Runskriften mars 2016

 

Embed or link this publication

Description

Runskriften mars 2016

Popular Pages


p. 1

Informationsblad för bostadsrättsföreningen Tibble. 2016 Mars Årgång 46 Välkomna till årsstämman Torsdag den 21 April 2016 Kl.19:00 Glad påsk önskar Styrelsen Foto: Yvonne Eurenius

[close]

p. 2

RUNSKRIFTEN Aktuella adresser och telefonnummer Bostadsrättsföreningen Tibble Styrelsen Hjortronvägen 81 Ordf: Lennart Johannesson Vice ordf: Robert Heina Sekr: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Karl-Axel Jonsson Jan Lemar Martin Arovén Fredrik Gülich Vice sekr: Anette Blomquist Tel. 581 741 81 Ha 82 Tel: 581 716 07 Ha 46 Ha 48 Ledamot utsedd av HSB Sthlm: Lars Hörnesten Ha 36 Ha 72 Ledamot: Peter Asmund Ha 48 Ledamot: Åsa Lovén Ha 82 Rö 23 Rö 49 tibble@bredband.net En representant för styrelsen finns i styrelsens lokal på Hjortronvägen 81 varje helgfri måndag klockan 18:30 - 19:00, dock ej under semestertiden. Lokalutlånare Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21: Jenny Börlin Andersson Ha 98 Tel. 581 741 17 Gårdsvärdar: Sökes, är du intresserad så hör av dig till: Lennart Johannesson tel: 08-581 716 07 eller till Åsa Lovén tel: 070-331 10 91 Föreningar TIBBLE SENIORKLUBB Hallonvägen 32 Ordf: Karin Nyström Ha 90 Tel. 581 704 94 tibble.pensionarsklubben@bredband.net TIBBLE SNICKARKLUBB Hjortronvägen 95 Ordf: Lennart Johannesson Tel. 581 716 07 TIBBLEÄNGENS TRÄDGÅRDSFÖRENING Mullbärsstigen 31 Ordf: Siv Nilsson Tel. 0734-303 740 TIBBLE VÄVSTUGA Hjortronvägen 21 Ordf: Inga-Britt Söderlind Ha 54 Tel. 581 713 39 TIBBLE KUNGSÄNGEN BORDTENNISKLUBB Hallonvägen 18 Ordf: Roy Westin Tel. 581 707 41 VALBEREDNINGEN Folke Holtz Sammankallande. Rö 13 Tel: 072-151 17 21 Gudrun Stenberg Rö 23 Tel: 070-318 43 70 Sabine Bernhardtz Rö 9 Tel: 073-528 85 58 www.boitibble.se eller www.hsb.se/stockholm/tibble Här kan du hitta ytterligare information om vår bostadsrättsförening. Sida 2

[close]

p. 3

RUNSKRIFTEN V åren som många trodde hade hittat hit fick en trevlig överraskning när de vaknade till ett vinterland i helgen. Fantastiskt hur vädret kan svänga från ena dagen till den andra. Visst att man ibland känner att det skulle vara skönt att flytta till varmare breddgrader men å andra sidan så är det ju inte alla som kan skryta med att ha 4 helt olika årstider. Man får helt enkelt lära sig att uppskatta det. Men nog om vädret! Våra gårdsvärdar gör ett kanon jobb med de aktiviteter som de hittar på, dock så skulle det vara väldigt roligt om flera hade tid och möjlighet att komma. Det är ett perfekt sätt att träffa nya grannar eller kanske för barnen att hitta nya kompisar. Så håll utkik inför nästa aktivitet och så ses vi där! Innehållsförteckning: 2 3 4-5 6-10 11-14 16 17 Aktuella adresser och telefonnummer Redaktionens sida Styrelse ledamöter och gårdsvärdar Styrelsen informerar Valberedningen Påskpyssel Hjälpsamme herrn - Bastun Molokerna HSB info 18 19 Runskriften Brf. Tibbles informationsblad utkommer 4 ggr./år Redaktion: Julia Jansson Yvonne Eurenius Ansvarig utgivare: Lennart Johannesson Hallonvägen. 46 Hallonvägen. 82 Nu ser vi fram emot en solig vår och på återseende i Juni // Redaktionen Redaktionen tar tacksamt emot Ditt bidrag i sitt brevinkast på Hjortronvägen 81. Om du har möjlighet lämnar du bidraget via e-postadress: runskriften@bredband.net Sida 3

