasználásukhoz. Az érdeklődőknek vízvizsgálatot tartottunk, akik így megismerhették kútjaik vizének minőségét. A gyerekeknek szóltak a „Balaton játszóház” programjai, óriás társasjátékunkkal - a szokásos nagy érdeklődés mellett - sokan játszottak. Szép számmal keltek el kiadványaink is a Balatonról és a környezetkímélő termékekről. Hajósy Adrienne Tisztelt Felhasználó/Ingatlantulajdonos! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Dél-Balatoni szennyvíz projekt keretében megvalósított „Balatonlelle agglomeráció szennyvízkezelése” elnevezésű projekt lezárult. A DRV Zrt. és az érintett Önkormányzatok között az új szennyvízelvezető és -tisztító rendszer üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötése jelenleg folyamatban van, melynek Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi jóváhagyását követően a Vksztv. 65.§ (1) pontja alapján a szennyvíz díjat a miniszter rendeletben állapítja meg. Ezzel együtt DRV Zrt. megkezdi a rendszer üzemeltetését és biztosítja a csatornaszolgáltatást a szennyvízelvezető-hálózatra rákötött ingatlanok számára. A rákötések ösztönzése érdekében a Társaság kedvezményes szakfelügyeleti díjat biztosít azon felhasználók részére, akik rákötési szándékukat a Megrendelő formanyomtatványon 2016. május 31-ig jelzik a DRV Zrt. felé és az összeget befizetik. A kedvezményes szakfelügyeleti díj mértéke: 1000,- Ft + Áfa. A kedvezményes időszak letelte után a rákötés a mindenkor hatályos árnyilvántartás alapján történik, ami jelenleg 11.900,- Ft + Áfa. Kérjük a csekken az ivóvíz-szolgáltatásra szerződött felhasználó 10 jegyű partnerazonosítóját, és a bekötés címét szíveskedjenek feltüntetni. Az ingatlanon belüli házi szennyvízcsatorna kiépítése az ingatlantulajdonos feladata, melyet saját költségén kell elvégeznie vagy elvégeztetnie. A felhasználó további kötelezettsége a „Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére” nevű formanyomtatvány kitöltése, aláíratása a helyi önkormányzattal és az Önkormányzatnak történő leadása. A megfelelő számú bejelentés beérkezését követő a DRV Zrt. munkatársai folyamatosan ellenőrzik a házi szennyvízcsatornák kialakításának szakszerűségét. A 2016. május 31-ig jelzett rákötési igények 2016. szeptember 30-ig kerülnek átvételre. A helyszíni szemle várható időpontjáról az adatközlő nyomtatványon megadott telefonszámon tájékoztatja a szolgáltató a felhasználót. A szakfelügyeletet végző munkatárs a helyszíni szemlén ellenőrzi és rögzíti a felhasználási hely közüzemű szennyvízelvezetésének nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat. A fentiekkel kapcsolatban érdeklődni a DRV Zrt. ügyfélszolgálatán a 06-40/240-240 helyi tarifával hívható telefonszámon, munkanapokon 7.30-15.30 között, csütörtökön 7.30-20.00-ig lehet. Személyesen a Siófokon a Fő u. 39/A. szám alatt hétfőn és szerdán 8.00 -15.00 között, kedden és pénteken 8.00-14.00 között, csütörtökön 8.00-20.00 között, Fonyódon az Ady Endre u. 7. szám alatt (Dísz tér) hétfőn 8.00-15.00, csütörtökön 8.00-18.00 és pénteken 8.00-12.00 óra között érdeklődhetnek felhasználóink. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szennyvízhálózatra történő rákötést kizárólag a DRV Zrt. munkatársai által történő szakfelügyelet mellett végezhetik el az üzemeltetői és az önkormányzati engedély birtokban. A rákötés megvalósíthatóságáról későbbi időpontban az Önkormányzat értesíti az érintetteket. A nem szakszerű és/vagy nem megfelelő időben történő rákötés súlyos következményekkel járhat, melyért a felelősséget a szolgáltató az okozóra áthárítja. Megértését és együttműködését ezúton is köszönjük! Tisztelettel: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 8

[close]

