Як створити ОСББ

 

Embed or link this publication

Description

Коротка інструкція

Popular Pages


p. 1

ОСББ КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ Як створити Набридло бути здобиччю? Об’єднуємося! Інформаційний буклет видано за підтримки vlasnyk.org.ua

[close]

p. 2

Що таке ОСББ? ОСББ – це орган для прийняття колективних легітим­ них рішень щодо управління спільною неподільною власністю у багатоквартирному будинку О СББ – це така собі «Верховна рада» будинку, створена, щоб розпоряджатись під’їздами, підвалами, горищами, стінами та всіма комунікаціями в ньому. ОСББ керує тільки спільним майном, воно не торкається приватної власності. Керувати спільним треба колективно, щоб не постраждали інтереси когось із співвласників. Рішення ОСББ мають юридичну силу. Вони обов’язкові для всіх спів­ власників будинку. ОСББ має право укладати договори на обслуговування будинків з тими конторами, які пропонують кращі послуги і вигідніші ціни, ніж ЖЕК, а також може будь-якої миті розірвати договір, якщо контора неякісно виконуватиме роботу, і скористуватись послугами іншої. 2

[close]

p. 3

Для чого воно потрібне? Перш за все ОСББ потрібне для того, щоб мешканці будинку могли разом керувати своєю спільною власністю Поки нема ОСББ, єдиний спосіб ухвалити рішення щодо спільного майна в будинку – це загальні збори співвласників. Для прийняття переважної більшості рішень на зборах потрібна згода співвласників, які разом володіють не менш ніж 75% (в окремих випадках - не менш ніж 50%) загальної площі квартир і нежитлових приміщень у будинку. Зрозуміло, що збирати по кожному питанню загальні збори нераціонально. ОСББ – не альтернатива ЖЕКу. ЖЕК має право тільки обслуговувати будинок за договором зі співвласниками, але не має права ухвалювати жодних рішень щодо нього. ОСББ, навпаки, може приймати рішення щодо будинку: які приміщення здавати в оренду і як використовувати кошти, коли проводити капітальний або плановий ремонт, яку компанію винаймати для обслуговування будинку тощо. vlasnyk.org.ua 3

[close]

p. 4

Управління спільним Усі рішення в ОСББ приймаються колегіально. Для цього існують спеціальні органи (загальні збори, правління тощо) і демократичні процедури (голосування). З агальні збори – головний колегіальний орган управління спільною власністю в ОСББ. Усі важливі рішення щодо утримання будинку та розпорядження нежилими приміщеннями в ньому приймаються на загальних зборах. На загальних зборах співвласники обирають правління, яке відповідає за нормальний стан будинку та якісне виконання робіт обслуговуючими організаціями. Щоби правління не ухилялося від роботи і не зловживало своїм становищем, для нагляду за ним обирають контрольно-ревізійну комісію. Правління ОСББ – не «цар» і не власник будинку, а лише обраний співвласниками представницький орган. Якщо воно працює погано, зловживає службовим становищем – його можна просто переобрати! 4

[close]

p. 5

в ОСББ vlasnyk.org.ua 5

[close]

p. 6

Перший етап: Про ОСББ ходить багато чуток, міфів та страшилок. Слід підготуватися і вміти спростувати їх. Озбройтесь знанням! Т реба точно знати всі вимоги Закону щодо створення ОСББ; розуміти, які правила діють всередині ОСББ, які функції виконує правління, які – контрольно-ревізійна комісія; який порядок прийняття рішень; як скликаються загальні збори тощо. Ми повинні бути готові відповісти на будь-які питання наших сусідів, знати всі нюанси і, головне, – чітко розуміти мету створення ОСББ, знати, яку користь це принесе всім співвласникам будинку. Важливо запевнити сусідів: попри всі складнощі, ОСББ – це єдиний спосіб підвищити рівень життя у будинку. 6

