Memòria d'activitats 2014

 

Embed or link this publication

Description

Memòria d'activitats 2014

Popular Pages


p. 1

MEMÒRIA 2014 Aquest any 2014 hem renovat el concert econòmic amb la Generalitat de Catalunya per 15 anys. Aquesta noticia te una doble lectura, per una banda sembla que tenim una seguretat econòmica, però la contrapartida és que el preu mòdul és el que resulta desprès de les retallades aplicades (un 7% menys que a l’any 2009). Seguim afectats per les dificultats econòmiques de las famílies dels usuaris. Aquesta situació comporta problemes en el manteniment de les activitats extraordinàries pactades. S’ha finalitzat l’adaptació de les llars, finançada parcialment per la Fundació Once i pels fons propis de la Fundació Ave Maria. El conveni signat entre l’Hospital Sant Joan Baptista de Sitges, el Departament de Benestar de l’Ajuntament de Sitges i la Fundació Ave Maria, ens ha portat a lliurar en guany 17.700 menús per emportar a domicili, per a famílies que estan a tocar el llindar de pobresa. Aquesta situació, que en un principi pensàvem que seria temporal, ens ha fet recapacitar i plantejar-nos construir un menjador social. Per la construcció d’aquest menjador es sol·licitarà ajut a la Diputació de Barcelona. Hem signat convenis de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, UPC, IMET, UOC,UIC, que han provocat que durant l’any haguem tingut 21 professionals fent pràctiques al nostre centre. RESIDÈNCIA S’ha finalitzat l’adaptació de les llars, finançada parcialment per la Fundació Once i pels fons propis de la Fundació Ave Maria. Es constata l’envelliment dels nostres usuaris i l’establiment i l’organització diària es van adaptant a aquesta nova circumstància. Al març vàrem rebre la visita de la Consellera de Benestar, Sra. Neus Munté i de la Directora General, Sra. Carmela Fortuny, a qui vàrem expressar la nostra preocupació per l’envelliment dels usuaris, l’augment de la dependència i els problemes de salut afegits. Se’ls hi trasllada la proposta de fer una nova planta pilot per ubicar a aquests usuaris, donat que l’actual cartera de serveis no te un mòdul on es contemplin aquestes característiques.

[close]

p. 2

Es contracten els serveis d’arquitectes, per fer l’estudi de viabilitat i els planells corresponents a la planta pilot. Es sol·licita un ajut per la construcció de la planta pilot. al Plan de Infraestructuras Regionales 2014 i ens concedeixen 90.000,00 €. L’ocupació ha estat de 61 usuaris fins al juliol. Això indica una sobre-ocupació d’un usuari/a justificada per motius de necessitat social urgent. Tipus de plaça pública pública pública privada Tipologia d’usuari Suport generalizat Suport generalizat + transtorn de conducta Díes vacants o reservats Suport generalizat 1 45 15 Dies estades 16.425 5.445 0 181 22.081 Total estades anuals Durant l’exercici un dels nostres usuaris ha sol·licitat trasllat a un altre centre i la seva plaça ha estat ocupada per la usuària que estava una plaça privada a la nostra residencia. ACTIVITATS I FORMACIÓ AL PERSONAL Durant aquest any 2014, s’han rebut les següents formacions:        Diagnòstic, patologies i tractament psicofarmacològic en persones amb DID. Posicionament i prevenció de nafres per pressió. Avaluació i intervenció amb persones amb trastorn dual. Envelliment i discapacitat intel·lectual. Suport conductual positiu. Modulació pedagògica. Gestió de la qualitat. Al desembre es va portar a terme a l’hotel Melià una jornada de coaching per a tot el personal del centre. Va ser una jornada molt motivadora, on es van crear sinergies molt positives i que van servir per apropar-nos uns als altres. Va ser un acte lúdic-formatiu que ens va ajudar a conèixer als nostres companys i a entendre millor la tasca que porta a terme cadascun de nosaltres.