p. 9

2016. május utár Frankfurti járat indította a Hévíz-Balaton repülős turistaszezont A Hévíz-Balaton Airporton a Pa TuristikMutsch Ungarn Reisen utazásszervezésében április 16-án a Lufhansa gépének landolásával megkezdődött a térség repülős turistaszezonja. A Boeing Frankfurtból érkezett 130 utassal, akiket a Kanizsa Táncegyüttes fergeteges folklórműsora köszöntött. A charter járat ünnepélyes fogadtatása annak is szólt, hogy a légibázis a nemzetközi közforgalmú státusában a 15. szezonját kezdte meg. Az esemény alkalmával az üzemeltető önkormányzat a reptér működtetésével összefüggő turisztikai képviseletekkel együtt tartott sajtótájékoztatót. Papp Gábor, Hévíz város polgármestere azzal vázolta az idei kilátásokat, hogy a tavalyi utaslétszámot néhány száz fővel meghaladó, mintegy 25000 fős forgalommal számolnak. A tavalyi eredményt Németországból és Oroszországból charter járatokkal, valamint több más országból általános, üzleti céllal, illetve sportrepülés körében utazók, továbbá a Törökországba charterekkel kiutazók adták. Idén a PA Turistik-Mutsch Ungarn Reisen szervezésében október 22-ig közlekednek a németországi charterek. Az ez évtől újonnan megjelenő VLM légitársaság első gépe már landolt a reptéren. A SALAMON Reisen berlini, drezdai, lipcsei és erfurti járatai májustól indulnak, forgalmuk szeptember közepéig tart. A Green Travel a kiutazó charter járatainak számát idén a korábbi 11-ről 16-ra emelte, Antalya célállomással. Az Orosz UTAIR légitársaság időszakosan újraindítja járatát Moszkva és Hévíz között, a Robinson Tours, az 1000 út és a VEDI Tours utasszervezésében. Aktuális Az év végéig így 145 kereskedelmi járat fordul meg a Hévíz-Balaton Airporton. Mindemellett a repülőtér jelentős számú üzleti, sport, valamint kiképző repülést bonyolít le. Az üzleti repülések zömmel a térségben található külföldi vállalkozásokhoz, valamint a vadászturizmushoz köthetők. A sportcélú magán repülés szereplői rendszerint hévízi és nyugat-balatoni célpontokat keresnek fel. Glázer Tamás, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgató-helyettese példa értékkel szólt arról a párbeszédről, aminek a légiforgalom fenntartása köszönhető. Mint mondta: a Hévíz-Balaton Airport működése kiváló utazási lehetőség a térséget választó turistáknak. Az üdülőrégiót 7 német nagyvárosból lehet megközelíteni légi úton. Németország ma is legfontosabb küldő piaca a magyar vendéglátásnak, országosan 3,6 az átlagos eltöltött vendégéjszaka szám, a tartózkodási időt jelentősen emeli Hévíz, a gyógykúrákkal. Kiemelte, hogy a nemzetközi közforgalomban megért 15 éves jubileum elérésében nagy jelentősége van Hévíz önkormányzatának. A városvezetés az adottsággal élve, a turizmus fejlesztését célzóan az érdekelt partneri körrel is számolva, a reptér működtetésére 4 évvel ezelőtt, kritikus időszakban hozta létre a Hévíz-Balaton Airport vállalkozást. Ezzel, térségi szerepkört is gyakorolva, a vendégforgalom jövőjébe fektetett be. A forgalom jelentős részét adó Pa Turistik-Mutsch Ungarn Reisen Kft. hévízi képviselőjeként Kultsár Judit elmondta: munkájuk eredményességének fontos alapja a repülőtér stabil működése. H. Á. Fel a vitorlákkal! A Balaton megkoszorúzásával Füreden vette kezdetét a vitorlásszezon A z ünnepség látványos eleme volt a Balatoni Hajózási Zrt. két veterán hajójának, a 125 éves Helka és testvére, a Kelén köszöntése. A zrt. vezérigazgatója, Kollár József ennek kapcsán elmondta: a két nosztalgiahajó megújulva várja utasait. zéa A Balaton ikonikus vitorlása, a 120 éves Kishamis árbócára felvont nemzeti zászlóval és a tó megkoszorúzásával vette kezdetét a 2016. évi vitorlásszezon május 7-én. Ezzel egy időben el is rajtolt a hagyományos évadnyitó verseny is. A móló előtti ünnepségen Balatonfüred polgármestere, Bóka István a vitorlázás turizmust élénkítő szerepét hangsúlyozta beszédében, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke, Kollár Lajos a sportág hazai és nemzetközi versenyeken elért eredményeit ismertette. A 2016. esztendő vitorlásévadját a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára nyitotta meg. Szabó Bence elmondta, hogy a riói olimpiára a magyar vitorlássport öt indulót delegál. A vitorlabontón Bóka István a turizmus és a vitorlázás szerepéről beszélt 9

[close]