[close]

p. 7

Знання Державна реєстрація ОСББ здійснюється згідно Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» Ініціатори створення ОСББ спочатку повинні гарненько вивчити Закон України «Про об’­ єднання співвласників багатоквартирного будинку», а також Наказ «Про затвердження Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень і управителя». Для реєстрації ОСББ уповноважена особа (голова правління) подає у Державну реєстраційну службу України (ddr.minjust.gov.ua): 1 Протокол установчих зборів ОСББ (оригінал і нотаріально завірену копію). 2 Два примірники Статуту ОСББ (прошиті та підписані, нотаріально завірені). 3 Заповнену реєстраційну картку (видану у Державній реєстраційній службі). Якщо серед власників є юридичні особи, подаються реєстраційні документи цих осіб. vlasnyk.org.ua 7

[close]

p. 8

Другий етап: Одна з вимог закону «Про ОСББ» – сповістити співвласників будинку про голосування щодо створення ОСББ необхідно не пізніше, ніж за 14 днів до дати зборів. Для цього нам потрібно: 1 Повідомлення, в якому потрібно зазначити П.І.Б. членів ініціативної групи, заплановану дату, місце і час проведення зборів, а також проект порядку денного. Повідомлення вручаються особисто кожному співвласникові під підпис, що виступає доказом дотримання нами вимог закону. 2 Реєстр співвласників, у якому залишатимуть підписи поінформовані про захід співвласники будинку. 1 січня 2015 року Державний реєстр власності відкрито. Тепер можна з’ясувати кількість співвласників на сайті: kap.minjust.gov.ua Пам’ятайте! Мешканець – не обов’язково власник! Співвласниками будинку є тільки власники квартир або нежилих приміщень або їх часток, які мають на руках правовстановчі документи! 8

[close]

p. 9

Повідомлення Цілком імовірно, не до всіх мешканців вдасться «достукатись» у прямому чи переносному сенсі. Але наше завдання – сповістити всіх. «Обійти» цей момент не можна, така вимога Закону. Т их, з ким не вийшло зв’язатися, ми сповіщуємо поштою і шляхом оголошення. Краще за все надсилати рекомендований лист на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласникові у цьому багатоквартирному будинку. • Навіть якщо адресат відмовиться ознайомлюватись зі змістом листа, у нас на руках залишиться квитанція зі штампом і датою. Це виступить доказом того, що ми не порушили норми Закону і зробили все можливе для сповіщення власників. Окрім того, потрібно розмістити оголошення у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду багатоквартирного будинку. • В оголошенні також обов’язково потрібно вказати дату, місце і час проведення зборів, проект порядку денного. vlasnyk.org.ua 9

[close]

p. 10

Третій етап: Протягом 14 днів перед установчими зборами потрібно провести зустрічі з мешканцями будинку хоча б чотири рази (двічі на тиждень) – з метою інформування їх про створення ОСББ, агітації, надання роз’яснень і відповідей на питання. У будинку обов’язково будуть групи опору ініціативі. Зазвичай це: 1 Ті, хто має корисливі мотиви («шкурний інтерес») і боїться, що спливуть їх оборудки з нерухомістю або факти корупційної змови з ЖЕКом. 2 Ті, хто звик вважати власником будинку державу і тому сприймає ОСББ з недовірою, як небезпечних «капіталістів», які начебто хочуть прибрати будинок до рук і заробляти на ньому. Переважно це пенсіонери, але трапляються такі й серед молоді. 3 Просто сварливі люди, які «завжди проти». ПАМ’ЯТАЙТЕ! З’ясувати всі деталі, провести агіта­ цію та всі обговорення потрібно до уста­ новчих зборів. На самих зборах на це просто не виста­ чить часу, буде багато інших справ: реєстрація, голо­ суван­ ня, підрахунок голосів тощо. 10

[close]

p. 11

Підготовка до установчих зборів На момент першого інформаційного зібрання розподіл симпатій мешканців будинку, скоріш за все, буде приблизно такий: Наше завдання – протягом 4-х інформаційних зустрічей перерозподілити їх таким чином: Є висока ймовірність, що близько 80% з тих, хто відвідуватиме інформаційні збори, будуть противниками ОСББ. Ваша позиція має бути сильнішою за їхню, аргументи – переконливішими. Потрібно бути максимально обізнаними в суті проблеми, готовими відповісти на будь-які питання, розвінчати всі міфи. Інакше «червоні» перетягнуть «жовтих» на свій бік, і будинок так і залишиться на поталу комунальній мафії, яку очолює якийсь чиновник або «бізнесмен». vlasnyk.org.ua 11

