A kultúra és Én

 

Embed or link this publication

Description

Tihamer

Popular Pages


p. 1

A kultúra és Én

[close]

p. 2

„A kultúra és Én” – pályázat Vay-s középiskolásoknak A Vay Ádám Gimnázium, Mez gazdasági Szakképz iskola és Kollégium pályázatot hirdet „A kultúra és Én” címmel. A pályázat célja: Az Erasmus+ „Mit dem interaktiven Kulturkoffer durch Europa reisen” vagyis „Interaktív kulturális kofferral Európán át” című projekt keretén belül a projektcsoport kiválasztása, valamint diákjaink ismereteinek, érdekl dési körének és gondolatainak megis merése. A pályázat műfaja: esszé A pályamű terjedelme: 1-2, A/4-es gépelt oldal (az ábrák, a képek, a grafikonok, az aláírások, az irodalomjegyzék leszámításával), 12-es betűnagyság, 1,ő-es sortávolság, 2,5 cm margó. A megadottnál kisebb vagy nagyobb terjedelmű pályamunkákat a bíráló bizottság nem értékeli. A pályamű elkészítésének szabályai:  A versenyz k törekedjenek a megfelel stílusra és helyesírásra, mert a bíráló bizottság ezt is figyelembe veszi az értékeléskor.  Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban el-várt módon kell megjelölni. A forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a verseny-bizottság nem értékeli. A jelentkezés és a részvétel feltételei: a pályázaton bármely Vay-s tanuló részt vehet. A részvétel kizáró okai: a pályamű kizárólag a versenyz önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkez jét állapítja meg, a versenyz t kizárja a verseny résztvev i közül. A pályaművek beadása: A pályamű elektronikus változatát PDF-ben vagy word-ben a követ-kez e-mail címre kérjük eljuttatni: bogdangabriella@vayadam.hu Beadási határid : 201ő. január 06. Eredményhirdetés: 2015.január 12.

[close]

p. 3

,,A kultúra és Én’’ Készítette: Dávid Tamás 12/F A kultúra (latinul: cultura a colere a „művelni” igéb l származik) eredetileg a föld megművelését jelentette. A kultúra kifejezés általános értelemben egy embercsoport szokásainak és hagyományainak összességét értjük. A kultúra gyökereinek kutatása egybe fonódik az emberi társadalom kezdetének meghatározásával. A különböz kultúrák, változásuk és egymással való kapcsolataik vizsgálatával a kulturális antropológia foglalkozik A kulturális antropológia meghatározása szerint a kultúra egy adott társadalom mindazon ismereteinek összessége, amelyek az emberi közösség összetartozását és fennmaradását biztosítják. A kultúra alapján tudunk eligazodni abban, hogy mik a fontos értékek és normák az életben. A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes gyökereinknek, nemzeti tudatunk er sítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéz tárgyi és szellemi értékeinket. Fontosnak találom, azt, hogy az embereknek már egészen gyermekkoruktól kezdve folyamatosan tanítani, ismertetni kellene nevelni a kultúra fontosságát, ismeretét. Ezzel

[close]