p. 10

Települések A Dél-Balaton egyik legkedveltebb üdülőhelyének, Balatonmáriafürdőnek nyolc strandjából kettőt érintett az iszaposodás problémája - a gond mára kezelhetővé vált. A feladat egyedi, hiszen a Balaton más strandjain nem jelentkezett hasonló probléma! A település közel 8 km-es partszakaszának keleti részére, egy 2 km-es partszakaszra érkezett tavaly ősszel nagyobb mennyiségű iszap - ez a Hullám utcai és az Őrház utcai strandot érintette. A korábban nem tapasztalt jelenség pontos okát még vizsgálják a szakemberek. Anynyi bizonyos, az iszap évszázadok óta jelen van a tóban, és természetes jelenség, ha esetenként valahol felhalmozódik. Balatonmáriafürdő két érintett strandján a beavatkozás mértékéről és a végleges megoldásról a folyamatban lévő tudományos felmérés eredményének tudatában lehet dönteni, de a probléma addig is kezelhető. A nyári szezon kezdetére Balatonmáriafürdő valamennyi strandja felkészül, és továbbra is csodálatos pa- Balatonmária: biztosított a zavartalan fürdőzés norámájú, természetes és gondozott környezetben, magas színvonalú szolgáltatásokkal várjuk a pihenni vágyókat. A Hullám utcai és az Őrház utcai strandokon jelentkező iszapkérdést a már korábban elvégzett nádkarbantartással és a lepelkotrással, valamint új, szélesebb és hoszszabb bejárók építésével orvosoljuk. Ezeknek a strandoknak a használhatósága és élvezhetősége sem változik érdemben a korábbi évekhez képest. A régi fotók tanúbizonysága szerint a múlt század elején is így oldottak meg hasonló helyzeteket a Balaton több pontján. Az iszap tehát nem befolyásolja a strandok működését és a szolgáltatások színvonalát, az új stégek építésével pedig a biztonságos vízre jutás feltételei is adottak lesznek. Balatonmáriafürdőn több mint 2700 ingatlan található. Az állandó lakossága alig 800 fő, azonban a nyári szezonban ennek több mint tízszerese élvezi itt a Balaton jótékony hatásait, a természet közelségét és a helyi szolgáltatásokat. Az elmúlt években komoly önkormányzati beruházások történtek, amelyek vonzóvá tették a települést a vállalkozók körében is. Jelentős a magánszálláshelyek kiadásával foglalkozók száma. Az önkormányzat idegenforgalmi adóbevételének kétharmada ebből a tevékenységből származik. A község költségvetése négyszázmillió forint, amelyből több mint 140 milliót fordítunk fenntartási munkákra, többek között a strandok üzemeltetésére. Folyamatosan fejlesztjük a kulturált strandoláshoz kapcsolódó szolgáltatásainkat is. Településünk egyre népszerűbb a gyermekes családok körében a sekély vizű strandok miatt. Kulturális rendezvényeink, fesztiválok, gyermekprogramok széles választéka biztosítja a tartalmas kikapcsolódást. Különösen fontos számunkra a településen pihenő emberek kulturált kiszolgálása. Munkánk során fokozottan figyelünk a természetes és az épített környezet összhangjára, hiszen ez a mi sajátos értékünk. Balatonmáriafürdő a természetet szerető emberek üdülőhelye. Galácz György Balatonmáriafürdő polgármestere utár 2016. május Több millió forintos beruházások Zánkán A közelmúltban adták át Zánkán a Rákóczi utcát, mely új aszfaltburkolatot kapott – tájékoztatta lapunkat Filep Miklós, a község polgármestere. A 20 millió forintos beruházás nagy része pályázati pénzből valósult meg, az önkormányzat 2 millió forinttal járult hozzá a költségekhez. Az utat Kontrát Károly országgyűlési képviselő adta át. Hamarosan az Iskola utca teljes rekonstrukciója is megtörténik. Ebben az utcában található az orvosi rendelő, a gyógyszertár, a bölcsőde, az óvoda, az iskola és a polgármesteri hivatal. Az út mellett ráadásul járda is épül, melyre szintén nagy szüksége volt a településnek. Ráadásul parkolóhelyeket is kialakítanak, megtörténik a parkosítás, és a kerti bútorok kihelyezése. A beruházás költsége eléri az 50 millió forintot. Szendi Péter 10

[close]

