Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan MPLBP 2015

 

Embed or link this publication

Description

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan MPLBP 2015

Popular Pages


p. 1

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MPLBP 2015 PENCAPAIAN BIL TIDAK CAPAI BIL % JUMLAH Bil Jabatan Khidmat Pengurusan 1 Aktiviti KPI % Memastikan setiap anggota tetap MPLBP menghadiri kursus 7 hari setahun 200 100% - - 200 Jabatan Perbendaharaan 2 Memproses tuntutan bayaran dilakukan 14 hari 155 100% 155 Jabatan Penguatkuasaan 21 hari dari tarikh arahan penguatkuasaan dikeluarkan 3 Memastikan kerja-kerja meroboh binaan haram dilaksanakan 4 100% - - 4 kali setahun 4 Memastikan barang dipindahkan dapat dituntut balik 1 hari selepas bayaran dijelaskan 48 100% - - 48 kali setahun Jabatan Kesihatan Persekitaran 5 Memproses permohonan lesen perniagaan sehingga diluluskan seperti berikut: 5.1 Lesen komposit 5.2 Lesen iklan 5.3 Permit Perniagaan Sementara Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta 6 7 Kelulusan permohonan pulangan balik cukai taksiran Memaklumkan keputusan nilaian cukai taksiran kepada pemilik harta melalui notis pindaan senarai nilaian 30 hari bekerja 30 hari sebelum tarikh kuatkuasa nilaian 49 199 72% 100% 19 28% 68 199 30 hingga 40 hari bekerja 31 hingga 40 hari bekerja 1 hari bekerja 9 265 746 100% 100% 100% 9 265 746 Unit Pusat Setempat (OSC) 8 Memantau permohonan sehingga lulus supaya mematuhi tempoh piagam yang ditetapkan mengikut jenis permohonan seperti berikut : 8.1 Kelulusan Permohonan Serentak 8.1.1 (Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan) 8.1.2 (Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan) 8.1.3 (Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan) 8.1.4 (Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan) 8.2 Kelulusan Permohonan 8.2.1 Kebenaran Merancang 8.2.2 Pelan Nama Taman dan Jalan 8.2.3 Pelan Kerja Tanah 8.2.4 Pelan Jalan dan Perparitan 8.2.5 Pelan Bangunan 10 Menyenarai permohonan untuk jabatan memproses menyediakan kertas perakuan bagi pertimbangan Jawatankuasa OSC Memantau penerimaan kertas perakuan daripada jabatan memproses bagi pertimbangan Jawatankuasa OSC Piagam Mesyuarat OSC 12.1 Bilangan kekerapan diadakan 12.2 Memaklumkan keputusan permohonan 12.3 Edaran minit mesyuarat 13 Pantau pendepositan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) untuk diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa OSC Kelulusan Permohonan 19.1 Pelan Kerja Tanah 19.2 Pelan Jalan Dan Parit Jabatan Kawalan Bangunan 20 Kelulusan Permohonan 20.1 Pelan Bangunan 37 hari 12 50% 12 50% 24 57 hari 57 hari 6 6 66.67% 66.67% 3 3 33.33% 33.33% 9 9 2 kali sebulan 2 hari selepas keputusan disahkan 7 hari 21 hari dari tarikh Borang F 21 21 21 5 87.50% 100% 100% 100% 3 12.50% 24 21 21 5 57 hari 30 hari 57 hari 57 hari 37 hari 14 hari dari tarikh permohonan didaftarkan 21 hari dari tarikh permohonan didaftarkan 146 94.19% 9 5.81% 155 80 hari 80 hari 80 hari 69 hari 140 95.89% 6 4.11% 146 11 12 146 94.19% 9 5.81% 155 Jabatan Kejuruteraan 19

[close]

Comments

no comments yet