p. 4

párhuzamosan a magyar kultúrát mutatni nekik, tapasztalatokat és hagyományokat át adni anyáról leányra, apáról fiúra. Így generációkon át fontos szerepet játszik a kultúra az emberek mindennapos életében. Számomra kifejezetten fontos a kultúra, hiszen azért harcolunk, hogy a történelem alatt felgyülemlett kultúrát meg rizzük. Hiába irtanak ki generációkat, vagy égetik fel otthonunkat, a városok újra betelepülnek. Viszont, ha elpusztítják a műkincseiket, a történelmüket, az sajnos örökre elvész. Éppen ezért tegyünk érte, hogy az id k végezetéig fennmaradjon saját kultúránk. Ha jól figyelemmel kísérem, azt, ami egészen fiatal és jelenlegi 18 éves korom közt eltelt id alatt megváltoztak, amiket pusztán átéltem, akkor én is észreveszem és tapasztalom, hogy borzasztó ütemben változtak meg hagyományok, szokások. Amikor még gyerek voltam, kimentünk az utcára a szomszéd vagy épp az utcában lakó többi gyerekekkel vizipisztolyozni, focizni, biciklizni, járkálni a falumenti határban, kiülni a lócaára, vagy épp az árok szélére beszélgetni. Most körülnéz az ember és már nem lát ilyet. Minden fiatal, gyerek, s t id sebb emberek, akik még néhány éve a ház el tt lév padon ülve beszélgettek, vagy épp beszéltek ki másokat, azok most ’’okos” telefonjaikon azon belül a facebookon, twitteren, stb. beszélik meg egymással mondanivalójukat, esetleg posztolják azt. Az emberek többsége már nem használja ki azokat a természet adta lehet ségeket, amik valóban boldoggá teszi az embert (mint pl: beszélgetés a délután napsütésben, piknikezés a szabadtermészetben, és ezeket a végtelenig lehetne még sorolni). Az emberek beülnek a szobáikba, irodáikba és onnan irányítanak mindent, úgy, hogy egy lépést sem kell megtenniük. Mindezek ellenére vannak még emberek, akik nem hagyják homályba veszni azokat a kulturális rendezvényeket, eseményeket, tradíciókat, mint pl.: a farsangi bál, szüreti bál, disznóvágás, húsvét, esküv k és egyéb összejövetelek megrendezését. Ezzel is példát mutatva és motivációt keltve a fiatalokban. Az emberiség bízik a kultúra fennmaradásában, és bízunk abban, hogy kultúránk az id k végezetéig fennmarad

[close]

p. 5

,,A kultúra és Én’’ Készítette: Blaskovics Vivien 9/E A kultúra fogalma: Az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek sszessége, a űvelődésnek valamely területe, illetve valamely népnél, korszakban való s figyel et irá yít az elk vetkeze dő évek e a kultúrára. Szá o ra k z sségi u kák a , látta kül ző előadásokat, megnyilvánulása. Magyarország kül ez sokat jelent, mert így nagyon sok kulturális élményekhez juttat.Nagyon sok élményem volt ezzel kap solatosa , részt vette rendezvényeket.Volt már szerencsém mindben részt venni. Növeli az önbecsülésem, ha ezekben aktívan tevékenykedhetek. Családunkban már-már hagyomány a karácsony kulturális hagyományának ünneplése. Én minden évben szerepet vállalok a te plo a . Részt veszek az adve ti előkészületekben, a vasárnapokat féle előadásokkal ünnepeljük. Hozzám a versek, i, egteki te i, ehhez haso ló, vagy eltérő falu k a re dezvé yekkel, versekkel, kül dalok állnak a legközelebb. kará so ykor a te plo A szent estén családommal minden évben elmegyünk a. Szeretek részt ve té ájú előadásokat.Barátai al re dszerese járu k színházba. Nagyon sokat tud az ember ott kulturálódni. Szeretek kulturált emberek közt lenni, köztük jól érzem magam. Több könyvet is elolvastam már. Kedvenceim közé tartoznak azok, melyek a szépirodalomhoz szól ak.Olvaso a k telező olvas á yokat, ho i ól különféle könyveket. Szerintem nagyon sokat jelent az, ha egy ember olvas valamit, mert így gazdagabbá teheti a szókincsét, megállja a helyét bármilyen témában. Véleményem szerint ez így van a filmekkel, és színdarabokkal is. Aki megnézi akár a mozikban a legújabb filmeket, vagy színházban a sokszí ű, élvezetes előadásokat, az ta ul az erk l sről, láthatja, és átérezheti életemben Wolfgang Amadeus Mozart ze e űvei ek ás -más népek és emberek kultúráját is. A zene is nagy szerepet játszik az életemben. Sokat jelentett az egis erése. A ko olyze e szerintem nagy szerepet játszik a kulturális életben. Sokat segít a zene, ha bármilyen esemény történik az életemben, az érzelmeimet ki tudom benne fejezni, segít átlépni a