p. 11

2016. május Programkavalkád Fonyódon Dilemma a kompjárat körül Június utolsó szombatján a fonyódligeti halastavaknál kezdődnek a jelesebb nyári programok, s ugyancsak a víz mellett, de már a Balatonnál, a Harcsafesztivállal zárulnak. E két esemény között természetesen számos olyan rendezvény lesz, amelyért minden korosztálynak érdemes felkeresnie a déli part egyik legnépszerűbb üdülőhelyét. Közéjük tartoznak azok a párok is, akik az Örök szerelem hétvégéjén kívánják megerősíteni összetartozásukat, mert a most felújított Kripta villa legendája megmozgatja a szívet és a fantáziát. A Panoráma sétány pazar környezetet biztosít a kísérő rendezvényeknek, a BAHART sétahajója és Rúzsa Magdi koncertje pedig kellő hangulati aláfestéssel segíti elő a vallomásokat. A helyi turisztikai szakemberek persze felkészültek az érzelmek áradására: komplett csomagokkal várják az érdeklődőket. Hidvégi József polgármester az előfoglalások alapján biztos abban, hogy a Balaton – s így Fonyód is – jó nyarat zár. A település természetesen start előtt állapotban van: a strandok felkészítése folyamatos, s arról is gondoskodnak, hogy az aktív pihenésre vágyó vendégeknek megfelelő elfoglaltságot biztosítsanak. - Napközben a fürdőhelyeken animátorok segítenek ebben, s ha alkonyodik, megkezdődnek azok a programok, melyek remélhetőleg elnyerik az érdeklődők tetszését. Is- utár Települések mét megrendezzük a salsa táncbajnokságot, a Strandfesztivált, a Piac téren pedig ezen a nyáron is két vonzó esemény várja a könynyűzene barátait. Lesz Retro – és Rock Balaton fesztivál, a fellépők között láthatjuk majd az Eddát, a Kárpátiát, Deák Bill Gyulát és az Ossián zenekart is. S ha már a piacnál tartunk: népszerűsége továbbra is töretlen a hazai és külföldi turisták körében. Heti két alkalommal ezrek keresik fel, így hát elégedettek lehetnek a kereskedők is. A terület felújítása, korszerűsítése a közeljövőben megvalósítandó terveink között szerepel, s bízom abban, hogy a beruházás finanszírozását sikeres pályázat is segítheti – tájékoztatott a nyári eseményekről a polgármester, aki hangsúlyozta azt is, hogy a Petyekfesztivál a balatoni gasztronómiai kuriózumok közé tartozik. Hidvégi József a szűkebb régió fejlesztési elképzelései közül a Fonyódot Csisztával összekötő út építésének fontosságát emelte ki, s részletesen szólt a komp II. néven ismertté vált projektről is. - Az átkelő megépítése Fonyód és Badacsony között nem pusztán közlekedési kérdés – jóval több annál. Ismeretes, hogy e két város környéke a Balaton két legelmaradottabb régiója. Gazdasági szempontból, a turizmus élénkítése szempontjából kulcsszerepe lehet a kompjáratnak, s ezért töltött el optimizmussal bennünket, hogy a 2020-ig szóló balatoni fejlesztési program részét képezi. Hidvégi József polgármester Úgy tűnik azonban, hogy az előkészítés nem halad kellő ütemben, ezért attól tartok, hogy a már megítélt kétmilliárd forintos támogatást elvonják tőlünk. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis korábban már jelezte: 2017 júliusáig aláírt szerződéseknek kell lenniük – csak így juthatunk pályázati forráshoz. Ez az összeg egyébként elegendő lenne arra, hogy a fonyódi és a badacsonyi kikötőt felújítsuk. Az érintetteknek tehát lépniük kell – gyorsan, céltudatosan a régió érdekében – nyilatkozta Hidvégi József, Fonyód polgármestere. Süli Ferenc Bár a magyar társadalom erősen megosztott az uniós támogatások felhasználásának tekintetében, kétségtelen tény: számos tóparti település arculatának vonzóbbá tételében, infrastruktúrájának korszerűsítésében, a szolgáltatások minőségének javításában meghatározó szereppel bírtak a Brüsszelből érkező - esetenként a hazai büdzséből is dúsított – milliárdok. Az önkormányzatok jelentős része napjainkban azonban nem pusztán a 2020-ig érvényes pénzügyi ciklus lehívható forrásaira gondol - azokra az évekre is, amelyekről még nincsenek kikristályosodott alapelvek, együttműködési konstrukciók. Így történik ez Balatonföldváron is, ahol a közeljövő nagy kihívása egyre inkább a döntéshozók központi témája lesz. Holovits Huba polgármester szerint a városnak új Földvári vízió: önfenntartó város kialakítása stratégiát kell kidolgoznia a következő évtizedre, ám addig az elsődleges cél: olyan fejlesztések megvalósítása, melyekhez uniós támogatások biztosíthatók. A „frontvonalba” pedig főként a turizmushoz köthető beruházások kerülhetnek, de nem szabad lemondani az önkormányzati épületeknél az energiahatékonyság növeléséről sem. A feladat tehát adott: a 2020-as évekre úgy lehet érdemben felkészülni, ha megfelelő körülményeket teremtenek az önműködő, önfenntartó város működéséhez. - Tavaly fontos lépések történtek az infrastruktúra javítása érdekében: felújítottuk a közösségi házat, létrehoztuk a termelői piacot, korszerűsítettük az orvosi rendelőt, a kerékpárosok számára információs pontot hoztunk létre, s a legendás csigalépcső is megújult. Örömteli az is, hogy a város száz- huszadik születésnapján, június közepén átadhatjuk az interaktív kiállítást és a pazar panorámát garantáló kilátót. Azt vallom: professzionálisan, a gazdasági szempontokat előtérbe helyezve kell a település tulajdonában lévő ingatlanokat, közterületeket, strandokat, parkolókat hasznosítani, mert ezzel a szemlélettel a lakosság terheit is csökkenteni tudjuk. Terveink között szerepel – megyei forrás felhasználásával - a nyugati strand épületeinek korszerűsítése, kisebb attrakció megvalósítása is. Lényegesen módosult a vitorlás kikötő építésével kapcsolatos korábbi koncepció: a befektetők érdeklődése azonban annak ellenére sem lanyhul, hogy kikötöttük: az építmények tulajdonjoga az önkormányzatot illeti – nyilatkozta Holovits Huba. SF 11

