ПИСМО-ПРЕДЛОЖЕНИЕ-РУСЕНСКА МИТРОПОЛИЯ

 

Embed or link this publication

Description

ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ

Popular Pages


p. 1

р у с е н с к а МИТРОПОЛИЯ до • 7000 Pvce, пл. ’’Светл Троицл“ 9, тел.: 082 820 956, тел/флкс: 082 820 95У, www.diocese-ruse.org ffljf ft ЧЛ. КОР. ПРОФ. Д.Т.Н. ХРИСТО БЕЛОЕВ РЕКТОР НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ Уважаеми проф. Белоев, През 2012 година беше осъществен проект „Неформално обучение по писане и представяне на проекти“, финансиран от община Варна, а партниращи организации бяха Медицински Университет „Проф. д-р П. Стоянов“ - Варна и ББАЛ ВМА - Варна. Целева група по проекта бяха студентите от различните факултети на университета, като преобладаваща част от тях бяха тези от факултета по „Обществено здравеопазване“. Ние се запознахме се с целите, задачите, дейностите и резултатите от проекта. Дейностите на обучението са се провели в следните три модула : 1. Участниците биват запознати с проекти, реализирани в медико-социалната сфера и с попълнен формуляр на проектно предложение, който бива четен и разясняван във всеки един от своите пунктове; 2. Разработване на собствени проектни предложения от участниците, върху вече познатите за тях формуляри; 3. Завършване на проектните предложения на електронен носител и даване на насоки за реализацията им. Уважаеми проф. Белоев, с настоящото писмо се обръщаме към Вас с предложение за реализиране на съвместна програма върху един вече тестван и доказан модел на неформално обучение за писане на проекти сред студенти. Програма, с която целим повишаване на практическите умения на студентите от нашия университет. Програма, с която да покажем, че Русенска митрополия има отношение не само духовното развитие на миряните в града, но и за попълноценното професионално развитие на младите в града ни. Нещо повече, настоящото предложение е изцяло в духа на добрите европейски практики и е съобразено със съвременните изисквания на пазара на труда, където водещ принцип е проектният. Нещо повече, ние вече имаме подобен опит с Комплексен онкологичен център - Русе, с който към настоящия момент реализираме „Православна програма за подкрепа на онкологично болни и техните близки“. Програмата е разработена на базата на модела на „Здравно училище за онкологично болни и техните близки“, чийто патрон е била проф. Клисарова. Също така, за нас е от значение и това, че

[close]

p. 2

началникът на КОЦ - Русе - д-р Кожухаров изрази желание да допринесе за реализирането на настоящото предложение, веднъж, като за целта запознае участниците в обучението с опита на КОЦ - Русе по програма, реализирана с Русенска митрополия и втори път, като предостави базата на КОЦ - Русе за осъществяване на предложения, разработени от студентите. От друга страна ние се надяваме студентите от специалност „Социални дейности“ да ни помагат по отношение правата на онкологично болните. Уважаеми проф. Белоев, относно реализирането на програмата, нашата молба към Вас, като партньор, се състои единствено в съдействие за организирането на групите с участниците в неформалното обучение и осигуряването на зала за провеждането му. Обучението, което ще проведем, ще бъде в дни и часове, които не нарушават учебната програма на студентите и вътрешния ред на университета. А с цел по-високи резултати и по-непосредствен прием от участниците, ние взехме решение, водещият на програмата да е авторът и водещ на първоначалния проект, който не е духовно лице. Уважаеми проф. Белоев, вярваме, че във Ваше лице ще срещнем надежден партньор за осъществяването на една общественополезна програма, с която заедно ще покажем един еталон за партньорство. Затова се надяваме на Вашето одобрение и желание за провеждане на среща за уточняване на формата и реда за реализиране на съвместна програма „Неформално обучение по писане и реализиране на проекти“. С уважение, f РУСЕНСКИ МИТРОПОЛИТ V 2

[close]

Comments

no comments yet