[close]

p. 4

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Styrelse ledamöter Lennart Johannesson Ordförande Ansvarsområden: Övergripande ansvar över förvaltning, ekonomi, fastighet och markskötsel mm. Robert Heina Vice Ordförande Ansvarsområden: Avtal/besiktning av uteplatser samt inglasning av balkonger. Fastighetsansvar, genomgång och uppföljning av underhållsplan-mark o trädplan, utemiljö, trivselregler. Karl-Axel Jonsson Sekreterare Ansvarsområden: Avtal/besiktning av uteplatser samt inglasning av balkonger. Möten, dokumentation, inkomna brev och mail. Anette Blomqvist Vice Sekreterare Ansvarsområden: Ekonomi-finansförvaltning och kredithantering. Möten och dokumentation. Trivselregler, välkomstbrev Studier, inkomna brev och mail. Fredrik Gülich Ledamot Ansvarsområden: Ekonomi- finansförvaltning och kredithantering Parkeringsfrågor och hemsidan. Martin Arovén Ledamot Ansvarsområden: Ekonomi och finansförvaltningsansvarig, kredithantering, kontroll samt analys av el, värme och vattenförbrukning samt avlopp, uppföljning och genomgång av underhållsplan. Sida 4

[close]

p. 5

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Styrelse ledamöter Peter Asmund Ledamot Ansvarsområden: Asfaltering, mark och trädplan, utemiljö. Parkering och kontaktansvarig med Q-park. Jan Lemar Ledamot Ansvarsområden: Fastighetsansvar, kontroll och analys av värme och vattenförbrukning samt avlopp, genomgång och uppföljning av underhållsplan. Åsa Lovén Ledamot Ansvarsområden: Gårdsvärdar, lokala föreningar, medlemsansvarig. Välkomstbrev och arrangemang för nyinflyttade. Information till Runskriften, Våra Gårdsvärdar Bibbi Andersson Jenny Börlin Melissa Söderberg Anna Svanström Om du är kreativ och tycker om att fixa med aktiviteter som kan glädja andra i vår förening, ta kontakt med oss gårdsvärdar. Vi är ett glatt gäng på fyra personer, som tillsammans med styrelseledamot Åsa anordnar en rad olika aktiviteter. Vi önskar bli fler till vårt gäng, så hör av dig. Ju fler vi är desto mer kan vi hjälpa varandra med alltifrån inköp till dekoration. Valberedningen Folke Holtz Gudrun Stenberg Sabine Bernhardtz Sida 5

[close]

p. 6

RUNSKRIFTEN Styrelsen informerar Förvaltningskontorets nya adress Besöksadress: HSB Stockholm, Kungsängen Förvaltningskontor Kungsängen Postadress: Tibble Torg 9, 196 34 Kungsängen (kontoret ligger numera på bottenplanen av Brf Vinbäret, ingång från Mullbärsstigen) Högsta försäljningspris på lägenheter i vårat område. 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 1 615 000 1 700 000 2 200 000 2 505 000 2 700 000 Sida 6