[close]

p. 12

Települések Növekvő bevételek Szemesen Az elmúlt két évben mintegy húsz százalékkal nőtt a vendégek száma Balatonszemesen, s ez természetszerűleg a település adóbevételeit, az önkormányzat mozgásterét is növelte. A különbözetként befolyt huszonötmillió forintnak persze könnyű volt helyet találni: a vonzerő, a település népszerűsége miatt is fontos az arculat, a komfortérzet állandó javítása. Takács József polgármester elmondta, hogy ebben az évben három utca felújítására kerül sor: kettő már elkészült, s a szakemberek javaslatait figyelembe véve felfrissítették a faállományt is. - A turisztikai szezonra elkészülünk a közterületek parkosításával, virágosításával – már csak kisebb javítások, korszerűsítések várnak ránk. A szinte kötelezőnek mondha- utár 2016. május tó feladatokon túl nagyobb céljaink, fejlesztési elképzeléseink is vannak. Új orvosi rendelőt kívánunk építeni, s szeretnénk egy vegyes bölcsődei - óvodai csoportot létrehozni. Mindkét esetben pályázati támogatásokra is számítunk. A szemesi fejlesztéseknél nem csak az önkormányzat pénzügyi forrásai jöhetnek számításba. Él még az a gyógy-turisztikai projekt, amely egy komplex szolgáltatást nyújtó klinika létesítését tartalmazza. Ebben az intézményben szépségsebészet, fogászat, izületi betegségekkel, Parkinson-kór kutatásával, kezelésével foglalkozó részleg is helyet kapna. Jelenleg is folynak a tárgyalások olasz és horvát befektetőkkel e témában – tájékoztatott a közeljövő terveiről a polgármester. Takács József elmondta azt is, hogy az óriási érdeklődést – és vihart – kiváltó balatoni gigaberuházás kapcsán leendő helyszínként Szemes is számításba jött, ám ennek megvalósulása bizonytalan. A projekthez szükséges mintegy száz hektár ugyan rendelkezésre áll – s a létesítményt is függetleníteni lehetne a település mindennapi életétől -, ám a kivitelezéshez szükséges hétszázmilliárd forint utópisztikusan nagy összeg. - Meggyőződésem, hogy az elképzelés csak kiemelt kormányprogramként tudna működni - ellenkező esetben elvetélt ötlet marad – nyilatkozta Balatonszemes polgármestere. Süli A boglári helytörténészek 2016-ot bizonyára aranybetűkkel írják majd az annalesekbe: ez az év a fajsúlyos, több milliárdos beruházásokról, az ünnepélyes átadásokat kísérő protokoll eseményekről is emlékezetes marad. Ritkán fordul elő ugyanis egy település életében, hogy egy ipari üzem átadásakor az illetékes szaktárca államtitkára, és a külföldi befektető budapesti nagykövete is jelen legyen. Az olasz tulajdonosi körhöz tartozó DataLogic Hungary Kft. új létesítményének átadásakor mindez megtörtént. Bár hivatalosan csak április közepén adták át Balatonbogláron a világszínvonalú termékeket – vonalkód-leolvasókat, ipari szenzorokat - gyártó DataLogic Boglár: hárommilliárdos beruházás, több száz új munkahely Kft. új, nyolcezer négyzetméteres üzemcsarnokát, már hónapok óta intenzív munka folyik a létesítményben. Napjainkban már közel kétszázan találtak itt munkalehetőséget, s az alkalmazotti létszámot folyamatosan bővítik – várhatóan félezer dolgozó kötődik majd a céghez. A vállalkozás ugyanis hosszú távra tervez: a városba települ a multinacionális cég európai termelési központja is. Az átadási ünnepségen a DataLogic vezetői hangsúlyozták: a boglári beruházás fontos állomás a szervezet életében – a döntésben természetesen a korábbi pozitív magyarországi tapasztalatok is szerepet játszottak. A sok fontos adatból néhányat kiemelve elmondták, hogy 2015-öt rekordévként tarthatják számon, s a bevétellel is jól sáfárkodnak: pontosan 10%-át kutatásra fordítják. A szellemi tudás, a szakmai potenciál erejét pedig az is jelzi, hogy ezerkétszáz szabadalom fűződik a kollégák, a cég nevéhez. Maria Assunta Accili nagykövet aszszony köszöntőjében kiemelte: a gazdasági növekedés a kulcsszó, a beruházásra pedig azért kerülhetett sor, mert Magyarország vonzó az olasz befektetők számára. E konklúzióhoz csatlakozott Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: a külföldi beruházóknak is köszönhető, hogy folyamatosan nő az ipari termelés és a munkahelyek száma. Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere szerint a nyolcszáz éves város egyik mérföldköveként is tekintenek az új ipari üzemre, amely igazolja, hogy az állami és a magánszféra együttműködése rendkívül hatékony lehet. - A DataLogic Kft. számos területen fejt ki számunkra hasznos tevékenységet – ezek közül természetesen kiemelkedik a munkahelyteremtés. A beruházás folytatódik, ugyanis a már működő üzem melletti területet is megvásárolták, ahol hasonló méretű termelő egységet építenek fel. A település büdzséje tehát az adóbevételekkel is gazdagodik. Süli 12