[close]

p. 6

á atosa idők , és ki tudo űfaj fejez i az römöm is benne. Természetesen nem csak a ző űfajokkal; Ro k, Rap Musi al, ár is ert, és ezt az is eretet sak ővíte i szeret é . A y rű re ek űveket tud ak alkot i, ko olyze ével lehet Opera. Szá o ra a legt agu kat kifejez i, kül festészet is hozzájárul egy-egy nép kultúrájához. Gy melyeket élvezet nézni. Részese lehettem annak az élménynek, hogy iskolámmal elmentünk a Feszty-körképet megtekinteni. Csodálatos látvány volt, mikor a honfoglalást magába foglaló kép vett körül.Másik remek festmény a Mona Lisa.Leonardo Da Vinci alkotása.Sajnos ég e volt szere sé egteki te i, de őszi té re éle , hogy lesz rá alkal a , hogy elkápráztassa a szemeim.Minden országnak különféle hagyományai, szokásai, kultúrái vannak. Pl.: Görögországot heves beszédmodor, és gesztikulálás jellemzi. Akár űvelt kultúrával Fra iaországról is Írhat ék, hogy az etikett szülőhazája, udvarias és rendelkezik. Ezt a pályázatot is azért szeretném megnyerni, hogy több ismeretet szerezzek különféle népcsoportok, országok hagyományairól kultúráiról. Összességében fontos momentum az életemben, hogy illedelmes, udvarias társaság vegyen körül és, hogy jó magam is minél nagyobb tudásnak legyek birtokában, minél szí ese , űvelte lehessek.

[close]

p. 7

,,A kultúra és Én’’ Készítette: Bába Balázs A kultúrát mindenképpen valami olyan dologhoz tudnám hasonlítani, ami nélkül nem lehet élni. Ahogy a leveg vagy az étel, a szellemi táplálék ugyanilyen fontos, hiszen ha a szellemünk silányul el, akkor kulturálatlan közegben élünk. Nekem a legnagyobb lemaradásom valószínűleg a könyvek terén van.Általában összegyűjtöm a könyveket a nyári szünid re, mert akkor több id m van elolvasni.Szívesen olvasok Magyar írók tollából írt műveket például Móricz Zsigmond vagy Mikszáth Kálmán műveit. De kedvelem az olyan könyveket, amelyek történeteket idéznek fel különböz korokból, de csak olyanokat veszek és tartok mely sokat jelent és nagy élménynek tartom. Szeretnék utazni, hiszen így léptennyomon találkozhatnék más kultúrákkal. Minden országnak meg van a saját kultúrája van ezért különböznek. Én a Magyar népkultúrákat kedvelem ezek közül is a néptáncot. Már több mint három és fél éve, hogy táncolok Napkoron a napkori Mártogatós néptánc csoportban. Ez által több településnek is tanultam a táncát például Kalocsának a híres kalocsai papucsos táncát vagy a Nagykállói Kállai kett st. De ez a Magyar kultúrának egy apró szelete. Híres a gasztronómiai kultúránk is ezért Magyarországot nehéz elképzelni gulyásleves vagy töltött káposzta nélkül, mert ez is a Magyar kultúra része! Biztos, hogy van még mit tanulnunk, de ez mindenképp fontos, hogy sok mindenben el rébb tartunk a világ számos pontjánál, vagy ha nem is el rébb, de akkor is mások a szokásaink, többek között a színházi kultúránk is. Ez mindenképpen érték, ahogyan érték az a rengeteg kulturális esemény is, amib l itthon válogathatunk. Például a Debreceni virág karnevál vagy a busójárás. Szerintem egy országnak elengedhetetlen, hogy a kultúrája rendben legyen, sok mindent elárul róla, hogy viszonyul hozzá: hogy az emberek mennyire érzik fontosnak, hogy színházba járjanak, olvassanak, tájékozottak és széles látókörűek legyenek. Ne mondjuk ki azt, hogy jó helyzetben vagyunk, mert ha ki mondjuk, akkor nincs tovább el re. Január 22-ét a Magyar kultúra napjának tarjuk ezen a napon írta Kölcsey Ferenc a Himnuszt 1823-ban Tisza Csekén. Számomra ez fontos és nélkülözhetetlen, és úgy gondolom, hogy a kultúra szót nagyon vastagon alá kel húzni a szótárunkban.Tiszteletben kell tartani és igényelni.Remélem, hogy mindig olyan országban élhetek majd, ahol fontosnak gondolják a kultúrát. Én szerintem