[close]

p. 7

RUNSKRIFTEN Styrelsen informerar Förstärkning av bottenplattan Hallonvägen 40-42 På grund av att marken sjunkit under botten plattan så har vi varit tvungna att förstärka den. Renovering av parkering Vi kommer under 2016 att renovera parkeringen på höga Hjortronvägen 89 -115, ny asfalt och den kommer att utformas såsom det är gjort på låga Hallonvägen 2 – 48. Dörrfoder i plast Du som renoverar hemma och tänker slänga dina plastlister runt dörrarna gör inte det. Lämna dessa i stället till styrelserummet på Hjortronvägen 81. Vi har flera boende som efterfrågat dessa när deras egna gått sönder och det verkar inte finnas nya att köpa. Balkonger Utbyggnad eller inglasning av Balkong. Har du för avsikt att bygga ut eller glasa in din balkong skall du kontakta styrelsen eller HSB-kontoret för avtal och anvisningar. INNAN du sätter igång! Utbyggnad av balkong: Läs gärna trivselreglerna för våra balkonger/uteplatser på våran hemsida. Där kan du även hämta hem avtalet för utskrift. Inglasning: Avtal i två exemplar inlämnas till styrelsen innan arbetet startar. Observera att detta avtal ska undertecknas av företaget som ansvarar för arbetet. Om du övertar en befintlig utbyggd balkong eller inglasning ska du skriva ett övertagandeavtal. Sida 7

[close]

p. 8

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Viktig information till dig som bostadsrättshavare! Som bostadsrättshavare har du ett avsevärt större ansvar än en vanlig hyresgäst. Här ges en kort beskrivning av regelsystemet. Den är inte fullständig och ytterst är det givetvis Bostadsrättslag och stadgar som gäller. Förstår du dock grundprinciperna slipper du bli överraskad när oturen är framme och kan så långt det är möjligt i förväg skydda dig mot konsekvenserna. Du och föreningen delar på ansvaret! Grundtanken i Bostadsrättslagen är att en förening och bostadsrättshavare är jämbördiga parter som genom stadgarna i förväg kommit överens om en fördelning av framtida underhålls- och reparationsansvar. Huvudregeln är att bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparation av lägenhetens inre inklusive ytskikt, vitvaror etc. medan föreningen svarar för byggnadskroppen i övrigt. Två typer av skador skiljer sig från huvudregeln: Vid brand- och s.k. vattenledningsskador är du reparationsansvarig för lägenhetsskadorna bara om du – eller någon du svarar för – varit vårdslös. Observera dock att begreppet vattenledningsskada långt ifrån innefattar alla typer av läckage. Varken skador i form av läckage genom bristfälliga tätskikt eller genom läckande maskiner som kopplats på ledningssystemet anses som vattenledningsskador. De följer istället huvudregeln. För att ta ett vanligt exempel är det alltså du som bostadsrättshavare som är reparationsansvarig för skadorna inne i ett badrum där ytskiktet släppt igenom vatten och detta oavsett om du på något sätt varit vårdslös eller ej. Skador utanför din lägenhet. I din egen lägenhet är du alltså enligt huvudregeln reparationsansvarig för skador, även om du inte gjort något fel. För att du däremot skall kunna göras ansvarig för skador som letar sig ut från lägenheten, exempelvis vatten från ditt otäta badrum rinner ner i bjälklagret och till grannen nedanför, förutsätts däremot alltid att du på något sätt kan anses ha varit vårdslös. Vad som är vårdslöst är ofta en omdiskuterad fråga som inte kan besvaras generellt. Om du bygger om ditt badrum på ett icke fackmannamässigt sätt och vatten därför tränger ut, så löper du stor risk att anses som vårdslös. Om du däremot får en läcka bakom en kakelplatta, en läcka som du inte kan se utifrån, blir bedömningen sannolikt den motsatta. Här vägs således en rad faktorer in – vad du som lekman sett eller borde ha sett, förstått eller borde ha förstått. Bara det faktum att vatten trängt utanför lägenheten är inte tillräckligt för att du automatiskt skall anses som vårdslös. Om du å andra sidan vet att lägenheten har ursprungsstandard med gamla tätskikt och att flera grannar redan haft skador, då ökar risken för att du kan anses vara ansvarig, om du trots denna kunskap inte renoverar, utan fortsätter att duscha med skador som följd. Hur kan du bäst skydda dig? Genom försäkring kan du skydda dig delvis, men aldrig helt. Därför är det enklaste svaret; undvik skador. Ingen kan gardera sig helt mot att oturen är framme, men när det gäller ett gammalt uttjänt badrum är det inte frågan om utan när det börjar läcka och kom alltså ihåg att som bostadsrättshavare är det du själv som har ansvaret för att förebygga detta. Styrelsen Brf Tibble Mars 2016 Sida 8