[close]

p. 13

2016. május Belekóstoltunk a tavaszba Levendulás eperlekvár Tihanyból A gasztronómia a legdinamikusabb, legkreatívabb szegmenssé nőtte ki magát – mondta tihanyi sajtótájékoztatóján a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgató-helyettese, Glázer Tamás. A lekvárfőzéssel egybekötött eseménynek a Levendula Ház Látogató Központ adott otthont. A tavasz első napjaira a Magyar Turizmus Zrt. országos tematikus hétvégét szervezett az aktív- és zöldturizmus jegyében, összehangolva mindezt a gasztronómiával. utár Települések Buszmegálló összefogással Badacsonytördemic új buszmegállóval büszkélkedhet. A kivitelezés példaértékű civil összefogás eredménye. A buszmegálló igénye – mondta Kövesdi Anett alpolgármester – már egy közmeghallgatáson is felmerült. Hozzátette: „Az építés felmerült költségeit közösen vállaltuk. Alpolgármesteri tiszteletdíjam felajánlásával és a vállalkozók támogatásával készült el az új megálló. Csonka László, a Tüzép vezetője a térkövet ajánlotta fel, Körmendi Róbert vállalkozó gondoskodott a terület előkészítéséről, Kurucz Imre elszállította a feleslegessé vált földet, ifj. Kövesdi Sándor és kollégája, Gáspár Gábor pedig lerakták a térköveket.” A beruházást a közösség tagjai finanszírozták, ezáltal jelentősen hozzájárultak a közösségi közlekedés kényelméhez. A kivitelezés költsége – a vállalkozók felajánlásainak kivételével – 300.000 Ft volt. (zéa) A 2016. esztendőt a gasztroélmények évének nyilvánította a zrt., melynek egyik fő eseménye volt a „Kóstolj bele a tavaszba!” akció. Ennek során a hazai gasztronómián, a természetben főzhető ételeken kívül a kirándulás, a szabad levegő, a vidék, az aktív turisztikai és kikapcsolódási lehetőségek népszerűsítése játszotta a főszerepet április 21-e és 24-e között. Szerte az országban színes programokkal várták a vendégeket, melyet csak a hirtelen megromló időjárás tudott elrontani. A „Kóstolj bele a Tavaszba!” akcióhoz kapcsolódott a tihanyi Levendula Ház udvarára szervezett levendulás eperlekvár-főzés is. Az esemény középpontjában a tihanyi levendula, annak kulináris felhasználhatósága, valamint a Balaton-régió egyedi gasztronómiai értékeinek bemutatása állt. Az érdeklődőket a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának osztályvezetője, dr. Kopek Annamária köszöntötte, hangsúlyozva, hogy az eredményes turizmus érdekében az igazgatóság örömmel veszi a közreműkö dé s lehetőségét. N i n c s jobb a viszszatérő vendégnél – mondotta a nemzeti park igazgatója, Puskás Zoltán, aki megemlítette, hogy az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségének küldöttsége is járt náluk a közelmúltban. A tengerentúli vendégek is megerősítették a magyaros vendéglátás jó hírét. Szólt arról is, hogy a nemzeti park területén élők közül tizenhatan mintegy százhatvan olyan terméket kínálnak, melyek jellemzőek e vidékre. A gasztronómia a legdinamikusabb, legkreatívabb szegmenssé nőtte ki magát, s az élményközpontúság hangsúlyt kapott – mondta Glázer Tamás, ezzel is megerősítve, hogy a Magyar Turizmus Zrt. helyesen döntött, amikor 2016-ot a gasztronómia évévé nyilvánította. Ez a kampány – folytatta – klasszikus belföldi forgalom- és kereskedelem-élénkítő, melynek fő mondanivalója, hogy menjünk ki a természetbe, használjuk azokat a lehetőségeket, melyeket az adott küldő terület kínál. A Balaton megőrizte népszerűségét: a 2015. évet közel ötmillió balatoni vendégéjszaka fémjelzi a régió kereskedelmi szálláshelyein, ebből 3.3 millió a belföldi turistáké, de további másfélmillió vendégéjszaka az egyéb szálláshelyeket igazolja – tette hozzá a vezérigazgató-helyettes. Figyelmeztetett arra, hogy a 2014-ben feltöltött Szép kártya egyenlegek május végéig tölthetők le. A Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóságának vezetője, Varga-Dani Barbara szerint nem csak a nyári szezonban érdemes felkeresni a Balatont, hanem már az első napsütéssel is. A nemzeti park tanösvé- nyein számos túralehetőség kínálkozik, melyhez a „Kóstolj bele a tavaszba!” akciót követően a „Nyitott Balaton” programjai teremtenek kínálatot. A sajtótájékoztató végére elkészült a levendulás ízesítésű eperlekvár is, melyet a látogató központ üzemeltetője, Küsz Marianna főzött, elnyerve a vendégek osztatlan elismerését. A finomság titka abban rejlik, hogy a főzés előtt három hétig kell a friss eperhez hozzáadandó cukorban érlelni a levendula virágát, majd azt leszitálva együtt főzni a gyümölccsel. A tartósításhoz citromsavat ajánlanak a tihanyiak. szöveg és kép: Zatkalik András 13