[close]

p. 12

Четвертий етап: Установчі збори – офіційний захід, на якому співвласники голосують за чи проти створення ОСББ 1  Локація. Потрібно облаштувати місце, де проходитимуть збори. Якщо це зала в школі – повісити на стінах вказівники. Бажано зустрічати прибуваючих на вході й одразу реєструвати їх. 2  Реєстрація виборців. Для спрощення процесу підрахунку голосів рекомендуємо одразу роздавати прибуваючим бюлетені для голосування із квадратиками «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» навпроти кожного питання. ПАМ’ЯТАЄМО! Право голосу мають лише ті власники приміщень у будинку, які мають на руках правовстановчі документи, - або їхні представники, які принесли з собою і право­ встановчі документи, і довіреність від власника. 3 Обрання головуючого, секретаря і членів лічильної комісії строком на одні збори. Головуючий веде збори - виносить на розгляд питання відповідно до порядку денного. Секретар веде протокол зборів, у якому фіксує результати голосування. 12

[close]

p. 13

Установчі збори 4  Голосування: створення ОСББ. Спочатку головуючий виносить на голосування питання про створення ОСББ. Для прийняття рішення про створення ОСББ необхідно, щоб за нього проголосувало більше половини (50%+1) співвласників. Водночас потрібно, щоб за створення ОСББ проголосували власники квартир і приміщень, площа яких разом перевищує 50% загальної площі всіх квартир і приміщень у будинку. Якщо за створення ОСББ проголосувало більше 50% співвласників і сумарна площа примі­ щень, якими вони володіють, перевищує 50% загальної площі квартир і нежитлових примі­ щень у будинку, то, фактично, – вітаємо! – ОСББ вже існує, хоч і немає поки що свідоцтва про його реєстрацію як юридичної особи. 5  Голосування: назва ОСББ. Зазвичай для назви беруть адресу будинку, проте можна вигадати і оригінальну. Перевірити, чи вона не зайнята, можна скориставшися пошуком на сайті: usr.minjust.gov.ua 6  Голосування: статут ОСББ. За основу можна взяти Типовий статут. Він містить всі суттєві положення про роботу ОСББ. Якщо на попередніх зібраннях висловлювались пропозиції щодо внесення коректив у типовий статут, їх варто винести на голосування. vlasnyk.org.ua 13

[close]

p. 14

П’ятий етап: правління Правління – це «виконавчий комітет» ОСББ, який займається втіленням у життя рішень, прийнятих на загальних зборах ОСББ Ч лени правління – це менеджери, найняті співвласниками будинку та підзвітні їм за свою роботу. Немає чітких вимог до кількості членів правління. Проте для уникнення ситуації, коли голоси розкладуться 50/50, варто обрати непарну кількість членів. Голова правління обирається членами правління з їх складу. Варто обрати Голову правління одразу на установчих зборах, відкрито перед усіма присутніми, аби ні в кого не виникло жодних сумнівів. На засіданнях правління голова голосує так само, як і інші члени правління. Контрольно-ревізійна комісія (КРК) обирається виключно з числа співвласників. Її функція – перевірка діяльності Правління з метою запобігання фактам зловживань і недбальства. 14

[close]

p. 15

і загальні збори Загальні збори – це зустріч усіх співвласників з метою вирішення різноманітних питань щодо їх спільного майна Б увають планові та позачергові загальні збори. Планові проводяться не рідше, ніж раз на рік. Позачергові збори можуть бути оголошені будь-якої миті за ініціативою правління, контрольно-ревізійної комісії (КРК) або ініціативної групи з не менш як трьох співвласників. На загальних зборах можна поставити питання про переобрання складу правління або контрольно-ревізійної комісії (КРК) у разі, якщо вони не можуть впоратися зі своїми обов’язками або зловживають службовими повноваженнями. Ніхто в ОСББ не уникає відповідальності перед колегіальним органом управління спільною власністю – загальними зборами співвласників. vlasnyk.org.ua 15

[close]

Comments

no comments yet