[close]

p. 9

RUNSKRIFTEN Renovering av våra husgavlar. Våra nuvarande tegelväggar har en väldigt tung konstruktion vilket har medfört att bottenplattan där teglet vilar på går sönder vilket ni kanske har sett i vissa hörn. Vi brukar reparera några husgavlar varje år. Nedan ser ni hur nuvarande husgavlar ser ut. Vi har för avsikt att renovera dem löpande i etapper, som tidigare gjorts fast med en helt ny konstruktion. Detta är den nya konstruktionen. Företaget Stofix AB har följande lösning på våra gavlar. Denna konstruktion medför att väggen inte alls blir lika tung som tidigare samt att isoleringen blir dubbelt så tjock som vilket ökar värmeisoleringen för er som bor i gavellägenhet. Vi kommer att göra detta på 4 gavlar på Hjortronvägen nr: 19, 65, 67, och 69. För dig som är nyinflyttad och behöver ett parkeringstillstånd Det finns att hämta i styrelserummet på Hjortronvägen 81. Måndagar 18:30-19:00 Ta med registeringsbevis på bilen Sida 9

[close]

p. 10

RUNSKRIFTEN Blandad information Styrelsen informerar Våra trädgårdsmästare från Green Landscaping Sara Jacobsson och Jonas Olander som båda själva bor i kommunen har jobbat på Green Landscpaing AB sedan 2011. Det är utbildade i kurser så som Växtkännedom, beskärning av träd, anläggning och lekplatssäkerhet. Sara har jobbat inom trädgård sedan 2006 hos våra kunder Gröna Lund, Familjebostäder Bromma, UpplandsBro kommunfastigheter samt Sollentunahem. Jonas har jobbat inom trädgård sedan 1995. Hans fösta jobb var på Bro Kyrka som kyrkogårdsarbetare sedan på Kungsängens golfbana som golfarbetare och vidare till Green där han jobbat hos Familjebostäder i Hässelby, Blackeberg, Förvaltaren i Hallonbergen och Sollentunahem Bilder lånade från greens hemsida Jonas Olander Sara Jacobsson Sida 10

[close]

p. 11

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Information från valberedningen Vad är en bostadsrättsförening? Det är en ekonomisk förening, där medlemmarna äger fastigheterna med tillhörande mark och som styrelsen ansvara över. Hur väljs en styrelse ? Valberedningen har i ansvar att hitta personer som är intresserande/lämpliga för styrelse arbete. Dessa presenteras sedan för medlemmarna på årsstämman som sedan går till beslut om vilka som väljs in. I styrelsen bör en varierande sammansättning av personer finnas som har olika kompetenser. T.ex. en byggnads kunnig, en tekniker, en IT kunnig, en ekonom, en samhällsvetare, en entreprenör eller en juridisk kunnig person, listan kan självklart göras längre. Vad gör valberedningen? Valberedningens är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat sätt hanterar föreningens verksamhet. Under hela verksamhetsåret har valberedningen till uppgift att analysera sittande styrelses arbeta och även söka nya ledamöter till de ledamöter som är aktuella för eventuellt omval, eller som tänker avgå. Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av föreningens medlemmar. Styrelsen har inte mandat att lägga sig i valberedningens arbete. Vi, Folke, Gudrun och Sabine i valberedningen söker nu dig för att höra dina åsikter och tankar. De är viktiga! Är du intresserad av att gå med i en styrelse? Har du en kompetens som skulle vara värdefull för vår förening, för alla oss medlemmar? Eller har du bara funderingar eller en idé. Hör av dig till oss Valberedningen.tibble@bredband.net Vänliga hälsningar Folke / Gudrun / Sabine Folke Holtz Gudrun Stenberg Sabine Bernhardtz Sida 11