[close]

p. 8

,,A kultúra és Én’’ Készítette: Frendrich Eszter 12/c Ahhoz, hogy véleményt tudjunk alkotni a kultúráról, mint fogalomról ismernünk kell annak jelentését és értelmezéseit. A kultúra szó a colore lati igé ől származik, melynek jele tése űvel i. A kifejezésről első írásos e lékü k Cato i.e. egyik űvé ől való, aki ezt a szót hasz álja a f lddel kap solatos kifejezés az e kifejezés eg űvelés értel é e . A „cultura agri” e esítését jele ti. A ert k r yező ter észet go dozását, ápolását, ai értel ű első lelőhelye Ci ero Tus ula ae dispitatio es Kr. e. I. század űvelése kifejezést hasz álja. űvé e található, aki a ultura a i i – a lélek Az értel ező kéziszótárban a kultúrának három fogalmi meghatározását találjuk meg. Egyrészt a kultúra az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége, a űvelődés ek vala ely területe, illetve vala ely szelle i javak és a űvelt illetve űveltség tartozik ide. A ép él, vala ely korszak a való megnyilvánulása. A civilizációval szembeállítva pedig, amely a technikai fejlettséget jelenti, a ásodik jele tés e a kultúra egy sze ély ivoltára vo atkozik.A har adik jele tés e a kultúra vala i ek a ter esztését , biológiai értelemben tenyészetet jelent. (http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/interkult_komm/2_a_kultra_fogalma_modellek_s_elmletek_a_kultrrl.html) Az antropológiai megközelítés szerint a kultúrára fogalmának meghatározásakor, egy egész életformára kell tekinteni. Edward Burnett Tylor definíciója szerint a kultúra olyan komplex egész, amely magában foglalja mindazt a tudást, képességet, hiedel et, tagja egszerez. A társadalo tudo á y a a kultúra fogal á ak űvészetet, morált kül ző (és még egy sor más képességet), amit az ember szocializációja során, mint egy társadalom meghatározása olvasható. (http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/interkult_komm/2_a_kultra_fogalma_modellek_s_elmletek_a_kultrrl.html) Olvastam néhány dolgot a kultúráról, amit nálam okosabb emberek írtak és rájöttem e olya egyszerű el o da i, leírni a saját véleményemet. Azt gondoltam, mikor a kultúráról beszélgettünk, hogy az csupán bizonyos dolgok ismeretét jelenti. Például a

[close]

p. 9

történelem ismeretét, az irodalom nagy alakjai ak is eretét vagy a jártasságot. Azt hitte a kultúra supá a űveltséggel egye lő. űvészetek e való Azonban, ahogy utána néztem ezeknek a dolgoknak rájöttem, hogy sokkal nagyobb jele tősége van. Egy népet (például a magyarokat) az köt össze, hogy egyforma kulturális értékeket képviselünk. Ebbe beletartozik, hogy azonos nyelvet beszélünk, azonos ünnepnapokat nagyjából azonos szokásokkal tartunk meg. Vannak fogalmaink melyeket akkor ért meg igazán az ember, ha magyarnak született, melyeket idegen nyelvre lefordítani szinte lehetetlen vagy legalábbis nagyon nehéz, mint például a „hétfá füty lő réza gyalát” (megpróbálhatja bárki lefordítani bármely nyelvre, de szerintem kudarcot fog vallani). Igazság szeri t időse ek sokszor o dják nekünk, hogy mi már nem tudjuk értékelni a kultúrát és nem is tiszteljük. Félnek attól, hogy mivel mi már olyan világba születtünk, ahol a tömegkultúra térhódítása egyre nagyobb elvesznek a kultúrák közötti határok, és egszű ü k ezáltal egyedi ek le i. Sokak szeri t utánozzuk az amerikai celebeket és vonzódunk az amerikai kultúrához. Az internet határtalan világában élünk. Egy kattintással Magyarországon átlagosan 5,9 Mb információhoz juthatunk másodpercenként szinte ár iről. A űholdas tévé által t egese válogatás élkül kapjuk az információkat a csatornák között barangolva. Mi már olyan világban élünk, ahol a kínai holmik tömkelegével vannak tömve a boltok.A hagyományokat már szinte csak múzeumokból ismerjük.A népszokások már leginkább turista látványosságok, melyek pénzbe kerülnek.Véleményem szerintem ezért nem csak minket, fiatalokat kell mindig megkövezni, hisz mi ebbe születtünk így e volt választásu k.Kodály )oltá o dta a k vetkezőket:”kultúra annyi, mint tanulás; megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszteni könnyű.” Ennek ellenére én úgy érzem, nem vagyunk még elveszve. Mostanában több külföldi országban is jártunk és megismerhettünk más velünk egykorú fiatalt, akik más- más kultúrá a őttek fel. Én személy szerint azt tapasztaltam vannak még nekünk is egyediségeink a nyelven kívül, ami magyar diákká tesz minket a németek, olaszok, lengyelek, szlovákok között. Sok mindenben hasonlítunk ezekhez a fiatalokhoz, de vannak apró dolgok elyek iatt érzékelhetőe kül ző a kultúrá k.