[close]

p. 14

Települések Nagy léptékű rekonstrukció eredményeként, új funkcióval állt a turisztikai látványosságok sorába Keszthelyen a volt Amazon szálló. A ház az előkelőségek utazását bemutató kiállítással nyílt meg. A minapi avatás a város régen várt nagy ünnepét jelentette, hiszen a műemléki érték eddigi pusztuló látványa vált most büszkeséggé. A hajdani szállót a Festetics család építtette a kastély szomszédságában, vendégeik elszállásolására. A helyreállítás sokak áldozatos munkájának köszönhető, amint arról Manninger Jenő országgyűlési képviselő beszélt a rendezvényen. Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója összefoglalóan szólt a Festetics-kastély évszázadait bemutató fejlesztési folyamat több eleméről, aminek első üteme befejezését jelenti az Amazon Látogatóközpont elkészülte. A beruházási programban a kastély kiállítótere bővült, új látnivaló lett a Festetics Arcképcsarnok, Felavatták az Amazon látogatóközpontot a bormúzeumban Bakonyi Károly emlékszoba létesült, megújult a pálmaház, eredeti kerttervek szerint állították helyre a kastély parkját. A volt szállóban berendezett, főúri utazásokat idéző tárlat és veteránautó látogatóközpont szerves egységet alkot a kastélylyal. A látnivalók lenyűgözőek: monumentális darab az a vasúti szalonkocsi belső, amely reprezentálja a Millennium időszakában a királyi udvari utazások körülményeit. Gazdagon látványos az autómobilokat bemutató terem, ahol a vendég egy modell- utár 2016. május darabot be is kurblizhat, s hallani lehet az imitált motorhangot. Szinte élőben követhető, amint e járművek az adott kor modern, elegáns közlekedési eszközeivé váltak. Úri módját adták az utazásoknak, s a technika fejlődésével mind jobban igyekeztek kiszolgálni az előkelőség luxuskényelmi igényét. Mindemellett poggyászok, azok tartalma, ruházat, sok látnivaló idézi az útra keléseket, de megjelennek a hobbi darabok is, így a szánkó, a közlekedés egyszerűbb korabeli eszközeként a velocipéd. Az avatáson ajándékok átadása kíséretében mondott beszédet L. Simon László államtitkár. A kormányzat által aukción, illetve állami elővásárlási joggal megszerzett darabokat: Festetics címerrel díszített hatos ezüstpohár készletet, egy márványszobrot, mely Festetics Tasziló feleségét, Lady Mary Victoria Hamiltont ábrázolja, s egy neorokokó enteriőr együttest adott át, amik a múzeumi látnivalókat gazdagítják. Horányi Árpád Immár hagyományosan, a város napjával egybekötött Boldog Békeidők Hévíze kulturális rendezvénnyel ünnepeltek a fürdővárosban május 1-jén. A 19. század végi, 20. század eleji miliőt a polgárság, a finom úri társaság életének korabeli légkörét látványos felvonulással idézték meg. A négy napos esemény során színes szórakoztató műsorok zajlottak. A város napi ünnepen az utóbbi esz- Megelevenítették a boldog békeidők korát tendők során rakott mérföldköves eredményeket vette számba Papp Gábor polgármester, s az azokhoz kiemelkedő munkával hozzájárulók számára önkormányzati alapítású kitüntetéseket adott át. - Oly sok mindennel lehet tenni egy városért: kiemelkedő tudással, ami mögött évek hosszú és kitartó tanulása van, fáradhatatlan szorgalommal, amely mögött mindig ott a lemondás a szabadidőről, a pihenésről. Áldozattal, bátorsággal, türelemmel. Mikor, mire van szükség. Ki azzal szolgál, hogy felelősségteljesen, nagy elhivatottsággal végzi a mindennapi munkáját, ki pedig azzal, hogy a munkáján túl, szabad idejéből áldoz arra, hogy egy közösségért tehessen - mond- ta ünnepi beszédében a városvezető. Hangsúlyozta, hogy a díjak olyan munkát ismernek el, ami nélkül a város nem tudna sikeresen működni, fejlődni. A legrangosabb elismerést, a Hévíz Város Díszpolgára kitüntető címet dr. Gyarmati József, a Szent András Reumakórház nyugalmazott főorvosa, volt főigazgató-helyettese kapta. A méltatásban többek közt elhangzott: közel negyven évig dolgozott és oktatott Hévízen, gyógyító munkája mellett elhivatott környezetvédő, akinek tanácsaira a mai napig számíthat a város a gyógytó megóvását érintő kérdésekben. Egyéb területeken Hévíz város kultúrájáért, turizmusáért, fejlesztéséért, közszolgálatáért odaítélt elismeréseket adott át Papp Gábor. A polgármester szólt a város előtt álló további nagy léptékű stratégiai feladatokról. Több milliárd forint értékű fejlesztéseket terveznek, amelyek a 21. század igényeihez igazodva formálják tovább a várost, meghatározó jövőt biztosítva. H. Á. 14

