Informatiebulletin mei 2016

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie H. Jozef bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 1075 XA Amsterdam Bank Telefoon 020-6629470 Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Sint-Jozefparochie Mei 2016 Kalender Zondag 1: H. Jozef, arbeider, hoogfeest (commemoratie: Vijfde zondag na Pasen) 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 2: H. Athanasius, bisschop, belijder en Kerkleraar – Geen H.H. Missen Dinsdag 3: H.H. Alexander, Eventius, Theodolus, martelaren, en Juvenalis, bisschop en belijder 10.25 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 4: Vigilie van Hemelvaartsdag 10.25 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 5: Hemelvaart van onze Heer Jezus Christus, hoogfeest 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Vrijdag 6: Eerste vrijdag, toegewijd aan het heilig Hart van Jezus 10.25 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 7: H. Stanislaus, bisschop en martelaar – Eerste zaterdag, toegewijd aan het Onbevlekt Hart van de H. maagd Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 8: Zondag na Hemelvaart 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 9: H. Gregorius van Nazianze, bisschop, belijder en Kerkleraar – Geen H.H. Missen Dinsdag 10: H. Antonius, bisschop en belijder 10.25 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 11: H.H. Philippus en Jacobus de Mindere, apostelen 10.25 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 12: H.H. Nereus, Achilleus en Domitilla, maagd, en Pancratius, martelaren 10.25 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 13: H. Robertus Bellarminus, bisschop, belijder en Kerkleraar 10.25 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 14: Vigilie van Pinksteren 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 15: Hoogfeest van Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 16: Onder het Pinksteroctaaf (Tweede Pinksterdag) 10.25 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Dinsdag 17: Onder het Pinksteroctaaf 10.25 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 18: Quatertemperdag onder het Pinksteroctaaf 10.25 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 19: Onder het Pinksteroctaaf 10.25 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 20: Quatertempervrijdag onder het Pinksteroctaaf 10.25 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 21: Quatertemperzaterdag onder het Pinksteroctaaf 10.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Lezing Sint-Nicolaasacademie (pastorie) 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 22: Allerheiligste Drie-eenheid, hoogfeest 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 23 – Geen H.H. Missen Dinsdag 24 10.25 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 25: H. Gregorius VII, paus en belijder 10.25 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 26: Hoogfeest van het Allerheiligste Sacrament (Sacramentsdag) 11.00 uur: Gelezen H. Mis 11.45 uur: Plechtig Sacramentslof Vrijdag 27: H. Beda de Eerbiedwaardige, belijder 10.25 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 28: H. Augustinus, bisschop en belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 29: Tweede zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 30: H. Felix, paus en martelaar Geen H.H. Missen Dinsdag 31: H. maagd Maria, Koningin, feest 10.25 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis

[close]

p. 2

Van de pastoor Beminde gelovigen, Met Pinksteren is de volheid van de verlossingsmysteriën voltrokken. Ik wil u graag in het kort uitleggen wat het betekent om ledemaat van het mystieke Lichaam van Christus te zijn. Het bovennatuurlijke leven en alle genaden die de mens worden gegeven zijn vruchten van de verlossing. De verlossing zelf berust op het feit dat Christus en Zijn Kerk één mystiek Lichaam vormen, ja zelfs één mystieke Persoon. Daarom zijn het verlossingswerk van Christus, het Hoofd, en de oneindige verdiensten van Zijn lijden, bestemd voor zijn leden, dat wil zeggen voor alle gelovigen die Zijn mystiek lichaam vormen. Biechtgelegenheid Er is dagelijks biechtgelegenheid vanaf een half uur voor iedere H. Mis of na (telefo– nische) afspraak. Sint-Nicolaasacademie Zaterdag 21 mei houdt Tom Zwitser, filosoof en vormgever, de lezing voor de Sint-Nicolaasacademie. Hij zal spreken over ‘Permafrost, de Westerse geopolitiek als revolutie ten opzichte van het christendom’. De lezing wordt om 10.00 uur voorafgegaan door een H. Mis in de kerk. Veni Sancte Spiritus Christus heeft – vóór Zijn heengaan naar de Vader – aan de apostelen de komst van de Heilige Geest beloofd. Hij zou hun elke waarheid leren, Hij zou met hen en in hen zijn. Dit is de belofte die Christus aan Zijn apostelen geeft. De Heilige Geest zal de Kerk van Christus besturen en bewaren, en Hij zal ons allen leiding geven en bewaren. Juist in die mate waarin wij ons aan Hem overgeven, zal Hij ons heiligen. Wat op aarde gebeurde, onmiddellijk na de hemelvaart van Jezus, was de vervulling van Zijn laatste wens, namelijk dat de apostelen en Zijn heilige Moeder eensgezind bleven in het gebed om de Heilige Geest af te roepen. Zij zetten als het ware het gebed van Christus op aarde voort door de Heilige Geest. En zo verenigt tot op heden het gebed van de Kerk zich met het gebed van Christus in de hemel. De Kerk is het mystieke Lichaam en de volheid van Christus. Christus is haar hoofd, haar voornaamste, onmisbare en volmaakte deel, waaraan alle andere ledematen van het Lichaam hun kracht en leven ontlenen. Bij het doopsel zijn wij op deze innige wijze met Christus verbonden. Christus kon lijden voor de mensen en boeten voor zonden die Hij niet Zelf bedreven heeft. Hij is het Hoofd van de Kerk, het Lichaam waarvan Hij de verlosser is. Daarom is verlossing uitsluitend te vinden in de Kerk, Zijn Lichaam. De activiteit van het mystieke Lichaam is de kracht van Christus Zelf. Wij zijn als gelovigen met Hem in één lichaam verenigd. Daarom leven, lijden en sterven wij met Hem, en zullen wij ook met Hem verrijzen. Het doopsel heiligt ons, omdat het tussen Christus en een ziel de vitale verbinding tot stand brengt, waardoor de heiligheid van het hoofd naar de ledematen kan stromen. De andere sacramenten, in het bijzonder de heilige Eucharistie, hebben tot doel deze eenheid tussen het mystieke lichaam en zijn Hoofd te versterken. Met mijn priesterlijke zegen, Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor Gebed voor de Pinksternoveen Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. Zend Uw Geest uit en alles zal herschapen worden. En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. Laat ons bidden. God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over Zijn vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. Ledenadministratie Wilt u bij verhuizing of wijzigingen in uw gezinssamenstelling ook de parochie informeren? Voor een correcte administratie zijn we afhankelijk van de door u verstrekte gegevens. Ook als u nieuw bent in de parochie, of uw voorkeur gaat uit naar de traditionele Latijnse liturgie, dan beschikken we graag over uw gegevens. U kunt uw opgave (bij voorkeur schriftelijk) verstrekken aan de pastorie, of per e-mail (oudemis@agneskerk.org).

[close]

Comments

no comments yet