[close]

p. 10

„A kultúra és Én” Készítette: Horváth Béla 9/E A kultúra fogalma:A űvelődéstörténet és általában az emberi gondolkodás egyik központi ző filozófiai irá yzatok, ző felfogások él ek kategóriája, és mint ilyennek, rendkívül sokféle megközelítése, értelmezése létezik. Állandóan változott az emberi gondolkodás történetében . A kül a kül ző korok go dolkodói ást és ást értettek s a is kül egymás mellett. Azt feltétlenül elfogadhatjuk, hogy a kultúra soha nem statikus jelenség. Számomra a kultúra növeli az önbecsülésemet, kulturális sokszí űsége et, kulturális élményekhez juttat. Kulturális élményeim október 23-i fáklyásmenet, Budapest Nemzeti Múzeumba jártam és a lovagkori kultúra tetszett, városomba karácsonykor a betlehemezés régi hagyomány, iskolámba mindig részt veszek kará so yi saládo előadásoko Budapeste eszélhette , al te plo a együ k gyerekek szí es űsoroko , karácsony szent estéjén űsorait eg éz i, ár ius -i ünnepeken részt szoktam venni iskolában és városi szinten is, általános Iskolában zenei, i dig részt vette . Szavaló versenyeken is részt vettem többek közt országos ukrá verse ye is, a ely e ukrá születésű e erekkel űsorait teki thette eg és sok hagyo á yaival és kultúráival ismerkedtem meg. Kulturális sokszínűség számomra a kultúra nagyon tág fogalom, nagyon színes tud le i, ert t és hallotta k yv ől olvasta , előadásokra, szí ház a, kül kül ző kultúrákról, és eke e szokta k ző re dezvé yekre járta ezért sokszí ű a fogal a. A ze e fo tos a kultúrákban és hagyományokban is. Számomra a zene sokat jelent, mert ki tudom fejezni vele érzései et.Sza adidő kívül.Szerete yvet olvas i, a k telező olvas á yoko yveket.Más-más országokban olvas i a t rté el i, kala d, vígjáték jellegű k más a tánc hagyományok.A táncot sokszí űség jelle zi hagyo á yoktól és épi kultúrákról sokféle tánc létezik.