[close]

p. 3

ACTIVITATS USUARIS Conjunt d’activitats diàries que realitzen els usuaris de la Fundació, Habilitats comunicatives : Diari de vida, expressió corporal, contacte comunicatiu, sons. Cura d’un mateix : Estètica, higiene i vestir-se. Vida a la llar : Cuina, el té de les cinc i bugaderia Habilitats socials. : Teatre i interrelacions Recursos comunitaris: Platja, transport públic, compra en el supermercat, hort de la Fundació. Prevenció de la salut: Poliesportiu, spa, piscina municipal, fisioteràpia, relaxació, aromateràpia, reiki i massatges. Acadèmiques: Manualitats, l’auditori apropa, lecto-escripura, habilitats cognitives, túnel de rentat, Armoni , centres d’interès i robótica, hort del campus. El taller de robòtica ha crescut i hem incorporat diferents elements, que juntament amb el robot humanoide Nao, ajuda a treballar diferents aspectes cognitius i físics directament amb un grup d’usuaris. Deport i oci: petanca, sortides caminant, sortides en furgoneta, excursions, home cinema, taller de contes , i altres. XARXA D’HABITATGE Aquest any 2014, hem augmentat tant el nombre d’usuaris, com de pisos. Hem millorat la qualitat de vida, l’autocura i la salut de la majoria dels usuaris d’aquesta xarxa. Ens trobem que fruit de l’edat, i/o de l’evolució de les seves malalties, alguns dels usuaris han incrementat el seu grau de dependència. L’Ajuntament de Sitges s’ha compromès a cedir un terreny on podrem edificar la residència per poder atendre tant a persones amb discapacitat lleugera, com a persones amb malaltia mental, que estan amb risc d’exclusió social.

[close]

p. 4

ESPLAI Té com objectiu general gaudir de l’oci potenciant capacitats personals, pensant en el seu benestar i la seguretat personal. Han participat 14 usuaris amb edats compreses entre 14 i 55 anys, amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial. S’ha utilitzat el transport adaptat de la Fundació Ave Maria pels usuaris que ho han necessitat. L’activitat s’ha realitzat tots els dissabtes, vacances de Setmana Santa i vacances de Nadal. També ha estat en funcionament els matins entre setmana, durant el mes d’agost. La Fundació Ave Maria té un conveni anual amb el Departament de Benestar de l’Ajuntament de Sitges pel manteniment del servei. INNOVACIÓ Fruit de l’evolució dels diferents projectes d’innovació que s’han anat portant a terme a la Fundació i veient la possibilitat de créixer, s’ha creat l’Institut de Robòtica per a la Dependència, que té per objectius:  Millorar l’autonomia i la qualitat de vida de persones amb discapacitat, per mitjà de dispositius robotitzats, domòtica avançada, programaris i altres adaptacions innovadores. Avaluar tècnicament qualitat, resistència, riscos i les capacitats dels robots assistencials que es desenvolupin en el món, així com la rendibilitat de la seva utilització i l’impacte sobre la qualitat de vida. Oferir consell a institucions i famílies. Premi internacional dedicat a interaccions persona-robot en l’àmbit de la discapacitat.    Per definir aquest nou projecte, hem comptat amb la imaginació i l’esforç del nostre personal i també amb la col·laboració d’empreses externes .

[close]

p. 5

FORMACIÓ A ALTRES ENTITATS La Fundació per mitjà dels seus professionals en totes les especialitats, ha impartit formació a entitats externes, entre d’altres a l’IMET Institut Municipal d’Ensenyament i Treball de Vilanova i la Geltrú, sempre en matèries relacionades amb la dependència o discapacitat. S’han impartit cursos del programari d’Armoni i de Teràpia Hortícola Tenim la satisfacció d’haver participat en la formació de moltes de les persones que ara s’incorporen a nous establiments assistencials. VOLUNTARIAT Aquest any hem tingut un increment de voluntariat, sobretot tecnològic. La seva gran tasca permet als nostres usuaris gaudir d’un gran ventall de sortides, que sense ells serien impossibles de poder portar a terme, com són: sortides a Cosmocaixa, Auditori Apropa, Fira de Santa Llúcia a Barcelona, visites a museus,…. Volem expressar el nostre més sincer agraïment per una tasca tant desinteressada.

[close]

Comments

no comments yet