[close]

p. 12

RUNSKRIFTEN Inför årsstämman Valberedningen Valberedningen har börjat med sin planering inför årsstämman 2016 och vill gärna komma i kontakt med dig, som bor i brf Tibble och vill vara med och påverka vad som händer i vår förening. Önskvärt är att du har någon form av kompetens som kommer föreningen tillgodo ex: fastighetsskötsel, informationsansvarig, ekonomi etc. etc. Känner du till någon som vill vara med eller om du själv känner att du har intresse så hör gärna av dig till någon av oss på telefonnummer nedan eller lägg en intresseanmälan i föreningens brevlåda på Hjortronvägen 81eller i brevlådan hos någon av oss i valberedningen. Folke Holtz Sammankallande. Gudrun Stenberg Sabine Bernhardtz Rönnbärsvägen 13 Rönnbärsvägen 23 Rönnbärsvägen 9 Tel: 072-151 17 21 Tel: 070-318 43 70 Tel: 073-528 85 58 Märk kuvertet ”Valberedningen” Intresseanmälan Namn: …………………………………………….. Gata: ……………………………………………... Telefon: …………………………………………. Sida 12

[close]

p. 13

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen Informerar Årsstämman Brf Tibble Vi hoppas så många som möjligt kan komma. Din röst betyder mycket. Ni är varmt välkomna Torsdag 21 April Kl. 19:00 Ekhammarskolans Aula Sida 13

[close]

p. 14

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Fullmakt Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock endast en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen ( betalat avgiften ). Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast make, sambo annan närstående eller annan medlem får vara ombud. Med närstående avses förutom make eller sambo, föräldrar, syskon, barn. Ombud får bara företräda medlem. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad samt gäller högst ett år efter utförande. —————————————————————————————— Ort_________________ Datum_________________ Fullmakt för______________________________________ Att företräda ( namn på bostadsrättshavaren)________________________ Lägenhetsnummer_____________ —————————————————————Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning Fullmakten behöver ej vara bevittnad Stockholm Sida 14

[close]

p. 15

RUNSKRIFTEN Semmeldagen Vilka goda semlor som det bjöds på. Det var så lyxigt, man fick välja om man ville ha den traditionella mandelmassan eller blåbärssylt. Dessutom så var det hembakat. Våra gårdsvärdar är helt fantastiska som lägger ner så mycket jobb, både i planering och att genomföra det. Ett stort tack till er från oss boende. Frihet är fred och vårt besked. Fördöm ej mörkret -tänd ett ljus och låt det brinna! Det gäller såväl man som kvinna! Fred är det enda vi kan önska-att vi får se våren grönska! Frihet är det bästa ting att söka i världen kring! Måtte den hos människor sig överallt föröka! Skrivet” Pariskvällen” den 13 nov 2015 av Ing-Marie Sundin Till dig som kastar dina sopor på väg till bussen vid Tibble torg. Du har kanske inte tänkt på det men när många tömmer sina sopor på väg till bussen och passerar Hjortronvägen så fylls de kärlen på väldigt snabbt, det innebär att de som bor där får då slänga sina sopor en gata ovanför i stället. Ibland blir sopkärlen överfulla och då ställer en del sina sopor på marken och går vidare. Det är riktigt trist att den som släpper sina sopor på marken nedanför moloken inte verkar bry sig. Det absolut bästa är att man planerar att slänga sina sopor redan dagen innan man går till jobbet på den gatan man bor på. Visst ser det trevligare ut för oss alla om det inte slängs på marken. Maskerad skattjakt När: Söndag 24 april 16:00-18:00 Var: Håll utkik i porten mer info kommer Sida 15

[close]

Comments

no comments yet