[close]

p. 11

„A kultúra és Én” Készítette: Kovács Márk 13/A Véleményem szerint a kultúra az emberiség történelme során felhalmozódott tudás és művészetek összessége. A kultúra segítségével hagyunk maradandó nyomot a történelemben, a kultúra különböztet meg minket a többi állatfajtól. Mint minden embernek nekem is rendszeres kapcsolatom van a kultúrával, kitölti mindennapjaimat tanulás, hobbi, szórakozás formájában. Iskolába járok, tanulmányaim során különböző képzi.A tudományokkal foglalkozom, változik, hobbiként gyarapodik, olvasok, moziba járok, új szórakozásként zenét hallgatok.A modern ember mindennapjainak szerves részét kultúra folyamatosan csiszolódik, ezáltal tudományágak, irányzatok, nézőpontok, megközelítések jönnek létre.A kultúra olyan, mint egy élő szervezet, folyamatosan változik, alakul, szinte mozgásban van. Ez egy természetes folyamat, hiszen az ember nem lenne uralkodó a földön, ha a tudományok és a művészetek folyamatosan nem bővülnének. A kultúra az én nézőpontomból folyamatos kölcsönhatásban van az emberrel, megkönnyíti a mindennapjait, pihentet és szórakoztat, örömet ad és megbánt, nevetésre vagy sírásra késztet, segít megismerni a körülöttünk lévő világot, gyógyírként szo lgál bajainkra vagy ellenkezőleg bajokat okoz, ám minden a haladást szolgálja. A 100 évvel ezelőtt élő ember igencsak elcsodálkozna, ha belecsöppenne a mai világba annyi újdonságot tapasztalna.A tudományok segítségével sok régi népbetegség már a múlté.A régi festőművészek értetlenül állnának a mai modern irányzatok előtt. A zeneművészetben az utóbbi 50 évben soha nem tapasztalt kavalkád jött létre. Szeretem az egyetemes kultúrában azt, hogy benne békésen megfér a múlt és a jelen, a jelen nem létezhetne a múlt nélkül, valamint a jelen és a múlt közösen szolgálja a jövő eljövetelét. Még a legkultúrátlanabb ember se tud meglenni a kultúra nélkül, legfeljebb kevésbé használja, élvezi, szórakoztatásának mégis az alapját a kultúra bizonyos irányzatai adják. Az a bámulatos a kultúrában, hogy olyan, mint a víz, étel és a levegő, senki sem tud meglenni nélküle.

[close]

p. 12

„A kultúra és Én” Készítette: Reményi Dorottya 11/C A kultúra eredetileg a f ld eg űvelését jelentette. A kultúra kifejezés általános értelemben egy e er soport szokásai ak és hagyo á yai ak sszességét vagy a szűke meghatározás takaró ún. „magas kultúra” értjük. A 'kultúra' szó mai használata igen sokrétű.Beszélü k ' ezőgazdasági kultúráról', 'kultúrpolitikáról', ' e zeti kultúrákról', st . Mai kultúránknak, további lényeges eleme, hogy magát egyrészt, mint valamiféle kultúrát, másrészt, mint egy kultúrát a sok közül fogja fel, tehát reflektál önmagára. Ez feltételezi a tárgyiasítás mozzanatát, azaz a 'kultúra' már nem pusztán egy fogalom, hanem egyfajta tárgy is, ely tárgyat, i t tőlü k rész e függetle é vált o jektivá iót, kül ző szempontok szerint lehet és kell is vizsgálni. Ez természetesen összefügg azzal, hogy a 'kultúra' fogal a agá a foglalja vala ely k z sség olya " űvei ek sszességét", mely űvek létrehozása és fe tartása lehetővé teszi e k z sség tagjai szá ára, hogy a k z sségre jelle ző agatartást, e talitást elsajátítsák. A 'kultúra' ter i usá ak - az ókortól eltekintve - kettős értel ű hasz álata is erre utal. Egyrészt az antik értelmezésnek egfelelőe a űvelés/ki űvelés értel ét tová differe iálva a evelés, űvelődés jele tésk ré e vo va, ásrészt az id folya á az egyé től elvo atkoztatotta , társadal i soportokra, illetve késő társadal akra vo atkoztatva alkal az ták. A 'civilizáció'-'kultúra' ter i usok viszo ylatá a pedig az elő i egyfajta ateriális kultúrához k tődik, egyfajta állami szervezettséggel egybefonódott társadalom kultúráját jelenti. Most pedig felsorolom, hogy mennyire szerteágazó ennek a szónak a jelentése: -Tánc -Zene -Színház -Művészettörténet -Rádió és Tv űsorok -Nép űvészet -Könyv -Építészet -Irodalom -Folyóirat -Film Az érték elválaszthatatla az e eri értele től, a ak i d szelle i i d pedig a yagi természetű produktu aitól; egy kultúra jelenségeinek megértéséhez is egyfajta értékítéletre van szükség. S nemcsak valamiféle normarendszer értelmében beszélhetünk az érték fontosságáról, hanem az emberi tevékenység, mint alkotás is szorosan kapcsolódik ahhoz. Ezzel szemben az alkotás-élmény az értelemadásnak a dologtól való eloldódása által meghatározott, s így az, az alkotó szu jektu produktu aké t élhető eg. Általában a kultúra vonatkozásában szükséges még leszögezni - amire egyébként már sokszor utaltam -, annak társadalmi jellegét, s ezzel együtt a természet fogalmával való szembenállását. A természet fogalmához tapad i de olya jelle ző, ely a kultúra jelle zői ek elle tettje. Azaz eghatározhatjuk