[close]

p. 15

2016. május Mária-híd a Zalán utár Települések Az önkormányzat a híd elnevezéséA Zala folyó felett épített kerékpá- lett átívelő hídja helyén készül el a kerékros hidat avattak Zalaapátiban. A léte- páros híd. Része ez a Zala völgye termál- re jeligés pályázatot írt ki. A Zala folyó sítmény a kerékpárút építési program ré- fürdőit összekapcsoló, Kehidakustány és felett átívelő híd a kékre festett ölelő szeként valósult meg. Zalakaros közötti kerékpárút építési prog- ívével, szakrális indíttatással: „a kékruAz átadási ceremónia hagyományte- ramnak, további cél pedig Sármelléken hás hölgy, a gondviselő anya, oltalmaremtésnek is szánt eseményekkel zajlott: keresztül a balatoni bringakörúthoz való zó szent” jelképeként a Mária-híd nea Kikelet ünnep debütált, hídi vásárral és kapcsolódás. A híd a funkciójával korsze- vet kapta, a nyertes pályázó általi lekulturális programokkal, amivel jövőben rű, helytörténetileg múltidéző, s turiszti- író, idézett jellemzéssel alátámasztva. A „keresztanyát”, Kovács Teréz Klaua híd születésnapjára kívánnak majd em- kai látványosság is. dia helyi lakost az esemélékezni. nyen ajándékkal köszönVincze Tibor, a község tötte a polgármester. Az polgármestere elmondta, elnevezést és annak mahogy a híd létesítése a több gyarázatát a nyugati hídéve tartó kerékpárút építéfőn tábla jelöli. si beruházás újabb ütemét A Kikelet ünnephez jelenti, EU-s társfinanszíkapcsolták a hagyomározású pályázati támoganyos borversenyt, s annak tással 200 millió forintból eredményhirdetését is, a valósult meg. A falun kehelyi és környékbeli gazresztül immár 5 kilométer dák részvételével. Az egész hosszban vezet kerékpárnapos program a tempút, mely az egykori vasúti lomban zárult, az Ismerős töltésen épült, ahol 40 éve Arcok koncertjével. megszűnt a vonatközlekeManninger Jenő országgyűlési képviselő és Vincze Tibor polgármester H. Á. dés. A nyomvonal Zala fe- Elhunyt dr. Szép László, a balatoni vízimentés „nagy öregje” Méltósággal viselt, hosszan tartó súlyos betegségben 2016. április 23án elhunyt dr. Szép László, a balatoni vízimentés ügyének ikonikus képviselője. 1939-ben született Tiszaszőlősön, 1967ben általános orvosi diplomát, 1969-ben sebész szakvizsgát szerzett. 1964. október 1-jétől a keszthelyi kórház intenzív betegellátó osztály alkalmazásában állt. Nevéhez fűződik a Keszthelyi Kórház Központi Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Osztály megteremtése, a reanimációs szolgálat biztosítása az egész kórház területén, a szakorvosi és szakaszszisztensi gárda folyamatos képzése, továbbképzése. A Balaton vízimentő tevékenységének szervezésébe közel 25 évvel ezelőtt kapcsolódott be. Az általa szervezett egység volt az első a Balatonon, amely kizárólag mentési célból alakult és tevékenységét karitatív alapon látta el. A Magyar Vöröskereszt támogatását már a kezdetekben megszerezte, kapcsolatuk az utolsó hónapig töretlen és szervezetszerű volt. A Magyar Életmentő Egyesület elnökhelyettese volt 1995-1999 között, 1999-től pedig az elnöki feladatokat látta el. Életét meghatározta a segítőkészség, amelyet a kórház falain kívül szabadidejében is gyakorolt. Kezei alól számos fiatal vízimentő került ki. Tapasztalatát nemcsak a napi szolgálatadás során, hanem oktatóként, mentorként is alkalmazta. Hivatása gyakorlása során, valamint önként vállalt társadalmi funkciói révén jelentősen hozzájárult a keszthelyi kórház jelenlegi arculatának kialakításához, a Balaton nyugati medencéjében a vizimentő szolgálat megteremtéséhez. Tudására a Magyar Vöröskereszt Vízimentő Szakbizottsága is mindenkor számíthatott. 2004-ben a Balatoni Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület döntése alapján „A Balaton Régió Közbiztonságáért” díjban részesült a Keszthelyi Vöröskeresztes Vízimentő Egyesület elnökeként. Keszthely Város Önkormányzata képviselő-testülete 2012-ben a város életében kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréséül az önkormányzat által alapított „Keszthely Város Szolgálatáért” kitüntető címet adományozta részére. Jamrik Péter 15

[close]

Comments

no comments yet