[close]

p. 13

a kultúrát, mint nem-természet.A kultúra-tudomány és természet-tudomány közötti különbség másodlagos a kultúra és természet elkülönüléséhez képest.A természet tökéletesen értelem- és értékmentes, csak a lehetséges értelem szubsztrátuma.A természet áthatolhatatlan a szellem számára, értékdifferens, a szellemtörténeti értékadásnak nem alávetett. S itt következik a kultúra fogalmának kiterjesztése, nevezetesen, hogy az ember minél inkább tudatában van historikus meghatározottságának, annál kevésbé lehetséges szá ára, hogy külső- és első adottságait ter észetszerű-állandóként fogja fel. S hogy miért van szüksége minden társadalomtudománnyal fogalaltoskodónak a kultúra fogalmának tisztázására, illetve fejlődésé ek átteki tésére, arra választ kaphatu k, ha figyele e vesszük azt a tényt, hogy cselekedeteinkhez - a legelemibb tájékozódást is beleértve környezetünk valamilyen megértése szükséges; azaz "a válasz pontosan az embernek, mint cselekvésre utalt kultúrlénynek azon sajátosságában rejlik, amely praktikus szükségleteit a valóság átfogó jelentése által rögzítheti".A "mai" kultúra kritikája sok esetben pontosan az adott helyzet felületes megértését illeti, s ennek gyökereit .Éppen abban a tradícióban találja, a ely ől a kultúra fogal a újraéledt, azaz a . századi fejlődést előkészítő, előz é yeivel ugya a g r gségig vissza yúló, á a . század tájá kiteljesedő metafizikában. Tehát a kultúra alaposabb vizsgálata világossá teheti számunkra azt az emberi sajátosságot, mely a társadalmi cselekvésben, továbbá az ember valóságmegértésében nyilvánul meg, valamint felhívja figyelmünket a kultúrának mint társadalmi jelenségnek jele tőségére. Hogyan tanít engem és másokat? ítését És nem utolsó sorban, mert nemes ügy: társadalmunk gazdagságának, felemelkedésének talán legfontosabb eszköze. Nekem a kultúrát a zene és a tánc jelenti. A zene a ha gok és a se d érzel eket kiváltó elre dezése, létezésé ek lé yege az idő. A pontos meghatározás e k yű, de a a általá a egyetértés utatkozik, hogy a ze e a ha gok tudatosa elre dezett folya ata. A ze e egy űvészi kifejezési for a, a ha gok és „nem-hangok” se dek idő eli váltakozásá ak t yire tudatosa előállított sorre dje, mely nem utasít konkrét cselekvésre, viszont érzelmeket, indulatokat kelt és gondolatokat ébreszt. Én a zene szeretetét a furulyában találtam meg melyet 10 évig rendszeresen gyakoroltam. Máig is eszembe jutnak ezek az élmények, de elfoglaltságom miatt nem folytatom pályafutásomat. A táncos énem már elveszett, melyet 7 évig mazsorett csoportban végeztem. A mazsorett egy show- űfaj, a ely a ze és tánchoz áll a legközelebb. A leggyakrabban parádékon vagy kulturális események keretében látható.Lengyelországból származik, de a franciák terjesztették el a XVII.században. A mazsorett egy olyan botforgató lány, aki egy koreográfiát mutat be egyedül vagy mazsorett csoportban, rendszerint egy fúvószenekar társaságában.

[close]

p. 14

Nem utolsó sorban megjegyezném, hogy a kulturáltságunknak része a sport. Mert épp testben épp lélek és épp szellem lakozik. A görög mitológiával foglalkozó történészek szerint a peloponnészoszi játékok eredete a korai egyiptomi, valamint a krétai minószi kultúrában kerese dő. A két korszak szellemi és mozgáskultúrája egyesült és kiteljesedett Hellászban, s a dórhódítók segítségével egyfajta életformává vált. Magának az olimpiai játéknak az eredete a görög mondavilágba nyúlik vissza, ahol Zeusz, Pelopsz, valamint Héraklész nevével hozzák összefüggésbe. A görög mitológiában született olimpiai játékok mai napig hirdetik és lehetőséget ad ak kiváló sporte erek ek, hogy éve te ssze érjék tudásukat. Itt szeretném megjegyezni, hogy az országos diákolimpián 2012. évben asztalitenisz sportágban 2. helyezést értem el. Akár diákké t akár ajd fel őttként bárhol a világban járva a magyar kultúrát, hagyo á yai kat, ősei k r kségét i dig aga al tudo vi i, legye ez t rétegű is ely születésü k él fogva szülei ktől, agyszülei ktől, k r yezetü ktől r k lve és folyamatosan megtapasztalva bennünk marad melyet majd a gyerekeink ek és a k vetkező nemzedéknek adunk tovább.

[close]

p. 15

„A kultúra és Én” Készítette: Rózsa Patrik 10/B A 'kultúra' szó mai használata igen sokrétû. Beszélünk 'mezõgazdasági kultúráról', 'kultúrpolitikáról', 'nemzeti kultúrákról', stb.. Az elsõként említett, ókori megfelelõje szerint agri cultura, mint neve is mutatja, római eredetû. A szó eredetét tekintve a latin 'colere' igébõl származik, mely jelentésében valamifajta mûvelést gondozást, ápolást, gondoskodást jelentett. Az igét használták még a lakni valahol, az ékesíteni, díszíteni, valamint a tisztelni értelmében is. A szó értelmének lényeges változását, mely a mai szóhasználathoz való közeledés elsõ döntõ lépéseként tartható számon philosophia est" állítása jelentette, amely tehát a filozófiát a lélek mûveléseként határozza meg. A 18. században már megjelennek a kulturáltság és a mûveletlenség közti differenciálás elsõ jelei, melyek eleinte a származásbeli különbségekre utaltak. Ezt jelzi a 19. század elején az a változás, mely szerint a kor elitje már nem származásának, hanem mûveltségének hangsúlyozásával határozta meg társadalmi hovatartozását. A kultúra alaposabb vizsgálata világossá teheti számunkra azt az emberi sajátosságot. Mai értelmezése közelebb áll a viselkedésmódhoz és a hagyományokhoz is kapcsolódik. "Ha azt akarod, hogy a világ elismerje emberi rangodat, ismerd el te is a magad rangját. S viselkedj annak megfelel en ..." Kúltúrált viselkedés alatt alapvet társadalmi normáknak megfelel magatartás értend . Pl.: az iskolában tanusított viselkedes alapszabályai: 1. Az iskola épületén belül és kívül köszönünk tanárainknak, az iskola dolgozóinak és társainknak. 2. Az iskolában dolgozókkal és diáktársainkkal legyünk figyelmesek és viselkedjünk tisztelettudóan. 3. A kulturált viselkedés írott és íratlan szabályait mindenhol tartsuk be. (Csúnya, ízléstelen kifejezéseket ne használjunk, érzelmeinket diszkrét formában nyilvánítsuk ki.) Ő. A divatot mértéktartással kövessük, öltözködésünk legyen a széls ségekt l mentes. 5. Vigyázzunk egymás és magunk testi épségére.

[close]

Comments

no comments yet